เพื่อพี่น้องชาวไทยจะได้อยู่เย็นเป็นสุข
วันที่ 6 สิงหาคม 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

เพื่อพี่น้องชาวไทยจะได้อยู่เย็นเป็นสุข

นี่ได้โทรไปหาตี๋ เซกา เมื่อเช้านี้ เพราะเราเป็นห่วงทางวัดภูวัว ไปคราวที่แล้วก็เข้าไม่ได้ เราเองนะไป เข้าไม่ได้ เอาของเทลงนั้นแล้วกลับ ให้พวกเขาไปส่งของอีกก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกัน ดูว่าไปส่งของไปไม่ได้ถึง ๒ เที่ยวเลยนะ คราวนี้เลยโทรไปตั้งแต่เช้า เลยโทรไปดู ถ้าไปได้แล้วเราก็จะไป ตี๋ เซกา บอกว่าไปได้ เขาจะรออยู่ที่โรงพยาบาลเซกา พอถึงเวลาเราไปปั๊บเขาก็นำเข้าเลย เขาเคยนำเราเสมอ ตี๋เป็นหลักอยู่ที่อำเภอเซกา ดูแลพระเณรอยู่ในวัดนั้น วันนี้เขาก็จะรออยู่ที่โรงพยาบาลเซกา เราไปก็จะโทรบอก คือไม่ให้เขาเสียเวลา พอจวนเวลารถเราไปถึงเขาก็ออกมารับพอดี ไปเลย วันนี้เอารถไปเพียง ๒ คัน รถตู้ ก็รู้สึกว่าของมากพอสมควร รถ ๒ คันเป็นรถที่แน่นหนามั่นคงใส่ได้เต็มเอี๊ยดเลย ถึงหนักก็ไปได้สบาย เพราะเครื่องเคราทุกอย่างดี แน่นหนามั่นคงหมด ถ้าไม่มั่นคงก็เอาไปปาเข้าป่าละซี คันหนึ่งตั้ง ๒ ล้านของเล่นเมื่อไร เอามาอวดทำไมเงิน ๒ ล้าน เอาขนมห่อเดียวใส่รถก็พาคว่ำพาหงาย ก็ฟาดเข้าป่าเท่านั้นล่ะซี รถอย่างนั้นเอามาอวดเขาทำไม

ล้อใต้ถุนเราไม่เห็นราคา ๒ ล้าน ๓ ล้าน มันขนของเข้าไปในครัวจนครัวจะแตก อันนี้ราคา ๒-๓ ล้านไปไม่ได้มีอย่างเหรอ นี่สั่งแล้วให้เขาไปตลาด เอาของที่ต้องใจ ๆ เขารู้นิสัยเราแล้ว ของไม่ดีไม่เอา นอกจากไม่มีจริง ๆ จำเป็นก็ถูไถไป ถ้าลงของมีอยู่แล้วต้องเอาอย่างเต็มเหนี่ยว ๆ เลย วันนี้ก็พวกอาหารสดละคราวนี้นะ อาหารสดเป็นพื้น รองลงไปก็พวกอาหารยาว เช่น กุนเชียง มีที่ไหนเหมาหมดเลย เอารถว่าเลย เหมาหมด ๆ เลย อันนี้เป็นอาหารเสริมต่างหากที่เราไปแต่ละครั้ง ไม่ใช่อาหารเป็นประจำนะ เป็นอาหารเสริม ส่วนที่เราส่งไปเรียบร้อยแล้วนั้นไม่บกพร่อง เราเป็นคนสั่งเอง คำนวณพระประมาณเท่านั้นแล้วก็สั่งของมา วันหนึ่งหมดประมาณเท่าไร รวมไปแล้วหนึ่งเดือนประมาณเท่าไร แล้วเผื่อเอาไว้ ๆ ตลอด ทุกชิ้นเผื่อไว้หมด

ที่เผื่อนั้นคือว่า พระแถวนั้นละมา บนภูเขาอยู่ข้าง ๆ แห่งละองค์สององค์ท่านภาวนาของท่าน ท่านเคยมาอาศัยเสมอมาเอาไป เราก็บอกเลย ให้ท่านเอาไป เราไม่อาจจะไปส่งซอกแซกซิกแซ็กได้ ตั้งแต่มาที่นี่ก็ลำบากมากแล้ว เวลาท่านมาให้ไป เมื่อของเรามีอยู่ เป็นยังไงของมีไหม โอ๋ย มีมากว่างั้น คือเราสั่งเผื่อไว้ทั้งนั้นนะ เผื่อวัดนี้แล้วยังเผื่อออกไปอีกเป็นชั้น ๆ ไป นี่เราก็เป็นห่วงท่าน เพราะไปคราวที่แล้วนี้เสียดาย เข้าไม่ได้เลย ต้องเอาของเทไว้ให้รถเล็กอยู่ข้างในมาขน ไปไม่ได้มันจำเป็นจริง ๆ ไปเที่ยวที่แล้วเข้าไม่ได้ ของเขาไปส่งมาก ๆ ก็เข้าไม่ได้ถึง ๒ ครั้ง ครั้งที่แล้วก็ถูไถเกือบเป็นเกือบตาย เข้าได้ว่างั้น ครั้งที่แล้วมาดูเหมือนวันที่ ๒๗ ผ่านมา

คือจวนสิ้นเดือน ๆ ส่งที่หนึ่ง ๆ เราจะอยู่ไม่อยู่ไม่สำคัญ เมื่อสั่งยังไงแล้วต้องเป็นไปตามนั้นเลยเคลื่อนไม่ได้ แหลกไปเลยนะเราไม่ได้เหมือนใคร สั่งอะไรไว้แล้วต้องแม่นยำ ๆ เราไม่เหลาะแหละ ทุกอย่างไม่เหลาะแหละ เขารู้นิสัยแล้วจะไปเหลาะแหละไม่ได้ เพราะเราไม่เคยเห็นความเหลาะแหละนำผลประโยชน์มาให้ ความจริงจังต่อผลประโยชน์ทั้งหลาย จริงจังเท่าไรผลยิ่งทวีคูณขึ้นไป ๆ เราเห็นอย่างนั้น จึงได้นำอันนั้นออกมา พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นแล้วจึงนำมาสอนโลก ถัดลงมาเราก็เห็นอย่างนี้อยู่แล้วตรงกันกับธรรมก็ออกเลย ๆ

นี่วันที่ ๖ เราก็ไปละ ตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับทางเซกา พอฉันจังหันเสร็จแล้วรถเข้ามา เราพอเสร็จธุระแล้วก็ออกเลย บึ่งถึงเลยเทียวไม่แวะที่ไหน ตามปรกติเราไปเราไม่เคยแวะที่ไหน จะว่าอะไรเมืองอุดรทั้งเมืองเราไปเข้าบ้านไหน เราไม่เข้าบ้านไหนเลย ถ้าไปบ้านนี้ต้องไปบ้านนั้น ทั้งวันไม่ได้ออกมาเลยใช่ไหม ใครจะไม่เข็ด ก็มันคาดตาข่ายไว้หมดแล้ว ไม่ไป บ้านไหนก็ไม่ไป ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็มาเองซิจะว่าอะไร จะต้องให้ไปทุกบ้านทุกเรือน นอกจากบิณฑบาตเดินตามสายเท่านั้น

ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ถือความจริงจังในหัวใจบ้าง อย่าเหลาะแหละนะ ความเหลาะแหละนี้เป็นเรื่องของกิเลสลากลงทั้งนั้น ไม่ได้ลากขึ้น ความจริงจังต่อเหตุต่อผลต่ออรรถต่อธรรมต่อตัวเองนี้เป็นความชอบธรรม เรียกว่าเป็นทางของธรรม ให้พากันนำมาใช้ เวลานี้บ้านเมืองของเรา เฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยของเราเป็นชาติแห่งชาวพุทธอย่างน้อยตั้ง ๘๐% มันเหลาะแหละโลเลไปด้วยกันหมดไม่ได้เรื่องได้ราว เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเราจึงถือทางด้านวัตถุว่าช่วยชาติคราวนี้ เอาออกหน้าเป็นด้านวัตถุ เพราะส่วนหยาบเห็นได้ชัดเจน ส่วนธรรมเราไม่ได้ออก เวลาออกจริง ๆ นี้ธรรมเป็นความมุ่งหมายอย่างยิ่งของเรานะ

เพราะมองเห็นแล้วหัวใจของชาวไทยเรา ลูกชาวพุทธนี้เหลวไหลเอามากทีเดียว จนจะเข้ากันไม่ได้กับพุทธศาสนา ถึงขนาดนั้นนะ พูดให้มันจริง ๆ อย่างนี้ วัดตวงมาหมดแล้วถึงออกมาพูด จนอ่อนใจจะว่าไง ต้องสอนเสมอเรื่องหลักใจ ให้มีหลักใจนะอย่าเหลาะแหละ ให้เอาธรรมเข้าไปแทรกหลักใจจะเริ่มมี เมื่อหลักใจเริ่มมี เรื่องหน้าที่การงานการประพฤติตัวจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไปด้วยกัน ถ้าหลักใจไม่มีเหลวแหลกไปหมดใช้ไม่ได้นะ ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ อันนี้สำคัญมาก

ศาสนาพุทธของเรานี้ไม่มีอะไรเลิศเลอเท่าแล้วสามแดนโลกธาตุนี้ มีพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เป็นศาสนาที่คู่โลกคู่สงสารมาตลอด นอกนั้นเราไม่ประมาท ศาสนาเหล่านั้นเป็นศาสนาคลังกิเลส ผู้ทรงศาสนาเป็นคลังกิเลส พระพุทธเจ้าเป็นคลังแห่งธรรม ต่างกันนะ คลังแห่งธรรมทั้งหมดบริสุทธิ์สุดยอดอยู่กับพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ สอนธรรมจึงแม่นยำ ๆ อย่างที่เคยพูดแล้วพูดเล่า กลัวมันจะจมนรกหมดนั่นซิ พูดขนาดนี้ยังไม่เชื่อแล้วก็กรรมของสัตว์ เราก็ยกให้เท่านั้นแหละนะ

คือเราเปิดจริง ๆ นะ เราจวนจะตายเท่าไรยิ่งเปิดออก เปิดออกเรื่อย ๆ สิ่งที่เปิดออกเหล่านี้เอามาจากความจริงทั้งนั้น ไม่ได้มาหลอกลวง เวลาปฏิบัติก็ไม่เคยหลอกลวง เวลาเอาก็เอาจริงเอาจัง รู้ก็รู้เป็นแบบนั้นแบบเอาจริงเอาจริง เมื่อมันจริงแล้วมันจะปลอมมาจากที่ไหน ออกมาพูดได้อย่างชัดเจน ใครเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญ สำคัญที่ความจริงที่เราถืออยู่กับมือ แบออกมานี้เห็นไหม ตาบอดเหรออยากว่างั้นนะ มันอย่างนั้นจะให้ว่าไง เราจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าสิ่งที่เรากำอยู่กับมือ แบดูก็รู้ กำเข้าก็เห็นจะว่าไง มันอยู่กับมือ มันอยู่กับหัวใจนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหน ๆ พอจะไปหาสักขีพยานมายืนยันกัน ธรรมเป็นอย่างนั้น จึงครองโลกครองธรรมมาได้ตลอด ไม่มีคำว่าเอนเอียงไปกับสิ่งใดทั้งนั้น ธรรมเป็นธรรมตลอดเลย

ให้พากันตั้งใจปฏิบัติบ้างนะ เหลวไหลมากเวลานี้ แล้วยิ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะฟื้นฟูชาติบ้านเมืองของเรา ทั้งชาติทั้งศาสนารวมกัน มีประชาชนเป็นผู้หนุนตลอดเลย เดินทั้งสองด้าน ด้านธรรมก็เดิน ด้านโลกก็เดิน โลกก็คือฝ่ายปกครองบ้านเมือง มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า ทางด้านธรรมะก็ศาสนาพระพุทธเจ้า หลวงตาก็ออกนำพี่น้องทั้งหลาย ตีตะล่อมเข้ามา เวลานี้กระจัดกระจาย จะหายซากแห่งความดีความเป็นหลักฐานมั่นคงไปหมดแล้วนะ มันจะเหลือแต่โครงกระดูกแล้วนะเมืองไทยเรา โครงกระดูกดูได้ไหมล่ะ คนทั้งคนมีแต่โครงกระดูก ประเทศทั้งประเทศมีแต่โครงกระดูกดูได้ไหมพิจารณาซิ นี่ละให้กิเลสมันกัดมันแทะเอาไปยังเหลือแต่โครงกระดูก ธรรมไม่มีเนื้อมีหนังเป็นเครื่องกินเครื่องเสวยบ้างเลยใช้ไม่ได้นะ ให้พากันตั้งเนื้อตั้งตัวทุกคน

เวลานี้เป็นเวลาที่พี่น้องชาวไทยทุกคน จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อหน้าที่ของตน เพื่อเชิดชูตัวเองและชาติไทยของเราให้ขึ้น ด้วยความเป็นนักเสียสละด้วยกันทุกคน ให้ถือเป็นความจำเป็นทุกคนนะ อย่าว่าคนนั้นจะทำคนนี้จะทำ อย่าคิดอย่างนั้นผิด เราอยู่เมืองไหนเวลานี้ นั่งอยู่ตรงไหนก็นั่งแผ่นดินไทยเราใช่ไหมล่ะ นอนแผ่นดินไทยอยู่ทุกบททุกบาท แม้ที่สุดเข้าไปในถานขี้ก็ไปขี้ใส่แผ่นดินไทย เราไปหาพิเศษมาจากไหนพอจะอวดว่าชาติไทยไม่สำคัญยิ่งกว่าตัวของเรา เอา พิจารณาให้มันชัดเจนนะ อยู่ที่ไหนทุกอย่างมีแต่อยู่กับชาติไทย ๆ ทั้งนั้น เราต้องถือชาติไทยเป็นสำคัญ หนุนชาติไทยซิ ทำเหลาะ ๆ แหละ ๆ ไม่ได้นะ

แล้วผู้นำพี่น้องทั้งหลาย หลวงตาท่านทั้งหลายเห็นไหม เคยอ่อนแอท้อแท้ไหม คอขาดไปเลยนะเห็นไหม นี่ก็เพื่อจะอุ้มชาติบ้านเมือง เอานาว่าอย่างนั้นขาดสะบั้นไปเลยนะเรา ไม่ได้ทำเล่น ๆ เอาจนสุดเหวี่ยงว่างั้นเถอะ นี่ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายเดินตามครู พระพุทธเจ้าเป็นครูเอกสลบ ๓ หน ไม่เก่งสลบได้ยังไง ถึงขนาดสลบ ถ้าไม่ฟื้นก็ตาย พระพุทธเจ้าถอยเมื่อไรเห็นไหม นั่นละศาสดาจารย์ของพวกเราทั้งหลายที่เป็น สรณํ คจฺฉามิ สรณํ คจฺฉามิ ไม่ใช่กินแล้วนอน กอนแล้วนิน แล้ว สรณํ คจฺฉามิ นะ แทบเป็นแทบตาย เดนตายมาแล้วจึงมาเป็นครูสอนเรา นี่เราก็ฟัดเสียจนเดนตายมาแล้วจึงได้มานำพี่น้องทั้งหลาย ตั้งแต่วันประกาศออกนำก็จริงจังทุกอย่างมาเลย

เพราะการที่จะประกาศออกมาเป็นผู้นำ ไม่ใช่โผเผเอาหัวชนฝาออกมานะ พิจารณาเต็มหัวใจแล้วถึงได้ออก เมื่อออกแล้วออกยังไง ก็ออกไปตามที่พิจารณาแล้วนั้น พุ่ง ๆ เลยไม่มีถอย อันไหนอ่อนแอที่ไหนดึงขึ้น ๆ ฉุดขึ้นลากขึ้น เพื่อความแน่นหนามั่นคงนั่นเองไม่ใช่เพื่ออะไร เวลานี้ให้ต่างคนต่างพยายามนะ นี่จะเริ่มแล้วนะ เหมือนกับว่าเราเกิดชาติใหม่อีกก็ได้ ชาติไทยเรา ตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเชิดชาติไทยเรา ตั้งอันไหนขึ้นมาก็เพื่อจะเทิดทูนชาติไทยของเรา เวลานี้ก็ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรที่ต้องติแล้ว หน้าที่ของเราที่จะดำเนินเดินตามผู้นำก็ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวเหมือนกัน อย่าทำเหลาะแหละ

หลวงตานี้แบกทั้งชาติทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งศาสนาเวลานี้เต็มหัวใจนะ คิดดูใครจะมาทำลายศาสนาโบกมือเลย เอา มา ฟังซิน่ะ อย่างที่พวกเปรต ๆ ผี ๆ มันจะมาทำลายศาสนา หาเรื่องใส่ศาสนาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามา มิหนำซ้ำยังจะเอาเป็นข้อเสนอเข้ามาทางรัฐบาลใหม่ของเรา ฟังซิน่ะ จะให้มาลบล้างศาสนาไม่ให้มีเหลือ ทางนี้ก็หนุนเข้าไปเลย เอ้า ปัด บอกอย่างนี้เลยนะ เอา ขาดสะบั้นไปเลย หลวงตาจะเป็นผู้นำออกสนาม เราบอกจริง ๆ ออกทางวิทยุด้วย นี่เห็นไหมผู้นำพี่น้องทั้งหลายท้อถอยไหม กลัวไหม สิ่งที่ปลอมแปลง สิ่งที่เป็นภัยต่อชาติเห็นจัง ๆ อยู่นี้

เราเป็นเจ้าของสมบัติของชาติ เจ้าของสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในชาติ เราจะอ่อนได้ยังไง มาก็ตูมกันเลย ไม่มีอะไรเราก็เคยพูดแล้ว ไม่มีอะไรมีแต่หมัด เราก็ฟาดทั้งหมัด สองหมัดสามหมัด มือเราไม่พอก็ไปยืมหมัดหมามาฟาดมันอีกให้มันหลงทิศไป หมาตัวเดียวโยนเข้ามานี้หมัดแตกฮือ พวกนี้แตกฮือเลยเข้าใจไหม นั่นละสู้อย่างนั้นซิ เราสู้ไม่ได้เอาหมามาช่วย หมามันมีอะไรบ้าง มีหมัด เรามีสองหมัด หมามันมีหมัดเต็มตัว ฟาดมันอย่างนั้นซีถึงเรียกว่านักสู้ ไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้ นี่หมายถึงจิตใจที่เข้มแข็ง ความหมายว่างั้นนะ ไม่ถอย ความหมายอันใหญ่หลวงอยู่ตรงนี้ ที่เอาอันนั้นมาประกอบ เอาอันนี้มาประกอบ มาประกอบหลักใหญ่ให้แน่นหนามั่นคง อย่าถอยว่างั้น มีแต่กำปั้นฟาดมันแต่กำปั้น เขาถูกเตะล้มทั้งหงายออกมา ปากมีอยู่ หมาเย็ดแม่มึง นั่นเห็นไหมถอยเมื่อไร ปากมีอยู่นี่ฟาดมันเลย หมาเย็ดแม่มึงว่างั้นเลย ถึงเรียกว่านักสู้

นี่ก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแล้ว เราจะตั้งรากฐานใหม่แล้วนะ คือธนาคารที่จะช่วยชาติบ้านเมือง ขอให้พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบโดยทั่วกัน ในเบื้องต้นเราก็ได้ประกาศแล้วว่า เงินสดนี้เราจะนำออกช่วยชาติบ้านเมือง แต่ที่จะนำเข้าสู่คลังหลวงก็คือทองคำกับดอลลาร์ เราประกาศไว้เองเราไม่ลืม ทีนี้ครั้นเวลามานี้มาเจอเหตุการณ์ของทองคำเข้าล่ะซิ โดยที่เราได้เข้าไปดูอย่างว่า พอออกมาแล้วคำประกาศนี้เก็บไว้เลย เอาอันนี้ออกมาแจงพินิจพิจารณา เพราะฉะนั้นจึงได้งัดเอาเงิน ๘๐๖ ล้านนี้ออกมาซื้อทองคำ นั่นเห็นไหม แต่ก่อนประกาศว่าเอาซื้อทองคำเมื่อไร เมื่อไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็พลิกแพลงใหม่เอาใหม่

แล้วทีนี้เงินสดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคก็จะเป็นทำนองนี้แหละ คือจะบริจาคมาเป็นทองคำมาโดยลำพังตัวเองมามันก็ไกล เพราะประกาศไว้แล้วบริจาคที่วัดป่าบ้านตาด นี่ก็รู้สึกจะเป็นความลำบาก หากเราจะบริจาคด้วยความเป็นเงินหนุนเข้าทางธนาคารโครงการช่วยชาติ ธนาคารไหนก็ได้ เป็นเงินสดมาก็ดี เราจะเป็นผู้คัดเลือกไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง เราเป็นเจ้าของของเงินเหล่านี้แทนพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมา แล้วเราจะคัดออก อันไหนที่ควรแก่การช่วยชาติบ้านเมืองทั่ว ๆ ไป เราก็จะคัดออก อันไหนที่ควรแก่คลังหลวงของเราโดยเฉพาะ โดยที่ซื้อทองเข้าไปสู่คลังหลวง เราก็จะเอาเงินจำนวนนี้แหละเงินสดเรานี้ แบ่งไปซื้อทองคำเข้ามา ดังที่ผ่านมาแล้วเวลานี้ไปแล้ว ๖๐๐ ล้านแล้ว ยังอีก ๒๐๐ ล้านก็จะจบตามที่เราพูดกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะ

ทีนี้เงินสดที่มาทีหลังนี้เราก็จะคัดอย่างนั้น เราจะคัดไว้เพื่อทองคำซื้อทองคำ แล้วคัดออกเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราต่อไปดังที่ปฏิบัติมานี้ เราจะพิจารณาผู้เดียวเต็มกำลัง เมื่อสมควรแล้วเราจะแยกเอง ๆ เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา แล้วทำมาแล้วเราก็แน่ใจของเราตลอด ไม่เคยระแวงแคลงใจว่าเราทำผิดพลาดไปตรงไหน ๆ ไม่เคยปรากฏนะ ในหัวใจเราก็ภาคภูมิตลอด ด้วยการพินิจพิจารณาของเราแล้ว ออกดำเนินงานตามความคิดเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ผิดไป อันนี้เราก็จะพิจารณาอย่างนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกัน เพื่อพี่น้องชาวไทยเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสงบสบาย หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็จะสบาย แต่อย่ารื่นเริงเป็นบ้าไปนะ ไปนี้เราสบายแล้วฟาดไปหาผัว ๕ คน เมีย ๑๐ คนไม่ได้นะ มาขาหักเลยพวกนี้เข้ามาวัดป่าบ้านตาด เอาไม้ฟาดมัน เอาไอ้หยองช่วย ไอ้จ้ำหลอดจ้ำแหลดอะไรอยู่ตามนี้ มี ๒-๓ ตัวเอาสูช่วยกูนะ ฟาดทีเดียวมันตกกำแพงแตกนู่น มันได้ ๔ ผัว ๕ เมีย มามันอยากขาหัก กูจะยุไอ้หยองพุ่งเข้าใส่

ไอ้หยองมันไม่ถอยแหละ ตั้งแต่หลวงตาเองเจ้าของมันมันยังแฟ่ ๆ มันยังจะฟาดเรา ไม้เรียวหวดตั้งแต่นั้นไม่เห่าอีกเลย เดี๋ยวนี้ไม่เห่า เห็นเราตาเขียวปื๋อเลย นี่ตัวสำคัญมันคงว่าแหละ แต่จะตอบโต้อะไรไม่ได้มันก็หมอบจ้องเราอยู่ ไอ้หยองทั้งน่ารักด้วย ตีก็ตีน่ารักนะ ใส่เปี๊ยะ ๆ ยังน่ารักอยู่นะนั่น ไม่ใช่ตีด้วยความโกรธนะ ใส่เปี๊ยะ ๆ ยังน่ารักอยู่ มันแปลกอยู่นะ ตีหมายังน่ารัก หมาร้องแง็ก ๆ ยังน่ารักอยู่ มันตีแบบไหนตีหมา ไอ้หยองเดี๋ยวนี้ไม่เห่า แต่ก่อนเข้าไปนี้ โถ ขึ้นมาขวางเราเลยไม่ให้เข้าไปแถวนั้น เราคว้าได้ไม้ไล่ตี ตั้งแต่วันนั้นมา เดี๋ยวนี้เขาแอบดู เขาไม่สู้เดี๋ยวนี้ เป็นอย่างนั้นเรียกว่านักสู้

ต้องเอาให้มันจริง มันจังนะ ให้ช่วยกันทุกคน ๆ เงินสดจะโอนเข้าทางโครงการช่วยชาติได้ตามปรกติที่เคยปฏิบัติมานะ แล้วโอนเข้ามา ๆ ทางนี้ก็จะหนุนเข้าไปและคัดเข้าทางด้านทองคำและช่วยชาติบ้านเมือง เราจะพิจารณาเอง ขอให้ได้มาเถอะน่ะ เวลานี้เป็นเวลาตั้งรากตั้งฐานขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ให้เป็นที่แน่ใจทุกคน เอาให้เต็มเหนี่ยวทุกคน ให้ชาติบ้านเมืองเราสง่างามด้วยการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนะ นี้เป็นจุดสำคัญ ๆ จึงสอนพี่น้องทั้งหลายไว้ อย่าอ่อนแอหัวหน้าไม่พาอ่อน ให้เข้มแข็งนะ จะขึ้นได้ด้วยความเข้มแข็ง อ่อนแอไม่ได้นะ ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง ไม่เข้มแข็งไม่ได้ทั้งนั้นละ ต้องเด็ด ถึงคราวเด็ด-เด็ด คอขาด-ขาดเลย ถึงเรียกว่านักสู้ซิ จะมาอ่อนแอไม่ได้นะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ละ

สรุปทองคำและดอลลาร์เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๔๔ ทองคำได้ ๒๕ บาท ๙๗ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑๑๘ ดอลล์

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก