โอกาสเหมาะสมที่จะได้ทองคำ
วันที่ 12 ธันวาคม 2547 เวลา 9:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

โอกาสเหมาะสมที่จะได้ทองคำ

 

         เวลานี้ทองคำที่เราได้เป็นน้ำไหลซึม ๓๔ กิโลแล้วนะ จะค่อยเป็นไปอย่างนี้  เป็นไปเรื่อยๆ แล้วก็ค่อยหนุนกันเรื่อย เราคิดอ่านไตร่ตรองเรียบร้อยแล้วจึงได้มาเรียนให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบในจุดสำคัญแห่งชาติไทยของเรา คือทองคำเป็นสำคัญ จึงขอให้พากันพิจารณาให้ดีอันนี้ ค่อยซึมซาบ อย่าให้ขาดทีเดียว ถ้าขาดในโอกาสที่เหมาะสมนี้แล้วไม่ได้นะ ขาดไปเลยทีเดียว เวลานี้ยังไม่ขาด ฝนยังตก ยังพรำเบาๆ เป็นฝอยมาแล้ว อยู่ๆ ลูกเห็บตกลงมาตูมตาม นานๆ ตูมตามเรื่อยอย่างนี้ละ ถ้าเราหยุดเสียเลยนี้หมดเลยนะ ไม่ได้เลย

         คราวนี้เป็นคราวที่จะได้อยู่ เราจึงอยากได้ทองคำ อย่างอื่นก็ไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไรนัก ยิ่งกว่าหนักแน่นในทองคำ เราหนักแน่นในจุดนี้มากเวลานี้ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในชาติไทยของเรา เป็นที่ไว้ใจของชาติอื่นๆ เขามาติดต่อซื้อขายอะไรๆ นี้สะดวกสบาย คนเราเมื่อมีเครื่องประกันแล้วเป็นอย่างนั้น เราอยากจะได้เครื่องประกันนี้ไว้ให้หนาแน่นมั่นคง ไว้ให้ลูกให้หลาน หลวงตาบัวนี้พูดว้อๆ มันไม่ได้อะไรละ พูดจริงๆ เราไม่เอาอะไรเลย เราพูดเพื่อพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้น เราไม่ได้พูดเพื่ออะไรกับเรา แม้เม็ดหินเม็ดทรายสำหรับเราเองไม่มี

         เราช่วยโลกด้วยความอิ่มพอทุกอย่าง บริสุทธิ์สุดส่วนทุกอย่าง ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด บริสุทธิ์สุดส่วนทุกอย่างเลย ท่านทั้งหลายจะเขียนประวัติเราเขียนได้เลย ว่าเราปฏิบัติต่อโลกด้วยความเมตตาล้วนๆ เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนั้นเลย เราจึงช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย สมบัติมีมากน้อยบริสุทธิ์เต็มส่วนๆ ไหลเข้ามาเรื่อยอย่างนี้ละ นี่ก็อุ่นหนาฝาคั่งขึ้นมาก ตามโรงพยาบาลต่างๆ นี้ โถ ตึกมันน้อยเมื่อไร สร้างตึก พวกรถพวกราเครื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาล มิหนำซ้ำที่โรงพยาบาลซื้อขยายให้ก็มี ซื้อขยายๆ ละเป็นส่วนมาก ส่วนซื้อหมดทั้งโรงมีแห่งเดียว ยกโรงพยาบาลนี้ไปตั้งใหม่เลยนี่ก็มี ส่วนที่โรงพยาบาลขยายสำหรับเครื่องไม้เครื่องแพทย์ รถรา ตึก มีอยู่เกลื่อนไปหมด นี่จากน้ำใจพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติ รักความเสียสละนั้นแล กระจายออกไปให้เป็นประโยชน์ เป็นความสะดวกแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเรา

         (ณ หนูแก้ว ขออนุญาตถ่ายรูปไปประกอบข้อเขียนครับ) เอาถ่ายก็ถ่าย มานี่มาถ่าย หนังสือพิมพ์ไทยนี้ฉบับหนึ่งเป็นหัวใจของชาติได้ เป็นที่แน่ใจของชาติ ตายใจได้ เชื่อถือได้เลย เราได้ชมเชยเสมอ พูดออกมาตามความสัตย์ความจริง ไม่ขัดแย้งต่อธรรม เราฟังด้วยความเป็นธรรมๆ เรียกว่าหนังสือพิมพ์ไทยเราควรสนับสนุน พี่น้องทั้งหลายนะ หนังสือพิมพ์ไทยเรานี้ละเป็นหนังสือพิมพ์ที่ไว้ใจได้เลย มาอ่านทีไรๆ เราจับใจทุกที คือไม่ขัดไม่แย้งกับความจริงคือธรรม พูดอย่างตรงไปตรงมา ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก เป็นที่ตายใจได้คือหนังสือพิมพ์ไทยนี้ละได้ออกเสมอ

         นี่ละภาษาธรรม อะไรเข้ากับธรรมได้เราก็ยอมรับทันที เช่นอย่างหนังสือพิมพ์ไทยนี้เข้ากันได้กับธรรมทีเดียว เป็นที่เชื่อถือของพี่น้องทั้งหลายได้ ท่านผู้ใดจะสนับสนุนหนังสือพิมพ์ไทยเราก็สนับสนุนคนดีอย่างนี้ละ คนดีได้รับความสนับสนุนมีอานิสงส์ขึ้นเรื่อย ไอ้คนชั่วมันเกลื่อนอยู่แผ่นดิน

         นี่เราพูดถึงเรื่องทองคำ พี่น้องทั้งหลายมีนิดมีหน่อยมีเท่าไรก็ค่อยแบ่งสันปันส่วนมาเพื่อหัวใจของชาติเรา คือทองคำในคลังหลวงขอให้ได้เวลานี้ ถ้าหากว่าไม่ได้เวลานี้จะไม่มีเวลานะ เราคิดหมดแล้ว คิดดูซิเมืองไทยเรามีมานานเท่าไร ยังไม่เห็นได้ทองคำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย แต่เวลาออกมาช่วยชาตินี้ได้ทองคำถึง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง ฟังซิน่ะ ทองคำ ๑๑ ตันเป็นของน้อยเมื่อไร แล้ว ๓๗ กิโลครึ่ง นี่ก็ปลีกย่อย เป็นประเภททองคำน้ำไหลซึม ได้ ๓๔ กิโลแล้วเวลานี้ นี่จะค่อยไหลเข้าไปๆ หนุนเข้าไป

         หลวงตาตายแล้วก็จะได้หายห่วง เดี๋ยวนี้ยังเป็นห่วงกับทองคำเพื่อพี่น้องทั้งหลายอยู่มากทีเดียว จึงขอให้พากันคิดอ่านไตร่ตรอง หลวงตาที่นำออกมาพูดกับพี่น้องทั้งหลายนี้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะ เท่าที่ผ่านมานี้ไม่เคยผิด เราพาดำเนินจุดใดๆ ไม่เคยผิด เพราะเอาธรรมออกดำเนิน เราไม่เอาอะไรมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรม ธรรมนี้ถูกต้องแม่นยำ อันนี้ลงมาจุดสุดท้ายก็คือทองคำของเราเป็นจุดที่ตายใจได้ของพี่น้องทั้งหลาย จึงได้ขอบิณฑบาต แล้วผสมผเสกันไปกับคำออดคำอ้อนไปเรื่อยๆ มันก็ได้มาเรื่อยๆ นะ

         เดี๋ยวนี้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมได้ถึง ๓๔ กิโล จากเรามอบเรียบร้อยแล้วนะ เวลานี้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมได้ถึง ๓๔ กิโลแล้ว มันจะได้ไปเรื่อยๆ อย่างนี้ละ ค่อยหนุนเข้าไปๆ เป็นโอกาสเหมาะสมที่สุดที่เราจะได้ทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราในคราวนี้ ถ้าหยุดนี้แล้วจะไม่ได้ คิดดูตั้งแต่ผ่านมาแล้วได้ที่ไหนไม่เคยมี แต่พอเราออกช่วยชาติด้วยความพร้อมเพรียงกัน ทองคำเราได้ตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง เข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราจะหยุดกึกเสียทีเดียวทั้งๆ ที่ทองคำในคลังหลวงของเรายังบกบางอยู่มากก็ไม่เหมาะสม

         จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณาให้เป็นประเภทน้ำไหลซึมเข้าไปๆ เป็นโอกาสอันเหมาะสมแล้วในคราวนี้ หลวงตากำลังเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายอยู่ หลวงตาไม่ได้แน่นอนนะ ตายเมื่อไรก็ได้อยู่กับลมหายใจ แต่ความเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายเป็นห่วงตลอดเวลา พูดนี้ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยเรานะ จะให้เป็นห่วงเรา เราบอกตรงๆ เราบอกเราไม่มี ความตายกับความเป็นอยู่ของเรามีน้ำหนักเท่ากัน ที่เรามีน้ำหนักทางความเป็นอยู่มากกว่าความตายนี้ก็เพราะเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายเรานั่นเอง

         จึงได้ขอบิณฑบาตวิงวอนแกมออดอ้อนเกี่ยวกับเรื่องทองคำนี้ตลอดมา ถ้าได้อันนี้พอสมควรเราก็เรียกว่าตายหลับตาไปได้เลยไม่เป็นห่วงเป็นใย เดี๋ยวนี้ตายก็เรียกว่าแบบตาค้าง หลับตายังไม่ลงนะเดี๋ยวนี้ มาปิดตาหลวงตาด้วยทองคำด้วยนะ สำหรับดอลลาร์ก็ได้เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบแล้ว คือทางธรรมนี้พูดยังไงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่น สำหรับทองคำนี้ร้อยทั้งร้อยตลอดไป จะมีมากมีน้อยจะเข้าหมดเลย ไม่มีชิ้นเหลือ ส่วนดอลลาร์นี้เราได้เข้าเรียบร้อยแล้ว

         ทีนี้หมุนมาทางเงินไทย เงินไทยนี้ก็ได้มาจากการเทศนาว่าการในที่ต่างๆ ในการช่วยชาติ แต่เวลานี้ยุติลงไปแล้วในการเทศนาว่าการ จตุปัจจัยไทยทานที่เคยได้ในนั้นมาช่วยพี่น้องทั้งหลายหมดไป ทีนี้ก็มีตั้งแต่ปัจจัยที่เขาถวายตามอัธยาศัย เขาถวายมาธรรมดาๆ เอาประเภทนี้ละออกช่วยชาติเวลานี้ ไม่พอ เพราะฉะนั้นจึงต้องไปเดือดร้อนถึงดอลลาร์นะ เวลานี้ดอลลาร์จะไม่เข้าคลังหลวง เราจะหมุนมาทางเงินไทย ช่วยเงินไทยเพื่อช่วยโลกต่อไป กรุณาทราบตามนี้ หลวงตาพูดคำไหนจะไม่เคลื่อนคลาด พูดเป็นคำสัตย์คำจริงทุกอย่าง จึงเรียกว่าภาษาธรรม ตายใจได้เลย

         ทองคำนั้นแน่ใจตลอดไปเลย มีเท่าไรเป็นอันว่าเข้าหมดๆ ทองคำนะ ส่วนดอลลาร์เดี๋ยวนี้ก็เรียนให้ทราบแล้วว่าไม่แน่นอน หากว่ามีมากเราก็จะหมุนเข้าคลังหลวงอยู่ แต่นี้มันไม่มีมาก เพราะเงินสดเรามีน้อยมาก ผู้ที่มาติดขอความช่วยเหลือนี้ แหม วันหนึ่งๆ ไม่ได้ลดลงนะ การช่วยชาติของเราหยุดลงไปแล้ว แต่การขอร้องความช่วยเหลือนี้ไม่ได้หยุด มีทุกทิศทุกทาง กี่ประเภท บางทีเราคาดไม่ถึงก็มี เขามาขอเรา เราไม่เคยคาดไว้เลยก็มีเขาก็มาขอ อย่างนั้นแหละ

         แล้วติดหนี้นะ ฟังนะพี่น้องทั้งหลาย เคยเห็นไหมหลวงตาองค์นี้ที่คนทั่วประเทศไทยเรานี้ เขาอยากจะพูดเป็นเสียงเดียวกัน นอกจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดติดพันกับเรา รู้เรื่องของเราได้ดี จะไม่คิด จะไม่พูด อย่างที่ว่าหลวงตาบัวเป็นมหาเศรษฐี เพราะคนเคารพนับถือมาก เขาถวายปัจจัยอะไรๆ มาก็เห็นทั่วหน้ากัน วันนี้ได้เท่าไรๆ เห็นทั่วหน้ากัน เขาจะไม่ว่าหลวงตาเป็นมหาเศรษฐีได้ยังไง นี่เห็นชัดเจนเวลาเข้า แต่เวลาออก ฟังนะ เวลาออกเช็คใบหนึ่งหลายแสนหลายล้าน จ่ายตลอดๆ เขาไม่เห็น

         อันนี้ละเวลาออก ออกเงียบๆ เวลาเข้ามาเปิดเผยหมด เวลาออก ออกแบบเงียบๆ เช็คใบหนึ่งหลายแสนบาท หลายล้านออกอยู่ตลอดด้วยความจำเป็นจ่ายทางนู้นทางนี้ เช่นตึกกี่หลังๆ จ่ายงวดนั้นงวดนี้ๆ มาขอเราจ่ายเงินสด เช็คอะไรก็แล้วแต่ จ่ายอยู่ตลอดอย่างนี้เขาไม่เห็น อันนี้ไม่เห็น เขาก็เหมาเอาแต่หลวงตาบัวเป็นเศรษฐี เศรษฐีตายอะไร หลวงตาบัวติดหนี้เขามาเรื่อยๆ ติดหนี้นะนี่ หลวงตาบัวเศรษฐีนี้ติดหนี้เรื่อย เหตุที่จะติดเพราะอะไร ถ้าธรรมดานี้ไม่ติด

         เรากำหนดกฎเกณฑ์ไว้ตึกหลังใดๆ เราคำนวณไว้เงินในบัญชีนั้นเรากำหนดไว้เรียบร้อยๆ ทีนี้อยู่ๆ ที่นอกบัญชีมันก็มี เฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือแพทย์ นี่สำคัญ เครื่องมือแพทย์มีความจำเป็นสำหรับคนไข้มาก ตกลงเราก็ไม่มีเงิน มีก็ไม่พอทำยังไง ทีนี้เครื่องมือแพทย์มีความจำเป็นต่อคนไข้จำนวนมากมาย มีน้ำหนักมากกว่าการติดหนี้ ตกลงก็เอ้า นี่ที่ติดหนี้นะ เอ้าเอาเลย เงินนี้หาได้ไม่เป็นไร คนเจ็บคนไข้ได้ป่วยนี้อยู่กับเครื่องมืออย่างเดียว ไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องแก้ไข เอานี้แก้ไข เอ้าติด นี่ละที่ว่าติดหนี้เรื่อย ติดเรื่อยนะ ส่วนมากมีแต่เครื่องมือแพทย์ อย่างอื่นไม่ติด ที่เรากำหนดอะไรๆ ไว้เรียบร้อยทุกอย่าง ไม่เคยติด แต่เรื่องเครื่องมือแพทย์นี้เอาเรื่อยละ ติดเรื่อย

         นี่กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบ ว่าพระที่มีคนเคารพนับถือมาก อย่างหลวงตาบัวนี้พูดได้เลยว่ามีคนเคารพนับถือมาก จะพูดว่าทั่วประเทศไทยก็ได้ เขาจะว่าหลวงตาบัวเป็นมหาเศรษฐีเงินนี้ไม่ผิดในคำพูด และความสำคัญ ความเข้าใจของเขาไม่ผิด แต่ความจริงนั้นผิด เข้าใจไหม ความจริงผิดยังไง เวลาเขามาบริจาคอย่างนี้ มีเท่าไรไหลเข้ามา เห็นทั่วหน้ากันใช่ไหมล่ะ บทเวลามันออกละซิทีนี้เขาไม่เห็น เช็คใบหนึ่งๆ แล้วจ่ายที่ไหนต่อที่ไหนบ้างเช็คใบหนึ่ง เป็นหลายๆ แสนหลายๆ ล้านจ่ายตลอดๆ นี่เขาไม่เห็นอันนี้ละ จนกระทั่งเจ้าของไปติดหนี้เขาก็ไม่เห็น เขาก็มาเหมาหลวงตาบัวเป็นเศรษฐีๆ เข้าใจไหมล่ะ นี่ละเรื่องราวเป็นอย่างนี้

         ความจริงขอให้ท่านทั้งหลายทราบเสียว่า ไม่มีใครจนยิ่งกว่าหลวงตาบัว บรรดาครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือมากกลับมาเป็นคนจนอย่างเรานี้ไม่เคยเห็น ความจนนี้เราจนสมบัติเงินทองที่จะเอามาช่วยเหลือพี่น้อง แต่เราไม่จนน้ำใจ น้ำใจเต็มไปด้วยเมตตา อันนี้ไม่จน อันนี้เองละที่โกยเงินออกไปช่วยพี่น้องทั้งหลายตลอดมา กรุณาทราบกันไว้อย่างนี้ เวลานี้เราก็ยังเป็นห่วงในทองคำ ก็กรุณาทราบทั่วหน้ากัน หลวงตาคิดอ่านเต็มเหนี่ยวแล้วจึงได้ระบายออกมา จะระบายออกมากับใครนอกจากพี่น้องทั้งหลายเราเท่านี้ ระบายออกมาเพื่อให้ช่วยกันคิดอ่านไตร่ตรอง แล้วค่อยขยายออกไปๆ ช่วยกันไปเรื่อยๆ ทองคำเราก็จะหนาแน่นมั่นคงขึ้น

         ถ้าทองคำมีเข้าคลังหลวงมากแล้ว การไปมาหาสู่ การซื้อการขายติดต่อประเทศต่างๆ ของเรานี้สะดวกนะ ทองคำนี้ยันไว้เลย รับรอง ติดหนี้ก็ติด ทองคำเราเป็นเครื่องยืนยันแล้วเขาก็ไว้ใจ เขาเชื่อถือ นี่ละเราจึงต้องพยายามหาทองคำเอาไว้ให้เป็นข้อยืนยัน เป็นที่แน่ใจ วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากละ พูดเพียงเท่านี้พูดถึงเรื่องทองคำเป็นของสำคัญมาก

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก