ลักษณะตัดสินธรรมวินัย
วันที่ 20 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย

 

         เรื่องอะไรๆ มันก็ค่อยสงบเรียบร้อยลงไปแล้ว ทางกฎหมายทางนั้นก็ออกแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องยั้วเยี้ยๆ เรื่องบ้ายศบ้าลาภ แย่งยศแย่งลาภเหมือนหมา น่าทุเรศนะ พระเราเป็นบ้ากับยศกับลาภจนดูไม่ได้ นี่พระดูพระ เอาธรรมดูอธรรมซิ ดูของจอมปลอม พวกลาภพวกยศ พวกสรรเสริญเยินยอเรื่องความร่ำความรวย เรื่องของโลกทั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องของพระจะไปยุ่งไปเกี่ยว พระต้องเสียสละหมด สละเลยทีเดียวพระ เป็นเศรษฐีก็สละความเป็นเศรษฐี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสกุลของตน เป็นมหากษัตริย์เสด็จออกแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับวงกษัตริย์เลย มีแบบมีฉบับตายตัวมา

อันนี้สละออกไปแล้วมันสละอะไร รบกันเหมือนสุนัขแย่งหมาตาย แย่งยศแย่งลาภ อู๊ยน่าเกลียดมากทีเดียวนะ ยศ ลาภ อำนาจ มีแต่เรื่องบ้า พระเราไปยุ่งเป็นบ้าทั้งนั้น เป็นของดีแล้วเหรอ ท่านบอกไว้ชัดเจนเรื่องธรรมเรื่องวินัย ท่านบอกลักษณะตัดสินธรรมวินัย มีอะไรกี่ข้อ ธรรมอันใดที่เป็นไปเพื่อความมักมาก เพื่อยศ เพื่อลาภ เพื่อความสรรเสริญ เพื่อราคะตัณหา เหล่านี้ไม่ใช่ธรรม นั้นไม่ใช่วินัย ธรรมอันใดที่เป็นไปเพื่อตัดกิเลส ความโลภโลเลในลาภยศ สรรเสริญเยินยอนั้นคือธรรมคือวินัย นี่ท่านบอกไว้อย่างนี้ ให้ตัดสิน ท่านบอก

ท่านบอกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัย อะไรเป็นธรรมเป็นวินัย อะไรไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย คืออะไรปลอม อะไรจริง ท่านแสดงไว้หมดพระพุทธเจ้า เช่น การบวชเข้ามา มาสั่งสมกิเลสราคะตัณหา รายได้รายรวยโลกามิสอย่างโลกเขานี้ไม่ใช่ธรรม  ไม่ใช่วินัย ท่านบอกไว้เลย เป็นคนละฝั่งเลยเทียว ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสละละวางกิเลสตัณหา มีราคะตัณหาเป็นต้น ตลอดถึงลาภ ยศ สรรเสริญ ความร่ำความรวย ยศถาบรรดาศักดิ์ สลัดอันนี้แล้วเรียกว่านี้ธรรม นี้วินัย ถ้าตรงกันข้ามนี้แล้วไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย เป็นของปลอม

แล้วพวกนี้มันเรียนมาด้วยกันมันตาบอดหรือมันไม่ดูเหรอ มันถึงเอาออกมาจ่ายตลาดขายความเลวทรามของตัวเอง พระหัวโล้นๆ เรานี่ โอ๋ยมันน่าทุเรศนะ หลวงตาบัวก็หัวโล้นเหมือนกัน แต่คัมภีร์วินัยอันเดียวกัน แยกออกมาดูซิ ผิดถูกประการใดพระพุทธเจ้าสอนไว้เรียบร้อยแล้ว มันตาบอดหรือมันจึงไม่ดู มีแต่ความโลภเต็มเนื้อเต็มตัว ยกขบวนกันเข้ามา มาโลภ บ้ายศ บ้าลาภ บ้าสรรเสริญ บ้าดินเหนียวติดหัว มันเข้ากันได้ไหมล่ะกับพระพุทธเจ้าที่สอนให้ปล่อยสละละวางเหล่านี้ให้หมด กับพวกที่มากว้านแล้วเกาะกันเป็นพวกๆ ฟาดจนทั่วประเทศไทย  เกาะกันเข้ามา ปีนป่ายเข้ามาหายศหาลาภ หาความสรรเสริญเยินยอ หาอำนาจบ้าอำนาจ ยกทัพกันมา เรียกว่ายกทัพมาตีเลย จะมาตีเอาลาภ เอายศ เอาสรรเสริญ

ที่เป็นของเศษของเดนพระพุทธเจ้าสอนให้สละหมดแล้ว มันยังมาหึงมาหวง มาแย่งกันอยู่ มันทุเรศไหมพระเราน่ะ ทุเรศจริงๆ มันเรียนขนาดกี่ประโยคประแหยกมันจะเรียนมาหาประโยชน์อะไร ไม่เกิดประโยชน์ จิตใจเป็นมูตรเป็นคูถเสียอย่างเดียว เรียนมาถึงจรวดดาวเทียมก็ไม่เกิดประโยชน์ ขอให้ใจดีเสียอย่างเดียวเรียนมากเรียนน้อยไม่สำคัญ สำคัญที่จิตใจมีหิริโอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรม รักใคร่ใฝ่ใจในอรรถในธรรม นั้นเรียกว่าจิตใจสูง เป็นอย่างนั้นนะ ไม่ได้เรียนได้มากๆ จิตใจสูงนะ ได้ชั้นนั้นชั้นนี้ เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ จิตใจต่ำ เลวยิ่งกว่าส้วมกว่าถานดูได้เมื่อไร

เวลานี้พระเรากำลังสร้างตัวเป็นส้วมเป็นถาน ให้อิดหนาระอาใจแก่ประชาชนชาวพุทธด้วยกัน แม้พาหิรชนเมืองนอกเมืองนาเขาก็ดูถูกได้ เมื่อเราทำเลวแก่ตัวของเราและชาติของเรา เขาดูถูกทั้งตัวเราทั้งชาติของเราได้ไม่สงสัย โอ๋ยยกทัพกันมา เอาพวกมากยกทัพมาแย่งตำแหน่ง แย่งอำนาจ แย่งยศ แย่งลาภ แย่งกองขี้ เข้าใจไหมล่ะ มันเลวไหมพระเรามาแย่งกองมูตรกองคูถ พระพุทธเจ้าให้สลัดปัดทิ้งหมดแล้ว มันมาแย่งหาอะไรถ้าไม่ใช่หมาน่ะ ถ้าหมาน่ะแย่งมูตรแย่งคูถ ถ้ามนุษย์ถ้าพระเราต้องมีความใกล้ชิดติดพันกับธรรม ถ้าแย่งก็แย่งธรรม เอ้าชิงดีชิงเด่นการปฏิบัติดี ใครจะดีเก่งกว่ากัน ชิงไปทางนั้นซี นี่มันน่าทุเรศ

คราวนี้คราวที่ขายศาสนาเรามากมายในวงพระสงฆ์เราทุกชั้น เรียนมากเรียนน้อย ชั้นนั้นชั้นนี้จนกระทั่งเจ้าฟ้าเจ้าคุณถึงสมเด็จ มาเป็นหมาแย่งกระดูกกันหมดเลย มันน่าทุเรศไหม เมืองไทยเราขายตัวมากที่สุดเลย นี่เราพูดกลางๆ ใครเป็นอย่างนั้นเป็นทั้งนั้นแหละ ชั่วทั้งนั้นละ แบบแผนคัมภีร์มีอยู่ พระพุทธเจ้าสอนไว้มันไม่ดูนะ มันน่าทุเรศอันนี้ละ มันหน้าด้านขนาดนั้น สมัยนี้หน้าด้าน กิเลสหนาแน่นในประชาชนในพระในเณร เลยจะเอาคนดีให้แหลกเหลวไปหมด

พูดเท่านี้แหละพอเป็นเครื่องเตือน พี่น้องทั้งหลายมีกิเลสทุกคนต้องมีความชั่วด้วยกันทุกคน ให้ระมัดระวังกิเลสของตัวเอง ซึ่งเป็นความชั่วของตัวเองอยู่ในนั้นละมันจะแสดงออก อย่างน้อยกระทบกระเทือนตนก่อน แล้วกระทบกระเทือนส่วนรวม อย่างที่เมืองไทยจะแตกกระจัดกระจายทั้งชาติทั้งศาสนาอยู่เวลานี้ก็เพราะกิเลสตัวนี้เอง ตัวกินไม่อิ่มไม่พอ ตัวบ้ายศ บ้าลาภ บ้าอำนาจนี่แหละ มันทำลายชาติทำลายศาสนาอยู่เวลานี้ พากันจำเอานะ เท่านั้นแหละ

ศาสนาฝ่ายหลักธรรมหลักวินัยมารวมอยู่กับเราทั้งหมดเลยนะ วงพระป่า พระป่าก็เราเป็นหัวหน้า มาอยู่กับเราคนเดียวเป็นผู้แบกผู้รับผิดชอบ ออกสนามก็เราออก พวกนั้นพวกฝ่าย...ถ้าพูดตามความเรื่องความหยาบของมันก็ฝ่ายมหาโจร มาแย่งมาชิงเอาอำนาจบาตรหลวง โอ๊ย ทุเรศนะเรา

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก