กฎของชาติ
วันที่ 22 ธันวาคม 2547 เวลา 18:15 น.
สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อค่ำวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

 

          (เฉพาะบางตอนก่อน)

          เรายิ่งจวนจะตายเท่าไรยิ่งมีความห่วงใยประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หนักเข้าทุกที ๆ นะ เพราะงั้นถึงได้ออกมาเป็นธรรมสอนโลก เราไม่ได้เข้าไปยุ่งกับการบ้านการเมือง การได้การเสีย การแพ้การชนะ เราไม่มีฝักมีฝ่ายที่ไหน เป็นธรรมสอนโลกล้วน ๆ ออกมาในนามของพระของครูของอาจารย์สอนโลก เวลานี้เรากำลังสอนโลกอยู่ เราจึงไม่มีอะไร ผิดจึงบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูกตรงไหน ๆ เพราะเราเป็นห่วงเป็นใยมาก ผิดพลาดไม่อยากให้มี ความผิดกับทุกข์มันจะมาด้วยกัน กับความฉิบหายจะมาด้วยกัน ถ้าความถูกต้องกับความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุขร่มเย็นจะมาตาม ๆ กันมา

          เราอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกสมมุติเรา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเราได้แนะนำสั่งสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายตลอดมา ตั้งแต่เริ่มออกช่วยชาติบ้านเมืองจนกระทั่งบัดนี้ เราเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องทั้งหลาย ไม่ว่าประชาชน ไม่ว่าวงราชการ และไม่ว่าวงรัฐบาสล ใครผิดใครพลาดก็กระเทือนชาติไทยของเราเหมือนกันหมด ถ้าไม่ผิดไม่พลาดประคับประคองชาติไทยเราไปด้วยความดีงาม โดยมีอรรถมีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองสงบสุขร่มเย็น

          เพราะฉะนั้น เราจึงเป็นห่วง เห็นทางการบ้านเมือง หรือประชาชนเอนเอียงไปทางไหนที่จะเป็นความเสื่อมเสียแล้วเราจึงค่อยเตือน ๆ เสมอ เราไม่ได้เป็นนักการบ้านการเมือง เป็นครูเป็นอาจารย์สอนโลก เพราะธรรมนี้เหนือโลกแล้ว ไม่ได้เข้ามาคลุกเคล้าอยู่กับการบ้านการเมืองที่สกปรกรกรุงรังนั่นเลย เป็นธรรมสะอาดชะล้างสิ่งที่สกปรกเหล่านี้ต่างหาก เพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นธรรมสอนโลก เราสอนอยู่อย่างนี้สอนโลกทุกวัน

          เราไม่ได้มีได้มีเสียกับใคร เราสอนด้วยความเมตตาล้วน ๆ ทางไหนไม่ดี ๆ เอนเอียงนี้ก็เอนเอียงทั่วประเทศ ยิ่งในวงราชการ วงรัฐบาลด้วยแล้วกระเทือนทั่วประเทศ ถ้าหากว่าปฏิบัติตัวไม่ดี เอนเอียงไปทางไหนในทางที่เสียจมได้ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในเมืองไทยเราไมมีเหลือ ถ้าต่างคนต่างประคับประคองให้ถูกต้องดงามดังบรรพบุรุษท่านพาดำเนินมาแล้ว ชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็เจริญรุ่งเรือง สงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน เรารักเราสงวนอย่างยิ่ง เพราะอันนี้เป็นสมบัติอันล้นค่าของพี่น้องชาวไทเยรา จึงไม่อยากให้อะไรเข้ามาแตะต้องนะ

          จึงขอให้ทุก ๆ ท่านเป็นผู้รักผู้สงวนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สิ่งใดที่เป็นความถูกต้องดีงามแล้วให้พากันเทิดทูน ยกตัวอย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตั้ง หรือทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนี้มีมาดั้งเดิม ชาวไทยทั้งประเทศ พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลเทิดทูนอนุโมทนาสาธุการกันเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นประเพณีของชาติไทยอันดีงามสุดยอดนั้นแหละ มาตลอดทุกวันนี้

          นี่ล่ะประเพณีอันดีงามเป็นพื้นฐานแห่งชาติไทยของเรา อันนี้จึงหนักแน่นมาก หนักเท่ากันกับคนทั้งชาติ อะไรใครจะทำให้เอนให้เอียงมาทำลายไม่ได้ ว่างั้นเลย จะตั้งกฎตั้งข้อบังคับอะไรเข้ามากีดมาขวาง มาทำลายไม่ได้ทั้งนั้น เพราะอันนี้เป็นกฎของชาติ  อยู่กับชาติ เป็นสมบัติชาติไทยของเราเทิดทูนมาดั้งเดิม เราจึงได้พูดตรงไปตรงมาอย่างนี่ นี่เป็นภาษาธรรม เพราะเป็นความถูกต้องดีงาม น้ำใจของประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนพระเจ้าพระสงฆ์เทิดทูนขนบประเพณี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราชถูกต้องเป็นมาอย่างนี้โดยลำดับ นับไม่ถ้วนว่าสมเด็จพระสังฆราชเป็นมาเท่าไรจากพระมหากษัตริย์

          แล้วอยู่ ๆ ก็มีผู้มาแย่งเอาตำแหน่งของท่านไป แล้วก็ตั้งกฎนั้นกฎนี้ ทางประชาชนทั้งหลายขอร้องจำนวนเป็นล้านนู่นนะ แล้วพวกส.ส.ไทยรักไทยก็ตั้ง ๗๐ ท่าน ขอร้องอำนาจนี้คืน เราก็เอาธรรมเข้าไปตัดสินเลย ขอร้องอะไรไม่ขอร้อง มีกฏเกณฑ์อะไร ๆ เข้ามาทำลายนี้ไม่ได้ ตัดขาดให้หมด เราบอก เพราะอันนี้เป็นกฏอันใหญ่หลวงของชาติไทยเรา น้ำหนักเท่ากันกับชาติไทย อะไรที่จะมาทำให้โยกให้คลอน มาทำลายนี้ไม่ได้ เราออกแล้วนะ ต้องเทิดทูนประเทศไทย

          ที่ตั้งกฎตั้งเกณฑ์ กฎหมาย กฎหมอย  อะไรมันตั้งได้คนเรา มันตั้งที่จะมากินมากลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มันจะต้องหากฎนั้นกฎนี้เข้ามา ด้วยถือว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจ อำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ ใครจะไปเคารพ ไม่มีคนเคารพ เพราะประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศหมา ประเทศของคน ดี-ชั่วมันมีสับปนกันอยู่ทั่วประเทศไทย ไหนจะมาวิเศษวิโสแต่เราคนเดียว มาตั้งกฎตั้งเกณฑ์เป็นป่าเป็นเถื่อน บีบบังคับคนทั้งชาติมันเป็นไปไม่ได้ เราว่างี้เลย เราพูดจริง ๆ อย่างขนบประเพณีอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ คอขาดก็ต้องเป็นความจริงอย่างนี้ เราพูดตามหลักความจริง นี่คือขนบประเพณี เรียกว่าถูกต้องชอบธรรมเรียบร้อยแล้ว มาทำลายหาอะไร

          ตั้งสมเด็จพระสังฆราชเป็นมหามงคลมานานสักเท่าไรแล้ว แล้วจะตั้งใครมาเป็นสังฆราชอีก มีร้อยคนมันก็เหมือนสมเด็จสังฆราชปลอม หรือหมาเป็นสมเด็จสังฆราช ใครจะกราบจะไหว้ มันจอมปลอมเข้ามาอย่างนี้พวกเปรต พวกผี พวกยักษ์ พวกมาร เพราะงั้นจึงยอมไม่ได้ว่างั้นเลย เราพูดจริง ๆ ขนบประเพณีอันนี้เป็นสมบัติอันล้นค่าของประเทศไทยเราที่เทิดทูนมาทั้งฝ่ายประชาชน และพระเจ้าพระสงฆ์มาตลอดอย่างนี้  ใครจะมาให้โยกคลอน มาทำลายหรือมาแย่งเอาไปอย่างนี้ไม่ได้ บอกเลย เหนือกฎทุกอย่าง นี่คือกฎของขนบประเพณีเท่ากับกฎของชาติไทยเรา หนาแน่นมั่นคงขนาดนั้น แล้วจะเอากฎไหนมาทำลาย จะมาแย่งเอาไปแล้วจะมาตั้งกฎนี้กฎนั้นไม่ยอมให้ ไม่ได้ บอกงั้นเลย อันนี้เป็นกฎของชาติไทยเรา นี้พูดตรง ๆ เราพูดอย่างนี้แหละ

          เรื่องกฎมันตั้งได้ทั้งนั้นแหละ กฎหมายก็ตั้งได้เป็นอรรถเป็นธรรม กฎหมอยก็ตั้งได้แทรกกันมาทำลายชาติของตน กฎหมาก็ได้ กฎหมัดก็ได้ มันมีหลายกฎ เรื่องคนหยาบช้าลามกมันตั้งได้ทั้งกฎหมา กฎหมอย ตั้งได้หมด จะมาเป็นอำนาจบาตรหลวงบีบบี้สีไฟคนทั้งชาติซึ่งไม่ใช่หมา ใครจะไปยอมรับ ไม่มีใครยอมรับ นั่นเรื่องราวเป็นอย่างนั้น นี่พูดถึงเรื่องธรรมสอนโลก เราพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ เราไม่ได้เป็นข้าศึกอะไร

          การนำศาสนาเรานำตัวของเราเองก็ไม่มีที่ต้องติ ตั้งแต่วันปฏิบัติมาจนกระทั่งออกบวชมาจนกระทั่งป่านนี้ ที่จะได้ต้องติตัวเองว่าทำผิดพลาดประการใดด้วยความไม่มีหิริโอตตัปปะ หรือด้วยความดื้อด้านหาญธรรม ข้ามเกินธรรมวินัยซึ่งเท่ากับข้ามหัวพระพุทธเจ้า อย่างนี้ไม่มี ปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ผลที่ได้มาจากการประคับประคองตามอรรถตามธรรมของศาสดา ก็เป็นที่พอใจ จนกระทั่งถึงขั้นภูมิใจ เราสอนด้วยความเต็มเหนี่ยวทุกอย่าง แล้วทำเต็มหัวใจเรา เราไม่เคยมีอะไรบกพร่อง

 

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก