อำนาจป่าเถื่อนครอบนายกฯ
วันที่ 1 ธันวาคม 2547 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

อำนาจป่าเถื่อนครอบนายกฯ

 

         ไปเชียงใหม่กลับมาคราวนี้ได้ทองคำ ๒ กิโล ๓๗ บาท ๒๕ สตางค์

ผู้กำกับ จากนสพ.พิมพ์ไทย คอลัมน์วิจารณธรรม วันอังคารที่ 30 พ.ย.47

ศักดิ์ศรีที่เหนือกว่าความผาสุกในชาติ

นับตั้งแต่นักกฎหมายมือสองของรัฐบาล ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2535 นับแต่นั้นมาในแวดวงคณะสงฆ์ก็เริ่มมีข่าวหนาหูเกี่ยวกับการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งทางการปกครอง และการเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งกระแสข่าวดังที่ว่านี้ในแวดวงพระผู้ใหญ่ ต่างก็เชื่อว่ามันเป็นจริงตามที่ว่านั่น

จะไม่จริงดังกระแสข่าวได้อย่างไร ก็ในเมื่อพระนักจัดรายชื่อเลื่อนสมณศักดิ์นามกระฉ่อน (ตาจาน) ที่บวชอยู่ในสังกัดคณะธรรมยุต ต้องเข้าลาสิกขาสละผ้าเหลืองอย่างฉุกละหุกในวัดใหญ่ ย่านบิ๊กคีรี ซึ่งเป็นวัดในสังกัดของคณะมหานิกาย

ทำไมไม่สึกในวัดคณะธรรมยุต??

เหตุปัจจัยที่ทำให้มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งและสมณศักดิ์ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อภาพรวมของคณะสงฆ์ ก็เพราะมีพระระดับสูงที่ได้รับอานิสงส์จากกฎหมายสงฆ์ที่ยกร่างโดยนักกฎหมายมือสองคนนี้ กำลังจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้รับการสถาปนาเป็นองค์ประมุข

ฐานอำนาจมากองรวมอยู่ที่นั่น ใครจะขึ้น ใครจะลง จะแต่งตั้งใคร จะปลดใคร หรือจะยกใครให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจและบารมีของขุมอำนาจแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้น

การปกครองคณะสงฆ์ที่มีความผาสุกร่มเย็นมานานนับหลายชั่วอายุคน ก็กลับผันเปลี่ยนมาเป็นความระส่ำระสาย ความแตกร้าวและร้าวลึก จนเกิดสังฆราชีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

สังคมใดถ้าปกครองโดยธรรม เรื่องทำนองนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้น แต่สังคมสงฆ์ในปัจจุบัน ได้ยึดถือเอากฎหมายฉบับที่นักกฎหมายมือสองเขียนขึ้นมาใช้แทนพระธรรมและพระวินัย สังคมสงฆ์และสังคมไทยจึงเกิดการเสื่อมศีลเสื่อมธรรมกันแบบสุดๆ

กฎหมายฉบับนี้ส่งผลให้พระผู้ใหญ่เกิดความมักใหญ่ใฝ่สูง ส่งผลให้ต้องประจบสอพลอกับนักการเมือง เพื่อจะได้ปรับแก้กฎหมาย เปิดทางให้ได้ขึ้นเป็นใหญ่ในวงการสงฆ์

แต่ไหนแต่ไรมาในสังคมสงฆ์ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เลวร้ายทำนองนี้มาก่อน สังคมสงฆ์มีแต่ความสงบร่มเย็นมาโดยตลอด ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะในกฎหมายสงฆ์ทุกๆ ฉบับ นักกฎหมายผู้มีธรรมอยู่เต็มหัวใจท่านได้เขียนให้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวเท่านั้น พระองค์จะทรงพระราชวินิจฉัยสมเด็จพระราชาคณะรูปใด สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชก็โดยพระทศพิธราชธรรมของพระองค์

จู่ๆ นักกฎหมายมือสองก็ขโมยพระราชอำนาจของพระองค์ไป ด้วยการเขียนแก้กฎหมายเสียใหม่ ให้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระมหากษัตริย์จะต้องทรงลงพระปรมาภิไธยตามที่นักการเมืองนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เท่านั้น

ครั้นเมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินได้ร่วมกันลงชื่อเป็นจำนวนกว่า 1 ล้าน 7 แสนรายชื่อ แล้วนำเสนอให้รัฐบาลปรับแก้กฎหมายสงฆ์ เพื่อถวายคืนพระราชอำนาจแด่องค์พระมหากษัตริย์ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคไทยรักไทย จำนวน 70 ท่านเห็นชอบ ด้วยการลงชื่อรับรองเสนอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาในสภา แต่กลับถูกนักกฎหมายมือสองเข้าขัดขวาง จนเรื่องดังกล่าวไม่ผ่านมติพรรค

ยกเอาเบื้องสูงมาอ้างว่าพระองค์ไม่ทรงโปรด

นับเป็นสิ่งที่ไม่บังควรอย่างยิ่งที่นักกฎหมายมือสองจะกระทำเยี่ยงนั้น อีตอนขโมยพระราชอำนาจทำไมถึงไม่ยกเบื้องสูงขึ้นมาอ้าง แต่พอจะถวายคืนพระราชอำนาจทำไมถึงต้องอ้างเบื้องสูง

หรือเกรงว่าพระผู้ใหญ่รูปที่ตนให้การสนับสนุนอย่างออกหน้าออกตา จะไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช หรือว่ายังหวงศักดิ์ศรีที่คนทั้งเมืองยกย่องให้เป็นนักกฎหมายมือสอง ที่ต้องมาแก้กฎหมายที่ตนเขียนขึ้นมาเอง แล้วก็ต้องมาลบด้วยมือของตนเอง??

เห็นศักดิ์ศรีของตนเองอยู่เหนือความสงบสุขของชาติบ้านเมืองกระนั้นหรือ

มิจฉาทิฐิไม่มีละไม่มีเว้น

ให้ระลึกนึกถึงคำเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวขึ้นมาในทันที “ถ้าหากยังขืนอุ้มคนคนนี้ไว้ก็จะพากันพังไปด้วยกันทั้งคู่” จะจริงหรือไม่จริงก็ต้องจับตาดูกันต่อไป

                                                   ณ.หนูแก้ว

 

หลวงตา ที่หนังสือพิมพ์ออกนี้ชอบธรรมเรียบร้อยแล้ว เราไม่มีที่ค้านหนังสือพิมพ์นี้ หนังสือพิมพ์นี้เดินตามแนวหลักความจริงของพุทธศาสนา ซึ่งถือธรรมเป็นหลักใหญ่ ถือธรรมเป็นอำนาจ ถือธรรมเป็นศักดิ์ศรีดีงาม ถือธรรมเป็นความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสาร ตรงกันข้ามพวกเหล่านี้เป็นพวกทำลายศาสนาทั้งนั้นที่ออกมาเวลานี้ มันกำลังยื้อแย่งแข่งชั่วความลามกกัน เลวร้ายที่สุด เป็นมหาโจรใหญ่ขึ้นเวลานี้ พระสงฆ์ไทยเรานี่แหละ ตัวใหญ่ๆ ที่ออกชื่ออยู่เวลานี้ นี่มหาโจรกำลังปล้นศาสนาเวลานี้ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอา

เราพูดตามหลักธรรมหลักวินัย อันนี้เป็นของปลอมทั้งนั้นที่จะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายพุทธศาสนาเวลานี้ ไม่มีชิ้นดีเลย เทียบกับหลักธรรมหลักวินัยแล้วเข้ากันไม่ได้ นอกจากกาฝากมหาภัยโดยถ่ายเดียวเท่านั้น นี่คือกาฝากมหาภัย กำลังลุกลามขึ้นมาเป็นมหาโจรปล้นชาติ ปล้นศาสนา พระมหากษัตริย์ จะให้ล่มจมไปด้วยกันทั้งสาม จากเงื้อมมือของมหาโจรเหล่านี้ ตั้งเป็นศาสนาขึ้นมาแอบอ้างพระพุทธเจ้า แล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาประชาชนชาวพุทธทั้งโลกนี้อย่างไม่อายเลย พวกนี้พวกหน้าด้านที่สุด กำลังแย่งโน้นแย่งนี้ เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่คำนึงเลย มันจะคำนึงตั้งแต่มูตรแต่คูถเอาโพกหัวมัน แล้วก็ไปประดับหลอกลวงชาวโลก ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ขี้อยู่บนหัวจะว่าทองคำทั้งแท่งได้ยังไง

ให้พี่น้องทราบเสีย นี่กำลังมหาโจรขึ้นปล้นศาสนา แล้วลุกลามไปทางชาติ ชาติก็เอนเอียงไปตาม ถ้าไม่เอนเอียง รัฐบาลเป็นรัฐบาลของประชาชนทั้งประเทศ ทำไมไม่พินิจพิจารณาบ้าง เรื่องศาสนาไม่ค่อยปรากฏ เวลาเสนอเข้าไปตามหลักความจริงของธรรมของวินัยนี้เก็บเงียบๆ แต่เอาของปลอมออกมากระจายๆ แจ้งออกมาทุกวัน หน้าด้านออกมาทุกวันๆ เวลานี้ ทางรัฐบาลก็พ้นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในเงื้อมมือของพวกนี้ คิดดูซิประชาชนทั้งประเทศเขาขอร้องรายชื่อเข้าไปตั้งล้านกว่า เพียงเล็กน้อยนะล้านกว่า แล้วทางสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยก็ตั้ง ๗๐ กว่าท่าน นี้ขอพระราชอำนาจกลับคืนเป็นสมบัติเดิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรา ที่ประชาชนมอบถวายมาตั้งแต่ดั้งเดิม ประเพณีของชาติไทยเรา แล้วมันจะยื้อแย่งเอาไปหมดพวกนี้น่ะ จะไม่ให้มีเหลือเลย นี้ละพวกเปรตพวกผีจะเป็นพวกอะไร

พวกทำลายศาสนากำลังขึ้นนะเวลานี้ มหาโจรนั่นละ ตั้งเป็นใหญ่ๆ ฟังว่าจะเป็นสังฆราชด้วย เป็นสังฆราชขี้หมูขี้หมาอะไรใครก็ไม่กราบแหละ สังฆราชแบบขี้หมูขี้หมา สังฆราชที่เป็นประเพณีอันดั้งเดิม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นมา ประชาชนทั้งหลายเคารพนับถือทั่วประเทศชาติ อันนี้ใครจะนับถือ หมามันก็ไม่นับถือนะพวกทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้ หมาไม่เคารพ หมาไม่นับถือ เพราะเมืองไทยไม่ใช่เมืองหมา เป็นเมืองคน รู้ดีรู้ชั่วด้วยกัน ไม่ควรที่จะมาเหยียดหยามกัน เหยียบหัวประชาชนทั้งประเทศ เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตา คนผู้มีศีลธรรมทั้งหลายนี้ฟังไม่ได้นะ ฟังแล้วฟังไม่ได้

เวลานี้ทางรัฐบาลก็ถูกพวกนี้ละกำเข้าไปๆ เอนเข้าไปๆ ชัดเจนเข้าไป รัฐบาลเรา ทางศาสนาที่เป็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนี้ เสนอเข้าไปตามหลักความจริงเท่าไรเก็บเงียบๆ จนกระทั่งป่านนี้ไม่แสดงออกมา มีแต่ของปลอมนี้ออกเพ่นพ่านๆ ทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ยังไงก็ตามของจริงต้องเป็นของจริง อยู่ที่ไหนก็เป็นของจริง อยู่ใต้ดินเหนือดิน บนฟ้าอากาศ เป็นของจริงทั้งนั้น ใครจะไปเก็บไว้ที่ไหนก็คือทองคำทั้งแท่ง ไอ้มูตรคูถจะออกกระจายไปที่ไหน ก็คือมูตรคือคูถทั้งนั้น ให้พากันเข้าใจตามนี้ก็แล้วกัน

เวลานี้ศาสนาเรากำลัง ที่ประชาชนยึดกราบไหว้บูชามาดั้งเดิม กำลังถูกทำลายหลายแบบหลายฉบับ ตั้งกฎนั้นตั้งกฎนี้ หลักธรรมวินัยพระพุทธเจ้ามีมันไม่สนใจ อะไรที่จะมีอำนาจเหนือหลักธรรมหลักวินัยพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสอนมาดั้งเดิมแล้ว โลกได้รับความร่มเย็นเพราะหลักธรรมวินัยนี้มานานเท่าไร อันนี้ใครได้รับความร่มเย็น มีแต่พวกแย่งกองขี้ กองมูตรกองคูถกันอยู่เดี๋ยวนี้ แล้วไปประกาศให้ประชาชนเขานับถือ หมาตัวเดียวมันก็ไม่นับถือ อย่าว่าแต่หมาหลายตัวเลยนะ ตัวเดียวมันก็ไม่นับถือไอ้ทำแบบนี้ ทำแบบอุจาดบาดตา แบบมหาโจรปล้นชาติปล้นศาสนาปล้นพระมหากษัตริย์ อยู่ในสามพระองค์ที่ถูกปล้นอยู่เวลานี้ไม่อยู่ที่ไหน ถ้าลงหลักธรรมหลักวินัยได้กระจายลงไปแล้วก็เรียกว่าเหยียบไปหมดเลย เดี๋ยวนี้มันไม่ฟังหลักธรรมหลักวินัย ตั้งข้อนั้นขึ้นมาๆ มือหนึ่งแล้วมือสองเข้ามา มีแต่มือพวกมหาโจรทั้งนั้นที่จะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะ

เวลานี้ทางรัฐบาลเราก็ไม่พ้นที่จะเอนเอียงเข้าไปตาม ถ้าไม่เอนเอียงฟังซิน่ะ ประชาชนทั้งประเทศอย่างน้อยเขาให้รายชื่อไปตั้งล้านกว่าคน แล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยตั้ง ๗๐ กว่าท่านเสนอเข้าไปหานายกรัฐมนตรี ทำไมนายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้เซ็น เพราะอำนาจบาตรหลวงอันใหญ่หลวงมันครอบหัวนายกรัฐมนตรีไว้ ครอบรัฐบาลไว้ไม่ให้ออก ให้ออกตั้งแต่ของปลอมเวลานี้ ฟังเอานะพี่น้องทั้งหลาย นี้เราพูดเป็นเสียงธรรม เราไม่เคยสะทกสะท้านอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ เราในฐานะนำธรรมมาสอนโลก ผิดเราบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก เรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้เราพูดตามหลักความจริงทั้งนั้น มีใครจะกราบได้ลงคอที่เป็นมาอย่างนี้ จะให้ใครกราบ

พวกนี้พวกทำลายศาสนา กำลังเริ่มทำลายเต็มเหนี่ยวๆ  พี่น้องทั้งหลายดูไว้ทุกคนนะ ให้กล้าแข็งต่อการรักสมบัติของตน คือศาสนสมบัติ ได้แก่ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นละ สมบัติอันแท้จริงคือศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เทิดทูนไว้ให้ดี อย่าให้อะไรเข้ามาแตะต้อง อย่างที่ว่าไปติดอยู่ที่นายกไม่ได้เซ็น เพราะนายกนี้ถูกเขาครอบหัวเอาไว้ พวกอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ ครอบเอาไว้ เราจึงเปิดขึ้นมา เอ้าถ้าว่าไม่ครอบก็นายกต้องเซ็นซิ เซ็นเพื่อประชาชนทั้งประเทศ จะปิดไว้เพื่อพวกเปรตพวกผีหาอะไร ปิดไว้ก็เท่ากับเปิดให้พวกนี้เหยียบหัวชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไปในขณะเดียวกันนั้นแล ถ้าเปิดออกมาแล้วก็เรียกว่าเปิดความจริงของประชาชน ความมุ่งหมายของประชาชนออกมา ให้โลกทั้งหลายผู้ดีได้เห็นได้ฟังกันบ้างซิ เอาออกมาทำไมขี้หมูขี้หมาเหล่านี้ มันกำลังทำลายชาติ ศาสนา อยู่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ยังไม่รู้อยู่หรือ

นายกเราไม่ใช่คนตาบอด ดูซินายกเราเป็นยังไง นายกทักษิณเป็นยังไงดูซิ พวกนี้กำลังเหยียบหัวนายกอยู่เวลานี้ เหยียบหัวนายกก็คือเหยียบหัวรัฐบาล เหยียบหัวรัฐบาลก็คือเหยียบหัวคนทั้งชาตินั่นแหละ ไม่มีเหลือเลย ให้พิจารณาตามอรรถตามธรรม อย่าไปกลัวอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ  อำนาจป่าๆ เถื่อนมาปกครองบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นไม่ได้ ต้องอำนาจเป็นศีลเป็นธรรมเป็นกฎหมายจริงๆ ไม่ใช่กฎหมอยมาใช้เหยียบอยู่เวลานี้ เวลานี้กำลังระบาดสาดกระจาย มหาโจรปล้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ในจุดเดียวกันนี้หมด ท่านทั้งหลายฟังไว้นะ เอาละเอาแค่นี้ก่อน

สำหรับหนังสือพิมพ์ที่ออกมานี้เราอนุโมทนา ท่านเหล่านี้เป็นหัวใจของชาติจริงๆ หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นหัวใจของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราหาที่ค้านไม่ได้ เราขออนุโมทนา เอา สาธุพร้อมกัน (สาธุ) เออ มันต้องอย่างนั้นซี เวลาออกออกอย่างนั้นละ เวลาไม่ออกก็เฉย ผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเรา เป็นกลางๆ แล้วมีอะไรอีกล่ะ

ผู้กำกับ คำถามธรรมะจากเว็บไซค์หลวงตาครับ

กราบเท้าหลวงตาที่เคารพเหนือเกล้าเศียรของกระผม กระผมชอบนั่งสมาธิมาก และมีอยู่ครั้งหนึ่งกระผมนั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่า มีสิ่งหนักๆ ลงมาบนกลางกระหม่อม แล้วฟันในปากก็เริ่มขบกันจนมีเสียง และร่างกายก็เริ่มหมุนขณะที่ยังนั่งในท่าสมาธิ แม้ตอนออกจากสมาธิแล้วตัวของกระผมก็ยังมีความรู้สึกว่ายังหมุนอยู่ กระทั่งนอนหลับตื่นมาแล้วตัวยังขวางที่นอนเลย เป็นอยู่ประมาณ ๒ วันกว่าจะหาย ผมนั่งและเดินจงกรมครั้งละ ๑ ชั่วโมงติดต่อกัน กว่าจิตจะหายกลัวจากอาการนี้ตั้งหลายเดือน จนทุกวันนี้บางครั้งยังหวาดๆ กระผมปฏิบัติมาได้ประมาณ ๓ ปีแล้ว และจะตั้งใจทำไปตลอดชีวิต กระผมคิดว่าเป็นเพราะสติตามจิตไม่ทันใช่ไหมครับ

หลวงตา เออ ใช่ พูดตรงๆ เลย สติเป็นสำคัญ พอขาดสติแล้วเป็นบ้าได้เลย ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นบ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ใครขาดสติร้อยคนเป็นบ้าทั้งร้อยคน อยากขาดสติไหม อยากเป็นร้อยคนไหม

การทำงานของภาวนานี้เป็นเรื่องของด้านธรรม แล้วแต่ความบอบช้ำ กิริยาอาการของส่วนร่างกายส่วนต่างๆ มันจะแสดงอาการอะไร ก็ถือเป็นธรรมดาเหมือนเขาทำงานทางโลก เขาทำงานทางโลกมีการบอบช้ำอะไรบ้าง เรื่องกิจการงานต่างๆ ที่โลกทั้งหลายทำกันนั้น แล้วทำไมไม่มาบรรยายกัน คนนี้ทุกข์อย่างนี้ คนนี้ทุกข์อย่างนั้น เพราะทำงานนั้น เพราะทำงานนี้ ไม่เห็นมาบรรยายกัน พอภาวนาได้เพียงหนึ่งชั่วโมงมาอวดหลวงตาบัว อย่ามาอวด หลวงตาบัวไม่สนใจฟังอันนี้นะ แล้วก็ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เป็นอะไรให้มันเป็นไปซิ มันอยากกลิ้งไปเหมือนฟุตบอลให้มันกลิ้งไป เวลานี้เราทำความดี เอา ฟุตบอลความดีกลิ้งไปไหนให้มันกลิ้งไปซิ ไอ้ฟุตบอลความชั่วนี่มันกลิ้งทั่วโลกไม่เห็นพูดกันบ้างวะ

พูดธรรมะเพียงเท่านี้ก็มาจับผิดแล้ว ให้มันเป็นไปซิมันอยากเป็นไปไหน คิดดูตั้งแต่เณรผองอยู่วัดห้วยทรายนี่ เราก็นั่งภาวนาอยู่นะตอนสามทุ่ม อยู่ๆ ฟังเสียงตุ๊บเลย เอ๊ เงียบๆ มันยังไงเสียงตุ๊บ มันเหมือนอะไรตกน้า สักเดี๋ยวได้ยินเสียงพุมพิมๆ สักเดี๋ยวก็มีพระมาหาเรา มีอะไร เป็นอะไรกัน เณรผองตกกุฏิว่างั้นนะ แล้วเป็นยังไงมันถึงตกกุฏิเล่า แกนั่งอยู่ในห้องมันง่วงแกเลยออกมานั่งระเบียงต่ำๆ อยู่หมิ่นๆ นี่ละ ถ้ามันเผลอให้มันตก ทีนี้พอมันเผลอมันก็ตกน่ะซิเสียงตูม เณรผองตกกุฏินี่ละ แก้ง่วงไม่ตกเจ้าของเลยตกกุฏิ

วิธีไหนมันจะเป็นไหนก็ให้เป็นซิ ทำเพียงนิดหน่อยเท่านี้ก็ว่าเป็น เอาฟาดมันลงไปมันเป็นยังไงให้มันเป็น งานอันนี้เราจะทำเพื่ออรรถเพื่อธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นยังไงฟัดกันเต็มเหนี่ยว เหมือนเขาทำงานทางโลกของเขาต่างคนต่างฟัดเต็มเหนี่ยว กิริยาอาการหรือความทุกข์ความทรมานจะเป็นแปลกๆ ต่างกันเหมือนกันทั่วโลกนั่นแหละ นี้ทางด้านธรรมะก็เป็นกิริยาของธรรม มันจะเป็นยังไงก็ให้เป็นไป เอา ฟาดลงไป มันตกก็ให้ตกไป ให้ภาวนาต่อไปนะ แต่อย่าเผลอสติ ถ้าเผลอสติแล้วไม่เป็นท่าละ เอา ว่าไป

เขาถามต่อไปนะครับ ทุกวันนี้การนั่งสมาธิและการเดินจงกรมของกระผมไม่มีปัญหาอะไร ตามสติปัญญาของกระผม นอกจากเรื่องการที่เคยหมุนดังกล่าวข้างต้น กระผมหวังว่าจะได้รับความเมตตาปรานีจากท่านหลวงตา แก้ไขปัญหาที่คาใจของกระผมให้หมดสิ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสืบต่อไป กราบเท้าหลวงตา

หลวงตา มีเท่านั้นเหรอ ก็ไม่มีอะไรนี่ ให้ทำไปก็แล้วกัน ไม่มีอะไรก็ไม่ตอบว่าไง

เราสลดสังเวชนะ เวลานี้กำลังสงครามของกิเลสรุกรานศาสนาเอามากทีเดียว กระจายเข้าไปถึงทางบ้านเมืองทางรัฐบาลเอนไปตาม ให้พวกนี้ครอบเข้าไปๆ นะเวลานี้ เราดูซิรายชื่อของประชาชนตั้งล้านกว่าคน แล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยเรานี้ก็ตั้ง ๗๐ กว่าท่าน แล้วไปติดแจอยู่กับนายกเรา นายกเราถูกอะไรครอบไว้ เราพูดตรงๆ อย่างนี้ละ เราเคยเตือนนายกเราเสมอ นายกก็เป็นลูกศิษย์เรา เรารักที่สุด ผิดถูกประการใดตีนายก เราตีเพื่อยกเราไม่ได้ตีเพื่อทำลาย เพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้อย่างตรงไปตรงมาเลย นี่นายกกำลังถูกอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ ครอบอยู่เวลานี้นะ ทีนี้ก็เลยขาดความเคารพนับถือของประชาชนไปมากมายนะนายกเราเวลานี้ เพราะอำนาจป่าเถื่อนนี้เข้าไปครอบนายก นายกเลยมีส่วนเสียไปด้วย เราพูดชัดๆ อย่างนี้ละ

คนรักนายกมากที่สุดทั่วประเทศไทยเรา เราก็รักมาก รักทุกอย่าง แล้วดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานไม่มีที่ต้องติ การดำเนินของนายกเรานี้ไม่มีนายกใดทำได้เหมือนนายกเรานะ อย่างนี้เราก็พูดตามความสัตย์ความจริง ดังที่เคยมาอ่านประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ๑๓ ข้อนี้เราเอามาเพียงข้อสำคัญๆ ที่ยังเก็บไม่ได้ก็ยังมี เรายังจะเอามาอ่านอีกอยู่เราคิดว่าอย่างนั้น เราก็คอยฟังไปก่อน

เรื่องเหล่านี้ไม่มีใครทำได้เหมือนนายกเรา แต่นายกเราก็มาเสียตรงที่อำนาจป่าเถื่อนเข้าไปครอบอยู่เวลานี้ จึงมีส่วนเสีย ขาดความเคารพนับถือของประชาชน ความเชื่อถือของประชาชนลงเยอะนะนายกเราตอนนี้ เพราะอำนาจป่าเถื่อนไปครอบนายกเรา ถ้านายกเราเบิกอันนี้ออกได้แล้วจะเปิดทีเดียวเลย ไม่มีอะไรตกค้าง ชาติไทยจะพุ่งขึ้นเลย เวลานี้ชะงักอยู่อันนี้ละ อำนาจป่าเถื่อนนี้บีบนายกเราไว้ นายกเราไม่มีอะไร เป็นลูกชาวพุทธอยู่แล้วนี่ แต่ถูกอำนาจป่าเถื่อนมันเข้าให้เป็นลูกผีละซิ นายกเราไม่ทราบจะไปเป็นลูกผีหรือลูกพุทธหรือลูกคน เลยเอนเอียงๆ หลวงตาจึงตีเข้าไปหานายกเราเป็นลูกคนลูกพุทธซิ เข้าใจไหม เอาละเอาเท่านั้น เอนมันอะไรขี้หมูขี้หมา เอาละเท่านั้น จะให้ศีลให้พร

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก