เราเอาแต่ธรรมล้วนๆ มาแสดง
วันที่ 25 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น. ความยาว 28.2 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

เราเอาแต่ธรรมล้วนๆ มาแสดง

 

         เรากะว่าจะลงกรุงเทพฯ วันที่ ๒๕ มีนา แล้วงานก็ติดๆ กันไปเลยไม่ทราบว่าวันไหนว่างไม่ว่าง กำหนดเรียบร้อยแล้วว่าวันที่ ๑๒ เมษาจะเป็นวันปิดโครงการช่วยชาติ ซึ่งตรงกับวันเปิด วันที่ ๑๒ เมษา ต่างกันแต่ พ.ศ.เท่านั้น วันที่ ๑๒ เมษานี้จะประกาศปิดโครงการ โครงการอันนี้หมายถึงเราที่รับโครงการ หรือตั้งเป็นโครงการแล้วเราไปเทศนาว่าการในที่ต่าง ๆ ตลอดมา จะปิดโครงการสำหรับเราเอง การเทศนาว่าการในที่ต่าง ๆ ซึ่งไปตามโครงการนั้น จะให้เป็นไปตามธาตุขันธ์และอัธยาศัย จะถูกนิมนต์ในโครงการก็ตาม นอกโครงการก็ตาม เราต้องถือธาตุขันธ์และอัธยาศัยเป็นสำคัญ ไม่ได้ไปตามที่เราดำเนินตามโครงการนั้น อันนั้นยากลำบากพอถูไถต้องได้ไปตลอด ๆ

         ส่วนบัญชีเงิน ทองคำ ดอลลาร์ เหล่านี้ยังไม่ปิด คือรอไว้ชั่วระยะ ทีนี้เวลาจะปิดเราก็จะประกาศเอง ประกาศปิดโดยประการทั้งปวง ว่างั้น ปิดโดยสิ้นเชิง ปิดหมดให้เป็นปรกติ นี่เราจะประกาศทีหลัง หลังจากประกาศปิดโครงการแล้ววันที่ ๑๒ เวลานี้ทองคำเรายังขาดอยู่ตั้งหลายร้อยกิโลอยู่นะ คือวันนั้นจะมอบทองคำพร้อมกันเลย ทองคำ ดอลลาร์ ซึ่งเรากำหนดไว้ว่าทองคำให้ได้ ๑๐ ตัน เวลานี้ก็ได้ ๙๐๐ กว่ากิโลแล้ว เรียกว่า ๙ ตันกว่าแล้ว ยังขาดอยู่ประมาณสัก ๖๐๐-๗๐๐ กิโล จะครบ ๑๐ ตัน แล้วดอลลาร์จะขาดอยู่ประมาณล้านกว่า เรากำหนดไว้ว่า ๑๐ ล้านจะให้ครบจำนวน

         คือในวันนั้นเป็นวันปิดโครงการ แล้วก็มอบทองคำและดอลลาร์ตามจำนวนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว คือว่าทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน เราจะมอบในวันนั้นเสร็จเลย แต่ไม่ได้มอบถึง ๑๐ ล้านนะ ๑๐ ล้านนี้เราเอาเข้าคลังหลวงมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ที่มันขาด ๑๐ ตันอยู่เท่าไรนั่นละอันนั้นละจะมอบ เช่นอย่างเวลานี้กะว่าขาดอยู่ประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ กิโล เราจะหาทองคำนี้ให้ได้ ๖๐๐-๗๐๐ กิโลนะ แล้วดอลลาร์ขาดเท่าไรเราจะหาดอลลาร์จำนวนที่ขาดนี้เข้ามามอบในวันนั้น

         พอมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทองคำก็เรียกว่าได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์ ๑๐ ล้านเป็นอย่างน้อยในวันนั้น แล้วก็ปิดโครงการของเราที่เที่ยวซอกซอนเทศน์ในที่ต่างๆ  จากนั้นให้เป็นตามอัธยาศัย แล้วแต่จะไปได้ไม่ได้เท่านั้น ส่วนบัญชีทองคำ ดอลลาร์ เงินสดนั้นเรายังปิดไม่ได้ เพราะพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ตามที่เคยปรากฏมาอยู่ตลอดนั้นก็คือว่า แล้วแต่ท่านผู้ใดมีศรัทธาเวลาไหนก็ทยอยมา ทั้งโอนมาเงินก็ดี ทั้งทองคำ ทั้งดอลลาร์ เอามาอยู่เรื่อยๆ เราจะปิดอันนี้ยังไม่เหมาะ เราจึงต้องเกริ่นไว้ก่อน คือระยะนั้นๆ เราถึงจะปิด พอถึงระยะนั้นแล้วก็ปิดกึ๊ก ทีนี้ให้เป็นปรกติเลย

         สำหรับทองคำ-ดอลลาร์ที่เราเปิดบัญชีไว้นั้นเราก็ปฏิบัติตามเดิม คือทองคำที่ได้มามากน้อย ควรหลอมเราก็จะเข้าไปหลอมก่อน แล้วมาเก็บไว้ สมควรที่จะเข้าไปมอบคลังหลวงเราก็จะมอบตามเดิม เหมือนที่เราเปิดโครงการอยู่แล้ว บริสุทธิ์พุทโธตลอดไป คำว่าบริสุทธิ์พุทโธตลอดไป คือจะไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย เพราะงานช่วยชาติคราวนี้เป็นงานหัวใจหลวงตาบัวแบกพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย ทั้งชาติทั้งศาสนาเราแบกอย่างเต็มกำลังความสามารถ คอขาดไม่เสียดาย เราสละเพื่อชาติไทยของเราขนาดนั้น

         เพราะฉะนั้น ทองคำก็ดี ดอลลาร์ก็ดี เงินสดก็ดี ที่จะรั่วไหลแตกซึมไปด้วยความมัวหมองของเรานี้บอกว่าไม่มีเด็ดขาดเลย เพราะอำนาจแห่งความเมตตามีน้ำหนักมากขนาดไหน ไหนยังจะมาสนใจเงินบาทหนึ่งสองบาทเอามาเป็นมลทินเผาหัวอกเจ้าของด้วยความทุจริตนี้ให้คอขาดไปเสียเลย เข้าใจเหรอ หลวงตาไม่เคยทำ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่เริ่มออกช่วยชาติมาจนกระทั่งป่านนี้บาทหนึ่งเราไม่เคยแตะนะ ทองคำก็ดี ดอลลาร์ก็ดี เงินสดก็ดี เราไม่เคยแตะที่ให้เป็นมลทินอย่างว่านี่นะ เปิดเผย จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆ สำหรับทองคำดอลลาร์นั้นเข้าคลังหลวงร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ

         ส่วนเงินสดนั้นแยกทั้งซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง ทั้งแยกออกช่วยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ เริ่มต้นตั้งแต่คนทุกข์คนจนที่จำเป็นจะควรสงเคราะห์ยังไงบ้าง แล้วก็สถานสงเคราะห์ โรงร่ำโรงเรียน ที่ราชการต่างๆ โรงพยาบาล เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เงินจำนวนนี้ไหลออกๆ ช่วย จึงไม่ได้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง ที่เราเอาเงินสดนี้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพียงสองพันล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง นอกนั้นไปข้างนอกหมดเลย กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบไว้อย่างงั้น เราบริสุทธิ์เต็มส่วนในการช่วยชาติคราวนี้ ไม่มีอะไรที่จะพร่องในหัวใจเราเลย ว่าเป็นมลทินอย่างนี้เราไม่มี เราเปิดเผย

         ดังที่เราได้เสียสละลงเพื่อพี่น้องทั้งหลาย ไหนจะมาห่วงเงินหนึ่งบาทสองบาทแล้วเป็นไฟมาเผาด้วยความทุจริต เราเป็นไปไม่ได้เลย เงินที่จะได้มาต่อไปนี้ที่ว่ายังไม่ปิดบัญชีนี้ก็ดี เราก็ปฏิบัติตามเดิม ไม่ว่าทองคำ ไม่ว่าดอลลาร์ เงินสด เราปฏิบัติตามเดิมตลอดไปเลย จนกระทั่งยุติโดยสิ้นเชิงก็เรียบร้อยไปเลย จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายเอาไว้ว่าวันที่ ๑๒ เดือนเมษา ๒๕๔๗ ซึ่งตรงกับวันเปิดโครงการวันที่ ๑๒ เมษา ๒๕๔๑ อันนี้ก็มาปิด ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่และเดือนตรงกัน แต่พ.ศ.เป็น ๒๕๔๗ นี้นะ

         คราวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าการที่จะปิดโครงการนั้น จะปิดตรงไหนยังไม่แน่ เพราะได้ทราบมาจากทางกทม. ทางกทม. ติดต่อมาทางนี้ว่าคนจะมีจำนวนมากมาย ทั้งพระทั้งฆราวาสที่จะมา สำหรับสวนแสงธรรมน่าจะไม่พอเป็นอย่างน้อย ที่ให้ถนัดใจเขาบอกว่าไม่พอ แล้วคิดว่าจะหาทางอื่นให้ ทางกทม.ติดต่อมาเวลานี้ ไม่ทราบจะเป็นที่ไหนที่เขาเห็นสมควรแล้วก็จะเอาจุดนั้นเป็นจุดงานของเราปิดโครงการ เวลานี้กำลังติดต่อกันอยู่ทางกทม.กับทางวัด

         เวลานี้ยังรอสถานที่อยู่ ให้ฟังเสียงทางนั้นติดต่อมา เราไม่ได้เกี่ยวข้องนะ เรื่องของเราไม่ว่าอะไรเราไม่ค่อยไปยุ่งกับใครแต่ไหนแต่ไรมา บอกกลางๆ ไปอย่างนี้ ประกาศกลางๆ ท่านผู้ใดที่ทราบแล้วก็ให้มาตามอัธยาศัย ที่จะไปจดไปจี้เอาอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เคยทำ ขัดต่อธรรมไม่เล่นด้วย ถ้าเป็นธรรมแล้วได้ทั้งนั้น เราทำอย่างนั้นเรื่อยมา เวลาเด็ดก็เด็ดด้วยธรรม อ่อนก็อ่อนด้วยธรรม ธรรมดาก็เป็นธรรมดาด้วยธรรม เราไม่ให้เอากิเลสตัวโหดร้ายทารุณเข้ามาแทรกในจิตใจเลย กิริยามารยาทที่แสดงออกมากน้อยจะเป็นธรรมล้วนๆ ไม่ว่าดุด่าว่ากล่าว ไม่ว่านิ่มนวลอ่อนหวานหรือธรรมดาๆ จะเป็นเรื่องธรรมล้วนๆ เลย เรื่องกิริยาที่เอามาใช้นั้นมันก็เหมือนมีดของเรา ถ้าควรจะหั่นนี้ก็หั่น ควรจะสับโป๊กๆ ก็สับใช่ไหม มีดเล่มนี้แหละตามเหตุการณ์ของมัน ถ้าธรรมดาควรจะหั่นเหมือนหั่นผักซอยผักอย่างนี้ก็เอา ถ้าจะต้องฟันโป๊กๆ นี้ก็ซัดเลย เช่น แตงโมใส่ปั๊วะเลย เข้าใจไหม

มีดเล่มนี้แหละ คนๆ เก่านี้ถืออยู่ แต่เวลากิริยาที่ทำมันต่างกันเพราะเหตุผลต่างกัน เข้าใจไหม นี่การเทศนาว่าการดุด่าว่ากล่าวหรือนิ่มนวลอ่อนหวาน แบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันเลยแหละ กรุณาท่านทั้งหลายทราบว่า เราไม่เคยเอาพิษเอาภัยมาเผาท่านทั้งหลายจากหัวใจของเรา เราพูดจริงๆ ได้ ๕๔ ปีมานี้แล้ว เราเอาแต่ธรรมล้วนๆ บริสุทธิ์สุดส่วนมาแสดงต่อพี่น้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะอ่อนจะโยนจะแข็งจะอะไรก็ตาม เป็นเรื่องของธรรมล้วนๆ กิเลสเข้ามาแทรกไม่ได้เลย กรุณาทราบตามนี้ เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่าง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลาตายก็นอนตาหลับแหละไม่ได้เป็นห่วง

ห่วงพี่น้องชาวไทยเราห่วงมากถึงขนาดร้องโก้ก ไม่ใช่เล่นๆ นะ เอา จะช่วย ยังเหลืออยู่คำเดียวว่า เมืองไทยจะล่มจะจม ถ้าหลวงตาบัวยังมีชีวิตอยู่ยังจมไม่ได้ ว่างั้นเลยพูดง่ายๆ นอกจากหลวงตาบัวตายแล้วก็สุดวิสัย ยังเหลือคำเดียวที่จะออก วันนี้ได้ออกหรือยัง วันนี้แย็บ นั่นละความเด็ดเพื่อชาติไทยของเรา เราทำขนาดนั้นจริงๆ เราไม่ทำอ่อนแอ ไม่ว่าอะไรถ้าลงได้ตัดสินใจลงแล้วจะอ่อนไปไม่ได้เลย พุ่งๆ เลย นี่เราก็เอาเต็มกำลังความสามารถ จึงอย่างไรขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เป็นอย่างน้อย ขาดนั้นไม่ได้เลย ดอลลาร์ก็ ๑๐ ล้าน เป็นอย่างน้อย ขาดไม่ได้เลย อันนี้เรียกว่าเด็ดทีเดียว ถ้าอันนี้ขาดแล้วให้คอหลวงตาบัวขาดเสียเลย

(ขออนุญาตหน่อยหนึ่งครับ ขอเรียนถามถ้ามันขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมครับ) มันเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไร เราอยากฟังอย่างนั้นนี่น่า ขาดนิดหน่อยเราไม่อยากฟังว่ะ เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไร เหลือนิดหน่อยก็เพื่อมาก ไม่เป็นไร การทำเหล่านี้เราไม่ได้หมายความว่ากลัวพี่น้องชาวไทยเราจะล่มจะจม ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินจะใช้จะสอย เราไม่ได้คิดนะ ชื่อเสียงเรียงนามของเราเหล่านี้นะให้เสมอกับโลกทั่วๆ ไป ชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณหรือศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติไทยของเรา ให้เสมอกับชาติทั้งหลาย เราต่ำต้อยนี้ไม่ดีเลย นี่ที่เราช่วยชาติไทยเรา เพื่อให้ได้ระดับเสมอกับเพื่อนบ้านทั้งหลายที่อยู่ร่วมโลกทั้งหมดนี้นะ เราจึงอุตส่าห์พยายามอย่างนี้ ที่กลัวเมืองไทยจะอดอยากขาดแคลนนี้อย่าหวัง อย่าฝันว่างั้นเลยนะ ไม่อดเมืองไทยเรา เป็นเมืองสมบูรณ์พูนผล (เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับ) ก็คนไทยเรามีคนชั่วเมื่อไร มีแต่คนดีซัดกันอยู่ตลอดเพื่อความดีๆ มันจะไม่ดีได้ยังไงล่ะ

(บารมีหลวงปู่แหละแผ่เมตตา) หลวงปู่ก็หลวงปู่เฉยๆ ถ้าลูกศิษย์ไม่มาแบกแล้วมันขึ้นไม่ได้แหละหลวงปู่นี่น่ะ นอนแช่ขี้ตมขี้โคลนอยู่นั้นแหละ อย่างมากก็มีแต่ปากว้อๆ เท่านั้น วันนั้นเป็นวันตกลงแหละ รวบรวมเฉพาะอย่างยิ่งคือทองคำกับดอลลาร์ เราจะเร่งตรงนี้ให้ได้ตามนั้นเลย เรียกว่าขาดไม่ได้ อันนั้นเด็ดขาด แล้วก็มอบในวันเดียวกันกับวันปิดโครงการนั้นแหละ จากนั้นก็ค่อยอยู่เย็นเป็นสุขไปแหละ เราก็ค่อยหายห่วง สบายไป อยู่ตามธาตุตามขันธ์ไปอย่างนั้นแหละ เพราะมันจวนแล้วนี่นะ เราจึงต้องเร่ง ธาตุขันธ์มันจวนไปทุกวันๆ

เมษานี้จะเข้า ๖ ปีแล้วนะ ตั้งแต่เริ่มช่วยชาติมาจะเป็นเวลา ๖ ปีแล้ว หยุดโครงการได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์อย่างน้อยก็ ๑๐ ล้าน แล้วเงินสดของเรากระจายทั่วประเทศไทย โรงร่ำโรงเรียน สถานสงเคราะห์ ที่ราชการต่างๆ เต็มไปหมด มีแต่เงินพี่น้องทั้งหลายออกช่วยทั้งนั้น

หลวงตาไม่ค่อยได้อยู่ได้พักนะวันหนึ่งๆ เหน็ดเหนื่อยมากทีเดียว แต่ก็ทนเอาด้วยน้ำใจกับพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละที่ทนอยู่เวลานี้ สำหรับร่างกายไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรแหละ ส่วนจิตใจนี้ไม่มีวัย ดีดตลอด ดีดเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของโลกนั่นแหละ เราอุตส่าห์พยายามเต็มกำลังความสามารถของเรา เราก็ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ที่ได้ผ่านมานี้เรายังไม่เคยได้ต้องติบรรดาพี่น้องทั้งหลายในการช่วยชาติคราวนี้ว่าอ่อนแอท้อแท้ เรายังไม่เคยเห็น เวลาเรียบๆ ธรรมดา บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็เดินตามเรียบๆ ธรรมดา พอว่าเร่งเครื่องก็เร่งตามกันเลย ว่าเด็ดก็เด็ด ตลอดมา

เช่นอย่างทองคำเป็นต้นนะ จะมอบแต่ละครั้งนี้มีบทเด็ดๆ ทั้งนั้น คราวนี้ทองคำให้ได้เท่านั้นนะ ใส่ปั๊วะได้เลย เด็ดทีไรก็ทีนั้นๆ จนกระทั่งที่ผ่านมานี้ ว่าทองคำคราวนี้ให้ได้ ๑,๐๓๗ กิโล คราวที่แล้วมานี่นะ ขาดนี้ไม่ได้เลย เพราะคราวก่อนนั้นก็เป็นธรรมดาๆ ก็ได้ทองคำตั้ง ๑,๐๒๕ กิโล คราวนี้เป็นคราวกฐินของคนทั้งชาติ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก งานยิ่งใหญ่มาก จึงต้องให้ได้ทองคำอย่างน้อย ๑,๐๓๗ กิโล บทเวลาได้จริงๆ แล้ว ๑,๔๐๐ กิโล เห็นไหมล่ะ ดอลลาร์ก็ฟาดเข้าไปเสีย ๕ แสนดอลล์ แล้วจะไม่ให้ชมคนไทยยังไง คนอื่นเขาไม่ได้มาช่วยเรา เราก็ไม่ชมเขาซิ เมืองไทยเราช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มกำลังความสามารถ เราไม่ชมคนไทยจะชมใครวะ เราจึงชมบรรดาพี่น้องทั้งหลายตลอดมา

ถึงเวลาธรรมดาก็ธรรมดา หัวหน้าพาธรรมดาๆ หัวหน้ากระแอมลูกน้องก็กระแอมด้วย หัวหน้าว่าเอานะ ก็ผึงเลย ตลอดมาจนกระทั่งป่านนี้ เราจึงเป็นที่ภาคภูมิใจ เป็นเครื่องหนุนกำลังใจหัวหน้าผู้ดำเนินไม่ใช่น้อยๆ นะ ถ้าท้อแท้อ่อนแออย่างนี้ไปไม่รอด หัวหน้าล้มตูมเลย ไปเลย แต่นี้บึกบึนมาก็เพราะกำลังจิตใจของพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติ รักความสามัคคี รักอรรถรักธรรม รักครูอาจารย์ ดำเนินตามนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้ จนได้เห็นผลประจักษ์ว่าทองคำเรานี้จะถึง ๑๐ ตันในไม่ช้านี้ นี้มีแต่ผลแห่งความรักชาติ ความพร้อมเพรียงสามัคคี ความเอาจริงเอาจังของพี่น้องทั้งหลายด้วยกันทั้งนั้นแหละ หลวงตาจึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่างถึงใจ ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งป่านนี้ เราเชื่อพี่น้องทั้งหลายแล้วและยังจะขอบคุณต่อไปอีกจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง เอานะ สาธุด้วยกัน (สาธุ)

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก