ขาดสติแล้วไม่เป็นท่า
วันที่ 25 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ขาดสติแล้วไม่เป็นท่า

 

ก่อนจังหัน

 

         วันนี้เราจะไม่ได้อยู่ เราก็จะไปทำประโยชน์ให้โลกนั้นแหละ พระสำคัญมากนะอยู่ในวัดนี้ ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรมเท่านั้นเลิศเลอในโลกนี้ ไอ้ที่คว้ากันอยู่ วุ่นกันอยู่ เป็นบ้ากันอยู่มันพวกมูตรพวกคูถ ฟังให้ดีนะ ธรรมพระพุทธเจ้ากับสิ่งเหล่านี้ต่างกันอย่างไรบ้าง ให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าการปฏิบัติธรรม และได้ผลขึ้นมาเป็นลำดับ อันนี้เลิศเลอ นี้แลทำให้โลกร่มเย็นอยู่ตลอดมา ถ้าไม่มีธรรมเลยนี้โลกไม่มีความหมาย มีแต่ไฟล้วนๆ เท่านั้น เฉพาะพระเราตั้งใจปฏิบัติให้ดี อย่ามองดูอะไรยิ่งกว่ามองดูหัวใจด้วยสติ อันนี้เป็นหลักสำคัญมากทีเดียว

สติสำคัญมาก ไม่ว่ากิจการงานข้างนอกข้างใน การภาวนา สติเป็นสำคัญมากทั้งนั้นแหละ ถ้าขาดสติอะไรก็ลดลงทุกอย่าง แม้หน้าที่การงานก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ ผิดๆ พลาดๆ เพราะสติพรากไป การภาวนาก็แบบเดียวกัน สติดีเท่าไรยิ่งเพิ่มผลแห่งการภาวนายิ่งขึ้นๆ ท่านจึงบอกว่า สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สัมมาสติ นั่น สัมมาสมาธิ นั่นฟังซิ สติติดแนบๆ พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ สำคัญที่การภาวนา อย่าได้ลดละเป็นอันขาดเรื่องภาวนา ถ้าอยากมีสาระภายในหัวใจของตน ในอิริยาบถต่างๆ มีสติจดจ่ออยู่กับงาน เช่นอย่างผู้เริ่มภาวนาก็ให้อยู่กับคำบริกรรม จิตที่อยู่ในสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับความสงบเย็น แน่นหนามั่นคง จนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ปัญญา สติกับปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดลงไปแล้ว สติปัญญาจะกลมกลืนกันไปเลยโดยไม่ต้องไปถามใคร หากรู้ภายในใจของผู้ปฏิบัติเอง

ผมไม่ค่อยได้อยู่ อย่างที่ท่านทั้งหลายเห็น ก็เพื่อช่วยโลกสงสารนั่นแหละ อยู่ในวัดก็เป็นห่วง ออกไปแล้วก็เป็นห่วงพระเณร การประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงต่อยังไง จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ดี

เรื่องศาลาใครอย่ามายุ่มย่ามนะพระเรา ให้อยู่เฉพาะองค์ที่จำเป็นๆ นอกนั้นให้ตั้งหน้าทำหน้าที่ของตน กิจการงานทุกอย่างในวัดนี้ให้ถือว่าศาสดาคือความพากความเพียรนั้นแหละ ความมีสติสตังติดแนบอยู่กับตัวของทุกคน เท่ากับมีศาสดาประทับอยู่ในหัวใจ กิริยาอาการของเราทุกคนนะ ถ้าขาดสติแล้วไม่เป็นท่า ทีนี้จะให้พร

 

หลังจังหัน

 

         ทองคำ ดอลลาร์ขาดเท่าไรๆ เราไปกรุงเทพนี้ไม่กี่วันก็รู้กัน สำหรับเงินสดเราไม่หวังอะไรกับมันแหละที่จะเข้าแปรรูปเป็นอะไรๆ มาเข้าคลังหลวง เพราะเงินสดนี้ทุกแห่งทุกหนขออยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเงินจะให้ แล้วจะเอาอะไรไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวงล่ะ มันจึงหมดหวัง ส่วนทองคำ ดอลลาร์มาเท่าไรร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ เข้าตลอด เงินสดมาเท่าไรออกทั่วประเทศๆ อยู่อย่างนั้น ไปกรุงเทพคราวนี้แวะที่เดียวที่ลำตะคอง บางคราวแวะสองที่สามที่กว่าจะถึงกรุงเทพค่ำ คราวนี้แวะที่เดียว

คนเราถ้ายอมรับเหตุรับผลรับความจริงกันแล้ว อยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุก ไม่ร้าวราน ไม่กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเลย อย่างที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์มาหาเรา(เรื่องตึกที่สร้างให้ ๖ ปีก่อนร้าว) เราบอกว่าจะไปดูเอง มันเป็นเรื่องของเราผิด เราเป็นคนสั่งงาน ที่ทำผิดนี้ก็คือมอบให้ทางกรุงเทพลูกศิษย์ของเราทำ ตอกเข็มลงไปนี้ที่มันลุ่ม เลยทำให้เสีย นั่นละเราจึงบอกว่าเราผิด ไปดูแล้วก็บอกให้รื้อหมดเลย ค่ารื้อถอนเราจ่ายเอง อย่างค่ารื้อถอนตั้ง ๘ แสนกว่านะไม่ใช่เล่น ค่ารื้อถอนทั้งหมดบริเวณนั้นตั้ง ๘ แสนกว่าไม่ใช่เล่น รื้อออกปุบปับ บอกให้รื้อออกเลย จะขึ้นเร็วๆ นี้นะ เขาก็รีบรื้อๆ แล้วขึ้นเลยสองหลัง นี่มันก็ ๓๐ กว่าล้านแล้ว หลังหนึ่งที่โนนสะอาดนั่นก็ ๒๐ ล้านไม่ลดเลย หลังหนึ่งกำลังจะเริ่มเสร็จมันกี่ล้าน อย่างนั้นนะ เป็นเงินกี่ล้านแล้ว แล้วนับออกไปกระจายไปอีก ๘ ตึกนี้เป็นเงินเท่าไร แล้วจะหาเงินมาจากที่ไหน ก็เอามาจากพี่น้องทั้งหลาย ได้เท่าไรเราออกหมดนะ

เรียกว่าเราช่วยชาติไทยของเรานี้ด้วยความสงสารเมตตาห่วงใยเต็มหัวอก ถึงขนาดชีวิตสละได้เลย นู่นฟังซิ เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อความบริสุทธิ์ของเรา เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้เราไม่เคยไปแตะ เราเข้มงวดกวดขันเรื่องเงิน เราเป็นผู้ดูแลการเงินเองด้วยบัญชี สั่งยังไงให้เป็นอย่างนั้น จ่ายเช็คๆ ถ้าหากว่าเงินสดก็เท่านั้นๆ ไปเรื่อยๆ เราไม่มีที่จะไปหยิบฉวยเอาจากคนนั้นจากคนนี้มาเป็นของเราในการช่วยชาติกับพี่น้องทั้งหลายคราวนี้ จึงว่าเราบริสุทธิ์เต็มที่เลย บริสุทธิ์ภายในหัวใจของเรา ไม่มีอะไรด่างพร้อยว่าได้ผิดพลาดไป เพราะเจตนาของเราอย่างนี้ไม่มี เราช่วยขนาดนั้น จะเขียนประวัติก็ได้เต็มเหนี่ยวเลย เราไม่สะทกสะท้าน เพราะออกจากหัวใจเราเอง เราเป็นผู้คิดผู้อ่านผู้จัดทำเองทุกอย่างเรียบร้อยหมดตลอดมาอย่างนี้ แล้วยังจะตลอดไป

อย่างที่ว่ามอบแล้วนี่เรางดเราหยุดโครงการปิดโครงการนี้ ก็ยังเปิดบัญชีเงินเอาไว้ ทองคำยังเปิดไว้ ดอลลาร์ เงินสดยังเปิดไว้ เราจะปิดตายตัวทีเดียวไม่ได้ เพราะว่าพี่น้องชาวไทยหนุนมาส่งมาอยู่เรื่อยๆ เข้ามาอยู่เรื่อยในบัญชี เพราะฉะนั้นยังเปิดบัญชีไว้พอสมควรแก่กาลเวลา แล้วเราจะประกาศเองเรื่องปิดโดยสิ้นเชิงให้เป็นปรกติ เราก็จะประกาศเอง เวลานี้บัญชีเงินเรายังประกาศไม่ได้นะ สำหรับที่ว่าหยุดโครงการที่การเทศนาว่าการตามโครงการนั้น เราหยุดอันนั้น เราจะเทศน์ตามอัธยาศัยตามธาตุขันธ์ของเรา คือจะนิมนต์ในโครงการก็ตาม นอกโครงการก็ตาม เราจะพิจารณาเรียบร้อย สมควรแก่ธาตุขันธ์อัธยาศัยของเราเราก็รับให้ ทั้งนอกทั้งในโครงการ เราไม่ไปตามโครงการ อันนี้เรียกว่าหยุด หยุดโครงการแบบนั้น

คือไปที่ไหน เขานิมนต์ไปไหน ซอกซอนไป เหนื่อยจะเป็นจะตายก็ทนไปตามโครงการนั้น ทีนี้หยุดอันนั้น ส่วนบัญชีเงินยังหยุดไม่ได้นะ ยังต้องเปิดไว้เสียก่อนตามกาลเวลา เราจะพิจารณาเองทั้งหมดนั่นแหละเรื่องเหล่านี้ พอสมควรแล้วปิดโดยสิ้นเชิงก็ให้เป็นปรกติ เราก็จะประกาศให้ทราบทั่วหน้ากัน เวลานี้ยังปิดไม่ได้ เพราะพี่น้องทั้งหลายยังส่งเงินมาเรื่อยๆ ไม่มากก็น้อยส่งมาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ ก็เข้าบัญชีๆ แล้วก็ออกอย่างนี้แหละ

เงินเหล่านี้ออกอย่างที่ว่า ตามตึกตามร้าน โรงร่ำโรงเรียน ที่ราชการต่างๆ ไม่เป็นทองคำเข้าคลังหลวงแหละ มันไม่พอมันเข้าไม่ได้ แยกทางนู้นก็แยก เข้าคลังหลวงก็เข้า สำหรับทองคำกับดอลลาร์ ส่วนเงินสดเราได้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพียงสองพันกว่าล้านบาทเท่านั้น เพราะเราออกช่วยโลกนี้มันพันๆ หมื่นๆ ล้าน ไม่ใช่เล่นๆ ช่วยขนาดนั้นช่วยโลก เราไม่เคยมีติดมือสักสตางค์เงินจำนวนเหล่านี้ ออกหมด เราเป็นผู้ดูแลทั้งหมด เราจึงกล้าพูดได้เต็มปากทีเดียวจากความบริสุทธิ์ใจของเรา

อย่างพี่น้องทั้งหลายส่งอะไรมานี้ จะไปมือใดก็ตาม ต้องเข้าในจุดเดียวกันหมด เป็นหัวใจของเราทั้งหมดที่รับทองคำ เงินสด ดอลลาร์อะไรไว้นี้ เป็นอื่นไปไม่ได้ เราสั่งอย่างขาดตัวเลย ถ้าใครมามีเล่ห์เหลี่ยมคดงอกับเราแล้วคอขาดเลย คนนั้นกับเราเข้ากันไม่ได้จนกระทั่งวันตาย เราจึงไม่มีคนใกล้คนไกล มีญาติมีวงศ์ ไม่มี มีแต่ธรรมเท่านั้น ธรรมสนิทตายใจกันได้ทั้งโลก เอาอันนี้แหละเป็นเครื่องสนิทกัน พี่น้องทั้งหลายเอาธรรมไปสนิทกันนะ อย่าหาเล่ห์เหลี่ยมหลายสันพันคม แบบกินตับกินปอดกันเชื่อไม่ได้

กิเลสนี่เชื่อไม่ได้นะ เรื่องธรรมเชื่อได้ทั้งหมด ไม่เคยเห็นหน้ากัน มาเห็นกันสนิทกันแล้วด้วยธรรม ธรรมเป็นเครื่องสมัครสมานให้ดี และหนุนให้ดียิ่งขึ้นๆ แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นนะ ธรรมจึงไว้ใจได้ เช่นอย่างเรามาอยู่นี้ เราเคยเห็นบ้านเรือนของใครอยู่ที่ไหน มาอยู่นี้สนิทกันหมดด้วยอำนาจแห่งธรรม ทำความแน่นหนามั่นคงให้ตายใจต่อกันได้ จึงเอาธรรมนี้ไปปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัวเหย้าเรือน อย่าคดอย่างอ อย่าหลบอย่าหลีก อย่าร้อยสันพันคมต่อกัน

ผัวเมียนั่นละสำคัญมาก อันนี้เป็นจุดใหญ่มากทีเดียว ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าสามีภรรยา ซึ่งเป็นผู้ปกครองเหย้าเรือน เรียกว่าเป็นพ่อบ้านพ่อเรือน อันนี้สำคัญมาก จึงเน้นหนักอยู่เสมอ ไปเทศน์ที่ไหนไม่ค่อยเว้น เพราะตัวนี้มันตัวคะนองมาก มันทำคนให้เสียมากมายก่ายกอง เอาหอกเอาหลาวเอาฟืนเอาไฟเผาหัวอกกันนี้น้อยเมื่อไรกิเลสตัวนี้ ตัวกามกิเลสกินไม่พอ นี่ละตัวมันเผากัน ให้พากันจำเอานะ ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่ออะไร ถ้าลงปฏิบัติตามนี้แล้วจะเย็นไปหมด ไม่ว่าคนทุกข์คนจน คนมั่งคนมี สมบัติเงินทองมีมากน้อยเป็นประโยชน์ทั้งหมด เพราะธรรมพาให้เป็นประโยชน์ ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของแล้วมีมากมีน้อยเท่าไร มันจะมาส่งเสริมให้ลืมตัวๆ เสียคนๆ สมบัติเลยกลายเป็นไฟมาเผาตัวหมดที่ได้มามากน้อย เผาเจ้าของนั่นละ เผาแตกกระจัดกระจายไปหมดเลย นี่กิเลสเป็นเจ้าของ

ให้พากันเข้มงวดกวดขัน รักษาศีลธรรมให้ดี ถ้าเราอยากเป็นคนดีมีความสุขความเจริญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า เอ้า ปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้ว ใครจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย เราจะพาไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ไปร้องทุกข์ละซี ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นๆ แล้วเวลาไปทำตามมันผิดไป ถ้ามันผิดไปแล้วเราจะพาไปร้องทุกข์ต่อพระพุทธเจ้า ถ้าไม่เป็นแบบการ์ตูน

ฟังการ์ตูน มันมีการ์ตูน มีปู่ใหญ่อยู่บนศาลเจ้าใหญ่ มีกระถางธูปอยู่สองถัง มีหลานคนหนึ่งตัวแสบว่างั้นเถอะน่ะ มันไปจุดธูปกำลังจะไหว้ปู่ใหญ่อยู่ข้างบน

มีอะไรหลาน

โอ๊ย มีทุกข์มากหลวงปู่

มีทุกข์มากอะไร

มีทุกข์มากเพราะปฏิบัติตามหลวงปู่สอนนั้นแหละ

หลวงปู่สอนยังไง ว่างั้นนะ หลวงปู่ถามลงมา

สอนว่าให้มีความปรารถนาน้อย

แล้วเธอไปทำอะไรมันถึงได้มีความทุกข์ความเดือดร้อน

ไปมีเมียน้อย

นั่นเห็นไหมล่ะ ฟังซิน่ะ มันแฉลบออกไป ว่าปรารถนาน้อยคือให้มีผัวเดียวเมียเดียว เข้าใจไหม ผู้หญิงผู้ชายเต็มโลกสงสาร ไม่ใช่ผัวของเราเมียของเรา ไม่ยุ่ง นี่เรียกว่ามีความปรารถนาน้อย มีเฉพาะผัวเราเมียเรา ฝากเป็นฝากตายต่อกันได้ เป็นสุขตลอดวันตาย ความมั่งมีศรีสุขมีทั่วโลกทั่วสงสาร ถ้ามีธรรมแล้วเย็นทั้งนั้น ถ้าไม่มีธรรมร้อนเป็นไฟเหมือนกันหมด นี่เขาปฏิบัติตามปู่มันแฉลบ นี่อย่าพากันไปแฉลบนะไปมีเมียน้อยไม่ได้นะเข้าใจไหม ท่านบอกให้มีความปรารถนาน้อยแล้วไปมีผัวน้อยเข้าอีกเอาอีกนะ ไม่ได้นะเข้าใจ? นี่นิทานประกอบเป็นอย่างนั้นแหละ

ถ้าว่าน้อยๆ จริงๆ เอ้า เชื่อตามพระพุทธเจ้านี่ไม่ว่าอะไรจะดีทั้งนั้นแหละ เพราะคำสั่งสอนนี้ออกมาจากศาสดาองค์เอกไม่มีผิดพลาดเลย จนเป็นศาสดาองค์เอกด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วนำมาสอนโลก ถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วจะมีความสุขความเจริญด้วยกัน อย่าให้กิเลสเข้ามาเหยียบอรรถเหยียบธรรม กิเลสว่าเป็นของดิบของดี ส้วมถานกลายเป็นทองคำทั้งแท่งแล้วเหยียบทองคำทั้งแท่งลง มีแต่ส้วมแต่ถาน ไฟจึงเผาโลกตลอดเวลา สถานที่ใดมีความสุขความเจริญทุกวันนี้ไปหาดูซิ ศาสนาก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองมีน้อยเมื่อไรศาสนา ก็สอนคนให้มีความสงบร่มเย็น ทำไมโลกจึงเกิดแต่ความเดือดร้อนอย่างนี้ ก็เพราะมันไม่ปฏิบัติตามศาสนานั่นซิ เฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดเลย ถ้าไปปฏิบัติตามนี้ครอบครัวเหย้าเรือนอยู่ที่ไหนดีกันหมดคนเรานะ ถ้าผิดจากธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจมทั้งนั้นแหละไม่มีใครดี ใครจะอวดดีก็ดีแต่อวดเฉยๆ มันไม่ดีมันเลว พากันจำนะ

นี่เราไปคราวนี้ก็จะไปกรุงเทพฯ เพื่อจะรวบรวมสมบัติเงินทองทั้งหลายเข้าสู่คลังหลวง กะตายตัวแล้วทองคำคราวนี้อย่างน้อยให้ได้ ๑๐ ตัน ที่เรามอบเรียบร้อยแล้วขาดอยู่ ๘๗๕ กิโลฯที่เราจะเอาเข้าเพิ่มให้เต็ม ๑๐ ตันนะ เราขวนขวายหาทองคำ ๘๗๕ กิโลฯนี้แหละเป็นอย่างน้อย ให้ได้ตามนี้แล้วก็เข้าเต็ม ๑๐ ตัน แล้วดอลลาร์ที่ได้ฝากเข้าคลังหลวงแล้วเพียง ๘,๘๐๐,๐๐๐ ดอลล์นะ นี่เราก็จะให้ได้จำนวน ๑๐ ล้านดอลล์ ขาดเท่าไรเราจะเอาให้ได้ทั้งหมด ทั้งดอลลาร์และทองคำ เวลานี้มันขาดอยู่เราก็ขวนขวายหามาแล้วค่อนข้างจะเข้าเต็มแล้วแหละ ค่อนข้างจะเข้าจุดแล้วจุดที่เราต้องการ ถ้าได้มากกว่านั้นเรายิ่งดีแต่ขาดนี้ขาดสตางค์หนึ่งก็ไม่ได้ ทั้งดอลลาร์ทั้งทองคำขาดไม่ได้เลย ถ้าทองคำขาด ๑๐ ตันไป ๑ บาทก็ดี ดอลลาร์ขาด ๑๐ ล้านไป ๑ ดอลล์ก็ดี ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าคอคนไทยเราขาดทั้งหมด ไม่มีใครสมบูรณ์เลย คนไหนก็หัวกุดคอกุ้นเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะทองคำขาดดอลลาร์ขาด

เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้สงวนคอของเราทุกคนๆ เอาดอลลาร์และทองคำให้ได้เต็มนี้แล้ว คอกับตัวของเราติดกัน เต็มบาทเต็มเต็งเต็มชาติไทยของเรา แล้วยกทองคำที่ออกมาจากความรักชาติความเสียสละของเราออกมาเปิดเข้าคลังหลวงปุ๊บเท่านั้นแหละ เสียงชื่อเสียงทั้งหลายกิตติศัพท์กิตติคุณ หรือความศักดิ์ศรีดีงามของชาติไทยเราจะกระจายทั่วโลก นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ คราวมอบทองคำคราวนี้จะได้ยินทั่วโลกเลย เขาจะออกทุกแบบทุกฉบับให้โลกทั้งหลายได้เห็น อำนาจแห่งความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีของเรา ประกาศออกมาเป็นผลอย่างนี้ให้โลกได้เห็น เห็นแน่นอน วันที่ ๑๒ นั้นนะเขาจะประกาศลั่นไปหมด

สถานที่ที่จะมอบทองคำและดอลลาร์นั้นก็เป็นสถานที่เหมาะสม คือสวนอัมพร ทีแรกเราว่าจะมอบที่สวนแสงธรรม ทางกทม.ฯเขาก็เป็นห่วงใย เขามาให้ความคิดเห็นต่างๆ ก็ถูกต้องตามเขา แล้วเขาขอรับอันนี้ไปแบ่งเบา คือไปจัดสถานที่ใหม่ให้ เขาก็ไปหามาเอง ก็ได้สถานที่ที่สวนอัมพร นั่นแหละคนจะมากแหละทีนีวันนั้น พระก็มากคนจะมากจะเหมาะสมกับสถานที่ ส่วนสวนแสงธรรมไม่มีความหมายเขาบอก เพียงแต่พระเท่านั้นก็ไม่พอแล้ว

นี่แหละวันนั้นทราบค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่า สมเด็จพระนางเจ้าและฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ก็จะเสด็จในวันนั้นพร้อมกันทั้งสองพระองค์ เราจะได้เห็นความสง่างามตั้งแต่วงศ์กษัตริย์ลงมาประดับชาติไทยของเราด้วยความรักชาติของตนแบบสง่างามทีเดียว เราจะได้เห็นคราวนี้แหละ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายสละทุกสิ่งทุกอย่าง เอ้า หมดก็หมดไปเถอะ ขอให้ชาติไทยของเราสง่างามทัดเทียมกับโลกภายนอกของเขาได้ การที่ว่ากลัวจะจนตรอกจนมุมเป็นความล่มจมของชาติไทยเราด้วยอาหารการกิน เราไม่ได้คิด เมืองไทยของเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ไม่สงสัยว่าจะจนตรอกจนมุมอย่างนั้น แต่สำคัญชื่อเสียงกิตติศักดิ์กิตติคุณศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติต่อชาตินี่ซิสำคัญ ชาติเขาชาติเราเป็นชาติด้วยกันเต็มเนื้อเต็มตัวเหมือนกัน เราไปด้อยกว่าเขานี้ไปคบค้าสมาคมกับใครไม่สนิทใจนะ เดี๋ยวเขาก็ชี้หน้าเอา ชาตินี้เป็นชาติที่ด้อยที่สุดอ่อนกำลังวังชา แน่ะเห็นไหม ทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนเปียกไปหมด อันนี้เราอยากฟังไหมล่ะ เราไม่อยากฟัง

นี่ชาติไหนๆ ชาติเขาชาติเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยกัน เด็กเต็มตัวของเด็ก ไม่ขาดอวัยวะส่วนใด ผู้ใหญ่เต็มส่วนของผู้ใหญ่ไม่ขาดอวัยวะใดๆ ชาติใหญ่ชาติเล็กเต็มตัวเหมือนกันแล้วเข้ากันได้สนิท เหมือนเด็กกับผู้ใหญ่เข้ากันได้สนิท เข้าใจไหมล่ะ นี่แหละเราสงวนศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติไทยของเรา ไม่อยากให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามเราได้เลย เราจึงขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นเครื่องประดับชาติของตน แม้จะเป็นเด็กก็เป็นเด็กเต็มตัว ๑๐๐% ชาติเล็กชาติน้อยก็เป็นชาติเต็มตัว ๑๐๐% ชาติใหญ่เป็นชาติเต็มตัว ๑๐๐% เข้ากันได้สนิท ติดต่อการซื้อการขายอะไรเขาก็ไม่ดูถูกเหยียดหยามเรา เพราะต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีด้วยกัน มีความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกัน แล้วการซื้อการขายไม่เอารัเอาเปรียบกัน นี่มันดีหลายด้านหลายทางเราจึงได้สงวนเต็มที่ ก่อนที่จะนำพี่น้องทั้งหลาย วันนี้ฟังให้ชัดเจนทุกคนนะ หลังจากนี้ก็จะออกเดินทางไปกรุงเทพฯละนะ ต่อไปนี้จะให้ศีลให้พร

ให้มันได้ลือเสียทีซิเมืองไทยเราให้ได้ร่ำลือเสียทีเถอะน่ะคราวนี้ เวลาจะจมเขาก็ทราบกันทั่วโลกเมืองไทยเราจะจม ทีนี้เมืองไทยเราฟื้นตัวขึ้นมาได้มากขนาดไหน เขาจะทราบคราวนี้เองไม่เป็นอื่นแหละ เราเห็นใจพี่น้องชาวไทยเราตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ และเคยไว้ใจเคยเชื่อใจมาตั้งแต่ต้นถึงบัดนี้แล้ว ต่อไปในอนาคตนี้เราก็เชื่อแบบเดิมนะ ตั้งแต่เราพาพี่น้องทั้งหลายนำชาติไทยของเรานี้ ต่างคนต่างบึกต่างบนไม่ว่าคนมีคนจนน้ำใจเป็นอันเดียวกัน ช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดได้ทองคำจะเข้าครบ ๑๐ ตันเวลานี้ จากน้ำพักน้ำแรงกำลังศรัทธาความรักชาติของพี่น้องทั้งหลายนันเอง จะเป็นของใครไป หลวงตาก็มีแต่ว้อๆ แล้วลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารก็ตามมา ๆ อย่างนี้แหละผลให้เห็นอย่างนี้แหละ เราจึงขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ที่รักชาติรักความสามัคคีรักความเสียสละ และเดินตามครูตามอาจารย์ตามแบบตามฉบับ จึงขอขอบคุณทั่วหน้ากันนะ เอาละ

ให้พร อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํฯฯ

 

ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกทุกวัน   ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก