คนเลวร้ายกำลังเรืองอำนาจ
วันที่ 5 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

คนเลวร้ายกำลังเรืองอำนาจ

 

ก่อนจังหัน

 

พระวันนี้ขาดไป ๑๘-๑๙ องค์ไม่ออกมาฉัน ที่ออกมาฉันวันนี้เพียง ๓๗ องค์ ไม่ออก ๑๘-๑๙ องค์ นั่นละท่านฝึกท่านทรมานตัวให้เป็นคนดีพระดี ต้องอาศัยการฝึกฝน ทุกข์ลำบากก็ทุกข์เพื่อสุข ทุกข์แบบเพื่อมหันตทุกข์นั้นกิเลสพาให้ทุกข์ ถ้ากิเลสพาให้ทุกข์ ทุกข์เพื่อมหันตทุกข์ ธรรมพาให้ทุกข์ ทุกข์เพื่อสุข รบกับข้าศึกคือกิเลสตัวสร้างทุกข์ลงได้มากน้อย ความสุขจะเกิดขึ้นๆ นี่ดูพระที่ท่านไม่มาฉัน ท่านมีปากมีท้อง มีความหิวความกระหายเหมือนกันกับเราๆ ท่านๆ แต่ทำไมท่านไม่มาขบมาฉัน ท่านไม่หิวเหรอ ไม่ใช่พระตายมันจะไม่หิวได้ยังไง แต่เพราะการฝึก ฉันมากเสียไปทางหนึ่งในด้านธรรมะ สำหรับผู้ที่ถูกนิสัยมากต่อมากต้อง มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ ความรู้จักประมาณนั้นแหละเป็นความถูกต้อง

ฉันมากไม่ดี ขี้เกียจมาก ส่งเสริมราคะตัณหาซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสได้มาก นี่ละที่ท่านได้ฟัดได้เหวี่ยงกันอยู่อย่างนี้ เวลาเราฝึกดีแล้วธรรมก็ค่อยเจริญขึ้นๆ กิเลสถอยออกไปธรรมเจริญขึ้น นี่ละเรียกว่าฝึก ไม่มีงานใดที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่างานพระพุทธศาสนา ชำระความชั่วช้าลามกทั้งหลาย เราอย่าเข้าใจว่างานใดในโลกนี้จะยิ่งกว่างานพุทธศาสนา แล้วก็มองข้ามไปๆ เห็นพุทธศาสนานี้เป็นมูตรเป็นคูถเหยียบย่ำไปมา เห็นกิเลสตัณหาซึ่งเป็นเหมือนคูถนั้นกลายเป็นทองคำขึ้นมา เพราะฉะนั้นทองคำของกิเลสจึงมีแต่กองทุกข์ครอบหัวใจโลกอยู่ ทองคำแห่งธรรมไม่ค่อยปรากฏ

ที่ท่านมาฝึกนี่ให้ดูเอานะ งานอะไรจะละเอียดลออยิ่งกว่างานของธรรมนี้ไม่มี ให้ขึ้นเวที นักปฏิบัตินั้นแหละรู้ได้ดี สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา กับ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ นี้แลรู้ได้ดีมากสุดยอดทีเดียว นำอันนั้นมาให้พวกเราปฏิบัติ สั่งสอนพวกเรา เราอย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้าๆ อันเป็นเรื่องของกิเลสลากถูไปๆ โลกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ศาสนาเหมือนดาวดวงหนึ่งอยู่บนฟ้า ความมืดทั้งหลายคือกิเลสครอบไว้หมด ให้พากันฝึกฝนอบรมให้ดี ถ้าท่านทั้งหลายอยากจะเห็นดวงใจวิเศษ วิเศษที่ใจนะ เปิดความสกปรกเลวร้ายออกแล้วธรรมจะสง่าขึ้นมาที่นั่น นั่นละที่พระท่านอดทนฝึกฝนตนเองเต็มกำลัง ท่านฝึกเพื่อธรรมดวงนั้นแหละ

ประชาชนก็มีหัวใจเหมือนกัน สุขทุกข์ไม่ไว้หน้า ทุกข์ได้สุขได้ ถ้าปฏิบัติให้ถูกทางและผิดทางก็ต้องเป็นไปตามสาเหตุนั้นแหละ ให้พากันจำเอานะทุกคนๆ ศาสนานี้เป็นตัวอย่างอันดีเลิศของการดำเนินชีวิต ครองชีพ และการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดี ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนา จำให้ดี เอาละให้พร

 

หลังจังหัน

 

         ผู้กำกับ สภาเขาอนุมัติพระราชกำหนดที่รัฐบาลออก เกี่ยวกับตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เขาเอาเข้าสภาให้สภารับรอง ตอนนี้สภารับรองแล้วครับ

         หลวงตา ว่าไปซิเราอยากจะฟังสภารับรอง สภาไม่ใช่เป็นเครื่องมือของพวกเปรตพวกผีนี่เหรอ เดี๋ยวนี้มีแต่พวกเปรตพวกผีเป็นผู้ถือบังเหียนในประเทศไทย ทั้งชาติทั้งศาสนา มีแต่พวกเปรตพวกผีเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงใหญ่ จึงวิตกวิจารณ์น่ากลัวชาติ ศาสนา เมืองไทยจะจม กระเทือนถึงพระมหากษัตริย์จมไปด้วยกัน ฟังมาอันไหนๆ มีแต่พวกนี้ปั้นขึ้นแต่งขึ้นจากของจอมปลอมๆ ทั้งนั้น ไม่ได้เอาของจริงออกมาใช้ จอมปลอมนี้เต็มไปด้วยอำนาจป่าเถื่อนทั้งนั้น ไม่ได้เป็นอำนาจเป็นอรรถเป็นธรรมเป็นกฎหมายบ้านเมือง อำนาจก็เป็นอำนาจจากกฎหมอย กฎหมู่ กฎหมา กฎหมัดไปหมด นี้เหรอเอามาปกครองชาติบ้านเมือง

มันน่าทุเรศนะ ศาสนาอยู่ในเมืองไทยด้วยศาสนาพุทธ ความเลวร้ายความเป็นฟืนเป็นไฟเต็มอยู่ในชาติไทยของเรา มันน่าสลดสังเวชนะเวลานี้ กำลังคนเลวร้ายเรืองอำนาจเวลานี้ เป็นมูตรเป็นคูถแล้วปั้นขึ้นมาเป็นทองคำทั้งแท่ง ใครจะกราบได้ลงคอ ฟังซิ ตาคนหูคนใจคนมันรู้ด้วยกันนี่นะ นี่ละปั้นขึ้นมาอย่างนี้เวลานี้ กำลังเอาของปลอมปั้นขึ้นมาเป็นของจริง ยกกันขึ้นๆ เน่าเฟะๆ ยกกันขึ้น จะให้ใครกราบอันเน่าเฟะๆ ฟังซิน่ะ อย่างนี้ละมันทำ อำนาจป่าเถื่อนมันไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบขนบประเพณีอันดีงาม มันไม่ยอมฟังเสียง เรานี่วิตกวิจารณ์เหลือเกิน

พูดก็พูด พระทั่วประเทศไทยมีหลวงตาองค์เดียวที่พูดเป็นอรรถเป็นธรรม ไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำ ธรรมเหนือทุกอย่าง นำธรรมมาสอนโลกเราไม่ได้เข้าข้างใดฝ่ายใด เป็นธรรมตลอดการสอนโลกมาโดยลำดับลำดา นับแต่สอนเราตั้งแต่วันบวช นั่นละเป็นวันสอนตัวเอง ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ การเคลื่อนไหวทุกด้านทุกทาง ดึงเข้ามาหาธรรมหาวินัย หาศาสนา หาเพศของพระทั้งหมดเลย จึงว่าเป็นเหมือนกับติดคุกติดตะรางบวชทีแรก เอาลิงมาเป็นมนุษย์มันจะเป็นได้ยังไง นี่บังคับให้เป็น สุดท้ายมันก็เป็นมาเป็นลำดับ ตั้งแต่บวชมานั่งเหล่านี้เกิดหรือยังไม่รู้ เราบวชมากำลัง ๗๒ พรรษานี้ มีใครอายุ ๗๒ มีไหมเหล่านี้ เราบวชมาตั้งแต่โน้น ฝึกตนเองมาตั้งแต่โน้นได้ ๗๒ ปี

การฝึกตนเข้าสู่อรรถสู่ธรรมซึ่งเป็นความถูกต้องดีงาม ศาสดาของโลกเรียกว่าศาสดาเอกไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วมาสอนโลก เรายึดอันนั้นมาเป็นศาสดาของเราโดยหลักธรรมหลักวินัย นี่คือศาสดาประจำตน ประพฤติปฏิบัติลากเข็นเข้ามา มันจะออกไปทางไหนนอกลู่นอกทางไม่ได้ ตีเข้ามาๆ เวลายังไม่ได้ออกปฏิบัติดัดกันกับจิตใจจริงๆ ก็เรียนวิชาที่จะเข้าดัดมันนั่นเอง ที่ว่าเรียนอยู่ จนกระทั่งได้เป็นมหา นักธรรมตรี โท เอก พอสมควรแล้วเครื่องมือเหล่านี้ แบบแปลนแผนผัง วิธีการที่จะรบกับกิเลสได้แล้ว ทีนี้จึงหมุนออกมาทางด้านปฏิบัติ ซัดกับกิเลสอยู่ภายในใจแตกกระจัดกระจายโดยลำดับ มันฟัดกับเราหงายหมาๆ น้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาเราไม่ลืม นี่ก็คือความอยากเป็นคนดี ตั้งใจขึ้นไปบนภูเขาในป่า ที่จะไปฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนี่ยว กิเลสฟัดเอาเสียหงายหมา ฟังซิ หงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมา หงายแมวยังตบได้นะ นี่หงายหมา น้ำตาร่วงอยู่บนภูเขา

ถึงขนาดอุทานในใจทีเดียว อยู่คนเดียว โถ มึงทำกูขนาดนี้เทียวเหรอ นี่ละมันถึงใจนะ มึงทำกูขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละอย่างไรมึงต้องพังวันหนึ่ง ให้กูถอยกูไม่ถอย บอกอย่างนี้เลย นี่เคียดแค้น ความเคียดแค้นให้กิเลสนี้เป็นธรรม ความเคียดแค้นให้สิ่งอื่นบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามเป็นกิเลสทั้งนั้น ความเคียดแค้นให้กิเลสที่เป็นข้าศึกต่อตนเอง ซึ่งจะต้องฟัดมันให้ขาดสะบั้นลงไปนี้ เป็นความเคียดแค้นที่เป็นธรรม เป็นมรรค เคียดแค้นมันก็ลงมา มาก็มาหาโรงงานใหญ่คือพ่อแม่ครูจารย์มั่น ลงมาได้รับการอบรมแล้วไปอีก หงายอีก นั่นเห็นไหมฟังซิน่ะ ตั้งหน้าไปมันฟัดเอาอีกหงายหมาลงไปอีก  ต่อกันไปหลายครั้งหลายหนก็หงายแมว ซัดกันไม่หยุดเพราะความเคียดแค้นนี้ละ ฟังให้ดีนะ มันถึงใจ ความเคียดแค้นให้กิเลสนี่ถึงใจ เพราะฉะนั้นความเพียรจึงหนักโดยลำดับลำดา

อดข้าวอดน้ำไม่ต้องพูด จะเป็นจะตายไม่ต้องพูด เดินบิณฑบาตไม่ถึงหมู่บ้านเขา ไปถึงแค่กลางทางก็ไปนั่งอยู่นั่นละ เขาเรียกว่านั่งเจ่า แต่หัวใจมันไม่เจ่านะ มันหมุนติ้วๆ ด้วยความคล่องแคล่วของจิตใจ ร่างกายอ่อนเปียก จิตใจดีดๆ นี่ละไปทำนี้เพื่อจิตใจ ฝึกทรมานเรื่อยๆ ต่อจากนั้นก็หงายแมว ทีนี้หลายครั้งหลายหนเอากันสุดเหวี่ยงมันก็หงายให้เราเห็น หือ มึงก็มีท้องเหมือนกันกับกูเหรอ มึงหงายให้กูดู ทีนี้ยิ่งได้กำลังใจใหญ่ฟัดกันใหญ่เลย นั่นละฟังซิบรรดาลูกหลานทั้งหลาย นี่ฝึกทรมานตนเองเพื่อความเป็นคนดี ฝึกมาอย่างนี้ นี้เป็นแบบเป็นฉบับตัวเองเต็มเหนี่ยว หาที่ต้องติไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงได้นำมาสอนท่านทั้งหลายด้วยความอาจหาญชาญชัยทุกด้านทุกทาง จากการฝึกทรมานตน ทั้งเหตุการณ์ดำเนินมาและผลเป็นที่พอใจ มาสอนลูกหลานทั้งหลาย จึงสอนโดยอรรถโดยธรรม ไม่มีสูงมีต่ำ ธรรมเหนือทุกอย่างแล้ว สอนออกมาอย่างนี้

นี่ฝึกหัดตนมาอย่างนั้นจนกระทั่งหาที่ต้องติไม่ได้แล้ว หมด กิเลสที่มันฟัดเราหงายหมาๆ เราฟัดมันหงายหมา เผาศพมันเรียบร้อยไปไม่มีอะไรเหลือเลย นี่ละความเคียดแค้นอันนี้เป็นธรรมอย่างนี้ ฟาดกิเลสจนหมดสิ้นซากภายในหัวใจมาเป็นเวลา ๕๕ ปี ท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะ นี่ละฟัดกันมา บวชมานี้กำลังเข้า ๗๒ พรรษานี้ เหล่านี้ยังไม่เกิด ตั้งแต่เราฟัดเรามา นี่ชีวิตของพระเป็นชีวิตที่ฝึกทรมานหนักที่สุด งานใดไม่เสมอเหมือนงานของพระที่ฆ่ากิเลส เพราะกิเลสเป็นตัวแหลมคมมาก เหนียวแน่นมากด้วย ฉลาดทุกอย่าง มีธรรมเท่านั้นแก้กันตก สังหารกันได้ นอกนั้นไม่มี มีแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสด้วยกันทั้งนั้น

กิเลสต่อกิเลสมันจะฆ่ากันยังไง ก็มีแต่ส่งเสริมกำลังกันเท่านั้น ต้องธรรมเท่านั้นฟัดกันๆ นี่เราสรุปความลงมา ที่ได้วิชาจากการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็เข้าไปฟัดกับกิเลส ตีเข้าไปในหัวใจ กิเลสอยู่ภายในใจ ทีแรกก็ล้มหงายหมาๆ ต่อไปก็หงายแมว ต่อมากิเลสก็ล้มให้ดู ซัดกิเลสหนักเข้าๆ เอาจนสิ้นซาก ไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในใจ ตั้งแต่วันนั้นจิตสง่าจ้ามาเลยจนกระทั่งป่านนี้ ๕๕ ปี จิตดวงนี้เป็นของที่เลิศเลอสุดยอด แต่เวลานี้ของเลวร้ายที่ปกคลุมมันอยู่คือมูตรคือคูถ ได้แก่กิเลสทั้งหลายครอบอยู่ มองดูที่ไหนโลกนี้อะไรเจริญๆ มันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟเสียทั้งนั้นนะ มันไม่ได้เจริญด้วยอรรถด้วยธรรมให้เป็นความผาสุกร่มเย็นแก่บุคคลที่ใดๆ เลยถ้าไม่มีธรรม ถ้ามีธรรมยังมีเกาะมีดอนพอได้พักผ่อนนอนหลับได้บ้าง

เวลานี้โลกกำลังร้อนเพราะส่งเสริมกิเลส ความโลภก็เสริมให้เต็มเหนี่ยว ความโกรธ ความเคียดแค้น ราคะตัณหาเต็มบ้านเต็มเมือง เต็มสัตว์เต็มบุคคล ไม่มีใครสนใจจะแก้ไขดัดแปลงลบล้างมันลงไปพอได้มีความสุขบ้างจากธรรมที่ได้ชำระมัน นี่ฟัดกันจนเต็มเหนี่ยว ที่ว่ามานี่ นี่ละชีวิตของพระได้ ๗๒ ปีนี้ ฝึกมาตลอด เอาเป็นชีวิตของพระ กิริยามารยาทส่วนเป็นเรื่องของกิเลสตีออกๆ เป็นลำดับลำดา ทีตีจริงๆ จังๆ เอาจริงเอาจังก็คือออกภาคปฏิบัติเข้ากรรมฐานอยู่ในป่าในเขาลำเนาไพร ทุกข์แสนสาหัสถ้าพูดถึงเรื่องร่างกาย

จึงว่างานของศาสนาเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากนะ ใครยังไม่ได้เคยผ่านงานศาสนาขึ้นเวทีเสียก่อนอย่าเอามาอวดนะ งานใดๆ ในโลกนี้ ไม่มีงานใดที่จะละเอียดลออแหลมคม สุขุมคัมภีรภาพมากยิ่งกว่างานของธรรมฆ่ากิเลสนะ กิริยาทุกอย่างเป็นงานของธรรม งามตาไปหมดกิริยามารยาท มีสติสตัง มีปัญญา มีความสำรวมระวัง พินิจพิจารณาตลอดเวลา นี้คืองานของธรรม ถ้าอยู่ในพระ พระองค์นั้นจะสวยงามมากทีเดียว อยู่ในฆราวาสก็สวยงามไปตามขั้นภูมิของตน นี่ละธรรมเป็นอย่างนี้

นี่ก็เอาเสียจนกระทั่งสุดเหวี่ยง หัวใจดวงนี้แต่ก่อนมันมืดมันบอดไม่รู้จักบาปจักบุญ มีแต่จะเอาจะได้อย่างใจๆ พอธรรมะชะล้างเข้าไปๆ สิ่งเหล่านั้นค่อยเบาลงไปๆ ความสง่าผ่าเผยของจิตใจค่อยดีขึ้นๆ จนกระทั่งสุดยอด ฟาดเสียจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้ว ไม่มีอะไรที่จะมารบกวนใจให้ได้รับความทุกข์ แม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยมี ดูเหมือนจะเป็นเวลา ๕๕ ปี แล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓ เราได้บอกชัดเจนผลแห่งการปฏิบัติ เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องทั้งหลายผู้กำลังฝึกตน ให้นำไปฝึก

อย่ามาเข้าใจว่าเราพูดโอ้พูดอวด เราไม่เอาอะไรมาโอ้มาอวด เอามาโอ้มาอวดหาอะไร ทุกอย่างมันก็พอแล้ว ถ้าโอ้อวดอยู่ก็เรียกว่าไม่พอ นี่พอทุกอย่างแล้ว เอาแต่ความจริงมาพูดทั้งนั้นแหละ ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาทุกคน ไม่ว่าเด็กเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่ให้นำธรรมเข้าไปฝึกฝนอบรมตน จะมีขอบเขต มีหลักมีเกณฑ์บ้างนะ ไม่งั้นเลอะเทอะไปหมด เรียนมามากเท่าไรเป็นวิชาของกิเลสมาสังหารตนและสังคมทั่วๆ ไปหมดนั่นแหละ คิดดูซิ กฎหมายบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันเป็นกฎหมอยไปหมดแล้ว กฎหมอย กฎหมู่ กฎหมา กฎหมัด ไปหมดแล้วเอามาปกครองได้ยังไง ไม่ใช่กฎหมาย มันเป็นกฎหมู่ เป็นกฎหมา เป็นกฎหมัดไปแล้วเวลานี้ เอามาปกครองบ้านเมือง

ปั้นขึ้นมา ขอให้ได้อย่างใจ อำนาจก็เป็นอำนาจป่าเถื่อนมาจากกฎหมอย กฎหมัด กฎหมู่นั่นแหละ เอามาปกครองบังคับกันอยู่เวลานี้ เราจึงต้องคอยฟังเสมอ อย่างภายนอกก็ไม่ว่าอะไร ฟังเรื่องวงของศาสนาที่เรามีความรับผิดชอบเต็มเหนี่ยวอยู่ในนี้ตลอดมา ควรค้านค้านอย่างจังๆ คอขาดขาดไปเลย เราจะไม่มีอะไรเสียดายยิ่งกว่าพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่เทิดทูนของสัตว์โลกชาวพุทธทั่วๆ ไปตลอดมา อันนี้เรารักเราสงวนมากทีเดียว อะไรเข้ามาแตะต้องไม่ได้

แต่เวลานี้กำลังคืบคลานเข้ามาจะมาเหยียบย่ำศาสนา ปั้นมูตรปั้นคูถขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ผู้โต เป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง อำนาจของกองมูตรกองคูถของฟืนของไฟนี้ ไปที่ไหนเผาไหม้แหลกไปหมด นี่กำลังตั้งอำนาจประเภทนี้ขึ้นมาเหยียบพระพุทธศาสนา เราจึงต้องจ้องฟังตลอดๆ ใครก็ตามไม่เหนือธรรม เราจะเอาธรรมเข้าโต้เข้าตอบเข้าคัดค้านต้านทาน คอขาดขาดไปเลย เราไม่มีอะไรที่จะกล้าจะกลัว ในหัวใจดวงนี้ไม่มี มีแต่ธรรมเท่านั้น ถ้าทำสุ่มสี่สุ่มห้าคนทั้งชาติให้อยู่ใต้อำนาจของมูตรของคูถนี้มันอยู่ไม่ได้นะคน จะไปอยู่ได้ยังไง นี่ละเรื่องวงศาสนา เวลานี้กำลัง มันปั้นขึ้นมาๆ

ชาติบ้านเมืองของเราเป็นชาติของชาติไทย ของคนทุกคนๆ ปกครองบ้านเมืองมาด้วยระบอบกฎหมายบ้านเมือง ขนบประเพณีอันดีงามเรื่อยมา นี้เป็นกฎป่ากฎเถื่อน กฎหมอย กฎหมู่ กฎหมา กฎหมัด กำลังเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย ให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณานะ เวลานี้กำลังขึ้น ปั้นเรื่องนั้นขึ้นมา ปั้นเรื่องนี้ขึ้นมา มีแต่ปลอมทั้งนั้นๆ ในสายตาของธรรม ไม่มีอะไรจริง มีแต่ปลอมๆ เพราะฉะนั้นจึงต้องปัดออกๆ ชำระมาเรื่อยนะ ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งป่านนี้ชำระ สงบเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาๆ ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องจอมปลอมกาฝากมหาภัยที่ทำลายชาติบ้านเมืองอันมีคุณค่ามากนั้นแล

กาฝากมันไม่ได้มีคุณค่าอะไร เป็นภัยเต็มตัวของมัน ไปเกาะไปติดกับต้นไม้ต้นใดอย่างนี้ ต้นไม้ต้นนั้นตายไปๆ ถ้ามีมาก นี่กาฝากมหาภัยกำลังเกาะเข้ามาในชาติในศาสนาของเรา ใครจะชำระให้รีบชำระ ให้รีบรู้เนื้อรู้ตัวนะ ไม่อย่างนั้นจมนะชาติไทยเรา นี่เป็นภาษาธรรม หลอกท่านทั้งหลายได้เหรอ เป็นความจริง ถ้าพรากจากธรรมแล้วจมได้ๆ ชาติไทยเรา เคยอยู่ด้วยกันมานานสักเท่าไรก็ตาม แต่ก่อนไม่มีมหาภัยมากอย่างนี้ เวลานี้มีมากมหาภัย เราจะอยู่แบบเก่าไม่ได้นะ แบบสุภาพหมอบราบกับมหาภัยอย่างนี้ไม่ได้ มหาภัยแข็งเราต้องแข็ง

เราเป็นเจ้าของสมบัติของชาติอ่อนไม่ได้นะ ฟังให้ดี นี่เป็นเสียงธรรม เสียงธรรมรบกับความชั่วความชั่วช้าลามก ความสกปรกโสมม ไม่ได้รบหรือไปทำลายผู้ใดให้เสียหาย ซึ่งผิดจากหลักของศีลของธรรม การชำระความชั่ว กล้าหาญชาญชัยต่อสู้กับความชั่วเป็นเรื่องของธรรมนำมาแสดงได้ ทำได้ พระพุทธเจ้าก็ทำได้ สาวกทั้งหลายทำได้ นี้ทำไมเราลูกศิษย์ตถาคตจะพูดไม่ได้ ออกจากการทำได้มาอยู่แล้ว แล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะ ให้ท่านทั้งหลายจำเอานะ เวลานี้มหาภัยกำลังขึ้นในอำนาจป่าเถื่อน มันกำลังครองอำนาจเวลานี้

นี่เราก็ทราบจากประชาชนเขา กำลังลงชื่อลงนามกันทั้งชาตินั่นแหละหนุนกันเข้าไป นี่เป็นกำลังของชาติ กำลังของรัฐบาลเป็นประเภทหนึ่ง กำลังของชาติใหญ่กว่ารัฐบาล รัฐบาลก็เป็นคนทั้งชาติตั้งขึ้นมา เมื่อเห็นเหตุการณ์มันไม่ดีไม่งามที่จะไว้ใจไม่ได้ คนทั้งชาติต้องเป็นใหญ่เข้าต้านทานในสิ่งเหล่านี้ พากันเข้าใจแล้วเหรอ นี่ละที่เขาลงลายชื่อกันๆ สนับสนุน นี้คือเรื่องของชาติโดยตรง ลงไปมีอำนาจเต็มเหนี่ยวๆ ด้วยกัน แม้แต่รัฐบาลยังล้มได้ ชาติเป็นของน้อยเมื่อไร ตั้งรัฐบาลก็ชาติเป็นผู้ตั้ง ชาติไม่ตั้งขึ้นมันขึ้นได้ยังไงรัฐบาล รัฐบาลเป็นขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นรัฐแบนรัฐแบ้น กฎหมายกฎหมอยนี้จะมาปกครองคนทั้งชาติไม่ได้ คนทั้งชาติต้องฟัดกันใหญ่ละ เข้าใจเหรอ

ที่ลงชื่อลงนามเสนอกันเข้าไปภายในนี้ ก็เพราะเอากฎของชาติเข้าไป กฎอันไหนมันจะใหญ่ขนาดไหน ให้ดูกันให้รู้กัน มันจะใหญ่ขนาดไหน อะไรจะใหญ่ยิ่งกว่าชาติ ท่านทั้งหลายจำให้ดีคำเหล่านี้ นี้เป็นภาษาธรรม เรารักชาติ เรารักศาสนา เวลานี้มหาภัยกำลังคุกคามเข้าชาติเข้าศาสนาจะไม่โต้ตอบกันด้วยวิธีเหล่านี้จะเอาอะไรมาโต้ตอบ คำพูดเหล่านี้ไม่ผิด เราได้พิจารณาเต็มที่แล้ว ตัวของเรารักษาตัวของเราก็แบบเดียวกัน ถ้าข้าศึกศัตรูคือกิเลสมันหนาแน่น ความพากเพียรต้องเอาอย่างหนักๆ เด็ดขาดๆ นี่เรื่องของตัวเราโดยเฉพาะ ทีนี้เรื่องของชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นส่วนรวมก็ต้องเป็นอย่างนั้น เมื่อข้าศึกศัตรูเข้ามาโจมตีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราให้ล่มจม เราเป็นเจ้าของของทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย์ เราจะยอมให้ทั้งสามที่เลิศเลออยู่ในประเทศไทยเรานี้จมไปได้หรือ หลับตาปริบ ๆ อยู่ได้เหรอ พิจารณาให้ดีนะ

         ต้องให้จริงทุกอย่าง เวลาเด็ดต้องเด็ด เด็ดเพื่อชาติไม่เป็นไร เด็ดเพื่อชาติ เพื่อศาสนา เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา เราอยู่ได้เด็ดอันนี้น่ะ ถ้าอ่อนแอท้อแท้จมได้นะ เราจมได้ ทีนี้เป็นหมาของพวกเปรตพวกผีนี่ แล้วเป็นยังไงมีสง่าราศีไหม เอามาเทียบกัน ผู้รักษาชาติบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ นี่เราก็พูดถึงเรื่องนี้ พอแย็บขึ้นมา มันเคยกระเทือนใจมาแล้ว เราเคยโต้ตอบซัดกันจนหนักมาแล้ว คราวนี้ยังไม่ได้พูดถึงไหนเราขึ้นก่อนแล้วนะ เพราะเป็นภัยอย่างมาก สะเทือนใจอย่างมากมาตลอด พอแย็บขึ้นมาก็ตูมกันเลย ๆ 

         เรื่องเหล่านี้มันกำลังนะเวลานี้ เอาให้ดีนะ ปั้นกันขึ้นมา กองมูตรกองคูถน่ะจะเอาขึ้นมาเป็นเจดีย์ใหญ่ให้คนทั้งโลกได้กราบไหว้บูชา ใครจะกราบได้ลงคอ ขึ้นมาก็ปัดลงหัวคะมำลงทะเลนู่น ใครขึ้นมาก็ขึ้นมาซิถ้าไม่ดี เอาความวิเศษวิโสจากมูตรจากคูถมาปกครองบ้านเมือง มาโปะบ้านเมืองได้หรือ บ้านเมืองไม่ใช่มูตรคูถนี่นะ เราต้องดูทุกคน ตามีทุกคน คนทั้งประเทศมีตาทุกคน มีหูทุกคน ควรรวมกันเอ้ารวมกำลังวังชาความสามัคคีในทางที่ถูกที่ดีไม่ผิด ความสามัคคีในทางที่ชั่วนั้นแหละ ให้พากันเข้าใจเอานะ ลูกหลานทั้งหลายที่มานี้ให้พากันจำทุกคน วันนี้พูดอย่างเด็ด

         ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเสียว่า เรื่องพุทธศาสนาชำระสิ่งเลวร้ายทั้งหลายให้จืดจางและหายไปๆ จนกระทั่งทรงธรรมอันเลิศเลอขึ้นมาด้วยธรรมนี้ทั้งนั้น จงพากันเอาไปปฏิบัติรักษาตัวเอง เป็นผู้หญิงผู้ชาย นักศึกษาเรานี้ก็เหมือนกัน ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะ อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไป การศึกษาเล่าเรียนจะกลายเป็นข้าศึก กลายเป็นเครื่องมือทำลายเรา เราศึกษามาแล้วให้นำวิชาความรู้นี้ไปปฏิบัติหน้าที่การงาน การครองชีพ ทุกอย่างให้เป็นความดีตามหลักวิชา อย่าเอาความเลวร้ายเข้าไปแทรกหลักวิชา หลักวิชาจะมีอำนาจสังหารเราได้นะ ให้พากันระมัดระวัง วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

         ลูกหลานจำเอานะทุกคน วันนี้พูดให้ฟัง นี่บอกว่าบวชมา ๗๒ ปี มีตั้งแต่ชีวิตของพระ ฝึกหัดดัดแปลงตนเองจนกระทั่งหาที่ต้องติไม่ได้ ว่างั้นเลย นี่ละความดีลงทำลงไปแล้ว อบอุ่นเรื่อยมาตั้งแต่บวชจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ฟาดขาดสะบั้นลงไป กิเลสตัวใดเป็นภัยไม่มีอะไรเป็นภัย จิตใจสว่างจ้าครอบโลกธาตุ พูดให้มันชัดเจนอย่างนี้ ความจริงมีอยู่ในหัวใจเราทำไมเราพูดไม่ได้ ไอ้ความจอมปลอมของเขาที่จะมาเห่ามาหอน มาโจมตีท่านั้นท่านี้มีแต่ความจอมปลอม เราไม่สนใจฟัง ความจริงอยู่กับเรา รู้มากรู้น้อยอยู่กับเรา ล้มทั้งหงาย หงายหมาเราก็เป็นแล้วเราก็พูดให้ฟัง หงายแมวเราก็พูดให้ฟัง กิเลสหงายจนกระทั่งขาดสะบั้นเราก็พูดให้ฟังด้วยความต่อสู้ ด้วยความเคียดแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นธรรมนี้ เราได้ผลมาแล้ว จึงนำมาเพื่อพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ อย่าหมอบอย่าคลานอยู่เฉย ๆ นะ มีอะไรว่าไปที่นี่ จะมาแหย่อะไรอีกล่ะ

         ผู้กำกับ สรุปข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ “การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ ๔ สิงหาคม นายอุทัย พิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากกรณีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยให้ใช้รูปแบบของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เลือกจากสมเด็จพระราชาคณะหลายรูปมาร่วมกันทำหน้าที่ ซึ่งในการอภิปราย ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยการออกพระราชกำหนด เพราะหากล่าช้า ยิ่งส่งผลให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่ประชาชนชาวพุทธ

         โดยเฉพาะ นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล ส.ส.อุดรธานี ที่อภิปรายตอบโต้กลุ่มที่อ้างเป็นคณะศิษย์ของหลวงตามหาบัว โดยเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเงินสดที่ได้รับบริจาคในโครงการผ้าป่าช่วยชาติที่ไม่ได้นำเข้าคลังที่มีกว่าสองพันล้านบาท เพราะเชื่อว่ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น

         ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าความสับสนที่เกิดขึ้นก็เพราะมีข้อมูลบางอย่างเช่น แถลงการณ์คณะสงฆ์หรือแถลงการณ์ของแพทย์ที่ดูแลพระอาการสมเด็จพระสังฆราชที่รัฐบาลไม่ได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบ เพราะเห็นว่าไม่สมควร และแม้รัฐบาลจะพยายามชี้แจง…

         หลวงตา นี่เห็นไหมเขากำลังพลิกเข้ามาหาทำลายคนดี เข้าใจไหม พวกกองโจร เอ้าว่าไป

         ผู้กำกับ และแม้รัฐบาลจะพยายามชี้แจง กับผู้ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นผล แต่ยืนยันว่าตั้งแต่ต้นปีที่มีการตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ จนนำมาสู่การออกพระราชกำหนดเป็นมติของมหาเถรสมาคม ไม่ใช่รัฐบาลตัดสินใจดำเนินการเอง” จบข่าวครับ

         หลวงตา ไหนที่ว่าจะมาตรวจตราอะไรเราเรื่องเงิน

         ผู้กำกับ หมอวิชัย

         หลวงตา โอ๊ย บักวิชัยนั่นเหรอ บักนี้บักเนรคุณ บักวิชัยเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอเพ็ญ มันจะตายเราไปช่วยมันโรงพยาบาลนั้น พอเราเข้าไปเยี่ยมมันเอารถโปเกที่ไหนมาขวางทางเรา เวลาเราออกมาให้เราได้เห็นรถโปเกคันนั้น เผื่อเราจะได้ช่วยมัน หมอวิชัยนี่แหละ เราก็ได้ช่วยรถคันนี้ทันทีทันใด นอกนั้นขอห้องผ่าตัด ห้องอะไร ไม่ทราบว่ากี่ล้าน ขอจากเราหมอวิชัยนี้เราลืมเมื่อไร อยู่อำเภอเพ็ญนี้ รถยนต์เราก็ให้ เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลอำเภอเพ็ญน้อยเมื่อไร หมอวิชัยเป็นคนขอจากเรา ตัวนี้ตัวเนรคุณมากมันจะเอาความเจริญมาจากไหน ชี้หน้ามันไว้เลย หมอคนนี้จะหาความเจริญไม่ได้ เราพูดยันไว้เลย มันเหยียบย่ำทำลายคนผู้มีบุญมีคุณ ถึงขนาดนี้มันจะเอาความเจริญมาจากไหน เราชี้หน้าไว้เลย หลวงตาบัวตายแล้วให้ฟังคำนี้ให้ดีนะ

         เราทำสุดยอดแล้วทำความดีต่อคน คำพูดที่มันมาทำอย่างนี้กับเรามันเข้ากันได้ไหม พิจารณาซิ ถ้ามันไม่เนรคุณสุดขีด หมอวิชัย หมาวิชัยนี่ เปลี่ยนชื่อมันจากหมอให้เป็นหมาวิชัยเสีย หมามันยังรู้จักบุญจักคุณ หมอไม่รู้จักคุณเลวกว่าหมาอีกทีหนึ่ง นี่จะมาตรวจเงินที่เราได้มากน้อย ฟังซิน่ะ มันทำประโยชน์อะไรมันเอาอำนาจมาจากไหนที่จะมาตรวจเงิน เราทำแก่โลกจำนวนมากมายก่ายกอง เงินลงในแผ่นดินไทยทั้งหมด เราไม่แตะแม้บาทหนึ่ง ฟังซิ แล้วมันจะมาตรวจเราหาอะไร ตัวความชั่วช้าลามกที่มันเป็นอยู่เวลานี้ทำไมไม่ตรวจตัวมันเองบ้าง ฟังซิไอ้วิชัยนี่ ไอ้หมาวิชัย ตัวสำคัญ ตัวเนรคุณ ไม่รู้จักบุญจักคุณ แล้วมันจะเอานี้หรือประกาศสอนโลกปกครองโลกด้วยวิชาหมานี่ ไม่รู้จักคุณ หมามันยังรู้จักคุณ มันเรียกอะไรอีกเลยหมาไปอีกคืออะไร ตัวเลยหมานี่แหละเข้าใจไหมที่มันเลวอยู่ทุกวันนี้ มันหาเรื่องอะไรขึ้นมา

         เขาทำประโยชน์ให้โลกน่าจะมาอนุโมทนาสาธุการ มันยังมาหาจับผิดจับพลาด ผิดที่ไหนเราไม่มีอะไรผิด ก็ผิดตัวที่มันมาหาเสาะหาแสวง หาความชั่วช้าลามกจากคนอื่น มันไม่มีความลามก ก็มีแต่ตัวของมันเป็นผู้ทำเอง ให้ตรวจตัวของมัน ตรวจหมาวิชัยนั่นน่ะ มันไปทำความชั่วช้าลามกอยู่ตลอดเวลา หลวงตาบัวไปทำที่ไหน โลกทราบกันทั้งโลก หลวงตาบัวช่วยชาติบ้านเมืองมาเท่าไร ทองคำตั้งแต่แผ่นดินไทยเรามาโดยลำดับ นี่ทองคำกำลังจะได้ ๑๑ ตันวันที่ ๑๙ ข้างหน้านี้ เป็นตันที่ ๑๑ ดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้านกว่า นี่เข้าคลังหลวง หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายหามาทั้งประเทศ มันหามาอะไรสักสตางค์ไอ้หมาวิชัยน่ะ มันจึงมาโอ้อวด

         แล้วจะมาตรวจเงินของหลวงตาว่ารั่วไหลไปที่ไหน รั่วไหลไปที่ไหนก็รู้กันอยู่นี่ใช่ไหม แล้วเงินที่ออกทั่วประเทศนี่ไปดูตามโรงพยาบาล โรงร่ำโรงเรียน สถานสงเคราะห์ ที่ราชการ ไป ไปเที่ยวดู ถ้าว่าเก่งจริงไปดู มันจะไม่ถึงสามแห่งสี่แห่งมันจะตายก่อน บักห่านี่เข้าใจไหม มันจะตายก่อน อ้าวมันเนรคุณที่สุด ชี้นิ้วไว้เลยไอ้นี้มันจะหาความเจริญไม่ได้ มันกระเทือนใจเราจึงบอกตรงๆ เลย ไอ้นี่มันจะหาความเจริญไม่ได้นะ มันมาทำต่อผู้มีคุณ มหาคุณต่อโลก เราทำสุดขีด สุดกำลังของเราแล้ว สละชีวิตเพื่อโลก

         เงินบาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ ทองน้ำหนัก ๑๑ ตัน ฟังซิแตะไปไหน แม้สตางค์หนึ่งไม่เคยมี ดอลลาร์เหมือนกันเข้าคลังหลวงของเรา แล้วเงินที่กระจายออกมาไปสู่โลกนี้เต็มไปหมด แล้วมันไปตรวจหาอะไร มันมีคุณค่ามีความดีอะไรมาจากไหนไอ้หมาวิชัยนี่น่ะ มันรอแต่มันจะลงนรกทั้งเป็นนั่นละ เราชี้เลยทีเดียว ถ้าลงขนาดนี้แล้วมันจะหาความเจริญไม่ได้ มันกระเทือนใจเรานะ ไอ้นี่สร้างความลามกจกเปรตสุดยอดทั่วประเทศไทย คือไอ้นี้เอง เราทำความดีทั่วประเทศไทย ไอ้นี้ทำความชั่วที่จะโค่นผู้ทำความดีทั่วประเทศไทยให้จม ตัวมันเองจะจม ฟังให้ดีนะ เข้าใจพูดคึกคัก

         เลวขนาดนั้น แล้วประชุมอะไร เรื่องตั้งอุปถัมภ์อุปัฏฐากสังฆราชนี้หลักประเพณีบ้านเมืองมีอยู่ ในธรรมวินัยไม่มี สังฆราชก็พึ่งมาตั้งทีหลัง พระพุทธเจ้าเป็นสังฆราชองค์เดียว สังฆราชองค์เอกเรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้ หลังจากนั้นมาท่านก็มาตั้งเป็นสังฆราช ต่อมานี้ก็เป็นขนบประเพณีอันดีงามสังคมยอมรับทั่วประเทศ แล้วนี่มันกำลังจะพลิกขึ้นมามาตั้งสังฆราชจอมปลอมแทน นี้กำลังยุ่งอยู่เวลานี้ จอมปลอมเข้ามาอย่างนี้ละ ตั้งแบบนั้นตั้งแบบนี้ พลิกอย่างนั้นอย่างนี้ ขี้กองนี้พลิกไปทางไหนมันก็ขี้กองนั้นขี้กองนี้อยู่อย่างนี้ มันจะตั้งขึ้นมาหาอะไร ร้อยองค์พันองค์ก็ไม่มีความหมายตั้งมูตรตั้งคูถขึ้นมานี่ เขาไม่เคารพนับถือแล้วจะมีความหมายมาจากไหน ตั้งมาหลวงตาบัวไม่เคารพ ไม่กราบ พระสงฆ์ไทยไม่กราบ ปัดตลอดเวลา นี่ก็ยังพลิกทางนั้นพลิกทางนี้ แอบเข้ามาอยู่อย่างนั้นนะ

         เหนียวที่สุดดื้อที่สุดด้านที่สุดไม่มีใครเกินพวกนี้ ที่กำลังจะทำลายชาติ ทำลายศาสนา ทำลายพระมหากษัตริย์ คือพวกนี้เองจะเป็นพวกไหนไป มันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมให้รู้อยู่นี่ เมืองไทยเราสง่างามเพราะอะไร เพราะชาติ เพราะศาสนา เพราะมหากษัตริย์ อันนี้มันงามอะไร มาทำลายชาติ ทำลายศาสนา พระมหากษัตริย์ มันงามอะไร ฟังซิ มันจะทำลายสิ่งที่เลิศเลอนี้ให้ล่มจม เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นด้วย นี่พระไทยเราปัดหมดแล้วไม่ยอมรับทั้งนั้น เอามันจะเก่งมาจากไหนให้มา มันเป็นเทวดามาจากไหน มันเป็นเทวดา เราจะเป็นเทวดาขึ้นทันที มันเป็นเปรตเราจะเป็นผีขึ้นทันที เข้าใจหรือ ผีธรรมฟาดกับเปรต เข้าใจ พูดจะเป็นอะไรไป ก็เราไม่เห็นมีอะไรกับใคร พูดเฉยๆ

แหมขวางนะพวกนี้ ขวางเอามากทีเดียว ขวางจริงๆ พวกเปรตพวกผีนี่ขวางตลอด อำนาจป่าเถื่อนมันเอามาใช้จะเหยียบหัวคนไทยทั้งชาติ สำหรับในวงพระไทยเราผู้มีศีลมีธรรมและคณะกรรมฐานปัดมาตลอด เพราะเข้าไม่ได้ พวกนี้มีแต่มูตรแต่คูถ นี้คือศีลธรรมเอามาเข้ากันได้ยังไง ปัดออกตลอด ทางวงพระก็มีฝ่ายกรรมฐานมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าพาปัดตลอด เอา คอขาดขาดไปเลยหลวงตาบัว ก็มันไม่ถูกจะให้ว่ายังไง หลักเกณฑ์มีอยู่ มันเอาจอมปลอมๆ มีแต่กาฝากมหาภัยทั้งนั้นเข้ามา ปัดออกๆ เท่านั้นละ แล้วมีอะไรอีก

ผู้กำกับ ผู้ที่เขายุติธรรมก็มีนะครับ ส.ส.อดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทย

หลวงตา สำหรับผู้ที่ยุติธรรมไม่ผิดไม่พลาดไม่ทำลายมีแต่ทำคุณ เราไม่ได้ตำหนิ

ผู้กำกับ เขาอภิปรายน่าฟังอยู่ครับ เขายกตัวอย่างว่า ในครั้งพุทธกาลพระเทวทัตอิจฉาริษยาอยากเป็นพระพุทธเจ้า จึงหาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าทุกอย่าง แล้วไปปั่นหัวพระเจ้าอชาตศัตรูให้ไปทำปิตุฆาตพระบิดา ซึ่งขอยืนยันได้ว่า เท่าที่สนทนาธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกฯเข้าใจพระธรรมอย่างลึกซึ้งทีเดียว การบริหารบ้านเมืองและการเข้าถึงพระสงฆ์จะต้องอดทนอดกลั้นเกินมนุษย์มนา แม้จะมีรองนายกรัฐมนตรีบางคนเจ็บปวด แต่นายกรัฐมนตรีก็ทำดีที่สุดแล้ว ดังนั้นประชาชนที่ฟังอยู่จะต้องตั้งมั่น อย่าไปฟังคนที่มาพูดโดยไม่รู้ความจริง และเรียกร้องให้พุทธศาสนิกชนได้ไตร่ตรองเรื่องที่ได้เล่าตอนต้นว่า ควรเป็นพระเจ้าเทวทัต ซึ่งใครเป็นใครก็ตีความเอาเอง ใครทำอะไรไปกรรมจะต้องตามทันอย่างแน่นอน ใครทำอะไรก็ได้แบบนั้น เพราะเชื่อเช่นนี้

หลวงตา เราก็ไม่ได้ว่าเขา เขาเป็นคนดี พูดก็พูดดี เราก็ไม่ว่า ไอ้ผู้ชั่วทำชั่วทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราเอาเต็มเหนี่ยว ก็มีเท่านั้นแหละ นี่เขาพูดถูกต้องแล้วตามหลักธรรม หลักธรรมหลักวินัยเป็นอย่างนั้น พระท่านปฏิบัติตามนี้ เพราะฉะนั้นไอ้เลอะๆ เทอะๆ เข้ามาท่านถึงปัดทันทีๆ จะมาตั้งสังฆะร่งฆราชอะไรเหล่านี้ จอมปลอมขึ้นมาใครจะรับ พระสงฆ์ไทยปัดหมดแล้ว ไอ้นี้มันก็ปีนขึ้นมาทางนี้ๆ แอบๆ แฝงๆ เพื่อจะเป็นใหญ่ ถ้ามันได้เป็นใหญ่แล้ว ชาติ ศาสนาไทยหมด พูดให้ชัดเจนเลย ตัวนี้เป็นตัวเจ้าอำนาจบาตรหลวงอย่างใหญ่โตที่จะครอบพระไทยทั้งชาติอยู่แล้ว เวลานี้มันครอบไปเกือบจะหมดแล้ว มันเอาดินเหนียวติดหัวๆ แล้วก็ร้อยจมูกลากไปหมด พระปริยัติเรานี้มีความหมายอะไรเวลานี้ เรียนมาชั้นไหนเจ้าฟ้าเจ้าคุณกระทั่งสมเด็จ ถูกเบ็ดมันเกาะปากทั้งหมด

ต้องขออภัยนะเวลานี้ เท่าที่ทราบอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เห็นเอามาเกาะปากได้แต่วงกรรมฐาน นอกนั้นมันเกาะเสียแทบจะหมด นี่อำนาจใหญ่หลวง พอมันได้เป็นใหญ่แล้วมันจะครอบหมด ไฟเผาศาสนาแหลก จากนั้นก็เผาชาติแหลก เพราะอำนาจบาตรหลวงอันใหญ่โตอยู่กับจุดนี้ จุดกาฝากมหาภัย เพราะฉะนั้นพระไทยจึงปัดทันที นี่คือไฟไม่ให้เอาเข้ามา ปัด ออกจากนี้มันจะเข้าชาติ ชาติไม่มีความหมายนะ ศาสนามีน้ำหนักมากทีเดียว ชาติของเรานี่อยู่ในวงพุทธ ถูกมันเกลี้ยกล่อมถูกมันบีบบังคับให้เป็นคนของมัน เป็นเครื่องมือของมันแล้ว ชาตินี้จม พระมหากษัตริย์จม เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่คือพระมหากษัตริย์ ชาติของเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ของเรา พระมหากษัตริย์ครอบอยู่ในนี้ ศาสนายิ่งใหญ่โต เราต้องเทิดทูนรักษาให้เต็มเหนี่ยว คอขาดขาดไปเลยนะพี่น้องทั้งหลาย อย่าให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี่เข้ามาแตะได้ จำเอานะทุกคน

 

รับฟังรับชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร AM103.25 KHz

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก