อย่าทำชั่วซิ
วันที่ 29 กันยายน 2547 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

อย่าทำชั่วซิ

 

         ผู้กำกับ หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย วิจารณธรรม วันที่ 29 ก.ย.47 หัวข้อเรื่อง

สำนักงานพระพุทธฯไม่ใช่เรื่องหมูๆ

สิ่งที่พุทธศาสนิกชนกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อยามนี้ก็คือ การเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของคุณหมอจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ซึ่งนับว่าเป็นผู้อำนวยการลำดับที่ 3 นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นมา

ความหวังที่ตั้งใจรอคอยการเข้ามารับหน้าที่ของคุณหมอจักรธรรม ชาวพุทธทุกคนต่างก็หวังใจว่า พุทธศาสนจักรคงจะหวนกลับเข้าสู่ความสงบร่มเย็นเหมือนเช่นอดีตกาล ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ความกล้าหาญ เข็มแข็งและเด็ดเดี่ยวของคุณหมอจักรธรรม ที่จะกล้าฝ่าฟันต่ออุปสรรคนานัปการที่กำลังตั้งท่ารอคอยอยู่เบื้องหนน้า

พุทธศาสนจักรยามนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครก็ได้จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารกิจการพระพุทธศาสนา ให้พุ่งขึ้นสู่ความเจริญและย่างก้าวเข้าสู่ความสงบร่มเย็น ได้ฟังมาจากปากของพระเจ้าพระสงฆ์หลายรูป ต่างพูดเกือบเป็นเสียงเดียวกันว่า สำนักงานพระพุทธฯเวลานี้ไม่ใช่เรื่องหมูๆ

สำนักงานพระพุทธฯมิใช่เป็นส่วนราชการหรือองค์กรอิสระที่ไร้เจ้าของ

ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผอ.สำนักงานพระพุทธฯหน้าใหม่ จึงควรจะศึกษาทำความเข้าใจต่อสำนักงานพระพุทธฯให้ดีเสียก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ใครคือผู้ที่เรียกร้องให้ได้มา และใครคือผู้ครองประโยชน์ในสำนักงานพระพุทธฯ

เมื่อได้ออกแรงกายแรงใจจนได้ก่อตั้งเป็นสำนักงานพระพุทธฯขึ้นมาแล้ว ผู้ที่ควรจะได้เข้ามาบริหารจึงควรจะเป็นบุคคลในกลุ่มพวกของตนเท่านั้น ส่วนบุคคลอีกหลายๆ คนที่มีส่วนเรียกร้องด้วย ก็ควรจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา ได้มีเอี่ยวมีส่วนมีผลประโยชน์ในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

การพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการลำดับที่ 2 มิใช่จะพ้นแล้วพ้นเลยเหมือนกับข้าราชการที่เกษียณอายุทั่วๆ ไป ขาข้างหนึ่งจำต้องเกษียณอายุออกไปตามระบบราชการ แต่ขาอีกข้างหนึ่งยังเกี่ยวติดอยู่กับตำแหน่งที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ส่วนแขนข้างหนึ่งก็ยังเกี่ยวพันอยู่กับตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กับแขนอีกข้างหนึ่งก็ยังเกาะติดอยู่กับบรรดาผู้อำนวยการกองต่างๆ ที่ตกเป็นหนี้บุญคุณจากการลงนามทิ้งทวนให้ดำรงตำแหน่ง

เรียกว่าวางฐานอำนาจไว้แน่นเปรี๊ยะ

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาแทบจะทุกเรื่อง จะต้องเริ่มต้นจากมติมหาเถรสมาคมก่อน เมื่อมหาเถรสมาคมมีมติออกมาเช่นไร ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น ในเมื่อยังมีอำนาจหน้าที่เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม จึงนับว่ายังมีอำนาจที่จะเสนอแนะเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้มหาเถรสมาคมพิจารณา

ง่ายนิดเดียว เพียงแต่ได้เข้าไปนั่งในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ก็มีสิทธิที่จะขึ้นกล่าวว่า กระผมขอนมัสการเสนอต่อที่ประชุมว่า...อย่างนั้นอย่างนี้ ...อยากได้อะไรหรืออยากให้เป็นไปอย่างไรก็พูดๆๆๆ เข้าไป จากนั้นประธานที่ประชุมก็กล่าวอนุโมทนาตามที่เสนอ

หรือหากจะขัดแย้งในที่ประชุมเหล่าคณะที่ปรึกษา คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตามที่ได้แต่งตั้งขึ้นมาเป็นโขยง กับเหล่าคณะเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอีกจำนวนหลายรูป ท่านทั้งหลายเหล่านี้แหละที่จะออกมาประสานเสียง ให้การสนับสนุนหรือคัดค้านต่อปัญหานั้นๆ ในที่ประชุม

เพียงเท่านี้ก็จะเป็นมติออกมาแล้ว โดยไม่ต้องรับรองรายงานการประชุม

การเข้ามานั่งบริหารงานในสำนักงานพระพุทธฯคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เสียแล้วละครับคุณหมอจักรธรรม เพราะกลุ่มบุคคลผู้อ้างตัวเป็นเจ้าของส่วนราชการแห่งนี้ เขาวางฐานอำนาจเอาไว้แน่นหมดแล้ว ถ้าบริหารแบบเอื้อประโยชน์ต่อกันก็ดีไป แต่ถ้าบริหารงานแบบขัดแข้งขัดขาทำตรงเป็นไม้บรรทัด รับรองได้เลยว่าจะต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่

เชื่อว่าคุณหมอจักรธรรม คงไม่อยากเห็นม็อบชาวพุทธนับพันๆ คน เข้าไปยืนชุมนุมโห่ร้องขับไล่ถึงในสำนักงานพระพุทธฯหรอกนะครับ

                                                   ณ.หนูแก้ว

หลวงตา อันนี้ก็ตัวนั่นแล้ว ไอ้อุดม กำลังเสื่อม นามสกุลว่าเจริญ เราเลยตั้งให้ใหม่ว่ากำลังเสื่อม ตัวนี้ตัวสำคัญ หาอาละวาดทุกแห่งทุกหนเลย นี่มันจะเกษียณวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ พอจวนจะตายจากวงราชการก็อาละวาดไปหมดเลย เมื่อสองสามวันมานี้มันก็ขึ้นไปโจมตีหลวงตาบัว ผู้ที่นั่งฟังอยู่นั้นเขารับไม่ได้ เช่นยกตัวอย่าง สวนแสงธรรมนั้น มันไปปั้นขึ้นมาว่า มีแม่ชีสี่ห้าคนคอยรับใช้ปฏิบัติหลวงตา ในสวนแสงธรรมมีไหม มีแม่ชีคนไหนๆ บ้างที่ไปปฏิบัติอุปถัมภ์อุปัฏฐากหลวงตาบัว แล้วก็เพื่อจะไปเป็นเมียหลวงตาบัวนั้นน่ะ (เสียงหัวเราะ) มีไหม อ้าว พูดให้มันชัดซิ เรื่องธรรมต้องเป็นอย่างนั้น แล้วมีไหม นี่ละมันปั้นขึ้นมาอย่างนี้ แล้วมีอะไรอีก เขาว่าโจมตีหลายด้านหลายทาง

(หลักๆ ก็อย่างที่หลวงตาเคยเทศน์ หาว่าหลวงตาอวดอุตริมนุสธรรม เรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย เขาจะฟ้องจะร้องแหละครับ) เดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นมาฟ้องเลย เราก็บอกให้มาหมดทั้งโคตร เราก็มีโคตรเหมือนกัน ให้ยกมาเลยเราจะรอฟัง นั่งฟัง กินฟัง นอนฟัง ขี้ฟัง ตดฟังเรื่อยๆ เข้าใจเหรอ มันก็เงียบอย่างนี้แหละ ขู่โน้นขู่นี้ ที่มาโจมตีเรานี้ ทีนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เขาฟังมันเข้ากันไม่ได้เลย เขาก็ค้านว่าไม่เป็นความจริง แล้วก็อ้างเหตุผลของเราขึ้นมาที่เป็นความจริงล้วนๆ แล้ว ทีนี้ก็อาฆาตเขา ย้ายคนนี้เนรเทศไปอยู่อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร มันทำอย่างนี้ละ ฟังซิมันฟังได้ไหม ไอ้ตัวนี้ตัวอาละวาดใหญ่โตมากที่สุดเลย ไม่มีใครเกินไอ้อุดม ไปที่ไหนอาละวาดทุกแห่งทุกหนไปหมด นี่มันก็จะตายจากราชการวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ มันจึงอาละวาดใหญ่โตเลยเทียว เราเห็นได้ชัดๆ

นี่กำลังไปคว้าทางโน้นคว้าทางนี้ ช้างจะตายมันคว้านั้นคว้านี้ เสือจะตายก็คว้านั้นคว้านี้ อันนี้ราชการมันจะตายก็คว้านั้นคว้านี้ กว้านนั้นกว้านนี้ไปอย่างนี้ เราทุเรศจริงๆ นะกับคนที่เลวมากที่สุด กับธรรมที่ฟังแล้วมันฟังไม่ได้เลย เข้าใจหรือ คือหาปั้นขึ้นมาๆ หลอกคนนั้น ปั้นขึ้นมาหลอกคนนี้ หาความดิบความดีไม่ได้คนนี้ ความคิดทั้งหมดเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งชาติทั้งศาสนา พระมหากษัตริย์ไปด้วย จากคนๆ นี้ที่เด่นมากที่สุดเลยเท่าที่ฟังมานี้ เราฟังเป็นเสียงธรรม เราพูดเป็นเสียงธรรม เราไม่ได้หาเรื่องหาราวอะไร ขัดกับธรรมนิดหนึ่งเราจะไม่พูด เราพูดจริงๆ เพราะเราสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆ ใครผิดถูกดีชั่วประการใด เราจะพูดไปตามหลักอรรถหลักธรรมซึ่งเป็นความถูกต้องดีงามแล้วทั้งนั้น

เพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดตามเรื่องของมัน ที่มันอาละวาดเอามากที่สุดคือ ไอ้อุดมนี่แหละตัวอาละวาดมากที่สุด เวลานี้กำลังเด่น นี้มันก็จะตายจากราชการวันพรุ่งนี้ วันที่ ๓๐ (กันยายน)ใช่ไหม เออ ๓๐ เกษียณๆ แต่เรื่องอาละวาดของมันนี้นับวันรุนแรงนะ ออกจากนี้แล้วมันจะไปแง่นั้นๆ นี้ก็จะเข้ามาในมหาเถรสมาคมอีก ฟังซิ มหาเถรสมาคมหมดแล้วหรือปัญญาที่จะพิจารณา ตั้งเป็นมหาเถรสมาคมขึ้นมา เอาใครเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตในมหาเถรสมาคมนั้นไม่เคยมี ตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆ ไม่มีใครจะมาเกี่ยวข้องเลย นี่มันก็ผิดขนาดไหนแล้วนี่

มหาเถรสมาคมไม่มีน้ำยาแล้วหรือ ถ้าไม่มีน้ำยาให้ลาออกเสียให้หมดอย่าให้หนักใจประชาชนชาวพุทธเราและสังฆมณฑลทั่วๆ ไปที่เขาไว้วางใจมหาเถรสมาคม แล้วเอาเปรตเอาผีเอายักษ์เอามารเข้ามาทำลายมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมก็เลยกลายเป็นมหาโจรขึ้นมาในเวลานี้

เวลานี้เรื่องราวกำลังจะเกิด มันก่อนั้นก่อนี้พวกนี้ หาความสงบไม่ได้เลย ต้องก่อที่นั่นก่อที่นี่ อยู่เฉยๆ ไม่ได้เพราะมันตั้งหน้าทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาพระมหากษัตริย์ ทำลายไปด้วยกันเลย เกี่ยวโยงกันไปหมด ตัวสำคัญคือตัวนี้ที่ออกหน้าออกตา เรียกว่าตัวหน้าด้าน เขาต้องหาตัวหน้าด้านออกมา ออกสนามไม่มียางอายใครเลย ว่าไปได้หมด เหยียบไปได้หมดคือตัวนี้แหละ จำเอานะ นอกนั้นไม่มีอะไรนะ

ผู้กำกับ เขาก็วางเครือข่ายเอาไว้แน่นหนา

หลวงตา นั่นแล้วก็คือเครือข่ายดังที่พูดมานี้แล้ว ให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้นะ แล้วพูดอย่างนี้ก็ไม่มีใครพูด มีหลวงตาบัวคนเดียว ทั่วประเทศไทยพระทั่วสังฆมณฑลไม่มีใครพูดอย่างหลวงตาบัว มีหลวงตาบัวคนเดียวเท่านี้พูด เอ้าค้านมาบอกเลยเรา ถ้าพูดไปนี้ผิดให้ค้านมา ก็ไม่เห็นใครค้านมา เพราะถูกต้องแล้ว มันผิดทั้งนั้นที่แสดงออกมาเหล่านี้ มันฟังไม่ได้หูมนุษย์ หูหมามันจะฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราไม่ได้ไปถามไอ้ปุ๊กกี้ดู มึงไปฟังไหมเสียงไอ้นี่มันบรรยาย กูนี้ไม่ฟังแหละว่าอย่างนั้นเข้าใจหรือ

ทุเรศจริงๆ นะ หาอาละวาดโน้นอาละวาดนี้ไม่มีหยุดหย่อนแหละไอ้นี่ เลวมากที่สุดเลย ไม่ใช่ธรรมดานะ ไปหาอาละวาดเผาที่นั่นเผาที่นี่ แล้วกว้านไปไว้หมดอำนาจใหญ่ตัวของมัน มันน่าทุเรศนะ ก่อขึ้นมาเรื่อยๆ แหละ นี่จะเข้าไปในมหาเถรสมาคม ให้คอยฟังนะมหาเถรสมาคมเรา พระสงฆ์ท่านไว้วางใจให้เป็นมหาเถรสมาคม เป็นหัวใจของสังฆมลฑลทั่วๆ ไป ไม่ได้เอาฆราวาสเอาเปรตเอาผีเอายักษ์เอามารมาเป็นหัวใจ มาเหยียบหัวพระนะ อันนี้มันจะเข้ามาเหยียบหัวพระนะนี่ ไม่ใช่ธรรมดาจะมาเหยียบหัวพระ วางอำนาจผึ่งผายลายเล็นตามลวดลายอันธพาลของมัน

วงราชการ ผู้ที่เป็นราชการอันธพาลที่สุดก็คือตัวนี้เอง เป็นตัวอันธพาล มันน่าเสียดายไหมล่ะ เงินเดือนให้มันสะแตกมากขนาดไหน มันเอาไปสะแตกเท่าไรแล้ว มันเอามาอาละวาดอยู่เวลานี้จากเงินเดือนพี่น้องทั้งหลายนี้ มันจะเข้าไปกว้านในวงศาสนาเข้าไปอีก กินกันตลอด อู๊ยทุเรศ เอาละพอเท่านั้นก่อน หมดแล้วไม่พูดอะไรละ

ผู้กำกับ อันนี้ก็ดีนะครับที่ลูกศิษย์เขามาเล่าให้ฟังว่า สมเด็จวัดสระเกศพูดในที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า มีใครที่จะมาห้ามปรามหลวงตาไม่ให้คัดค้านได้ไหม แล้วก็มีองค์หนึ่งกราบเรียนว่า ก็ท่านให้โอกาสว่า ถ้าพูดไม่จริงให้ค้านมาซิ สมเด็จทำไมไม่ค้านล่ะ ถ้าไม่จริงก็ค้านไปซิ ต้องให้คนอื่นไปพูดทำไม ก็ตัวท่านเองนั่นแหละ

หลวงตา เท่านั้นละนะ ขี้เกียจฟัง ให้มาค้านเรา เราชะล้างสิ่งสกปรก หยุดสิ่งสกปรกนั้นเสียก็จะไปล้างอะไรใช่ไหม อันนี้เราชะล้างสิ่งสกปรกต่างหาก จะมาบอกเราไม่ให้ว่าได้ไหม ก็อย่าทำชั่วซิ หัวโล้นๆ อายบ้างซิ ว่าอย่างงั้น เข้าใจเหรอ เราไม่ได้บวชมาว่าให้ใครบ้างเลยนะ ถ้าเป็นความดีแล้วมีแต่จะเสริมเท่านั้นแหละ ถ้าชั่วแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละ ชะล้างไปเรื่อยๆ มีเท่านั้นละ เอาละหยุดละนะ ต่อไปนี้จะให้ศีลให้พร

อู๊ยเรารำคาญจริงๆ นะ กับโลกสกปรก แม้สกปรกเอาจริงๆ ไม่มีบุญมีบาปเลย ศาสนาหมดไปๆ เพราะพวกเปรต พวกยักษ์ พวกมาร พวกมหาอันธพาลนี้ละ ทำลายอยู่เวลานี้ เอาละให้พร

 

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก