อะไรจริง อะไรเท็จ
วันที่ 23 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

อะไรจริง อะไรเท็จ

 

         คนไทยเรานี่แหละไปอยู่สหรัฐ ประหนึ่งว่าทอดอาลัยตายยากในเรื่องศาสนา เรื่องมรรคผลนิพพาน เป็นลักษณะทอดอาลัยตายยากแล้ว ว่าไม่มีหวังแล้ว ไม่หวังแล้ว ว่างั้นเถอะนะ เขาพูดให้เพื่อนฝูงเขาฟังที่อยู่ในสหรัฐ เขาบอกว่าหมดหวังแล้ว ไม่หวังแล้วเรื่องพุทธศาสนา เรื่องบุญเรื่องบาป คือเรื่องที่เขาเห็นอย่างนั้นมันก็ประกาศอยู่ทางหูทางตา จากความไม่ดีของผู้ปฏิบัติศาสนาอย่างใกล้ชิด ได้แก่เพศพระเพศเณรของเรา ไม่ว่าเมืองนอกเมืองไหน การปฏิบัติมักจะทำให้แสลงตาแสลงหูอยู่เรื่อย แล้วก็ไปรวมที่กระเทือนใจ เขาจึงได้พูดอย่างนั้นออกมา ไม่ใช่เขาพูดอย่างหาเหตุผลไม่ได้นะ เขาพูดจากการสัมผัสสัมพันธ์ทางหูทางตาเข้าสู่จิตใจ เป็นผลลบออกมา ถึงขนาดที่ว่าหมดหวังเรื่องพุทธศาสนา

         (คนจีนคนนี้อยู่ในสหรัฐฯ เขาได้อ่านประวัติหลวงปู่มั่นเลยตามมา) เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษ ประวัติหลวงปู่มั่นแปลเป็นภาษาอังกฤษ ท่านดิ๊กเราแปล และส่งแจกไปทั่ว ที่แจกมากก็คือประวัติหลวงปู่มั่นหนึ่ง ปฏิปทาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น อันนี้เป็นอันดับสอง ประวัติเป็นอันดับหนึ่ง แจกทั่วไปหมดเป็นภาษอังกฤษ นี่ละใครที่ว่าเขาติดตามมา เราเสียดายที่พ่อแม่ครูจารย์ท่านล่วงลับไปแล้ว ชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณ ผลบุญผลกุศลจึงเกิดขึ้นตามท่านไป ได้อ่านประวัติของท่านแล้วเป็นผลบวกขึ้นมาทางศาสนาตามท่านไป ชื่อเสียงของท่านดังทั่วโลก ว่างั้น

         อันนั้นละเป็นเหตุ ได้ยินจากหนังสืออะไรต่ออะไร แล้วเรื่องของท่านจึงกระเทือนไปหมดทั่วโลก ที่ออกเบื้องต้นก็คือจากประวัติของท่านนั่นละ ประวัติของท่านเหตุที่จะได้เขียนเราก็คิดไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เรากำลังปฏิบัติชุลมุนวุ่นวาย แต่มันมาหนักเอาทางเรื่องของเจ้าของกำลังชุลมุนวุ่นวาย ก็พอดีวันนั้นท่านเริ่มป่วยแล้ว แต่ก่อนท่านก็ไม่เคยพูดแต่เราคิดเสมอ เรื่องสาระสำคัญ จากท่าน อยู่ วันนั้นประชุมพระเต็มศาลา ท่านว่า เอ้อ ใครได้คิดอะไร ไว้บ้างไหม คือตั้งแต่ผมเกี่ยวข้องกับพระกับเณรมานี้จำนวนมากมายก่ายกอง ความเคลื่อนไหวทุกชิ้นทุกทางก็เพื่อผลประโยชน์แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหา ประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง มีใครคิดใครอ่าน ร่องรอยที่แสดงออกนี้บ้างไหม

         เราตอบขึ้นทันทีเลย ตอบก่อนหมู่ก่อนเพื่อน คิดเต็มหัวใจ เราบอก คิดเรื่องพ่อแม่ครูจารย์นี่ คิดเรื่องราวเหล่านี้เต็มหัวใจ คือเรื่องจะเขียนประวัติ เรื่องราวของท่านนั่นละ ความหมายว่างั้น เราก็เข้าใจทันที เพราะฉะนั้นเราจึงกราบเรียนขึ้นมาทันที ว่าเราคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้งานก็เต็มหัวอก ไม่มีเวลาว่างเลย พอพูดเท่านั้นท่านปัดของท่านออกเลยนะ เออเอาละ งานนั้นเป็นงานนอก งานในคืองานของตัวเอาให้สำเร็จงานี้แล้วกระจายไปเอง งานนอกไม่สำคัญยิ่งกว่างานใน พระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยงานใน พระสงฆ์สาวกสอนโลกด้วยงานใน ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนโลกด้วยงานภายใน จากภายในที่เป็นผลแล้วสอนโลก

         งานภายในเป็นของสำคัญมาก นี้ไม่สำคัญอะไร ท่านเลยปัดเรื่องของท่านออก เอางานของเราเข้าใส่เลย เรื่องราวก็เลยจบไป เรากราบเรียนท่านเท่านั้น เพราะท่านทราบแล้วจากเราที่เข้าหาท่าน บางวันถึงสองสามหนก็มี นี่มันหมุนอยู่ภายใน เวลานั้นกำลังหมุนติ้ว ท่านก็รู้อยู่แล้วทุกเวลางานของเราเป็นยังไง เพราะท่านผ่านไปแล้วนี่นะ พอว่างานเหล่านั้นเราคิดเต็มหัวใจอยู่แล้ว แต่เวลานี้งานของตัวเองกำลังเต็มหัวอก ไม่มีเวลาว่างเลย เท่านี้เองก็เข้ากันได้กับที่เรากราบเรียนท่าน ปรึกษาท่านทางอรรถทางธรรมเรื่องภายใน

         ท่านจึงปัดงานของท่านออก เอ้า งานนี้ให้ได้ เรื่อยไปเลย งานนอกไม่สำคัญ ท่านก็รื้อถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกมีแต่งานในทั้งนั้นนำมาสอนโลก ท่านว่างั้น จึงต้องเอางานในให้ได้ ถ้างานในได้แล้วนีกว้างขวางลึกซึ้ง ท่านว่างั้นนะ เราก็ระลึกได้ นี่ละเป็นต้นเหตุที่เราคิดไว้แล้ว ท่านถามอย่างงั้นปั๊บก็เอามาเพิ่มเข้าอีก พอมีเวลาว่างบ้าง ตอนนั้นเราป่วยเรื่องโรคหัวใจ พอมันมีคลี่คลายออกบ้างก็เริ่มเขียนประวัติของท่าน ไปติดต่อสืบถามจากครูอาจารย์ ไปอัดเทปเอาบ้าง เขียนประวัติครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านในสมัยนั้น มา เฒ่าแก่ชราแล้วก็หยุดพัก แล้วก็มาคัดลอก แล้วก็เรียง นั่นแหละถึงได้ออกเป็นประวัติเรื่องราว

         ทีนี้เวลาเขียนประวัติของท่าน เราเรียนพิมพ์ดีดเลยนะ ตั้งใจเรียนพิมพ์ดีด ทั้ง ที่ไม่เคยสนใจกับพิมพ์ดีด เรียนพิมพ์ดีด พิมพ์ดีดก็มีสอนอัตโนมัติ มีแบบสอน เราก็ดูตามนี้พิมพ์ตามนี้ จนกระทั่งพิมพ์ดีดได้ ๔๐ คำต่อนาที เอาละแค่นี้ก็พอจะได้ เราพิมพ์นี้ ๔๐ คำต่อนาที กะว่าพอได้แล้วก็เอาเลย พิมพ์ประวัติของท่าน เราเป็นผู้เรียบเรียงเองทุกสิ่งทุกอย่าง เรียกว่าตรวจปรู๊ฟไปในนั้นเสร็จเลย เฉพาะประวัติของท่านเท่านั้น ไม่เอาอะไรมายุ่งนะ พอพิมพ์ของท่านเสร็จแล้วก็ส่งเข้าโรงพิมพ์ บอกกำชับกำชา ประวัติของหลวงปู่มั่นนี้เราแต่งสุดหัวใจเรา ทุกิทุกีไม่ให้เคลื่อนคลาดในสายตาและความคิดอ่านของเรา

         เพราะฉะนั้นเวลาเราไปนี้อย่าไปแก้คำไหน ห้ามไม่ให้แก้ เราคิดเต็มกำลังของเราแล้ว ผิดให้เราเป็นผู้ยอมรับผิดเอง ไม่ให้แก้ไม่ให้เพิ่ม มีเท่าไรให้มีเท่านั้น จึงได้เอาอันนี้ออก พิมพ์ดีดเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ส่งให้โรงพิมพ์เขา จากนั้นก็มาพิมพ์ปฏิปทา เป็นสองเล่ม ที่เราพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด สองเล่มเสร็จแล้วพิมพ์ดีดปาเข้าป่าไหนไม่รู้ จนกระทั่งป่านนี้ไม่เคยสนใจ เวลานี้เท่ากับไม่ได้เคยเรียนพิมพ์ดีดเลยละ หยุดตั้งแต่นั้น เพราะเอาเฉพาะสองเล่มเท่านี้ พิมพ์ดีดทิ้งเลยไม่เอา

         นี่ละที่ได้ประวัติของท่านมาให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้อ่าน เพราะเราแต่งนี้เราแต่งอย่างสุดหัวใจ ด้วยความเทิดทูนทุกแง่ทุกมุม จึงไม่ให้ใครตรวจปรู๊ฟอีกเลย ผิดเราจะยอมรับผิดคนเดียว เราว่างี้ นั่นละที่ได้พิมพ์ออกไป จากนั้นเขาก็มาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ท่านปัญญาแปลดีอยู่ คือท่านปัญญานี่เป็นผู้เข้าใจทางภาคปฏิบัติ ถ้ามีแต่ปริยัติรู้ภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษได้เฉย มาแปลไม่ได้นะผิด เพราะเนื้อธรรมจากภาคปฏิบัติทั้งนั้นที่ออกเป็นประวัติหลวงปู่มั่น ไม่ใช่ทางภาคปริยัติ ทีนี้เราจะเอาภาษาที่ว่ารู้ภาษาอังกฤษอะไร มาเป็นภาคปริยัติเขียนนี้ผิด

         เราจึงไม่ลงใจให้ใครเป็นผู้แต่ง ให้เป็นผู้แปลภาษาไทยออกเป็นภาษาอังกฤษ มอบให้ท่านปัญญาเลย เพราะท่านปัญญามาขอ เราให้เลยถ้าเป็นท่าน องค์อื่นผมไม่แน่ใจ ผมไม่ให้ ท่านปัญญาเป็นผู้แปล เราแน่ใจว่าถูกต้องเป็นส่วนมาก เพราะท่านปัญญาเป็นพระปฏิบัติ จึงได้กระจายออกให้ประชาชนทั้งหลายได้ทราบ เราจึงเสียดายเมื่อเวลาท่านล่วงไปแล้ว ผลประโยชน์จึงค่อยตามขึ้นทีหลัง ตามขึ้นทีหลังเรื่อย เวลานี้ชื่อของท่านกระเทือนทั่วโลก ไม่ใช่ธรรมดากระเทือนทั่วโลก

         นี่เราพูดตอนนั้นเราลืมนะ ที่เราพูดแล้วมีนี้เข้ามาผ่าน พอระลึกได้กลับมาต่ออีก ที่เขาบอกว่าเขาหมดหวังนั่นน่ะ และมีเพื่อนคนหนึ่งมาหา อย่าด่วนพูดอย่างงั้นซี เขาเลยเอาเทปของเรามาให้ เอาเทปเอาอะไร หนังสือเป็นเรื่องของเราทั้งนั้น เอามาให้ เอ้าให้อ่านอันนี้จบเสียก่อน คำว่าหมดหวังไม่หมดหวังอย่าด่วนพูดเวลานี้ ให้อ่านนี้จบแล้วค่อยมาพูดกัน เขาอ่านเขาก็ฟังเทป ฟังเทปไปเรื่อย เอ๊ชอบกลๆๆ เรื่อย ต่อไปก็มีหวัง ทีนี้มีหวังเต็มหัวใจ เลยชวนเพื่อนเขามา บึ่งมาเลยนะจากสหรัฐมาหาเรา จะมาเอาเราไปสหรัฐ เพราะนั่นก็มาทอดผ้าป่าด้วย

         วันนั้นมาทอดผ้าป่าเสร็จก็มานิมนต์ให้เราไปเทศน์ที่นั่น เขาจะขอถวายผ้าป่า เราก็บอกว่าเราไปไม่ได้ ไปไม่ได้อย่างตัดขาด เขาจะเอาให้ได้ เราไปไม่ได้เขาก็จะเอาให้ได้  ว่างั้นนะ เราก็เลยบอก ถ้าจะไปก็ต้องเตรียมโงผีเรียบร้อยแล้วก่อนแล้วค่อยไป เวลาขาไปเอาโงผีไปด้วย เรายังไม่เข้าโง เวลาขากลับมาแล้วค่อยเอาเข้าโงมาเลย ถ้าไปจะเป็นอย่างนั้น ตกลงเขาก็เลยหยุดนะ มิหนำซ้ำเวลาจะไปยังจะมาเอาอีก มาก็ไม่ได้ พูดด้วยเหตุผล ตกลงเขาจึงไม่ได้มา นี่ละหมดหวัง

         ทีนี้มีหวังเต็มหัวใจแล้ว นี่ละการได้ยินได้ฟัง ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยก็ยังเกิดความเคารพเลื่อมใส ผลประโยชน์เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้ว ดังที่พวกเราทั้งหลายไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า แต่ธรรมคือองค์แทนศาสดา มันก็เข้าถึงใจ ด้วยกัน  ที่เราได้นับถือทุกวันนี้ เราได้เห็นพระพุทธเจ้าที่ไหน ถ้ารูปร่างกลางตัวเราไม่เคยเห็น แต่เราเคารพเลื่อมใสผู้สำเร็จมรรค ผล นิพพาน ตามพระพุทธเจ้า ทั้ง ที่ไม่ได้เห็นองค์ท่านเลยมีจำนวนมากนะ นี่ละธรรมจึงเป็นของจำเป็นมาก ไม่ใชเรื่องเล็กน้อย ธรรมจำเป็นมากทีเดียว

         เราจึงอุตส่าห์พยายาม อย่างที่ยุ่งกันอยู่เวลานี้ไม่ใช่เรื่องอะไรนะ ที่ยุ่งอยู่เวลานี้   พระเหล่านี้เป็นพระผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย ด้วยความเทิดทูนจริง มีหิริโอตัปปะเต็มหัวใจทุก องค์ที่ปฏิบัติอยู่ในป่าในเขา เทิดทูนพระพุทธเจ้าด้วยข้อวัตรปฏิบัติ แล้วเหตุการณ์ใดท่านถึงได้ออกมาจากป่าจากเขา ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ด้วยความสงบและการบำเพ็ญสะดวกสบายทุกด้านทุกทาง แล้วเหตุใดท่านจึงต้องออกมา เหตุการณ์เหล่านี้มาปรากฏหลายครั้งแล้ว ที่ทำให้พระกรรมฐานได้รับความกระทบกระเทือน

         จนกระทั่งถึงได้ออกมาประชุมปรึกษาหารือ เอาหลักเอาเกณฑ์ออกมา ตามหลักธรรมหลักวินัยหนึ่ง ตามข้อปฏิบัติของเราที่ได้ดำเนินมาหนึ่ง ออกมา ได้มาประชุมกันเพื่อจะรักษาหลักเกณฑ์ที่ตายตัวตามทางของศาสดานี้ไว้ จึงต้องได้ปรึกษาหารือกันแล้วได้ออกมาประชุมชำระสิ่งที่สกปรกมอมแมมทั้งหลาย ที่มันคืบคลานเข้ามา มันจะเข้ามาทับมาถมสิ่งดีงามทั้งหลาย คือธรรมแท้ ให้กลายเป็นของจอมปลอมไปตาม กันหมด โดยพวกนี้ถือว่าเป็นของดิบของดีก็คือส้วมคือถาน จะเอามาโปะธรรมทั้งแท่ง ให้ธรรมทั้งแท่งนี้กลายเป็นส้วมเป็นถานด้วยตนเองไปหมดเลย

         ผู้ที่ถือทองคำอยู่กับมือก็ไม่ยอมปล่อยมือ ไม่ยอมลดละ ต้องมีการเข้มงวดกวดขันในการรักษา ชำระสะสาง เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย และเสียหายไปทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เองที่พระกรรมฐานท่านได้อุตส่าห์ออกมา มานี้ได้บังคับบัญชาท่านเมื่อไร ท่านปรึกษาหารือกันเองด้วยเหตุผลกลไกที่ไม่ชอบมาพากล มีแต่ความสกปรกโสมม เลวร้าย ที่จะทำลายพุทธศาสนาให้ล่มจมลงไปต่อหน้าต่อตาของพี่น้องชาวไทยทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ท่านจึงอยู่ไม่ได้ ปรึกษาหารือกันออกมา ประชุมกี่ครั้งแล้วนี่ และได้ชี้แจงเหตุผลต้นปลายทุกสิ่งทุกอย่างลงในเอกสารเรียบร้อยแล้ว ได้นำหนังสือรับรองจากบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เรียกว่าไม่ปลอม

         หนังสือที่ออกมาจึงเป็นหนังสือที่แน่นหนามั่นคงด้วยหลักด้วยเกณฑ์ ของธรรมของวินัย ของการปฏิบัติของพระท่าน ออกจากงานประชุม เป็นเอกสารส่งไปทางส่วนกลางแล้วเวลานี้ ให้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์อ่านดูให้เรียบร้อย ไม่ให้ทำอะไรอย่างผลีผลาม อย่างเห็นแก่พรรคแก่พวก เห็นแก่คนนั้นคนนี้เหนือธรรมเหนือวินัย จะทำหลักศาสนาซึ่งมีคุณค่ามหาศาลล่มจมไปด้วยกองมูตรกองคูถ ที่เห็นแก่เพื่อนแก่ฝูง แก่พรรคแก่พวก นำเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย ทั้ง ที่สิ่งเหล่านี้เป็นของสปรก ไม่เคยมีอะไรที่จะเป็นของดิบของดีพอที่จะยึดไว้มาพิจารณา เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาให้เด่นดวงขึ้นได้เลย นอกจากมีการทำลายโดยถ่ายเดียว ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ ที่ออกมาแง่ไหนมีแต่การขัดข้องกับหลักธรรมหลักวินัย มีการทำลาย

         เพราะฉะนั้นพระที่ท่านปฏิบัติอยู่ด้วยความเป็นอรรถเป็นธรรมล้วน เป็นความบริสุทธิ์ใจของท่านจากการปฏิบัติของท่าน ท่านจึงอยู่ไม่ได้ จึงต้องออกมาชี้แจงเหตุผลต้นปลายให้ทราบ อะไรจริงอะไรเท็จ ท่านชี้แจงความจริงอย่างนี้ออกมา สิ่งที่แสดงมาเหล่านั้นเท็จทั้งนั้น จอมปลอมทั้งนั้น ไม่มีในหลักธรรมหลักวินัย แต่เอาขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัย หลักศาสนา เป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าหัวใจประชาชนชาวพุทธ ด้วยความจอมปลอมเหล่านี้ ท่านไม่ลงใจท่านจึงต้องมาชำระสะสางอย่างนี้ นี่หลายครั้งหลายหนแล้ว

         นี่วันนี้ก็ที่หน้าวัดนี้ท่านก็จะมาด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี โดยมีเจตนาเทิดทูนหลักธรรมหลักวินัยให้คงเส้นคงวาหนาแน่นเพื่อกุลบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไป ท่านจึงได้อุตส่าห์พยายามมา วันนี้ท่านก็มาประชุมกันจำนวนน้อยเมื่อไร ท่านมีความผิดความพลาดอะไร ท่านออกมานี้ท่านออกมาด้วยความเป็นอรรถเป็นธรรม ใครมาหาเรื่องว่าท่านมาจอมปลอมจอมแปลม มารบมารามาก่อความไม่สงบ ให้แตกความสามัคคีซึ่งกันและกัน ซึ่งมันจอมปลอมเข้ามาตีอย่างนี้แหละ ฟังเอาซิ ใครเป็นคนสร้างความแตกร้าวไว้เวลานี้ ก็มีแต่เรื่องเหล่านี้ที่เกิดมาเมื่อไร มีแต่เรื่องความแตกร้าว ไม่ได้มีความสามัคคี ที่เห็นดีเห็นชอบตามหลักธรรมหลักวินัย และตามหลักท่านผู้ดีที่ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนั้นเลย มีแต่สิ่งที่จอมปลอมทำลาย มีน้อยมาน้อย เป็นภัยมาน้อย มีมากเป็นภัยมามาก มาทุกชิ้นทุกส่วนล้วนแต่ความเป็นภัย  หาหลักหาเกณฑ์ตามหลักธรรมหลักวินัยที่จะให้กราบไหว้บูชา หรือยอมรับเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมวินัยไม่มี มีตั้งแต่เรื่องทำลายมากน้อยโดยลำดับลำดา เราก็ได้เห็นอย่างชัดเจน พี่น้องทั้งหลายดูเอาซี หูมีตามีทุกคน

         เราเป็นเจ้าของสมบัติทั้งชาติไทยเป็นสมบัติของเราทุกชิ้นทุกอัน และศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นสมบัติชั้นเอกของพวกเรา ที่ได้เทิดทูนอยู่ทุกวี่ทุกวัน เมื่อเรามีความลงใจด้วยธรรมเหล่านี้อยู่แล้ว แล้วสิ่งเหล่านี้เข้ามาทำลายเราจะอยู่ได้ยังไง มันก็ต้องคัดค้านต้านทาน เพื่อหาหลักหาเกณฑ์มาชำระสะสางสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เวลานี้ นี่มันเกิดขึ้นอย่างสด ร้อน เกิดขึ้นอย่างหน้าด้าน เกิดขึ้นอย่างไม่มองดูอรรถดูธรรม มองดูกฎหมายบ้านเมืองและธรรมวินัยอะไรเลย มองด้วยทิฐิมานะ โดยเห็นแก่พรรคแก่พวก หรืออาจเห็นแก่ภาคไปด้วยก็ได้ เราไม่ได้แน่ใจ จับพรรคจับพวก แล้วจับภาคเข้ามาตีคนทั้งประเทศให้แหลกเหลวไปหมดอย่างนี้ก็ได้

         อันนี้เป็นความคาดของเรา เราไม่ได้เห็นผู้ใดว่าเห็นแก่ภาคมาแสดงแก่เรา เห็นแก่พวกมาแสดงแก่เรา แต่กิริยาที่แสดงเหล่านี้มันบอกอยู่ในตัวของมัน ว่าเห็นแก่พรรคแก่พวก ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลต้นปลายของอรรถธรรมอะไรบ้างเลย ที่จะสร้างความแน่นหนามั่นคงให้ชาติให้ศาสนา ไม่เห็น เห็นตั้งแต่สิ่งที่จะทำความร้าวรานเป็นอย่างน้อย มากกว่านั้นจะให้สงฆ์แตกกันทั่วประเทศไทย ดังที่แสดงเวลานี้กำลังผาดโผนโจนทะยานมากทีเดียว จนไม่มองถึงหลักธรรมหลักวินัยของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ว่าเป็นสิ่งสำคัญพอจะนำมาพิจารณาให้เป็นหลักเกณฑ์บ้างเลย มีแต่จะเอาทิฐิมานะ ความดันทุรังเข้ามาโดยความอวดรู้อวดฉลาด

         เรานี้มีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายเราก็เก่งแล้ว หัวเราเป็นหัวกฎหมาย แต่ไม่ได้คิดว่ากฎหมอยแทรกเข้าไปในหัวมันน่ะซิ เดี๋ยวนี้มันเอาหัวกฎหมอยออกมาใช้ ถ้าเป็นกฎหมายทำความสงบร่มเย็นให้แก่โลกมานานแล้วกฎหมาย ไม่เคยทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใด กฎหมายคือกฎหลักธรรมชาติที่ถูกต้องดีงาม ตั้งกฎหมายขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นความถูกต้องดีงาม ผิดถูกประการใดเอาความถูกต้องดีงามคือกฎหมายนี้เป็นเครื่องตัดสิน โลกมีความสงบร่มเย็นมาจากกฎหมายนี้ปกครองมานาน แต่เวลานี้กฎหมอยมันกำลังเข้ามา เข้ามาแล้วอย่างออกหน้าออกตา

         กฎหมายทั้งกฎนั้นแหละเต็มหัว เดี๋ยวนี้กลายเป็นกฎหมอยหมด อวดรู้อวดฉลาดว่าตนรู้ฉลาดแหลมคมไม่มีใครสู้ คนในเมืองไทยสู้เราคนเดียวไม่ได้ อำนาจในเมืองไทยนี้สู้อำนาจเราคนเดียวไม่ได้ เหมือนคนเหล่านั้นเป็นหมูเป็นหมาไปหมด ไม่มีใครมีความรู้วิชาเลย หลักคัมภีร์อันนี้อยู่ในหัวของคนคนเดียว คนอื่นเขาไม่มีโอกาสทราบเขาจึงไม่รู้ เราจึงสนุกแผลงฤทธิ์ขึ้นมา แล้วจะเหยียบย่ำทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกัน เวลานี้พี่น้องทั้งหลายให้ดูเอา

         นี่ละพูดภาษาธรรม เราเอาธรรมออกมากาง มาพูด อะไรจอมปลอมเราพูดแบบความจอมปลอม ดังที่ทำอยู่เวลานี้มันจอมปลอมเราก็บอกว่าจอมปลอม ไม่มี ตั้งแต่ผ่านมาแล้วนั้นก็มาตั้งขึ้นแบบจอมปลอม ได้ชำระกันลงไปด้วยหลักธรรมที่มีกฎมีเกณฑ์ แล้วก็สงบลงไปนั้น ขึ้นในช่องนี้อีก ช่องนี้จะเอาให้แหลกทั้งชาติทั้งศาสนาไปตาม กันเลย จับหัวเข้ามาชนกัน จับชาติจับศาสนาเข้ามาชนกันด้วยหัวกฎหมอย ธรรมวินัยก็เรียน ทางด้านพระก็ดี ทางฆราวาสก็เป็นหัวกฎหมายก็กลายเป็นหัวกฎหมอยบีบบังคับประชาชนพลเมือง ตลอดหน้าที่การงานในวงราชการต่าง เอากฎหมอยนี้เป็นเจ้าอำนาจป่าเถื่อนเข้าไปเหยียบย่ำทำลาย บังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการของตนที่เป็นหัวกฎหมอย เข้าใจไหมล

         แล้วคนเขาก็เกรงอกเกรงใจบ้างอะไรบ้าง พูดอะไรก็ยาก กลืนก็ไม่ได้คายไม่ออกจำต้องยอมไปตาม มีเยอะนะ ยอมไปตามกฎหมอยที่เป็นเจ้าอำนาจป่าเถื่อน ไปเที่ยวบีบบังคับ ตลอดวงราชการ ได้ทราบว่าวิ่งขึ้นถึงศาล ใครมีความฟ้องร้องด้วยความเดือดร้อนอะไรเข้าถึงศาล กฎหมอยอันนี้เป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงป่าเถื่อนนี้ขึ้นไปเหยียบไว้หมด ทางศาลก็ให้น้อยกว่าเจ้าของกฎหมอยนี้ กฎหมอยนี้ใหญ่กว่าศาลเวลานี้ ตามธรรมดาศาลใหญ่กว่าโลก โลกต้องอยู่ใต้อำนาจของศาล ไอ้อึ่งอ่างตัวนี้ หัวกฎหมอยนี้มันใหญ่กว่าศาลเข้าอีก มันพองตัวของมัน จะเหยียบย่ำทำลายคนทั้งชาติทั้งศาสนา ด้วยความจอมปลอมของกฎหมอยนี้เอง

         เวลานี้กำลังออกกระจายกฎหมอย ถ้าเป็นกฎหมายไปเที่ยวหาบังคับเขาอะไร เหตุผลกลไกมีอยู่ ผิดถูกชั่วดีอะไรก็ต้องว่ากันซิ ให้ทางศาลท่านได้ตัดสินวินิจฉัยใคร่ครวญถูกต้องดีงาม ทางไหนถูก ทางที่ถูกว่าถูก ผิดบอกว่าผิด ปัดออก นี่เป็นเรื่องของศาล นี้มันจะเอาด้วยอำนาจแห่งป่าเถื่อนของตัวเองบีบบังคับไว้หมด ไม่ให้ใครมีอำนาจยิ่งกว่าตน เวลานี้กำลังแผลงฤทธิ์ ไปเที่ยวฟังดูเอา เราได้ยินมาอย่างนี้ มันเป็นของดีแล้วเหรอที่มาทำต่อคนทั้งชาติด้วยอำนาจป่าเถื่อนอย่างนี้ มันเป็นไปได้เหรอ

         ไอ้ป่าเถื่อนนี้หรือเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะปกครองบ้านเมือง นอกจากจะเป็นยักษ์เป็นผีเหยียบย่ำทำลายชาติบ้านเมืองให้ล่มจมกันไปหมดไม่มีอะไรเหลือ เหลือแต่หมาหัวกฎหมอยนี้เท่านั้นที่จะครองบ้านครองเมือง หมาที่ทรงกฎหมอยเอาไว้นี้ใครจะกราบได้ลงคอ มีไหม หมาหัวกฎหมอยนี้เป็นเจ้าอำนาจแล้วใครจะกราบหมาตัวหัวกฎหมอยนี้ได้ลงคอ นอจากกราบผู้มีศีลมีธรรม กราบผู้มีหัวกฎหมายปฏิบัติตามหน้าที่การงานให้ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องดีงามคือกฎหมายเท่านั้น โลกจะเป็นความสงบร่มเย็นและกราบได้อย่างสนิท

         นี่พูดถึงเรื่องทางฆราวาสก็เป็นกฎหมายป่า เถื่อน มาอย่างนี้เต็มบ้านเต็มเมือง เอ้าใครยอมรับก็ยอมรับ ถ้าอยาเป็นหมาก็ยอมรับ ถ้าอยากเป็นคนให้พิจารณาเดี๋ยวนี้ แก้ไขเดี๋ยวนี้ นี้เป็นทางฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายโลก ทีนี้มาทางฝ่ายพระ พระก็เป็นพระตามหลักธรรมหลักวินัยของศากยบุตรของพระพุทธเจ้า เป็นศากยบุตรของศาสดา ธรรมวินัยเรียนมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ยศก็ยศตั้งขึ้นตามหลักสมณธรรมของตัวเองที่อยากยกยอขึ้นให้มีแก่จิตแก่ใจปฏิบัติตนให้ดี ให้แน่นหนามั่นคงตามหลักธรรมหลักวินัยยิ่ง ขึ้นไป เพื่อโลกเขาจะได้กราบไหว้บูชาได้สนิทติดใจ แล้วก็ตั้งสมณศักดิ์ขึ้นมา

         เมื่อได้สมณศักดิ์ขึ้นมาแล้ว ก็กลายเป็นดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีหงอน แล้วใช้อำนาจดินเหนียวนี้ละติดหัวตัวเองว่ามีอำนาจ กลายเป็นกฎหมอยไปอีก บังคับบัญชาพระเจ้าพระสงฆ์ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เจ้าคณะภาคใหญ่ๆ ลงมา บังคับมาโดยลำดับๆ ให้ปฏิบัติตามอำนาจป่าเถื่อนที่ไม่ได้ใช้กฎแห่งธรรมมาปฏิบัติต่อส่วนรวมเลย เอาแต่อำนาจป่าเถื่อนของตน นอกเหนือจากธรรมวินัยที่เรียกว่ากฎหมอยเช่นเดียวกัน มาบีบบังคับ ตั้งแต่เจ้าคณะใหญ่ ไม่ว่ามหานิกาย ไม่ว่าธรรมยุต แต่สำหรับมหานิกายเราไม่ค่อยได้เข้าใจอะไรมากนัก ยิ่งกว่าด้านธรรมยุต ซึ่งเป็นที่สนิทติดใจมาตั้งแต่วันเราบวช บวชในวงธรรมยุต เราจึงเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดี

         แล้วคณะธรรมยุตเวลานี้ก็หมอบราบกับดินเหนียว ที่บังคับลงมาด้วยอำนาจป่าเถื่อนนี้ ถ้าใครได้ทำตามนั้นแล้วดินเหนียวติดหัวนั้น เขาจะเพิ่มดินเหนียวให้ก้อนใหญ่ขึ้น สมณศักดิ์นี้จะได้ใหญ่ เช่นอย่างเป็นพระ . พระ . ก็เป็นปลัด . ปลัด . เป็นสมุห์ . เป็นสมุห์ . พระครู . พระครู . เจ้าคุณ . . จนกระทั่งเจ้าฟ้าเจ้าคุณ ขึ้นสมเด็จ . . เข้าไป ซึ่งเป็นดินเหนียวทั้งนั้นติดหัว แล้วเห็นดินเหนียวนี้ว่ามีคุณค่ามีราคา จึงต้องวิ่งตามเพื่อดินเหนียวนี้เท่านั้น มีความหมายอะไรพระที่ทรงสมณศักดิ์แบบนี้ ทรงไปหาอะไร เด็กอมมือเขาไม่มีดินเหนียวเขาไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ชาติบ้านเมือง

         แต่นี้หวังแต่ดินเหนียวนี้ เห็นว่าดินเหนียวมีคุณค่ามีราคา จะทำความพินาศฉิบหายต่อชาติต่อศาสนาไม่คำนึง โดยเห็นแก่ดินเหนียวเท่านั้น พิจารณาซิ ชาติไทยของเรามีคุณค่าขนาดไหน เอ้าเอามาเทียบกัน คนทั้งประเทศ ชาตินี้ตั้งเป็นชาติของตนนานเท่าไร และศาสนาประจำชาติไทยของเรานี้มีมานานขนาดไหน ชาวพุทธของเราที่เป็นคนชาติไทย และกราบไหว้บูชาสนิทใจมาตลอดเวลา นี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด ชาติไทยมีคุณค่ามากที่สุด ศาสนามีคุณค่ามากที่สุด

         ดินเหนียวติดหัวมันมีคุณค่าอะไร มันถึงจะมาเหยียบชาติศาสนาให้ล่มจมลงไป อย่างดูไม่ได้เลย เด็กอมมือเขาก็ไม่ทำอย่างนี้ คนเห็นแก่ดินเหนียวติดหัวยิ่งกว่าชาติศาสนาเป็นคนที่เลวที่สุด พระก็เป็นพระที่เลวที่สุดทีเดียว เลวกว่าหมา ไม่ใช่เลวธรรมดานะ หมาเขาไม่ทำ เขายังรู้จักเจ้าของ เห็นเจ้าของกระดิกหางดิ๊ก ซื่อสัตย์สุจริต เจ้าของจะทุบจะตีหมอบตลอด หมาเขาไม่ได้ต่อสู้เจ้าของ อันนี้มันไม่รู้จักเจ้าของ มันกัดดะไปหมด ชาติทั้งชาติ พ่อแม่ของตนก็เกิดในชาติมันกัดชาติ กัดพ่อแม่ของตนไปด้วย

         พ่อแม่ของเราคือพุทธศาสนามาดั้งเดิม ตัวของเราคนไทยนี้ก็นับถือ กัดทั้งศาสนา กัดทั้งพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลาย ตลอดทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันให้แหลกเหลวไปหมด มันเป็นภัยร้ายขนาดไหน เรื่องกลอุบายวิธีการที่กำลังก่อกวนอยู่เวลานี้  ไม่เป็นของดีเลย อยู่ ก็มาตั้งขึ้น จะตั้งผู้ทำงานแทนสมเด็จพระสังฆราช หลักธรรมหลักวินัยมีที่ไหน พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดา พระองค์ทรงตั้งใคร เจ้าหน้าที่ในวงราชการ นอกศาสนา เอามาตั้งเป็นใหญ่เป็นโต มาบีบหัวพระมีที่ไหน ไม่เคยมี การปฏิบัติต่อกันตามหลักธรรมหลักวินัย สมบูรณ์แบบแล้วธรรมวินัยพระพุทธเจ้า ที่ให้พระสงฆ์ปฏิบัติต่อกันเวลาปรกติธรรมดา และเจ็บไข้ได้ป่วยให้ดูแลรักษากันด้วยความสนิทเมตตาต่อกันอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรเกินหลักธรรมหลักวินัย ท่านปฏิบัติต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

         แล้วบกพร่องไปตรงไหน เหลวแหลกไปตรงไหนธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายปฏิบัติ ก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเต็มบ้านเต็มเมือง เต็มสังฆมณฑลเรื่อยมา แล้วลัทธิอุบาทว์ ลัทธิทำลายทั้งชาติทั้งศาสนานี้มันปึ๋งปั๋งขึ้นมา จะมาทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช แล้วจะเป็นสมเด็จสังฆราชจอมปลอมขึ้นในตัวนั้น ด้วยความลุกลี้ลุกลน คอยตะกละตะกลามหมดยางอาย บริขารของสมเด็จพระสังฆราชของเราเวลานี้ เช่น อย่างรถพระประเทียบ หรือบริขารประจำสมณศักดิ์สังฆราช

         นี้ทราบว่ามันมากอบมาโกยเอาไปไว้เป็นสมเด็จสังฆราชจอมปลอม อยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้  นี้เขามาพูดให้ฟังเราก็พูดตามเรื่องเหล่านี้ จริงหรือเท็จเราพูดตามหลักความจริงนี้ มันสมควรแล้วหรือ มันถูกต้องดีงามหรือ ไม่มีใครอาจเอื้อม คนธรรมดาทั่วไปไม่อาจเอื้อม อันนี้มันมาจากไหน ถึงขนาดที่ลุกลี้ลุกลน มาตะกละตะกลาม มาลากมาเข็เอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตความชอบธรรมจากผู้หนึ่งผู้ใด เฉพาะอย่างยิ่งจากสมเด็จพระสังฆราช แล้วสิ่งนี้มันเอาไปเพราะอะไร ฟังซิพี่น้องทั้งหลายมันฟังได้ไหม

         นี่ละลัทธิอุบาทว์ นี่ละลัทธิทำลายชาติทำลายศาสนา กวนหัวใจ ประชาชนหัวใจบอบช้ำไปมาก ทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย บอบช้ำมากคือคราวนี้เอง ตั้งขึ้นมานี้เป็นอะไร สมมุติว่าตั้งขึ้นมานี้เวลานี้พระสงฆ์กำลังร้าวรานกัน ประชาชนก็กำลังร้าวรานกันทั่วประเทศไทย คนหนึ่งสงสัยข้อหนึ่ง คนหนึ่งสงสัยตั้งขึ้นเพราะเหตุไร สงสัย คนหนึ่งเอาความเข้าใจจอมปลอมมาว่าตั้งขึ้นเพราะอันนั้น พอใจด้วย องค์หนึ่งเข้าใจตามหลักธรรมหลักวินัย ตั้งขึ้นมาหาอะไรสิ่งเหล่านี้จอมปลอมทั้งนั้น

         ทั้งสามพวกนี้กำลังรบกันอยู่ในเมืองไทย พวกหนึ่งสงสัย พวกหนึ่งไม่สงสัยวิ่งไปตามความจอมปลอม พวกหนึ่งแน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จอมปลอมทั้งสิ้นไม่ยอมรับทั้งนั้น สามพวกนี้กำลังรบกันอยู่ในเมืองไทยของเรา ยิ่งมาตั้งอันนี้ขึ้นทำงานแทนสมเด็จสังฆราชนี้เป็นยักษ์ใหญ่ทั้งตัว ทำลายจิตใจของประชาชนให้แตกกระจัดกระจาย ทำลายจิตใจพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งสองนิกาย เรียกว่าทั่วสังฆมณฑลให้แตกไปหมด จะไม่เรียกว่าสังฆเภทจะเรียกว่าอะไรเพราะลัทธิอุบาทว์อันนี้ ตั้งแต่ไม่มีอันนี้ปรากฏขึ้นมา พระเจ้าพระสงฆ์ประชาชนอยู่ด้วยความเป็นสุขด้วยกันหมด แต่พอตั้งอันนี้แล้วเป็นยังไง พอไหวขึ้นมาเท่านั้นเรื่องราวเป็นยังไงเวลานี้ แล้วยิ่งตั้งขึ้นมาแล้วเป็นยังไง ก็เอาไฟเผาทั้งชาติทั้งศาสนาสดๆ ร้อนๆ โดยตรงไม่มีข้อสงสัยนั่นเองจะเป็นอะไรไป นำไปพิจารณาซิ

ถ้าจะเป็นผู้เป็นคนมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ ควรแก้ควรไขดัดแปลง สิ่งใดที่จะเป็นการกระทบกระเทือนแก่ส่วนใหญ่ให้ระมัดระวัง เช่นอย่างร่างกายของเราเป็นส่วนใหญ่ หนามมายอกนิดหนึ่งรีบถอนออกมาทันที มันจะทำลายส่วนใหญ่ขึ้นไป อะไรก็ตามแม้แต่ยุงกัดยังตบยุงปัดยุง เพราะรักษาอวัยวะของเรา แล้วอวัยวะอันนี้มันมีความเสียหาย รีบเยียวยารักษามันถึงถูก จะมาฟันให้มันแหลกไปหมดได้หรือ อันนี้ก็ต้องพยายามแก้ไขซิ จะปล่อยให้มันลุกลามเผากันทั้งชาติทั้งศาสนาให้ไปจมไปด้วยกันอย่างนี้มีอย่างเหรอ พิจารณาทุกคน

ตั้งขึ้นมาลองดูซิ ชาติไทยจะแตกยิ่งกว่านิวเคลียร์นิวตรอนหย่อนลงไปนั่นแหละ มันร้ายแรงยิ่งกว่านั้นอีก ยังจะเป็นประวัติศาสตร์ทั่วดินแดนตลอดอนันตกาลต่อไป เพราะเหตุผลไม่มีแต่เอามาทำลาย สมมุติว่านิวเคลียร์ถือไปอย่างนี้ ไม่ปล่อยมันก็ไม่เป็นภัย อันนี้เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมา เห็นว่าประชาชนทั้งหลายและความชอบธรรมไม่ยอมรับแล้วก็ให้ปล่อยออกไปเสีย แก้ไขดัดแปลงไปเสีย ปัดทิ้งออกไปเสีย เพื่อรักษาสมบัติส่วนใหญ่นี้ไว้ มันก็เป็นมงคลมหามงคลอยู่แล้ว นี้ยังจะฝืนเอานี้ขึ้นมาก็เท่ากับเป็นผู้ดื้อด้านหาญธรรม จะเป็นเพชฌฆาตอันใหญ่หลวงของชาติและศาสนาของเมืองไทย เผาเมืองไทยให้แหลกหมดโดยไม่ต้องสงสัย

เราจึงขอฝากอันนี้ไว้กับบรรดาพระสงฆ์องคเจ้าทั้งหลายทั่วประเทศไทย ได้ยินได้ฟัง ได้พินิจพิจารณาตามๆ กัน เพราะเราก็ในนามแห่งคนชาวไทย ในนามแห่งลูกตถาคตเหมือนกัน มีสิทธิที่จะแยกส่วนแบ่งส่วนให้รู้จักผิดถูกชั่วดี แล้วนำไปพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงคัดเลือกออกด้วยกันได้ทั้งนั้น เราจึงมีสิทธิที่จะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบ แล้วก็ให้นำไปพินิจพิจารณานะที่พูดนี้ การพูดทั้งหมดเรานำเหตุผลกลไกมาพูด เราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะไปโกหกพกลมต้มตุ๋นใคร โจมตีใครเราไม่มี ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ดังที่เป็นมานี้ผิดมหาผิด ไม่มีคำว่าถูกต้องเลย เอาละวันนี้ เอาข้อคิดให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณา นี่ละพระสงฆ์ที่จะมาในวันนี้ ท่านก็จะมาด้วยเหตุอันนี้เอง อยู่ดีๆ ท่านไม่ได้มา นี่เป็นยังไง นี่ก็เพราะเรื่องเทวทัตมันกำลังจะทำชาติบ้านเมือง เบ่งออกอึ่งอ่าง ตัวเท่าอึ่งอ่างก็เบ่งให้ใหญ่ขึ้น

มันไม่ใหญ่ยิ่งกว่าเมืองไทยหนาคนๆ เดียว เกิดกับพ่อกับแม่ก็เป็นคนไทย จะมาใหญ่กว่าคนไทยทั้งโลกทั้งสงสาร ใหญ่กว่าพ่อกว่าแม่ แล้วทำลายพ่อแม่ของตนได้เหรอคนเรา ถ้าไม่โง่แบบบัดซบนะ เอาละพอ

ลูกศิษย์ หลวงตาครับ นักข่าวที่ทำเรื่องของเราที่เป็นกระบอกเสียงของพวกเรา จะมากราบหลวงตาเพื่อขอสัมภาษณ์หลวงตา หนังสือพิมพ์ที่เขาลงข่าวของเราที่ประชุมเมื่อคราวที่แล้วครับผม เมื่อคราวที่แล้วเขาไปกราบสมเด็จพระสังฆราชเขาไปทำข่าวมาครับผม เขามาขอสัมภาษณ์เพื่อเอาไปเขียนลงหนังสือพิมพ์ครับผม

หลวงตา ตะกี้นี้ก็ออกแล้วประกาศลั่นเอาแต่ความจริงทั้งนั้นออก ความจอมปลอมเราไม่เอามา

นักข่าว พระเดชพระคุณหลวงตา ทราบว่าจะปิดโครงการผ้าป่าช่วยชาติแล้วหรือครับ

หลวงตา เออ การปิดนี้ยังมีแง่เอาไว้นะ คือโครงการนี้เป็นโครงการที่เราตั้งขึ้นมาเอง โครงการเที่ยวเทศนาว่าการด้วยการทอดผ้าป่าทองคำ ดอลลาร์ เงินสด ทั้งการเทศนาว่าการไปด้วยกัน ทีนี้ถึงวาระแล้วเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากแล้ว เราจะยุติโครงการที่ไปเทศนาว่าการในที่ต่างๆ เสียในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ คือ เราจะไม่ไปตามโครงการดังที่เคยปฏิบัติมา แต่ไม่ได้ปิดอย่างตายตัว ถ้าเขานิมนต์มาไม่ว่าจะนิมนต์ไปเทศน์ในโครงการหรือนอกโครงการ เราจะพินิจพิจารณาตามธาตุขันธ์อัธยาศัยของเรา เห็นสมควรประการใดแล้ว เราถึงจะไป ไม่ได้ไปแบบที่เราเคยปฏิบัติมา นี่เรียกว่าหยุดโครงการแบบนี้ เข้าใจหรือ

ส่วนสมบัติเงินทองที่มีอยู่ในโครงการเดียวกันนี้เราไม่ปิดบัญชี ทองคำ ดอลลาร์ เงินสดยังเปิดบัญชีไว้ตามเดิม เพราะบรรดาพี่น้องชาวไทยที่ส่งสมบัติเงินทองเข้ามา มาทุกวี่ทุกวัน เราจะปิดเสียเวลานี้ไม่เหมาะ เราจึงเปิดไว้ตามกาลอันควร แล้วเราจะประกาศให้ทราบในกาลต่อไปว่า เราจะปิดโครงการโดยสิ้นเชิงในราววันนั้นเดือนนั้นว่างั้น ภายในปีนี้แหละ เข้าใจแล้วหรือ นั่นเป็นอย่างหนึ่ง ที่เราปิดก็มีแต่ปิดที่เราไปเทศนาว่าการตามโครงการนั้น เราจะไม่ไปตามโครงการเราจะไปตามอัธยาศัยเท่านั้นเอง เข้าใจแล้วนะ

นักข่าว พระเดชพระคุณหลวงตา ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชขึ้นมานี้ ทราบว่าแต่งตั้งขึ้นมาไม่ถูกขั้นตอนนะครับ พระเดชพระคุณหลวงตาจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ในเมื่อคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลก็ต้องรับผิดไปตามนั้นด้วย

หลวงตา เรื่องขั้นตอนอะไรนี้เป็นเรื่องของโลกเขานิยมพูดกัน เข้าใจไหม ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ว่าอย่างนี้เลย คือขัดทั้งธรรมขัดทั้งวินัย รวมแล้วเป็นพุทธศาสนา อันนี้ตั้งขึ้นมาไม่ถูกต้อง เข้าใจแล้วหรือ เพราะครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ามา ไม่มีการตั้งอย่างนี้โดยเอาฆราวาสเข้ามาเป็นตัวยิ่งใหญ่บีบี้สีไฟพระสงฆ์อย่างนี้ไม่มี เข้าใจหรือ เป็นพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยลำดับเป็นผู้ปกครองให้ความสงบร่มเย็นกัน โดยธรรมโดยวินัยตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ จึงไม่เคยปรากฏว่า มีการตั้งใดๆ จากฆราวาสที่จะเข้ามายุ่มย่ามๆ อย่างนี้ไม่เคยมี เข้าใจหรือ นี่แหละเอ้าข้อไหนอีก

นีจึงเรียกว่าผิด ผิดจากหลักพุทธศาสนา พุทธศาสนาจึงรับไม่ได้ ถ้ารับเข้ามาแล้วก็เท่ากับรับพวกคนอยู่นอกศาสนาเข้ามาเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง อยู่ในวัดในวาในพระในเณรเหยียบหัวพระหัวเณรตั้งแต่ชั้นไหนลงมา พวกนี้เหยียบได้หมด เพราะเวลานี้มันก็พยายามโดยอุบายต่างๆ อยู่แล้ ที่จะเหยียบอย่างนี้เข้าใจไหม จึงต้องมีการต้านทานกันด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยของพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์ท่านออกมานี้ออกมาด้วยความเป็นธรรมทั้งนั้น ไม่ว่าครั้งไหนท่านออกมาออกมาด้วยความเป็นธรรมเป็นวินัย มาชำระสะสางสิ่งเลวร้ายที่มันขัดต่อหลักพุทธศาสนาและจะทำลายพุทธศาสนา ให้ปัดออกไปให้เหลือแต่พุทธศาสนาล้วนๆ แล้วจะปฏิบัติกันด้วยความร่มเย็นดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วด้วยความร่มเย็นกันเป็นลำดับจนกระทั่งบัดนี้ เข้าใจเหรอ เอ้าถามมา

นักข่าว ผมหมายถึงว่า พระหมื่นกว่ารูปหรือพระวัดป่าทั้งหมดที่ออกมาคราวนี้ ก็เพื่อออกมาปกป้องรักษาพระธรรมวินัยไว้ใช่ไหมครับ

หลวงตา ใช่ๆ มาปกป้องรักษาพระธรรมวินัย และชำระสิ่งสกปรกโสมมที่มันปลอมแปลงเข้ามาเป็นกาฝาก จะมาเหยียบย่ำทำลายกินตับกินปอดศาสนา และชาวพุทธทั้งชาติที่เป็นลูกศิษย์ตถาคต จะไม่มีปอดมีตับติดตัวเลย พวกนี้จะบีบี้สีไฟกินตับหมด พวกกาฝากเข้าใจไหม เข้ามาแล้วมันมากินตับของต้นไม้นั่นกาฝาก กาฝากมีกี่อันต้นไม้ต้นนั้นตายถ้ามันมีมาก อันนี้เพียงเท่านี้มันก็กระเทือนทั่วประเทศไทยแล้วกาฝากอันนี้ เพราะไม่มีในธรรมวินัยจึงเรียกว่ากาฝาก มันฝากเข้ามาแต่ขอฝากพิษไปด้วยเข้าใจไหม เผาด้วย เอ้า ว่าไป ถ้าว่าจะตอบ เอ้าถามมาจะตอบทันทีเลย

นักข่าว พระเดชพระคุณหลวงตา (หนังสือพิมพ์) สยามรัฐขอกราบถามหลวงตาว่า จะหาทางออกในกรณีนี้ได้อย่างไรไม่ทราบ

หลวงตา ก็กำลังเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าเข้าว่าออกใครผิดเอาออก ใครถูกให้อยู่คงเส้นคงวา ไม่มีคำว่าหาทางออกทางเข้าแหละ ทางคงเส้นคงวาของเราคือพุทธศาสนาเป็นหลักยืนตัวอยู่แล้ว จะเข้ามาก็คือพวกจอมปลอม ความจอมปลอมต้องออกไปถึงถูก เพราะอันนี้คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่แล้วพุทธศาสนาของเรา เข้าใจแล้วหรือ เอ้าถามมา

นักข่าว ทราบว่าในพระวินัยนี่ ถ้ามีสงฆ์ไม่ต้องส่วนมาก ในพระวินัยที่แท้จริงแล้วถึงแม้จะเป็นสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ส่วนมากมาค้านก็ถือว่าญัตตินั้นหลุดไป ใช่ไหมครับหลวงตา

หลวงตา เอ้อ อันนี้เอ้าเราจะเทียบให้ฟังเดี๋ยวนี้นะ ธนบัตรปลอมเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านๆ กองเท่าภูเขา แต่ธนบัตรจริงใบละห้าบาทสิบบาทขึ้นมาใบเดียวสองใบกับอันนั้น อะไร(มีค่า)มีน้ำหนักมากกว่ากันควรจะปัดทางไหนออกไป ไม่จำเป็นต้องหามากถ้าเป็นของจริง เข้าใจหรือ เพียงใบเดียวก็พอ นี่ความจริงก็คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความจริง เพียงพระโอวาทตัดออกมาปึ๋งเท่านั้นจอมปลอมขาดสะบั้นไปหมด นอกจากมันจะหน้าด้านเท่านั้นเข้าใจไหม มันจึงทน มันต้องอย่างนั้นซิ ถามมาจะตอบเวลานี้กำลังเตรียมจะตอบนะ เอ้า จริงๆ ถ้าตอบแล้วผึงมาผึงเลยทันที ไม่ติดเครื่องมันก็เป็นของมันเอง ถ้าไม่ตอบดึงก็ไม่ออก เข้าใจแล้วหรือที่พูดนี้เป็นที่ยอมรับแล้วหรือที่พูดนี กำลังมากำลังน้อยไม่สำคัญ

ปลาตัวหนึ่งอยู่ในข้องของเราฟังซิน่ะ เอาอีกทีหนึ่งนะที่เราจะกินอยู่เดี๋ยวนี้ ปลาตัวนี้เรากำลังจะเอาไปแกง อยู่ในข้องของเรา แต่พอดีเขาเอาขี้มาโยนใส่ในปลานี้แล้วจะทำยังไงทีนี้ โอ๋ย ต้องรีบเอาปลาออกล้างทิ้งอันนั้นออกไปทันทีใช่ไหม ด้วยความขยะแขยง อันนี้ก็ขยะแขยงความเลวร้ายนี่เข้าใจไหม เป็นอย่างนั้นเข้าใจแล้วหรือ เอ้าว่าไป

นักข่าว ขอกราบถามหลวงตาถึงเรื่องโครงการผ้าป่าช่วยชาติอีกครั้งหนึ่ง ทราบว่าวันที่ ๑๒ เมษายนนี้ที่จะปิดโครงการงวดแรกนี้นะครับ ได้ทราบว่ามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จมาด้วยหรือครับ

หลวงตา เออ ได้ทราบว่าอย่างนั้นแหละ ค่อนข้างจะแน่นอนแล้ว ออกมาแล้วไม่ใช่หรือ เสด็จทั้งสองพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และฟ้าหญิงพระองค์เล็ก

ลูกศิษย์ คนนี้เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐครับผม

หลวงตา ฟังๆ คำว่าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าสยามรัฐสยามใดก็ตาม อย่าเห็นแก่เงินแก่ทองอย่าไปหารับจ้างเขามาโจมตีชาติไทยของตนศาสดาของตน เงินนี้ไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าชาติกว่าศาสนาให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกัน กินไปวันหนึ่งๆ หมดไป ชาติไทยของเราศาสนาของเราที่จะมีเพื่อคนทั้งโลก ยังจะมีคุณไปนาน ให้รักสงวนอันนั้นมากยิ่งกว่าค่าจ้างรางวัล ที่เขาจะมาจ้างให้พิมพ์อย่างนั้นให้พิมพ์อย่างนี้ ด้วยเห็นแก่เงินแก่ทองใช้ไม่ได้นะ เข้าใจแล้วเหรอ หนังสือพิมพ์อย่าไปหลงกลอย่างนี้ เราเป็นหนังสือพิมพ์เป็นคนกลาง เป็นที่ไว้ใจของประชาชนทั้งโลก ให้ออกตามความสัตย์ความจริง อย่าเห็นแก่ค่าจ้างรางวัลมาเป็นใหญ่เป็นโต แล้วเหยียบย่ำทำลายของจริงที่มีคุณค่ามากให้แหลกเหลวไปหมด ไม่สมควรอย่างยิ่งแก่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เข้าใจไหม ฉบับนี้คืออะไร ฉบับที่ลงอย่างนี้ ฉบับไม่ลงเราก็ไม่ว่า เข้าใจไหม นั่นมันมีข้อแม้อย่างนี้

นักข่าว คำสั่งที่ออกประกาศมาแล้วนี้ครับ บังคับพระสงฆ์ทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามนะครับ ในส่วนของพระสงฆ์ จะต้องทำตามคำสั่งในคำสั่งนั้นไหมครับ?

หลวงตา ถ้าอยากเป็นบ๋อยเขาตามอำนาจป่าเถื่อนนี้ก็ไม่ว่าพระสงฆ์ เป็นฆราวาสก็ได้ หมาก็วิ่งตามได้ตามเขานะ ถ้าหากว่าคำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีที่อำนาจที่สั่งมานี้ผิดทั้งนั้น ไม่ใช่อำนาจของผู้ทรงอำนาจในอรรถในธรรมที่จะไปประกาศเป็นคุณธรรมแก่ประชาชนและพระสงฆ์ทั้งหลาย อันนี้เป็นการทำลายชาติทำลายศาสนาด้วยอำนาจป่าเถื่อนของผู้เป็นอำนาจไปทางพระสงฆ์นี้ออกมาบังคับบัญชา เข้าใจไหม ถ้าเราต้องการชาติไทยของเราให้อยู่คงเส้นคงวาปัดออกให้หมด อำนาจอันนี้เป็นอำนาจป่าเถื่อน ดีไม่ดีเผาหัวมันผู้เอาออกมาเป็นไรวะ ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเขาฟ้องกันได้ใช่ไหมล่ะ เอาอะไรมาจึงได้มาเผาบ้านเผาเมือง นี่มีกฎหมายเขาฟ้องร้องกันได้นะ นี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎหมาย เรื่องผิดถูกชั่วดีเราพูดได้เต็มปาก เข้าใจหรือ อันนี้มันผิดมาบังคับกันหาอะไร เข้าใจแล้วหรือ ก็มันผิดกันทั้งโลกนี่

นี่เราก็ได้ประกาศเหมือนกัน ถึงขนาดที่ว่าพระธรรมยุตเฉพาะวัดธรรมยุตมันหลับตาอยู่หรือ มันเห็นแก่ดินเหนียวนั่นหรือ เราว่าอยู่นี่ ก็พวกของเราอวัยวะเดียวกัน แขนซ้ายแขนขวาตีกันใครเจ็บไม่เจ็บมันก็แขนตัวเองใช่ไหม อันนี้เราก็พูดแบบนั้นเหมือนกันคนอื่นเราไม่พูด เอ้าว่าไป

นักข่าว พระเดชพระคุณหลวงตา ผมก็หมดคำถามแล้ว พระเดชพระคุณหลวงตาอยากฝากอะไรกับผมไว้บ้างไหมครับ

หลวงตา โอ๋ อันนี้ก็อยากหมดตั้งแต่ยังไม่ถามมันเหนื่อยแล้ว (หัวเราะ) เอาละเลิกกันเลย เอาละพอใจนะ เอาไปพินิจพิจารณาให้เป็นอรรถเป็นธรรมต่อชาติศาสนาของเรานะ อย่าเห็นแก่พวกนั่นนะ อำนาจป่าเถื่อนเข้ามามันกำลังจะทำลายชาติ เข้าใจเหรอ โอ๋ย อุจาดบาดตาเหลือประมาณชาติไทยของเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ล้วนแล้วตั้งแต่ที่เขาเคารพนับถือว่าเป็นผู้รู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมทั้งทางโลกและทางธรรม ถ้าพูดถึงว่าเป็นจอมในสมัยปัจจุบันนี้ เขายกย่องก็ได้ แต่มันจอมเลวนี่ซีมันฟังไม่ได้นะเข้าใจไหมล่ะ มันไม่ได้เอาอันนั้นมาดี ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรม ท่านยื่นออกมาเช่นมีดเล่มนี้ยื่นออกมานี้ เอ้า มีดเล่มนี้จะไปฟันฟักแฟงแตงโมอะไรๆ มาสู่กันกินก็ได้นะ นี่ท่านสั่งมากลางๆ อย่างนีให้เป็นประโยชน์แก่ทั่วโลก แต่นีมันคว้าเอามีดมาฟันหัวคนเข้าใจไหม นี่แหละอำนาจป่าเถื่อนมันเอามาฟันหัวคน กฎหมายท่านไม่บอกว่าให้ฟันหัวคน มันเอามาฟันหัวคน ศาสนาท่านไม่บอกมาบังคับว่าอย่าฟันหัวพระสงฆ์ทั้งประเทศอย่างนี้ นี่มันเอามาฟันเห็นไหมล่ะ ใครผิดใครถูกพิจารณาซิ เอาละพอ

นักข่าว กระผมขอเมตตาหลวงตา ขอถ่ายภาพหลวงตา

หลวงตา ถ่ายหาอะไรอีก เขาตาเขาก็มีทุกคนๆ เขาไม่เห็นมาขอถ่ายภาพ เรามันได้ตามาจากไหนว่ะ

นักข่าว ประกอบการสัมภาษณ์วันนี้ครับ

หลวงตา โอ้ แก้ไปนั่นหรือ เอาๆ ถ่ายได้ถ้างั้น เอ้า มันต้องไล่เบี้ยหาเหตุหาผลกันซี ไม่ได้ไล่แบบโมโหโทโสใช่ไหม มันต้องไล่แบบหาเหตุหาผล ถ้าเมื่อเหตุผลลงกันแล้วยอมรับ เอ้า ถ่ายได้แน่ะเข้าใจไหม

 

ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกทุกวัน   ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก