รับตัวมหาภัยมาเป็นที่ปรึกษา
วันที่ 28 กันยายน 2547 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

รับตัวมหาภัยมาเป็นที่ปรึกษา

 

         วันนี้เป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงญาติมิตร ใครๆ ทุกคนที่มาที่นี่มีญาติด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ คนเดียวไม่มีญาติไม่มีในศาลาหลังนี้ มีญาติทั้งนั้น วันเช่นนี้เป็นวันอุทิศส่วนกุศลถึงญาติของท่านทั้งหลายเอง ให้ต่างคนต่างทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงญาติของตน ใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตรท่านแสดงไว้อย่างชัดเจนว่า วันเช่นนี้พวกเปตชนทั้งหลายที่เป็นญาติของผู้ยังมีชีวิตอยู่ หลั่งไหลเข้ามารอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติของตนๆ ในสถานที่บำเพ็ญ เช่นวันนี้เป็นต้น บรรดาเปตชนทั้งหลายซึ่งควรจะได้รับส่วนกุศลจากญาติของตน ต่างคนต่างมารออยู่เต็มหมด ท่านผู้ใดระลึกถึงญาติของตนได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ บรรดาเปตชนทั้งหลายเหล่านั้นมีความยิ้มแย้มแจ่มใส อนุโมทนาสาธุการ ไปสวรรค์ได้เลย นั่น

ทีนี้บรรดาเปรตทั้งหลายที่ไม่มีญาติ ที่ญาติไม่สนใจที่จะอุทิศส่วนกุศลให้นี้ ไปด้วยความเสียอกเสียใจ จำนวนมากมาย ท่านว่า ผู้ที่ไปด้วยความดีใจขึ้นสวรรค์ เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นคนดีไปก็เยอะ ไปสวรรค์ก็เยอะ พวกที่หมดหวัง มาหาญาติไม่มีญาติคนใดคิดถึงและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ กลับไปด้วยความเสียอกเสียใจ ไปเสวยกรรมอยู่ตามเดิม นี่สูตรนี้ท่านทั้งหลายฟังแล้วเหรอ พิจารณาซิ เรามีญาติทุกคนๆ ให้ได้คิดถึงญาติของตนในวันเช่นนี้ อย่าให้ญาติของท่านทั้งหลายเสียอกเสียใจกลับไปนะ

มีใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร ท่านแสดงไว้ โอ๊ เราฟังแล้วสลดสังเวชเหมือนกันนะ พวกที่ดีใจก็ดีใจ ได้รับส่วนกุศลจากญาติที่อุทิศส่วนกุศลให้ เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติขึ้นสวรรค์เยอะ พวกที่มาแล้วหมดหวังๆ กลับไปด้วยความเสียอกเสียใจ แล้วไปเสวยกรรมตามเดิมก็เยอะท่านว่า แล้วใครอยากให้ญาติของตนไปเสวยกรรมตามเดิมที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมา หรืออยากให้ญาติของตนได้เลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นสู่ความดีทั้งหลาย ความสุขความเจริญ ให้พิจารณาเสีย มีญาติทุกคนอยู่นี่ ที่ไม่มีญาติไม่มีเลย มีญาติด้วยกันทั้งหมด ไม่ใช่มาโดดเดี่ยว เรามีญาติมีวงศ์ของเรา ให้คิดถึงญาติของตน

เราไปอ่านในสูตรนี้ โอ๊ สลดสังเวชเหมือนกัน ท่านแสดงไว้ มารอนี้เต็มหมดเลย ว่างั้น วันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศล เรียกว่าวันสาร์ทไทยเรา บำเพ็ญกุศลและอุทิศส่วนกุศลให้บรรดาเปตชนทั้งหลาย ที่มารอรับส่วนบุญจากพี่น้องผู้ใจบุญอุทิศให้ เรื่องเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินี้เปลี่ยนทุกรายบุคคลทุกรายสัตว์ ในขณะที่ขาดใจเรียกว่าตายปั๊บนี้เปลี่ยนทันทีเลย อย่างเราเป็นมนุษย์นี้เปลี่ยนไปได้ทุกแบบทุกฉบับ ตามแต่กุศลของตนที่สร้างมา หรืออกุศลบาปกรรมที่สร้างมามากน้อย จะเปลี่ยนในขณะนั้นเลย ร่างนี้ก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืน จิตนั้นไปแล้วด้วยอำนาจแห่งกุศลและอกุศลนำไปแล้วๆ ต้องเปลี่ยนตลอด

อย่างพ่อแม่ครูจารย์(มั่น) ท่านพูด ท่านบอกว่าจิตนี้คือนักท่องเที่ยว ฟังซินักท่องเที่ยว เที่ยวระเหเร่ร่อนไปอยู่ไหนสูงๆ ต่ำๆ ตั้งกัปตั้งกัลป์มาเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะจิตนี้ไม่เคยฉิบหายไม่เคยตาย ร่างกายจะแตกสลายลงไป ถ้าธาตุหยาบอย่างมนุษย์สัตว์ของเรานี้ สลายลงไปก็ไปเป็นธาตุเดิมของเขา คือดินน้ำลมไฟ แปรสภาพ แต่จิตนั้นไปแล้วด้วยอำนาจแห่งกุศลและอกุศลนำไปแล้ว ถ้าเป็นส่วนกุศลก็ขึ้น ถ้าเป็นส่วนอกุศลที่ตนสร้างมาก็กดลง อยากขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ ถูกกดลง เพราะฉะนั้นในแดนนรกสวรรค์จึงไม่ขาดจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปอยู่ด้วยอำนาจแห่งกรรมของตน

สวรรค์ก็เป็นชั้นๆ ก็เพราะอำนาจแห่งกรรมดีของสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนมากน้อยต่างกัน ไปตามอำนาจแห่งกรรมของตน อย่างสวรรค์ท่านบอกว่า ๖ ชั้น ตั้งแต่จาตุมขึ้นไปถึงปรินิมมิตวสวัตดี นี้ไปอยู่ตามลำดับแห่งบุญของตนตามชั้นนั้นๆ ขึ้นไป จากนั้นก็พรหมโลก ๑๖ ชั้น นี่ก็บุญกุศลส่งไป จากนั้นก็นิพพาน สุดท้ายก็นิพพาน ส่วนนรกก็ตั้งแต่นรกย่อยๆ ลงไปถึงนรกที่หนักที่สุด สัตว์ทั้งหลายก็ไปตามกรรมของตน ลงลำดับลำดาไปเช่นเดียวกัน

เราอยู่ด้วยอำนาจแห่งกรรมของเรานะ สังขารร่างกายในภพนี้ก็เห็นกันแล้ว รู้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล พอลมหายใจขาดเท่านั้นเปลี่ยนทันที จิตนี้จะออกไปทันทีทีเดียวไม่อยู่ ธาตุขันธ์สลายลงไปสู่ธาตุเดิมของเขา แต่เรื่องบุญกรรมนั้นติดแนบกับใจ ใครมีกรรมชั่วก็ไปตามนั้นแหละ เหมือนผู้ต้องหาถูกยัดเข้าใส่คุกใส่เรือนจำไปอย่างนั้น ผู้มีความดีก็ไปตามชั้นของตนที่มีแล้ว สิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิม ใครจะลบไม่ได้เลย ไม่มีใครลบได้ ถ้าพระพุทธเจ้าลบได้แล้วจะลบให้หมดเลยบรรดาความไม่ดีทั้งหลาย จะบอกสัตว์ทั้งหลายว่า ไป ผัวก็ให้ได้ร้อยคนพันคนก็ไปหาเอา เมียกี่หมื่นคนไปหาเอา เพลิดเพลินเป็นบ้ากันเลย สะแตกเหล้าเอาให้มันหมดทั้งสระน้ำนั้นเลย กินลงไป นรกเราลบหมดแล้วทำลายหมดแล้ว ไปเถอะ พากันไป ยกครอบครัวเหย้าเรือนโคตรแซ่ไป อยากไปที่ไหนไปสบายๆ นะ พระพุทธเจ้าจะสั่งอย่างนั้น

แต่นี้สั่งอย่างนั้นไม่ได้เพราะเป็นกรรมของสัตว์ ทำแล้วก็ไปตามนั้นๆ จึงบอกให้ละชั่ว ทำดี ท่านสอนไว้อย่างนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามสอนแบบเดียวกันหมด เพราะธรรมชาตินี้เป็นของจริงแบบเดียวกัน ที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าไปอยู่ที่นั่น ไม่ว่าทางดีทางชั่วสัตว์ทำแล้วจะไปที่นั่น จึงบอกสถานที่ใดไม่ดีอย่าทำ การทำบาปเป็นทางแห่งความชั่วช้าลามกที่จะกดตัวลงสู่ทางต่ำเป็นความทุกข์ความทรมาน การทำความดีให้อุตส่าห์พยายาม จะเป็นการยกตนขึ้นสู่ความสุขความเจริญเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งถึงนิพพาน ท่านสอนไว้หมดทุกพระองค์

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนสัตว์โลกแบบเดียวกันหมด เพราะเล็งญาณดูแล้ว ทุกอย่างสอนแบบเดียวกันหมด ไม่มีผิดแปลกกันเลย พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ สอนตามแนวที่ทรงรู้ทรงเห็น ทั้งทางฝ่ายต่ำฝ่ายสูง ก็สอนให้รู้หมด แล้วกรรมของสัตว์นะพาให้สัตว์ไป ก็สอน จึงว่า อย่าทำกรรมชั่ว นี้เป็นต้นเหตุ เป็นสายทางที่จะไปทางต่ำ ให้ทำกรรมดี เป็นสายทางที่จะไปทางสูง ท่านก็สอนไว้เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ท่านทั้งหลายมาก็ให้ตั้งใจทำบุญ อุทิศส่วนกุศล ถึงผู้ล้มผู้ตายจากไป หวังพึ่งผู้อื่น ตายไปแล้วก็หวังพึ่งผู้อื่น ที่พอจะหวังพึ่งได้ก็พึ่งไป วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากมายนะ เพราะพูดหนักต่อหนัก มากต่อมากทุกวันๆ เราเหนื่อยนะเราเทศน์นี่ เทศน์นี้ก็ออกทางวิทยุ ออกหมดทั่วประเทศไทย แล้วก็ออกอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ที่พูดอยู่เวลานี้นะ พูดเพียงเท่านั้นละ ไม่พูดอะไรมาก

นี่เรื่องสกปรกมันก็มาอีกแล้วฟังซิ เรื่องสกปรก ขวากหนามฟืนไฟอยู่ในท่ามกลางประเทศไทยน้อยเมื่อไร ฟังเอานะ นี่ก็ขวากก็หนามฟืนไฟเผาประเทศไทยของเรา ฟัง พระอาจารย์ถาวร วัดป่าเหวไฮ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ได้มาขอเรียนปรึกษากับหลวงตา เกี่ยวกับเรื่อง พล.ต.ท.อุดม เจริญ พูดขู่อาฆาตต่อนายตำรวจท่านหนึ่ง ชื่อ พ.ต.ท.อรรถพร กรรมภากรณ์ ซึ่งทำงานอยู่สนง.ตำรวจแห่งชาติ ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายจาก พล.ต.ท.อุดม เจริญ ที่สนง.ตำรวจแห่งชาติ เมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา ในที่ประชุม พล.ต.ท.อุดม เจริญ ได้กล่าวโจมตีหลวงตามหาบัวในเรื่องต่างๆ ให้คณะตำรวจได้ฟัง พ.ต.ท.อรรถพร กรรมภากรณ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย จึงทำการพูดคัดค้านว่าที่ พล.ต.ท.อุดม เจริญ กล่าวนั้นไม่เป็นความจริง ทำให้ พล.ต.ท.อุดม เจริญ กล่าวอาฆาตว่า จะย้าย พ.ต.ท.อรรถพร กรรมภากรณ์ ไปอยู่ทางภาคอีสานก่อนตนเองเกษียณอายุ ทำให้ พ.ต.ท.อรรถพร มีความร้อนใจมากถ้ามีการย้ายตนเองจริง เนื่องจากบุตรยังกำลังศึกษาอยู่ภายในกรุงเทพ จึงขอเรียนปรึกษาหลวงตาเพื่อพิจารณาขอความเป็นธรรม

ความเป็นธรรมก็เป็นธรรมมาแล้ว ไอ้ความเป็นโทษเป็นเสี้ยนเป็นหนามมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ อย่าง พล.ต.อ.อุดม นี้มันว่าไปได้ทุกแห่ง ไอ้นี้มันไม่มีบาปมีบุญติดหัวมันแล้วแหละ พล.ต.อ.อุดม เจริญนี่ เราเปลี่ยนชื่อให้มันใหม่ว่า พล.ต.อ.อุดม กำลังเสื่อม ได้กล่าวโจมตีไปทุกแห่งทุกหน บรรดาผู้ทำดีทั้งหลาย คนนี้จะเที่ยวโจมตีไปทุกแห่งทุกหน นี้คือเสี้ยนหนามของชาติของศาสนาของเรา ตลอดถึงพระมหากษัตริย์ พล.ต.อ.อุดม นี้ออกหน้าออกตาที่สุดเลย แล้วก็นายวิษณุ เครืองาม เราก็เรียกว่า วิษยุ คือเที่ยวหาพันคอคน สองตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากที่ออกหน้าออกตาเวลานี้ โดยถือว่าตัวเป็นนักกฎหมาย เป็นนักปกครอง เป็นผู้มีอำนาจบาตรหลวง ใช้คำพูดคำจาอะไรออกมานี้ มักจะไม่ค่อยมีกฎหมายบ้านเมือง มีแต่กฎหมอย กฎหมา กฎหมัด เต็มปากเต็มคอ เต็มกิริยามารยาทของมันนั้นแหละที่แสดงออก

นี่ พล.ต.อ.อุดม กับนายวิษณุ ก็ไปทำลายอยู่ในสนง.พุทธศาสนา ทีแรกประกาศตนว่าจะเข้าไปทำศาสนาให้เจริญ ครั้นเข้าไปแล้วก็ไปทำลาย สนง.พุทธศาสนา จนกระทั่งคณะสงฆ์ไทยได้ขับออก ขับออกแล้วก็ให้นายวิษยุย้ายออกจากที่นี่ไปที่อื่น นายอุดม กำลังเสื่อมนี้ให้ขับออกจากนี้ไป แต่ตัวเองขอรอจนถึงวันเกษียณอายุ คือขออย่าให้ย้ายจากสนง.พุทธศาสนา ขอไปถึงวันเกษียณอายุ คือ วันที่ ๓๐ กันยา นี้ ทีนี้ทางผู้ใหญ่ เช่นนายกเป็นต้น ก็ผ่อนผันให้ถึงวันเกษียณอายุ แต่เวลาอยู่นี้อย่าก่อเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นดังที่ก่อมาแล้วนี้ ทางนั้นก็รับคำนิ่งไม่ฝ่าฝืน แล้วมันก็มาก่อเหตุการณ์อย่างนี้แหละ หาเรื่องหาราวใส่ผู้นี้

นอกจากนี้เราได้ทราบ แต่เรายังไม่ได้ตัวจริงออกมา ว่า พล.ต.อ.อุดม นี้แหละ ถูกสมเด็จเกี่ยว ตามที่เขาเล่าให้ฟัง จะผิดถูกชั่วดีประการใด สั่งให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาอยู่ในมหาเถรสมาคม ตัวนี้เป็นตัวแสบเป็นตัวมหาภัย สมเด็จเกี่ยวไม่ใช่เป็นพระผู้น้อย เป็นพระที่ใหญ่โต ปรากฏชื่อลือนาม สมควรแล้วหรือที่สมเด็จเกี่ยวจะให้คนประเภทที่เป็นภัยต่อชาติ ต่อศาสนา นี้เข้ามาอยู่ในท่ามกลางเถรสมาคม แล้ว มส.คือเถรสมาคมนี้เป็นพระประเภทใด ถ้าเป็นพระหัวใจของสังฆมณฑลแล้ว มส.เหล่านี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะรับคนที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ตามคำสั่งของสมเด็จเกี่ยว สมเด็จเกี่ยวเป็นผู้ผิดอันดับหนึ่ง

สั่งเข้ามาหาอะไร ตัวภัยก็รู้อยู่ สมเด็จเกี่ยวเป็นผู้ใหญ่ รู้หมดทั้งดีทั้งชั่ว แล้วสั่งตัวภัยมหาภัย ที่ขับไล่ออกจาก สนง.พุทธศาสนาแล้ว ยังจะเสือกเข้ามาอยู่ในมส. โดยสมเด็จเกี่ยวสั่ง ว่างั้น ให้เข้ามาอยู่ในมส. คือมหาเถรสมาคม เป็นที่ปรึกษาของพระ มหาเถรสมาคมนั้นครบองค์แล้ว เป็นมหาเถรสมาคม จำเป็นอะไรจะต้องเอาฆราวาสซึ่งเป็นเสี้ยนเป็นหนามเสียด้วยเข้ามาอยู่ในมหาเถรสมาคม ผิดอีก สมเด็จเกี่ยวเป็นผู้สั่งให้ตัวแสบ ตัวเป็นภัยต่อชาติ ซึ่งถูกขับไล่ออกจาก สนง.พุทธศาสนาแล้ว ให้เข้ามาอยู่ในวงมส.นี้ อันนี้ก็ผิด แล้วถ้ามส.คือมหาเถรสมาคมรับคนประเภทนี้ไว้ มหาเถรสมาคมก็ผิด นี่เราพูดเป็นคำกลางๆ ของธรรม เราพูดตามความสัตย์ความจริง นี่เราได้ทราบมาอย่างนี้ เราก็พูดตามสิ่งที่เราทราบมา

ถ้าหากว่าสมเด็จเกี่ยวเป็นผู้สั่งมาจริงๆ สมเด็จเกี่ยวก็เป็นผู้ผิดอันดับหนึ่ง ไม่สมควรที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้น จะมาทำความเลวร้ายต่อชาติต่อศาสนาให้เดือดร้อนฉิบหายไปอย่างนี้ ไม่สมควรอย่างยิ่งสมเด็จเกี่ยว ถ้าได้สั่งอย่างนั้นจริงสมเด็จเกี่ยวผิดเป็นอันดับหนึ่ง แล้วไอ้อุดมจะเข้ามานี้ก็เป็นตัวภัยจะเข้ามาทำลายมหาเถรสมาคม ทีนี้ถ้ามหาเถรสมาคมรับคนที่เป็นภัยต่อชาติต่อศาสนานี้ไว้ มหาเถรสมาคมก็ต้องผิดอีก ผิดเป็นสองสามขั้นตอน ขั้นหนึ่ง สมเด็จเกี่ยวเป็นผู้สั่งมา ผิด สมเด็จเกี่ยวผิด ถ้าธรรมดาผิดต้องมีโทษไม่ใช่เหรอ ความผิดกับโทษมันมาด้วยกัน แล้วไอ้นี้จะเข้ามา ไอ้นี้ก็ผิด ถ้าหากว่ามหาเถรสมาคมรับไว้ มหาเถรสมาคมก็ต้องผิด นี่มีกฎเกณฑ์มาอย่างนี้ หลักศาสนาหลักกฎหมายบ้านเมือง ใครจะมาขัดมาแย้งกฎหมายบ้านเมืองหรือหลักความจริงไปไม่ได้

เราทราบเพียงเท่านี้เราก็มาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟัง นี่เข้าไปก็ไปโจมตีคนนั้นคนนี้ มันไม่ได้เอาของจริงออกใช้นะ มันเอาแต่อย่างนี้แหละไอ้อุดมนี่น่ะ ไอ้เรื่องโจมตีหลวงตาบัวให้มันยกโคตรมาโจมตี หลวงตาบัวไม่ว่าอะไรแหละ หลวงตาบัวก็มีโคตรเหมือนกัน ถ้าหากไม่ขี้เกียจก็จะบอกโคตรเรามารอฟังเขาโจมตี แต่นี้เราขี้เกียจ โคตรของเรามีเราก็ไม่บอก มันจะยกโคตรมาโจมตีก็ช่างหัวมันเถอะไอ้อุดม เราไม่สนใจ ที่สนใจก็คือว่าไปพูดโจมตีคนอื่นด้วยความไม่ถูกต้อง แล้วเมื่อถูกคัดค้านว่าไม่เป็นความจริง แล้วไปหาอาฆาตบาดหมางเขาหาอะไร นี่อันหนึ่งเป็นความผิดของนายอุดมเอง ไปหาอาฆาตบาดหมางเขาผู้ที่พูดตามความจริง

โลกนี้อยู่ได้ด้วยความจริง ไม่ได้อยู่ได้ด้วยความจอมปลอม ไอ้นี้มันจอมปลอม ไปหาโจมตีคนนั้นคนนี้ เมื่อถูกคัดค้านก็จะย้ายคนนั้นคนนี้ จะย้ายไปอะไร ตำรวจอยู่ในสถานที่นั่นก็เป็นผู้ใหญ่ๆ ทั้งนั้น ต้องพิจารณาให้ดี การที่จะโยกย้ายผู้ใดไป อย่าเอาแต่อำนาจบาตรหลวงที่ป่าๆ เถื่อนๆ มาบีบบังคับใช้กัน บ้านเมืองจะไม่มีขื่อมีแป จะฉิบหายไปหมดนะ นี่ว่าไอ้อุดมมันจะย้ายใครมันจะสั่งไปทางตำรวจ คณะตำรวจใช่ไหมล่ะ จะย้าย พ.ต.ท.อรรถพร ไป พ.ต.ท.อรรถพร พูดคัดค้านด้วยความถูกต้องแม่นยำ จะย้ายไปไหน ผิด ผู้ย้ายผิด ผู้ถูกย้ายไม่ผิด ให้ฟังเอานะคณะตำรวจทั้งหลาย เราเป็นขื่อเป็นแปของชาติบ้านเมืองอย่าฟังเสียงสุ่มสี่สุ่มห้า ตัวนี้มันตัวทำลายมาตลอด นายอุดมนี่ทำลายตลอด นี่มันกำลังจะเข้าไปทำลายวงคณะนายตำรวจทั้งหลาย โดยที่จะไปบังคับป่าๆ เถื่อนๆ ให้คณะนายตำรวจทั้งหลายย้าย พ.ต.ท.อรรถพร ไปที่ใดก็แล้วแต่ผิดทั้งนั้น ถ้าย้ายแบบนี้ผิด

เราเป็นคนกลางเราอ่าน เขาเอาหนังสือมาให้เราอ่านเราก็อ่านให้พี่น้องทั้งหลายฟัง กรุณาจำเอาตามนี้นะ ยุติเท่านี้ก่อน เรื่องนี้เป็นแต่เพียงเราทราบ ยังไม่มีลายลักษณ์อักษรมาชี้แจงให้เราฟัง มีแต่มาพูด บรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือใครต่อใครมาพูดตามตนได้ยินได้ฟังมา แต่เชื่อว่าท่านเหล่านี้จะไม่มาโกหกเรา ได้ทราบเรื่องราวมาจากไหนก็นำมาเล่าให้ฟัง ตั้งแต่สมเด็จเกี่ยวจะสั่งให้ตัวแสบนี้เข้ามาอยู่ในมหาเถรสมาคม นี่เขาก็เล่าให้ฟัง ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสมเด็จเกี่ยวผิด บอกตรงๆ เลย ขนาดเป็นสมเด็จ ย้ายมหาภัยเข้ามาสู่วงแห่งความสงบสุขคือมหาเถรสมาคม เป็นไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่มหาโจร ถ้าหากว่าสั่งจริงๆ สมเด็จเกี่ยวก็ต้องเป็นมหาโจรผู้หนึ่งผู้ใหญ่ที่สุด ย้ายเข้ามาสู่มหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมก็เป็นมหาโจรอันใหญ่หลวงอยู่ในนี้ ทีนี้ชาติไทยของเราจะอาศัยใคร สังฆมณฑลอาศัยใคร เมื่อเหล่านี้เป็นมหาโจรเสียทั้งหมดแล้ว ขอฝากคำนี้ไว้กับพี่น้องทั้งหลายฟังและพิจารณาต่อไปนะ เอาละเอาแค่นี้ เราพูดตามคำได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้

ผู้กำกับ ขอประทานกราบเรียน เรื่องนี้เป็นมติมส.แล้ว เป็นเรื่องจริง มีสมเด็จองค์หนึ่งที่เข้าประชุมด้วยเล่าให้ลูกศิษย์หลวงตาที่เข้าไปกราบฟัง ว่าสมเด็จเกี่ยวพูดเองเออเองอะไรเสร็จ แล้วตอนหลังออกเป็นมติมส.ครับ

หลวงตา ผิดมาแต่สมเด็จเกี่ยวถึงมส. ผิดหมด บอกตรงๆ เลย จะมีเรื่องขึ้นตรงนี้แหละ บ้านเมืองมีขื่อมีแป จะมีเรื่องขึ้นตรงนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น สั่งมาเท่าไรใหญ่ขนาดนั้น สั่งมหาภัยเข้ามาทำลายบ้านเมือง เป็นขนาดสมเด็จมันสมควรแล้วเหรอ เป็นตัวอย่างของโลกได้ยังไง อย่างนี้เหรอที่จะให้โลกกราบไหว้บูชา เขาจะกราบไหว้ลงคอเหรอเป็นมหาโจรอย่างนี้ ไม่มีใครกราบ หมาก็ไม่กราบ พูดตรงๆ เลย เอาแค่นี้ก่อน

ผู้กำกับ แก้ไขคำผิดครับ ที่หลวงตาเรียกอุดมว่าเป็น พล.ต.อ. ไม่ได้หรอกครับ แค่พล.ต.ท.ก็สูงเกินไปแล้วครับ

หลวงตา เราว่าเอกเหรอ (ครับ) อ๋อ มันอาจเอกตาข้างเดียวก็ได้ มันไม่แน่นักนะ มันเอกตาข้างเดียวก็ได้ ถ้าบอดอีกข้างหนึ่งแล้วบอด อย่างนี้ก็ได้ เข้าใจไหม มาให้แก้ก็แก้วันยังค่ำแหละ

ผู้กำกับ เหมาะสมแล้วครับไม่ต้องแก้อีก

หลวงตา เออ ไม่แก้ ให้มันเอก เอกตาข้างเดียวไม่เป็นไร ถ้าตาอีกข้างหนึ่งบอดแล้วหมด ว่าพลตำรวจเอกตาบอด ว่างั้นเข้าใจไหม ไม่มีอะไรแล้วนะ ใครจะบริจาคอะไรก็บริจาคมา เป็นโอกาสอันดีงามของพี่น้องทั้งหลายแล้ว ที่จะบริจาคสมบัติเงินทองข้าวของเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปถึงญาติวงศ์ของเราซึ่งมีด้วยกันทุกคน มีญาติทุกคน อันนี้หมดแล้วนะ (ครับ เขาเรียนปรึกษาเฉยๆ) เขาเรียนปรึกษามา เราก็ให้คำปรึกษาไป ไม่ย้าย ว่างั้นเลย เพราะพูดเป็นธรรมแล้ว บอกว่าไม่ย้าย ย้าย พ.ต.ท. อรรถพร ผู้นี้พูดถูกต้องแล้วย้ายไปหาอะไร ก็เท่านั้นเอง คณะนายตำรวจเราขอให้พินิจพิจารณา เป็นผู้ใหญ่เป็นที่อาศัยของผู้น้อย อย่าให้ผู้น้อยได้รับความเดือดร้อนเพราะความไม่เป็นธรรมของผู้ใหญ่ ให้ยึดธรรมเป็นหลักประจำผู้ใหญ่นะ แล้วมีอะไรอีก

ผู้กำกับ ก็ไม่มีครับ เขาเพียงแต่ปรึกษา แต่คำสั่งยังไม่ได้ออกมา เขาขอเมตตาหลวงตาละครับ

หลวงตา นี่เราก็ให้คำตามคำสัตย์คำจริงไปเลย เข้าใจหรือ ผู้ที่พูดถูกแล้วย้ายไปอะไร นั่น ย้ายผู้ที่ว่าผิด หาโจมตีเขานั่นซี ฟาดลงทะเลโน่นคนนี้เราเห็นด้วย เข้าใจไหม

ผู้กำกับ มันประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเก่ง

หลวงตา ก็มันเป็นหมามันก็ต้องเลียเก่งละซี ถ้าคนแล้วเขาไม่ไปเลียแข้งเลียขา ถ้าเป็นหมาเลียเก่ง เข้าใจหรือ เอ้าๆ ว่ามาจะตอบให้ดู (หัวเราะ) มาแง่ไหนมาเถอะน่ะ ถ้าลงขึ้นเวทีแล้วอย่างนี้เลย เข้าใจ? สามโลกธาตุนี้เราไม่มีอะไร มีแต่ความสัตย์ความจริงที่จะออกให้โลกทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเท่านั้น จะไปลูบหน้าปะจมูกสูงๆ ต่ำๆ ไม่มีในธรรมทั้งหลาย เราจึงนำออกมาใช้ไม่ได้ ไม่ใช้ว่าอย่างนั้นเลย ว่าจะพูดธรรมล้วนๆ มันก็เป็นไปไม่ได้ เรื่องสกปรกมันก็มาแทรกอยู่จนได้นั่นแหละ

ให้พร อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ

เป็นยังไงพูดถึงสมเด็จเกี่ยววันนี้ เหมาะไหมสมเด็จเกี่ยว

ผู้กำกับ เป็นมติมส.แล้ว เพราะว่าเขาพูดเองแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านนั่งเฉยๆ เขาก็เออเองเสร็จครับเร็วๆ นี้เพราะมันเป็นมติออกมาแล้ว

หลวงตา มติออกมาแล้วทางนี้ก็ค้านได้ เอาละทีนี้จะขึ้นละนะ

ผู้กำกับ หลวงตาขึ้นได้เลย เพราะว่าไปเชื่อจอมเลียแข้งเลียขา เขาบอกว่าถ้ามีเขาเอาไว้รับใช้นี่จะสะดวกสบายทุกอย่าง ถ้าไม่มีเขาสมเด็จเกี่ยวจะลำบากอย่างนี้เลยครับ

หลวงตา อย่างนั้นแล้ว ก็เขามันเป็นหมาของสมเด็จเกี่ยวนี่วะ เขาก็ต้องเลียตรงนั้น เราไม่ใช่หมาสมเด็จเกี่ยวเราก็ต้องซัดตรงนี้เข้าใจไหม

ผู้กำกับ อันที่หลวงตาว่าเป็นพระผู้ใหญ่ อายุก็มาก พรรษาก็มาก อะไรต่ออะไรก็มาก แต่ไม่มีคุณธรรม ไปเชื่อคนอย่างนี้ได้ยังไง

หลวงตา อย่างนั้นแล้ว มันผิดก็บอกว่าผิดอย่างนี้เลย จะว่ายังไง นี่ละธรรมตรงเลย เอายังไงก็ต้องเอากันละตรงนี้ ให้ผ่านไปเฉยๆ เป็นไปไม่ได้ละ ถ้าหากอีตาบัวยังไม่ตายว่างั้นเลย อ้าวเรียนมาด้วยกันทุกคนหลักธรรมหลักวินัย ผิดตรงไหนๆ มันก็รู้กัน มันก็ค้านกันได้น่ะซิ ถ้าถูกแล้วค้านหาอะไร วันนี้ก็พอเบาะๆ ละนะ เกี่ยวกับสมเด็จเกี่ยว ผิดก็บอกไปเลยยังงั้น เป็นพระผู้ใหญ่ขนาดนั้น ทำไมยังมาทำแบบนี้ได้ เอาละเลิกกัน

 

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก