พุทธศาสนาพระสงฆ์เท่านั้นเป็นใหญ่ในศาสนสมบัติของตน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2547 เวลา 10:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อตอนสายวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๗

พุทธศาสนาพระสงฆ์เท่านั้นเป็นใหญ่ในศาสนสมบัติของตน

 

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย ซึ่งเวลานี้กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่โจรมารทั้งหลายกำลังจะเข้าเหยียบย่ำทำลายพุทธศาสนาของเรา ยิ่งลุกลามเข้ามาโดยลำดับ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านยึดหลักธรรมหลักวินัยไว้ แล้วนำธรรมวินัยนี้ออกก้าวเดินด้วยกัน คอยฟังหัวหน้าก็แล้วกัน ขอให้มีความเข้มแข็ง ถ้าไม่มีความเข้มแข็งศาสนาจะจม ชาติไทยจะจม ทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันเลย มีเราเท่านั้นแหละที่จะมีความเข้มแข็งต่อศาสนาและต่อชาติของเรา เพราะฉะนั้นจึงพากันเข้มแข็งทุกอย่าง

ขอให้ฟังหัวหน้าก็แล้วกัน อย่าสุ่มสี่สุ่มห้า อย่าแหวกแนวนะ ให้ฟังหัวหน้านี่เป็นของสำคัญ ดังยกตัวอย่างที่ว่านกกระจาบ นกกระจาบ ๕๐๐ ตัวเป็นบริวารของพระเทวทัต เวลาลงไปกินข้าวในนาเขาแล้ว ถูกเขาเอาตาข่ายครอบทีเดียว หัวหน้าสั่งยังไงไม่ฟังเสียง ต่างตัวต่างดิ้นต่างตัวต่างดีด สุดท้ายนกกระจาบ ๕๐๐ ตัวตายหมดเลย นี้เพราะโทษแห่งไม่ฟังเสียงหัวหน้า นี้เป็นประโยคหนึ่ง ไปอีกประโยคหนึ่ง พระโพธิสัตว์เราเป็นหัวหน้านกกระจาบ ๕๐๐ ตัวเหมือนกัน ทีนี้ไปกินข้าวในนาเขาถูกเขาเอาตาข่ายครอบเลย พอถูกเขาเอาตาข่ายครอบแล้วรีบเตือนลูกน้องทันทีเลยว่า ให้ต่างตัวต่างตายคนละแบบละฉบับ จะตายแบบไหนก็แล้วแต่เถอะ บอกให้ตายในเวลาที่เขาเอาตาข่ายครอบไว้นี้นะ แล้วก็ให้ตายทุกแบบ จะตายแบบตายคว่ำ ตายหงาย ตายอะไรก็แล้วแต่ ให้ฟังเสียงหัวหน้า

ถ้าได้โอกาสแล้วหัวหน้าจะให้สัญญาณ แล้วก็ค่อยปฏิบัติพร้อมกันทีเดียวเลย นี่เวลานี้เจ้าของตาข่ายเขากำลังจะมา เพราะไปถูกตาข่ายเขาหมดแล้ว ทีนี้พอนายพรานเขามาเขามาเห็นนกทั้งหลาย ๕๐๐ ตัวนี้ ต่างตัวต่างนอนตายคว่ำตายหงายตายไม่มีแบบไม่มีฉบับ ตัวไหนอยู่ท่าไหนตายแบบนั้น ทีนี้นายพรานเขาก็งงงันอั้นตู้เหมือนกัน เอ๊ ทำไมตาข่ายของเราก็ไม่เห็นรุนแรงอะไร พอที่จะทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้ตายแบบตายคว่ำ ตายหงาย ตายไม่มีแบบไม่มีฉบับอย่างนี้ ว่างั้น เขาก็เลยมาเปิดตาข่ายออก เพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายตายแบบต่างๆ กัน นี่คือพระโพธิสัตว์สั่งนะ ให้ปฏิบัติตามนี้ให้ตายแบบต่างตัวต่างตาย ตายแบบไหนตายแบบนั้นแล้วคอยฟังหัวหน้า

พอนายพรานเขามาเปิดตาข่ายออก เขาสงสัยเต็มที่แล้ว ก็เข้าใจว่านกเหล่านี้ตายหมดแล้วเขาก็เปิดตาข่ายออกมา พอเห็นว่าจะปลอดภัยหมดแล้วหัวหน้าคือโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนายหน้านั้นก็ให้สัญญาณว่าไปได้แล้วเท่านั้น พรึบเดียวเลย ที่ตายคว่ำตายหงายไปพร้อมกันหมด นี่ก็เรียกว่ารอดไปหมดทั้ง ๕๐๐ ตัว ไม่งั้นตายด้วยกันหมดเลยนะ เพราะถูกตายข่ายเขาครอบไว้แล้ว

นี่เพราะความพร้อมเพรียงสามัคคีฟังหัวหน้า นี่พระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้า นำลูกน้อง ๕๐๐ ตัวพ้นภัยไปได้โดยสิ้นเชิง ตรงกันข้ามกับบริษัทบริวารของพระเทวทัตไม่ฟังเสียงหัวหน้า ต่างตัวต่างดีดต่างดิ้นสุดท้ายตายหมดทั้ง ๕๐๐ ตัว นี่ให้เราทั้งหลายจำเอาไว้นะ ความพร้อมเพรียงสามัคคี ความฟังเสียงหัวหน้าเป็นของสำคัญให้จำเอาไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความเข้มแข็งอย่าอ่อนแอ พุทธศาสนาของเรานี้ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนาน เรารักษาความร่มเย็นของพุทธศาสนานี้ไว้เพื่อให้โลกได้มีความร่มเย็น เราจึงต้องรักษาอย่างเข้มงวดกวดขัน ถ้าอ่อนแอไม่ได้ละ ถ้าศาสนาจมชาตินี้จะจมไปด้วยกัน ลุกลามไปถึงกันได้โดยไม่ต้องสงสัย เพราะเรื่องศาสนาเป็นอำนาจใหญ่โตมากทีเดียวสำหรับชาวพุทธเรา

ชาวพุทธเราถือพุทธศาสนาเป็นสำคัญ พวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมาร พวกมหาภัยนี้จะมาเอาศาสนานี้เป็นเครื่องมือโดยสั่งแบบอำนาจป่าเถื่อน มาตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ ตั้งแต่ชั้นสมเด็จลงมาโดยลำดับ ให้สั่งการไปตามที่ต่างๆ ตามความต้องการของอำนาจป่าเถื่อนเขานั่นละ ให้ทำอย่างนั้นๆ แล้วพวกนี้ก็ทำตามเขาๆ ถูกเขาเอาเบ็ดเกาะปากๆ ติดไปหมด แล้วก็สั่งการมาโดยลำดับตั้งแต่เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ลงมาถึงเจ้าคณะตำบล ถึงชาวบ้านเราหมดเลย ให้ทำอย่างนั้นๆ ตามแผนการที่จะทำพุทธศาสนาให้พินาศฉิบหายโดยสิ้นเชิงนั่นแหละ

ทีนี้เวลาหัวหน้าใหญ่ของมหาโจรมหาภัยสั่งอย่างนั้น พวกนี้ถูกเบ็ดเกาะปากยอมเป็นเครื่องมือของเขาก็สั่งการลงมาในที่ต่างๆ ตั้งแต่เจ้าคณะภาค มาหาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ให้สั่งลูกน้องอย่างนั้นๆ จากนั้นก็ให้สั่งไปหาประชาชน เอาแผนของพระนี่ละ เอาพระนี้ไปสอน ประหนึ่งว่าพวกข้านี้เป็นพระที่ทันสมัยออกมาสอนเวลานี้ พระเก่าทั้งหลายพระแก่ทั้งหลาย เช่น พระในป่าเป็นต้น เป็นพวกวิกลจริต พวกข้านี้เป็นผู้เฉียบแหลมเชี่ยวชาญทุกอย่างที่จะนำท่านทั้งหลาย พาศาสนาให้เจริญ นี่จะสอนแบบนี้ๆ ให้พระไปสอนประชาชน ทีนี้ประชาชนเขาเป็นชาวพุทธ ถ้าจะขัดจะข้องจะถกจะเถียงอะไรก็กลัวบาปๆ

นั่นละทีนี้มันกลืนเอาๆ ตั้งแต่พระผู้ใหญ่ลงมาจนกระทั่งถึงชาวบ้านทั่วประเทศไทยเป็นเครื่องมือของมหาโจร-มหาภัยทั้งหมด โดยอำนาจป่าเถื่อนดังที่สั่งมาที่ว่านี่ สั่งไปถึงประชาชน เวลามานี้เป็นรูปของพระนะ แต่กิริยาที่แสดงออกเป็นรูปของมหาโจร-มหาภัยต่อชาติต่อศาสนาโดยตรง พวกนี้ก็ยอมรับเขา ทีนี้ในเมื่อต่างคนต่างเป็นเครื่องมือของพวกนี้แล้ว ศาสนานี้มีกำลังมากยกทัพใส่ทีเดียวเลย เพราะเป็นเครื่องมือของเขาแล้ว ยกทัพตีเข้าไปถึงชาติ ชาติจมไปได้เลยไม่ต้องสงสัย เพราะชาติก็เป็นชาติไทย ชาติไทยถือพุทธ เมื่อพุทธเห็นอย่างนี้ๆ แล้ว รัฐบาลหรือชาติไทยเราก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ เพราะอำนาจของพุทธศาสนารุนแรงมาก

เพราะฉะนั้นให้เรารักษาอันนี้ให้ดี นี่อำนาจป่าเถื่อนกำลังจะรุกล้ำเข้ามาหาวง เฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานเรานี้แหละเป็นวงที่ต่อต้านอยู่เวลานี้ นอกนั้นหมอบราบไปหมดเป็นเต่าอยู่ในกระดองๆ ให้เขาเหยียบกระดองไปหมดแล้วเวลานี้ ยังเหลือแต่วงกรรมฐานของเราซึ่งทรงธรรมทรงวินัย ปฏิบัติตรง กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความดิบความดีตลอดมา นี่ละที่จะนำศาสนาของเราให้แน่นหนาถาวรต่อไปได้ นอกจากนี้มองไม่เห็นแล้วเวลานี้ไม่มีน้ำยา พระเรามีทั่วประเทศไทยเวลานี้ห่วงตั้งแต่ดินเหนียวติดหัว คือยศถาบรรดาศักดิ์นั่นคือดินเหนียวติดหัว เขาว่าอย่างไรถ้าหากว่าจะคัดค้านเขา ก็กลัวดินเหนียวหลุดหัวไป ดินเหนียวติดหัวหลุดหัวไปๆ ก็ต้องหมอบตามเขาเพื่อดินเหนียวติดหัว ไอ้ดินเหนียวที่ติดหัวนั้นมีคุณค่าเท่าไรพิจารณาซิ แล้วชาติกับศาสนานั้นมีคุณค่าขนาดไหนเราเอามาเทียบกันดูซิ

ศาสนานี้ปกครองโลกมานานแสนนาน ชาติไทยเราปกครองกันด้วยศาสนาก็มีความสงบร่มเย็นมานมนาน แล้วทีนี้มหาภัยกำลังเข้าตีศาสนานี้ก่อน เพื่อจะเอาศาสนานี้เป็นเครื่องมือ แล้วเข้าไปตีชาติให้แหลกเหลวไปหมด ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ทุกคนนะ ศาสนาคือธรรมวินัยที่เราปฏิบัติอยู่นี้เท่านั้นที่จะออกต้านทานกันได้ นอกนั้นไม่มี อะไรมาก็มา ยกเมฆมาก็ตามเถอะ จะมาทำลายศาสนา หลักธรรมวินัยของผู้ปฏิบัติดีมีอยู่ นำหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นของจริงนี้ออกหมัดเดียวอยู่หมัดเลยเชียว พูดจริงๆ อย่างนี้แหละ

อย่างที่มันมาเหล่านี้มีแต่ปลอมๆ ทั้งนั้นไม่ได้มีของจริงอะไรเลย มีแต่ของปลอมที่จะเข้ามาโจมตี มาแบบไหนก็ฟังเอาซิ ตั้งแต่ตั้งมหาคณิสสงคณิสรมา อยากเป็นสมเด็จสังฆราชแทนสมเด็จสังฆราชเราเป็นของดีเมื่อไร มีแต่มหาภัยต่อศาสนาต่อชาติทั้งนั้น แล้วก็เริ่มเข้ามานี้จะมาล้วงเอาสาธารณสมบัตินี้ออกไปถลุงทั่วโลกดินแดน ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมหาภัยต่อชาติต่อศาสนาเรา โดยถือศาสนาเป็นสำคัญ เป็นสนามรบอันแรกก่อน เมื่อเขาชนะนี้แล้วเขาจะยกทัพนี้ตีชาติไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะชาติไทยเราถือพุทธ เมื่อถือพุทธเขาว่าอย่างไรก็หมอบตามเขา นั่นแหละ

เมื่อหมอบตามเขาก็เป็นเครื่องมือของเขา เป็นเครื่องมือของเขาแล้วเขาก็ตีชาติของตัวเองให้แหลกเหลวไปหมด เรียกว่าเขาเอาเงินจ้างตัดคอตัวเองให้ขาดสะบั้นไปหมดทั้งชาติ ชาติไทยเราไม่มีคอ ได้เงินมาเพียง ๕ บาทเท่านั้น มาจ้างตัดคอคนก็ได้ อุบายวิธีการเขาไม่มากนักนะ ที่เขาเอามาสอนนี่เท่ากับเงิน ๕ บาท ๆ เราล่มจมไปกับอุบายของเขานี่แล้ว กลับมาทำลายชาติศาสนาตัวเองให้ฉิบหายไปหมด ให้ท่านทั้งหลายจำให้ดีนะ อย่าหลงกล สอนประชาชนญาติโยมสอนตามอรรถตามธรรม พวกนี้สอนแบบจอมปลอม สอนแบบอำนาจป่าเถื่อนที่จะทำลายทั้งศาสนาทั้งชาติโดยถ่ายเดียวเท่านั้น อย่างอื่นไม่มี

เวลานี้ก็อยู่ในท่ามกลางศาสนาของเรา ตั้งสำนักงานพุทธศาสนาขึ้นมา ก็คือตั้งฟืนตั้งไฟจะเผาไหม้ศาสนา ตั้งแต่พวกสองกษัตริย์นี้เข้าไปอยู่ในสำนักงานพุทธศาสนา คือ อะไร วิษณุ เครืองาม หนึ่ง นายอุดมนี้ หนึ่ง ที่เข้าไปนั้น ตั้งแต่ตั้งพวกนี้เข้ามาอยู่ในนี้หาความสงบไม่ได้เลย วงพุทธศาสนาของเราแตกกระสานซ่านเซ็นไปหมด เรื่องราวระงับกันลงได้เพราะกรรมฐานเรา ตั้งแต่มหาคณิสสงคณิสสรลงมา ตั้งสมเด็จสังฆราชนี้เข้าอีก แล้วก็กำลังจะล้วงเอาสมบัติของศาสนสมบัติออกไปถลุงทั่วโลกดินแดน ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นี้หนึ่ง ล้วนแล้วแต่เรื่องใหญ่ๆ ก็กรรมฐานเรานี้ละออกสนามต้านทานรักษาสมบัตินี้ไว้

เพราะพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่โลกชาวพุทธเราเทิดทูนสุดหัวใจแล้ว เหล่านี้เป็นแต่เรื่องจอมปลอมที่มาทำลายพุทธศาสนาของเรา ให้พากันจำให้ดีทุกองค์ๆ นะ ให้มีความแน่นหนามั่นคง อย่าเอนเอียงอะไรๆ ง่าย มันจะมาแบบไหนๆ ก็มา เรามีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเราเท่ากับกำแพง ๗ ชั้นหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ หลักธรรมหลักวินัยนั้นแลเป็นเครื่องยืนยัน เอาหลักธรรมวินัยออกยันเลย เหมือนกับธนบัตรเป็นของจริง เพียงร้อยบาทเท่านั้น ธนบัติเป็นของปลอมมันจะกองเป็นเท่าภูเขาไม่มีความหมายเลย อันนี้เป็นของปลอมทั้งนั้นที่จะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาและชาติของเรานี้ มีแต่ของปลอมทั้งนั้น เราเป็นของจริง คือ ธรรมวินัยเป็นหลักของพุทธศาสนา เราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนานี้ เรียกว่าเรารักษาสมบัติของพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยความเข้มแข็งของเรา จำให้ดีทุกองค์ๆ นะ

อุบายวิธีการนี่ ผมพูดเพียงย่อๆ ให้ไปแจงเอาเองนะ อย่างเขาจะไปสั่งสอนญาติโยม มันจะวางแผนมาเป็นพระผู้ดิบผู้ดี พระทันสมัยมานะ กิริยาของมัน หรืออาการของมัน เครื่องนุ่งห่มของมันจะทันสมัยทุกอย่างๆ แต่คำพูดกิริยาของมันที่จะมาขู่มาเข็ญ พวกเราทั้งหลายนี้ให้อยู่ใต้เงื้อมมือของมัน มันแฝงมากับผ้าเหลือง ให้จำให้ดี อย่าตื่นเต้น อย่าปฏิบัติตาม ไม่ใช่หลักธรรมหลักวินัย นี้คือธนบัตรปลอมๆ มาเท่าไรปลอมทั้งนั้นๆ ปัดออกให้หมด ให้ทรงไว้ตั้งแต่ธนบัตรจริง คือ หลักธรรมหลักวินัย หลักพุทธศาสนาเท่านั้น จึงขอให้ท่านทั้งหลายจำอันนี้ไว้ให้ดีนะ เอาละเท่านี้ละ

แล้วผมก็ขออนุโมทนาสาธุการในการปฏิบัติของท่านทั้งหลาย เวลานี้ศาสนาจะเป็นเกาะเดียว ได้แก่กรรมฐานเท่านั้นที่จะออกสนามเวลานี้ เราเห็นไหมทั่วประเทศไทยมีองค์ใดมาคัดค้านต้านทานสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย และเป็นมหาภัยอย่างร้ายแรงด้วยนี้ มีองค์ไหนบ้างในประเทศไทย นอกจากวงกรรมฐานไป ฟาดตั้งแต่สมเด็จลงมามีองค์ใดมาคัดค้านต้านทานมหาภัยเหล่านี้บ้าง ไม่มี มีแต่กรรมฐานของเราเท่านั้นละออก มาประชุมไม่รู้กี่ครั้ง ก็เพื่อชำระความสกปรกหรือมหาภัยเหล่านี้ลงไปโดยลำดับๆ

ตั้งแต่มหาคณิสสรลงมา มาถึงตั้งสมเด็จพระสังฆราชแทนจนเป็นสมเด็จพระสังฆราชปลอม แล้วจากนั้นก็มาอีก นี่ผมพูดย่อๆ นะ แล้วตีตราสมเด็จพระสังฆราชอีกนี่เหล่านี้ กำลังคัดค้านต้านกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูก พระสงฆ์ทั้งหลายเรากำลังจะเสนอกันเรื่องเหล่านี้นะ แล้วก็ศาสนสมบัตินี่เป็นของไม่ควร พุทธศาสนาพระสงฆ์เท่านั้นเป็นใหญ่ใน ศาสนสมบัติของตนๆ ฆราวาสญาติโยมเอาอำนาจป่าเถื่อนมาจากไหนจะมาคุมอำนาจอย่างนี้ไม่ได้ ตั้งขึ้นเป็นรัฐมนตงมนตรี เอาเทวดามาตั้งเป็นรัฐมนตรีมันก็เทวดาปลอมรัฐมนตรีปลอมทั้งนั้นแหละ ไม่ได้เป็นของจริง ของจริงคือศาสนสมบัติเป็นของพระสงฆ์ในวัดนั้นๆ เท่านั้นเอง พากันจำเอานะ เอาละพอเท่านี้แหละ ก็มีเท่านั้นละ พูดอะไรก็พูดไปหมดแล้วนะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติฟังเสียงหัวหน้า มันมีแต่วงกรรมฐานนะจะรักษาศาสนาไว้นะ ออกสนามมีแต่กรรมฐานเท่านั้น นอกนั้นหดอยู่ในกระดองหมดเลย ให้เขาตีกระดองเปรี้ยงป้าง ๆ ไปหมด เอาละไป

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก