ฤทธิ์เดชไอ้หลังลาย
วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ฤทธิ์เดชไอ้หลังลาย

 

         ผู้กำกับ กราบเรียนนะครับ เมื่อวานนี้คณะสงฆ์ไทยไปยื่นหนังสือที่วัดสระเกศ แต่สมเด็จเกี่ยวท่านไม่อยู่ พระเทพสิริวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นผู้รับไว้ เนื้อความในหนังสือมีดังนี้ครับ

                                                   สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กทม.

                                           ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗

เรื่อง   ขอทราบความจริงกรณีแต่งตั้ง พล.ต.ท.อุดม เจริญ เป็นที่ปรึกษา มส.หลังเกษียณอายุราชการ

เรียน   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

         ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่า พล.ต.ท.อุดม เจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคมหลังเกษียณอายุราชการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดย พล.ต.ท.อุดม เจริญ ได้กล่าวในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นผู้เสนอขอแต่งตั้งต่อมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นั้น

         ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยขอเรียนถามความจริงต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

         ๑.  เป็นความจริงหรือไม่ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นผู้เสนอให้มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง พล.ต.ท.อุดม เจริญเป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคมหลังเกษียณอายุราชการ

         ๒.  หากไม่เป็นความจริงตามข้อ ๑ กรรมการมหาเถรสมาคมรูปใดเป็นผู้เสนอ

         ๓.  มหาเถรสมาคมมีการพิจารณาต่อกรณีนี้อย่างไร

         ๔. ถ้ามีการแต่งตั้งดังกล่าวจริง มหาเถรสมาคมได้กำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนของที่ปรึกษามหาเถรสมาคมผู้นี้ไว้อย่างไร

  ผู้เสนอมีความจำเป็นอย่างไรที่เสนอเช่นนั้น ในเมื่อ พล.ต.ท.อุดม เจริญ เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการ อาทิเช่น

         -กล่าวดูหมิ่นสมเด็จพระสังฆราชออกทั่วราชอาณาจักร ในรายการ “กรองสถานการณ์” เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

         -ปล่อยปละละเลย หรือจงใจให้ภิกษุและฆราวาสจำนวนมาก เข้าไปก่อความไม่สงบ กล่าวอาฆาตมาดร้าย ยุยงให้ใช้ความรุนแรง และลงมือทำร้ายร่างกายภิกษุและฆราวาสผู้มาติดต่อราชการด้วยความสงบ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

         -กล่าวถ้อยคำอันเป็นเท็จ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรณีการประชุมสงฆ์ ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

         -กล่าวถ้อยคำหมิ่นประมาทภิกษุและฆราวาสต่อมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗

         -กล่าวรายงานอันเป็นเท็จต่อมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ กรณีเช็คของขวัญทำบุญเนื่องในงานประชุมเพลิงพระอาจารย์ปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน ปัญญาวัฑโฒ(พระชาวอังกฤษ) ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗

                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                            คณะสงฆ์ไทย

หลวงตา เลวมากนะพระ ในชีวิตของเราก็พึ่งมาเจอเอาคราวนี้ที่พระที่เลวมากที่สุดเลย มันดูไม่ได้ เพศเดียวกันดูกันสลดใจนะ ทำไมถึงโหดร้ายเอานักหนา

ผู้กำกับ กราบเรียน จากผู้ที่รับฟังวิทยุสวนแสงธรรม ธรรมะของหลวงตา ผู้รับฟังชื่อ คุณวิโรจน์ เจียมจิราวัฒน์ หมู่ ๔ หมู่บ้านร่มเกล้า ๒ ซอยวัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง จ.นนทบุรี ว่าได้เปิดฟังรายการธรรมะของหลวงตา จากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม ระบบ F.M. คลื่นความถี่ 103.25 MHz. ตามปรกติจะรับฟังใต้ต้นไม้ตอนกลางคืนจนกระทั่งปิดสถานี ได้รับประโยชน์มากครับ สิ่งที่เคยสงสัยมานานนั้น เปรียบเสมือนว่าหลวงตาได้เอาไม้กวาดใหญ่มากวาด ปัดข้อสงสัยต่างๆ ที่มีออกมาหมด ถึงแม้เกิดไม่ทันสมัยพระพุทธเจ้า แต่ดีใจที่ได้เกิดมาทันพบหลวงตา และได้มีโอกาสรับฟังเนื้อธรรมขององค์หลวงตา

หลวงตา เราก็พูดเปิดอกแล้วว่า เราจวนตายแล้ว เพราะเป็นห่วงประชาชนมากถึงได้เปิดออกๆ ธรรมะทุกขั้นเราไม่มีสงสัย เราบอก ถอดออกจากนี้เลยเทียว จากความรู้ความเห็นความเป็นจริงทุกอย่างออกมาเลย ถ้าหากว่าจะไม่ยอมฟังเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเลยก็เรียกว่าปล่อยตามบุญตามกรรมเท่านั้น มีเท่านั้นเอง เราไม่มีคำโกหกมดเท็จ ไม่มีเลย พูดไปตามความสัตย์ความจริงตลอดไม่มีเรื่องโกหกมดเท็จอย่างที่เขาประกาศป้างๆ อยู่ทั่วประเทศไทยเวลานี้

เราอยากให้พี่น้องทั้งหลายภาวนาเห็นจุดสำคัญของมหาเหตุ คือที่ใจของเรา กิเลสครอบงำอยู่เวลานี้ กิเลสออกรังควานทำลายโลกทั้งหลายให้มีแต่เรื่องแต่ราว มีแต่ฆ่าฟันรันแทงกันทั้งนั้น ฉิบหายวายปวงไปหมด นี่คือกิเลสออกทำงาน เราอยากจะให้เห็นธรรมที่อยู่ใต้กิเลสครอบไว้นั้นทางด้านจิตตภาวนา อย่างอื่นไม่เห็นนะ อ่านตำรับตำราก็คาดไปๆ  พอมันรู้ที่ใจแล้วมันยอมรับๆ ถึงพระพุทธเจ้า ยอมรับ กราบในหัวใจทันทีๆ เพราะเป็นความจริงล้วนๆ ที่เรียกว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว

เราจึงได้เทศน์สอนเรื่องจิตตภาวนา ให้พี่น้องชาวพุทธเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทางด้านจิตตภาวนาบ้าง การให้ทานรักษาศีล ก็ทำกันทั่วไปในวงชาวพุทธเรา สำหรับทานเป็นพื้นฐานแห่งชาวพุทธเราอยู่แล้ว ศีลนั้นมีน้อยมาก แต่เรื่องภาวนาแทบว่าไม่มี นอกจากผู้ปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาเท่านั้น ท่านตั้งใจภาวนา นี่ละท่านผู้ทรงอรรถทรงธรรม คือท่านผู้อยู่เงียบๆ นั่นละ ธรรมจะเปิดขึ้นจากจอกจากแหนคือกิเลสออก ท่านภาวนาท่านเปิดจอกเปิดแหนออกเพื่อเห็นอรรถเห็นธรรม สัมผัสที่ใจ ท่านเหล่านี้แหละที่เป็นผู้ทรงอรรถทรงธรรม เราพูดอย่างตรงไปตรงมาตามทางของศาสดา ที่ทรงอรรถทรงธรรม เป็นศาสดาสอนโลกมาด้วยจิตตภาวนา บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่เราได้อ้างถึง สรณํ คจฺฉามิ ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ภาวนาทั้งนั้น ที่ได้ธรรมเลิศเลอออกมาครองใจ เพราะฉะนั้นจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายสนใจทางด้านจิตตภาวนา

ไม่มีคำว่าเพศหญิงเพศชาย จิตใจรับได้ทั้งบาปทั้งบุญเหมือนกันหมด เราอยากจะให้พี่น้องชาวพุทธเราสนใจทางด้านจิตตภาวนา เรื่องราวทั้งหลายที่มันกลุ้มรุมเผาหัวใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั่วโลกธาตุนี้จะได้คลี่คลายออกไป อรรถธรรมจะได้ขึ้นครองใจ จะมีความสงบสุข ซุกหัวนอนได้บ้าง ไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครได้รับความสงบในโลกนี้ เราอย่าหวังโลกไหนที่เจริญ ไม่มี เราชี้นิ้วเลยบอกไม่มี ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกแล้วบอกว่าไม่มี มีแต่กิเลสแล้วเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้น

ใครจะว่าบ้านใดเมืองใดเจริญก็มีแต่ลมปาก ตื่นวัตถุ ตื่นนั้นตื่นนี้ ตื่นถนนหนทาง ตื่นสิ่งก่อสร้างต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งตื่นไอ้หลังลายนี่ละ เวลานี้ไอ้หลังลายกำลังจูงจมูกให้เป็นบ้ากันทั่วโลก ไอ้หลังลายตัวนี้มีฤทธิ์เดชมาก จูงให้โลกหลงทั่วทุกทิศทุกทาง ไม่มีสูงมีต่ำ เหยียบแหลกไปหมดคือตัวนี้เอง ถ้ารู้จักประมาณพอดิบพอดีพอสมควรก็ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยแล้ว คนเราจะมีความสุขเพราะไอ้หลังลายบ้างนะ แต่นี้กลายเป็นไอ้หลังลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจโลกมากต่อมากด้วยกัน ไม่ได้มีความสุขเพราะไอ้หลังลายเวลานี้นะ ไอ้หลังลายทำลายจิตใจโลกให้หวั่นให้ไหวทั่วโลกดินแดน

ถ้าเรามีความรู้จักประมาณ เมื่อมีธรรมแทรกเข้าในใจแล้วจะรู้จักประมาณ แล้วไอ้หลังลายนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่โลก สมกับว่าสำหรับใช้สอยให้เป็นความสะดวกสบาย แต่นี้มันไม่เป็นความสะดวกสบาย มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ เพราะเป็นบ้ากับไอ้หลังลายด้วยกันนั้นแหละ แม้ที่สุดพระเราที่บวชมาในศาสนาเพื่ออรรถเพื่อธรรม ก็ไม่มีคำว่าเพื่ออรรถเพื่อธรรมเวลานี้ มันก็หมุนเข้าไปหาไอ้หลังลายเหมือนกันหมด มันถึงเป็นบ้าด้วยกันเวลานี้ พากันจำเอานะ ไอ้หลังลายคืออะไร มีใครพูดอย่างนี้ไหมในโลกนี้ ไม่มี หลวงตาจับหมดเลย เอามาเลือกมาเฟ้นมาพินิจพิจารณาเสมอกันหมดเลย จึงเรียกว่าธรรม ไม่เอนไม่เอียง

อะไรที่ทำโลกให้เดือดร้อนอยู่เวลานี้ ก็คือไอ้หลังลายเป็นตัวสำคัญมาก ก็กระดาษ ว่าให้มันชัดๆ ถ้าเป็นแร่ธาตุเป็นเงินเหรียญเป็นอะไรก็เป็นแร่ธาตุธรรมดาเหมือนธาตุทั่วๆ ไป พอเสกขึ้นมาก็มาเผาเจ้าของร้อนกันทั้งโลกเลยเทียว นี่ละธรรมไม่เข้าถึงใจเป็นอย่างนั้น มีแต่อันนี้ออกทั่วโลกดินแดนก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นไปหมดนั่นแหละ ถ้ามีธรรมแล้วก็รู้จักประมาณคนเรา สิ่งที่นำเอามาใช้สอย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องใช้สอยให้เป็นความสะดวกสบาย ก็จะมีความหวังติดอยู่นั้นบ้าง ว่าได้รับความสะดวกสบาย เพราะมีไอ้หลังลายไว้ใช้สอย ไม่ได้มีไอ้หลังลายไว้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั่วโลกดินแดนอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ ท่านทั้งหลายจำเอานะ

คำพูดเช่นนี้ก็ไม่มีใครพูด มีหลวงตาองค์เดียวนี้แหละพูด ให้พิจารณาเสียนะ นี่พูดจริงๆ หลวงตาไม่ได้เป็นบ้า เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาพูดตามความสัตย์ความจริง วันนี้เทศน์เพียงเท่านั้นละ เอาละพอ ให้พร

หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง อยู่ๆ ท่านก็ไปจับหยิบเอาธนบัตร เขาถวายใบละห้าร้อย ท่านก็ไปหยิบเอาธนบัตรนี้มามวนบุหรี่มวนใหญ่ สูบปุ๊บๆ นี่หลวงปู่เอาธนบัตรใบละห้าร้อยมามวนบุหรี่สูบเหรอ เหอ เวลาท่านตอบ ประสากระดาษ ท่านว่าคำเดียวเท่านั้นพอ ท่านเอาธนบัตรใบละห้าร้อยมามวนบุหรี่สูบเฉย นั่นบทเวลาท่านจะทำ แต่ก่อนท่านก็ไม่เคยทำ บทเวลาจะทำก็หยิบเอามามวนบุหรี่แล้วสูบ เขาก็ว่า หลวงปู่เอาธนบัตรใบละห้าร้อยมามวนบุหรี่สูบ หือ เวลาท่านตอบ ประสากระดาษ ฟังซิ

นั่นละผู้เลิศเลอ เวลาท่านปล่อยตามสมมุติเขาท่านก็ปล่อยไป เขาว่าเงินท่านก็ว่าตามไป บทเวลาจะเป็นเรื่องของท่านขึ้นมา ท่านก็เอามามวนบุหรี่ ตอบออกมาเป็นคำว่า ประสากระดาษ เห็นไหมล่ะ ใครจะว่าท่านเป็นคนบ้าหรือคนดีก็ฟังเอาซิ อย่างนั้นแหละ นั่นละธรรมแท้เป็นอย่างนั้น ท่านพึ่งมาแสดงนะ คนก็ตื่นเป็นบ้ากันไปหมด ท่านว่า ประสากระดาษ เท่านั้นพอ แล้วใครจะไปว่าท่านเป็นบ้าได้ลงคอล่ะ นอกจากพวกบ้าละที่จะไปว่าท่านว่าบ้าได้ลงคอ คนดีไม่ว่า เราฟังแล้วถึงใจ ประสากระดาษ ท่านว่า

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก