หลักธรรมวินัยต้องเป็นอันดับหนึ่ง
วันที่ 20 มีนาคม 2547 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

หลักธรรมวินัยต้องเป็นอันดับหนึ่ง

         (อ.รัตนา : เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ลูกและคณะได้ไปประชุมที่วุฒิสภา เป็นการประชุมอนุกรรมาธิการศาสนา การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมราว ๔๐ คน มีพระสายวัดป่าเข้าร่วมชี้แจงปัญหาการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พระที่ไปรวม ๑๑ รูป และตัวแทนของพระทั้งสี่ภาค ภาคใต้ท่านเจ้าอาวาสจากพังงา ภาคเหนือพระจากเชียงใหม่ ภาคกลางวัดป่าหลวงตามหาบัว จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดกกสะทอน อุดรธานี พระทั้งหมดได้ร่วมกันชี้แจงว่า “การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ผิดกฎหมาย ผิดขั้นตอนอย่างไร ผิดธรรมวินัย ผิดจารีตประเพณี และได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์สมัยพระพุทธเจ้าเมื่อพระสงฆ์ป่วย ได้ยกตัวอย่างประกอบด้วย

         ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าประเด็นที่ต้องการจะร้องเรียนให้ทราบมี

๑. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๒. ไม่ชอบพระธรรมวินัย ๓. ไม่ชอบด้วยจารีตประเพณี ประธานจึงรับเรื่องไว้ดำเนินการต่อ โดยเฉพาะประเด็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะประธานชี้แจงว่า ไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยนั้นเป็นเรื่องของสงฆ์ ส่วนไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นประธานบอกว่า วุฒิสภามีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลว่า  ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงรับเรื่องไว้ดำเนินการต่อไป โดยจะส่งต่อไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ลูกสังเกตว่าที่ประชุมไม่มีข้อคัดค้านหรือโต้แย้ง เพราะเอกสารและเหตุที่ผลที่นำมาชี้แจงนั้นเป็นที่ลงใจของคนทั้งหมด ตัวแทนของพระทั้งหมดจึงกล่าวกับที่ประชุมว่า ขอให้เลิกประกาศที่นายวิษณุทำไปเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ เพราะเป็นภัยมาก

         เท่าที่สังเกตนะคะท่านประธานเขายังเป็นห่วง ประธานที่ประชุมที่เป็นวุฒิสมาชิกยังเป็นห่วงว่า คณะเราได้ดำเนินการร้องเรียนไปที่ไหนบ้าง เพราะเมื่อฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เท่าที่สังเกตที่ประชุมเข้าใจกันดีมากเจ้าค่ะ การประชุมนั้นประชุมราว ๑ ชั่วโมงครึ่ง เสร็จ ๑๕.๓๐ น. เจ้าค่ะ เขาเข้าใจดีมากเจ้าค่ะ เพราะเรามีเอกสารไปแจก เวลาผิดขั้นตอนอะไรพระท่านก็ชี้แจงให้ดูเอกสารตามขั้นตอน มีแผนภูมิให้ว่าทางด้านหนึ่งฆราวาสแต่งตั้งพระ ซึ่งผิดขั้นตอนตามพระธรรมวินัย ส่วนอีกอันหนึ่งนั้นถ้าเป็นพระแต่งตั้งพระ คือสมเด็จพระสังฆราชท่านแต่งตั้งของท่านเองก็จะถูกต้องตามนั้น เขาเข้าใจกันเรียบร้อยเจ้าค่ะ มีแค่นี้เจ้าค่ะ)

         หลวงตา:  ให้ยกเลิกทั้งหมดใช่ไหมล่ะ

         อ.รัตนา:  ใช่เจ้าค่ะ พระท่านก็บอกว่าขอให้ยกเลิกประกาศที่คุณวิษณุทำค่ะ เพราะเป็นภัยมาก

         หลวงตา: อันนี้เป็นตัวทำลายมาก พูดย่อๆ เรียกว่าไม่ควรเอาเข้ามาแทรกความสงบของชาติของศาสนาให้แตกกระจายไป เพราะข้ออะไรที่เขาเอามาตั้ง ให้เอาออกให้หมด เพราะนี่บริบูรณ์อยู่เรียบร้อยแล้ว อันนี้มีแต่เข้ามาทำลายโดยถ่ายเดียว หาเงื่อนที่จะส่งเสริมให้ดีตรงไหนๆ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมวินัยไม่มี มีแต่ขัดแย้งๆ ขัดแย้งก็คือทำลายนั่นเอง ที่ว่าให้ยกเลิกเหมาะสมแล้ว ก็มีเท่านั้นแหละ

         อ.รัตนา: เขาก็บอกว่าไปร้องเรียนอะไรที่ไหนบ้าง แล้วเขาจะดำเนินการเสนอรัฐบาล แล้วเสนอไปยังกฤษฎีกา โดยเฉพาะในประเด็นผิดขั้นตอนตามกฎหมายเจ้าค่ะ ขั้นตอนตามกฎหมายก็ผิดนะเจ้าคะ

         หลวงตา: ส่วนหลักธรรมวินัยต้องเป็นอันดับหนึ่ง เข้าใจไหม หลักธรรมวินัยต้องยืนตัว ให้เอนเอียงไม่ได้หลักธรรมวินัย

         วันนี้ก็ไม่มีอะไรพูด นี่พูดกันเรียบร้อยแล้วเป็นที่เข้าใจ ไม่พูดอะไรต่อไป

         (หลวงตาเจ้าคะ วันนี้หลวงตามาแบบฉับพลันทันที ลูกหลานก็ถวายทองคำแบบฉับพลันทันทีด้วย ๒ บาท กับดอกบัว ๑ บาท ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา บูชาแด่องค์หลวงตามหาบัว ขอให้ธาตุขันธ์ของท่านสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวพุทธสืบไปเจ้าค่ะ) เอา ฟังเราจะตอบ เรารีบรับฉับพลันเดี๋ยวนี้ (ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายในที่นี้ สามารถบรรลุธรรมได้โดยง่ายฉับพลันทันทีด้วยเจ้าค่ะ) เออ ไป พอใจๆ ดอลลาร์ก็ได้ ทองคำก็ได้ พอใจ

         เมื่อคืนพูดอย่างเผ็ดร้อนอยู่ด้วยเมื่อคืน ตอนที่พระไปหาที่กุฏินะ ตอนที่สองนี่เผ็ดร้อนมาก เทศน์ธรรมดาก็เป็นอีกอันหนึ่ง จากนั้นมาแล้วพระขึ้นไปก็พูดเกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องอะไร อันนี้เผ็ดร้อนมากแล้ว เหนื่อยแล้ววันนี้จึงไม่พูด เตรียมไว้พูดมาเที่ยวหน้านะ

         มาวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๐ ตอนเช้านี้ได้ทองคำ ๔๒ บาท ๘๖ สตางค์ (สาธุ) ให้พรแล้วก็กลับอุดร

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก