แย่งพระราชอำนาจไม่ถูกธรรม
วันที่ 16 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.
สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อค่ำวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

แย่งพระราชอำนาจไม่ถูกธรรม

(ช่วงท้าย)

          ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจในอรรถในธรรมนะ เวลานี้มีแต่กิเลสตัณหา ความชิงดีชิงเด่น มันมีแต่ชั่วนะ ชิงชั่วชิงเด่น ย่ำยีสีไฟซึ่งกันและกัน เป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งเหยียบผู้น้อยแหลกเหลวไปหมด แหลกเหลวไปหมด แทนที่เป็นผู้ใหญ่จะมีคุณธรรมอันใหญ่แล้วมาให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อย ได้รับความร่มเย็นจากตนมันไม่ค่อยมีและไม่มีนะ เวลานี้มันเป็นอย่างนั้นละ ใหญ่เท่าไรก็ใหญ่เรื่องกิเลส มันไม่ได้ใหญ่เรื่องธรรม ถ้าใหญ่เรื่องธรรมใหญ่เท่าไรยิ่งเย็น พระพุทธเจ้าธรรมสอนโลกเย็นขนาดไหนเป็นอันดับหนึ่ง พระสงฆ์สาวกรองมาเป็นลำดับลำดา

          นี่ผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรมให้ความร่มเย็นแก่โลกได้อย่างนี้ ถ้าผู้ใหญ่ด้วยกิเลสตัณหามานะทิฐิ ความโอ้ความอวด ยกตนโพนตัวอะไร อย่างนี้แล้วมันใหญ่ฟืนใหญ่ไฟ ผู้น้อยร้อนไปหมดนะ เราถึงได้เตือน ทางรัฐบาลเราก็พูดได้ เพราะธรรมเหนือรัฐบาล เรานำมาพูดไม่ได้ยังไง การปกครองบ้านเมืองให้มีความสม่ำเสมอ อย่าเห็นแก่พรรคแก่พวกของตน เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเกินไป การปกครองก็ให้มีความสม่ำเสมอ การเฉลี่ยเผื่อแผ่รายได้ที่จะเจือจุนเมืองนั้นเมืองนี้ให้ทั่วถึง นี่จึงถูกต้อง ที่ไหนมีความจำเป็นมากน้อยเพียไง ทุ่มกันลงไป ๆ พิจารณาเรียบร้อยค่อยจ่ายไป ๆ ก็เป็นธรรม เมื่อเป็นธรรมแล้วใครจะมาต้องติ เราทำเต็มความาสามารถแล้วด้วยความเป็นธรรม ใครต้องติเป็นความผิดของผู้นั้น เราทำด้วยความเป็นธรรมแล้ว

          นี่ละทางโลกมันมันจะมีเรื่องกิเลสเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ในนั้นละ แล้วอะไร ๆ ก็ทำให้แหลกเหลวไปหมด แหลกเหลวไปหมด อย่างที่ควรค้านเราก็ค้าน เอาธรรมเข้าค้านไม่ผิด เราเคยค้านมาแล้ว อย่างที่มาแย่งเอาพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นสมบัติของตนด้วยอำนาจป่า ๆ เถื่อนๆ นี้ขัดกับหัวใจของคนทั้งชาติ ขนบประเพณีของชาติไทยเราไม่เคยมี มาแย่งไปทำไม ขนบประเพณีของชาติไทยเรา เขายอมรับกันหมดแล้วทั่วทั้งประเทศ ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล ยอมรับทูลถวายให้ท่านทรงตั้งพระสังฆราช หรือสถาปนาหรือตั้งสังฆราช ตามพระราชอัธยาศัยของท่านตลอดมาตามประเพณีของคนไทยเรา มีความร่มเย็นเป็นสุข จิตใจของประชาชนตลอดพระเจ้าพระสงฆ์อ่อนน้อมรับกันหมด เย็นไปหมด

          แล้วทีนี้มาแย่งเอาไป แล้วไปครองด้วยอำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ เวลานี้ร้อนกันทั้งประเทศเห็นไหมละ เราจึงได้เสนอออกไป เสนอออกไปถึงเรื่องการมาแย่งอำนาจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปครองด้วยอำนาจป่าเถื่อน ใช้ไม่ได้ ไม่ถูก เราบอกไม่ถูก ไม่ถูกธรรม ใครจะเอาคอเราไปตัดตัดเลย เรื่องธรรมนี้ไม่ขาดจากหัวใจเรา เราตายไปด้วยหัวใจเราเป็นธรรมแล้วเอาคอขาดไปเลย อย่างนี้เราก็พูดได้ เพราะเอาธรรมไปพูด ไม่ผิดนี่ การทำอย่างนั้นมันผิด ผิดต่อหัวใจของคนทั้งประเทศ

          ขนบประเพณีที่พี่น้องชาวไทยเราเทิดทูนมา คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาหรือตั้งสมเด็จสังฆราช นี้เป็นมาดั้งเดิม ขนบประเพณีอันนี้มีน้ำหนักเท่ากันกับประเทศไทย ได้ยึดได้ครอง ได้เคารพกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจมาจนกระทั่ง บัดนี้ ที่มาแย่งเอาท่านไปนี้ไม่ให้ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชนี้เอาอำนาจมาจากไหน คนเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดิน ดีไม่ดียังหนุนกันขึ้นเวลานี้ ฎีกาถึงพระเจ้าอยู่หัวนี้ก็คนทั้งประเทศ ความรู้ความเห็นของคนทั้งประเทศเข้ามารวมให้หลวงตาเป็นหัวหน้า หลวงตาพิจารณาถูกต้องแล้ว เอ้าเป็น เราก็เป็นไปอย่างนั้นละ

          เขาปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตาม ธรรมเป็นธรรม ถูกเป็นถูกอยู่ตลอดเวลา ผู้ผิดถึงจะเป็นอำนาจบาตรหลวงมาจากโลกไหนก็ตาม มันก็ผิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา นี่เรียกว่าอำนาจป่าเถื่อนมาปกครองกันแบบนี้ประชาชนเดือดร้อน ครั้นเวลาอยากเป็นผู้ใหญ่ผู้โตไปหมอบไปคลานหากับประชาชน อยู่ที่ไหน ๆ หมอบคลานขอบัตรขอเบอร์ไปหย่อน อยากให้เขาหย่อนบัตรให้มาเป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมือง จะทำบ้านเมืองให้ร่มเย็น ๆ ประจบประแจง ที่เก่งมากที่สุดมีแต่พวกนี้ หมาสู้ไม่ได้นะพวกนี้นะการประจบประแจง

          พอมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเบ่งละทีนี้ ลืมเนื้อลืมตัว เห็นประชาชนเป็นหมาไปเลยคือความไม่ถูกธรรมต้องเป็นเหมือนหมา เหยียบคนเหมือนหมา ตัวเองเป็นเหมือนยักษ์เหมือนมาร เป็นเพชฌฆาต ถ้าเป็นรัฐบาลก็รัฐบาลเพชฌฆาตสังหารประชาชนทั้งประเทศได้ ถ้าเป็นธรรมแล้วเย็นไปหมด นี่เราพูดเป็นธรรมฟังเอาซิพี่น้องทั้งหลายฟังซิ  ผิดถูกบอกตามความผิดความถูก ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ นี่ละเรื่องความเป็นธรรมอยู่ด้วยกันมีมากมีน้อยเย็นไปหมดนะความเป็นธรรมด้วยกัน

          ถ้าไม่เป็นธรรมเพียงผัวกับเมียทะเลาะกันได้นะ ถ้าไม่เป็นธรรม เช่นผัวมันดื้อหรือเมียมันดื้ออย่างนี้ แฉลบออกไปหาของเศษของเดน กลับมากัดกันเหมือนหมา เข้าใจไหม ให้ลูกซึ่งเป็นคนนี้ดูหมากัดกัน คือพ่อกับแม่กัดกันทะเลาะกัน และไปโรงร่ำโรงเรียนลูกนั่นอารมณ์ขุ่นมัวมากที่สุด ไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรื่องได้ราว ตาก็เหม่อมอง ใจร้อน ไปอยู่กับพ่อแม่ที่ทะเลาะกัน นั่นละเป็นอย่างนั้นละมันดีไหมละ เพียงครอบครัวเท่านั้นก็ร้อนแล้วถ้าไม่เป็นธรรม คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นธรรม ไปทำมาแล้วก็มาทะเลาะกันให้ลูก ๆ ทั้งหลายเดือดร้อนกันไป ให้พากันระมัดระวัง

          รักกันให้รักจริง ๆ รักจริง ๆ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ฝากเป็นฝากตายต่อกัน นี้คือหัวใจที่เป็นธรรมฝังไว้ด้วยกันในหัวอกของแต่ละคนผัวกับเมีย และจะเย็นไปตลอดกันนะ ถ้าแยกไปนี้อวดดิบอวดดีเป็นบ้าราคะตัณหาแล้ว นั้นละมันไปหาวิชาหมากัดกัน มากัดแหลกเหลวไปทั้งลูก พ่อแม่กัดกันลูกก็เดือดร้อนวุ่นวายถูกหมาสองตัวนี้กัดกัน ให้พากันระวังนะ พระพุทธเจ้าสอนตรงไหน มันผิดที่ตรงไหน เรื่องศีลข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารนี่เป็นตัวร้ายแรงมากนะ ให้รักสงวนกัน อันนี้มีร้ายแรงมาก กระเทือนมากที่สุดคืออันนี้ ให้รักษานี้ไว้เย็นมากที่สุด ให้พากันเข้าใจ

          ไปไหนก็มีแต่เทศน์ วันนี้ไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ไปเต็มอยู่นั้นแล้วแต่ก็เทศน์ พอเทศน์จบแล้วก็มา มีแต่เทศน์นะหลวงตาองค์นี้ไปไหนมีแต่เทศน์ เราก็ไม่สนใจด้วยว่าเทศน์ของเก่าหรือของใหม่งัดออกมาเรื่อย หรือมีตั้งแต่ของเก่าก็ไม่รู้เราก็ไม่สนใจว่าเป็นของเก่าหรือของใหม่ ผู้ฟังจะสนใจหรือไม่สนใจเราก็ไม่สนใจด้วยอีกเหมือนกัน ถึงเวลาก็อย่างนี้แหละ อย่างมันออกเดี๋ยวนี้แหละ ไม่ทราบของเก่าหรือของใหม่ มันออกของมัน

          ใครจะมาถือหลวงตาบัวไม่ได้นะ เราบอกตรงๆ เอาธรรมเหนือโลกแล้วมาสอน สอนไปนี้ไม่ผิด ว่างั้นเลย ถ้าจะเป็นอรรถเป็นธรรม เป็นความร่มเย็นแก่ตนให้น้อมธรรมที่สอนนี้เอาไปปฏิบัติ วงราชการลงมาจนถึงผู้น้อยสุดจะชุ่มเย็นไปตาม ๆ กัน ถ้าขัดธรรมแล้วใหญ่ขนาดไหนก็คือใหญ่ฟืนใหญ่ไฟ เอาละจบ ๆ   

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 

 

           

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก