เอาดีให้ตัว เอาชั่วให้เพื่อน
วันที่ 28 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

เอาดีให้ตัว เอาชั่วให้เพื่อน

 

         ผู้กำกับ                 :  จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย คอลัมน์วิจารณธรรม วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ขึ้นหัวข้อว่า

  นายกฯจะมัวอุ้มศพเน่าๆ อยู่ทำไม ตอนจบ

   เป็นที่ทราบกันดีว่า การปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตามการแต่งตั้งของรองนายกฯ วิษณุนั้นได้หมดวาระลงแล้ว นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ดังนั้นอำนาจในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชจึงกลับคืนสู่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังเดิม เมื่อเป็นดังนี้เพื่อเป็นการปิดกั้นการจะทรงบัญชาการด้านการปกครองคณะสงฆ์ รัฐบาลในนามของใครบางคนจึงเร่งออกแถลงการณ์เรื่องอาการทรงพระประชวรของสมเด็จพระสังฆราช ระบุให้งดการปฏิบัติศาสนกิจ งดออกรับแขก และการทรงงานใดๆ มันออกจะยังไงๆ อยู่นาท่านผู้ชม พอถูกตามจับไล่ได้ทันว่าแถลงการณ์ฉบับนั้นมีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบมาพากล ท่านนายกฯก็ออกมารับประกันโครมว่าถูกต้องแล้ว ท่านนายกฯพูดย่อมมีน้ำหนัก แต่หลายคนกลับมองว่าทำไมท่านนายกฯถึงต้องออกมาอุ้มใครบางคนเอาไว้ด้วย

   หลวงตาพระมหาบัว ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาพระคุณท่านไม่เคยพูดจาเเตะต้องอะไรกับตัวท่านนายกฯ แต่คราวนี้พระคุณท่านออกมาเทศน์อย่างตรงไปตรงมาว่า ถ้ายังขืนอุ้มกันก็จะพากันจมลงไปด้วยกันเท่านั้น อุ้มทำไมตัวแสบ

ความจริงอาการพระประชวรของสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้น และตลอดระยะเวลา ๕-๖ เดือนที่ผ่านมา มีอาการหนักหนาสาหัสถึงขั้นต้องออกแถลงการณ์เชียวหรือ จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ พระอาการของพระองค์ยังคงดีอยู่เช่นเดิม คือเป็นอาการของผู้สูงวัยซึ่งก็เป็นปกติวิสัยธรรมดาของสังขารมนุษย์ พระองค์ยังทรงออกพระภารกิจได้ตามปกติเช่นเดียวกับทุกๆ วัน ยังทรงออกพระกำลังกายทุกช่วงเวลาเย็นเป็นปกติ  ยังทรงสดับคำกราบทูลได้เป็นอย่างดีในทุกเรื่อง พระอาการบางโรคที่แถลงการณ์ระบุว่ายังคงทรุดลงเป็นระยะๆ ก็ไม่มีพระอาการเช่นนั้นแต่ประการใด

         เรื่องนี้น่าจะเป็นการออกแถลงการณ์ของคณะแพทย์หลวง เสียมากกว่าที่จะมาอ้างว่าเป็นแถลงการณ์ของสำนักนายกรัฐมนตรี หรือว่ามีอะไรแอบแฝง ปัจจุบันแพทย์เจ้าของไข้ผู้รับผิดชอบพระอาการของสมเด็จพระสังฆราช คือคณะแพทย์หลวงในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ หากคณะแพทย์หลวงเห็นว่าพระองค์ท่านจะไม่ปลอดภัยต่อพระพลานามัย และไม่ควรจะออกทรงพระภารกิจ หรือออกรับแขกที่มารอเข้าเฝ้า ก็ควรจะเป็นความเห็นของคณะแพทย์หลวงมากกว่าที่จะเป็นความเห็นของฝ่ายรัฐบาล

   การแถลงอาการใดๆ ของผู้ป่วยต่อสาธารณะชนถือเป็นความลับตามหลักจรรยาบรรณแพทย์ และยังเป็นความลับโดยสิทธิของส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทย์หลวงคณะนี้เป็นคณะแพทย์ในสังกัดของสภากาชาดไทย (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้อนุสนธิสัญญาระหว่างประเทศ นครเจนีวา สภากาชาดโลก ซึ่งมิได้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐบาลไทยแต่ประการใดเลย

   ดังนั้นการออกแถลงการณ์พระอาการประชวรของสมเด็จพระสังฆราช จึงสร้างความฉงนใจต่อสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งต่างก็พากันตั้งข้อสงสัยอย่างกว้างขวางว่า แถลงการณ์ครั้งนี้น่าจะมีอะไรที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลัง ดังที่ได้ทราบ หลังจากออกแถลงการณ์ฉบับนั้นแล้ว ได้มีการออกพระราชกำหนดตามออกมาในทันที ซึ่งจะใช้เป็นกฎหมายเร่งด่วนสำหรับรองรับการประชุมมหาเถรสมาคมในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แล้วก็เป็นไปตามความคาดหมาย การประชุมมหาเถรสมาคมในวันนั้นที่ประชุมได้มีวาระพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยอ้างอาการพระประชวรตามแถลงการณ์ของสำนักนายกฯ

   แล้วก็มีการพิจารณาคัดเลือกคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตามโผ มีสมเด็จพระราชาคณะ ๗ รูป เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และในทันทีก็มีการออกข่าวว่า สมเด็จองค์เดิมได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ความเป็นจริงแล้วเรื่องการประชุมมหาเถรสมาคมที่สำคัญจะต้องนำกราบทูลต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อทรงทราบและมีพระบัญชาในฐานะที่พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม แต่ไม่มีผู้ใดนำเข้ากราบทูล!

   ไม่รู้ว่าท่านนายกฯจะมัวอุ้มซากศพเน่าๆ เอาไว้ทำไม

                                              ณ. หนูแก้ว

         ผู้กำกับ                 :  อันนี้จากไทยรัฐ เขาบอกว่า วอนหลวงตามหาบัวยุติปัญหา พระพิศาลธรรมพาที หรือพระพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว มาแถลงการณ์ออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้า ที่กระทรวงวัฒนธรรม กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชว่า  ทุกฝ่ายควรจะยุติการเคลื่อนไหวได้แล้ว  โดยเฉพาะศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัว เพราะส่งผลกระทบต่อพระป่าที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นพระที่สงบ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าที่เคยเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายตามหลักการขั้นตอน แต่พอรัฐบาลและคณะสงฆ์ดำเนินการกลับไม่ยอมรับ อย่างนี้ใช้ไม่ได้

         หลวงตา   :  พวกเปรตหิวลาภ หิวยศ หิวอำนาจบาตรหลวง ก่อเรื่องนั้นก่อเรื่องนี้ หาความสงบไม่ได้คือพวกนี้ แล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าให้ยุติปัญหา ตัวเองไม่ปิดปาก แว้ๆ อยู่อย่างนั้นตลอด บ้ายศ พวกนี้พวกบ้ายศ เข้าใจไหม กระหืดกระหอบ  ตะกละตะกลามกับยศกับลาภ ประสาลมปาก ธรรมพระพุทธเจ้าสอนลงในหัวใจมันไม่ฟัง มันไปหาเอาแต่ลมแต่แล้ง นี่เรียกว่าพวกบ้ายศ บวชมาแทนที่จะหาอรรถหาธรรมไม่สนใจนะพวกนี้ หาแต่เรื่องยุแหย่นั้นยุแหย่นี้ ทำลายนั้นทำลายนี้ ก่อกวนมาตลอดเวลาคือพวกนี้เอง ไม่ใช่พวกไหน

พระป่าท่านมีเรื่องอะไร ท่านไม่ได้มีอะไร พวกนี้ไปยุ่งท่าน  ลากท่านออกมา มาชำระล้างของสกปรกของพวกนี้แหละ มันยุ่งตลอดเวลา เอาเท่านั้นละเราขี้เกียจพูด พอ พูดกับพวกบ้ายศ พูดตรงๆ อย่างนี้แหละ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นบ้ายศ สอนให้เสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ไล่เข้าป่าเข้าเขา มันยังโดดออกมาหากระดูกหมูกระดูกวัว เอากระดูกหมูกระดูกวัวไปอวดธรรมพระพุทธเจ้าพวกนี้น่ะ มันไม่อยู่เป็นสุขนะพวกนี้ หาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา พลิกเรื่องนั้น พลิกสันนี้ พลิกคมนั้น คมไหนก็คมมูตรคมคูถ มันก็มีแต่มูตรแต่คูถเต็มตัวมัน จะเอาของวิเศษมาจากไหน

หมดแล้วนะ มีเท่านั้น เราขี้เกียจพูดจริง ๆ นะ แหม พวกนี้กวนมากจริง ๆ กวนทุกแห่งทุกหน เดือดร้อนไปหมด หาความสงบสุขไม่ได้ มันจะเอาการทำลายคนอื่นเป็นความดิบความดี เคยมีไหมประเพณีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหนๆ ไปทำลายคนอื่นเพื่อเอาความดิบความดีใส่ตัวมันเคยมีที่ไหน ไม่เคยมี นี้มีแต่เรื่องทำลายเพื่อเอาความดีใส่ตัว ความดีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ถ้าอยู่ที่การทำลาย อย่างนั้นโลกนี้ก็กัดกันให้มันแหลกหมด ให้มันดีทั้งโลกเป็นไรวะ เอาละพูดเท่านั้นไม่พูดมาก

มันแหย่นั้นยุนี้นะ หลวงตาบัวอยากเป็นสมเด็จสังฆราช ฟังซิน่ะ ตัวหัวมันปีนเป็นบ้าอยู่นี้อยากเป็นสมเด็จสังฆราชมันไม่พูดเข้าใจไหม เรื่องเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือพวกนี้ละ พวกตะกละตะกลามอยากเป็นสมเด็จสังฆราช แล้วก็ว่าหลวงตาบัวอยากเป็นสมเด็จสังฆราช ฟังซิ ยกสามโลกธาตุมาให้เราปัดทีเดียวตกห้าทวีปนู่น สังฆราชคะแรดอะไร อะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรม จากนั้นก็หายุแหย่นะ หลวงตาบัวไม่ชอบมหานิกาย มันไปหาแหย่นะ หาเรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้ให้กระทบกระเทือน

หลวงตาไม่ชอบมหานิกาย ก็มหานิกายเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมยุตมาแล้วจะไปว่าท่านอะไร ตัวที่มันว่ามันปากบอน ปากเปราะ ปากสกปรก นี่มันหาแหย่อย่างนี้ละ ธรรมยุต-มหานิกายท่านก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่ไอ้นี้มันเกิดมาได้สองสามวันนี้มันมาหายุแหย่แล้ว หลวงตาบัวอยากเป็นสังฆราช หลวงตาบัวรังเกียจมหานิกาย ฟังซิน่ะ มันเคยมีที่ไหน มันหาแหย่อย่างนี้ละ พวกนี้อยู่เป็นสุขไม่ได้นะ ลำบากมากนะกับพวกเปรตพวกผี ให้พร

         ผู้กำกับ                 :  เอาคำของนักการเมืองพรรคหนึ่ง ที่ว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้เพื่อนน่ะครับ

         หลวงตา        :        ก็พวกนี้แล้วจะพวกไหน เอาดีมาให้ตัว เอาชั่วไปให้เพื่อน ไอ้ดีมาให้ตัวไม่ทราบว่าอะไรดี พ่นออกมาก็มีแต่ขี้ แต่มูตรแต่คูถ มันเอาดีมาจากไหน ในพุงมันก็มีแต่มูตรแต่คูถ พ่นออกมาปากมันก็มีแต่มูตรแต่คูถ แล้วเอาดีใส่ตัวอะไร ก็มีแต่มูตรคูถ อะไรดี เอาชั่วให้เพื่อน ทุเรศจริงๆ ให้พร 

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุสวนแสงธรรม FM 103.25 MHz

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก