บั้งไฟใหญ่
วันที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

บั้งไฟใหญ่

(รศ.ดร.รัตนากราบเรียนหลวงตา ถึงยอดการบริจาคโครงการช่วยชาติผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา เข้าบัญชีโครงการช่วยชาติ เป็นจำนวนเงินในขณะนี้ ๓๘๖,๐๖๗ บาท ๙๙ สตางค์) ทองคำที่กำหนดตายตัว ๑๐ ตัน จากนี้แล้วก็เป็นการส่งเสริมสมบัติของเราให้กระจายไปเป็นเครื่องประดับต่อชาติไทยเรา ด้วยทองคำเหลืองอร่ามมากกว่ากำหนด เพิ่มเข้าไปอีก แล้วดอลลาร์ก็มากกว่ากำหนดเดิมที่ตั้งไว้ คือ ๑๐ ล้าน ได้มากน้อยเพียงไรก็จะเพิ่มขึ้นตอนนั้นละ เพิ่มเรื่อยๆ

เราอยากได้สมบัตินี้ไว้ประดับชาติของเรา ซึ่งเป็นงานใหญ่โตมาก ในสมัยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่างานชาติไทยของเรางานนี้เป็นงานที่ใหญ่โตมากทีเดียว ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากจะได้สมบัติทั้งหลายในโอกาสที่ควรจะได้ให้เพิ่มเข้าไปๆ เพิ่มจำนวนของเราเข้าไป จำนวนตายตัวก็คือ ๑๐ ตันทองคำ และดอลลาร์ก็ ๑๐ ล้าน เราอยากให้เพิ่มเป็นเครื่องประดับต่อไป ได้มากเท่าไรยิ่งดีแหละคราวนี้

คราวนี้เป็นคราวที่จะประกาศชื่อเสียงของชาติไทยเรา ความรักชาติ ความสามารถ ความเสียสละของชาติไทยเรารวมตัวเข้ากันทั้งประเทศ รวมเข้าสู่จุดเดียวกัน สำเร็จรูปขึ้นมาเป็นบั้งไฟใหญ่สองบั้ง บั้งหนึ่งทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันเป็นอย่างน้อย ดอลลาร์ ๑๐ ล้านเป็นอย่างน้อยเหมือนกัน นี่ฐานที่ตั้งของบั้งไฟใหญ่เราขึ้นตรงนี้ จากนั้นก็พุ่งขึ้นเลยละ เพราะฉะนั้นจึงขอให้พยายามทุกคน ก่อนถึงวันที่ ๑๒ ให้รีบริบรวมกำลังวังชาของเรา ทองคำ ดอลลาร์เป็นอันหนึ่ง แล้วที่เป็นบริษัทบริวาร บั้งไฟเล็กบั้งไฟน้อยก็คือพุ่มผ้าป่าของเรารอบๆ นั่นเรียกว่าบั้งไฟเล็กบั้งไฟน้อยมันจะขึ้นด้วยกันวันนั้นนะ กระจายหมด ฉายนี้ดูเห็นหมดทั่วประเทศ

เพราะฉะนั้นจึงเผดียงพี่น้องทั้งหลายทราบว่าทำให้สวยงาม เป็นพุ่มพิเศษผ้าป่าของเรา ท่านผู้ใดจะมีศรัทธารวมตัวกัน แล้วตั้งเป็นพุ่มผ้าป่าๆ ประดิดประดอยด้วยจริตนิสัยของใครของเราที่ชอบประดับแบบไหนๆ ก็ให้ทำวันนั้น แล้วเอาเข้ามา ในสถานที่เข้านั้นละก็ได้พูดกันเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทุกจุดที่พุ่มผ้าป่าเราอยู่ จะมีเจ้าหน้าที่ทุกจุด แล้วจะตรวจเรื่องพิษเรื่องภัยให้เรียบร้อยทุกอย่าง กลัวว่าจะเป็นภัย มีภัยแทรกเข้าไป เราเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูให้ละเอียดลออหมด เฉพาะอย่างยิ่งทางเสด็จของพระองค์ทั้งสองให้ละเอียดถี่ถ้วนดังที่เคยปฏิบัติมา

แม้เป็นกองบุญกองกุศลของเราที่เป็นที่น่าตายใจ ไว้ใจ สิ่งที่เป็นพิษมันอาจแทรกเข้ามาได้ จึงต้องตรวจให้ละเอียดลออทุกสิ่งทุกอย่าง วัตถุไทยทาน เช่นพุ่มผ้าป่าของเราให้เข้าเครื่องไปตรวจให้หมดเลย นี้เราบอกแล้วให้ละเอียดลออเป็นที่แน่ใจ ในวันท่านเสด็จในบริเวณนั้นให้ตรวจตราพาทีให้ละเอียดลออ ในวงของคนที่อยู่ที่นั่น อย่าให้มีภัยมีอันตราย ให้ตรวจละเอียดถี่ถ้วนหมด อันนี้ก็ได้พูดตกลงกันเรียบร้อย ให้ทางนู้นไปพิจารณา

ทองคำกับดอลลาร์ที่ต้องการให้เด่นในวันนั้น ประกาศขึ้นป้างเท่าไร สิบกว่าขึ้นไปเลย ๑๐ กว่าตัน ๑๐ กว่าล้าน แล้วก็ประดับแถมกันด้วยผ้าป่าเงินสด เงินไทย เต็มหมดวันนั้นจะสวยงามมากทีเดียว จากนั้นแล้วเราค่อนข้างแน่ใจว่าจะไม่มีงานอย่างนี้อีก สำหรับเรานี้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอีกแล้ว แต่ผู้อื่นผู้ใดที่จะมีศรัทธาแก่กล้า หรืออำนาจวาสนากว้างขวางใหญ่โตยิ่งกว่าที่เราพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินมานี้ เราก็พอใจอนุโมทนา เพื่อจะได้เสริมชาติไทยของเราให้แน่นหนามั่นคงและสูงส่งยิ่งขึ้น สำหรับเราเองก็เรียกว่าจะมีเท่านี้แหละ หมดความสามารถธาตุขันธ์ไม่ได้อำนวยแล้ว เพียงเท่านี้เราก็ตะเกียกตะกายเต็มกำลังมาอยู่แล้ว

เมื่อเช้าวันนี้ได้ทองคำ ๒ กิโล ๒๙ บาท ๒๖ สตางค์ วันที่ ๖ ที่จะเอาทองคำเข้าไปหลอม เราจะรับทองคำเพื่อหลอมและมอบในคราวนี้ภายในเช้าวันที่ ๖ พอบ่ายไปแล้ว คือเลิกจากนี้แล้วก็เป็นอันว่าหยุดรับทองคำที่จะเข้าสู่คลังหลวงคราวนี้ แม้รับไว้ก็เผื่อคราวต่อไป จะไม่ได้เข้าครั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบทั่วถึงกันว่าทองคำของเราขอให้ได้วันที่ ๖ ตอนภาคเช้า ได้จากนี้ไปก็เข้าโรงหลอมเลย ส่วนที่ได้มาทีหลังก็ต้องเก็บไว้แบบนั้นละ หลอมไปๆ เก็บไปเรื่อยๆ พอเข้ามอบเมื่อไรเราจะมอบเองไม่ยากอะไร ไม่ว่าดอลลาร์ ทองคำ

สำหรับดอลลาร์นั้นไม่ค่อยแน่นักเหมือนทองคำ ที่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าจะมาพร้อมนี้ หรือมาหลังทองคำต้องเข้าๆๆ ส่วนดอลลาร์นั้นไม่ค่อยแน่นัก คือเงินสด เงินไทยเรามันขาด การช่วยโลกเงินดอลลาร์มันอาจจะแปรเข้าไปเป็นเงินไทยช่วยโลกก็ได้ แต่ส่วนทองคำไม่แปรเลย ร้อยทั้งร้อยไปเลยเชียว สำหรับดอลลาร์อาจแปรได้เมื่อถึงเหตุการณ์จำเป็นที่ควรจะแปร เช่นดอลลาร์เท่าไรก็แยกเปลี่ยนเป็นเงินไทยช่วยโลก อย่างนี้เป็นได้ จึงเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

สำหรับทองคำนั้นเรียกว่าร้อยทั้งร้อยแปรไปไหนไม่ได้เป็นอันขาด แปรรูปหรือเปลี่ยนไปทางไหนไม่ได้ ต้องร้อยทั้งร้อยเข้าคลังหลวงหมด สำหรับดอลลาร์ความมุ่งส่วนใหญ่เราก็มุ่งใส่คลังหลวง แต่ส่วนปลีกย่อยที่จำเป็นซึ่งมีอยู่รอบด้าน อาจเน้นหนักมากขึ้นในเวลาใดก็ได้ แล้วไปกวนเอาดอลลาร์ไปเสียก็ได้ จึงไม่แน่นักนะ แต่ก่อนดอลลาร์ไม่ใช่เขาพึ่งมาถวาย เขาถวายเรื่อยมา แต่เราก็แปรเป็นเงินไทยออกช่วยโลกเรื่อยมาเหมือนกัน

ทีนี้พอหมุนเข้ามาช่วยชาติคราวนี้เราปิด ดอลลาร์เป็นดอลลาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เข้าคลังหลวงๆ เลย ไม่แปรออกเป็นอย่างอื่น เพราะดอลลาร์มีมาตลอดๆ แล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินไทยๆ ช่วยโลก พองานโครงการช่วยชาติมีมาดอลลาร์เราก็ให้หมุนเข้าคลังหลวงทั้งหมดเลย ไม่ให้ออกไปเงินไทย จึงได้เรียนให้ทราบ สำหรับดอลลาร์ไม่ค่อยแน่นัก มันอาจจะแปรรูปไปทางนั้นก็ได้ เพราะโลกนี้ แหม ขอมามันคล้ายกับสำนักงบประมาณนะวัดป่าบ้านตาด อ้าวเป็นอย่างงั้นจริงๆ มันคล้ายสำนักงบประมาณ ทางนั้นขอมา ทางนี้มาขอไม่เว้นแต่ละวัน บางวันหลายๆ รายก็มีที่มาขอนะ ไม่เห็นเว้นสองสามวัน

นี่ละได้ช่วยอย่างนี้ จนกระทั่งได้พักเอาไว้ เวลานี้พักไว้เยอะเหมือนกัน คือมันไม่ไหวเราก็ดี ไม่ทราบจะหมุนไปทางไหน ด้วยเหตุนี้จึงได้เรียนให้ทราบว่าเรื่องดอลลาร์หลังจากมอบคลังหลวงเรียบร้อยแล้วนี้ อาจจะมีการแปรเปลี่ยนไปทางอื่นก็ได้ ไม่เหมือนทองคำ สำหรับทองคำนั้นคงเส้นคงวา ร้อยทั้งร้อยเข้าคลังหลวงหมด จึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกัน เหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้

(โยมมาขอสร้างกุฏิที่วัดป่าบ้านตาดให้ลูกสาวโดยจะขายที่ เอาเงินมาสร้างกุฏิให้ลูกสาว) สร้าง ๑๐ หลังก็ได้ถ้าเราสั่งในวัดนั้น คนจะมาขอสร้างมีทุกชั้นของคน สร้างกุฏิสองชั้นสามชั้นเท่าไรเราไม่เอา ปัดทีเดียวๆ ไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรม นั่นเอาจุดนี้นะ เพราะฉะนั้นกุฏิวัดป่าบ้านตาดจึงเหมือนไม่มีใครสร้างให้ทางวัด คือเราปัดไว้ทั้งนั้น ไอ้เรื่องสร้างนั้นสร้างนี้เราไม่อยากยุ่งนะ ให้ดูหัวใจเจ้าของ สร้างหัวใจเจ้าของด้วยสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียรอยู่ตลอด นี้คือสร้างที่เลิศที่เลอ เขาไปอยู่กันทั้งประเทศเข้าไปอยู่ในวัดป่าบ้านตาด เขาไม่เห็นมาขอเงินไปสร้าง แม่จะขายที่ให้ลูกแล้วไปปลูกกุฏิในวัดป่าบ้านตาด หลวงตาบัวฟังไม่ได้นะ

คราวนี้เป็นคราวอันยิ่งใหญ่ในชาติไทยของเราที่ได้ทำอย่างนี้ ต่อไปก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้ว จะไม่มีอย่างนี้อีก หรือท่านผู้ใดจะมีความสามารถ มีนิสัยวาสนามากก็ทำให้มีได้ เราไม่ได้ขัดข้อง เราจะคอยอนุโมทนา แต่ค่อนข้างแน่ใจจะไม่มี เมื่อมันมีมาแล้วก็เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราคราวนี้ เราพอใจ จากนี้แล้วเราก็ปล่อยละ ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปเลย หาอยู่โดยลำพังสบายๆ ธาตุขันธ์ ช่วยพี่น้องชาวไทยก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยละ ต่อไปนี้จะว่าช่วยตัวเองมันก็ไม่เห็นมี เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ก็มีแต่พยุงกันไป พาอยู่พากิน พาหลับนอน จะช่วยมันอย่างอื่นใดไม่เห็นมี ถ้าว่าจะช่วยใจเราก็บอกแล้วช่วยหาอะไร แน่ะ ผลของการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นที่พอใจทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราจึงว่าเราไม่ยุ่งกับอะไรอีกแล้ว ยุ่งเท่านั้นพอ ให้พร


ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก