ธรรมยุต-มหานิกายขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิท
วันที่ 27 กันยายน 2545 เวลา 14:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมคณะวัดธรรมสถิต ณ สวนแสงธรรม 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ บ่าย

ธรรมยุต-มหานิกายขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิท

วันที่ ๑๐ ธันวาฯ ซึ่งเป็นวันฉลองวันธนาคารชาติครบรอบ ๖๐ ปี เราก็กำหนดกันเรียบร้อยแล้วว่า ทองคำเราเมื่อรวบรวมกฐิน ๘๔,๐๐๐ กองเข้ามาแล้วมีจำนวนเท่าไรกับที่มีอยู่แต่ก่อนแล้วก็หลอม พอหลอมจากนี้แล้วก็มอบในวันนั้น วันที่ ๑๐ ธันวาฯ การมอบนี้จะให้ได้ ๕๐๐ กิโล ยังไงก็แน่ ทองคำ ๘๔,๐๐๐ กอง กองละสลึงต้องได้ว่าอย่างนั้นเลย รวมทั้งทองคำอื่น ๆ ที่ได้เข้ามาในจุดเดียวนี้ คงไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ กิโลกว่า เราแน่ใจไว้แล้ว เราก็จะหลอมในเวลานั้นแล้วก็จะมอบ ก็ว่าต้องให้ได้ ๕๐๐ กิโล ส่วนเศษเหลือไปเท่าไรนั้น ถ้าเป็นทองแท่ง ๑๒ กิโลครึ่ง ถ้าเป็นแท่งอย่างนั้นเราก็มอบเข้าไปเลย นอกจากยังเหลือเศษเล็กน้อยเราก็เก็บไว้เพื่อหลอมแล้วมอบทีหลังเอา

คราวนี้กะไว้แล้วต้องให้ได้ ๕๐๐ กิโล มอบคราวธนาคารชาติ งานนี้เขาก็ให้ผมเป็นหัวหน้า สำหรับการนิมนต์พระก็ให้ผมเป็นหัวหน้า ส่วนมากจะเป็นกรรมฐานเรา ทั้งสายอาจารย์ชาทั้งทางนี้ประสานกันจะได้ ส่วนมากคงจะได้วัดละหนึ่งองค์ เพราะรวมทั้งหมด ๖๑ องค์ เราคิดดูแล้วมันเลยจะเป็นได้วัดละองค์ ทีแรกกะจะได้วัดละ ๒ องค์ ๓ องค์ วัดมีหลายวัด เรากำลังเสาะดู น่าจะเป็นวัดละองค์ มันก็พอดีกับพระ ๖๑ องค์ ในงานช่วยชาติคราวนี้มันครบรอบ ๖๐ ปี เรากะให้ ๖๑ องค์ เขาก็มอบให้เรานิมนต์พระ ให้พระทั้งหลายเสาะดูตามวัดต่าง ๆ ในสายกรรมฐาน

ทั้งทางท่านอาจารย์ชา ทั้งทางเราบวกกัน เพราะเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เราบอกตรง ๆ ธรรมยุต-มหานิกายเราไม่มี มีแต่สุปฏิปันโนเท่านั้นเป็นอันเดียวกันเลย เรื่องชื่อนั้นชื่อนี้ตั้งแต่ไก่เขาก็มี ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไร ตั้งชื่อแดนสวรรค์ถ้าปฏิบัติเลวทรามดูไม่ได้นะ ตั้งชื่อตั้งนามจึงตั้งไว้พอรู้จัก เป็นกฎเป็นเกณฑ์วรรคนั้นวรรคนี้ไปเท่านั้นเอง สายอาจารย์ชากับหลวงปู่มั่นนี้มันเป็นอันเดียวกันมาดั้งเดิม ตั้งแต่หลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์สอนอาจารย์ของอาจารย์ชาอีกทีหนึ่ง อาจารย์เหล่านี้มาเป็นอาจารย์ของอาจารย์ชา แม้อาจารย์ชาเองก็เคยไปหนองผือเหมือนกัน ตอนที่เราอยู่ที่นั่น ท่านก็ไปพักอยู่นั้นหลายวัน ไปศึกษาอบรมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น

เราจึงถือเป็นอันเดียวกันหมด สายเดียวกันหมด เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยกัน คำว่าธรรมยุต-มหานิกายไม่มีสำหรับเราเอง แม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็ไม่มี จะเห็นได้มีฝ่ายธรรมยุต-มหานิกายซึ่งเป็นกรรมฐานด้วยกันมีอยู่นี้ก็เพราะหลวงปู่มั่นไม่ให้ญัตติ อาจารย์ของอาจารย์ชาเหล่านี้ อาจารย์มี หลายองค์นะฝ่ายมหานิกาย อาจารย์ทองรัตน์ อาจารย์กินรี อาจารย์ไหนต่อไหน หลายองค์นะ มาเคารพเลื่อมใสในปฏิปทาของท่าน แล้วพร้อมกันอยากมาขอญัตติ และเป็นลูกศิษย์ของท่าน ท่านบอกว่า "ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายแล้วญัตติแล้ว ท่านทั้งหลายมีพวกมาก ผลประโยชน์ก็จะไม่ขยายออกไป เพราะโลกถือสมมุติ" ท่านว่าอย่างนั้นนะ

"ญัตติเป็นฝ่ายธรรมยุตแล้ว ฝ่ายของท่านก็จะขาดผลประโยชน์ไป จึงเป็นการคับแคบผลประโยชน์ไม่ค่อยมีมาก" ท่านจึงออกสั่งว่า "ไม่ต้องญัตติ คำว่าธรรมยุต-มหานิกายเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหาก ส่วนสุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน นี้เป็นพื้นฐานของศาสดาองค์เอกที่ประทานไว้ให้พระสงฆ์ปฏิบัติตัวอย่างนี้ เหล่านี้แลเป็นเนื้อเป็นหนังอันแท้จริง ไม่ได้เป็นอยู่กับธรรมยุต-มหานิกาย เมื่อพวกท่านทั้งหลายมาญัตติแล้ว บรรดาคณะของท่านก็จะแยก ถือว่านี้มาฝ่ายนี้ นู่นไปฝ่ายนู้น ผลประโยชน์ไม่ค่อยมีมาก เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ให้ญัตติ เพราะผลประโยชน์เสมอกันหมด ญัตติแล้วผลประโยชน์จะขาดอีกอันหนึ่ง ถ้าเมื่อไม่ญัตติผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้น" ท่านเล็งเห็นผลประโยชน์หาผลประโยชน์"

เพราะฉะนั้น สายหลวงปู่ชาจึงมีพระกรรมฐานมากมาย คือเข้ากันติด พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ถือเป็นแบบเดียวกันตลอดมา เราเองก็แบบเดียวกัน ไม่มีธรรมยุต-มหานิกาย ขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิท ๆ เลยนะ ถ้าปฏิบัติไม่ดีแม้แต่อยู่ในวัดเดียวกันก็ถูกขับไล่ ไม่ให้อยู่ เป็นเทวดามาก็ไม่ให้อยู่ มีแต่ชื่อเทวดา ตัวผู้ปฏิบัติเป็นเทวทัต ใช้ไม่ได้ ต้องขับเทวทัตหนี ถ้าเทวดาอยากอยู่ก็อยู่ได้ แต่ต้องปฏิบัติดี ดีขนาดไหน ชื่อนามไม่เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์ในจุดสำคัญคือ สุปฏิปันโน

เพราะฉะนั้น จึงนิมนต์พระทั้งสองสายนี้มารวมกันเลย กะว่าให้ได้ ๖๑ องค์ เราเป็นผู้สั่งให้พระซอกแซกหาพระตามวัดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายทั่วประเทศไทย เวลาค้นหาวัดต่าง ๆ ไป มันมีหลายวัด แล้วสุดท้ายก็คงจะได้วัดละองค์ เรากะอย่างนั้น วันที่ ๑๐ เป็นวันมอบทองด้วย หากว่าทองคำได้จวนจะมอบก็จะมอบไปพร้อมกัน เวลานี้ดอลลาร์กำลังจะเข้าสองแสน ถ้าหากว่าได้ถึงสามแสนก็ยิ่งดี จากนี้ไปธันวาฯก็ไม่นานนะ

หลวงตาช่วยโลกด้วยความบริสุทธิ์จริงๆ เพราะงั้นหลวงตาจึงกล้าพูด ที่เขามาโจมตีหลวงตาว่า บรรดาพี่น้องทั้งหลายบริจาคเงินทั่วประเทศไทยผ่านหลวงตานี้ หลวงตาเอาเข้าพุงหลวงหมด มันก็อ่านพวกนี้ได้ชัดเจนซิ คือเราบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางนี้บอกว่าเราเอาเข้าพุงของเราหมด มันก็อ่านพวกนี้ออกชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันว่า หาความจริงไม่ได้เลย ตั้งหน้าตั้งตามาโจมตีเราโดยถ่ายเดียว ทั้ง ๆ ที่เราบริสุทธิ์ เลยบอกว่า สภาพแห่งความเป็นพระไม่มี เพราะเราอ่านตัวของเราด้วยความบริสุทธิ์

อันนั้นมาโจมตีเราด้วยความสกปรกโสมม โหดร้ายทารุณทุกอย่าง ไม่มีความจริงแม้เม็ดหินเม็ดทรายเลย มันถึงจับกันได้ชัด ๆ พวกนี้พวกทำลายชาติ ทำลายศาสนาบ้านเมืองให้ล่มจมคือพวกนี้เอง แม้ชิ้นหนึ่งสมบัติเงินทองที่จะประกาศตนออกบริจาคให้พี่น้องชาวไทยเราได้เห็น บาทหนึ่ง สตางค์หนึ่ง แล้วพวกทองคำสัก ๑ กิโลไม่เคยมีกับพวกที่โจมตีอยู่เวลานี้ มีตั้งแต่ใครทำดีที่ไหนเข้าหาโจมตี ๆ พวกนี้พวกทำลายชาติบ้านเมือง ศาสนาจะจมไปด้วยกัน กำลังเห่อเหิม ดีไม่ดียกพวกออกพระเรา หัวโล้น ๆ ออกเดินขบวน ซึ่งไม่มีในธรรมวินัย

เวลานี้กำลังฟ้องร้องกัน สวนหมัดกัน คือออกเดินขบวนไม่มีในหลักธรรมวินัย และตลอดถึงมหาเถรสมาคมอะไรไม่มีความหมาย เป็นพวกของเปรตนี้หมด ทีนี้ทางนี้ตีต้อนกลับคืนไป ไล่เบี้ยเข้าหา เวลานี้กำลังเอากัน มันเลวร้ายขนาดนั้นพวกนี้ ไม่มีชิ้นดีอะไรเลยที่พอมองเห็นให้พอเชื่อถือได้ไม่มี มีแต่เรื่องทำลาย ใครไปทำความดีที่ไหนเรื่องทำลายนี้จะติดตาม พวกนี้เป็นพวกทำลาย อย่างหลวงตาบัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งที่ถูกทำลายมากที่สุด แต่หลวงตาบัวเป็นหลวงตาบัวละซิ ไม่มีอะไรกับใคร นอกจากปลงธรรมสังเวชแห่งความโหดร้ายของเขาประจักษ์ใจเท่านั้น เพราะเราชัดเจนในความบริสุทธิ์ของเรา

นี่กำลังขึ้นทุกหย่อมหญ้านะเวลานี้ นี่ยังเอาพระออกเดินขบวน กำลังต่อต้านกัน ชาติไทยของเราเวลานี้ พวกที่ก่อข้าศึกศัตรูนี้มีมากนะเวลานี้ เพราะไม่สมหวัง จะกลืนจะงาบอะไรมันก็ไม่สมหวัง คนอื่นก็มาครองบ้านเมืองแทนด้วยแล้วก็เสียอกเสียใจเคียดแค้น ดีไม่ดีผู้ใดทำดี แล้วผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งบอกว่า คนนี้ต่อไปจะไม่มีแผ่นดินอยู่ ผู้เขาทำดีมาก ๆ จะไม่มีแผ่นดินอยู่ ผู้ที่ทำชั่ว ๆ นี้มันจะมีแผ่นดินอยู่หรือไม่มีก็ไม่ได้ถามตัวเองนะ ทุเรศมากนะ คือเราเอาธรรมจับ เราไม่ได้ตำหนิติเตียนใครโดยหาเหตุผลไม่ได้นะ ควรติ ติ ควรชม ชม คนดีบอกว่าดี คนชั่วบอกว่าชั่วตลอดมาอย่างนี้

นี่ก็ให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากัน เวลานี้กำลังเหมือนตาสับปะรด ออกทุกแง่ทุกมุม โจมตีคนทำดีทั้งประเทศถูกโจมตีหมด พวกนี้หมดโคตรหมดแซ่ของมัน มีตั้งแต่พวกเป็นฟืนเป็นไฟ พวกทำลายชาติศาสนาของเราให้ล่มจมด้วยกันหมด เรื่องพระเราให้รวมตัวกันไว้นะ หากว่ามันมีอะไรที่จะยกทัพเอากันก็ต้องได้ยกคราวนี้นะ เตือนพระพวกเราไว้ให้ดีนะ หากสมควรที่จะยกทัพรับกันก็ออกทันทีเลย กรรมฐานเรานี้มีกำลังและอำนาจมาก อย่างอื่นไม่มีมาก เราไม่ใช่ยกยอและเหยียบย่ำทำลายใคร

กรรมฐานนี้สำคัญมากนะ คือเรายึดหลักปฏิบัติ เอานี้ออกตีหน้าผากมันหงายหมาไปเลยทันที คือหงายอย่างอื่นมันยังมีเป็นท่า ถ้าหงายหมามีแต่ร้องแหงก ๆ เขาเรียกหงายไม่เป็นท่า เอาวงกรรมฐานนี้ให้มันหงายหมาไปเลย

                     www.Luangta.com

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก