กฐินหนุนชาติไทย
วันที่ 24 ตุลาคม 2545
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

กฐินหนุนชาติไทย

การขวนขวายเพื่อหาสมบัติเข้าสู่คลังหลวงของเรานี้ จะมีเป็นพัก ๆ ไปอย่างนี้นะ จะว่าแล้วไม่แล้วนะ เหมือนกับเรารับประทาน มันยังขนาดไหนเพิ่มมาเรื่อย ๆ หนึ่งช้อนสองช้อนเพิ่มเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งอิ่ม อันนี้วาง ๑๐ ตันไว้อิ่มตรงนั้น อิ่มตามที่เรามีความมุ่งหมายในการช่วยชาติคราวนี้ ยังไงขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน จะเป็นเครื่องหมายของชาติไทยที่เรียกว่าช่วยชาติอย่างเต็มกำลังในสามสี่ปีมานี้ที่ฟื้นกันนะ เราจึงพยายามเต็มที่ ให้ได้เครื่องหมายของการช่วยชาติขึ้นมาว่า เอาทองคำเป็นหลักตั้งไว้เลยว่า ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ส่วนดอลลาร์นั้นจะได้แค่ไหนก็ตาม แต่เวลานี้ได้ ๗ ล้านแล้ว ทองคำก็ได้อย่างที่ประกาศให้ทราบตลอดมา นี่ละเราจะพยายามเหมือนกับเรารับประทาน เอา รับช้อนนี้ไม่พอ เอาช้อนนั้น ๆ อย่างที่เราตั้งกฐิน ๆ นี่คือเป็นวาระ เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะถึงจุด คือทองได้น้ำหนัก ๑๐ ตันแล้ว เรื่องการขวนขวายนี้ใครก็รู้กันเอง หยุดกันเอง

เวลานี้กำลังขวนขวายต่อชาติไทยของเรา ใครอย่าไปคิดเป็นอกุศลทำลายตัวเองและชาติของตัวเองนะว่า หลวงตารบกวนชาติบ้านเมือง ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจให้ดีนะ หลวงตาไม่มีอะไรรบกวน มีแต่ความเมตตา ถ้าลำพังให้ผู้นี้เป็นผู้ขวนขวายหาเอง จนกระทั่งตายมันจะจมทั้งเมืองไทย มันจะไม่ได้ นี่ละถ้าจะปล่อยให้ผู้ใดผู้หนึ่งช่วยชาติซึ่งจะจมทั้งชาตินี่ ไม่มีใครสามารถ จึงต้องรวมหัวกัน ๆ แล้วก็มีหัวหน้าเป็นผู้นำ ๆ เป็นอย่างนั้นนะ นี่ทางด้านธรรมะก็คือหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย จึงกรุณาอย่าได้คิดไปนะว่าหลวงตากวนบ้านกวนเมือง นี้เป็นเรื่องของความชั่วช้าลามกสิ่งที่เป็นภัยจะกดชาติไทยของเราให้จม ถ้ามีความคิดอย่างนี้จะเสียจริง ๆ

ถ้ามีความกระปรี้กระเปร่าที่มีผู้นำ แล้วต่างคนต่างขวนขวายเพื่อชาติของตัวเอง อย่างนั้นถูกต้อง เพราะฉะนั้นเรื่องผ้าป่าที่ไปตั้งตรงไหน ๆ บริษัทใหญ่ ๆ ที่ในกรุงเทพไปตั้ง ลูกศิษย์เขามาเล่าให้หลวงตาฟัง บอก เอ้าตั้งเลย ๆ ใครดูถูกผ้าป่ากองนี้คือคน ๆ นั้นคนทรยศชาติ คนทำลายชาติ เราว่าอย่างงี้เลย เป็นข้าศึกของชาติอย่างร้ายแรง กองผ้าป่านี้เหมือนกับเทวดามาตั้งกึ๊ก ๆ ฉุดลากชาติไทยของเรา รู้ตัวแล้วยังว่าคุณเป็นใคร ผ้าป่านี้เป็นผ้าป่าฉุดลากชาติไทยขึ้นจากหล่มลึกนะ จึงบอกว่าให้ตั้งได้เลย เราบอกอย่างงี้นะ แล้วต่างคนต่างเต็มอกเต็มใจที่จะช่วย เมื่อมีผู้มาเปิดทางให้ ๆ เรามีมากน้อยเพียงไรช่วยกัน ๆ แล้วขึ้นได้เป็นลำดับ

คิดดูซิเวลานี้ทองคำเราได้ตั้ง ๕ ตันกว่าแล้ว ก็ยังขาดอยู่อีก ๔ ตันกว่าที่จะครบจำนวน ๑๐ ตัน เวลานี้ขาดอยู่ ๔ ตันกว่า จึงได้อุตส่าห์พยายามขวนขวาย จึงได้ให้มีงานนั้นงานนี้ขึ้น งานรวมน้ำใจ รวมสมบัติเข้าหนุนคลังหลวงของเรา กรุณาทราบตามนี้ทุก ๆ ครั้งไปนะ ถ้าหากว่ายังไม่ถึงจุดของเราที่ต้องการแล้ว เราจะต้องพยายามเป็นพัก ๆ อย่างนี้แหละ เช่นวันสองวันนี้จะมีกฐินขึ้นที่วัดป่าบ้านตาด กฐินนี้เพื่อคนทั้งชาติเลยเชียว เพราะฉะนั้นใครอยู่ที่ไหนจึงกรุณาให้ทราบว่า กฐินนี้เป็นกฐินรื้อฟื้นชาติของตนเอง ให้ต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามทุกคน ไม่งั้นไม่ได้นะ

ไอ้ตัวทำลายมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหน อย่าเอามาสนใจ มันคอยแทรกนั้นแทรกนี้ คอยกีดคอยขวางแล้วก็คอยทำลายอีกด้วย ไม่คอยกีดขวางเฉย ๆ คอยทำลาย ๆ พวกนี้เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อชาติไทยมากทีเดียว หลวงตานี้สะดุดกึ๊ก ๆ พอได้ยิน แต่เฉย สะดุดคือหมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องความผิดที่กระเทือนมากต่อชาติไทย ๆ รับทราบ ๆ กระเทือนกึ๊ก ๆ คือมันมาบทรุนแรง เป็นความเสียหายต่อชาติไทยของเราขนาดไหนคำพูดเช่นนี้ ความเห็นเช่นนี้ การกระทำเช่นนี้ ความเป็นภัยของพวกนี้เป็นภัยต่อชาติไทยขนาดไหน มันจะตามทราบทันที ๆ เวลานี้เป็นโอกาสที่จะพูดก็พูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบเสีย

คราวนี้ได้ตั้งใจและได้ประกาศออกให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันแล้วว่า การมอบทองคำคราวนี้ ตรงกับวันธนาคารแห่งชาติไทยของเราซึ่งจะมีขึ้นวันที่ ๑๐ ธันวา ทางธนาคารก็มาติดต่อกับเราอีก เรียกตรง ๆ เลยว่าขอให้เป็นเจ้าภาพด้วยกัน หรือจะพูดเป็นความถนัดใจของพวกนั้นก็ว่าเป็นนายหัวหน้าเขานั่นแหละ เข้าใจไหม คนอื่นเขาไม่เคารพ ครูบาอาจารย์เขาเคารพใช่ไหมล่ะ นั่นแหละเรื่องราว เราจึงได้เข้าไปร่วมในงานนี้ แล้วงานนี้จะมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราอย่างน้อยให้ได้ ๕๐๐ กิโล นี่ได้ประกาศไว้แล้วให้ได้ ๕๐๐ กิโล จึงต้องหมุนติ้ว ๆ ได้มาเท่าไรริบรวม ๆ เข้าหากัน ๆ สมบัติของเราก็มีอยู่ ๒ ภาค คือ

ภาค ๑ เป็นทองล้วน ๆ เรียกว่ากฐินทองคำล้วน ๆ

ภาค ๑ กฐินทองคำด้วยเงินสด ส่วนที่เป็นเงินสดนั้นเข้าธนาคาร ๆ รอจังหวะ เงินสดนี้ไม่ว่าทางกรุงเทพฯ ไม่ว่าทางไหนเข้าธนาคารทั้งนั้น รวมไว้ พอกฐินผ่านไปเรียบร้อยแล้ว เอ้านับ คือเอานี้เข้าธนาคารเสียก่อน พอกฐินผ่านไปเรียบร้อยแล้ว เงินสดมีเท่าไรเข้าธนาคารไว้ก่อน ๆ ทองคำก็รวบรวมมา เมื่อมากพอสมควรทางนี้ก็จะส่งเข้าไปกรุงเทพ พอรวบรวมเรียบร้อยแล้วจะถอนเอาเงินสดทั้งหมดที่เข้าสู่ธนาคารเอาไว้ ออกมาทั้งหมดในบรรดาเงินกฐินทองคำนี่นะ เอาออกมาทั้งหมดแล้วไปซื้อทองคำทันที ได้เท่าไร ๆ ทีนี้มาบวกกันอีกกับทองคำที่ได้มาแล้วนั้น ขาดเหลือเท่าไรนั้นละจะดิ้นอีกนะ คือถ้าไม่ถึง ๕๐๐ กิโล ดิ้นใหญ่เลย

นี่ละจุดนั้นจุดที่จะยุติกันจุดนั้นในครั้งนี้นะ ให้ได้ ๕๐๐ กิโล ถ้าหากว่าได้ ๕๐๐ แล้วเราก็เย็นใจ แล้วก็จะรวมทองคำทั้งหมดนั้น ได้เท่าไรทีนี้ชัดเจนแล้ว เอ้า ๕๐๐ กว่าไปเท่าไร กว่าเท่าไรก็ตามในการมอบครั้งนี้ เราจะเอาเข้าหมดเลย ๕๐๐ กว่าก็กว่าไปเลยคราวนี้ จะไม่หักเอาไว้ นอกจากทองเรี่ยราดอะไรก็ไม่หลอม เอาไว้เพื่อข้างหน้า กรุณาทราบตามนี้

วันที่ ๑๐ เป็นวันที่จะมอบทองคำ และดอลลาร์แน่ใจว่าจะตามกันไปไม่ต่ำกว่า ๒ แสน ระยะนี้ได้ดอลลาร์เพียง ๒ แสนกว่าเล็กน้อย กว่าจะไปถึงธันวานี้มันก็หลายวันอยู่ ถ้ามันจวนเข้าไปหา ๓ แสนแล้วก็ขยับใหญ่ให้ได้ ๓ แสน คราวที่แล้วยังขยับเข้าไปถอนเอาเงินในโครงการมาตั้ง ๑๐ ล้าน มาซื้อดอลลาร์ เพราะมันไม่ครบ ๓ แสนละซิ ไปคว้าเอาเงินในโครงการมา ๑๐ ล้าน มาซื้อทองคำเข้าพอดี ๓ แสน เข้าพร้อมกันกับมอบทองคำที่แล้วนี้ อันนี้ก็เหมือนกันหากพอขยับได้จะขยับ ถ้าไม่พอขยับได้เท่าไรก็จะเอาเข้าเท่านั้น แต่จะค่อนข้างแน่ใจอยู่นะว่าจะได้ถึง ๓ แสน เวลานี้ก็เริ่ม ๒ แสนกว่าแล้ว กว่าไม่มากก็มันจะเพื่อมาก ๆ ไปเรื่อย ๆ ให้ไปเป็นคู่กัน ทองคำ ดอลลาร์ เคียงข้างกันไปทุกครั้งที่เราได้มอบทองคำทีไร ดอลลาร์นั้นไม่เคยพรากจากทองคำไปนะ ติดตามกันไป ๆ กรุณาทราบเอาไว้ ยังไงทองคำต้องให้ได้ ๕๐๐ กิโล ส่วนดอลลาร์นั้นคู่เคียงกันไป แต่ ๒ แสนนั้นแน่ใจ เพราะมันเลย ๒ แสนไปบ้างแล้ว นี่ละเอาเข้าเป็นระยะ ๆ เวลา

เรารักชาติของเรา เราสงวนชาติของเรา ชาติของเราบกพร่องตรงไหนเราจะนอนใจไม่ได้ เราต้องหนุนเข้ามา ๆ ดังพี่น้องทั่วประเทศไทยที่รวบรวมกันตลอดมา มีวันที่ทอดกฐินนี้เป็นสำคัญอีกวันหนึ่ง ประหนึ่งว่าทั่วแผ่นดินไทย ทางโน้นส่งมาทางนี้ส่งมา มิหนำซ้ำยังจะบริจาคมาทางโทรศัพท์กันอีก นี่เพื่อหนุนชาติไทยของเรา เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายให้มีความรู้สึกตามหลักความจริงว่า เราเป็นชาติไทย เรารักชาติไทย ดูแลชาติไทย ความบกพร่องของชาติไทยมีอะไรบ้าง เวลานี้ก็มีดังที่ผู้นำคือหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย สมบัติเงินทองของเรารู้สึกว่าบกพร่องทางคลังหลวงมาก หมุนทางนี้เข้าไปเพื่อให้อุ่นหนาฝาคั่งขึ้นมา เพราะฉะนั้นจึงต่างคนต่างขวนขวาย เมื่อได้ตามจุดมุ่งหมายแล้วหายใจโล่งทั่วประเทศไทย นี่ละให้จำตรงนี้ให้ดี

การนำพี่น้องทั้งหลายนี้ เราก็ทดสอบทั้งกำลังวังชาทุกอย่าง ธาตุขันธ์เป็นสำคัญ คำว่ากำลังคือธาตุขันธ์ มันแก่มาแล้วมันไม่ค่อยเอาไหน เทศน์ก็หลงหน้าหลงหลังแล้วเดี๋ยวนี้ แต่ความอุตส่าห์พยายามกับความเมตตาที่ครอบไว้นี้มันแรง จึงต้องบืน เจ้าของจะเป็นจะตายที่ไหนไม่ทราบ ยังประกาศอยู่ว่าทองคำให้ได้ ๑๐ ตัน ๆ เธอจะตายเมื่อไหร่น่ะ ซักเข้ามานี้ติดนะ ติดเลย นี่มันเหมือนจะไม่ตาย มันจะหมุนแต่ทองคำเพื่อชาติของเรา ต้องเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกคน ๆ

ที่ว่าโรงพยาบาลนั้นได้เท่านั้นเท่านี้ เราก็พูดไปตามที่เราประมาณ ๆ จากการเสียสละของเราไป เราไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีจริง ๆ ตามที่จ่ายไปเท่าไร ๆ ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ๆ เราไม่ได้ลง แต่เงินทั้งหมดมันออกจากเราทางนั้น ๆ เราจึงประมาณ พอประมาณได้ ที่เขามาบอกว่าอุดร ๕๕ ล้านว่างั้น เราประมาณว่า ๖๐ ล้าน เห็นไหมผิดกันไกลไหมล่ะ ไม่ได้ไกลนะเงิน ๕๕ ล้าน ๆ

อ่านธรรมะหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่ www.luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก