ท่านปัญญาทำประโยชน์ให้วัดนี้มาก
วันที่ 17 สิงหาคม 2547 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ท่านปัญญาทำประโยชน์ให้วัดนี้มาก

 

ก่อนจังหัน

 

พระให้พากันตั้งใจปฏิบัติ กำจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายอยู่ภายในใจ และผลักดันออกมาให้โลกได้เห็น ดังที่เขาติดป้าย(ประกาศ) ไว้หน้าศาลา พระแท้ๆ แสดงความหยาบโลนดูไม่ได้เลย พิจารณาซิ นี่ละกิเลสมันแสดงออก ไปดูหน้าวัดนั่น รูปภาพอยู่หน้าศาลาติดไว้ โลกเห็นสลบไสลไปเลยละ นี่ละความชั่ว ยิ่งเข้ามาติดอยู่ในตัวพระแล้วยิ่งเลวร้ายนะนั่น ฆราวาสเขาเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่มาเป็นกับพระแล้วเลวร้ายที่สุดเลย ไปดูเอานะท่านทั้งหลาย นี่ละความชั่วมันน่าชมเชยไหมนั่นน่ะ ไปดูซิ นี่ละความชั่ว ตั้งแต่มันเผาตัวเองอยู่ภายในใจก็ร้อนพอแล้ว ยิ่งกระจายออกไปภายนอกให้โลกได้เห็นด้วยแล้ว ยิ่งจะสลบไสลโน้นแหละ ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ

โลกนี้มีธรรมเท่านั้น ท่านทั้งหลายอย่าเห่อกับกิเลส ดังที่เห็นนั้นแหละ ที่ว่านั่นมีแต่กิเลสพาเป็นนะ ธรรมท่านไม่ได้พาเป็น ถ้ากิเลสแล้วแสดงออกลวดลายใดแล้วเป็นอย่างนั้นแหละ ให้พากันกำจัดมัน หน้าที่การงานของพระเคยได้แสดงให้เข้าใจมาตลอดแล้ว สติธรรม ปัญญาธรรม นี่คืองานประจำตนของพระ สติระลึกรู้อยู่ภายในคำภาวนาของตน และจุดแห่งความสงบของตนเป็นขั้นๆ ขึ้นไป ปัญญาให้รอบตัว จะออกใช้กว้างขวางเป็นบางกาลบางเวลา แต่สตินี้ละไม่ได้เลย อยู่ที่ไหนสติติดแนบ ผู้นั้นแลจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผล ตั้งแต่พื้นๆ ขึ้นไปสติต้องหนุนให้หนักทีเดียว

คำว่ากิเลสคือความอยากคิดอยากปรุงอย่างแต่ง อยากรู้อยากเห็น มันอยู่ภายในใจมันผลักดันออกมาให้คิดเป็นสังขารขึ้นมา คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ มีแต่กิเลสอยู่ภายในใจนั้นแหละมันผลักดันออกมาให้คิด ให้อยากรู้อยากเห็นอยากทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่อรรถใช่ธรรมแหละ เป็นเรี่องของกิเลสทั้งหมด นี่คือกิเลสอยู่ภายในใจเราทุกคนทุกท่านนั้นแหละ ธรรมก็อยู่ภายในนั้น แต่ธรรมไม่มีอำนาจที่จะแสดง เพราะกิเลสมีอำนาจครอบจิตใจสัตว์โลกมาตั้งกัปตั้งกัลป์ ธรรมก็มีมาด้วยกันแต่อำนาจน้อยตลอดมา ถ้ายังไม่ถึงขั้นอำนาจมากของธรรม ปราบกิเลสไม่ได้นะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ การประกอบความพากเพียรโดยความมีสติสตัง ทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยดีงามไปหมด ขาดสติเสียอย่างเดียวไม่เป็นท่าเลย

นี่ท่านปัญญาก็อาการไม่ค่อยดี ท่านปัญญาเป็นพระชาวอังกฤษ ขอมาอยู่ที่วัดนี้ถึง ๕ หน หนที่ห้าเราถึงได้รับไว้ ท่านมาอยู่ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ จนกระทั่งป่านนี้เป็น ๔๑ ปี ท่านทำประโยชน์ให้ท่านก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำประโยชน์ให้โลกเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาด ท่านทำประโยชน์ให้วัดนี้มากมายก่ายกองทีเดียว นี่ละพระชาวอังกฤษ ท่านมาอยู่ที่นี่ แล้วก็เป็นกำลังให้บรรดาเมืองนอกเมืองนาที่เข้ามาได้ติดต่อกับท่าน เป็นกำลังใจจากท่านอยู่ตลอดทีเดียว ท่านให้อุบายวิธีการต่างๆ บรรดาพระที่มาจากต่างประเทศ ได้อาศัยท่านปัญญาเป็นแนวทางเดิน สำหรับเรานั้นนานๆ จะมีทีหนึ่ง ท่านปัญญาเป็นพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงถึงบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาจากเมืองนอก ได้เข้ามาอาศัยท่าน

เวลานี้พระต่างชาติเข้ามาอยู่ที่นี่มากมาย ก็ได้อาศัยท่านปัญญานั่นแหละ ท่านปัญญาได้ทำประโยชน์ให้วัดนี้มาก เด่นทีเดียว นี่ท่านก็อาการไม่ดีแล้ว ดูซิ เราก็จำเป็นจะต้องได้ลงไปกรุงเทพ เป็นแต่เพียงว่าสั่งเสียไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว การจัดการเรื่องศพเรื่องเมรุของท่าน หากว่าเรากลับมาไม่ทัน ดูอาการของท่านรู้สึกว่าเป็นอาการที่จะไปโดยถ่ายเดียว ยังจะมีรีบด่วนในเวลาต่อไปนั้นอีกด้วยนะ นี่ก็เรื่องความเป็นความตายมันมีอยู่กับทุกรูปทุกนาม ธรรมและกิเลสก็มีอยู่กับหัวใจของทุกสัตว์โลกนั้นแหละ มีธรรมเท่านั้นที่จะมาแก้ไขชำระล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้ออกได้ จงพากันประกอบความพากเพียร

พระเราให้อยู่กับสตินะ ทำการทำงานอะไรอย่าให้เผลอสติ ตั้งเป็นพื้นฐานตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพาน จะพ้นจากสตินี้ไปไม่ได้ สตินี่สำคัญมากทีเดียว ผมได้ดำเนินมาแล้วเฉพาะผมเองนะ ได้หลักได้เกณฑ์มาจากการตั้งสตินั้นแหละ ให้พากันเอาจริงเอาจัง ความอดความทนเป็นเรื่องของพระเรา ความสำรวมระวัง ความไม่ประมาท ความสุขุมคัมภีรภาพ เป็นเรื่องของพระทั้งนั้น คำว่าพระนี้ออกมาจากธรรม นำธรรมมาประดับพระแล้วพระจะสวยงาม ตัวเองก็มีความสงบร่มเย็น หาที่ตำหนิติเตียนตนไม่ได้ ด้วยความมีสติ มีปัญญา มีสังวรธรรม ความสำรวมระวังตนอยู่เสมอ และมีความอดความทน เก็บความรู้สึกไว้ได้ดี ให้พากันจำ นี้คือเพศของพระต้องเป็นอย่างนี้ ต่อไปนี้จะให้พร

ผมฉันจังหันเสร็จแล้วผมก็จะได้ลงกรุงเทพ นี่ก็คนอื่นทำแทนไม่ได้เหมือนกัน ก็จำเป็นต้องไป

หลังจังหัน

 

วันนี้ฉันจังหันได้ระวัง ไม่ฝืนมันวันนี้ เมื่อวานนี้ฝืนกัน พอเราฝืนมัน มันก็ฝืนเรา ได้อาเจียนออกต่อหน้าต่อตาเลย อย่างนั้นละเมื่อวานนี้เราฝืนลองดู มันจะไม่เอาเลยเมื่อวานนี้ เราก็ฝืนเอา ฉันไป แล้วฝืนเข้าๆ หนักเข้าๆ อ้าวไม่ได้การ พอหยุดเลยอาเจียนออกหมดเลย วันนี้ไม่ฝืน ก็ฉันได้บ้างวันนี้ คงไม่มีอะไรละเพราะไม่มีอาการฝืนกัน ปล่อยตามธรรมดา มันหวัดยังไงก็ไม่ทราบนะ คือหวัดน่ะลดลงๆ แต่อาการของธาตุขันธ์ทำไมถึงอ่อนลงๆ (หมอบอกว่าไข้หวัดใหญ่มันลงกระเพาะ ทำให้อ่อนเพลียครับ) นั่นซิ หวัดเราก็ปรากฏว่าลดลงทุกวันๆ แต่ธาตุขันธ์นี้ลดกำลังลงอีกนะ ลดลง มันน่าจะมีกำลังขึ้นกลับไม่มี มันก็ลดของมันลงไปอีกแบบหนึ่ง เราก็ไม่เข้าใจไข้แบบนี้ ไข้อะไรก็ไม่รู้ หวัดนั่นแหละเวลาไข้ทั้งคืน ไข้ติดๆ กันก็ ๓ คืน วันที่ ๑๑-๑๓ จากนั้นก็มีลักษณะสุมๆ อยู่นั้น เมื่อวานนี้ไอเบาลง ทุกอย่างเบาลง แต่ธาตุขันธ์ทำไมมันอ่อนเพลียมากไม่ค่อยมีกำลัง เหมือนว่ามันอ่อนลงเหมือนกันนั่นแหละ

เบาลงแล้วพวกเหล่านี้เบาลง วันนี้รู้สึกว่าเบาลง แต่สำคัญที่กำลังนั่นซิ กำลังไม่มี มันคงจะมีอะไรอยู่ข้างใน ถ้าหากว่าพิษมันค่อยหมดไปจริงๆ กำลังจะค่อยมีขึ้น มันเริ่มแรงตั้งแต่วันที่ ๑๑ วันนี้วันที่ ๑๗ ก็ ๘ วันเข้าไปแล้ว วันที่ ๑๑-๑๒ รุนแรงมาก วันที่ ๑๒ พูดไม่ออกเลย ๑๓ ก็เหมือนกัน ค่อยพูดมีเสียงบ้างก็เมื่อวานนี้กับวันนี้

นี่ทองคำเราเป็นโอกาสที่ดีมาก เป็นดวงชาตาวาสนาของชาติไทยเราอยู่นะ ปรกติทองคำเราที่มีอยู่ในคลังหลวงน้อยมากนะ ไม่ใช่มีมาก มีน้อยมาก แต่ไม่มีเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องก็เหมือนว่าปรกติ เหมือนว่าทองคำเรานี้มีมาก แต่เมื่อมีเหตุการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วถึงได้รู้เรื่องของทองคำเรา ดังที่เราไปดูวันนั้นแหละ นั่นแหละต้นเหตุ เหตุที่เราจะได้ไปดูก็เพราะวันนั้นเป็นวันเราไปมอบทองคำ พอมอบทองคำเสร็จแล้วหัวหน้าคลังหลวงก็นิมนต์เราเข้าไปดู นั่นละต้นเหตุ พอไปดูแล้วก็ได้เรื่องได้ราวออกมา จึงได้ขวนขวายเพื่อชาติของเราด้วยทองคำเรื่อยๆ มา มาถึงจุดนี้แล้ว ความมุ่งหมายของเราที่เราเป็นหัวหน้าตั้งเอาไว้ก็ได้สมมักสมหมายทุกอย่าง ทองคำก็ได้เต็มตามความต้องการ ดอลลาร์เหมือนกัน ก็ได้เต็มมาโดยลำดับ ทีนี้ที่ว่าคี่นี้ก็ได้เต็มมาอีกไม่มีอะไรบกพร่องๆ ค่อยได้มาๆ ทองคำค่อยเพิ่มขึ้นๆ

ทีนี้ก็ทำให้เราได้คิดเพื่ออนาคตของชาติเรา ของลูกหลานไทยเรา ก่อนที่จะมีสมบัติเงินทองอยู่ในคลังหลวง ก็มีมาจากปู่ย่าตายายของเรา ท่านคิดการณ์ไกลเอาไว้แล้วอุตส่าห์พยายามหามา ทีนี้ลูกหลานเกิดมาก็ควรจะได้คิดอย่างนี้สืบทอดกันไป คือหาทองคำมาเพิ่มเข้าไปอีก เวลานี้ทองคำเราอยู่ในคลังหลวงไม่ได้มากนะ ถึงจะเข้าไปตามจำนวนที่เราต้องการว่าสมใจแล้วก็จริง เมื่อเพิ่มเข้าไปแล้วก็ยังไม่มาก ยังน้อยอยู่ จึงทำให้เราวิตกไม่หยุดนะ จึงได้ระบายให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบในโอกาสที่เหมาะสมเช่นนี้

โอกาสที่เหมาะสมเช่นนี้ก็คือว่า เวลานี้เป็นเวลาเรากำลังขวนขวายหาทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา กำลังสืบต่อมาเป็นลำดับๆ นี่ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทองคำเพิ่มเติมเข้าไป ไม่มากก็ได้ เราจึงได้เผดียงให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบว่า ทองคำเราควรจะได้ในโอกาสเช่นนี้ ถ้าเลยนี้ไปแล้วจะไม่ได้นะ หมดอันนี้แล้วก็ขาดสะบั้นไปเลย ไม่มี นี่มีเงื่อนต่อๆ อยู่ ส่วนใหญ่ผ่านไป ส่วนย่อยก็ต่อกันเข้ามา ไหลซึมมาเรื่อยๆ อย่างนี้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน คราวนี้หลวงตาจะไม่ขอ บอกตรงๆ เพราะได้เชื่อพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่ต้นมือมาแล้ว สิ่งที่เราต้องการได้สมมักสมหมายจากกำลังใจของพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติ รักศาสนา ได้อุตส่าห์พยายามด้วยความพร้อมเพรียงกันมา ได้สมมักสมหมายตลอดมา

ทีนี้ทองคำที่เราเป็นห่วงก็คือว่า เพื่ออนาคตของลูกหลานไทยเรา ต่อไปจะได้มีผู้มอบมรดกเอาไว้ให้ได้สืบทอดกันไป มีอะไรก็ตามไม่ได้เหมือนแต่ก่อนละ ไม่ได้ตูมตามๆ เหมือนแต่ก่อน เรามีเล็กมีน้อยมีอะไรก็ค่อยบริจาคซึมซาบกันไปเรื่อยๆ คนทั้งประเทศมันก็มากเอง ค่อยซึมซาบเรื่องทองคำเรา แล้วก็จะได้เพิ่มในคราวนี้ ถ้าผ่านคราวนี้ไปแล้วจะไม่มีหวังนะ เหตุผลกลไกอะไร อยู่ๆ จะมีคนเอาทองมาให้ตูมตามก็ไม่เคยมีในเมืองไทยเราใช่ไหมล่ะ ที่ได้มานี้ก็เพราะเหตุผล ควรจะได้เพิ่มเติมต่อไปอีกก็เป็นเพราะเหตุผลอย่างนี้เอง มันก็มาตามเหตุผล ถ้าไม่มีเหตุมีผลอะไรเลย อยู่ๆ ทองคำจะไหลเข้ามาเลยนั้นเป็นไปไม่ได้

เพราะฉะนั้นเราเอาเหตุการณ์ที่เหมาะสมนี้แหละ เป็นโอกาสที่เราจะเสาะแสวงหาทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา ให้ค่อยไหลซึมมา เราก็บอกว่าเราไม่ปิด ว่างั้นนะ แต่เราจะเปิดกว้างๆ ไม่ได้ ถ้าเปิดกว้างๆ ไม่มีใครบริจาคแล้วขายหน้า เข้าใจไหม ต้องเปิดแย้มๆ เอาไว้พอไหลซึมเข้ามา เอาอย่างนั้นแหละ ได้มากน้อยเพียงไรเราก็ปฏิบัติตามเดิม สำหรับทองคำนี้เรียกว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีแยกแยะไปไหนเลย เราเก็บไว้ในตู้นิรภัย พอหลอมก็จะหลอม พอจะมอบเมื่อไรก็รู้กันเอง มอบทองคำ คราวนี้ที่แน่นอนแล้วก็ ๕๘ แท่ง ที่กำหนดไว้ตายตัวกับโรงหลอม พร้อมกับทองของเราที่มีเท่าไรก็ไปหลอม ได้ ๕๘ แท่ง ที่มันไหลซึมเข้ามานี้ก็คิดว่าจะค่อยตามหลังกันไป นอกจากว่าอยู่ๆ ทองคำตูมตามเข้ามาเป็นแท่งเลย แท่งหนึ่งหมายถึง ๑๒ กิโลครึ่ง ถ้าตูมตามเข้ามาเป็นแท่งเราเข้าเลยๆ มากี่แท่งเข้าหมดเลย หากมันค่อยไหลรินมานี้เราก็เก็บไว้ๆ จึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

เป็นโอกาสดีงามมากอยู่คราวนี้ ที่ทองคำจะได้รับการอุดหนุนจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายแบบไหลซึม ไหลใหญ่ไหลมากก็ไหลแล้ว ทีนี้ค่อยไหลซึมเรื่อยแหละ เข้าไปเรื่อยๆ ทองคำเราจะมีโอกาสได้หนุนตัวขึ้นไป เมื่อทองคำมีมากแล้วเงินไทยเราก็แข็ง แล้วมีทองคำประกันตัว ซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรๆ ได้ ติดหนี้ติดสินได้ นี่เป็นความสะดวกสบายทุกอย่างขอให้มีเถอะ ดอลลาร์เรารวมทั้งดอกด้วยดูเหมือน ๑๐ ล้าน ๘ แสนกว่า มันก็มีดอกของมันไปเรื่อย ก็ได้แต่ดอกนั้นแหละต้นไม่ได้ ต้นเอาไปกินหมดแล้วประชาชนทั่วประเทศเอาไปกินหมด จะได้แต่ดอกที่เข้าแล้วเท่านั้น ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ ที่เข้าแล้ว แล้วดอกนับแต่วันเข้าทีแรกจนกระทั่งถึงวันเรามอบนั้น ๘ แสนกว่าดอลล์นะ มันก็ออกของมันไปเรื่อยๆ อันนั้น เราไม่ไปยุ่งกับมัน ไปเป็นอารมณ์กับมันยิ่งกว่าอารมณ์ที่เราจะพยายามเปิดทางให้ทองคำได้ไหลซึมเข้าสู่คลังหลวงของเรา อันนี้เราต้องการอยู่มากทีเดียว จึงได้เผดียงให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบ ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ขนทองเข้าสู่คลังหลวงเพิ่มเข้าไปอีก

วันนี้ไปกรุงเทพ วันพรุ่งนี้พักดูกิจการอะไรต่ออะไร วันมะรืนวันที่ ๑๙ เวลา ๑๑ โมงเป็นเวลามอบทองคำ ๕๘ แท่ง ได้กำหนดไว้แล้ว วันที่ ๒๓ หมดกำหนดสัตตาหะ ๗ วัน ไปวันที่ ๑๗ นับด้วย วันที่ ๒๓ นับด้วยเป็น ๗ วันพอดี ได้ทำงานเพียง ๕ วัน วัน ๖ วัน ๗ เป็นวันเดินทาง เราไปนี้เราก็นอนไปนะในรถ ไม่ได้นั่งไป ไปที่ไหนก็เหมือนกัน ไปปั๊บนี้เราก็นอนของเรา พักอารมณ์ พักขันธ์ด้วยการนอนไปอย่างนั้นเรื่อยๆ เมื่อวานนี้เราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาของไปส่งโรงพยาบาลปากคาด เพราะโรงพยาบาลนี้ขาดแคลนมาก ก่อนเราจะไปกรุงเทพเราจะเอาไปให้ก่อน เมื่อวานนี้อยู่ๆ มันก็เกิดเหตุปุบปับขึ้นมา อาเจียน เหมือนกับว่าตัดทางไม่ให้ไป ตัดก็ตัดว่างั้นเลย พอฉันเสร็จแล้วก็สั่งตามนั้นเลย ขึ้นรถเอาของไปส่งโรงพยาบาลปากคาด ส่งเสร็จแล้วก็คุยกับเขาอยู่ประมาณสัก ๑๐ นาทีก็ออกแล้วกลับมาเลย เราได้ตั้งใจไว้แล้วนี่ หากไม่สุดวิสัยจริงๆ ต้องเอาไปให้

เพราะโรงพยาบาลเราเป็นห่วงมากนะ วันหนึ่งๆ มาหลายโรง เมื่อวานก็ ๓ โรง สามโรงสี่โรงนี้รู้สึกจะเป็นประจำ ส่วนขึ้นไปนี้มีน้อย เราเป็นห่วงโรงพยาบาล เวลานี้โนนสะอาดนี่ก็จ่ายเป็นงวดๆ ตึกสองหลังๆ หนึ่งจ่ายแต่ละงวดๆ นี้ หกแสนๆ อีกหลังหนึ่งเป็นหลังใหญ่ งวดละล้านหกแสนไปก่อนจนกว่าจะเสร็จ แล้วก็ค่อยลดลง นี่กำลังจ่าย โรงพยาบาลนี้จ่ายถึงสองงวด งวดตึกเล็ก งวดตึกใหญ่ กำลังจ่าย แล้วยังทางไกลอีกก็โอนเงินไปให้ ทางภาคตะวันออกก็จันทบุรี โอน ทางภาคใต้ก็ทางพังงา นั้นก็ได้โอนไปให้ อันนั้นมี ๔ แห่งทางพังงา โรงเรียน โรงพยาบาล ตึกโรงพยาบาล นี้ก็เงียบๆ ไปโอนหมดหรือยังไม่รู้ ถ้ายังไม่หมดพระก็จะมาเตือน เราก็สั่งโอนๆ ไป

ส่วนลาดยาว ก่อนที่เราจะกลับก็ถาม ว่าเงินยังมี ทางโน้นยังมีอยู่ รวมทั้งหมดคงไม่ต่ำกว่า ๓๕ ล้านแหละ หลังหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังหนึ่งกำลังขึ้นเวลานี้ นี่ละเงินของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมา ดูเอาอย่างว่านั่น บอกตามนี้แหละ เครื่องมือแพทย์ที่ตกลงไว้แล้ว กำลังสั่งๆ ก็มีทยอยกันเข้ามาเรื่อย พอเครื่องมือถึงโรงพยาบาล หมอรับรองคุณภาพแล้วก็ส่งบิลมาๆ เราส่งให้ตามบริษัทที่สั่งเครื่องมือมาทุกแห่งๆ ก็เป็นที่เรียบร้อยไปไม่เคยขัดข้องอะไรเลยตลอดมา อย่างนี้เรื่อยมา เราพอใจที่จะทำประโยชน์ให้โลกคราวนี้ เราทำด้วยความพอใจสุดส่วนทีเดียว

คิดดูซิแบมือให้ท่านทั้งหลายฟัง ท่านทั้งหลายเคยได้ยินไหม ผู้รับเงินบริจาคของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ ทั้งทองคำ นู่นน่ะของเล่นเหรอ ราคาเท่าไรทองคำ ดอลลาร์ เงินสด อยู่ในหัวอกเราหมด เป็นผู้รับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์ เราเก็บหอมรอมริบได้หมดเลย ไม่มีอะไรรั่วไหลแตกซึมไปไหน ก็เพราะกำลังใจของเราที่มีเมตตา เป็นห่วงใยชาติไทยของเรา ถึงขนาดร้องโก้กเราไม่ลืมนะ เราร้องโก้กทีเดียวคราวนี้ ที่จะออกช่วยชาติคราวนี้ถึงขนาดร้องโก้ก ให้ลูกศิษย์ติดตามเข้าไปในคลังหลวง ไปถามดูบัญชีติดหนี้เขาเท่าไรๆ ออกมานี้ดูไม่ได้เลย นี่ละที่เราร้องโก้ก ติดมากจริงๆ คน ๖๒ ล้านคน แทบมองดูคน ๖๒ ล้านคนไม่เห็นเลย มีแต่หนี้ทับหัวอยู่หมดเลย มองไปไหนมีแต่หนี้ทับหัวๆ ถ้าจะพูดว่าอ่อนใจก็อ่อน มองหาคนไม่เห็นมีแต่หนี้ทับหัวทั้งประเทศ แล้วหนี้นั่นละจะทับลงทะเลหลวงให้จมนั่นซิ เอ๊อ จะทำยังไงกัน

มันก็มีสายรับกันนะ เอา มันจะลงมากลงน้อยก็ตาม หนี้ทับหัวคนไทยจนมองหาตัวไม่เห็นก็เพราะคนไทยเองเป็นผู้หาหนี้มาทับหัวตัวเอง ด้วยความลืมเนื้อลืมตัว สุรุ่ยสุร่าย ภาระจึงขึ้นมาอยู่บนหัวเรา ทีนี้เอา ให้คนไทยทั้งประเทศรู้เนื้อรู้ตัว ปัดหนี้ออกจากหัวด้วยความรู้จักมัธยัสถ์ การอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างให้ประหยัดมัธยัสถ์ อย่าลืมเนื้อลืมตัว แล้วให้ขวนขวาย ใครมีมากน้อยช่วยกัน ส่งทั้งทองคำ ทั้งดอลลาร์ เงินสด หนุนเข้าชาติไทยของเรา เพื่อจะเปลื้องหนี้ทั้งหลายที่มันครอบหัวเราอยู่นี้ออกเป็นลำดับลำดา ก็ได้มาเป็นลำดับ นี่ละร้องโก้กนะ จนเหมือนว่าสิ้นท่าที่จะไป

ทีแรกวาดภาพดูมีแต่หนี้ทับหัวคนไทยทั้งประเทศเลย ทั้งหนี้ส่วนรัฐบาล ทั้งหนี้ส่วนบุคคล มีจำนวนมากๆ ที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าของของชาติ ที่เป็นที่ตายใจของฝ่ายหนึ่งที่เป็นเจ้าหนี้ของเอกชน มันก็มาอยู่ในชาติของเราทั้งหมด จึงพยายามกันเต็มเหนี่ยว ร้องโก้กแล้ว จึงหาอุบายวิธี นี่ละจึงค่อยดีดดิ้นขึ้นมา ทีนี้พอเราลืมตาอ้าปากได้แล้ว ก็เป็นโอกาสอันดีของเราที่ควรจะได้ทองคำหนุนเข้าชาติของเราในคราวนี้ เป็นคราวที่เหมาะสมมากนะ ถ้าไม่ได้คราวนี้แล้วจะไม่มี คราวนี้เป็นโอกาสอันดี ส่วนใหญ่ผ่านไป ส่วนย่อยก็ไหลซึมเข้ามา หนุนกันเข้าไปๆ โอกาสนี้เหมาะสมมาก จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พินิจพิจารณาทั่วหน้ากันในประเทศไทยของเรา ให้จำเอาข้อนี้ นี่พูดถึงเรื่องการช่วยชาติ

พวกพระเราก็เป็นโอกาสอันดีงามเวลานี้ ให้ตั้งหน้าตั้งตาประกอบความพากเพียร การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครปฏิบัติดูแลกันได้ดียิ่งกว่าพระดูแลกัน เพราะฉะนั้นเรื่องที่เข้ามายุ่มย่าม จะมาแย่งกินโต๊ะสมเด็จพระสังฆราชเราจึงใส่ผางทันทีเลย มันเก่งกว่าพระหรือฆราวาสนี่น่ะ พระเป็นผู้อุปถัมถ์อุปัฏฐากดูแลกันมาตามหลักธรรมหลักวินัยมีอยู่แล้ว ตั้งแต่บรมศาสดาลงมา ได้ไปหาใครมาเป็นตัวแทน มาเป็นใหญ่เป็นโตเหยียบคนทั้งชาติวะ ไม่เคยมี นั่นซีที่มันออกรับกัน หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ พระสงฆ์องคเจ้าทั้งหลายอยู่ในกรอบของธรรมของวินัย เจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยท่านดูแลรักษากัน

ใครจะดูแลรักษากันด้วยความสนิทสนม ด้วยความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันยิ่งกว่าพระดูแลกัน ประชาชนก็มีแต่เสียงโวกเวกๆ ได้เรื่องอะไร ไม่มีประโยชน์อะไร มีแต่จะมาเอาชื่อเอาเสียงเรืองอำนาจตัวเองขึ้นไปเพื่อเหยียบชาติ เหยียบศาสนา เหยียบพระมหากษัตริย์เท่านั้น ไม่มีชิ้นดี ได้พิจารณาหมดแล้ว นี้จึงเรียกว่ากาฝากมหาภัย ไม่มีชิ้นดีในกาฝาก เกาะต้นไม้ต้นไหนพังไปต้นนั้นๆ ไม่มีเหลือ กาฝากเหล่านี้กำลังจะเริ่มเกาะชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราให้พัง เราในฐานะเป็นต้นลำของชาติ ศาสนา จึงต้องเอาให้หนักหน่วงทุกคน อ่อนไม่ได้นะ นี่ละที่เราได้ออกเวิ๊กว๊าก ก็เพราะเหตุนี้เอง อยู่ๆ ก็จะมาตั้งคนนั้นเป็นอันนั้น ตั้งคนนี้เป็นอันนี้ มันตั้งโก้ๆ เฉยๆ มันตั้งเพื่อทำลาย ไม่ได้ตั้งเพื่อส่งเสริม ตั้งก็มันจะมากอบโกยเอาอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ บีบบังคับประชาชนทั่วประเทศทั้งชาวพุทธ ทั้งใครต่อใครทั่วประเทศ ให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมันเอง ทั้งๆ ที่ธรรมวินัยสมบูรณ์แบบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มันไม่มาเหลือบมอง จึงปัดออกยกธรรมวินัยขึ้นซิ เห็นไหม

ใครจะเก่งกว่าศาสดาวะ พระพุทธเจ้าเป็นศาสดา ใครตั้งเป็นองค์แทนศาสดาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย พระสงฆ์สาวกมีมาโดยลำดับ ใครตั้งองค์แทนปฏิบัติดูแลท่านแทน มีไหม ไม่มี มีแต่พระเจ้าพระสงฆ์เป็นเงาเทียมตัวของพระป่วยตลอดมา เป็นผู้อุปถัมภ์อุปัฏฐากด้วยธรรมด้วยวินัยสนิทมากดีมากตลอดมานี้ จะเอากาฝากเข้ามาหาอะไร นี่ละที่ปัดกันอยู่ตลอด หลักธรรมวินัยมีอยู่อย่ามาลบล้างพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าคือธรรมวินัยมีอยู่ พระสงฆ์ท่านปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยด้วยความแน่นหนามั่นคงมีอยู่แล้ว มายุ่งหาอะไร นั่น เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้น มันถึงได้ผงะๆ ออก ไม่งั้นมันกลืนหมดแล้วนะ ไม่ใช่เล่นเรื่องเหล่านี้ มาทุกซอกทุกมุมพวกกาฝากมหาภัย มองไม่ทันนะ มองเซ่อๆ มองไม่ทัน ต้องเอาให้จริงจังทุกอย่าง ไม่งั้นจมนะ ชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ ของเราจมแล้ว เรามีความหมายอะไร ฟังซินะ ชาติไทยของเรา ศาสนาก็หมด ชาติก็หมด มหากษัตริย์ก็หมดมีความหมายอะไร ก็เท่ากับหมาตัวหนึ่งให้เขาเหยียบอยู่บนหัวๆ เท่านั้นเอง

นี่เราสลดสังเวช พิจารณาวาดภาพดูแล้ว มันทนไม่ไหวมันถึงได้ออกละซิ เข้าใจเหรอ หลักธรรมวินัย ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่า นอกจากเข้ามาทำลายแบบนั้นแบบนี้ทั้งนั้น สำหรับหลักธรรมวินัยสมบูรณ์อยู่แล้ว ที่ไม่สมบูรณ์คือมีสิ่งเข้ามาทำลายเท่านั้นเอง

นี่ท่านปัญญาก็มอบให้พระท่านดูแลกันเรียบร้อยแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเราสั่งเสียไว้หมดแล้ว หากว่าท่านเสียในเวลาเราไม่อยู่ก็เท่ากับเราอยู่ เพราะคำสั่งของเราสั่งไว้ตายตัวหมด พระจะปฏิบัติตามนั้นๆ ถ้าพูดตามส่วนแล้วท่านปัญญาทำประโยชน์ให้วัดป่าบ้านตาดนี้มากมายทีเดียว ทำให้มากจริงๆ ไม่ใช่ธรรมดา ก่อส้งก่อสร้างอะไร มีแต่อุบายสติปัญญาของท่านปัญญาทั้งนั้นๆ ยกศาลาหลังนี้ขึ้นเห็นไหมนี่ ท่านปัญญานะยกให้ มี ๒-๓ คนเท่านั้น เห็นไหมปัญญา ยกศาลาขึ้นทั้งหลังได้ มี ๒-๓ คน มีพระ ท่านปัญญาเป็นหัวหน้า แล้วก็มีพระอีกองค์หนึ่ง แล้วก็มีฆราวาสคนหนึ่ง สองคนเท่านั้นนะ ศาลาทั้งหลัง ท่านเป็นผู้ดูแลจัดการทำ หนุนขึ้นๆ เอาขึ้นได้เลย เก่งไหมปัญญาของท่าน

ถ้าธรรมดาพวกเรานี่ โอ๊ย ยกทัพกันมาทั้งประเทศจะมายกศาลาทั้งหลัง ยั้วเยี้ย ไม่เกิดประโยชน์ ท่านปัญญาเพียง ๒-๓ คนเท่านั้นหมดเรียบ นี่ท่านทำประโยชน์ให้โลกทุกอย่าง ท่านปัญญาวางรอยมือไว้หมดเลย จึงเป็นผู้มีบุญมีคุณมากต่อวัด เราก็ได้สั่งเสียพระเรียบร้อยแล้วเรื่องเหล่านี้ ก็มีเท่านั้นละ

 

รับฟังรับชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร FM 103.25 MHz

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก