ธรรมเป็นแบบฉบับของโลก
วันที่ 25 เมษายน 2548 เวลา 18:45 น.
สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กทม.
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส  ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อค่ำวันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ธรรมเป็นแบบฉบับของโลก

 

(เฉพาะท้ายเทศน์ เรื่องสถานีวิทยุเสียงธรรม)

 

(พระอาจารย์ชินกราบเรียนหลวงตาเรื่องจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรม ณ จังหวัดระยอง และผู้กำกับอ่านจดหมายถวายหลวงตาดังนี้)                                       

 

                                                “วัดธรรมสถิต  ต.สำนักทอง  อ.เมือง  จ.ระยอง                        

                                                                   ๒๔ เมษายน ๒๕๔๘                               

กราบนมัสการ  พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล  

                 (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง

 

เนื่องด้วยในปี ๒๕๔๑   พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ออกช่วยชาติ  และเทศนาเผยแผ่ธรรมะไปตามจังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ   รวมทั้งได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมและรับผ้าป่าช่วยชาติที่วัดธรรมสถิต จ.ระยอง รวมแล้วถึง ๓ ครั้ง  คณะศิษย์และประชาชนต่างซาบซึ้งในเมตตาของหลวงตาและเกิดศรัทธาเป็นที่ยิ่ง 

จากความเมตตาอันไม่มีประมาณของหลวงตาและน้ำใจของประชาชนทั่วประเทศ    โครงการผ้าป่าช่วยชาติจึงได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ด้วยเงินดอลล่าร์จำนวน ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ เหรียญสหรัฐ  และทองคำ ๑๑ ตัน ๓๑.๕ กิโลกรัม   สามารถรักษาคลังหลวง อันเป็นจุดสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ ส่งผลให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  จนชาติไทยดำรงอยู่อย่างปลอดภัย      การช่วยชาติของหลวงตาจึงได้ยุติในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ อันเป็นวันปิดโครงการ ฯ     ทำให้ไม่มีโอกาสนิมนต์หลวงตามาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมตตาธรรมของหลวงตาต่อพี่น้องชาวไทยยังมิได้ยุติลง หลวงตาได้ดำริการเผยแผ่ธรรมะสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามแนวทางของพระบรมศาสดาโดยการจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรม   ดังได้แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ ในหัวข้อธรรม “เราอยากให้ธรรมะนี้กระจายออกทั่วประเทศไทย” มีใจความโดยย่อว่า

“โครงการช่วยชาติยุติลงไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วนะ การเทศนาว่าการยังมีอยู่ตลอดเลย ไปกรุงเทพนี้ก็เทศน์ไม่ได้หยุด เทศน์อยู่ตลอด ประจำก็สวนแสงธรรม ทั้งเช้าทั้งเย็นๆ แต่ดีอย่างหนึ่งได้ออกอากาศทางวิทยุสวนแสงธรรม เวลานี้ธรรมแทบจะไม่มี เมื่อมีผู้ที่เอาวิทยุออกให้กระจายบ้าง ก็จะเห็นความสงบร่มเย็นบ้าง เช่น เมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธ  ก็ควรจะให้มีเชื้อสายแห่งเมืองพุทธติดเนื้อติดตัวชาวพุทธเราในเมืองไทยบ้างนะ ”  

คุณค่าในพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัว และครูบาอาจารย์สายกรรมฐานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายนั้น  ไม่มีสมบัติใดเทียมเท่า  เนื่องด้วยเทศนาสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรเทาความทุกข์และให้อยู่รอดปลอดภัยในวัฏฏสงสาร ตราบถึงฝั่งพระอมฤตมหานิพพาน

ด้วยศรัทธาของคณะศิษย์ชาวจังหวัดระยองและภูมิภาคตะวันออกมีความมั่นคงเต็มเปี่ยม และซาบซึ้งในคุณค่าแห่งธรรมนั้น อีกทั้งยังพร้อมเสมอที่จะก้าวเดินตามทางที่หลวงตาเมตตาแนะนำพร่ำสอน  ดังนั้น คณะสงฆ์วัดธรรมสถิต และวัดมาบจันทร์  อบต.หมู่ ๓ หมู่ ๔  ตำบลสำนักทอง ร่วมกับประชาชนชาวระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา   จึงถือโอกาสสำคัญอันหาได้ยากยิ่ง ที่ได้สร้างมหากุศล ร่วมจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรม ณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง    โดยรวบรวมปัจจัยในเบื้องต้น เป็นเงินจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อถวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของหลวงตามหาบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำออกธรรมะออกเผยแพร่แด่พี่น้องในภูมิภาคตะวันออก

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จึงขอกราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัว โปรดเมตตาพิจารณารับสถานีวิทยุเสียงธรรม จังหวัดระยอง ไว้ในเครือข่าย โดยคณะศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาสจักช่วยกันดูแลรักษา เพื่อเผยแผ่ธรรมะออกเป็นธรรมทานตามวัตถุประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวอย่างเคร่งครัด   สืบต่อถึงลูกหลานชาวไทย  เพื่อความแน่นหนามั่นคงในพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป”

หลวงตา                ธรรมที่ออก ตั้งแต่เราเริ่มเทศน์สอนพระล้วน ๆ วัดป่าบ้านตาด ๒๕๐๔ ๒๕๐๕ มีเทปเข้าในวัด อัดเทปตั้งแต่นั้นต่อกันเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้ สำหรับเทศน์สอนพระเรียกว่ามีตั้งแต่ธรรมะแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋ว หมุนติ้ว ๆ ๆ ทั้งนั้น จากนั้นก็เทศน์สอนประชาชนทั่ว ๆ ไป ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากที่เทศน์สอนประชาชนในการช่วยชาติมักจะเป็นแกงหม้อใหญ่เสียมากต่อมากนะ ถ้ามีแกงหม้อเล็ก หม้อจิ๋วก็จะมี เช่นสถานที่ใดมีภาคปฏิบัติมาก ธรรมะประเภทนี้ก็จะออกรับกัน

เราก็คิดว่าธรรมะนี้ละ จะพอต้านทานหรือชะล้างความสกปรกของชาติไทยเราให้ค่อยสะอาดขึ้นไปและสงบร่มเย็นได้ ไม่ให้รุนแรงมากไป ถ้าปล่อยให้พวกนี้ออกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์จะจมได้ ว่างั้นเลย แต่นี้มีศาสนาออกรับกัน ๆ แล้วออกทันกันได้ พูดตรง ๆ อย่างนี้นะ ควรเด็ดเด็ดเราก็ดี การโต้การตอบการแก้อะไรที่ออกทางวิทยุ ออกทางไหนก็ตามเราก็เอาให้ทันกันเหมือนกัน ไม่ทันเขาเหยียบหัวไปเลย

อันนี้ละพอจะยับยั้งเรื่องความโหดร้ายทารุณ ความสกปรก ความเหี้ยฉิบหายแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ลงได้พอประมาณ อย่างน้อยก็พอมีเครื่องต้านทานกัน อย่างที่เรานำอะไรออกไปนี้เราพิจารณาโดยธรรมแล้ว ไม่ผิดว่างั้นเลยนะ เพราะทุกอย่างเรานำพี่น้องทั้งหลายนี้เราไม่ได้นำสุ่มสี่สุ่มห้า ตั้งแต่เริ่มแรกทางด้านวัตถุจนกระทั่งเทศนาว่าการเราพิจารณาเต็มหัวใจแล้วก็ออก ๆ ตามนั้น ก็ไม่เคยผิดพลาดตลอดมา

เกี่ยวข้องกับทางบ้านเมืองก็เป็นธรรมออกอีก ธรรมออกแล้วเขาจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามก็เป็นเรื่องของเขา เรื่องความถูกต้องคือธรรมนี้เป็นเรื่องของธรรม บอกตรง ๆ เพราะธรรมนี้ไม่บังคับใคร สอนตามหลักความจริง หูได้ยินทั่วประเทศไทยเขาจะฟังด้วยกัน ให้ได้ยินได้เห็นที่เราแสดงไว้นั้นผิดถูกประการใด เราจึงไม่เคยสะทกสะท้าน พิจารณาเรียบร้อยแล้วออกเลย เช่นอย่างถวายฎีกาก็เหมือนกัน กระเทือนมากด้วย เราไม่เคยสนใจ คนที่ทำชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ล่มจมยิ่งมากกว่านั้นอีก   นี่ต้านทานกันเพื่อรักษาทั้งสามพระองค์นี้ไว้ เสียหายไปไหน เป็นธรรมล้วนๆ  เพราะงั้นออก ไม่เหมือนใครนะถ้าลองทำตรงไหนเราตรงเป๋งเลยนะ ที่จะอ้อมนั้นโอ๋ยไม่ได้เรา ทำให้เป็นธรรมจริง ๆ

ส่วนใครจะทำตามไม่ทำตาม เรื่องของธรรมต้องเดินตามธรรมล้วน ๆ ไปอย่างนี้ เราจึงไม่เคยว่ามีความระแคะระคายในการช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คราวนี้ว่าผิดไปพลาดไป ไม่ปรากฏในจิต ไม่ว่าจะนิ่มนวลอ่อนหวาน ภาษาธรรมดา ไม่ว่าจะเด็ดเผ็ดร้อนเฉียบขาดขนาดไหนเป็นธรรมล้วน ๆ ของเรา ส่วนที่เขาทำ ไม่ทำเป็นเรื่องของเขาต่างหาก นั่นเรื่องของโลก เรื่องของธรรมเราเป็นอย่างนี้ ธรรมเป็นแบบฉบับของโลก ใครจะยึดก็ยึด ไม่ยึดก็แล้วแต่ ธรรมไม่ได้บังคับใคร

เราพูดตามความจริง ธรรมะที่เราแสดงทั้งประเภทแกงหม้อใหญ่หม้อเล็ก หม้อจิ๋วเราถอดออกจากหัวใจทั้งนั้นเทศน์ เราจึงยืนยันแน่ใจ ๆ ว่าไม่ผิดไปเลยเชียว  ไม่ว่าธรรมขั้นไหน ใครจะมาคัดค้านต้านทาน เอ้ามา ว่างั้นเลย อย่างที่เขาจะมาฟ้องหลวงตาบัวว่าหลวงตาบัวอุตริมนุสธรรม จะปรับอาบัติปาราชิก ชื่อว่าทองขาวทองดำอะไรช่างหัวมันละ เราก็มีแต่พูดสนุกเฉย ๆ นะเรา ไม่มีอะไรกับใคร เขาจะฟ้องเรา คือเห่าไปอย่างนั้นแหละ ไม่กล้า ต้องไว้ลวดลาย จะวิ่งเสียทีเดียวกลัวหางขาดเก็บหางมันวิ่งไปด้วย

          เราก็มีแต่พูดตลกไป เอาให้ยกโคตรมาฟ้องหลวงตาบัว หลวงตาบัวก็มีโคตรเหมือนกัน ที่ว่าอวดนี้เราอวดตั้งแต่ธรรมพื้น ๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพาน พูดออกจากหัวใจเลย ตั้งแต่นี้ไปผิดตรงไหน เอาค้านมาที่ว่าเราอวด ไม่เป็นความจริงที่เราเทศน์ออกมานี้ผิดตรงไหน นั่นแหละเรียกว่าไม่เป็นความจริง เป็นความอวดใช่ไหมละ เราพูดออกมานี้ผิดตรงไหน เอาให้ค้านมา ตั้งแต่นี้ถึงพระนิพพานเลยบอกงั้นเลย เราจะตอบโต้ทันที เลยเงียบกัน หรือมันตายหมดทั้งโคตรมันแล้วก็ไม่รู้ มันอาจตายหมดทั้งโคตร โคตรเราไม่ได้เข้ามาละ ยังไม่ได้ต่อสู้กัน

          พูดสนุกไปอย่างนั้นละ ก็เราไม่มีอะไรกับโลก ว่าไปเฉย ๆ พูดแล้วแล้วนะไม่ว่าอะไร ๆ เหมือนกันหมด พอหยุดปั๊บหายเงียบ หมดไม่มีอะไรเลย มันไม่เป็นอารมณ์ ถ้าเป็นอารมณ์พูดไม่ได้นะ ไม่ว่าจะสูงจะต่ำจะเด็ดจะขาดขนาดไหน ถ้ามีอะไรพูดไม่ได้ ถ้าพุ่งแล้วเอาเลย ธรรมพุ่งไปเลย ไม่มีเรื่องสะทกสะท้านกับอะไร ไม่มีอะไรเหนือธรรม ผมเปิดให้โลกหมด เพื่อธรรมทานล้วนๆ ไม่เอาอะไร ซื้อขายอย่ามาแตะกับผม เพราะงั้นหนังสือทุกฉบับอะไรก็ตาม ถ้าเป็นการแจกทานแล้วเอาเลยไม่ต้องมาขออนุญาต แต่ถ้าจะจำหน่ายเราสงวนลิขสิทธิ์ เราไม่ให้ทำ เพราะจิตใจไม่มีอย่างนั้น ไม่มีเลย มันขวางทันทีนะ เราจึงเปิดโล่ง ๆ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก