เตือนไว้อย่าพากันนอนใจ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

เตือนไว้อย่าพากันนอนใจ

 

         ฝรั่งอยู่ในวัดเราเยอะนะ พวกฆราวาสก็มี พระก็มี อยู่ในวัดเราเยอะพวกฝรั่ง ทั้งฆราวาสทั้งพระ เราอยากให้ท่านเหล่านี้ได้สนใจกับพุทธศาสนาเรา โลกจะได้สงบเย็น พุทธศาสนาเท่านั้นที่จะทำโลกให้เย็น นอกนั้นเราไม่อยากพูด มีตั้งแต่โครงการของฟืนของไฟ เอาชื่อมาว่าเฉยๆ ศาสนาๆ โครงการของกิเลสเดินทั้งนั้น เพราะฉะนั้นศาสนาจะมีเต็มโลกจึงหาความสงบไม่ได้ เพราะเป็นโครงการของกิเลสทั้งหมด โครงการของธรรมมีพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าพุทธศาสนานี้กระจายไปที่ไหนโลกจะสงบเย็นๆ นี่ละธรรมแท้เป็นอย่างนั้น ไปที่ไหนเย็นๆ ธรรมแท้ แล้วกิเลสแท้ก็อย่างนั้นละ มีมากเท่าไรโลกยิ่งร้อนมากๆ ศาสนายึดมากเท่าไร ถ้าเป็นศาสนธรรมแล้วยึดมากเท่าไรๆ ยิ่งมีความสงบร่มเย็นมาก ประสานกันได้มากทั่วโลก ศาสนาของกิเลสยึดมากเท่าไรยิ่งมีทิฐิมานะ ยิ่งรักยิ่งสงวน เป็นฟืนเป็นไฟยกทัพตีกันได้เผากันได้ ต่างกันอย่างนี้นะ

นี้อ่านเต็มกำลัง ทุกอย่างอ่านหมด มีพุทธศาสนาอันเดียว ศาสนาเซนเป็นกิ่งก้านดอกใบส่วนบนของพุทธศาสนา เป็นธรรมขั้นสูง ที่เรียกว่าศาสนาเซน อันนี้เขามาตั้งทีหลังคำว่าศาสนาเซน ผู้ที่ท่านรู้จริงๆ ท่านไม่สนใจว่าเป็นเซนเป็นอะไร เพราะเป็นพุทธศาสนาโดยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เป็นธรรมะส่วนละเอียด ธรรมะด้านปัญญา ดังที่เราเคยพูดให้ฟัง นี่ละที่ว่าปัญญาๆ ดังที่เคยพูดให้ฟังเป็นศาสนาเซน คือใช้ปัญญาตอนนี้ของพุทธศาสนา พอถึงขั้นนี้แล้วมันก็เป็นเองๆ ของมัน ผู้ที่ควรที่จะสงบรวมสติปัญญา รวมกำลังวังชาไปตั้งแต่ต้น เรื่องทาน เรื่องศีล เอ้า รวมเข้า นี่ต้นมีอยู่อย่างนี้นะ อันนั้นปลาย ต้นก็คือทานคือศีล สงบเข้าไป การภาวนาอบรมได้รับความร่มเย็นมากน้อย เริ่มไปด้วยกันๆ ภาวนาหนักเท่าไร ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งละเอียดลออเข้าไปๆ

พุทธศาสนาเป็นขั้นเป็นตอน พอถึงขั้นละเอียดแล้ว ที่เราเคยพูดให้ฟังถึงขนาดอยู่กับใครไม่ได้ นี่ละขั้นนี้ขั้นที่ว่าศาสนาเซน มันเกี่ยวโยง พิจารณามันรู้หมดนี่ อ๋อ เป็นพุทธศาสนาโดยแท้ มีสองศาสนานี่รื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ และเพื่อความสงบร่มเย็นทั่วโลกกัน ศาสนาอันนี้แน่นอน นอกนั้นเป็นโครงการของกิเลสทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นศาสนาอะไรก็ตามจะมีทั่วโลก จึงหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ ดีไม่ดีเอาศาสนาออกมาเป็นสนามรบกัน เป็นอย่างนั้นนะ พุทธศาสนานี่ เอ้า กระจายออกไปไหนไม่มีคำว่ารบกัน ให้กระจายออกไป พุทธศาสนากระจายออกไปเท่าไรยิ่งสมานกันได้สนิทๆ ต่างกันนะ

นี่พูดจริงๆ มันอ่านเต็มภูมิเลยเรื่องพุทธศาสนา ตอนจิตตภาวนานี่อ่านเต็มสติกำลัง อันนี้เองที่จะกระจายให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างกว้างขวางออกไป คืออันนี้เอง ด้านจิตตภาวนา การให้ทาน การรักษาศีล รวมกำลังเพื่อความสงบร่มเย็นเข้ามาๆ ต้นลำจริงๆ อยู่กับภาวนา จุดศูนย์กลาง กระจายออกไปเรื่อยๆ ทีนี้เวลามันได้รู้ โห ไม่ใช่ธรรมดา ไม่ใช่จิตดวงนี้นะ มีแต่กิเลสเท่านั้นปิดไว้ๆ ให้ไม่มีคุณค่าจิตดวงนี้ หาคุณค่าไม่ได้ กิเลสมีมากน้อยทำให้โง่เขลาเบาปัญญา ผิดพลาดมากน้อยไปเรื่อยๆ พอตัวนี้บางไปๆ ความผิดพลาดบางไป ความทุกข์บางไป ความสุขขึ้นเรื่อยๆ ความสว่างไสวกระจ่างออกๆ เมื่อเปิดออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันครอบโลกธาตุ ไม่มีอะไรมาผ่านเลย นี่ชื่อว่าวิมุตติแท้ ไม่ใช่สมมุติ

มีมากมีน้อย ขนเส้นหนึ่งก็เรียกว่าสมมุติผ่านเข้าไป อันนั้นไม่มีผ่าน ท่านจึงว่า สุญฺญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โลกว่างไปหมด สูญไปหมด สูญจากธรรมชาตินี้ จ้าอยู่งั้น นี่ละ สุญฺญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โลกํ ก็คือโลกสมมุตินั่นเอง สุญฺญโต ว่างไปหมดจากใจดวงนั้น ว่างไปหมดเลย ครอบไปหมด ไม่มีอะไรที่จะมาขวางได้เลยขึ้นชื่อว่าสมมุติ จึงเรียกว่าวิมุตติ จิตดวงนี้ละดวงที่ล้มลุกคลุกคลาน ขอให้ได้รับการฝึกฝนอบรมมากน้อยเถอะ มันจะแสดงขึ้นมาจนได้ เฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาจะออกปัจจุบันให้เห็นๆ

เรื่องการทำบุญให้ทาน รักษาศีลนี้ มันไหลรอบอยู่รอบต้น พอตั้งต้นขึ้นมานี้รวมเข้ามานี้หมดเลย เรื่องความดีทั้งหลายรอบอยู่ มันยังไม่มีแอ่งเก็บน้ำดี ทำนบยังไม่ดี น้ำก็ไหลรอบผ่านไปผ่านมาไม่ไปไหน รอบกันอยู่ พอได้ทำนบใหญ่แล้วรวมลงนี้หมดเลย พุ่งละที่นี่ นั่น ที่รวมของกุศลทั้งหลายลงในจิตตภาวนา จึงได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ให้พากันดูหัวใจตนเองนะ ถูกกิเลสปิดบังเอาเสีย อยู่อย่างโง่เง่าเต่าตุ่น ทั้งๆ ที่จิตนี้พร้อมที่จะเลิศเลอ แต่ถูกความเลวความสกปรกโสมมปิดบังเอาไว้ มันก็สกปรกไปหมด ภายในตัวเองก็สกปรก แสดงออกไปภายนอกสกปรก กระทบกระเทือนตัวเองและผู้อื่น ก่อเรื่องก่อราวมีแต่อันนี้นะไม่ใช่อะไร ธรรมแท้ท่านไม่ก่อ ไม่มีก่อ

เวลามันเป็นมันไม่ได้เป็นอย่างแบบที่ล้มลุกคลุกคลานมืดดำกำตานะจิตดวงนี้ คือธรรมชาตินั้นแหละตีหัวมันให้ล้มลุกคลุกคลาน คือกิเลสนั่นละ พอตัวนี้จางไปๆ ทีนี้ค่อยดีดขึ้นๆ ดีดขึ้นก็ฟัดแหลกเลย นั่น แหลกหมดแล้วก็จ้าเลย นี้กล้าพูดตลอดเวลาเรา  เราไม่เคยสามโลกธาตุนี้เราจะหวั่นกับสิ่งใดในโลกนี้ เราไม่มี เพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหัวใจที่เป็น ใครจะว่าอะไรเราไม่สนใจ ก็มันหมาเห่าฟ้า ว้อกๆ  ไม่สนใจ ถ้าสนใจพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้ โลกนี้โลกมืด พระพุทธเจ้าสว่างจ้ามาสอนโลกได้ยังไง ถ้าไปสนใจกับความมืดบอดสกปรกนี้สอนไม่ได้ สาวกทั้งหลายสอนไม่ได้ ศาสนาก็ไม่มี

ผู้มีเมตตาสูงกว่านั้นมี นั่นละถึงได้เอามาสอน เอาน้ำที่สะอาดชะล้างลงๆ ก็ค่อยสะอาดไปๆ  มันมืดดำกำตาสกปรกโสมมมากน้อย น้ำคือธรรมชำระลงๆ ค่อยใสสะอาดขึ้นไป ค่อยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมา โถ ใจนี้เป็นของเล่นเมื่อไร ให้ได้เป็นขึ้นดูซิน่ะ บอกว่าไม่มีอะไรเหมือนในสามโลกธาตุ พูดได้เท่านั้น สามโลกธาตุเป็นสมมุติทั้งหมด ธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมุติ จึงไม่มีเหมือนอะไรทั้งหมดเลย นี่ละธรรมชาติที่เลิศ พระพุทธเจ้าเอามาสอนโลกเอาอันนี้เอง ออกจากพระทัยนี่ กระจายออกไปเป็นกระแสของธรรมสอนออกไปๆ จากหลักใหญ่ที่สอนโลกไป ให้ได้รับรัศมีนั้นแล้วจะเข้ามานี้แหละ พอได้รับรัศมีแห่งธรรมที่ส่งกระจายสอนออกไปให้รู้บาปรู้บุญ รู้เข้ามาๆ ก็รู้ต้นบาปต้นบุญ นั่น เข้ามาตรงนี้นะ

หมดเรื่องอดีตอนาคต หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลย เพราะเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้น แม้แต่ร่างกายของเราอยู่นี้ก็เหมือนกัน มันจะเจ็บจะปวดจะแสบจะร้อนเป็นอะไรๆ ก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของสมมุติ แน่ะ ธรรมชาตินั้นเป็นอะไรที่ไหน ไม่เคยไม่มี เพราะฉะนั้นเราจึงพูด อย่างหยูกอย่างยามายุ่งกับเรามากนักไม่ได้นะ แน่ะ บอกลูกศิษย์ลูกหา ยุ่งเกินไป ธรรมเหนืออยู่ตลอด ดูอยู่ตลอด นั่น ไม่ใช่ธรรมจะอ่อนให้อันนี้เหยียบไปนะ ไม่ได้เอาอันนี้เป็นใหญ่นะ เอาธรรมเป็นใหญ่ อะไรๆ ก็ต้องไม่ให้เหนือธรรม ให้อยู่ในความพอดี เยียวยารักษากันไปพอดีๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงได้ปัดออกเรื่อย เตือนเรื่อย ไม่ได้แอ้ๆ วิ่งเข้าหาแต่หมอ พูดจริงๆ ไม่หา หมอของตัวพอทุกอย่างแล้ว เลิศเลออยู่ในนี้แล้วหมอ สมควรขนาดไหนที่จะเยียวยารักษาด้วยวิธีใดของยาของอะไร เอ้ารักษาไป เมื่อดูแล้วจะไม่ได้แล้วปล่อยเลย ก็เท่านั้นเอง ไปตื่นเต้นอะไรกับมันของใช้เฉยๆ สมมุติ ธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมุติ

เราอย่าเอาคนมืดมาเป็นประมาณนะ เราจะมืดไปตาม ให้คอยฟังเสียงพระพุทธเจ้า เสียงธรรมพระพุทธเจ้า นั่นเสียงสว่างกระจ่างแจ้ง เสียงอรรถเสียงธรรมเป็นเสียงสว่างกระจ่างแจ้ง เสียงกิเลสเป็นเสียงมืดบอด เป็นเสียงก่อฟืนก่อไฟเผากันอย่านำมาใช้ แม้อยู่ในตัวของเราก็ให้ระมัดระวัง อย่าให้กระทบกระเทือนคนอื่น ไฟอยู่ในเรารักษาเอาไว้ ถ้าจะเผาก็ให้เผาเจ้าของ เพราะเจ้าของโง่ก็ให้มันเผาเจ้าของ อย่าไปเผาคนอื่น รักษาไว้ให้ดี ต่อไปก็เผามันละ เผากิเลส กิเลสตัวมันเผาเรา เผามันออกๆ เผามันได้แล้วจ้าไปหมดเลย ไม่มีอะไรเผาที่นี่

นี่ยิ่งจวนจะตายเท่าไรแทนที่จะห่วงตัวเอง บอกตรงๆ เลยแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มี มีแต่ความเมตตาสงสารโลก ไม่ว่าพูดหนักพูดเบาพูดดุพูดด่าพูดอะไร เป็นธรรมทั้งนั้นเลยไม่มีกิเลสเข้ามาแฝง เพราะฉะนั้นใครจะว่าท่านดุท่านด่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้ มันเอากิเลสเผาหัวใจเจ้าของนะ นี้ไม่ได้มีอย่างนั้น จะหนักจะเบามากน้อยเพื่อประโยชน์แก่โลก ควรจะหนักจะเบาแค่ไหนก็ออกตามนั้นๆ เป็นอรรถเป็นธรรมไปหมดนะ ไม่มีอดีตอนาคต ก็มีแต่มืดกับแจ้งอยู่นี้มาตั้งกัปตั้งกัลป์ ตื่นมันหาอะไร เวลามันรู้แล้วมันรู้หมดเลยไปตื่นอะไร อยู่อย่างนี้มาตั้งกัปตั้งกัลป์ ตกนรกอเวจีก็อยู่ในวงสมมุติ แผดเผาเดือดร้อนต่างกันเท่านั้น มันก็อยู่ในโลกสมมุติทั้งนั้น ผ่านนี้ไปแล้วไม่มี เรื่องสมมุติไม่มีโดยประการทั้งปวง เรียกว่าทั้งปวงไม่มี

พากันพยายามนะ ใจดวงนี้ไม่ตาย ตัวนี้ละตัวบึกตัวบึนตัวนักท่องเที่ยว คือตัวนี้เอง ให้สั่งสมความดีเสริมกัน ให้พาไปในทางที่ดี ถ้าเอาความชั่วไปเสริมนี้ต่ำลงๆ ความทุกข์ทรมานอยู่กับเรา ให้พากันอุตส่าห์พยายาม นี่ก็เราแย็บออกมานะ ระยะนี้รู้สึกมีแย็บ พูดตรงๆ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ตั้งแต่กำลังชุลมุนวุ่นวายช่วยบ้านช่วยเมืองอยู่ เรื่องเหล่านี้ไม่ออกนะ มีแต่หมุนติ้วด้วยความเมตตาสงสาร พอเรื่องเหล่านี้สงบไปมีลักษณะยิบแย็บๆ เหมือนเด็กจะตื่นนอน พูดตรงๆ นะ เหมือนว่า อ้าว อยู่ทำไม นั่น มันจะไปแล้วนะ ลักษณะเป็นอย่างนั้น ทางนี้ก็ขยับเอาไว้ เตือนไว้นะอย่าพากันนอนใจ

ธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมโกหกพี่น้องทั้งหลายนะ ธรรมเปิดจ้านะเอามาพูดนี่ ให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้ นี่สอนด้วยความตื่นตัวมาแล้ว แต่ก่อนมันก็ไม่เป็น แม้แต่ถึงวาระมันจะตายมันก็ยังไม่เป็น อย่างที่ถ่ายท้องจนแทบจะเป็นจะตายมันก็ไม่มี อันนี้ไม่มีเลย แต่พอว่าปิดโครงการเท่านั้นละมีลักษณะยิบแย็บๆ อ้าว แปลกๆ ว่ะ แต่ก่อนไม่เคยมี ยิบแย็บพอให้รู้ ทางนี้ก็ตบเอาไว้ๆ จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจนะ บ้านเมืองเราจะสงบร่มเย็นด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี ลดทิฐิมานะ อย่าเอาทิฐิมานะมาเผาบ้านเผาเมือง คือเผาตัวเองนั่นแหละ เราได้อย่างใจเรา ความได้อย่างใจนี้จะมาเผาเรา

ความอยู่เย็นเป็นสุขคือธรรม อะไรที่จะมีความสมัครสมาน ลดทิฐิมานะให้เข้าสู่กันได้ด้วยอรรถด้วยธรรม ให้พากันทำอย่างนั้นนะ ใครก็จะถือทิฐิมานะว่าใครเก่งๆ มันไม่มีใครเก่งละ อยู่ในโลกฟืนโลกไฟอันนี้ ให้เอาธรรมเข้ามาสอดแทรกสิ่งที่ว่าโลกเก่งๆ ที่เป็นฟืนเป็นไฟนี้มันจะกระจายไป ธรรมที่เย็นนี้จะเสริมขึ้นมาๆ เมืองไทยเราก็เป็นเมืองพุทธ ทำไมระหองระแหง เป็นอยู่ภายในเมืองไทยเรานี้ทั้งๆ ที่เป็นเมืองพุทธ มันน่าคิดไหมพวกเรา ผู้ที่เรียนสูงๆ ก็มี ชั้นไหนๆ ก็เอาแต่ลมปากมาพูดกัน เรื่องฟืนเรื่องไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจที่จะระบายออกไปเผาโลกนี้ไม่ได้ดูมันเลยมันเป็นยังไง เรียนสูงอะไรอย่างนั้น

เรียนสูงต้องให้เป็นผลประโยชน์แก่โลกซิ นี่มันไม่ได้ให้มันมาเผาโลกนี่ มันจะเรียนสูงอะไรนั่น ธรรมนี่เรียนสูงเรียนต่ำจะเย็นไปตลอดๆ นะ อยากให้พี่น้องชาวไทยเราหันหน้าเข้าหากัน ใครผิดใครถูกขอให้พิจารณาตัวเองเถิด แล้วจะค่อยดีไปๆ ค่อยแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออก สั่งสมความดีเข้ามา ทั้งเขาสั่งสม เราก็สั่งสม หันหน้าเข้าหากัน โลกเมืองไทยเราจะอยู่เย็นเป็นสุขสมเป็นโลกแห่งชาวพุทธ

เมืองไทยเรานี่ตั้ง ๘๐% นะเป็นเมืองพุทธ ควรจะเอาอรรถเอาธรรมจาก ๘๐% นี้เข้ามาระงับดับ ความระหองระแหง ความยุ่งเหยิงวุ่นวาย ความรบความตีกันอยู่ภายในนี้ให้สงบตัวลงไป โลกเราจะมีความสงบเย็นใจต่อกัน ที่จะชิงดีชิงเด่นนี้ มันไม่ได้ชิงดีชิงเด่นนะ มันชิงความชั่วช้าเลวทราม ชิงฟืนชิงไฟเอามาเผากันต่างหาก อย่านำมาใช้ ธรรมไม่นิยม พระพุทธเจ้าไม่นิยม ไม่มีอะไรดีในโลก พระพุทธเจ้านิยมตรงไหนเอาตรงนั้นแหละ ดีเลยๆ เราถือศาสนาพุทธให้เอาของดีมาเป็นเครื่องนิยม ให้เอาความชั่วนี้เป็นสิ่งที่น่าตำหนิติเตียนให้ต่างคนต่างปัดออก

ผู้ใหญ่ผู้น้อยสมมุติกันอย่างนั้นแหละในโลกนี้ หัวใจที่มันหนามันบาง มันอยู่ที่หัวใจของทุกคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเสกสรรปั้นยอว่าเรียนมากเรียนน้อย ได้ชั้นนั้นชั้นนี้ เป็นเศรษฐีกุฎุมพี อย่าเอามาอวดกัน กิเลสอยู่ภายในจิตใจมันไม่ได้ขึ้นกับใครนะ ดีชั่วมันจะแสดงออกมาจากใจ ถ้ามีธรรมก็แสดงดีขึ้นมา ถ้ามีชั่วมันก็แสดงเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผากันได้ ใหญ่เท่าไรยิ่งกองใหญ่..ไฟ เผากันได้สบายๆ เลย ให้หันหน้าเข้าหากันนะเราเป็นลูกชาวพุทธ อย่าระหองระแหงอย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน อย่าชิงดีชิงเด่น มันชิงความเลวร้ายนะนั่น ธรรมท่านไม่ได้บอกว่าชิงดีชิงเด่น คือชิงความเลวร้าย อย่านำมาใช้เราเป็นลูกชาวพุทธ

ขอให้หันหน้าเข้าหากันมนุษย์เรา ถ้าให้กิเลสเข้าถือเป็นใหญ่เป็นโตเป็นทิฐิมานะอย่างนี้เท่าไรมันก็ไม่มีความสงบ ถึงจะได้สมใจตนก็ตาม นั้นละขึ้นอยู่บนกองไฟละ คนนั้นละอยู่บนกองไฟ อย่าว่าอยู่บนหอปราสาทราชมณเทียร วิมานสวรรค์ชั้นใดๆ เลย คือหลุมนรกเผาคนทั้งเป็นอยู่ในหัวใจของผู้ที่ว่าตนชนะนั้นแหละ ความชนะคือเรื่องของกิเลส น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ ตลอดกาลไหนๆ เวรย่อมไม่ระงับเพราะความมีเวร อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน เวรย่อมระงับเพราะความไม่มีเวรต่างหาก นี้ธรรมเป็นพื้นฐานของศาสดาทุกพระองค์ทรงไว้เพื่อสอนโลกสงสาร อย่าก่อกรรมก่อเวรกัน ไม่ใช่ของดี

ความมีทิฐิมานะว่าจะให้ได้อย่างใจๆ นี้เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆ อย่าพากันนำมาใช้ ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมบ้าง อย่างที่เราเทศน์สอนอยู่ทุกวันๆ นี้ เราไม่ได้เอากิเลสเข้ามาแทรกในธรรมของเรานะ ดุด่าว่ากล่าวตรงไหนๆ ตำหนิตรงไหน ตรงนั้นผิด ที่ไหนถูกเราบอกว่าถูก ที่ไหนผิดเราบอกว่าผิด เราไม่ได้เข้าข้างนั้นข้างนี้ ธรรมไม่เข้าข้างผู้ใด ใครผิดใครถูกบอกว่าผิดว่าถูกตามหลักธรรมชาตินั้นเลย เราจึงพูดได้เต็มปากของเรา ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นลูกชาวพุทธ ให้นำธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติตนเอง

การที่สั่งสอนพี่น้องทั้งหลายดังหลวงตาบัวสอนนี้ หลวงตาบัวไม่ได้ร้อนนะ หลวงตาบัวเอาธรรมบริสุทธิ์จากหัวใจดวงนี้ออกมาสอนโลกด้วยความไม่มีลำเอียง ตรงไปตรงมา ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ท่านผู้ใดยอมรับธรรมแล้ว ขอให้แก้ไขตนเองในสิ่งที่ผิด สิ่งที่ถูกแล้วให้สั่งสมกันขึ้น เมืองไทยของเราจะเป็นเมืองสงบร่มเย็นเด่นมาก สมเป็นเมืองชาวพุทธ ที่กัดๆ ฉีกๆ กันอยู่ เห่าๆ หอนๆ กัน ชิงดีชิงเด่น มีแต่ชิงความเลวร้ายทั้งนั้น อย่านำมาใช้ในวงชาวพุทธ มันขัดกับพุทธศาสนา

ที่ว่าดีๆ ดีแท้พระพุทธเจ้า ไม่ว่าชิงดีมันชิงเลวนะ นั่นกิเลสมันแซงเข้ามาตรงนั้น ชิงดีก็เอาเขาปฏิบัติดี เราให้เร่งเข้าไป นี่เรียกว่าชิงดีชิงเด่น ต่างคนต่างเร่งเข้าไปๆ นั่นละทำความดี นี่เรียกว่าชิงดี ถูกธรรม ถ้าชิงแบบที่กัดกัน เห่าหอนกัน กัดกันฉีกกันอยู่นี้ ชิงแบบนี้เขาเรียกว่าชิงแบบหมากัดกัน ความรู้เรียนมามากน้อย ยศถาบรรดาศักดิ์ อำนาจบาตรหลวงมากน้อย มาส่งเสริมเป็นเครื่องมือของกิเลสให้เผากันและกัน ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย อย่าพากันนำมาใช้ อำนาจขอให้อำนาจเป็นธรรม อย่าเอาอำนาจกิเลสเข้ามาแฝงธรรมแล้วมันจะใหญ่กว่าเรา ธรรมเลยไม่มีในหัวใจ แล้วกัดกันเป็นหมาไปด้วยกันเลย ใช้ไม่ได้นะ ขอให้พากันพินิจพิจารณา

หลวงตาก็จวนจะตายแล้ว ช่วยโลกก็ช่วยมาเต็มกำลัง ความเสียหายในการช่วยโลกนี้เราก็พิจารณามาโดยลำดับตามอรรถตามธรรม ก็ไม่ปรากฏว่าเสียหายที่ตรงไหนที่นำพี่น้องมา ทั้งด้านวัตถุ ทั้งด้านการแนะนำสั่งสอน สอนโดยอรรถโดยธรรม วัตถุที่ได้มาจากพี่น้องทั้งหลายนี้ก็ปฏิบัติโดยธรรม เราไม่เคยหยิบมาเป็นของเราเลยแม้บาทเดียว ฟังซิน่ะ เราทำถูกต้องไหมนี่ สมบัติพี่น้องทั้งหลายบริจาคมาเราทำให้เป็นประโยชน์ทั้งหมด บาทหนึ่งเราไม่เคยไปแตะ จะให้เป็นมลทินแก่จิตใจเราไม่มี เราจึงกล้าพูดได้เลยว่า ใครจะว่าเราเอาเข้าไส้เข้าพุง ก็เป็นเรื่องหมาเห่าซากหมานั่นแหละจะเป็นอะไรไป ไม่เกิดประโยชน์อะไร เราไม่สนใจกับคำพูดจอมปลอม สิ่งที่จริงเราทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ใครเป็นคนทำคนนั้นเป็นผู้แม่นยำในการทำของตน

อันนี้การทำของเราเราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์แล้วกับพี่น้องทั้งหลาย เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทองคำก็ตั้ง ๑๐ ตันกว่าแล้ว สตางค์ไหนที่ออกไปเป็นความทุจริตของเราไม่มี ดอลลาร์ไม่มี เงินสดเหมือนกัน เหมือนกันหมด เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ว่าเมตตาล้วนๆ ครอบไปหมด มันจะมีแก่ใจไปหาหยิบเอาเงินบาทนั้นสตางค์นี้มาได้ยังไง ความเมตตาร้องโก้กนั่นที่เห็นเมืองไทยจะล่มจะจม ต้งแต่ปู่ย่าตายายเรามา พาถ่อพาพายมาจนกระทั่งป่านนี้ สงบร่มเย็นเรื่อยมา แล้วนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ลูกหลานของปู่ย่าตายายมีตั้ง ๖๒ ล้านคน จะพากันจมทั้งประเทศมีอย่างเหรอ นี่ละร้องโก้กขึ้นตรงนี้ละ เอา ไม่ให้จม ฟาดกันเข้าเลย ก็ค่อยฟื้นขึ้นมาๆ ดังที่เห็นนี่ นี่ละถ้าเป็นธรรมก็เป็นอย่างนี้ ค่อยฟื้นขึ้นมา

ได้บาทใดสตางค์ใดเข้าสู่ส่วนรวมๆ หนุนกันขึ้นตลอดเวลา เราไม่ได้แบ่งสันปันส่วนอะไรพอที่จะทำให้ส่วนรวมเสียไปๆ เราไม่มี เราแน่ใจขนาดนั้นละ การแนะนำสั่งสอน สั่งสอนตั้งแต่ธรรมะพื้นๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น เพราะภูมิเหล่านี้อยู่ในหัวใจเราหมดแล้ว พูดให้มันเต็มยัน เราปฏิบัติมาหายสงสัยแล้วในธรรมทั้งหลาย เราไม่เสาะแสวงหาอะไรอีกแล้ว หาธรรมเพื่อเพิ่มเติมเราก็ไม่หา หาส่วนใดเราไม่หา เราพอทุกอย่างแล้ว สอนโลกด้วยความพอทุกอย่างไม่สงสัยเลย ควรที่พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธจะยึดไปประพฤติปฏิบัติ

อย่ามามัวกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมา นี้เขาเรียกเอากิเลสแข่งธรรม เอาหมาแข่งพระพุทธเจ้า ก็จะเป็นหมาตลอดไปทั้งประเทศไทยเรานั่นแหละ ไม่มีคนดีคนชั่ว ไม่ได้ก้มหัวเข้าสู่อรรถสู่ธรรมฟังเสียงกัน ให้ต่างคนต่างฟังเสียงกัน ใครผิดใครถูกให้พากันแก้ไขดัดแปลงซิ อย่าถือพรรคถือพวกมันไม่เกิดประโยชน์อะไร โจรมันก็มีพวก แน่ะ คนดีก็มีพวก ถ้าพวกโจรมันก็ร้ายกาจ ถ้าคนดีก็ดีขึ้นไป มีมากเท่าไรยิ่งสงบร่มเย็น แน่ะ ถ้าเป็นพวกก็ให้เป็นพวกผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซิ อย่าเอามาใช้ในสิ่งที่เป็นภัยต่อชาติของเรา

ชาติไทยเป็นชาติของท่านทั้งหลายทุกคนไม่ใช่เหรอ แล้วเราจะไปเอาดีเอาเด่นตั้งแต่เราคนเดียวในท่ามกลางแห่งชาติไทย ก็คือเอาไฟเผาตัวเองและเผาทั้งชาตินั่นเอง ไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่าพากันดำริคิดขึ้นมาในสิ่งเหล่านี้ จะเอาตัวเองและเผาชาติของตัวเอง ให้คนเมืองนอกเมืองนาโลกทั้งหลายเขาหัวเราะเมืองไทยเราเป็นหมากัดกันทั้งๆ ที่เป็นเมืองพุทธ หาเหตุหาผลไม่ได้ ถ้าว่าเอากฎหมายมาใช้ก็เป็นกฎหมอยไปเสีย จากกฎหมอยก็เป็นกฎหมาไปเสีย แล้วเอามาใช้ในเมืองไทยเราก็เลยกลายเป็นเมืองหมาไปหมด มันก็ไม่มีเมืองคนซี กฎหมายไม่มี-ไม่มีคน มีแต่กฎหมอยกฎหมา แล้วก็เป็นหมาไปหมดเลยเท่านั้นแหละ อย่านำมาใช้

กฎข้อบังคับที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นมีอยู่ ตั้งมาตั้งแต่กาลไหนๆ แล้ว ก็เป็นความสงบร่มเย็น อันกฎหมอยกฎหมามีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย เผานู้นเผานี้มันเกิดประโยชน์อะไร อย่านำมาใช้ กฎบัญญัติที่เป็นความดีความงามแก่ส่วนรวมให้นำมาใช้ เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธรรมละเอียดมาก ขอให้พากันนำมาใช้ ให้หันหน้าเข้าหากันพี่น้องทั้งหลาย อย่าทำความแตกร้าวสามัคคีกัน ชิงดีชิงเด่นกัน ทั้งๆ ที่ไม่มีใครดีละ ถ้าลงชิงแบบนี้แล้วหาคนดีไม่ได้ เราก็เป็นตัวเลวคนหนึ่งแล้วจะไปชิงเอาดีเอาเด่นจากผู้ใด ชิงไปไหนก็ตัวเลวพาไป มันก็เลวไปตามๆ กันหมด ชิงสองคนก็เลวสองคน ชิงทั้งพวกก็เลวทั้งพวก ชิงทั้งภาคเลวทั้งภาค ชิงทั้งแผ่นดินไทยเลวทั้งแผ่นดินไทย จมหมดทั้งแผ่นดินไทย ไม่มีใครดี อย่านำมาใช้นะ

ขอให้หันหน้าเข้าหากัน เราเป็นลูกชาวไทยด้วยกัน ต่างพ่อต่างแม่ก็ลูกชาวไทยเรา อวัยวะจะเป็นแข้งเป็นขาเป็นหูเป็นตา มันก็อวัยวะของร่างกายเรา มีใจเป็นผู้รับผิดชอบ อันนี้ชาติไทยของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นผู้รับผิดชอบ ท่านไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่ลูกเต้าหลานเหลนของท่านจะทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน กัดฉีกกันอย่างนี้ ท่านไม่พอพระทัย ทำอย่างไรจะให้ท่านพอพระทัย เราเป็นลูกของท่านให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี มีกฎมีเกณฑ์มีข้อบังคับปฏิบัติต่อตัวเองและส่วนรวม แล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นต่อไป ขอฝากธรรมนี้ไว้กับลูกๆ หลานๆ ทั้งหลายทั่วประเทศไทย

หลวงตาบัวจวนจะตายแล้ว ขอให้หันหน้าเข้าหากัน ให้ปฏิบัติตัวให้ดี ใครดีให้ถือเป็นคติตัวอย่าง ใครไม่ดีให้แก้ไขตัวเอง นี้เป็นความถูกต้องดีงาม ขอความสวัสดีอันเป็นพรเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธเจ้านี้ จงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลาย และจงพากันปฏิบัติตามพรแห่งธรรมทั้งหลายนี้ ท่านทั้งหลายจะมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน และขอย้ำอีกว่า ขอความสงบร่มเย็นจงมีแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากันเทอญ เอาละพอ เหนื่อย

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก