ให้เห็นใจนายกฯ
วันที่ 14 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

ให้เห็นใจนายกฯ

 

ผู้กำกับ จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย คอลัมน์วิจารณธรรม ประจำวันที่ ๑๔ ก.ย.๔๗ หัวข้อเรื่องว่า

อย่าตลบตะแลงกับพระ?

เรื่องความขัดแย้งกรณีแต่งตั้ง คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชยังไม่จบ ขณะเดียวกันมือใส่ไฟ เพื่อหมายเผาผลาญให้พระพุทธศาสนามอดไหม้เป็นจุณก็ยังไม่ละความพยายามอีกเช่นกัน

ดังจะเห็นได้ว่าการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ณ ห้องประชุมพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็ยังมีคนบางคนเที่ยวหยิบยกเอาประเด็นการว่าจ้างให้พระป่าออกมาเคลื่อนไหวเข้าไปเสี้ยมเพื่อให้สงฆ์แตกจากกัน

แต่ว่าหลักฐานลอยๆ ที่ผู้ไม่ปรารถนาดีนำเข้าไปแฉในที่ประชุมมส.นั้นค่อนข้างจะไม่มีน้ำหนัก สื่อสายศาสนาหลายฉบับจึงไม่กล้าจับเอามาเป็นประเด็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ ประกอบกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ผู้ทำหน้าที่เป็นองค์ประธานในที่ประชุมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักฐานอันหละหลวมนี้มากนัก

ลิ่มที่ตอกให้สงฆ์ต้องแตกเป็นเสี่ยงจึงเป็นเพียงแค่ลิ่มไม้นุ่นผุๆ

สมองหนา (อ่านว่าหนา) ปัญญานิ่ม

ใครจะบ้องตื้นเชื่อได้ว่าพระคุณเจ้าอย่างพระครูอรรถกิจนันทคุณ พระวิปัสสนาจารย์สายวัดป่าแห่งวัดป่าดอยลับงา กำแพงเพชร ที่ทางบ้านมีฐานะร่ำรวยถึงขั้นบริจาคที่ดินจำนวนหลายสิบไร่ให้แก่พระศาสนา ได้สร้างวัดป่าภูริทัตโตจนยิ่งใหญ่สวยงาม จะเห็นแก่อามิสสินจ้างด้วยเงินเพียงแค่ห้าร้อยบาท พันบาท ดังที่ได้นำหลักฐานไปแฉในที่ประชุมมส.

ยังพยายามเสี้ยมสงฆ์ให้แตกกันไม่หยุดไม่หย่อน

ช่างงามหน้าท่านพ่อใหญ่จิ๋วเสียจริงๆ ที่ยังเอ่ยปากชมนักชมหนากับคนคนนี้ ทั้งยังกล่าวยกย่องว่าสนิทชิดชอบกันอย่างนั้นอย่างนี้

มิน่าเล่าหลักฐานที่พระวัดป่าท่านยกไปให้พิจารณาเป็นกระบุงถึงในทำเนียบรัฐบาลถึงได้ไม่มีความหมาย สิ่งที่พระสงฆ์องคเจ้าเสนอเข้าไปไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล

ชักช้ายืดยาดอืดอาดเหมือนเรือเกลือ

อย่างน้อยท่านพ่อใหญ่จิ๋วพึงจะได้คิดบ้างว่า ท่านเองเป็นผู้ออกมารับปากกับพระป่าอยู่หลายครั้ง ว่าจะดำเนินการให้อย่างนั้นอย่างนี้ และที่สำคัญครั้งล่าสุดถึงกับให้คนสนิทไปกราบนิมนต์ให้คณะพระวัดป่าเข้าไปแจงปัญหาให้ทราบ ถึงห้องทำงานภายในทำเนียบรัฐบาล

รับปากกับพระไว้อย่างไรก็ควรจะรักษาสัจจะให้เป็นไปตามนั้น อย่าปล่อยให้น้ำมันกลิ้งอยู่บนใบบอนทุกวันๆ ควรระวังเอาไว้เป็นผู้ใหญ่ประเภทเด็กเลี้ยงแกะ พระสงฆ์องคเจ้าท่านจะหมดความเชื่อถือ

ความเป็นนักการเมืองต้องแยกแยะให้ออกจากการเป็นพ่อค้านักธุรกิจ อันวิสัยของพ่อค้านั้นจะปลิ้นปล้อนตลบตะแลงต่อพ่อค้าหรือต่อลูกค้าอย่างไร ก็ยังถือว่าเป็นกระบวนการชั้นเชิงของการค้าการขาย แต่หากเป็นนักการเมือง ความตลบตะแลงต่อประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะนำมาใช้เป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ยังเป็นนักการเมืองอยู่ได้ก็ด้วยความมีศรัทธาของประชาชน

เพราะประชาชนให้ความไว้วางใจ

ถ้ายังปลิ้นปลอกหลอกลวงพระสงฆ์องคเจ้าและประชาชนไปวันๆ ก็อย่าหวังเลยว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประชาชนเขาจะโง่เลือกพวกท่านเข้ามาอีก

สัญชาติเด็กเลี้ยงแกะให้ระวังเอาไว้ จะสูญพันธุ์เร็วกว่ากำหนด

ใครก็ตามที่เคยตกปากรับคำไว้กับพระผู้ใหญ่อย่างไรแล้ว กลับไม่ถือปฏิบัติตามให้เป็นไปตามนั้น ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นคนมีนิสัยตลบตะแลงกับพระ

อย่าปากหวานต่อไปอีกเลยว่า เคารพท่านอย่างนั้นนับถืออย่างนี้ ผลของความเคารพนับถือมันต้องมีผลออกมาให้เป็นรูปธรรม อย่าพูดแต่ปาก สิ่งใดทำได้ก็ต้องบอกว่าทำได้ สิ่งใดที่ทำไม่ได้ก็อย่าไปเที่ยวรับปากว่าทำได้ มันจะกลายเป็นคนขาดสัมมาวาจา

ถ้าเคารพนับถือจริง จะต้องให้พระคุณท่านออกมาดิ้นรนเรียกร้องย้ำแล้วย้ำอีกอยู่ทำไม หากไม่เป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาจริง พระคุณท่านจะดั้นด้นออกจากป่ามากันทำไม

ท่านออกมาเที่ยวหาอามิสสินจ้าง หรือเพื่อดับไฟพระศาสนา พิจารณาเอา??

                                                   ณ.หนูแก้ว

หลวงตา เราให้พระเอาเรื่องของคุณทักษิณเรามา ให้พระจดเอาหัวข้อสำคัญๆ ของคุณทักษิณเราที่ทำประโยชน์แก่โลก เวลามีโอกาสเราจะยกขึ้นพูดตามโอกาส จึงบอกให้พระจดสาระสำคัญๆ ที่คุณทักษิณเราได้ช่วยโลกตลอดมา มีอะไรบ้างที่จุดสำคัญๆ

เราเป็นแต่เพียงเผดียงให้พี่น้องชาวไทยเราทราบทั่วหน้ากัน ให้ต่างคนต่างเอาไปพินิจพิจารณา เวลานี้นายกเรากำลังถูกบีบบี้สีไฟทุกด้านๆ เลย เราจนสลดสังเวช เพราะเหตุใด เพราะคนที่มาเป็นนายกนี้ผ่านมาไม่ทราบว่ากี่ยุคกี่สมัย เรายังไม่เคยเห็นเด่นดวงเหมือนนายกทักษิณเรานี้เลย เราพูดตามความสัตย์ความจริงโดยอรรถโดยธรรม ไม่ปลีกไม่แวะเอนเอียงไปทางไหนเลย เวลานี้คุณทักษิณเรานี้กำลังถูก เหมือนหนึ่งว่าเป็นนักโทษที่แสนสาหัสที่สุดของพวกอันตรายหรือว่ากาฝากมหาภัยรอบประเทศไทยเราเวลานี้ บีบบี้สีไฟเข้ามาหาคุณทักษิณของเรา ซึ่งกำลังทำประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่เรายกเอกเทศมาเหล่านี้ใครทำได้ คุณทักษิณเราทำได้มาเป็นลำดับลำดา ดังที่ว่านี้มีอะไรบ้าง

๑.คืนหนี้ ไอเอ็มเอฟ ใช้หนี้เขาก่อนกำหนดทั้งหมด ติดหนี้เขามานานเท่าไร ใครมาปลดหนี้นี้ได้ ก็คุณทักษิณ ชินวัตร

๒.ปราบปรามยาเสพย์ติด นี้จะทำคนให้เป็นหมาขี้เรื้อนด้วยกันทั้งประเทศจะไม่มีเหลือเลย ยาเสพย์ติดนี้ติดได้ทั้งนั้นๆ นี้ก็คุณทักษิณเรา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้เองเป็นผู้ปราบปรามยาเสพย์ติด จึงค่อยกลายเป็นผู้เป็นคนขึ้นมา รัฐบาลเหล่านั้นเราไม่ได้ตำหนิ เราพูดตามความจริง ที่ตั้งมากี่ยุคกี่สมัย ไม่เคยมีใครปราบปรามยาเสพย์ติดนี้ได้ แต่คุณทักษิณเราปราบได้อย่างประจักษ์ทั่วประเทศไทยเราอยู่แล้ว

๓.คอมพิวเตอร์เอื้ออาทรนี่เป็นยังไง (คอมพิวเตอร์นี่จำเป็นในการศึกษา การทำงาน มันแพงครับสั่งจากเมืองนอก ท่านก็ให้ทางเราทำขึ้นมาแล้วขายในราคาถูก คนมีฐานะยากจนจะได้มีใช้กันแพร่หลาย) เออ นี่เราพูดย่อๆ นะ

๔.  ๓๐ บาทรักษาทุกโรค (เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข บางคนเป็นโรคหัวใจ โรคนี้ค่ารักษาแพงมาก พอมีโครงการนี้แม้คนจนก็เข้ารับการรักษาได้ เดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับ ถ้าไม่มีโครงการนี้ป่านนี้คงตายไปแล้ว) เราก็ไม่เคยได้ยินที่ไหน ก็มีนายกเราคนนี้นำมาใช้อยู่เวลานี้เป็นประโยชน์มากมายไม่ใช่หรือ นี่ละเป็นอย่างนี้ เราจะเรียงลำดับมาเป็นข้อๆ ที่นายกเราตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถ ซึ่งไม่มีใครทำได้ดังที่ข้อเสนอมานี้เลย นายกเราทำได้มาเป็นลำดับลำดา

๕.หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (อันนี้ท่านไปดูตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในไทย เขาส่งเสริมให้แต่ละตำบลผลิตของขึ้นมา เช่น สานกระบุง ปุ้งกี๋ หรือทำจอบทำเสียม เป็นต้น ในทุกภาคทุกตำบลทำขึ้นมาเป็นสินค้าแล้วรัฐบาลเป็นคนหาตลาดให้ นำไปขายต่างประเทศ ทำให้มีรายได้เข้าประเทศจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ต่างประเทศซื้อกันมากมายครับ)

๖.พักชำระหนี้ ๓ ปี (เพราะคนไทยยากจน กู้หนี้กู้สินกันเป็นหนี้กันเยอะ ท่านบอกให้พักชำระหนี้ไว้ ๓ ปี) ท่านให้พักชำระหนี้ไว้ ๓ ปี เคยมีที่ไหน ท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะ

๗.ธนาคารประชาชน(คือไม่ต้องมีหลักประกันอะไรมากมายนัก เพียงมีคนค้ำประกันเขาก็ให้กู้ได้) นี่ท่านก็ทำขึ้นมา

๘.ปราบผู้มีอิทธิพล คอรัปชั่น (พวกมีอิทธิพล มือปืน คอรัปชั่นโกงกินบ้านเมือง) นี่ท่านก็ปราบมาแล้วได้ผลมาแล้ว ประชาชนได้รับความร่มเย็นมามากต่อมากแล้ว เพราะอิทธิพลนี้บีบหัวบุคคลที่ต่ำกว่า เหยียบลงๆ ตลอด ท่านก็ปราบมาได้แล้ว

๙.หวย ๒ ตัว ๓ ตัว บนดินใต้ดิน(คือแต่ก่อนอยู่ใต้ดิน ผลประโยชน์ตกอยู่กับเจ้ามือ เพราะคนไทยชอบซื้อหวยกันมาก เลยยกมาเป็นบนดิน ผลกำไรก็ตกอยู่กับประเทศชาติเรา เอามาเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากจนครับ) เออ ฟังซิน่ะ

๑๐.ปราบเทปผีซีดีเถื่อน (อันนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ ซึ่งเมืองนอกเขาถือกันมาก เราก็ต้องทำตัวให้เขาเชื่อถือในรัฐบาล ถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาไม่คบค้าซื้อขายกับเรา เราก็เสียหายครับ)

๑๑.การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มเศรษฐกิจ เรียกว่าเอเปค หมายความว่าอย่างไร (คือคนมาประชุมมีแต่บุคคลสำคัญๆ ของประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา จีน ระดับประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีทั้งนั้นแหละครับ เราก็จัดประชุมได้เรียบร้อยดี ไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น การจราจรก็สะดวก เพราะช่วงนั้นให้โรงเรียนหยุด เขาให้ครอบครัวมาได้ด้วย ขากลับเขาก็ซื้อพวกผ้าไหมติดมือเป็นของฝากกลับไปด้วยครับ

๑๒.กองทุนหมู่บ้าน ๑ ล้านบาท(เขาให้คนในหมู่บ้านเป็นกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมไปลงทุนในหมู่บ้านตามความจำเป็น)

๑๓.เอเชียบอนด์ (อเมริกาใหญ่เพราะดอลลาร์ ยุโรปใหญ่เพราะเงินยูโร เอเชียเราก็ควรใหญ่เพราะเอเชียบอนด์เหมือนกัน เป็นการให้คนเอเชียใช้เงินสกุลเดียวกัน แต่ยังไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ยังค่อยเป็นค่อยไป ท่านเป็นผู้เริ่มครับ) แน่ะ ท่านเป็นผู้เริ่ม ฟังซิน่ะ

๑๓ ข้อนี้ไม่มีใครทำ ท่านทำได้ กำลังทำมาโดยลำดับลำดา นี้คือนายกรัฐมนตรีเราคนปัจจุบัน ทำได้ตามที่กล่าวมานี้ ซึ่งไม่มีรัฐบาลใดทำได้อย่างนี้ ให้พากันจำเอานะ เราพูดด้วยความเป็นธรรม เวลานี้กำลังถูกทุบถูกตีทุกสิ่งทุกอย่าง นายกเรานี้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติไทยเราอย่างมหาศาลเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มเป็นนายกมา การประสับประสานกับเมืองนอกเมืองนามาเป็นมิตรเป็นสหาย ทำการซื้อการขายได้รับความสะดวกสบายก็เพราะนายกเรา นอกนั้นเราก็ไม่เคยเห็น เวลานี้กำลังถูกบีบบี้สีไฟ จึงขอเรียกร้องให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนายกเรานะ

นายกเรานี้ทำประโยชน์ให้โลกมากมาย เรายังไม่เคยเห็นผู้ใดที่ทำประโยชน์เหมือนนายกเรา แล้วก็ยังไม่เห็นที่ไหนอีกที่จะถูกบีบบี้สีไฟจากพวกเปรตพวกผี พวกอันตรายของชาติรอบบ้านรอบเมือง เวลานี้กำลังพวกอันตรายกาฝากมหาภัยกำลังบีบบี้สีไฟนายกเราทุกด้านทุกทาง จะเตะนายกเราลงกระป๋อง พวกนี้จะเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นครองบ้านครองเมือง เราย้อนมาหานายกเราเสียก่อน นายกเราไม่ใช่คนทุกข์คนจน เป็นคนมั่งมีศรีสุขเด่นในประเทศไทย เวลามาทำประโยชน์ให้ชาติไทยจึงไม่มีความกังวลว่าจะเที่ยวกินตับกินปอดของประชาชน มีแต่ความเสียสละโดยลำดับลำดามา ความคิดความอ่านทั้งหมดบางคืนนอนจนจะไม่หลับก็ได้ เพราะคิดเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพื่อผลประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติของตนนั่นเอง คือนายกคนนี้ ที่ได้อุตส่าห์พยายามทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมา

เวลานี้กำลังถูกพวกข้าศึกศัตรู อยากใหญ่อยากโตโดยหาความดีไม่ได้ แต่อยากใหญ่อยากโต อยากมีฤทธิ์มีอำนาจบาตรหลวง แล้วจะขึ้นมาครองบ้านครองเมือง โดยเตะนายกเราคนนี้ซึ่งกำลังอุ้มบ้านอุ้มเมืองให้ตกไป เมื่อนายกคนนี้ตกไป บ้านเมืองก็จะตกไปตามนายกของเรา แล้วพวกนี้ขึ้นครองก็คือจะขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายโดยถ่ายเดียว สมบัติเงินทองข้าวของที่มีอยู่ในบ้านในเรือน ที่นายกพยุงขึ้นมาโดยลำดับลำดา ติดหนี้ติดสินเขาได้ใช้หนี้สินเขามาเป็นลำดับลำดานี้ พวกนี้มาครองจะเอาไฟมาเผาหมดเลยละ พวกที่กำลังตีนายก กำลังรุมกินโต๊ะนายกเราเวลานี้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนายกเรา

ไม่ปรากฏว่านายกเราไปทำความเสียหายแก่ชาติของเรา กับพี่น้องชาวไทยคนไหนๆ เราไม่เคยเห็น ที่จะเที่ยวหากินตับกินปอดประชาชนจนเงินในคลังหลวงไม่มีเหลือเลย อย่างนี้ไม่เคยมี แต่รัฐบาลก่อนๆ เคยมีมาหรือไม่มีมาท่านทั้งหลายเห็นไหม รัฐบาลชุดสุดท้ายก่อนรัฐบาลนายกเราจะขึ้นมานี้ จนกระทั่งคลังหลวงก็จะไม่มีเหลือเลย รัฐบาลอันนี้มันเป็นยักษ์เป็นผีกินบ้านกินเมืองมาโดยลำดับลำดา แล้วถ้าพวกนี้ได้ขึ้นมาครองชาติบ้านเมืองแล้ว จะจองล้างจองผลาญล้างกรรมล้างเวร แต่ความจริงคือผูกกรรมผูกเวรกันต่อไป จะมาลบล้างสิ่งทั้งหลายที่เป็นสมบัติของชาติที่มีอยู่ทั้งในคลังหลวงนอกคลังหลวง จะเกลี้ยงไปตามๆ กัน เพราะฤทธิ์เดชแห่งความเคียดแค้น ของพวกที่กำลังพยายามอยู่เวลานี้

พวกนี้กำลังประจบประแจงทุกแห่งทุกหน กำลังหาพรรคหาพวกเต็มบ้านเต็มเมืองที่จะยกตัวขึ้นเหยียบชาติไทยของเรา กินตับกินปอดของเราคราวนี้จะไม่มีเหลือ ไม่ว่าคลังไหนก็ตามอย่าว่าแต่คลังหลวง จะไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าลงพวกนี้ได้ขึ้นคราวนี้แล้ว เวลานี้มันกำลังพยายามเอาเต็มกำลังของมัน แทรกซึมไปทุกแห่ง ยกตัวอย่างเช่นมาทางศาสนานี้ก็ หลวงตาบัวเอาเช็คมอบให้ในงานเผาศพท่านปัญญาวัฑโฒ ชาวอังกฤษนี้ เอาเช็คนี้ถวายวัดไปทุกวัดทุกวา รวมแล้ว ๓๙๐ วัด มันไปยึดเอาได้ฉบับใดไม่รู้ เช็คที่ทำบุญคราวนี้ แล้วก็เอาไปประกาศที่มส. คือมหาเถรสมาคม

ผู้ยกขึ้นประกาศนี้คือใคร ก็คือ นายอุดม เจริญ เราเลยตั้งชื่อเสียใหม่ว่า นายอุดม กำลังเสื่อม เข้าใจไหม เอาไปประกาศขึ้นในมหาเถรสมาคม นี่ถูกขับไล่ไปแล้ว ออกจากสำนักงานพุทธศาสนา แล้วเสือกกลับมาอีก เข้ามาอยู่ท่ามกลางมส.แล้วเวลานี้ แล้วประกาศใบเช็คของเรานี้ ว่าไปหนุนอะไร (ว่าหลวงตาให้เงินพระเอาไปคัดค้านต้านทานพวกเขา เป็นการจ้างพระ ๕๐๐ บาทครับ) เออ เงิน ๕๐๐ บาท พระบ้านปูลูนี่แหละ ที่ถวายอย่างต่ำก็ ๕๐๐ บาท สูงสุดก็ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นลำดับลำดา มันได้เช็คฉบับนี้ไป นายอุดม กำลังเสื่อม เอาไปออกในมหาเถรสมาคม ว่าหลวงตาบัวมอบเงินนี้ให้เป็นกำลังเพื่อไปหนุนไปต้านทานพวกนั้น ว่าอย่างนั้น

พอมันเริ่มเข้ามามันก็ก่อแล้วใช่ไหม พิจารณาซิ มันเข้ามาแล้วนะเวลานี้ ใครเอาเข้ามาก็ไม่รู้ มหาเถรสมาคมก็มีแต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โลกและสังฆมณฑลเคารพนับถือ ไปเป็นมหาเถรสมาคมอยู่นั้น เป็นที่ไว้วางใจของพระสงฆ์ทั้งหลาย แล้วท่านทำอะไรอยู่จึงปล่อยให้คนประเภทนี้เล็ดลอดเข้ามาอยู่ในท่ามกลางของมหาเถรสมาคมนี้ได้ แล้วประกาศกังวานความเสียหายขึ้นมาในท่ามกลางนั้น ยังไม่ปรากฏว่ามหาเถรสมาคมองค์ใดคัดค้านต้านทานอันนี้ ยังไม่มีใช่ไหม ที่ว่าเช็คของเราที่มอบไป ว่าไม่จริงอย่างนี้ไม่เคยมีใช่ไหม (ครับ) นี่เงียบด้วยกันหมด มหาเถรสมาคมเหล่านี้จะกลายเป็นที่ซุ่มของโจร แล้วมหาเถรสมาคมอาจจะกลายเป็นมหาโจรขึ้นในสถานที่นั่นก็ได้ เพราะสังฆมณฑลแห่งพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่ไว้วางใจ อาจจะมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นก็ได้ นี่ละอุดมมันขึ้นมาอย่างนี้

นี่ละแบบทำของเขา ทำทั้งชาติทั้งศาสนา ทางชาติก็เหยียบนายกทักษิณเรา ทางศาสนาก็เหยียบทางนี้ ฟาดลงไปโดยลำดับ มีแต่พวกนี้ทั้งนั้นที่จะขึ้นมากลืนมากินชาติบ้านเมืองของเรา จึงขอความเห็นใจจากพี่น้องทั้งหลาย ขอได้เห็นใจนายกรัฐมนตรีเรา ถึงจะยากลำบากขนาดไหนให้พากันถูไถนะ ถูไถเพื่อนายกของเราคนนี้ ไม่เคยปรากฏว่าเรายกคนนี้แล้วได้ทำความเสียหายแก่ผู้ใด นอกจากทำเต็มกำลังความสามารถ ดังที่ยกมา ๑๓ ข้อนี้คือเป็นคุณสมบัติประจำนายกเรา ได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาถึงขนาดนี้แล้ว จึงควรเห็นใจนายกเรา ให้พากันช่วยอุ้มช่วยชู

นายกเราคนนี้เราแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ จะไม่ทำชาติบ้านเมืองให้ฉิบหายวายปวงดังมหาภัยที่มันหว่านล้อมปากหวานอยู่เวลานี้ ซึ่งจะขึ้นเหยียบทั้งนายกเรา เหยียบทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้แหลกไปตามๆ กัน พวกนี้แน่นอน ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ นายกเราคนนี้ไม่มีที่จะไปทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจม มีแต่ดีดแต่ดิ้นอุ้มชาติบ้านเมือง แต่ก็ถูกพวกเปรตพวกผีนี้ตีโดยลำดับ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศได้เห็นใจนายกเรา หากว่าจะมีการหย่อนบัตร คนหนึ่งให้หย่อน ๕ ใบเลยนะ อย่าหย่อนธรรมดา อ้าว พูดตามความจริง นายกเราทำประโยชน์ขนาดไหน ไม่เคยทำความเสียหาย แต่ถูกเหยียบถูกย่ำทำลายโดยหาเหตุผลไม่ได้ หาอรรถหาธรรมไม่ได้

พี่น้องทั้งหลายไม่เห็นใจคนอย่างนายกทักษิณเรานี้ ท่านทั้งหลายจะไปเห็นใจใคร หรือไปเห็นใจพวกกำลังกลืนอยู่นี้หรือ เอาไปพิจารณานะ นี่ละเราสลดสังเวช เราฟังด้วยความเป็นธรรมทุกด้านทุกทาง ว่านายกของเราคนนี้ไม่เคยทำความเสียหายแก่ผู้ใด มีแต่อุ้มชาติบ้านเมืองทุกแง่ทุกมุมจนจะเป็นจะตาย ดังที่ยกขึ้น ๑๓ ข้อนี้ นี้เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติของนายกเราที่ทำอยู่เวลานี้และทำเรื่อยมาอย่างนี้ นอกนั้นพวกนั้นเขาทำข้อไหนเห็นไหม ไม่มี มีแต่จะมาคอยกลืนคอยกินโต๊ะกัน กินโต๊ะนายกแล้ว กินโต๊ะคนทั้งชาติ พวกนี้เอานายกเป็นคนที่หนึ่ง รุมกินโต๊ะนายกแล้วจะรุมกินโต๊ะคนทั้งชาติ ศาสนาจะไม่มีเหลือจากคนประเภทนี้ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ เราพูดด้วยความเป็นธรรม จึงขอให้เห็นใจนายกเรา

ให้พากันอุ้มชูนายกเรา นายกเราคนนี้ ในสายตาของธรรมรับรองได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่ทำลายชาติบ้านเมือง มีแต่จะยกขึ้นโดยลำดับลำดาเต็มความสามารถเท่านั้น แต่ตรงกันข้ามแล้วร้อยทั้งร้อยกินกลืนทั้งนั้น ที่เห็นเวลานี้กำลังทำลายนายกเราอยู่ ท่านทั้งหลายหาคนเช่นไรมาเป็นนายก หายักษ์หาผีก็เคยเห็นมาแล้วใช่ไหม จนบ้านเมืองของเราจะจมๆ นี่ก็มีนายกคนนี้มาฟื้นขึ้นมาให้เห็นประจักษ์อยู่เวลานี้ พวกนั้นก็ตามจองล้างจองผลาญมาตลอด ให้ท่านทั้งหลายทราบนะ พวกนี้กำลังจองล้างจองผลาญจะทำลายนายกเรา แล้วจะขึ้นเป็นยักษ์เป็นผีกินบ้านกินเมืองให้สมใจ เข้าใจไหม พิจารณาให้ดีนะ

ในกาลคราวหน้านี้ก็จะมีการคัดเลือกกัน เราพูดอย่างตรงไปตรงมา ให้เห็นใจนายกเรา เอา คนหนึ่งฟาด ๕ บัตรก็ไม่เป็นไร ถ้าหากจะเสียหายเพราะการหย่อนบัตรให้นายกนี้ เอาหลวงตาบัวไปฆ่าเลย หลวงตาบัวรองรับเลยนะ แต่คนเหล่านั้นเราไม่รองไม่รับ จะรับได้ได้แต่ว่าจมแท้ๆ ถ้าพวกนี้ขึ้นมา จะไม่มีเหลือชาติไทยของเรา เราพูดได้เท่านี้ สำหรับนายกเรานี้รับรองเลยว่าจะไม่ทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจม นอกจากจะพยุง แต่ถูกกลั่นถูกแกล้งทุกแบบทุกฉบับ จนนายกของเราเป็นผู้ต้องหาอันใหญ่หลวงในท่ามกลางแห่งเปรตผีทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้น

ให้พากันเห็นใจนายกเรานะ เราไม่หาคนเช่นนี้เราจะไปหาคนเช่นไร เราหามามากแล้วเราไม่เคยเจอ เรามาเจอนายกคนนี้ เราจึงว่าภูมิใจที่ได้นายกนี้ขึ้นมา คนเราไอ้เรื่องที่จะให้มันถูกทุกด้านทุกทาง ไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกมันไม่ถูกทุกอย่างแหละ ย่อมผิดพลาด ไม่มีเจตนาก็ผิดพลาดได้ เช่นเราเหยียบหนามนี้เราไม่มีเจตนาจะไปเหยียบ มันก็เหยียบได้เวลาเราเผลอ อันนี้ก็มีธรรมดา ให้เห็นใจกันนะ ท่านทั้งหลายจะไปหานายกคนไหนอีก ถ้าสมมุติว่านายกคนนี้ถูกเขาปัดลงในกระป๋อง เอา ใครจะมาเป็นนายก เราบอกได้เลยว่ายักษ์ผีทั้งนั้นที่จะมาเป็นคราวหน้านี่ ชาติไทยของเราจะจม

สำหรับนายกเราคนนี้ไม่มี พูดตรงๆ เลย ท่านทั้งหลายจำเอานะ ภาษานี้เป็นภาษาของธรรม ไม่ใช่ภาษาหลอกลวงต้มตุ๋นผู้ใด ให้ถือนี้ไปพิจารณา คนทั้งประเทศ เอา อุ้มกัน เป็นยังไงอุ้มนายกคนนี้ นายกคนนี้จะพาชาติไทยของเราจมทั้งชาตินี่ เอาให้เห็นเสียที แล้วเอาหลวงตาบัวไปฆ่าเลยนะ หลวงตาบัวนี้พูดหลอกลวงโลก เอาไปฆ่าเลย ถ้านายกทักษิณ ชินวัตรนี้จะพาพี่น้องล่มจม ให้เอาหลวงตาบัวไปฆ่า แล้วมีเจตนาร้ายต่อพี่น้องทั้งหลาย เอาหลวงตาไปฆ่าเลย เราดึงออกมาตั้งแต่เจตนาของนายกที่จะช่วยบ้านเมือง ก็เพราะเห็นว่าบ้านเมืองนี้จะไปไม่รอด ท่านก็เป็นผู้มีสมบัติเงินทอง ในประเทศไทยใครเก่งกว่าท่านเรื่องสมบัติเงินทอง ท่านไม่สนใจที่จะกินตับกินปอดคน มีแต่ช่วยชาติบ้านเมืองเต็มกำลังความสามารถตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ ผลงานปรากฏเด่น ๑๓ ข้อดังที่พูดตะกี้นี้ ผลงานของใครเอามาแข่งซิ คนเช่นนี้หรือคนที่ทำลายชาติ ฟังซิ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้

มีตั้งแต่พวกประจบประแจงเลียแข้งเลียขาทุกหย่อมหญ้าเป็นตาสับปะรด แม้นายกเองท่านก็ ประหนึ่งว่ามองหานายกไม่เห็น มีแต่เสี้ยนแต่หนามรอบด้านรอบท่านตลอดเวลา ตัวนายกเองก็มองหาตัวท่านไม่เห็น เพราะเหตุไร มีแต่เสี้ยนแต่หนามรุมล้อมที่จะเหยียบจะย่ำทำลายท่าน ให้ท่านทั้งหลายมองเข้าไปหานายก ให้เห็นนายกเรานะ นายกเราคนนี้เป็นคนเช่นไร มองกันให้เห็นนายกนะ เวลานี้นายกเราถูกรุมล้อมด้วยเสี้ยนด้วยหนาม ด้วยพิษด้วยภัยทุกประเภท จะทำลายนายกคนดีของเรานี้ให้จม จะให้เหลือตั้งแต่คนชั่วที่สุดยอดชั่วนั้นเข้ามาครองบ้านครองเมือง ท่านทั้งหลายจะรับได้ไหม ถ้ารับไม่ได้ให้ฟังคำนี้ให้ดีนะ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

ผู้กำกับ กราบเรียนหลวงตาครับ ขณะที่หลวงตาแสดงธรรมะนี่นะครับ ที่สวนแสงธรรมมีทั้งพระทั้งประชาชนประมาณพันคนรับฟังการถ่ายทอดสดตอนนี้ครับ ตอนที่หลวงตากล่าวเมื่อกี้ คนหนึ่งหย่อนห้าบัตรไม่ได้ครับ ต้องทั้งครอบครัว หัวหน้าครอบครัวพาลูกพาหลานบริษัทบริวารไปหย่อนห้าบัตรสิบบัตรก็ได้ หย่อนให้นายกครับ เดี๋ยวอุดมมันจะว่าหลวงตาพูดผิดอีกครับ

หลวงตา เราพูดว่าไง

ผู้กำกับ บอกคนหนึ่งไปหย่อนสี่บัตรห้าบัตร อาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งครับ ต้องหัวหน้าครอบครัว พาบริษัทบริวารไปหย่อนบัตรได้ตามจำนวนคนในครอบครัวครับ กฎหมายเลือกตั้งเขาให้หนึ่งคนหย่อนได้หนึ่งบัตร

หลวงตา ผู้รู้กฎหมายก็ไปหย่อนซี เราพูดตามเรื่องอรรถเรื่องธรรมต่างหาก เราไม่ได้พูดเรื่องกฎหมาย เราเรียนธรรมเราพูดเรื่องธรรม คนหนึ่งหย่อนสิบก็ได้ธรรม เพราะคนนี้เป็นคนดี หย่อนสิบยี่สิบได้เป็นธรรม กฎหมายเขาจะบอกว่ายังไงเราไม่รับทราบ อันนั้นกฎหมาย เรื่องธรรมเรื่องวินัยเป็นเรื่องของเรา เราพูดเป็นธรรมเป็นวินัยต่างหาก ก็บอกแล้วว่าเราพูดเป็นธรรม เข้าใจไหม เราไม่ได้พูดเป็นกฎหมาย เข้าใจเหรอ

ผู้กำกับ คือตอนนี้มันมีขบวนการจะล้มรัฐบาล ล้มนายกรัฐมนตรี มันออกมาแปลกๆ การ์ตูนเขาก็ลงอยู่ทุกวันช่วงนี้ ออกมาแปลกๆ

หลวงตา นั่นละให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ ภาษานี้เป็นภาษาธรรมจะไม่โกหกท่านทั้งหลาย ถ้าฝืนไปเอนไปตามที่เขาว่านี้จมแน่นอน นายกเราก็จม ชาติไทยทั้งชาติจม พวกนี้จะขึ้นมาเหยียบให้แหลกหมด จำให้ดีนะ เราหาที่ไหนหาคนดี หามาตั้งแต่เมื่อไรพึ่งมาเจอเอาคนนี้ เมื่อมาเจอแล้ว พวกเปรตพวกผีจะมาเอาลงทะเลแล้วเราเอาขึ้นมาให้ได้ อย่าลืมคนหนึ่งฟาดห้าบัตรก็ได้

ผู้กำกับ กราบเรียนอีกข้อหนึ่งครับว่า หลวงตารักท่านนายก ออกมาช่วยชาตินี่ก็เพื่อนายกทางอ้อมด้วย แต่นายกก็ไม่เห็นรักหลวงตาสักครึ่งหนึ่งของหลวงตาเลย

หลวงตา ใครจะรักเรายิ่งกว่านายกรักเรา และใครจะรักยิ่งกว่าเรารักนายก แล้วใครจะรักยิ่งกว่าเรารักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ เข้าใจไหม? เรามันรักหลายชั้นขนาดนั้น นายกท่านก็ทำอย่างนั้นทำเพื่อชาติเพื่อศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วย นั่น เราก็รักแบบเดียวกันมันก็เข้ากันได้ซิ ไอ้พวกที่รักแหวกแนวมันทำลายชาติศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่เวลานี้ เข้าใจหรือเปล่าล่ะ

ผู้กำกับ ต่อเลยครับ ถ้าเป็นแบบนี้ถ้านายกได้มากราบหลวงตา ลูกศิษย์เขาก็หวังอยากจะให้...

หลวงตา กราบไม่กราบไม่จำเป็น นายกไม่จำเป็น ขอให้ทำหน้าที่ด้านที่ท่านทำไปแล้ว เราพอใจ เข้าใจหรือ ทำหน้าที่อุ้มชาติบ้านเมือง เรื่องของท่านเป็นเรื่องของท่าน เรื่องของเราเป็นเรื่องของเรา ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไป เรียกว่าทำคุณด้วยกันพอแล้ว ถูกต้องแล้วเข้าใจไหม อะไรจะต้องมาประจบประแจงกันอย่างนั้นไม่เอา หลวงตาบัวไม่เอา เราไม่หาทวงคุณอย่างนี้ เข้าใจ?

ผู้กำกับ ขออนุญาต เขาอยากให้หลวงตาสะท้อนจากสื่อมวลชนต่างๆ หรือหัวใจของคนไทยตอนนี้ ว่านายกนั้นชอบปากไวใจเร็ว แล้วก็ชอบทำอะไรมั่นใจตัวเองมากเกินไป

หลวงตา อันนี้เราก็เห็นใจ เรื่องปากไวใจเร็วนี้มันเป็นธรรมดาที่กำลังความสามารถของคนที่จะออกทางไหนๆ ที่จะช่วยชาติบ้านเมืองต้องออก บางทีมีแรงบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดา เหมือนเขาถากไม้ ไม้ที่เรียบๆ เขาก็ถากธรรมดา ไม้ที่คดที่งอเขาก็เอาอย่างหนักมือๆ นี่นายกควรจะเน้นหนักเป็นบางครั้งบางคราว พี่น้องทั้งหลายก็ให้เห็นใจนะ การตอบการโต้การพูด บางทีจะลักษณะดุด่าบ้าง อย่าไปสนใจกับกิริยานี้ ให้สนใจในเจตนาดีของนายกเรา เข้าใจไหม ออกมาจากเจตนาดี กิริยาท่าทางนั้นย่อมจะผิดสายหูสายตาคนบ้าง ขอให้เล็งดูเจตนาของผู้อุ้มชาติบ้านเมืองก็แล้วกัน นากยกไม่มีเจตนาเสียหายต่อชาติบ้านเมือง แต่กิริยาที่พูดออกมานั้นคนจับไปได้ทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละ โอ๋ย ดุบ้างอะไรบ้าง เข้าใจหรือ

อย่างหลวงตาบัวนี่เขาเหมาพอแล้วจนไม่มีอะไรจะใส่ล่ะคำดุหลวงตาบัว เขาว่าหลวงตาบัวดุ หลวงตาบัวก็เฉย ก็เพราะหลวงตาบัวทำประโยชน์ให้ชาติ นี่นายกเราก็เหมือนกัน อันนี้ควรพี่น้องทั้งหลายจะเห็นใจ บางทีพูดปากไวใจเร็วหรืออะไร ก็ควรจะเห็นใจ เจตนาสำคัญมากนะ อย่าไปถือแต่ปากไวใจเร็วอย่างเดียว ให้ถือเจตนาเป็นสำคัญ คนหนึ่งจะเป็นจะตายอยู่แล้ว อุ้มชาติบ้านเมืองขึ้นมา ควรจะออกแง่ไหนที่เห็นว่าจะเป็นความถูกต้องดีงามก็ออกๆ อย่างช้าอย่างเร็วอะไรออกได้ทั้งนั้น ปากไวใจเร็วออกได้ทั้งนั้น ปากช้าปากกืกปากใบ้อย่างนั้นไม่เอามาเล่น นายกเราไม่ใช่คนใบ้ต้องมีปากพูดบ้างซิ เข้าใจหรือพูดเพื่อชาติบ้านเมือง

ผู้กำกับ อีกข้อหนึ่งครับ ที่เลือกผู้ว่าฯกทม. ที่เขาไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ใช่ว่าจะรักประชาธิปัตย์ แต่เขาเห็นว่าต้องเลือกคนไปคัดค้านเอาไว้บ้าง ทีนี้ถ้าเกิดมาใช้กับการเลือกตั้ง ส.ส.มันก็จะไม่เลือกพรรคไทยรักไทย มันจะเกิดเสียหายประเทศชาติบ้านเมือง ตามที่หลวงตาเทศน์นี่แหละครับ เพราะฉะนั้นหลวงตาให้เป็นคติหน่อยครับ

หลวงตา เลือกอันนี้อย่าว่าจะมาคัดค้าน มากลืนมากินชาติไทยเรานะ ถ้าพวกนี้ได้ไปแล้วมากลืนทั้งนั้นนะ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ เป็นยังไงถูกต้องไหมที่พูดนี่ พูดมันหลงหน้าหลงหลังนะ

ผู้กำกับ ถูกครับ ไม่หลงแล้วครับ ต่อยาวๆ อีกหน่อยครับ

หลวงตา เลือกไปไว้สำหรับคัดค้านบ้าง แล้วเขาได้คิดหรือเปล่าว่า เลือกไปไว้สำหรับงาบชาติไทยเราด้วย อย่างนั้นไม่เห็นพูดล่ะ นี่แหละตัวใหญ่ตัวสำคัญอยู่ตรงนี้นะ เข้าใจไหมงาบเลย ท่านทั้งหลายรู้ไหม ใจตื้นๆ ไม่ได้นะ ต้องคิดให้กว้างขวางซิ มีอะไรอีกล่ะ

ผู้กำกับ เดี๋ยวนี้หลายๆ คนเขาเหมือนกับจะหมางใจท่านนายกอยู่หลายๆ เรื่องหลายๆ ราว โดยเฉพาะลูกศิษย์หลวงตายิ่งช้ำใจมากน้อยใจมาก ว่าไม่เห็นมาตอบแทนหลวงตาเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาต่างๆ ให้หลวงตาเหนื่อยยากอยู่ ลูกศิษย์เขาสงสารหลวงตา เรื่องศาสนานี้หลวงตาทนความทุกข์ยากลำบาก ออกมาช่วยศาสนาเอาไว้ ช่วยศาสนาไว้รอด ชาติก็รอด พระมหากษัตริย์ก็รอดด้วย แต่นายกยังเฉยเมยเหมือนกับปล่อยปละละเลยไม่สนใจ

หลวงตา อันนี้เราอย่าไปพูดว่านายกไม่สนใจโดยถ่ายเดียว ผิดนะ นายกมีสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งควบคุมอยู่อย่างลึกลับๆ ที่ควรจะออกแง่ไหนก่อนแง่ไหนหลัง นายกต้องคิดเต็มกำลังความสามารถ เวลานี้ที่นายกยังแสดงออกไม่ได้เพราะเป็นจังหวะที่จะคอยเงียบเสียก่อนก็ต้องเงียบ เงียบทางอื่นทางใดก่อนก็ทำทางนั้นก่อน แล้วควรจะแยกมาทางนี้เมื่อใดก็แยก ไม่ใช่ตูมตามจะเอาให้ได้อย่างใจๆ เข้าใจหรือ ให้เราเห็นใจนายกนะ เอะอะมาก็จะให้ตามใจๆ ไอ้พวกเปรตพวกผีมันมีมากขนาดไหน ควรจะออกช่องไหนๆ พอเหมาะพอดีให้เห็นใจนายกด้วยนะ เราเห็นใจนายกเราจึงไม่ว่าอะไรกับนายก อะไรที่มันเกี่ยวข้องพัวพันกับนายกโดยเฉพาะ เราไม่เข้าไปแตะ อันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับนายก เราพูดไปตามอรรถตามธรรมไปเลย อันนี้ก็เหมือนกันเรื่องศาสนานี้ มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่นายกจะแสดงออกยากก็มี เข้าใจหรือ คือต้องเก็บไว้เป็นจังหวะๆ เราก็เห็นใจเหมือนกัน เข้าใจแล้วนะ

โยม เข้าใจค่ะ แต่พอเห็นหลวงตาเหนื่อยมาแล้วหลวงตาก็เพลียเจ้าค่ะ

หลวงตา เพลียก็เพลียเราก็ยอมรับว่าเพลีย เรื่องก็เป็นเรื่อง หนักเบาเราจะพิจารณาไปตลอด

ผู้กำกับ ลูกศิษย์เขาหมดกำลังใจหรือน้อยใจว่าหลวงตารักนายกแสนรัก แต่นายกนี่ควรจะรักหลวงตาโดยเฉพาะพระศาสนา เป็นนายกมีโอกาสจะช่วยได้แล้วไม่ช่วยไม่ยื่นมือมาช่วยประคองพระพุทธศาสนา ปล่อยให้หลวงตาอีก อย่างที่หลวงตาก็เทศน์ไม่เห็นมีใครออกมาเลย มีแต่หดหัวอยู่ในกระดองกันหมดทั้งพระทั้งโยมนะครับ

หลวงตา ก็อย่าหดซิโผล่ออกมาบ้าง หือ (หัวเราะทั้งศาลา) มันยังหดอยู่หรือเดี๋ยวนี้น่ะโผล่ออกมาซิ อันนี้มันลำบากมากอยู่นะ นายกเป็นจุดส่วนรวม เรื่องเข้าไปถึงนายกแล้วนายกจะควรแสดงอะไรๆ บ้างสิ่งแวดล้อมนายกมีอยู่เยอะ เข้าใจไหม อันใดที่ควรจะออกในแง่ใดเวลาใด นายกเราจะพิจารณาเอง นายกเป็นลูกศิษย์พระ บวชวัดเจดีย์หลวง ท่านจะไปไหน แต่โอกาสที่แสดงออกไม่ได้มีก็ต้องเก็บไว้ก่อน เมื่อโอกาสมีเมื่อไรจะออกทันทีๆ เข้าใจหรือ เรื่องก็เป็นอย่างนั้น ให้เห็นใจก็แล้วกันนะ ให้เห็นใจนายกเรา ขอให้พี่น้องทั้งหลายอุ้มนายกเราไว้ให้ดีนะคราวนี้ ไม่งั้นพวกมหายักษ์มหาภัยจะกลืนหมด จะกลืนนายกจะกลืนคนทั้งชาติ เพราะฉะนั้นให้สงวนนายกเราไว้แล้วเท่ากับสงวนคนทั้งชาติไว้ให้แน่นหนามั่นคงตามเดิม เพราะนายกเรานี้จะเรียกว่าเท่าที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ผู้ทำลายชาติ ผู้ส่งเสริมชาติ ต่อไปนี้นายกเราก็เป็นผู้ส่งเสริมชาติเช่นเดียวกัน จึงให้พากันพยุงนายกเราไว้ เพื่อเป็นหลักของชาติไทยเรา ถ้านายกเราล้มตูมไปเสียอย่างเดียวชาติไทยจมไปหมดนะ จำให้ดีคำนี้ จำให้ดี มันมีแต่ปากกว้างๆ คอยจะงาบชาติไทยของเรา เข้าใจ?

ผู้กำกับ ถ้าหลวงตากล่าวอย่างนี้แล้ว ลูกศิษย์หลายคนก็คงจะเข้าใจถูกต้อง อย่าไปถือนายกหลวงตายังไม่ถือเลย ยังรักเหมือนเดิม

หลวงตา อย่าไปถือสีถือสานายก ให้ถือเจตนานายกเป็นสำคัญที่อุ้มชาติบ้านเมือง ให้แน่ใจเลยว่านายกคนนี้ไม่ทำลายชาติ เข้าใจแล้วหรือคำนี้น่ะ ที่นอกจากนี้จมทั้งนั้นแหละมันจะเอาให้จม จำหรือยังข้อนี้น่ะ เวลานี้กำลังรุมเข้าจะเอาให้ชาติไทยจม เอานายกจมก่อนแล้วชาติก็ตามไปทีหลัง จม ต้องให้พยายามอุ้มนายกฯ เอาไว้ เท่ากับอุ้มชาติของเราไว้ เข้าใจเหรอ อย่าปล่อยนะ พูดนี้เป็นเสียงธรรมด้วยนะ ถ้าปล่อยนายกฯให้เขาเหยียบ ชาติไทยถูกเหยียบด้วย เข้าใจเหรอ ถ้านายกฯ ของเราคนนี้ยังคงเส้นคงวาอยู่แล้วชาติไทยยังไม่จม จำให้ดีคำนี้ก็ดี

โยม สาธุ

หลวงตา.เอ่อ จำให้ดีนะ คำนี้เป็นภาษาธรรม เราพูดอย่างตรงไปตรงมา นายกฯ คนนี้จะเป็นผู้อุ้มชาติ อุ้มศาสนาโดยตรงอยู่แล้วทั้งโดยอ้อมด้วยเข้าใจเหรอ ให้เชื่อไว้เลย นายกฯ คนนี้ไม่ใช่ผู้ทำลายชาติ ผู้ทำลายศาสนา แต่เป็นผู้อุ้มชูทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วย จำเอานะ

โยม สาธุ

หลวงตา.เวลาถูกขับอย่างนี้ พี่น้องทั้งหลายต้องช่วยนายกฯ เรานะ นายกฯ เราช่วยชาติมาเท่าไร เราจะช่วยนายกฯ คนเดียวนี้ไม่ได้เหรอคนทั้งชาติน่ะ เอา อุ้มนะ หนักขนาดไหนเอาทั้งประเทศอุ้มนายกฯ เราให้ได้ ถ้านายกฯ เรานี้หลุดมือไปแล้ว ชาติหลุดไปพร้อมกัน จำให้ดีตรงนี้ จำได้ยัง อ้าว เราพูดตามความจริง เรามั่นใจที่สุดเลย นายกฯ เราคนนี้จะพาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดถึงเมืองนอกเมืองนาประสานกันเข้าได้มากมายเวลานี้ นายกฯ เราคนนี้เท่านั้นเข้าใจเหรอ

โหเราพูดจริงๆ เราเป็นคนกลาง เราเป็นธรรม เราดูทุกแง่ทุกมุมหนักเบา เราสงสารนายกฯ เราอุตส่าห์พยายามทำเต็มกำลังความสามารถ แล้วถูกกดถูกขี่ถูกบังคับทุกแง่ทุกมุม นี่ที่เราสงสาร จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายช่วยนายกฯ เราเข้าใจไหม ยกนายกฯ เราขึ้นมา กำลังถูกบีบบี้เวลานี้ เข้าใจแล้วนะ ทุกคนๆ ให้ยก

ผู้กำกับ สิบสามข้อที่พระท่านเอามาให้หลวงตานี้เพียงแต่ว่ายังไม่หมดนะครับ ผลงานนายกฯ ทำไว้ระยะสี่ปีนี้มากครับ มากกว่านี้

หลวงตา นั่นแล้ว เราให้เอาย่อๆ มาก่อน เราจะพูด ให้พระท่านเก็บอีกทีนึง ให้ไปค้นคว้าเอามา คุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่นายกฯ เราทำไว้ต่อชาติ ให้ออกมา พวกนั้นมันทำอะไรไว้ นี่ละตาสับปะรดที่มันจะเหยียบหัวนายกฯ เรา ซึ่งเท่ากับเหยียบหัวคนทั้งประเทศ

ผู้กำกับ มาหนึ่งบาทครับ

หลวงตา นั่นค่อยไหลซึมเข้ามาทองคำเรา บอกว่าประเภทไหลซึมค่อยซึมเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆ ซึมมาไม่ขาดนะ ซึมมาอยู่เรื่อยๆ ให้สมเจตนาของเราเถอะ สละชีวิตเพื่อชาติ เพื่อศาสนา พระมหากษัตริย์มาตั้งแต่วันร้องโก้กเลยละ เราไม่มีอะไรเสียดายเลย เพื่อชาติ เพื่อศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราเท่านั้น

เราจึงเห็นว่านายกฯ เรานี้เป็นผู้ที่จะอุ้มชาติ ศาสนาแล้วเราจึงยก เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายยกด้วยกันทั้งประเทศเลยนะ จำให้ดี นายกฯ คนนี้ละจะเป็นผู้ยกชาติ จะเป็นผู้นำศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป นอกนั้นเราไม่รับรอง มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลานี้ เราเชื่อไม่ได้ เราเชื่อคนนี้ เข้าใจเหรอ ที่ดำเนินมานี้ไม่มีอะไรเสียหายต่อชาติบ้านเมือง เราพิจารณาหมดมีแต่อุ้มชาติตลอดมา ไม่ชมอย่างนี้จะไปชมอะไร ไหนว่าอะไรอีกให้พร

โยม หลวงตาเจ้าคะ พอดีน้าอนุตเขาพูดคำวันนี้กินใจมากเลย เขาบอกหนู ถ้าฟังเทศน์หลวงตาแล้วเชื่อหลวงตาไม่มีทางจม หนูเชื่อเขาเพราะว่าเขาไม่สบาย คือเขารู้ว่าเป็นมะเร็งก็รู้ว่าหมดหวังทุกคนแล้ว แต่ตัวเขาเองเขาเชื่อในหลวงตา เขาก็ทำภาวนาอะไรไป เขาก็หายมา คิดไปแล้วห้าปีแล้ว เขาก็เลยบอกกับหนู ถ้ามาฟังเทศน์หลวงตาแล้วเราทำตามที่หลวงตาสอน ไม่มีทางจมหรอกเขาบอก

หลวงตา อันนี้เราจะยกขึ้นอีกทีนึงนะ โรคเรานี้น่ะ หมอเขาไม่กล้าพูดให้ฟัง เขาตรวจแล้วเป็นมะเร็งในลำไส้จะตายในไม่ช้านี้ เขาบอกชัดเจนเลย หมอเขาไม่กล้าพูดให้เราฟัง เขาซุบซิบกันในวงหมอด้วยกันมันก็กระจายออกมา ว่าปีที่เราจะช่วยชาตินั่นเป็นปีที่เราจะตายเข้าใจไหม เราก็บอกแล้ว ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาต้านทานเอาไว้นี้ เราจะตายในชนพรรษา นี่เราก็บอก ทีนี้อยู่ๆ ก็ผึงขึ้นมา พอเราร้องโก้กขึ้นจะช่วยชาติเท่านั้น อันนี้ก็พร้อมกันขึ้นพร้อมกันเลย เดี๋ยวนี้ได้หกปีแล้วยังไม่ตาย

โยม มันหายไปแล้ว

หลวงตา ก็หายไปแล้วละ

โยม มันตกทะเลไปแล้ว

หลวงตา นี่เราพูดตามความจริงนะ อำนาจของชาติ ของศาสนา พระมหากษัตริย์ช่วยพยุงเราให้ได้ช่วยชาติเข้าใจไหมล่ะ

โยม สาธุ ขอหลวงตาถนอมธาตุขันธ์หน่อยนะคะ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก