หลวงตามหาบัว สงเคราะห์ศูนย์รักษาตา นครหลวงเวียงจันทร์
วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เวลา 10:00 น. ความยาว 62.21 นาที
สถานที่ : ลาว
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

หลวงตามหาบัว สงเคราะห์ศูนย์รักษาตา นครหลวงเวียงจันทร์

(ศูนย์ปินปัวและรักษาสุขภาพตา)

และ เยี่ยมสถานทูตไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1 สิงหาคม 2548


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก