หัวหน้ากาฝากมหาภัย
วันที่ 8 สิงหาคม 2547 เวลา 13:00 น.
สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมคณะเจ้าคุณอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์ ณ ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อบ่ายวันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

หัวหน้ากาฝากมหาภัย

        

         เราบวชมานี่เพื่อจะทำประโยชน์ให้โลก สิ่งที่เป็นภัยต่อชาติ ต่อศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ เวลานี้กำลังคุกคามเข้ามาทุกแง่ทุกมุม ทุกแห่งทุกหน ทางฝ่ายพระก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปอย่างหนึ่ง ทางฝ่ายฆราวาสก็เกี่ยวข้องกับพระ เสี้ยมสอนยุยงกันไปให้เกิดความเดือดร้อนระส่ำระสายทั่วประเทศเขตแดน จนกระทั่งลุกลามไปถึงพระมหากษัตริย์ ท่านจะทรงพักผ่อนไม่ได้เลยละ เพราะประเทศไทยมีพุทธศาสนาซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกมานาน กลายเป็นฟืนเป็นไฟจากพระจากเณรที่เห็นผิดเป็นชอบ กระจายออกไปหมดเวลานี้

         จึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลาย พระเจ้าพระสงฆ์ที่มารวมอยู่ในสถานที่นี่ ขอให้ทราบตามความเป็นจริง วันนี้หลวงตาจะได้ชี้แจงความเป็นจริงให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความสัตย์ความจริง เป็นอรรถเป็นธรรม ไม่มีคำว่าแง่งอนหรือหลอกลวงต้มตุ๋นแต่ประการใดเลย คือเวลานี้พุทธศาสนาของเรากำลังเป็นฟืนเป็นไฟโดยที่ถูกเผาไหม้จากกาฝากมหาภัย เข้าใจไหมกาฝาก ทางภาษาภาคอีสานเขาว่า ผากไม้ ผากมะม่วง ผากขนุนอะไรก็แล้วแต่ ผากๆ คือกาฝากนั้นแหละ

         กาฝากนี้ไม่มีคุณแต่อย่างใด เป็นภัยตลอด ทีนี้กาฝากชุมนุมชน กาฝากในมวลมนุษย์กับพุทธศาสนาคลุกเคล้ากันอยู่เวลานี้ จึงเป็นกาฝากมหาภัย กาฝากอันนี้หาคุณค่าไม่ได้ เป็นมหาภัยทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย์ ร้อนทั่วถึงกันไปหมดเวลานี้ นี่คือกาฝากมหาภัย โดยเกิดขึ้นจากการยุแหย่ก่อกวนทำลายต่างๆ แก่ผู้ที่ทำความดีทั้งหลาย พวกนี้จะทำตั้งแต่ความชั่วช้าลามก ยุแหย่ก่อกวนทำลายไปตลอด เที่ยวเสี้ยมสอนทางนู้นเสี้ยมสอนทางนี้ตลอดไป นี้คือกาฝากมหาภัย ขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้

         เฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์องคเจ้าเราที่บวชมาในร่มเงาพระพุทธศาสนา อย่าไปหลงกลไอ้พวกกาฝากมหาภัยนี้ มันจะแปลงรูปมาเป็นรูปดินเหนียวติดหัว มาโปรยยศโปรยลาภให้ องค์นั้นเป็นสมุห์ องค์นี้เป็นใบฎีกา องค์นั้นเป็นพระครู องค์นี้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ องค์นั้นเป็นสมเด็จ องค์นั้นเป็นเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ มีหน้ามีตา ประสาดินเหนียวติดหัวจากลมปากแห่งความโกหกของจอมมหาภัย เวลานี้พระสงฆ์ของเรากำลังเป็นบ้ากับลมปาก แล้วกำลังเป็นบ้ากับดินเหนียวติดหัว

         คำว่าดินเหนียวติดหัวได้แก่ ยศแก่ลาภ ตั้งเป็นพระครูพระคันขึ้นไปโดยลำดับ นี้เรียกว่าดินเหนียวติดหัว เขาเอาดินเหนียวนี่ละ เวลานี้ตัวใหญ่ของกาฝากมหาภัยนี้กำลังแผลงฤทธิ์นะ แสดงฤทธิ์แสดงเดช ปีนขึ้นอยากเป็นสมเด็จสังฆราชนี้ก็ปีนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หน ปีนอยากเป็นสมเด็จสังฆราช ปีนมาไม่หยุดไม่ถอย ปีนตกลง ปีนตีตกลงแล้วปีนขึ้น นี่กองมูตรกองคูถอันใหญ่หลวงของพี่น้องชาวไทย เรียกว่ากาฝากมหาภัย นี่คือหัวหน้าแห่งกาฝากมหาภัย

         มันกำลังยุแหย่ก่อกวนบีบบี้สีไฟทุกแบบทุกฉบับให้พี่น้องทั้งหลาย ทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ ตลอดประชาชนเดือดร้อนไปตามๆ กัน มันเอาพิษเอาภัยนี้มาเสกสรรปั้นยอว่าเป็นความดีงามขึ้นมา ปั้นมูตรปั้นคูถขึ้นมาเป็นทองคำทั้งแท่งทีเดียว แล้วเหยียบทองคำทั้งแท่งคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มีคุณค่ามากต่อประเทศไทยมานานเท่าไรให้ล่มจมลงภายในดิน พวกนี้กำลังจะแผลงฤทธิ์แผลงอำนาจขึ้นมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มกำลังของมัน กำลังแสดงทุกแห่งทุกหนเวลานี้

         ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เฉพาะพระของเรานั้นขอให้ทราบด้วยดี พระออกมาด้วยความเสียสละ หวังพึ่งบุญพึ่งกรรมกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นลำดับลำดา ไม่ได้หวังพึ่งพวกดินเหนียวติดหัวเหล่านี้นะ ขออย่าพากันหลงดินเหนียวติดหัว ให้เขายกเป็นพระครูพระคัน สมุห์ใบฎีกา เจ้าฟ้าเจ้าคุณ เจ้าคณะภาคนั้นภาคนี้ เป็นเครื่องมือของเขาแล้วก็เป็นกำลังของเขาอีก ทีนี้ก็มาเหยียบย่ำทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีคุณค่ามากขนาดไหนให้ล่มจมลงไปสู่นรกอเวจีที่ไหนก็ไม่ทราบ

         ขอให้ท่านทั้งหลายทราบ พระเราอย่าหลงกลมันนะ หลวงตาจะเปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เรียนมาด้วยศีลด้วยธรรมเหมือนกัน มีคัมภีร์เหมือนกันเรียนมา พูดนี้จึงพูดด้วยคัมภีร์วินัย พูดทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมชาติของศีลของธรรม เวลานี้กำลังออกทั่วประเทศไทยเรา พวกนี้พวกเกลี้ยพวกกล่อม แล้วจากนี้เมื่อปีนขึ้นเป็นสังฆราชได้แล้ว เวลานี้กำลังปีนขึ้นจะเป็นสังฆราชเป็นมหากาฝาก และมหาภัยอันใหญ่หลวง ถ้าขึ้นได้แล้วหมดชาติไทยของเราจะไม่มีอะไรเหลือเลย

         อันนี้เป็นเจ้าอำนาจบีบพระได้หมดทั่วประเทศ เพราะเขามีอำนาจ บีบพระแล้วจากนั้นให้พระอยู่ในที่ต่างๆ ตั้งแต่เจ้าคณะภาคลงมาถึงเจ้าคณะตำบล บีบบี้สีไฟไปเสี้ยมไปสอนประชาชนที่อยู่ติดกับวัดนั้นๆ เป็นลูกศิษย์ของวัดนั้นๆ ให้ปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนี้ เอามูตรเอาคูถมาหลอกว่าเป็นของดิบของดี แล้วก็เสี้ยมสอนบีบบังคับไปในตัวให้ประชาชนทั้งประเทศหลงตาม เพราะพระทั้งประเทศหลงตามแล้ว ถูกเบ็ดมันเกาะปาก ได้แก่ดินเหนียวติดหัวมาหลอก

         เวลานี้ก็ประกาศลั่นออกมาแล้วว่าองค์นั้นจะเป็นชั้นนั้น องค์นี้จะเป็นชั้นนี้แล้วนะเวลานี้ ออกไปทุกแห่งทุกหนประกาศลั่น นี่ละคือดินเหนียวหลอกให้พระตัวที่โง่ๆ นั้นติดตามดินเหนียวแล้วเท่ากับเอาเบ็ดติดปากไปด้วยเลย เวลานี้กำลังกระจายไปทุกแห่งทุกหน เราเป็นพระอย่าหลงกลของเขา กลเหล่านี้กลเพื่อทำลายชาติ กลเพื่อทำลายศาสนา กลเพื่อทำลายพระมหากษัตริย์ เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น เพราะฉะนั้นจงพากันทราบไว้ทั่วถึงกันว่ากลนี้กลมหาภัย ให้พากันระมัดระวัง

         อย่าเป็นบ้าดินเหนียวกับเขา เขาเอาดินเหนียวติดหัวแล้วพูดให้มันเต็มศัพท์เต็มแสง ลากคอไปทีเดียว ลากไปไหนก็ได้เหมือนหมาตัวหนึ่ง ดินเหนียวติดหัวนั่น ฟังซิดินเหนียวมันมีค่ามีราคาขนาดไหน ประสายศ เป็นนั้นเป็นนี้ นี้คือลมปาก แล้วทีนี้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรามีคุณค่ามหาศาลมาขนาดไหน ตั้งแต่เมื่อไร ทั้งสามพระองค์นี้เคยให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พี่น้องชาวไทยเรื่อยมา เพราะชาติไทยเรามีชาติมีศาสนา พุทธศาสนา มีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองให้เกิดความสงบร่มเย็นเรื่อยมา จนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยปรากฏเป็นฟืนเป็นไฟที่ไหน ไม่ว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด  ครองบ้านครองเมืองครองโดยศีลโดยธรรม

         บรรดาประชาชนทั้งหลายที่เป็นลูกเต้าของท่านก็อยู่ด้วยความสงบร่มเย็น กราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยความสนิทใจ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาซึ่งเป็นพุทธศาสนูปถัมภกมาจนกระทั่งบัดนี้ นี้มีคุณค่าขนาดไหน ท่านทั้งหลายให้ฟังให้ดี ชาตินี่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศมีคุณค่าขนาดไหน ศาสนาที่ให้ความร่มเย็นของชาติ เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหมทั้งหลาย นี้มีคุณค่าขนาดไหน พระมหากษัตริย์ทรงปกครองประเทศชาติบ้านเมืองให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมานี้ มีคุณค่าขนาดไหน

         แล้วตัวเสนียดจัญไรตัวกาฝากมหาภัยมันขึ้นมาในระยะนี้ กำลังเริ่มขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา นี่ละกาฝากมหาภัยเริ่มเกิดขึ้น เกิดแง่นั้นตั้งแง่นี้ขึ้นมา ตั้งแง่นั้นขึ้นมา แล้วก็ระงับด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมของผู้ดี ผู้ทรงศีลทรงธรรมเรื่อยมา เวลานี้ตั้งขึ้นมาใหญ่โตทีเดียว เข้ามาแทรกมาแซง มาเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงในวงพระพุทธศาสนา ในพระเจ้าพระสงฆ์ ตามปรกติพระเจ้าพระสงฆ์เรียกว่าเป็นคณะสงฆ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครมาอาจเอื้อมได้ ไม่มีใครมาเหยียบย่ำทำลายได้

         เวลานี้มันแทรกเข้ามาเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง ดีไม่ดีมันตั้งให้เป็นสังฆราชก็ได้ ฆราวาสขี้เหม็นๆ นั้นแหละ มันเป็นมาทุกแบบทุกฉบับ ให้ท่านทั้งหลายจำไว้ อย่าหลงกลอุบายนะ ดินเหนียวติดหัวนี้คือตัวมหาภัยที่จะทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา พระมหากษัตริย์ได้โดยไม่ต้องสงสัย ถ้าใครเห็นดินเหนียวติดหัวซึ่งเป็นเหมือนมูตรเหมือนคูถว่าเป็นของดิบของดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นทองคำทั้งแท่งและมีคุณค่ามหาศาลนี้จะจมไปด้วยภัยอันนี้เอง ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้

         เวลานี้กำลังถูกก่อกวนทุกอย่าง โปรยไปทุกอย่างทุกแบบทุกฉบับที่จะให้ชาติไทยล่มจม เบื้องต้นก็กล่อมพระเสียก่อน กล่อมตั้งแต่ใหญ่ๆ ลงมา ตั้งเป็นสมุห์ใบฎีกา จนกระทั่งเจ้าฟ้าเจ้าคุณ สมเด็จ เป็นภาคนั้นภาคนี้ อยู่ในเงื้อมมือของมันทั้งหมดพวกนี้น่ะ แล้วมันจะใช้ไปทางไหนก็ใช้ แต่ที่มันใช้ก็คือใช้แบบกาฝากมหาภัย แบบทำลายชาติ แบบทำลายศาสนา พระมหากษัตริย์นั้นแล ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ เวลานี้กำลังแดงไปหมดแล้วทั่วประเทศไทย

         นี่เริ่มแล้ว สังฆเภทจะเกิดแล้ว เพียงเท่านี้ก็เป็นสังฆราชี คือบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ร้าวรานกันไปหมด ทั้งธรรมยุตทั้งมหานิกาย ผู้เป็นศีลเป็นธรรมตามหลัก ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วย ฝ่ายนี้ก็ไม่น้อยไม่เห็นด้วย ผู้ที่เป็นมหาภัย เป็นกาฝากมหาภัยนี้ พวกนี้มีแต่คืบคลานเข้ามา เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่สำคัญ จะเอาให้ได้อย่างใจๆ นี่เป็นพวกหนึ่ง พวกนี้กับพวกมีศีลธรรมกระทบกระเทือน รบกันด้วยฝีปาก ด้วยความรู้ความเห็น เวลานี้กำลังร้าวรานทั่วประเทศไทย

         ถ้าลงได้ตั้งกองขี้กองมูตรกองคูถอันใหญ่หลวงนี้ขึ้นได้แล้ว เรียกว่าเป็นสังฆเภท ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ชาติ-ศาสนาแตกกระจัดกระจาย สังฆเภทนี้คืออนันตริยกรรมห้า อนันตริยกรรมห้าท่านถือว่าเป็นกรรมที่หนักมากที่สุด ในพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ห้าประการ คอยฟังโดยลำดับ

         ฆ่ามารดา หนึ่ง

         ฆ่าบิดา หนึ่ง

         ฆ่าพระอรหันต์ หนึ่ง

         ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตาย หนึ่ง เป็นสี่แล้ว

         สังฆเภท ยุแหย่ก่อกวนพระสงฆ์ที่อยู่กันด้วยความเป็นศีลเป็นธรรม ให้แตกให้แยก ให้แตกกระจัดกระจายไปจากกันหนึ่ง นี้เรียกว่าสังฆเภท

         อาการที่มันแสดงจากกาฝากมหาภัยเหล่านี้ เป็นเรื่องราวที่สังฆเภทกำลังก่อตัวขึ้นมา จะทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย์ของเรา ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปคิด พระเณรลูกหลานทั้งหลายอย่านั่งหลับหูหลับตาอยู่เฉยๆ นะ เรามีความรับผิดชอบในชาติของเรา ศาสนาของเรา พระมหากษัตริย์ของเรา เราต้องมีหูมีตา อย่าไปเห็นดินเหนียว-ลมปากติดหัวนั้นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้นี้จะจม ผู้นี้จะสร้างความจม ผู้นี้จะเป็นมหาภัยต่อชาติของตนเอง

         จึงขอให้พากันพินิจพิจารณาให้ดี เหล่านี้ไม่มีคุณค่าอะไร ฟังแต่ว่ากาฝากๆ มีแต่เป็นภัยและมหาภัยโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ส่วนคุณค่าท่านก็แสดงไว้แล้ว ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณค่าขนาดไหนแสดงไว้แล้ว หากว่าผู้ใดมีความเห็นผิดหลงไปตามฤทธิ์ตามเดชมหาภัยแล้วก็ให้รีบกลับเนื้อกลับตัว พวกพระลูกพระหลานทั้งหลายอย่าไปเชื่อ ให้รีบแก้ไขดัดแปลงตนเอง พลิกตัวเองให้ดี ธรรมเหล่านี้เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนโลก หลวงตาไม่ได้มาโกหกพี่น้องทั้งหลาย เอาความสัตย์ความจริงมา

         ตั้งแต่วันบวชมาเราสร้างตั้งแต่ความดิบความดีตามศีลตามธรรมตลอดมา ไม่เคยขัดแย้งกับศีลกับธรรมของพระพุทธเจ้าเลย จนกระทั่งมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลก กระจายออกไปจนกระทั่งถึงช่วยโลกมาเป็นเวลา ๖ ปีกว่านี้ เราก็ดำเนินตามศีลตามธรรมตลอดมา เราไม่เคยขัดแย้งต่อศีลต่อธรรมประการใด พอที่จะให้เกิดความร้าวรานในบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เราเป็นผู้นำในโครงการช่วยชาตินี้ ไม่ปรากฏว่ามี

         และธรรมเทศนาที่เราแสดงนี้ก็แสดงทั่วประเทศไทยเลย จากทั่วประเทศไทยแล้วออกทั่วโลกเป็นเวลา ๖ ปีกว่ามานี้แล้ว นี้หมายถึงการแสดงออกแก่ประชาชนทั้งหลายในการช่วยชาติ ที่เราแสดงมาตั้งแต่ต้นนู้น ๒๔๙๓ เป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้นานสักเท่าไรและมีมากขนาดไหน นี่ก็ไม่เคยปรากฏว่าธรรมเหล่านี้ได้เป็นความแสลงแทงใจให้เป็นพิษเป็นภัยแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ทั้งนักบวชและฆราวาสตลอดมา จากเราเองซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วย เอาเป็นเอาตายเข้าว่าตามศีลตามธรรม ผลที่ได้มาเป็นที่พอใจทุกอย่าง การแสดงออกให้พี่น้องทั้งหลายฟังจึงมีแต่บุญแต่คุณ เป็นแต่ศีลแต่ธรรมล้วนๆ ไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยต่อพี่น้องทั้งหลายแม้นิดหนึ่ง

         นี่เราก็ได้นำธรรมะเหล่านี้แล ที่มาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบอยู่เวลานี้ ขอให้พระลูกพระหลานถ้าหากว่าได้หลงผิดไปให้รีบกลับเนื้อกลับตัว นี้คือมหาภัย เราไม่ได้โกหกใคร เราเตือนบอกว่านี่มหาภัย ให้พากันทราบว่านี้มหาภัยจะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นมหาคุณอันใหญ่โต ให้พินาศฉิบหายลงจากเมืองไทยเรา คืออันนี้แหละกาฝากมหาภัยที่กำลังปั้นกันขึ้นมา ปั้นขึ้นมาแบบนั้นปั้นขึ้นมาแบบนี้ หลอกลวงหลายสันพันคม ไปที่ไหนมีแต่พวกหลอกลวง ปั้นมูตรปั้นคูถขึ้นมาเป็นของจริงตลอดมา ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ

         นี่เราพูดตามความสัตย์ความจริง วันนี้มีพระเจ้าพระสงฆ์ มีพระลูกพระหลานมามากอาจหลงตามเขาไป เพราะเห็นแก่ดินเหนียวก็ได้ ดินเหนียวเลยเป็นของมีค่ามีราคา เป็นมหาภัยทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตนอย่างแหลกเหลวไปได้ ถ้าเห็นว่าเหล่านี้เป็นความเยินยอสรรเสริญตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติตัวดี เช่นอย่างพระมหากษัตริย์ ท่านทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ให้ผู้ใดๆ ท่านไม่ได้ประทานให้เพื่อเหยียบย่ำทำลายผู้นั้นและศาสนา

         ท่านประทานให้เพื่อยกยอสรรเสริญเทิดทูน ขอให้ท่านปฏิบัติดีจากนี้ต่อไปอีก เท่าที่ได้รับการยกยอสรรเสริญตั้งภูมินั้นภูมินี้ ยศถาบรรดาศักดิ์ให้ก็เพราะเห็นท่านเป็นผู้มีคุณธรรม สมควรแก่การกราบไหว้บูชาจึงตั้งให้ แล้วท่านจงทำความอุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนเป็นพระที่ดี เป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ท่านตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ท่านตั้งอย่างนั้นต่างหาก ท่านไม่ได้ตั้งเพื่อให้ท่านเป็นมหาภัยต่อชาติต่อศาสนา อย่างที่เขากำลังหาตั้งกันอยู่เวลานี้

         เวลานี้เอาอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ นั้นแหละมาตั้งเป็นมหาภัยนะ องค์นั้นก็จะให้เป็นชั้นนั้น องค์นี้ก็จะให้เป็นชั้นนี้ เพื่อกว้านเข้ามาเป็นพรรคเป็นพวกของตัวเอง แล้วจะได้เหยียบชาติ เหยียบศาสนา พระมหากษัตริย์ ลงไปอย่างแหลกเหลวโดยไม่มีปัญหาอะไร ขอให้พระลูกพระหลานจำเอาไว้ คำพูดหลวงตานี้เป็นคำพูดที่โกหกแล้วเหรอ เราปฏิบัติตนตั้งแต่วันบวชมาเราไม่เคยโกหกตน และสอนพี่น้องทั้งหลายที่ออกช่วยชาติบ้านเมืองมา ๖ ปีก็ไม่ปรากฏแม้เม็ดหินเม็ดทราย ว่าได้เอาคำสอนนี้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเป็นพิษเป็นภัยมาสอนพี่น้องทั้งหลาย ให้เกิดฟืนเกิดไฟเผาไหม้ตนเอง และส่วนรวมเราก็ไม่เคยมี ตลอดศีลธรรมภายในใจสอนทุกบททุกบาท

         ถ้าว่าปัจจัยก็ได้เวลานี้ทองคำเราจะครบจำนวนอีกตันหนึ่ง แต่ก่อนเรามอบเรียบร้อยแล้ว ๑๐ ตันกว่า คราวนี้จะได้มอบอีก ๑ ตันวันที่ ๑๙ สิงหานี้แล เราจะไปมอบทองคำที่สวนแสงธรรม โดยได้นัดหมายกับทางธนาคารชาติให้มารับ ๑ ตัน รวมแล้วเป็นทองคำ ๑๑ ตัน นี่จากความรักชาติ ความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงกันของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ โดยมีเราเป็นผู้นำก็เห็นประจักษ์ความเป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยของเรา เห็นประจักษ์ในความรักชาติ ในความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งชาติไทยของเราประจักษ์ใจ

         เวลานี้ทองคำจะได้ ๑๑ ตันในวันที่ ๑๙ ที่ได้มาแล้ว ๑๐ ตัน นี่จะได้วันที่ ๑๙ ค่อนข้างแน่นอนแล้ว รอเวลาที่จะมอบนี้เท่านั้น เป็นทองคำ ๑๑ ตันกว่า แล้วดอลลาร์ ๑๐ ล้านสองแสนกว่า ส่วนเงินไทยนั้นเราได้กระจายทั่วประเทศไทย ไม่ว่าภาคใดๆ เป็นอวัยวะของคนทั้งชาติ เหมือนกับแขนซ้ายแขนขวา ข้างบนข้างล่าง เป็นอวัยวะของเรา อันนี้ก็เหมือนกันภาคใดๆ เป็นอวัยวะของชาติไทยเรา จึงต้องช่วยเหลือเจือจุนไปหมดทุกภาค เพราะฉะนั้นเงินอันนี้จึงได้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพียงสองพันล้านกว่าบาทเท่านั้น นอกนั้นกระจายออกไปช่วยชาติบ้านเมืองไปหมด

         เฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล เวลานี้ตั้ง ๒๐๐ กว่าโรงที่เราช่วยเหลือตลอดมา ช่วยตลอดๆ ขึ้นต้นก็คือสงเคราะห์คนทุกข์คนจน สงเคราะห์จริงๆ เรา ด้วยความบริสุทธิ์ใจ สงเคราะห์คนทุกข์คนจนนี้ด้วยเหตุด้วยผลว่าจะควรสงเคราะห์หรือไม่ หรือสงเคราะห์มากน้อยเพียงไร เราพิจารณาโดยเหตุโดยผลแล้วก็สงเคราะห์ จากนั้นก็สถานสงเคราะห์ โรงร่ำโรงเรียน ที่ราชการต่างๆ โรงพยาบาล นี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านเรา แล้วนำไปทำประโยชน์ให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละ

         ท่านทั้งหลายดูเอา ไปสถานที่ใดเห็นแต่รอยมือๆ ที่เราให้นั้นให้นี้ๆ โดยเป็นปัจจัยของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศนั้นแล เราเป็นผู้ทำหน้าที่แทน จึงเรียกว่ารอยมือเราก็ได้เพราะเราเป็นหัวหน้า เต็มไปหมด นี่เรียกว่าเงินไทยออกทางนี้ ส่วนทองคำเข้าคลังหลวงร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ ดอลลาร์ก็เข้า ๑๐ ล้านกว่า จากนั้นดอลลาร์นี้จะไม่พอกับการจับจ่ายช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในกาลต่อไป เพราะผู้มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากเราไม่ได้ลดลงเลยนะ แม้เราจะหยุดการช่วยชาติเทศนาว่าการแล้วก็ตาม เงินทองข้าวของมันก็หยุดไปตามๆ กัน แต่ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากเราวันหนึ่งๆ ไม่น้อยมานี่

         นี่ละทีนี้เงินไทยของเราก็จะไม่พอ มีแต่ท่านทั้งหลายมาบริจาคตามอัธยาศัยเราก็รับไว้ ทีนี้ออกช่วยชาติบ้านเมืองมันไม่พอ จึงต้องไปเดือดร้อนถึงดอลลาร์ ดอลลาร์มีเท่าไรเวลานี้หมุนเข้ามาช่วยเงินไทย จึงไม่เข้าสู่คลังหลวงเหมือนแต่ก่อน ออกมาหมุนมาช่วยเงินไทย แปรสภาพออกเป็นเงินไทยช่วยชาติบ้านเมืองตลอดมา นี่คือการดำเนินชาติบ้านเมือง เราไม่เคยมีความบกพร่องต่อสิ่งใด เงินนี้มีกี่พันกี่หมื่นล้าน บาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ เพราะเหตุไร เพราะเราช่วยชาติด้วยความเมตตาสงสารสุดส่วน ถึงขนาดร้องโก้กทีเดียว

         เพราะเหตุไรจึงร้องโก้ก ก็เมืองไทยเราที่ปู่ ย่า ตา ยาย พาถ่อพาพายมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขๆ เรื่อยมา พอก้าวเข้ามา ๒๕๔๐ นี้ ทั้งๆ ที่พลเมืองเรามีมากต่อมากตั้ง ๖๒ ล้านคน แล้วก็จ่อหัวลงทะเลเพื่อความล่มจมด้วยกันทั้งนั้น เราไม่ได้ไปหาดูว่าหมู หมา เป็ด ไก่ มันวิ่งไปกับเจ้าของจะลงทะเลด้วยกันหรือไม่ก็ไม่ทราบ พวกเหล่านี้จะจ่อหัวลงทะเล เพราะติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรัง 

         การติดหนี้ของเมืองไทยเราในขั้นนั้นพ.ศ.นั้นติดหนี้จนกระทั่งคนไทยเรา ๖๒ ล้านคนมองหาคนจะไม่เห็น มีตั้งแต่หนี้สินครอบไปหมด เห็นไหมมากไหม เราติดหนี้เขาถึงขนาดตัวเองจะล่มจมลงทะเลหลวงทั้งชาติๆ นี่ละที่เราร้องโก้ก เพราะติดหนี้ติดสินเขาเกินกว่าที่เราจะฟื้นตัวได้ จึงร้องโก้กทีเดียว จากนั้นมาเราคิดย้อนกลับมาแก้ไขกันทันที เอ้าเมืองไทย ๖๒ ล้านคนจะพาตัวของตัวให้จมทั้งประเทศนี้เพราะใคร ก็เพราะคนไทยเราลืมเนื้อลืมตัว การจับจ่าย การอยู่การกิน ใช้สอยสุรุ่ยสุร่าย ลืมเนื้อลืมตัว

         เพราะฉะนั้นเงินทองข้าวของจึงหมดไปๆ ใครคว้าไม่ทันไปหยิบยืมเขามาๆ มากต่อมากมันก็กลายเป็นหนี้ท่วมหัวไปได้ นี่ก็คือคนไทยเราประมาทในระยะต้น จะพาให้ชาติของตนจม บัดนี้รู้ตัวแล้ว เราเป็นผู้ประกาศเป็นผู้นำ คนไทยของเราทั้งหมดนี่แหละเป็นผู้จะทำชาติของตนให้ล่มจม บัดนี้เมืองไทยของเราให้รู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไป เอ้าให้ฟื้นฟู การอยู่การกิน การใช้การสอย ทุกอย่างให้มีความประหยัดมัธยัสถ์ แล้วพยายามขวนขวายหาได้มามากน้อย คือทองคำหนึ่ง ดอลลาร์หนึ่ง เงินสดหนึ่ง เหล่านี้เราจะเอาเข้าไปฟื้นฟูในชาติของเราซึ่งอยู่ในคลังหลวงเป็นสำคัญ ให้ต่างคนต่างบริจาค ได้มา เราจะนำอันนี้เข้าไปฟื้นฟูชาติของเราที่กำลังจะล่มจมให้ฟื้นตัวขึ้นมาๆ

         แล้วผลแห่งความรักชาติ ความพร้อมเพรียงสามัคคี ความที่อยู่ในโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์ อำนาจแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็ค่อยฟื้นตัวด้วยความรักชาติ ด้วยความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน จนกระทั่งปรากฏว่าเมืองไทยของเราเวลานี้พอลืมตาอ้าปากได้แล้ว ติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังจนมองหาคนไทยไม่เห็น มีแต่หนี้ท่วมหัวๆ นั้น เวลานี้หนี้ได้จากลงไปๆ เตะไอ้จมูกโด่งนั้นลงทะเลไปแล้ว ติดหนี้มันเท่าไรๆ ฟาดเอาหนี้ใส่หน้าผากให้มันหงายหมาไปแล้ว เราก็มีแต่คนไทยล้วนๆ เต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้ นี่ก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวของชาติไทยเราที่ได้ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม กลมกลืนความสามัคคีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ยกชาติขึ้นมาได้ เวลานี้ลืมตาอ้าปากได้แล้ว ให้พากันเข้าใจ

         พอมาถึงขั้นพอลืมตาอ้าปากได้แล้ว ไอ้เรื่องมหาภัยนี้ก็กำลังเข้ามา จะมากลืนทั้งชาติ กลืนทั้งศาสนา กลืนทั้งพระมหากษัตริย์แห่งชาติไทยของเรา ที่เรียกว่ากาฝากมหาภัย ท่านทั้งหลายให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะ บัดนี้ให้ระวังตรงนี้ อย่าเชื่อนะ อุบายวิธีการเหล่านี้หวานทีเดียวนะ หวานฉ่ำทีเดียว หลอกท่านั้นท่านี้ มีแต่หลอกให้จมๆ ให้เอาเสียงอรรถเสียงธรรมเข้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในจิตใจ อย่าเชื่อมันนะ พวกพระพวกเณรทั้งหลายก็เหมือนกัน ฝ่ายปริยัติเรารู้สึกว่าอ่อนมากทีเดียว เขาหลอกอะไรๆ ได้ทั้งนั้นๆ

         เอาดินเหนียวมาติดหัวก็ว่าตัวมีหงอน เป็นบ้ายศบ้าลาภ ลืมชาติ ลืมศาสนา ลืมพระมหากษัตริย์ที่มีคุณค่ามหาศาลไปเสีย เกือบจะว่าไปเสียสิ้น ฟังซิน่ะ เพราะการตื่นยศตื่นลาภ บวชเข้ามาเราบวชเข้ามาหาศีลหาธรรม เราไม่ได้บวชเข้ามาหายศหาลาภ นี่พระพุทธเจ้าปัดออกหมดแล้ว เราไปกว้านหามาทำไม ประสากองมูตรกองคูถ ให้พลิกตัวแก้ไขตัว ยศให้อยู่กับเราเอง การประพฤติตัวของเราด้วยศีลด้วยธรรมยศอยู่กับเรา ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหน ว่าศีลก็ดี ทานก็ดี การกุศลทุกประเภท เราสร้างลงไปมาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของเรา ไอ้ดินเหนียวติดหัวมันไม่หนุนอะไรละ นอกจากเราไปเป็นบ้ามันเท่านั้น จึงทำบ้านเมืองให้ล่มจมได้นะ ให้พากันระมัดระวัง

         เวลานี้ออกทุกแง่ทุกมุม ปีนขึ้นตกลง ปีนขึ้นแล้วตีแล้วตกลง ปีนขึ้นตีแล้วตกลง กองขี้ใหญ่กองนี้ กองนี้ละกองมหาภัยให้ท่านทั้งหลายทราบเสีย ตัวนี้ขึ้นได้แล้วเป็นกำลังมากในศาสนา จะบังคับบัญชาพระเณรตั้งแต่เจ้าคณะสูงสุดลงมาอยู่ในเงื้อมมือของมัน จากนั้นแล้วเจ้าคณะต่างๆ กระจายไปหาประชาชน วัดนั้นวัดนี้อยู่ใต้อำนาจของพระที่เป็นเครื่องมือของมันนี้แล จากนั้นทั้งประชาชนทั้งพระเณรแทนที่จะเป็นลูกชาวพุทธเหมือนแต่ก่อนกลายเป็นลูกชาวผี ถือพระพุทธเจ้าเป็นภัยเสียแล้วที่นี่ หมุนไปทำลายศาสนา จากนั้นหันไปทำลายประชาชนคนทั้งชาติ แล้วหมุนเข้าไปพระมหากษัตริย์ เกลี้ยงไม่มีเหลือเลย เพราะอำนาจแห่งมหาภัยกาฝากนี้ ให้พากันจำให้ดี

         นี่ละที่เราได้ออกต้านทานอยู่ทุกวัน ออกเพราะเหตุผลกลไกอะไรเรามีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑ์ มีศีลมีธรรม ตั้งกันมายังไงเราฟังหมดดูหมด หลักธรรมวินัยเป็นหลักเกณฑ์มีอยู่เราเอานี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์มาโดยลำดับ เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าหลวงตาบัวนี้เหมือนว่าบ้าสนามรบอันหนึ่งก็ไม่ผิด มาไม่ถูกเราไม่ถอย เราไม่ถอยเพราะอะไร เราทำเพื่อชาติ เพื่อศาสนา เพื่อพระมหากษัตริย์ คอขาดขาดไปเลยหลวงตาบัว ถ้าลงผิดแล้วไม่เล่นด้วย เพราะธรรมไม่เคยพาเล่นด้วย ถ้าถูกแล้วเอ้าหมุนไปเลยๆ ให้ท่านทั้งหลายฟังนะ เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย

         วันนี้ได้เปิดทางให้ท่านทั้งหลายทราบเสีย มหาภัยคืออะไร เวลานี้กำลังแสดงอยู่ทุกแห่งทุกหน นั่นละจำเอาไว้ เขาทำความดิบความดีทั่วประเทศเขตแดน คิดดูซิทองคำตั้งแต่เมืองไทยกำลังจะล่มจมฟื้นตัวขึ้นมาได้ ได้ถึง ๑๑ ตัน จะประกาศวันที่ ๑๙ นี้แหละ ๑๑ ตันกว่า แล้วดอลลาร์ก็สองล้านกว่า เงินไทยกระจายทั่วประเทศไทย นี่เขาช่วยกันทำ ที่เอามาบริจาคนี้มันเป็นเศรษฐีทุกคนเหรอ คนจนก็มี เศรษฐีก็มี มีเท่าไรน้ำใจของเขาไม่จน เขานำมาบริจาค คนได้มากได้น้อยตามกำลังศรัทธาด้วยน้ำใจที่รักชาติและรักความเสียสละ หนุนกันมาๆ จนกระทั่งได้ทองคำดังที่กล่าวนี้ พวกนี้เป็นพวกหนุนชาติของตน

         แล้วพวกนี้มันไม่ได้ทำอะไรนะ ตั้งแต่เราเริ่มบริจาคมันเที่ยวกีดเที่ยวขวาง เที่ยวทำลายไปหมดนะการที่จะทำความดี ทองคำกิโลหนึ่ง เอ้ายกให้สูงๆ หน่อยว่ากิโลหนึ่งมันก็ไม่เคยเอามาให้ หรือ ๑ บาททองคำก็ไม่เคยเอามาให้ ดอลลาร์ ๑ ดอลล์ก็ไม่เคยมาให้ เงินสด ๑ บาทก็ไม่เคยมาให้ มีแต่เรื่องทำลาย ไปที่ไหนเที่ยวกีดเที่ยวกัน เทศนาว่าการทั้งหลายเหล่านี้ มันเอาอำนาจป่าเถื่อนสั่งไปตามที่ต่างๆ หลวงตาบัวไปเทศน์ที่ไหนไม่ให้ไปฟังเทศน์หลวงตาบัว ฟังซิ นี่ละเป็นอย่างนี้ ไปมีทุกแห่งทุกหน มีอยู่ทุกแห่ง พวกที่เขาฟังเขาก็ฟัง พวกไม่ฟังเขาก็ทำของเขา

         เพราะฉะนั้นชาติไทยของเราจึงตะเกียกตะกายมาได้ เพราะไม่ฟังคำของเปรตของผีเหล่านี้ บ้านเมืองเราจึงตั้งขึ้นมาได้ พวกนี้เป็นพวกทำลาย ไม่ปรากฏเลยว่ามันเอาความดิบความดีเช่นทองคำ ๑ กิโล พอมีส่วนบ้างที่จะมาคัดค้านต้านทานเรา นี้บาทหนึ่งมันก็ไม่มี แต่เรื่องที่จะมาเผาชาติบ้านเมืองยกให้มันเป็นเบอร์หนึ่ง พวกนี้เบอร์หนึ่ง เขาตั้งชื่อของเขาสวยๆ ด้วยนะงามๆ ด้วยนะ เขาว่าสถาบัน เขาว่างั้น เขาบอกว่าหลวงตามหาบัวนี้เป็นภัยให้ทำลาย ไม่อย่างนั้นจะเข้ามาทำลายสถาบันเรา โถ เป็นสถาบันเหรอว่ะ สถาบันยักษ์ใหญ่ สถาบันมหาภัยคือสถาบันอันนี้เอง เราก็ย้ำเข้าไปนู้น สถาบันนี้คือสถาบันมหาภัยต่อชาติ ต่อศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ เขาว่าเป็นสถาบันเราก็ยกให้เป็นสถาบันตามเขา แต่เป็นสถาบันมหาภัย เข้าใจเหรอ

         นี่ให้พี่น้องทั้งหลายจำทุกคนๆ นะที่มาในวันนี้ เปิดเรื่องชาติที่รวมกันทั้งประเทศไทย ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเวลานี้กำลังภัยคุกคามเข้ามาๆ พระเรานี้แทบจะหมดแล้วนะถูกมันร้อยจมูกๆ เพราะดินเหนียวติดหัวๆ จูงไปเลย เห็นแก่ดินเหนียว ฟังซิ บวชเข้ามาเห็นแก่ดินเหนียว ไม่เห็นแก่ศีลแก่ธรรม ไม่เห็นแก่ชาติ ไม่เห็นแก่ศาสนา ไม่เห็นแก่พระมหากษัตริย์เลย เห็นแก่เพียงดินเหนียวเท่านั้น เลวไหมพระองค์นี้ องค์ไหนเป็นเลวทั้งนั้นๆ หนักศาสนา

         เพราะฉะนั้น พระลูกพระหลานของเราหากว่าได้เห็นผิดพลาดไปยังไงให้รีบแก้ตัวทันทีนะ คำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนเพื่อแน่นหนามั่นคงต่อชาติ ต่อศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา ไม่ใช่คำสอนที่จะทำลาย ส่วนอุบายวิธีการต่างๆ ที่มันเสี้ยมมันสอนมีแต่อุบายที่ทำลายทั้งนั้น ให้พากันจดจำเอาไว้

         วันนี้พี่น้องทั้งหลายก็มาประชุม ท่านเจ้าคุณใหญ่ท่านก็มาจากวัดโพธิฯ ท่านอุตส่าห์พยายามมาทุกปีๆ ในวันแรม ๘ ค่ำ ท่านมาด้วยความเมตตาเคยสนิทสนมกันมาตั้งแต่เป็นมหาเปรียญอยู่ด้วยกันนู้นจนกระทั่งเป็นเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค ติดพันกันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งป่านนี้เลยแยกไม่ออก ท่านก็อุตส่าห์เมตตาพาประชาชน พระเณรทั้งหลายเข้ามา หนึ่งก็ฟังการอบรม อันที่สองก็เพื่อพี่น้องทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาบำเพ็ญทานการกุศล ซึ่งจะมีในครั้งนี้ๆ ไม่ใช่มีอยู่ทุกวัน วันนี้เวลานี้เป็นโอกาสอันดี เราจะได้บริจาคมากน้อยตามกำลังศรัทธาของเรา และได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม นำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจแก่ตน จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อเราทั้งชาตินี้และชาติหน้า จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญ

         มาวันนี้เป็นโอกาสอันดี ไม่ใช่มาเฉยๆ เห็นเขามาเราก็มา เห็นเขาไปเราก็ไป ใช้ไม่ได้นะ ต้องมาอย่างมีเหตุมีผล ท่านมาที่นี่ท่านมาอบรมศีลธรรม และมาเพื่อการบริจาคทานการกุศลสร้างบารมีให้แก่ตน ไม่ใช่มาเล่นๆ เฉยๆ เรามาก็ให้มาแบบท่านเราจะได้ผลประโยชน์ติดเนื้อติดตัวไปแบบท่านนะ นี่ละเรื่องอรรถเรื่องธรรม การแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบวันนี้รู้สึกจะหนักไปทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะเรื่องนี้ครอบประเทศไทยของเรา เราจึงอดที่จะพูดเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสังฆเภทอันใหญ่หลวง ที่จะทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา พระมหากษัตริย์ กำลังก่อตั้ง โผล่ขึ้นมาตีแล้วตกลงไป

         ตีลงไปก็คือผู้มีศีลมีธรรมเป็นน้ำที่สะอาด นั่นละชะล้างลงไปๆ ไอ้ตัวสกปรกโผล่ขึ้นมาๆ อยู่เรื่อยๆ เวลานี้กำลังยุ่ง ดีไม่ดีก็ลากเอารัฐบาลมาเป็นเจ้าอำนาจ รัฐบาลท่านจะเป็นอะไร รัฐบาลท่านเป็นรัฐบาลที่ดี ตัวแสบๆ ที่มันแฝงอยู่ในรัฐบาลมันไปอ้างรัฐบาลเสียทั้งรัฐบาลเลย มันไม่ได้เอาตัวเดียวตัวแสบๆ นะ ตัวแสบๆ มีเพียงตัวสองตัวไม่มากนะ รัฐบาลเหล่านั้นท่านไม่มีอะไร ท่านมีความสงบร่มเย็นรักศีลรักธรรมเหมือนเราๆ ท่านๆ แต่นี้ไปเอานามของรัฐบาลมาเป็นเจ้าอำนาจปีนป่ายไปในทางที่ผิดๆ รัฐบาลเลยจะกลายเป็นที่ผิดไปด้วย

         ดีไม่ดีอาจถูกตำหนิก็ได้ หลวงตาบัวนี้ตำหนิจริงๆ รัฐบาลมีความจำเป็นอะไร  นั่นจะเอาแล้วนะ รัฐบาลมีอำนาจบาตรหลวงมาจากไหน จึงจะมาบังคับพระเจ้าพระสงฆ์ให้ทำตามความเห็นของตนอย่างนี้ พระสงฆ์เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ใครมีอำนาจเหนือพระสงฆ์ไปได้หรือ ฆราวาสญาติโยมอยู่ภายนอกต่างหาก ไม่ได้มาเป็นเจ้าใหญ่นายโต เป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง ถึงขนาดที่จะมาตั้งพระตั้งเณร หรือตั้งพระให้เป็นสังฆร่งฆราชได้อย่างนี้ นอกจากมันอุตริขึ้นมาเป็นสดๆ ร้อนๆ เวลานี้

         นี่จึงได้ชำระกันอยู่เสมอ แล้วก็ไปอ้างเอารัฐบาลเสียด้วยนะ รัฐบาลเห็นอย่างนั้น รัฐบาลเห็นอย่างนี้ เห็นไหนก็เห็นมาเถอะน่ะ เรียนมาด้วยกัน รู้มาด้วยกัน ผิดถูกชั่วดีรู้ด้วยกัน ไม่น่ากลัวไม่กลัว ถ้าน่ากลัวไม่บอกก็กลัว เช่นอย่างไฟกลัว แต่ไม่กลัวเวลาจุดบุหรี่เท่านั้นละ เวลานอกนั้นไม่จับมัน แต่เวลาจุดบุหรี่จับมันไม่กลัว เข้าใจเหรอ อันนี้ก็เหมือนกัน ไม่ว่าที่ไหนรัฐบาลไหนเอาเทวดามาเป็นรัฐบาลก็ตาม ต้องอยู่ในกรอบของศีลของธรรม ธรรมเหนือรัฐบาลมาตลอด รัฐบาลจะเหนือธรรมไปไม่ได้ ทีนี้เมื่อขัดกับธรรมเมื่อไรตรงนั้นละตรงได้คัดค้านต้านทาน ฟัดกันตรงนั้นเอง เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนจำนวนมาก ไม่ใช่เพื่อให้ความพินาศฉิบหายของคนทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

         ด้วยเหตุนี้เองหลวงตาบัวจึงมีการคัดค้านต้านทานตลอดมา ท่านทั้งหลายก็ทราบ การคัดค้านเป็นไปเพื่อชาติ เพื่อศาสนา เพื่อพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นละ จากความเสียหายเหล่านี้ ถ้าไม่คัดค้านไว้จมไปนานแล้วนะ ด้วยเหตุนี้จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ถึงใจนะที่สอนเวลานี้ มันจะมาเสี้ยมสอนทุกแบบทุกฉบับนั่นแหละพวกอำนาจป่าเถื่อน กฎหมายมีมันไม่เอามาใช้ มันเอากฎหมู่ เอากฎหมอย เอากฎหมา เอากฎหมัดมาใช้ บ้านเมืองเราถึงเดือดร้อน เพราะบ้านเราไม่ใช่หมูใช่หมาใช่หมัดนี่นะ เป็นคน แล้วมันเอากฎอันนี้มาใช้มันก็เดือดร้อน เพราะฉะนั้นจึงค้านกันๆ ตลอดมาอย่างนี้เอง

         วันนี้มีคนมามากมายก่ายกอง เราเทศนาว่าการตั้งแต่ส่วนใหญ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกัน จากนั้นมาก็แสดงเรื่องศีลเรื่องธรรมให้ปฏิบัติหน้าที่การงานของตนด้วยความเป็นคนมีศีลมีธรรม เป็นลูกชาวพุทธ วันหนึ่งๆ อย่าให้ขาดความดี ระลึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ ไว้ในใจเสมอ การทำบุญให้ทาน อย่าตระหนี่ถี่เหนียวไม่เกิดประโยชน์อะไร ตายลงไปแล้วเงินกองเท่าภูเขาก็ไม่เกิดประโยชน์ เจ้าของหมดคุณค่าแล้ว แต่ความดีงามที่เราสร้างไว้ในเวลามีชีวิตอยู่จากเงินจำนวนมากน้อยนั้นแหละจะเป็นของเรา ติดตัวเราไปๆ อันนี้ให้รักให้สนิทติดจมกับการเสียสละ มีมากมีน้อยเราไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ให้แบบคนจนนั้นแหละ เศรษฐีให้แบบเศรษฐี เราเป็นคนจนให้แบบคนจนได้บุญเหมือนกันๆ ไปหมดนะ

         วันนี้ประชาชนมีจำนวนมากมาย เรารู้สึกมีความเมตตามาก เทศนาว่าการอาจจะไม่ทั่วถึง เพราะกำลังวังชาธาตุขันธ์ก็ไม่ค่อยดี เท่าที่เทศน์ให้ฟังนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งพระทั้งเณรเรา ให้ได้นำไปเป็นข้อคิดเพื่อรักษาตัวเอง พระเณรจะเป็นพระเณรดีต้องเป็นผู้มีศีล นี่ข้อสำคัญ บวชเข้ามา รับศีลจากอุปัชฌาย์แล้วต้องเป็นผู้มีศีล ศีลนี่แลคือวินัยพระ วินัยพระนี้แลคือองค์ศาสดา ธรรมได้แก่ความอุตส่าห์พยายาม ความระมัดระวัง ความสำรวมระวัง ความอดความทนต่อหน้าที่ของตนในความเป็นพระ นี่เรียกว่าธรรม

         ใครมีธรรมเหล่านี้ในใจแล้วเรียกว่าผู้นั้นมีศาสดาติดตัวไป มีสติ ศาสดาคือสติ มีปัญญารอบคอบก็มีศาสดาติดตัว มีความพากความเพียร ความอดความทน ความสำรวมระวัง เรียกว่ามีศาสดาติดตัวไปทุกระยะ ถ้าขาดจากนี้แล้วไม่มี คนเราจะมีสาระอะไร ก็หนังห่อกระดูกเหมือนกันหมด สาระสำคัญอยู่ที่ศีลที่ธรรมนะ ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรม ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือสร้างได้ทั้งความชั่ว สร้างได้ทั้งความดี เวลานี้เราตั้งใจจะสร้างความดีงามแก่เราในเวลามีชีวิตอยู่ อย่าปล่อยปละละเลยให้เวล่ำเวลาเสียไปเปล่าๆ ไปภพหน้าชาติหน้าจะผิดหวังๆ นะ

เกิดเรื่อยเรื่องเกิดไม่ต้องสงสัยเรื่องเกิด เกิดเป็นคนทุกข์คนจนก็มี เกิดเป็นคนมั่งมีศรีสุขมีความสุขความเจริญก็มี สถานที่บรรจุสำหรับสัตว์โลกที่มีทั้งดีทั้งชั่วท่านก็บอกไว้แล้วด้วยความถูกต้องแม่นยำ พระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีพลาดเลย ว่าบาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี นี่เป็นขั้นๆ ไป จนกระทั่งเปรตผีมี สวรรค์มี พรหมโลกมี นิพพานมี นี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น ทรงเป็นเจ้าของมาแล้วทั้งนั้นมาสอนพวกเรา จึงไม่ผิดพลาดไปไหน

         ขอให้ยึดอันนี้เป็นหลัก เราไม่เห็นขอให้เชื่อท่านผู้ตาดี เราตาบอดต้องเชื่อคนตาดีแล้วปลอดภัย คนตาบอดอวดดิบอวดดีแล้วตกเหวตกบ่อ ตายก็เป็นคนตาบอดเพราะความอวดดีของตนนั้นแหละ เราอย่าไปอวดดีต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ให้ถือท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์ โง่-ฉลาดก็จะเป็นคนดีไปลำดับลำดานะ

         วันนี้ก็คงจะเทศน์เพียงเท่านี้ละ เพราะเทศน์มานานแสนนาน เหนื่อยแล้วนะ ว่าจะไม่ได้เทศน์มากมาย มันก็มากมายพอสมควร ขอให้ท่านทั้งหลายยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ วันนี้เป็นการประชุมใหญ่ ศาลาหลังนี้ก็ว่าใหญ่ตามปรกติ วันนี้แน่นไปหมด อัดแน่นทั้งพระทั้งเณร ทั้งประชาชน กลับไปบ้านแล้วก็ให้ประกอบหน้าที่การงานในทางที่เป็นกุศล สัมมาอาชีพคือการทำงานถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรม อย่าไปเที่ยวฉกเที่ยวลัก เที่ยวปล้นเที่ยวสะดมเขา โดยเข้าใจว่าเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เรา แต่ตัวของเราผู้นักปล้นนักสะดม นักทำความชั่วเห็นตัวอยู่ตลอดเวลา กรรมอยู่กับตัวของเรา เราเป็นผู้สร้างกรรมในที่แจ้งที่ลับก็คือตัวของเราเป็นผู้สร้างเอง สร้างบุญสร้างบาปสร้างกับตัวของเรา ที่แจ้งที่ลับมันไม่มี มันอยู่กับตัวของเรา

         เพราะฉะนั้นจึงอย่าไปเอาที่แจ้งที่ลับมาเป็นโล่บังหน้า แล้วสนุกทำความชั่วช้าลามกนะ ตายลงไปแล้วไม่มีที่แจ้งที่ลับ มีแต่กรรมชั่วเต็มหัวใจ เผาได้ไม่ต้องสงสัย ผู้ทำความดีก็เหมือนกันไม่มีที่แจ้งที่ลับ ทำที่ไหนได้ที่นั่น เช่นพระพุทธเจ้า เวลาพระองค์ตรัสรู้ใครไปเห็นท่านที่ไหน ท่านอยู่ใต้ร่มโพธิ์ใครไปรู้ แต่เวลากระจ่างขึ้นมาแล้วโลกทั้งสามรู้หมด นั่น พระสงฆ์สาวกก็รู้หมด ไม่มีที่แจ้งที่ลับ มีอยู่กับการสร้างของตัวเอง สร้างดีเป็นดี สร้างชั่วเป็นชั่ว อยู่ตรงนี้ ให้เชื่อตรงนี้ เชื่อการกระทำของตัวเอง อย่าไปเชื่อที่แจ้งที่ลับ ให้เชื่อการกระทำของตัวเอง ทำที่แจ้งที่ลับ ทำดีทำชั่วเป็นดีเป็นชั่วมาด้วยกัน

         วันนี้เทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์ แก่เวล่ำเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งพระเณร เถรชี ตลอดประชาชนทั่วหน้ากันเทอญ

 

 

รับฟังรับชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร FM 103.25 MHz

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก