เห็นประชาชนคนทั้งแผ่นดินเป็นอะไร?
วันที่ 23 ธันวาคม 2547 เวลา 8:40 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

เห็นประชาชนคนทั้งแผ่นดินเป็นอะไร?

 

         ผู้กำกับ เดลินิวส์วันนี้ครับ คอลัมน์ฝ่าเปลวแดด หัวข้อว่า “เสียงจากหลวงตาบัว”

ผู้ยิ่งใหญ่บางคนในรัฐบาลที่ผ่านมาเคยเหยียดหยามหลวงตา “มหาบัว ญาณสัมปันโน” เมื่อคราวท่านออกมาคัดค้านนโยบายรวมบัญชี ซึ่งจะทำให้เงินคงคลังถูกปู้ยี่ปู้ยำว่าก็แค่การเคลื่อนไหวของ

“พระป่าแก่ๆ รูปหนึ่ง จะไปมีความรู้อะไร”

แต่แล้ว การเคลื่อนไหวของพระป่าแก่ๆ รูปหนึ่ง ก็ส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นนโยบายรวมบัญชีล้มไม่เป็นท่า ยังต้องพ่ายศึกเลือกตั้งถล่มทลาย แทบลืมตาอ้าปากไม่ได้จนบัดนี้

นี่แหละ อิทธิฤทธิ์ของพระป่าแก่ๆ รูปหนึ่ง

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคมนี่เอง หลวงตา “มหาบัว” ได้ขึ้นธรรมาสน์เทศน์ ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ ในหัวข้อ “อย่าพองตัวนะรัฐบาล” ฟังแค่หัวข้อก็หนาวสะท้านทั้งร่างแล้ว

เพราะจะเป็นรัฐบาลชุดไหนไปไม่ได้ นอกจากชุดที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ นี่แหละ เป็นการเทศน์ที่ “รุนแรง” ที่สุด นับแต่ พ.ต.ท.ทักษิณก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ว่าได้

โดยสรุปสิ่งที่หลวงตามหาบัวเทศน์ไว้มี ๒ ประเด็นใหญ่คือ

ประเด็นแรก เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการสมเด็จพระสังฆราช ซึ่ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือสมเด็จเกี่ยว วัดสระเกศ เป็นผู้รักษาการขณะนี้ หลวงตา “มหาบัว” ได้แสดงการคัดค้านแล้วหลายครั้ง กระทั่งล่าสุดบอกว่าเป็นเรื่องการใช้อำนาจเถื่อนบีบบังคับจะเอาให้ได้อย่างเดียว

แม้รัฐบาลพยายามแก้ แต่ยิ่งแก้เหมือนยิ่งเข้ารกเข้าพง

ประเด็นที่สอง แม้ไม่ใช่เรื่องใหม่แค่เปลี่ยนตัวละคร แต่พูดทีไรก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนั้น หลวงตา “มหาบัว” บอกว่า มีการพูดให้ท่านฟังว่า มีความพยายามจะเป็นประธานาธิบดี ตั้งหน้าตั้งตารุกกันใหญ่เพราะความมักใหญ่ใฝ่สูง

นี่ก็อีก แม้ไม่ระบุชื่อ แต่จะเป็นใครไปไม่ได้อีก ก็ พ.ต.ท.ทักษิณ นั่นแหละ

ทั้ง ๒ ประเด็น จึงเป็นเรื่องใหญ่และตึงเครียดทั้งคู่

ในประเด็นแรก เท่าที่ถามจากผู้รู้ แม้จะได้มีการแก้กฎหมายจากการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย มาให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมเรียงตามลำดับอาวุโส โดยนายกฯ จะเป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยแล้วก็ตาม

แต่ปัญหาคือแม้สมเด็จพระสังฆราชจะประชวร แต่ก็ยังปฏิบัติภารกิจได้ การแต่งตั้งผู้รักษาการจึงเหมือนตั้งสมเด็จพระสังฆราชซ้อนสมเด็จพระสังฆราช ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาวุโส เพราะสมเด็จเกี่ยว ไม่ใช่อาวุโสอันดับสอง แต่เป็นลำดับสาม

จนแล้วจนรอด ปัญหาการแต่งตั้งรักษาการสมเด็จพระสังฆราชจึงไม่คลี่คลาย และไม่เห็นทางจะคลี่คลาย นอกจากรัฐบาลต้องไม่ตะแบง โดยเฉพาะ ดร.วิษณุ เครืองาม

มีทางเดียว ผิดก็ต้องขอโทษ และแก้ไขใหม่ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา

ขณะที่ประเด็นประธานาธิบดีนั้น หลวงตามหาบัวบอกแล้วว่า มีคนพูดให้ท่านฟัง แม้โดยข้อเท็จจริงใครกล้าก็ลองดู นอกจากเหาจะกินหัวกบาลแล้วยังผิดกฎหมายถึงขั้นขบถอีกด้วย

ข้อสำคัญคือคนไทยไม่ยอมรับเด็ดขาด

ฉะนั้น นัยที่หลวงตาจะบอกก็คือ ความมักใหญ่ใฝ่สูง การใช้อำนาจบาตรใหญ่ (ทั้งของจริงและแอบอ้าง) การไม่ยอมฟังเสียงใคร เหมือนที่ท่านว่า “พองตัวเหมือนอึ่งอ่าง มีแต่จะระเบิด”

แล้วใครจะปฏิเสธ สังคมไม่รู้สึกเช่นนั้นกับ พ.ต.ท.ทักษิณ เล่า

หลวงตา “มหาบัว” น่ะ ไม่ใช่แค่พระป่าแก่ๆ รูปหนึ่งแน่ เพราะท่านคือพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นศิษย์ตถาคตอย่างแท้จริง ข้อสำคัญเชื่อกันว่าท่านมีญาณวิเศษหยั่งรู้ฟ้าดิน การเทศน์ครั้งนี้ จึงเป็นการส่งสัญญาณเตือนด้วยเมตตาครั้งใหญ่

จะฟังหรือไม่ฟังก็เชิญตามสบายเถอะโยม

                                                   ดาวประกายพรึก

หลวงตา เขาก็เขียนถูกต้องหมดแล้ว เรื่องพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นหัวใจ เป็นพื้นฐานแห่งชาติไทยเราอยู่แล้ว ใครจะมาแตะต้องมาทำลายไม่ได้เด็ดขาดเลย พระราชอำนาจนี้เป็นพระราชอำนาจเฉพาะพระองค์ที่ได้รับจากประชาชนและพระทั่วประเทศไทยน้อมถวายท่าน ให้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่องค์ไหนๆ มาจนกระทั่งบัดนี้ นี้เป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ น้ำหนักเท่ากันกับเมืองไทยของเรา พื้นฐานคือประเพณีอันนี้ เป็นพื้นฐานอันหนักแน่นใหญ่โตเท่ากับประเทศไทยของเรา ใครที่จะมายึดเอาอำนาจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นอำนาจของตน ซึ่งตัวเท่าอึ่งเท่าอ่างนี้มาครองแล้ว ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทำลายชาติ มหาโจรตัวยิ่งใหญ่ทีเดียว เพราะอันนี้เป็นประเพณีของชาติไทยที่ยอมรับกันมานมนานแล้ว ใครจะมาแตะต้องไม่ได้

กฎหมายใดก็ตาม ข้อกฎกติกาใดก็ตาม จะตั้งมาทำลายเมืองไทย ประเพณีของเมืองไทย ประเพณีกับเมืองไทยเป็นอันเดียวกัน น้ำหนักเท่ากัน นี้ไม่ได้ มีเท่านั้น ใครจะตั้งกฎกติกาบังคับบัญชามาแบบไหนก็ไม่มีความหมาย นอกจากนั้นยังจะจับหัวผู้ที่เป็นมหาโจรเข้ามาแทรกแซงมายึดอำนาจนี้อีก แต่นี้เมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีเมตตาจิต ไม่สนใจ มีแต่ปัดออกเท่านั้น เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้ ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

เรื่องพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชอำนาจมาจากหัวใจประชาชนทั้งประเทศ และพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลน้อมถวายท่านด้วยความยินดีเทิดทูนตลอดมา เพราะฉะนั้นใครจะเก่งยิ่งกว่าคนไทยทั้งชาตินี้ไปไม่ได้ ที่จะมารื้อมาถอนพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไปครองด้วยแบบอึ่งอ่างพองตัวนี้ไม่ได้ ว่างั้นเลย นี่เป็นคำสัตย์คำจริงที่ออกมาจากธรรม คือความถูกต้องดีงาม อันเป็นประเพณีอันดีเยี่ยมมาอยู่แล้ว ใครจะมาแตะไม่ได้เลย เราพูดเพียงเท่านี้วันนี้ นี้เคยพูดมาแล้ว วันนี้เมื่อมาเกี่ยวข้องนี้เราก็มาพูดออก พูดออกมาก็เป็นคำยืนตัวตายตัวเหมือนเดิมนั่นแหละ เอาละพอ วันนี้ เข้าใจเหรอที่พูด ใครมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลย

เรื่องยุ่งนี่ยุ่งมากจริงๆ พวกข้าศึกศัตรูมหาภัย เกิดขึ้นท่ามกลางประเทศไทยของเรา ทั้งฝ่ายประชาชนบ้านเมือง ทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานาน รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นก็เพื่อให้ความร่มเย็นแก่ประเทศไทยเรา เวลานี้ก็ยุ่งกันไปหมด เป็นอย่างนั้นแหละ พระสงฆ์ก็กลายเป็นเปรตเป็นผีของศาสนา รัฐบาลก็เลยจะกลายเป็นยักษ์เป็นผีกินบ้านกินเมืองไปแล้วนี่ นี่พูดตามเรื่องความเคลื่อนไหวของรัฐบาลที่เป็นมาๆ  ผู้ที่ตั้งมาเป็นหัวหน้ารัฐบาล ก็เอายักษ์เอาผีที่จะมากลืนบ้านกลืนเมือง กลืนชาติ กลืนศาสนา กลืนพระมหากษัตริย์

ตั้งกฎเกณฑ์ข้อนั้นมา ตั้งกฎเกณฑ์ข้อนี้มา มาบังคับบัญชาประชาชนคนทั้งแผ่นดิน เหมือนว่าประชาชนคนทั้งแผ่นดินเป็นหมากันทั้งหมด เป็นคนๆ เดียวที่มีอำนาจใหญ่โตเหนือเมฆเหนือหมอก เหนือฟ้าเหนือแผ่นดินคนเดียว เวลานี้เสียงเด่นอยู่คนเดียว แต่เรายังไม่ระบุชื่อ ตัวนี้ละตัวสำคัญมากที่เป็นจอมทำลายชาติ ทำลายศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็คือตัวนี้เองเป็นตัวใหญ่ที่สุดเวลานี้ กำลังเสกสรรเจ้าของขึ้นเป็นตัวใหญ่ แต่คนทั้งประเทศเขาจะเสกหรือเขาจะเหยียบลงก็ไม่รู้ เขาอยู่เงียบๆ ว่าเขาไม่มีหูมีตาเขาไม่มีใจ เขามีทุกคน ไม่มีแต่ตัวคนเดียวที่กำลังพองตัวอยู่เหมือนอึ่งอ่างนี่แหละ ตัวนี้ตัวสำคัญ ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่กับตัวนี้ทั้งนั้น เป็นผู้กุมอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ ไว้เวลานี้ พองตัว เดี๋ยวนี้รู้ตัวแล้วยังก็ไม่ทราบนะ หรือยังพองต่อไปอีกก็ไม่รู้ จะเอาจนกระทั่งท้องระเบิด จะรู้ตัวแล้วยังก็ไม่รู้ มันตายไปแล้วก็ไม่รู้ตัวอีก มันก็จำเป็น ว่า “กรรมของสัตว์”  เมื่อไม่รู้แล้วก็ว่ากรรมของสัตว์เท่านั้นเอง เอาละจะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก