รู้จักประมาณเสมอเรียกว่าธรรม
วันที่ 10 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

รู้จักประมาณเสมอเรียกว่าธรรม

 

         ทองคำเมื่อเช้านี้ ๑ กิโล ๕๘ บาท ๘๔ สตางค์ ดีไม่ดีถึงค่ำอาจจะปาเข้าไปถึง ๒ กิโลก็ได้นะ เรายินดีอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายตลอดมา ตั้งแต่เราเริ่มเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อกู้ชาติบ้านเมืองของเรา รู้สึกว่าต่างท่านต่างพร้อมเพรียงสามัคคีกันตลอดมาด้วยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักครูอาจารย์ มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประธานเป็นโอวาทคำสั่งสอน ครูบาอาจารย์แนะนำยังไงๆ ก้าวเดินตามๆ ผลปรากฏเป็นความสมบูรณ์พูนผลขึ้นมาเป็นลำดับลำดา

         อย่างทองคำเรานี้ได้ ๑๑ ตันกว่า เดี๋ยวนี้ยังกว่าไปเรื่อยๆ นะ นี่ละเราพยายามที่สุดที่จะหนุนชาติไทยของเรา เวลาเรามีชีวิตอยู่นี้เราจะช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เต็มกำลังความสามารถของเรา โดยเราไม่ได้ไปยึดแม้แต่เม็ดหินเม็ดทรายในสมบัติเหล่านี้ เราจะออกช่วยส่วนรวมทั้งนั้นๆ ตลอดมาและตลอดไปด้วย และบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็น่าอนุโมทนาสาธุการตลอดมา เพราะด้วยความพร้อมเพรียงกัน ไปที่ไหนๆ หนาแน่นด้วยการบริจาค ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี จนสมบัติของเราได้เข้าสู่คลังหลวงเป็นที่พอใจๆ โดยลำดับ

         นี่เราก็จะพาพี่น้องทั้งหลายพยายามเต็มกำลัง ขอให้ฟังเสียงพระนะ และเฉพาะอย่างยิ่งเสียงพระเวลานี้เป็นเสียงหลวงตาบัว หลวงตาบัวเคยพาพี่น้องทั้งหลายให้ล่มจมเสียหายที่ตรงไหนๆ ให้คำนวณให้ดีนะ ตั้งแต่หลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายมา พาพี่น้องทั้งหลายเอนเอียง หรือล่มจม หรือเสียหายไปในทางใดบ้างในการเป็นผู้นำ ให้เอานี้ไปพิจารณา หลวงตาเองได้พยายามเต็มความสามารถ อันใดที่จะกระทบกระเทือนแก่ส่วนรวมของเราจะไม่แตะ จะพยายามต้านทานไว้เสมอ ได้พยายามตลอดมาอย่างนี้

         คิดดูซิว่าทองคำที่ได้จำนวนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ต้องการแล้วตั้ง ๑๑ ตันกว่าแล้วก็ยังไม่แล้ว เพราะเหตุไรจึงยังไม่แล้ว ก็เพราะความห่วงชาติ พี่น้องลูกหลานชาวไทยเราที่จะได้ครองบ้านครองเมืองต่อไป สิ่งที่จะได้ครองบ้านครองเมืองต่อไปคืออะไร  ต้องเป็นสมบัติอันสำคัญเป็นหลักทรัพย์ใหญ่ประกันชีวิตแห่งชาติไทยของเรา เฉพาะอย่างยิ่งก็คือทองคำ นี่ทองคำเวลานี้ยังไม่แล้วนะยังออดนั้นออดนี้ ทีแรกเรียกว่าทั้งขู่ทั้งเข็ญ ทั้งทุบทั้งตีเอาตามกระเป๋านั้นกระเป๋านี้ทองคำ พอมองเห็นหน้ากระเป๋านี้มีเท่าไรขู่เรื่อยนะ นั่นเป็นวิธีการหนึ่ง

         ทีนี้จากนั้นแล้วไม่ทำอย่างนั้นแล้ว มีออดมีอ้อนให้เป็นประเภททองคำซึมซาบ นี่ก็ได้ซึมซาบมาเยอะแล้ว เราก็จะพยายามหนุนเข้าสู่คลังหลวงของเรา เพื่อให้พี่น้องลูกหลานไทยของเราได้หายใจโล่ง มีสมบัติประกันชาติไทยของเรา เราจึงได้พยายามอย่างนี้ละ ถ้าหากว่าขาดเวลานี้ไปแล้วขาดเลยนะ ถ้าสมมุติว่าเราหยุดแล้วการหาเงินหาทอง มีทองคำเป็นต้น แล้วหยุดเลยไม่มีเหลือ แต่นี้เราก็พยายามให้สืบต่อ ฝนตกหนักแล้วตกเบาแล้วพรำมาเรื่อยๆ นี้มันก็เลยค่อยพรำมาเรื่อยๆ บางทีก็ลูกเห็บตูมตามมา

         เมื่อเช้านี่ก็ตูมตามได้กิโลกว่า เห็นไหมลูกเห็บทองคำ มันก็ค่อยไหลเข้ามา ไหลเข้ามานี่เข้าคลังหลวงของเราทั้งนั้นแหละ และการที่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนขอให้พี่น้องทั้งหลายตายใจ หลวงตาบัวป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจ เชื่อตัวเองสุดยอดแล้ว สิ่งทั้งหลายที่จะเล็ดลอดออกไปในทางเสียหายเรียกว่าไม่มีเลย ทุกสมบัติไม่ว่าประเภททองคำ ดอลลาร์ เงินสด เราจะนำเข้าสู่จุดมุ่งหมายตามที่เราตั้งใจเอาไว้ทุกบาททุกสตางค์เลย นี่เป็นความตายใจของเราแน่ใจของเราที่พาพี่น้องทั้งหลายดำเนิน

         เพราะฉะนั้นไปที่ไหนเราจึงพูดด้วยความกล้าหาญชาญชัย เพราะเราไม่มีความมัวหมองในใจ มีแต่ความสุจริตบริสุทธิ์ภายในจิตใจล้วนๆ ครอบด้วยเมตตาธรรม ไปที่ไหนพูดได้อย่างเต็มปาก ไม่เคยสะทกสะท้าน เพราะเราไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง มีแต่ธรรมเปิดเผยตลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พยายามต่อไป ให้ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์นะ ฟังเสียงเปรตเสียงผี เสียงหมูเสียงหมาเห่าวอกๆ แวกๆ นู้นนี้ ปากเหล่านี้เป็นปากอมขี้ ปากอมพิษอมภัย อย่าเอามาเป็นอารมณ์

         ปากอมอรรถอมธรรมนั้นละที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลาย ให้ฟังเสียงปากอมธรรม ปากพระพุทธเจ้า ปากสาวกอรหันต์ ปากครูบาอาจารย์ผู้ทรงอรรถทรงธรรม นั้นคือปากอมธรรม ฟังเสียงท่านแล้วปฏิบัติตาม จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแหละ ถ้าผิดจากนี้แล้วผิดจากปากอมธรรมไปแล้วเป็นปากอมมูตรอมคูถไปนะใช้ไม่ได้ ไปที่ไหนเป่าที่ไหนทำลายที่นั่น เหม็นคลุ้งไปหมดทั่วประเทศไทยของเรา ซึ่งเวลานี้มีอยู่หนาแน่นมากภายในประเทศไทย ความสกปรกรกรุงรังที่คอยทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตัวเองมีอยู่เยอะ

         นี่คือความเห็นผิดของคน แหวกแนวไปจากชาติของตัวเอง ทำลายปู่ย่าตายายวงศ์สกุลของตัวเองไปเรื่อยๆ ในนามของการทำลายชาตินั้นแหละ มันทำให้เสีย เราเป็นผู้เกิดมาตามปู่ย่าตายายเรา ขอให้ติดตามเอามรดกเหล่านี้หนุนชาติของเราให้ได้ เท่ากับหนุนปู่ย่าตายายของเรา จะได้สืบทอดกันด้วยความแน่นหนามั่นคงแห่งสมบัติเงินทองทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ รักปู่ย่าตายายที่พาถ่อพาพายมาด้วยความรู้จักประมาณ ให้มีความประหยัดมัธยัสถ์ อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม การอยู่การกินการใช้สอยทุกอย่างให้มีความรู้จักประมาณ นี่คือเสียงธรรม

         ธรรมท่านไม่ให้ลืมตัว มีมากมีน้อยไม่ให้ลืมตัว ให้รู้จักประมาณเสมอเรียกว่าธรรม ไม่เอนไม่เอียง นี่เสียงธรรมให้เรานำไปปฏิบัติ อย่าเป็นความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ดังที่เขาพูดมาเมื่อสองสามวันนี่แหละ เขามาพูดในวัดป่าบ้านตาดนั่นแหละ ตอนจะฉันจังหัน เขามาไม่ทันรถติด อะไรมีแต่รถติดๆ เหอ มันเป็นยังไงมันติดที่ไหนบ้าง เราจะขอรายละเอียดสักหน่อยนะ เราก็ว่างั้น แล้วก็ถาม มาถนนทางรถติด แล้วเข้าไปในบ้านรถติดไหม ออกจากในบ้านเข้าไปในครัวรถติดไหม ออกจากในครัวเข้าไปในหม้อแกงรถติดไหม ในถ้วยในจานของเราที่จะตักข้าวใส่ปากรถติดไหม ตักอาหารเข้าใส่ในปากรถติดในปากไหม จะกลืนอาหารเข้าไปในท้องรถติดไหม ไล่เข้าไปให้มันรู้ มันเป็นอะไรถึงรถติด ใครหามาให้มันติด...รถ ถ้าไม่หาด้วยความไม่รู้จักประมาณ จะเป็นอะไรไป เข้าใจเหรอ

         นี่ละความไม่รู้จักประมาณมันติดหมด อยู่ในถนนหนทางก็รถติด เข้ามาในบ้านก็รถติด เข้าไปในครัวก็รถติด เข้าไปห้องน้ำห้องส้วมก็รถติด เข้ามาจะตักแกงใส่ปากรถติดอยู่ในหม้อ ก็มีแต่รถติดๆ ใครเป็นคนผิด นั่น นี่ละที่ไล่เบี้ยวันนั้น รถติดมันติดไปหมดจนกระทั่งจะกลืนข้าวจากปากลงคอก็ไม่ได้รถติดตามลำคอ มันพิลึกนะเมืองไทย เรานี่ไปที่ไหนมีแต่รถติดๆ ทั่วประเทศเขตแดน พากันเข้าใจ วันนี้ไล่เบี้ยหาเรื่องรถติด มันติดที่ไหนบ้าง

         วันนี้พอฉันเสร็จแล้วเราก็จะไปเขาใหญ่ ทางด่านเขาใหญ่ เราเคยไปแจกอาหารให้บรรดาลูกหลานที่อยู่ด่านเขาใหญ่ แจกมาเรื่อยๆ ละ เรามานี้มีเวลาว่างเราจะไปแจกเสียวันนี้ ไปทางเพชรบูรณ์ก็มีสองด่าน ด่านเรานี้ละด่านรักษาสมบัติของชาติ เราสงวนมากนะ ถ้าเป็นสมบัติส่วนรวมสงวนมาก นี่ส่งเป็นประจำเดือนๆ ไม่เคยให้ขาดเลย ก่อนที่เราจะลงมากรุงเทพฯนี้เราก็ไปส่งก่อน ส่งแล้วเราก็บอกนี้จะลงกรุงเทพฯแล้วนะจึงรีบมาส่ง คือตามธรรมดาถึงเดือนๆ ส่ง อันนี้ยังไม่ถึงเดือนรีบไปส่งก่อน

         มานี้ก็เป็นห่วงทางด่านเขาใหญ่เรา วันนี้จึงพาลูกหลานนำอาหารอะไรไปที่ด่านเขาใหญ่ก่อน มีเท่าไรๆ ก็ริบรวม สั่งแล้วทางนครนายก วันนี้มีว่างพอสมควร ขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียงครูเสียงอาจารย์นะ จำให้ดี เฉพาะอย่างยิ่งเสียงหลวงตาบัวนี่พาพี่น้องทั้งหลายเป็นความเสียหายอย่างไรบ้าง จำให้ดี ถ้าหากว่าเป็นสิริมงคลแล้วให้ฟังเสียง เสียงนี้เป็นเสียงอรรถเสียงธรรมล้วนๆ ไม่ใช่เป็นเสียงเสนียดจัญไรอะไรเลย เป็นเสียงมงคล ธรรมะมงคลหูได้ยินแล้วหูก็เป็นมงคล ไปปฏิบัติตามตัวเราเป็นมงคล  ส่วนรวมทั้งหลายกระจายออกไปก็เป็นมงคลด้วยกันหมด ให้พากันจำไว้นะ

         เราได้พยายามสุดขีดแล้วการช่วยชาติคราวนี้ เราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว บอกอย่างเปิดหัวอกนะเราไม่มี ความจนที่สุดนี่ในบรรดาครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือมากจะต้องเป็นเศรษฐีเงิน ตามธรรมดาต้องทางเศรษฐีไว้เลยกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆ แต่ย้อนเข้ามาหาหลวงตาบัวนี้ก็เรียกว่าคนเคารพนับถือทั่วประเทศไทย แทนที่จะเป็นมหาเศรษฐีเงินกลับไม่มี จนที่สุดคือหลวงตาบัว ติดหนี้ติดสินเขามาเรื่อยๆ นะนี่ ไม่ใช่พูดธรรมดา เวลามันจำเป็นๆ อ้าวทำยังไงนี่ ดูความจำเป็นที่จะต้องติดหนี้มันหนักกว่า เอาๆ ติด มาเลยๆ อย่างนี้ละติดหนี้เขา คนมีเงินจะไปติดหนี้หาอะไรใช่ไหมล่ะ ก็มันไม่มี แต่มันจำเป็นบังคับเข้ามาเอาติดๆ 

         นี่ละหลวงตาบัวจนที่สุด ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ เราไม่มีอะไรติดตัวเราแหละ ความจนจนที่สุด ที่มันจนนี้ด้วยอำนาจแห่งความเมตตา ความเมตตาไม่มีคำว่าตระหนี่ถี่เหนียว มีเท่าไรกวาดออกหมด คิดดูซิวิ่งรถไปตามทาง เขาขับมอเตอร์ไซค์มาขายของ จอดรถซื้อของเขา ไปนี้ซื้อของนั้นๆ ไปเรื่อยๆ เพราะความเมตตา ของเขาเอาชิ้นหนึ่งเท่านั้นแหละ แล้วมอบเงินให้เขา มอบเงินให้เขาไปเรื่อยๆ เอาละนะวันนี้พูดเท่านั้นละ ต่อไปนี้จะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก