สำคัญที่น้ำใจ
วันที่ 8 กันยายน 2545
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

สำคัญที่น้ำใจ

วันที่ ๑๐ ธันวา เป็นวันงานธนาคารชาติ เขามานิมนต์ให้เราเป็นหัวหน้าหมดเลยทั้งธนาคารคือฝ่ายบ้านเมือง ทั้งทางพระ รวมให้เราเป็นผู้รับผิดชอบในการชี้แจงหรือจะจัดทำอะไรต่ออะไร เราก็เป็นอันว่ารับแล้ว รับว่าทางพระเราจะเป็นผู้จัดผู้สั่งนิมนต์พระมา เรื่องใหญ่เรารับทางพระว่างั้นเถอะ คือพระกรรมฐาน คราวนี้เราจะนิมนต์พระวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค ภาคไหนก็ตามมีพระกรรมฐาน เราจะไปเอาทุกภาค แต่ส่วนมากภาคอีสานจะมากกว่าเพื่อน เพราะต้นลำใหญ่อยู่ที่นี่ ตั้งแต่หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ มา แล้วที่นี่งานอันนี้นั้นเรากะว่าเป็นงานที่สำคัญอยู่มากทีเดียว ทั้งชาติทั้งศาสนารวมกันเลย เราก็ควรจะได้อะไรที่สำคัญ ๆ ซึ่งเรามุ่งหมาย ทั้งประเทศมุ่งหมายในจุดเดียวกัน คือทองคำ

คราวนี้ควรจะได้ทองคำมอบคลังหลวงอีกทีหนึ่งในงานช่วยชาติ ๕๐๐ กิโล เวลานี้เราได้แล้ว ๒๖๓ กิโล บวกเข้าเท่าไรจะเป็น ๕๐๐ แล้วกฐินของเรารวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ ถ้าหากว่าได้ตามนั้นแล้วจะได้ ๓๒๐ กิโล ของเราก็มีอยู่ ๒๖๐ แล้ว สามกับสองก็ห้าแล้ว เรากะว่า เรียกว่าค่อนข้างแน่นอนแล้วเราจะเอา ถึงอันนี้ไม่ได้อันอื่นเราจะเอาอีก ถ้าลงได้ขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยยังบอกแล้ว ไม่มีอะไร ต้นเสาก็ต่อย เจ็บกำปั้นช่างมันขอให้ได้ต่อยก็พอ นี่ค่อนข้างแน่ไปแล้วนะเรากะไว้ ถึงจะขาดเหลือบ้างเราได้ขึ้นเวทียังไงก็ไม่ถอยยังบอกแล้ว จะเอาให้ได้ คือเราจะให้เป็นที่ระลึกอันสำคัญของชาติไทยเรา

เราทำทุกอย่าง พี่น้องทั้งหลายทราบหัวใจเรานะ ครอบเมืองไทยเรา อุ้มตลอดเวลานะ เพราะฉะนั้นพูดอะไรถึงเด็ด เด็ดที่จะยกชาติไทย ไม่ใช่เด็ดที่จะทำชาติไทยให้จม เด็ดเพื่ออุ้มชาติไทยเรา นี่ก็เป็นมหามงคลอันหนึ่งแล้วนะในงานธนาคารชาติ เราจะให้ได้ทองคำอย่างไรก็ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ กิโล เพราะเราได้กำหนดแล้ว ตั้งแต่นี้ต่อไปเรามอบทองคำเข้าคลังหลวงแต่ละครั้ง ๆ ให้ได้ ๕๐๐ กิโล ๆ เราบอก แต่ก่อน ๔๐๐ หรือไงเราไม่กำหนด คราวนี้เรากำหนด ประกาศออกแล้ว ได้ ๕๐๐ กิโลแล้วมอบทีหนึ่ง ๆ จนกระทั่ง ๑๐ ตัน เข้าใจเหรอ เราค่อนข้างแน่ใจนะ ทราบไว้แต่บัดนี้ เราจะได้เตือนไปทางธนาคารชาติว่าจะมอบอันนี้พร้อม ถ้าลงว่ามอบอันนี้พร้อมยังไงก็คอขาดเลย ให้ถอยไม่มีถอยว่างั้นเถอะ เพราะยังอีกตั้ง ๒ เดือน รวบรวมกฐินให้ได้ตามกฎเกณฑ์เสียก่อนเรียบร้อยแล้ว ขาดเหลือเท่าไรเราเอาเองที่นี่ ไม่ถอยละ บุกเลยเอาให้ได้ ๕๐๐ กิโล

วันที่ ๑๐ ธันวา เราจะมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา เพื่อเป็นมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยทั้งชาติ หลวงตาทำนี้ทำเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งนั้น สตางค์หนึ่งเราไม่เคยสนใจ เราพอทุกอย่างเคยพูดแล้ว เราจะหนักมากน้อยเพียงไรเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งนั้น จึงขอให้เห็นใจ เด็ดก็เด็ดเพื่อพี่น้องชาวไทย ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่น้องชาวไทยเรา คราวนี้ก็เป็นคราวสำคัญคราวหนึ่ง ที่เราจะให้เป็นมหามงคลแก่ธนาคารชาติของเราซึ่งตั้งมาได้ ๖๐ ปี แล้วก็ทองคำเข้าพร้อมในเวลานี้ เราเป็นหัวหน้าด้วยนะงานธนาคารชาติ เขามอบให้เราเป็นหัวหน้าทั้งหมดเลย เราก็เลยแยกออกเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายบ้านเมืองนั้นก็ขอให้เป็นทางโน้นเสีย เราจะรับที่หลักใหญ่ก็คือเกี่ยวกับพระเราว่าอย่างนั้น พูดกันเรียบร้อยแล้ว นี่ไม่นานก็จะโทรไปให้ผู้ว่าการมา ให้เราพิจารณาเรียบร้อยก่อน แล้วก็โทรไปหาผู้ว่าการธนาคารชาติมาหาเราโดยเฉพาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปก็เรียบไปเลย มาปรึกษาหารือกัน

สรุปทองคำและดอลลาร์พร้อมกับกฐิน วันที่ ๗ กันยา เมื่อวานนี้ ทองคำได้ ๑ บาท ๒๕ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๖๘๑ ดอลล์ อย่างนี้ละได้ไปทุกวัน ๆ ที่นี่กฐินทองคำได้ ๒ กอง คำว่ากฐินทองคำนี่หมายถึง เป็นทองคำล้วน ๆ ๑ สลึงมาเลย เรียกว่า ๑ กอง นี่เรียกว่ากฐินทองคำ กฐินเงินสดได้ ๑๗ กอง รวมเป็น ๑๙ กอง คำว่าเงินสดนั้นคือเขาถวายมาเป็นเงินสดแทนทองคำ แล้วเงินสดนี้เราเอาเข้าบัญชีไว้เรียบร้อย พอถึงกาลเวลาเราถอนจากเงินสดเข้าไปซื้อทองคำ เข้าใจตามนี้นะ นี่เงินสด ๑๗ กอง รวมกันเป็น ๑๙ กอง

ทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ได้ ๕,๐๕๙ กิโลครึ่ง นี่หมายถึงมอบเรียบร้อยแล้ว ทองคำที่ได้หลังจากการมอบแล้วนั้นเวลานี้ได้ ๒๐๔ กิโล ๑๓ บาท ๕๙ สตางค์ รวมทองคำที่ได้ทั้งหมดทั้งที่มอบแล้วและที่ยังไม่ได้มอบ ๕,๒๖๓ กิโลครึ่ง นี่ละ ๒๖๓ มันจะไปเข้า ๕๐๐ กิโลเข้าใจไหม ๒๖๓ กิโลครึ่ง

กฐินทองคำ ๘๔,๐๐๐ กองนั้น ทองคำได้ ๕๗๗ กอง นี่หมายถึงกฐินที่เป็นทองคำล้วน ๆ เท่ากับน้ำหนัก ๒ กิโล ๑๓ บาท ๑ สลึง กฐินเงินสดได้ ๒,๓๔๙ กอง เท่ากับเงินสด ๓,๗๕๘,๔๐๐ บาท รวมกฐินทองคำและเงินสดได้ ๒,๙๒๖ กอง ยังขาดอยู่อีก ๘๑,๐๗๔ กอง ในจำนวนกฐินทองคำ ๘๔,๐๐๐ กอง เวลานี้ยังขาดอยู่อีก ๘๑,๐๗๔ กอง ให้รวบรวมกันนะ เอาให้หางกุดหางเข้าไปเลยหางด้วนเข้าไปเลย ตัดเข้ามาทุกวัน หางมันยืดยาวเหลือเกิน หางมัน ๘๑,๐๗๔ กอง มันยาวตัดเข้ามาทุกวัน ๆ นี่ละกรุณาทราบตามนี้ ยังไงเราจะได้มอบทองคำคราวนี้อีก ๕๐๐ กิโล ก็เป็น ๕,๕๐๐ กิโล ต่ออีก ๆ เรื่อยเลย

ทุกคนให้พวกเมืองนอกเขาได้เห็นกำลังใจของชาติไทยเรา ว่ามีความรักชาติมากน้อยเพียงไร และความเสียสละมากน้อยเพียงไร พร้อมกับความสามัคคีของชาติไทยเราในคราวนี้ ให้เมืองนอกเขาได้เห็น แล้วชาติไทยเราก็ต่างคนต่างมีความอบอุ่นด้วยกัน ชาติเมืองนอกให้เขาได้เห็นด้วยการบริจาคเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่ออุ้มชาติไทยของเราขึ้น นี่ละหลวงตาบัวนอนนี้หลับไปเลย หายห่วงทุกอย่าง ขอให้พี่น้องทั้งหลายฟัง แล้วให้ปฏิบัติต่อความรักชาติของเราอย่างถึงใจ ๆ ด้วยกัน มีมากมีน้อยไม่สำคัญ สำคัญที่น้ำใจของเราที่ออกมาจากความรักชาติ มาเสียสละนี้เป็นสำคัญมาก มีมากมีน้อยออกจากน้ำใจของเรานี้ ส่วนที่มีเงินอยู่ในบ้านในเรือน แม้ทองคำก็ไม่อด อยู่ที่ไหนก็ไม่อด แต่ที่จะมาแสดงน้ำใจต่อจุดรวมคือชาติของตนนี้เป็นของแต่ละคน ๆ ที่จะนำออกมาตามอัธยาศัยของตัวเอง แล้วก็อันนี้แหละจะหนุนออกมาให้เมืองนอกเมืองนาเขาได้เห็นทองคำจำนวนนี้ ส่วนที่อยู่ในกระเป๋าของเราเขาไม่ค่อยเห็นละ เราก็ไม่สนใจให้ใครเห็น เขาก็ไม่สนใจอยากดูของเรา แต่เขาสนใจอยากจะดูทองคำของเราที่บริจาครวมกันแล้วได้ทองคำเท่านั้นตัน ประกาศลั่นอยู่ท่านกลางเมืองไทย แล้วเมืองนอกเขาก็จะได้มองมาเห็นสง่างาม นี้เป็นจุดสำคัญ คือเรายกทองคำของเราขึ้นเป็นใจกลางของชาติไทย เหลืองอร่าม ครอบเมืองไทยนี้หนึ่ง

อันที่สอง คนเมืองนอกเขามองมาเห็นเหลืองอร่ามในทองคำของเราที่ครอบประเทศไทยเรานี้หนึ่ง แล้วเราเป็นที่พอใจสง่าราศีมากทีเดียว เมืองไทยเรามีความสง่าราศีมาก ให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทุกคน ๆ นะ ยังไงก็ต้องเอาให้ได้คราวนี้ แล้วการพูดวันนี้ก็พูดให้พี่น้องชาวไทยเราทราบทั่วประเทศเพราะได้พูดออกทางวิทยุ เมืองไทยไม่ใช่เป็นของคนหนึ่งคนเดียวนะ เมืองไทยเป็นของทุกคน เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทุกคน เพราะฉะนั้นเวลาประกาศก็ต้องให้ทราบทั่วถึงกัน อย่างประกาศเวลานี้ให้พี่น้องชาวไทยเราได้ทราบทั่วถึงกัน และมีแก่ใจต่างท่านต่างบริจาคเต็มกำลังความสามารถของตนแล้ว จะประกาศผลขึ้นมาเป็นที่พอใจว่า อย่างน้อยทองคำได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน แล้วรองลงมาก็ดอลลาร์คงจะไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้าน เอาละให้พากันจำเอานะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละ ไม่พูดอะไรมาก แล้วต่อไปนี้ก็จะให้ศีลให้พร

อ่านธรรมะหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่ www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก