แล้วจะขึ้นช่องไหนอีก
วันที่ 8 มิถุนายน 2547 เวลา 8:15 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

แล้วจะขึ้นช่องไหนอีก

 

         ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมในหลักธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างสภาวธรรมทั้งหลายเป็นธรรมชาติ ทรงรู้ทรงเห็น รู้เห็นในหลักธรรมชาติทั้งหยาบทั้งละเอียด ทั้งตาเนื้อ ตาในตาใจ จะเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ตามสภาพของเขาเต็มโลกดินแดน แต่เราใช้ได้แต่ตาเนื้อเห็นแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้ ตาพระพุทธเจ้า ตาสาวกท่านผู้เชี่ยวชาญท่านไม่ได้เห็นเพียงเหล่านี้นะ ส่วนหยาบส่วนวัตถุท่านก็เห็น นามธรรมที่มองด้วยตาเนื้อไม่เห็น ตาในของท่านเห็น เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ลบล้าง อะไรๆ ไม่ลบล้าง ให้เป็นสักขีพยาน ให้เป็นใหญ่ด้วยกันทั้งสอง ใหญ่ทางตา ใหญ่ทางจิตทางรู้ทางเห็น เมื่อรู้เห็นในทางจิตใจเป็นยังไง ท่านก็ยอมรับตามสภาพนั้น ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสภาพนั้น ส่วนที่เป็นวัตถุท่านก็ปฏิบัติให้ถูกตามด้านวัตถุ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้ตรัสรู้ในหลักธรรมชาติ รู้เห็นในหลักธรรมชาติ เพราะฉะนั้นความรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนไฟได้เชื้อ เชื้อไฟคือหลักธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วๆ ไปทั้งหยาบทั้งละเอียด ละเอียดสุด ธรรมนี้จะตามรู้ตามเห็นไปหมด ซึ่งเป็นเหมือนกับเชื้อไฟ ไหม้ไปหมดเลย เชื้อไฟมีอยู่ที่ไหน ส่วนหยาบ ส่วนกลาง ส่วนละเอียด ไฟจะไหม้ไปตามนั้นหมด นี่ความรู้เรื่องธรรมจะรู้ไปตามนั้นๆ ทั้งหมด หยาบ ละเอียดขนาดไหน เหนือพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจ้าไม่ได้ ท่านจึงไม่ให้ปฏิเสธ พวกเรามันเห็นแต่ตาเนื้อ สิ่งที่ไม่เห็นก็ลบไปหมดว่าไม่มีๆ สิ่งที่เราว่าไม่มีนั้นแหละที่มาเป็นภัยต่อเราอยู่เวลานี้ไม่ใช่อะไรนะ สิ่งที่เราว่าไม่มีไม่เห็นนั่นแหละเป็นภัย

เช่น เราเดินไปนี้ ถ้าเรามองเห็นหนามเราจะไปเหยียบหนามได้ยังไง มองเห็นหัวตอ หินโสโครก เราจะไปเตะไปชนมันได้ยังไง เหยียบหนามก็เพราะไม่เห็น เข้าใจว่าไม่มี โดนหินโสโครกก็เข้าใจว่าไม่มี ถ้าเข้าใจว่ามีแล้วไม่โดน หนามก็ไม่เหยียบ ญาณพระพุทธเจ้าเห็นหมด ท่านจึงไม่ให้ปฏิเสธส่วนไหนมีอะไรๆ วางไว้ตามเป็นจริง จึงสมควรเป็นศาสดาของโลก ไม่มีในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้า รองลงมาก็เป็นสาวกองค์เชี่ยวชาญตามวิสัยของสาวก ท่านจะรู้จะเห็นไปอย่างนั้น ท่านไม่ลบล้าง ท่านผู้รู้ผู้เห็นนั่นแลยิ่งให้เกียรติแก่ความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นไม่ลบล้างกันเลย ตาเรานี้เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ๆ หูก็ได้ยินตามสิ่งเหล่านี้ หูเนื้อหูหนัง ตาเนื้อตาหนังเห็นตามสภาพเหล่านี้ ทีนี้ทางใจเป็นนามธรรม เห็นนามธรรม รู้นามธรรม

ไปที่วัดผาแดงนั้น โอ๊ย ดีนะ กุฏิพระอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆ ซึ่งเป็นที่สงบสงัดควรแก่การบำเพ็ญธรรม นั่นละสถานที่เกิดของธรรม ที่เหมาะสม ให้การบำเพ็ญสะดวกสบาย รู้เห็นธรรมได้ อาศัยสถานที่เหล่านั้น ที่เที่ยวถ้ำมานี้ก็มีถ้ำผาแดงนี่ถ้ำหนึ่ง ดี

มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเอกทั้งหมด ไม่ว่าความรู้ความเห็นความเป็นใดๆ คิดดูซิว่ากิเลสอยู่ภายในใจนี้ สัตว์โลกทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ มีใครมารู้มาเห็นกิเลสอยู่ภายในใจและเป็นภัยภายในใจ ธรรมอยู่ภายในใจ เห็นคุณค่าของธรรมภายในใจ และชำระกิเลสออก(หยุดเทศน์เพราะฝนตกหนัก)

นี่กำลังปฏิบัติตามหมอนะ เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ยุ่งกับยาอะไร จะปฏิบัติตามหมอ หมอมาชี้แจงเรื่องโรคเรื่องภัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรๆ ให้ฟังเรียบร้อยแล้ว แล้วหมอจะเอายามาให้ เราก็จะปฏิบัติตามหมอ ฉันยาตามนั้น โรคนี้รู้สึกมันจะมึนตึงเหมือนกัน เอาอะไรเข้าไปรู้สึกเหมือนเอายาไปใส่ขอนซุงไปอย่างนั้นลักษณะมัน มันดื้ออยู่โรคคราวนี้ แปลกๆ อยู่นะ เรายังจำได้ที่เคยพูดให้ฟัง พอปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนไม่เคยมี มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำประโยชน์ให้โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วย ธาตุขันธ์ของตนจะเป็นอะไรๆ ไม่ค่อยสนใจมากยิ่งกว่าการช่วยโลก

ทีนี้พอปิดโครงการกึ๊กลงเท่านั้น ไม่นานนักมีลักษณะขึ้นมาแปลกๆ เหมือนเด็กจะตื่นนอน ยิบแย็บๆ ขึ้นมา เป็นลักษณะอย่างนั้น อ้าว อะไรกัน อยู่มานานยังอยู่ได้ ทำไมจะอยู่ไม่ได้อีกล่ะเราว่างั้น ก็เท่านั้นแหละ เลยเงียบๆ ไป ยิบแย็บๆ นี่หมายถึงหมดภาระแล้ว ควรแล้วที่นี่นะ ควรจะไปพูดง่ายๆ ยิบแย็บๆ เหมือนเด็กจะตื่นนอน รักษาอะไรก็มึนตึงๆ ไปเรื่อยๆ อย่างนั้น นี่ก็จะตั้งหน้าพยายามรักษาดู มันหยุดแล้วฝน พูดก็ไม่พูดอะไรละ เมื่อวานพระไปประชุมกันที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ได้ความอะไรมาบ้าง

ผู้กำกับ ลูกศิษย์เขาส่งข่าวย่อๆ นะครับ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา เขาก็คัดค้านตามที่หลวงตาได้ให้แนวนโยบายไว้ ส่วนเรื่องสองคนนั้นก็ไปย้ำอีกทีหนึ่งบอกไม่เอาแล้ว

หลวงตา เขาไม่ได้บอกหรือว่าเขาจะขึ้นท่าใหม่ จะเอาแบบใหม่ เอ้า พวกเปรตนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่มีใครพูดได้กับพวกนี้มีเราเท่านั้นแหละ บอกได้โดยตรงเลยว่าทั่วประเทศไทย ไม่มีใครกล้าพูดแหละ นี่กล้าแสนกล้า ให้มาว่างั้นเลย ถ้าลงขัดต่อธรรมให้มา ก็มีแต่เราแหละใส่อยู่เปรี้ยงๆ ได้ยินทั่วประเทศไทยและทั่วโลกมิใช่หรือ เราเอาธรรมออกก้าวเดิน เราไม่ได้เอากิเลสออกมา เรื่องเหล่านี้เรื่องกิเลสที่จะทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาตลอดตั้งแต่โน้น สามพักสี่พักมาแล้ว ระงับลงได้ด้วยธรรมๆ ก็นี้แหละเป็นหัวหน้าเข้าใจไหม ตั้งแต่มหาคณิสสรนิดแสนโน่นมา มาตั้งสมเด็จพระสังฆราช แล้วทีนี้ก็ตั้งกฤษฎีกาว่าเจ้าของเป็นนักกฎหมาย เข้าใจหรือ จะตั้งยังไงๆ ก็ได้ตั้งเอากฎหมาย  กฎหมายนี้มันเป็นอะไรมันตั้งขึ้นมาอะไร เราก็ตอบไปเลย กฎหมายนี้มันเรียนมาจริง แต่เวลานี้มันเอากฎหมอยมาใช้ นั่นเห็นไหม ต่อจากกฎหมอยแล้วก็กฎหมา และก็กฎหมัดไปเลย เข้าใจหรือ นี่แหละมันมาใช้กับโลกเมืองไทยซึ่งเป็นโลกที่มีคุณค่ามาก มีพุทธศาสนาคุ้มครองมานานแสนนาน มันจะเอากฎหมอยกฎหมากฎหมัดนี้มาทำลายพุทธศาสนา มีใครพูดมีแต่เรา

ไปประชุมนี้ก็อันเดียวกันนั่นแหละ แหมมันพยายามเต็มเหนี่ยวนะพวกนี้หน้าด้านที่สุดเลยเชียว คนทั้งประเทศมันไม่เห็นเป็นสำคัญ เห็นว่ามันเป็นคนเดียวเท่านั้นเป็นนักความรู้วิชาทุกสิ่งทุกอย่างครอบเมืองไทยเรา เพราะฉะนั้นมันจึงแสดงฤทธิ์เดชขึ้นมาจะทำลายพุทธศาสนา ทีนี้มันหารู้ไม่ว่าพุทธศาสนาใหญ่กว่าอะไรทั้งโลก ตัวเท่าอึ่งนี้มาอวดใส่พุทธศาสนา มันก็กล้าทำทั้งนั้นล่ะพวกหน้าด้าน ฟังเอานะพี่น้องทั้งหลายนะ ยุ่งมาตลอดตั้งแต่พวกนี้เข้ามาในวงพุทธศาสนา ว่ามาทำหน้าที่ที่จะทำศาสนาให้เจริญ มีแต่เอาฟืนเอาไปมาเผาตลอดดับกันมาตลอด เวลานี้ท่านทั้งหลายทราบแล้วยัง ดับกันมาตลอด พระป่าจนอยู่ไม่ได้ต้องได้ออกมาๆ ช่วยกัน เพราะท่านเหล่านี้ทรงอรรถทรงธรรม ปฏิบัติอรรถธรรม กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์สุดหัวใจมาตลอด อยู่ในป่าท่านยังอยู่ไม่ได้ ต้องออกมาช่วยกัน

ไม่อย่างนั้นแหลกจริงๆ นะ ไม่มีอะไรเหลือเลยแหละพวกนี้จะทำลาย ใครก็หมอบ หดหัวอยู่ในกระดองๆ ละซิ ให้มันเหยียบกระดองตีกระดองไปเรื่อยๆ สุดท้ายเมืองไทยศาสนาไทยจะไม่มีเหลือ เพราะมหาโจรเหล่านี้แหละที่กำลังก่อกวนด้วยวิธีการต่างๆ ก่อกวนเพื่อทำลาย มันทำมาตลอดๆ

นี่ทางศาสนาก็ได้ช่วยกันมาตลอด คือศาสนาเป็นของสะอาด อันนี้เป็นของสกปรกโสมมเป็นส้วมเป็นถานที่มันก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆ นี่แหละ ทางศาสนาเป็นน้ำที่สะอาดมาชำระล้างกันลงโดยลำดับลำดา นี่เป็นสามพักสี่พักแล้ว นี่ว่าไม่เอาแล้วมันจะขึ้นช่องไหนอีก ฟังให้ดีนะคำนี้น่ะ ให้มันหยุดมันไม่หยุดแหละพวกเปรตพวกผีนี่ มันจะพยายามทำลายแง่นั้นแง่นี้ให้ยุ่งกันทั่วเมืองไทย เฉพาะอย่างยิ่งพระที่อยู่ในป่าในเขา ท่านสนใจอะไรกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร มีแต่เรื่องปฏิบัติอรรถธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนและโลกทั่วๆ ไปเท่านั้น ท่านยังได้บึกบึนออกมาก็เพราะเห็นแก่ชาติเห็นแก่ศาสนาแหละช่วยกันมา อย่างไปประชุมนี้ก็ไม่น้อยนะพระที่ไปนั้นน่ะ คือท่านทนดูไม่ได้ว่างั้นเถอะ มันมีแต่มูตรแต่คูถพวกเปรตพวกผีนี่เอามาทำลายประเทศชาติและศาสนาของเรา มีแต่กองมูตรกองคูถ ออกมาแง่ไหนอวดรู้อวดฉลาด มีแต่ความรู้ความฉลาดของกิเลสตัวสกปรกตัวเป็นมหาภัยนั่นแหละ ที่จะทำลายของสะอาดทั้งหลายคือชาติและศาสนาของเมืองไทยเราให้ล่มจมจากเปรตจากผีพวกนี้แหละ จึงต้องได้วิ่งออกมา

พระเมื่อวานนี้ไปน้อยเมื่อไรที่เขาไปประชุมนั้นก็ดี ท่านก็อยู่ไม่ได้อย่างนี้แหละ ต้องได้อุตส่าห์พยายามมา แต่ก่อนพระในป่าท่านออกมาเมื่อไร แม้แต่เราเองเราก็ไม่เคยได้ยุ่งกับอะไรนะ เราอยู่ในป่าในเขา ออกมาก็สอนคนไปธรรมดา เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้มาทำงานอย่างนี้ มันก็เป็นไปจนได้อย่างนี้แหละ ท่านทั้งหลายพิจารณาเอา

แหม พวกนี้เรียกว่าด้านที่สุดเลยเชียว เราไม่ว่าด้านธรรมดา ด้านที่สุด ไม่ฟังเมื่อธรรมหรือความจริงเหนือกว่าหมอบ อันนี้มันขึ้นช่องนั้นหมอบอันนี้ขึ้นช่องนั้น อันนี้ก็ว่ายอมรับแล้วอย่างนั้น มันจะขึ้นช่องไหนอีกคอยดูก็แล้วกัน พวกนี้จะไม่หยุด ขอให้ตั้งตัวให้ดีเราเป็นเจ้าของสมบัติ ทั้งสมบัติของชาติทั้งศาสนาเป็นสมบัติอันล้นค่าของพวกเรา ให้ต่างคนต่างรักษาด้วยดี มีความพร้อมเพรียงสามัคคี อย่าเห็นแก่ความชั่วคนชั่วนั้นว่าเป็นของใหญ่ของโตน่าเกรงขาม อย่าไปเกรงขามกองขี้ เกรงขามมันหาอะไรกองขี้กองมูตรกองคูถ ธรรมที่เลิศเลอขนาดไหนให้เกรงขามธรรม รักษาธรรมปฏิบัติหน้าที่อารักขาแน่นหนามั่นคง ทั้งรักษาชาติและรักษาศาสนาไว้ด้วยดี จากพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของชาติและศาสนาด้วยกันทุกคนนะ เอาให้จริงให้จัง ไม่งั้นไม่ได้ ล้มเหลวจริงๆ ถึงขนาดเราได้บอกออกมาเลยเชียว นี่เวลาเราตายให้ทำหน้าที่แบบเราทำนะ เราได้พิจารณาทุกสัดทุกส่วน

การที่ช่วยชาติบ้านเมือง เราไม่ได้ช่วยแบบสุ่มเดาๆ นะ ใครจะว่าอะไรๆ ก็ตาม เราจะเป็นแต่เพียงฟัง แล้วเอามาคำนวณบวกลบคูณหารกับธรรมให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ควรจะออกช่องไหนแล้วเราจะออกเองๆ เราไม่ได้เอาสิ่งภายนอกมาเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าเอาธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ในการก้าวเดินทุกสิ่งทุกอย่าง ปฏิบัติหน้าที่กับบรรดาพี่น้องชาวไทยมาเป็นเวลา ๖ ปี เห็นที่ตรงไหนล่ะว่าหลวงตาบัว พาพี่น้องทั้งหลายทำความเสียหายล่มจมให้แก่ชาติแก่ศาสนา มีที่ตรงไหน ก็เพราะเราทำต่อประชาชนชาวไทยเราด้วยความเมตตาสงสาร ทำต่อพระศาสนาก็เทิดทูนพระพุทธเจ้าสุดหัวใจ เราจึงสละตัวออกทุกอย่าง เราก็บอกแล้วว่าเราสละทั้งเป็นทั้งตาย เราไม่มีทั้งความกล้าและความกลัว เราไม่มีในหัวใจมีแต่ธรรมทั้งนั้น เราจึงนำธรรมออกพาพี่น้องทั้งหลายก้าวดำเนินจนกระทั่งเห็นเป็นผลสำเร็จมา

ทองคำก็ได้ตามจุดหมายปลายทางและล้นเหลือไปจากนั้นอีก เรากำหนดไว้ว่า ๑๐ ตัน นี่ก็ได้ตั้ง ๑๐ ตัน ๓๑๒ กิโลครึ่งเวลาเข้าคลังหลวงแล้ว แล้วดอลลาร์ก็ ๑๐ ล้าน นี่ก็ได้ตั้ง ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าไปเท่าไร ก็เป็นอย่างนี้ ก็สมมักสมหมายเรียบร้อยแล้ว พาพี่น้องผิดพลาดล่มจมที่ตรงไหนพอที่จะไม่เชื่อถือได้คำพูดหลวงตาบัว ซึ่งนำมาจากธรรมทั้งนั้น ไม่ได้ไปคว้าเอาสุ่มสี่สุ่มห้ามาพาพี่น้องทั้งหลายล่มจม เราพยายามเอามาจากอรรถจากธรรม พิจารณาทุกสัดทุกส่วน อันใดที่ควรค้านค้าน เพราะอันนี้จะเป็นภัยต่อส่วนรวมต่อศาสนาต่อชาติของเรา เราต้องคัดค้านต้านทานดังที่เป็นมาอย่างนี้แหละ เพื่อรักษาสมบัติที่มีคุณค่ามหาศาลเอาไว้จะได้เทิดทูนต่อไป เมืองไทยจะได้เป็นเมืองไทยต่อไปไม่เป็นบ๋อยแต่พวกเปรตพวกผีนี่

นี้วิธีการมันจะเหยียบย่ำทั้งหมดนั่นแหละ ออกแง่ไหนๆ ไม่มีแง่ที่จะส่งเสริมชาติและศาสนาเลย มีตั้งแต่แง่ที่จะทำลายทั้งนั้น เอนไปทางชาติก็จะทำลายแบบหนึ่ง เอนมาทางศาสนาก็ทำลายแบบหนึ่ง มีสองก๊กสามก๊ก ก๊กพระก็มี ก๊กฆราวาสก็มี เดินสายเดียวกันที่จะกลืนชาติกลืนศาสนาให้แหลกเหลวไปหมดอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ปลาในกระป๋องพอที่เขาจะเปิดออกมาแล้วกลืนกินๆ ไม่ต้องเคี้ยว เราเป็นคนทั้งคนเป็นผู้รักษาชาติไทยของเรา เป็นผู้รักษาศาสนาของเรา เราต้องเป็นผู้รักษาอย่างเข้มงวดกวดขัน เราเป็นเจ้าของชาติของศาสนา พวกนี้เป็นโจรเป็นมาร หาแหวกนั้นแหวกนี้ที่จะทำลายชาติของเรา ให้รู้ตัวด้วยกันทุกคน อย่าคุ้นกับคนประเภทนี้จะทำลายชาติของเรา และศาสนาของเราให้ล่มจมโดยไม่ต้องสงสัย ถ้าอ่อนกับพวกนี้เอนไปตามเขาๆ จะเอนอะไร ก็ไฟจะมาเผาบ้านจะไปเอนทำไม น้ำสาดลงไปซิ ไฟมันก็ดับเอง พากันจำเอานะ มีทุกอย่างแหละ หลวงตาบัวจึงได้เป็นห่วงๆ

คำพูดเทศนาว่าการ จะแผดจะเผาจะเผ็ดเด็ดขาดขนาดไหนก็ตาม เราเอาธรรมออกล้วนๆ ไม่มีกิเลสแม้เม็ดหินเม็ดทรายเข้ามาแฝงในหัวใจ แล้วกิริยาของเราที่แสดงออกไปโดยอรรถโดยธรรมล้วนๆ เลยแหละ จึงได้สั่งเอาไว้ หากว่าเราตายไปให้ดำเนินตามนี้นะ คืออุบายนี้ถูกต้องแล้ว ความหมายว่าอย่างนั้น ให้พากันดำเนินอย่าอ่อน อย่าอ่อนแอจมได้จริงๆ นะเมืองไทย นี่พยายามเต็มกำลังความสามารถ มีเท่านี้แหละ แล้วมีอะไรอีก

โอ หนักมากนะเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่เล่น พวกเปรตพวกผีนี่ สร้างตัวขึ้นมาด้วยความกระทบกระเทือนของผู้อื่น ให้เป็นการกระทบกระเทือนทั้งชาติทั้งศาสนาไหวไปหมดนะ คิดดูซิพระอยู่ในป่าในเขา มาเป็นหมื่นๆ ของง่ายเมื่อไร ได้ออกมาช่วยกันไม่งั้นไม่ได้นะ พระเหล่านี้มาจากไหนถ้าไม่มาจากนี่ นี้เป็นผู้บงการเป็นผู้ชี้ทุกสิ่งทุกอย่างบอกชัดเจนเลย อะไรให้นิ่ง นิ่ง ควรนิ่งให้นิ่ง ถึงเวลาถึงกาลที่ควรจะเป็นไปยังไงคอยฟังหัวหน้าก็แล้วกัน นั่น เราก็บอกแล้ว เอาละวันนี้เพียงเท่านี้

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com  หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก