ธนบัตรปลอมไม่มีใครยอมรับ
วันที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ธนบัตรปลอมไม่มีใครยอมรับ

เราเสียสละจะเรียกว่า เป็นนักเสียสละก็ได้ เราไม่สงสัยในตัวเรา คือเราไม่มีอะไรจะติดหัวใจว่านี้เป็นของเรา ได้มาปั๊บนี้พร้อมที่จะออกๆ พอได้ปั๊บออกๆ เราช่วยอย่างนั้นตลอดมา ที่ไหนที่ตั้งขึ้น(สถานีวิทยุ) ส่วนมากมักจะบอกมาและขอมาในตัวนั้นแหละ ตั้งขึ้นรวมยอดเงินแล้วได้เท่านั้น ยังขาดอยู่เท่านั้น นั่นละที่ขาดเราเป็นคนให้ๆ ทั่วไปหมด เสียงธรรมเป็นเสียงเล็กน้อยเมื่อไร ส่งคนขึ้นถึงนิพพานสุดยอดแห่งความสุข นิพพานคือสุดยอดแห่งความสุข พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวง นี่ละการบริจาคทานเป็นธรรม เรื่องอรรถเรื่องธรรม เสียงอรรถเสียงธรรม ที่ออกทางวิทยุนี่ ออกไปแล้วมันฟังทุกวันๆ ต่อไปก็ค่อยซึมซาบเข้าไป ถ้ากิเลสไม่หนาแน่นเสียจริงๆ ซึมซาบเข้าถึงใจจนได้แหละ

คิดดูซิว่าลูกอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ต้องจ้างลูกไป ลูกไม่สนใจเสียงอรรถเสียงธรรม สนใจแต่เงิน เลี้ยงก็เลี้ยงแทบเป็นแทบตาย พอโตขึ้นมาแล้วยังไม่โต เลี้ยงอีก ทีนี้เลี้ยงอรรถเลี้ยงธรรมเข้าสู่ใจ ไม่ไปก็จ้างไป นั่นฟังซิ ไปอยู่ที่ไหนก็ตามในบริเวณวัดพระเชตวัน พระพุทธเจ้าแสดงธรรม ได้ฟังไม่ได้ฟังไม่ติดตามแหละ ให้เข้าไปในวัดพระเชตวันก็แล้วกัน พอขากลับมาก็ให้รางวัล พ่อจ้าง เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด ทุกสิ่งทุกอย่างปรนปรือเสียเต็มเหนี่ยว พอโตขึ้นมาแล้วจะเลี้ยงทางจิตใจ จิตใจไม่มีธรรมมืดตื้อ ต้องจ้างไปวัดไปวา

ทีนี้เวลาฟังหลายครั้งหลายหน ก็มันนานต่อนาน จ้างทุกวัน เวลาไป-ไปนอนที่ไหนก็แล้วแต่พ่อไม่ได้ติดตาม ขอให้ไปอยู่ในเขตวัดเชตวันก็แล้วกัน ทีนี้พอไปแล้วก็ฟังเสียงทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเชตวัน ส่วนมากเป็นเสียงธรรมละซิ เฉพาะอย่างยิ่งเป็นเสียงศาสดาองค์เอก ทรงแสดงธรรมให้แก่ประชาชนทั้งหลาย วันนั้นมันเข้าไปสัมผัสละที่นี่ สัมผัสก็ทำให้เกิดความสนใจติดตามฟัง ค่อยคืบคลานไปเรื่อยๆ พอใจๆ จนกระทั่งดื่มด่ำในธรรม โถ อย่างนี้เองที่พ่อจ้างมาฟังธรรม ธรรมเป็นอย่างนี้เอง

พอกลับไปบ้านละอายพ่อ เพราะพอออกจากวัดก็ตรงเข้าไปเอารางวัลจากพ่อ พ่อให้รางวัลทุกวันๆ ที่ไปวัด ไปวัดเท่านั้นแหละให้รางวัลแล้ว วันนั้นมาอายพ่อ เปิดหนีไปที่อื่นไม่ให้พ่อเห็นหน้า พ่อก็ถาม นายกาลไปไหนเขาเคยมาเอารางวัลทุกวัน เขาหลบหน้าไปไหนไม่รู้แหละ เวลาตามตัวมาถามว่าอายพ่อ แหมคิดถึงคุณพ่อละที่นี่ คุณของพ่อ พ่อนี้มีคุณเหลือล้นพ้นประมาณ เวลาเกิดมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักเดียงสาภาวะ เป็นเหมือนสัตว์เหมือนกบเหมือนเขียด พ่อก็เลี้ยงมาจนเป็นผู้เป็นคน แต่ยังไม่เป็นคนมีธรรมแทรก แล้วก็เลี้ยงดูทางด้านอรรถธรรมอีก คือจ้างไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้า

ทีนี้พอธรรมเข้าสู่ใจ ซึมซาบเข้าสู่ใจ รื่นเริงบันเทิงพอใจในธรรมกลับอายพ่อ และเห็นคุณของพ่อ พ่อเลี้ยงดูมาจากโน้นๆ ยังบกพร่องทางด้านธรรมะ พ่อก็พยายามส่งเสริมทางด้านธรรมะจนเป็นที่พอใจ นี่ละการฟังอรรถฟังธรรม ฟังหลายครั้งหลายหนหากเป็นไปได้ เหมือนของสกปรกติดนิดติดหน่อย ติดมากต่อมากเปื้อนหมดทั้งตัว เครื่องแต่งตัวก็เปื้อนหมดเลยถ้าติดมากต่อมากหลายครั้งหลายหน การชะล้างก็เหมือนกัน ชะล้างแล้วชะล้างเล่ามันก็สะอาดได้ จิตใจของเราชะล้างจากมลทินคือกิเลสตัณหามืดบอด ปิดนรกอเวจีบาปอะไรไม่ให้เห็น แต่บังคับให้ทำอยู่ในใจของมัน ให้พอใจในการทำความชั่ว แล้วเปิดทางนรกให้ ว่านรกไม่มีแหละ หากเปิดทางไว้ นี่คือทางไปนรก ไปก็โดนเอาๆ ทีนี้เวลาโดนเข้ามันสายเสียแล้วๆ พวกเราอย่าให้เป็นประเภทสายเสียแล้ว

กิเลสมันเปิดทางให้ออก ความดีดความดิ้นของกิเลสมันจะดีดดิ้นอยู่ภายในตลอดเวลาไม่มีเวลาบกบาง เราจะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งใดก็ตาม แต่อารมณ์ของจิตไม่มีทางสมบูรณ์ มีแต่ความหิวโหยอยากคิดอยากปรุง อยากรู้อยากเห็น อยากได้นั้นได้นี้ อยากตลอดๆ นี้ความหิวโหยของกิเลส อันนี้ไม่มีเวลาบกบาง ไม่ว่าคนทุกข์คนมีคนจนแบบเดียวกันหมด เพราะอยู่ในจิตด้วยกัน ทีนี้มันก็ดึงลงนรกไม่ให้รู้ ธรรมะก็ฉุดลากขึ้นๆ ธรรมะของคนตาเลิศเลอ ตา โลกวิทู รู้แจ้งทุกอย่าง กิเลสปิดไว้ ธรรมะเปิดออกๆ กิเลสปิดไว้ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มี ธรรมะเปิดออกๆ ไม่มียังไง นี่ๆ บอก เท่ากับบอกอย่าทำชั่ว นรกอยู่กับความชั่วนะ ความทุกข์ทั้งหลายอยู่กับความชั่ว ไม่อยู่ที่ไหน ถ้าไม่ต้องการความทุกข์อย่าทำชั่ว นั่นพระพุทธเจ้าบอก ถ้าไม่ทำนี้แล้วไม่มีอะไรมาติดเราได้แหละ ความชั่วความทุกข์ไม่มี นั่น ถ้าทำนี้แล้วยังไงก็หนีไม่พ้นต้องเป็น ธรรมะสอนหลายครั้งหลายหน

เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม ที่ว่าพุทธกิจ ๕ เห็นไหม ประจำองค์ศาสดาของเรา ไม่มีใครทำแทนได้ พอบ่าย ๔ โมง ๕ โมง ประทานพระโอวาทแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมา พอตกค่ำ บาลีมีแต่เราไม่ยกมา เอาเนื้อความมาเลย พอตกค่ำมาก็ประทานโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน เลยจากประทานพระโอวาทพระสงฆ์แล้ว ตอนเที่ยงคืน นั่น ถ้าว่าตามนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนว่าไม่ได้ทรงพักผ่อนเลยละ อฒฺฑรตฺเต เทวปญฺหากํ ตั้งแต่เที่ยงคืนล่วงไปแล้ว แก้ปัญหาและเทศนาว่าการสอนพวกทวยเทพ เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม รวมอยู่ในทวยเทพทั้งนั้น ในระยะนั้นสอน

เวลาสอนพวกทวยเทพ เรื่องมนุษย์มนาสัตว์ทั้งหลายไม่เกี่ยว สอนพวกทวยเทพอย่างเดียว สอนมนุษย์สอนประชาชนก็ธรรมะประชาชน สอนพระก็เป็นธรรมะของพระเป็นขั้นๆ ขึ้นไป สอนเทวบุตรเทวดาก็เป็นธรรมะประจำเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมเป็นขั้นๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ นี่เที่ยงคืน ทีนี้พอปัจฉิมยามค่อนคืนไปแล้ว ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก พระญาณนี่สำคัญมากนะ ที่ว่าพระญาณหยั่งทราบ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก จิตใจนั่นละเล็งเข้าไปหาใจ ไม่ได้เล็งไปดูร่างกายสังขารอะไร เล็งไปดูจิตใจของสัตวโลก

เพราะแต่ละคนๆ มีใจครองมีใจเป็นใหญ่ จะพาไปดีไปชั่วไปสุขไปทุกข์อยู่ที่ใจ ใครมีอุปนิสัยปัจจัยพอที่จะสัมผัสกับอรรถกับธรรมได้บ้าง และเป็นผู้มีอุปนิสัยปัจจัยเต็มที่ควรจะได้หลุดพ้นจากทุกข์จากพระโอวาท พระองค์ทรงเล็งญาณดูชัดเจนแล้ว ไปก็เทศน์โปรด ถ้ารายใดที่จะได้รับมรรคผลนิพพานอย่างรวดเร็ว และจะตายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน พระองค์ก็รีบเสด็จไปผู้นั้นก่อน จากพระญาณที่ทรงหยั่งทราบไว้เรียบร้อยแล้ว พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น เราจะไปลบได้ยังไง นี้คือธรรมอันเอกของศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ ปฏิบัติต่อสัตว์โลกทั้งหลายแบบเดียวกันหมด ท่านสอนมีแบบมีฉบับนะ ไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าอย่างพวกสัตว์โลกทั้งหลายที่หูหนวกตาบอด ไปที่ไหนชนดะไปเลย เขาไม่ชนเราชน เพราะเขาตาดีเราตาบอด

คนตาดีไปที่ไหนปลอดภัยๆ คนตาบอดไปที่ไหนตกเหวตกบ่อหน้าผากแตกมาแหละ ชนนั้นโดนนี้ พวกตาบอดโดนแต่บาปนะ ที่ว่าชนนั้นชนนี้คือไปทำแต่บาปเสียมากกว่าการทำบุญ คนตาดีจะเสาะแสวงหาแต่ความดีงาม ขวนขวายความดีใส่ตน แคล้วคลาดปลอดภัย ไปก็เป็นสุข ต่างกันอย่างนี้

พระพุทธเจ้าสอนพวกทวยเทพทั้งหลายแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก อย่างนี้เป็นประจำ จึงเรียกว่าพุทธกิจ ๕ งานของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ พอตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาต นี่ก็เป็นตอนสำคัญ ไม่ว่าแต่มนุษย์เรา เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมสาธุการรอบพระองค์ละไปไหนก็ดี แต่นี้ตาเรามันไม่เห็น ตาพระพุทธเจ้ากับตาสาวกผู้เชี่ยวชาญเห็นหมด บรรดาเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมห้อมล้อมพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปไหนๆ พวกตาบอดก็ไปตามแบบตาบอด พวกตาดีก็ไปแบบตาดี เสด็จไปไหนเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังแม้นิดหนึ่งก็ตาม มีอานิสงส์มากมายก่ายกองเวลานั้น เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง ได้เห็นและได้ยินได้ทำบุญให้ทานกับท่าน มีอานิสงส์อย่างมากมายเช่นเดียวกันหมดเลย

ท่านว่า ปุพพเณฺห ปิณฺฑิปาตญฺจ ตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาต ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชา ได้ทำบุญให้ทานกับพระองค์ กิจ ๕ ประการพระองค์ไม่ทรงละนะ ทรงทำตามแบบตามฉบับตามหลักความจริงทุกอย่างไม่แปลงไม่ปลอม ตรงแน่วๆ คือธรรมสอนโลก ที่ศาสดาเป็นผู้นำธรรมออกไปสอน มีความถูกต้องแม่นยำเสมอกันหมด ไม่ว่าธรรมขั้นใดภูมิใด แนะสิ่งใดออกมาเป็นความถูกต้องทั้งนั้น คำว่าสวากขาตธรรม คือธรรมนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว ที่สั่งสอนแนะนำนั้นชอบทุกอย่างแล้ว อย่าฝ่าอย่าฝืน ความหมายว่างั้น

เทียบเหมือนต้นไม้ต้นนี้ ต้นนี้เป็นต้นลำของมัน ทีนี้กิ่งก้านแตกออกไป กิ่งใหญ่กิ่งเล็ก แตกออกไปจากต้นไม้ต้นนี้ กิ่งไหนๆ ก็คือกิ่งไม้ต้นนี้ๆ พระโอวาทคำใดที่สอนออกไปเท่ากับกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ สอนออกไปเป็นความชอบธรรมๆ ถูกต้องดีงามเหมือนกันหมด ความหมายว่างั้น ให้พากันปฏิบัติ อย่าเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นปลีกเป็นย่อยไม่สำคัญ สำคัญตามส่วนแห่งธรรมที่มีแง่หนักเบาแห่งบาปแห่งบุญที่มีแง่หนักเบาต่างกัน ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ

เวลาจิตมันรับกันนี้มันไม่ได้ทูลถามพระพุทธเจ้านะ เราพูดจริงๆ ตัวของเราเท่าหนูนี้มันจ้าขึ้นพูดได้เลยจะว่าไง มันเป็นอยู่ในหัวใจ ใครจะมาคัดค้านต้านทานไม่ได้ ความรู้ตามหลักความเป็นจริงที่มีอยู่ในสภาวธรรมทั้งหลายนี้ พระสาวกเต็มภูมิของตัวเอง รู้เห็นแล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า มันจ้าขึ้นนี้แล้ว เพราะใจเป็นนักรู้ รู้เปิดรู้เผยรู้สิ้นกิเลส มันรู้แจ้งรู้ขาวดาวกระจ่างไปหมด นั่นละท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้น พวกเรามันบอดมันหนวก

เกิดมาพอรู้เดียงสาภาวะแล้วจับยัดเข้าโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปเรื่อยๆ ไปกินไปเลี้ยงกันอยู่อนุบาล เลี้ยงกันไปๆ จนถึงชั้นสูงต่อสูงฟาดขึ้นดอกเตอร์ดอกแต้ไป ฟังซิ นี่ความรู้ของกิเลสนะ ความรู้ของธรรมกับความรู้ของกิเลสต่างกันมาก ความรู้ของกิเลสผู้อยู่ในวงวัฏฏะจะต้องศึกษาเล่าเรียนวิถีทางเดินของวัฏวน ดำเนินเพื่อการครองชีพ เพื่อความเป็นอยู่ ให้มีความสงบร่มเย็น นี่ความมุ่งหมายของหลักวิชา ทีนี้ไปเรียนมาแล้ววิชาเป็นวิชากิเลสต้องเข้าตัว เห็นแก่ตัวเสมอ เรียนมามากมาน้อยแทนที่จะไปทำประโยชน์ให้โลก กลับย้อนเข้ามาเห็นแก่ตัวๆ

เพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเท่าไร นี่เราไม่ได้ตำหนิทุกคนนะ ผู้มีธรรมเราไม่ตำหนิ เราชมเชย ส่วนมากมีแต่ผู้สกปรกมอมแมม ไปเรียนมาอะไรๆ เหมือนกันกับไปเรียนวิชาหมาเข้าถาน ไปเรียนได้มามากน้อย วิชานี้มีละเอียดแหลมคมแยบคายๆ ที่จะนำมาเข้าถาน ในวงราชการก็ยกรัฐบาลขึ้นมา สถานที่ก่อความสกปรกอยู่สถานที่นี่ แล้ววงราชการงานเมืองต่างๆ ที่จะทำไปตามหน้าที่การงานของกฎหมายบ้านเมืองมันไม่ยอมทำ มันจะแฉลบเป็นความรู้ซ้อนๆ ซ้อนเข้ามาเรื่อยๆ ให้เป็นความเสียหายๆ ไปตรงไหนพวกความรู้มากๆ ที่ไม่มีธรรมในใจ จึงเป็นผู้ก่อกวนและผู้ทำลายมาก เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมากยิ่งกว่าคนธรรมดา นี่ความรู้ของวัฏวนอันเป็นความรู้ของกิเลสล้วนๆ

ถ้ามีธรรมเข้าแทรก คัดแยกออกไป ความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์แก่โลกมากน้อยทำ อะไรที่เป็นโทษคัดออกๆ ไม่ปฏิบัติ อันนี้ก็นำมาทำประโยชน์ได้ ผู้เช่นนี้เราไม่ตำหนิติเตียนนะ แต่ผู้ที่ไปเรียนวิชามาแล้ว เรียกว่าได้วิชาหมาเข้าถานเต็มตัว มาเรื่องอะไรมีแต่จะกอบจะโกยจะรีดจะไถด้วยหลักวิชาที่เรียนมาเป็นดอกเตอร์ดอกแต้นั้นแหละ เรียนมาแล้วก็กินบ้านกินเมืองกินตับกินปอดประชาชน เอาตับปอดประชาชนเป็นอาหารว่าง ไปที่ไหนเบ่งๆ อาศัยอำนาจกฎหมายว่าเป็นอันใหญ่โต มันซ้อนกฎหมายๆ เข้ามาๆ กินบ้านกินเมืองกินตับกินปอดประชาชน

หน่วยราชการต่างๆ ส่วนมากมักเป็นอย่างนั้น ก็เรามีลูกศิษย์ลูกหาทุกกระทรวง คนดีมีคนชั่วมี อันคนชั่วเขาไม่มาพูดให้ฟังแหละ แต่คนดีเขาพูด เขาอดทนไม่ได้ ลาออกก็มีเยอะ คือทนไม่ไหว ทนความสกปรกหมาเข้าถานไม่ไหว เข้าไปโกยตั้งแต่ส้วมแต่ถานมากินมากลืนท้องป่องไม่ยอมออก จับหางดึงออกแล้วยังไม่ยอมออกถ้าท้องยังไม่ป่อง ทีนี้ท้องก็ไม่รู้จักป่องจักอิ่มจักพอสักที สุดท้ายหางขาดท้องก็ยังไม่พอ กินกันอยู่เรื่อยๆ จึงสกปรกมากที่สุด

เฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเรานี้ กระเทือนหัวใจพี่น้องชาวไทยกันทั่วประเทศ ออกจากที่ไหน ออกจากวงราชการ เรื่องสกปรกอยู่ในวงราชการ เฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในวงรัฐบาล เที่ยวหาตีหาต้อนหาบีบบี้สีไฟด้วยอำนาจป่าเถื่อนนั้นแหละ นี่ก็ทราบว่ากำลังจะเข้าบุกคุณหญิงจารุวรรณ ประชุมปรึกษากันอะไรก็ไม่ทราบ จะเป็นสภาไหนรัฐมนตรีไหนเราก็ไม่ทราบนะ จะว่าเป็นที่ประชุมของมหาโจรปล้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้เราเชื่อ นี่กำลังโจมตีคุณหญิงจารุวรรณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง คนนี้เป็นคนดี ทรงแต่งตั้งขึ้นแล้ว พวกนั้นแผนวิชามันแผนวิชาซ้อนๆ เข้ามาเรื่อย มันหากินด้วยแผนวิชาซ้อนๆ เข้ามา

ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระสังฆราชปลอมนี้ก็ซ้อนเข้ามา จากนั้นก็ซ้อนเข้ามา เดี๋ยวนี้กำลังซ้อนเข้ามาหาคุณหญิงจารุวรรณ นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ซึ่งเป็นมหาคุณต่อโลกต่อสงสารในชาติไทยเรา ใครจะเป็นอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกล้วนๆ ไม่เคยปรากฏก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใด แต่ในวงราชการเสียเอง รัฐบาลเสียเองเป็นหัวหน้า มีตั้งแต่เรื่องทำความบอบช้ำให้แก่จิตใจประชาชน มิหนำซ้ำยังจะโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พังลงจากพระราชอำนาจ พังลงจากราชบัลลังก์อีกก็ได้ นี่กำลังตีเข้าไปหาคุณหญิงจารุวรรณ นี้เราทราบจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เล่าให้ฟัง

ประชุมกันเสนอขอให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธย เซ็นให้ พระองค์พิจารณาดูเหตุผลกลไกนี้ ถ้าเซ็นไปจะเป็นความเสียหายอย่างนั้นๆ พระองค์ไม่เซ็น ไม่เซ็นทางนี้ก็โจมตีบุกขึ้นมา ฟังว่าไปหาเอากุญแจผีที่ไหนบุกเข้าไปห้องคุณหญิงจารุวรรณ นี้เราพูดตามที่เราได้ยินได้ฟังมา ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเซ็นไม่เซ็น แล้วบุกแบบอื่นอีก นี่มันซ้อนเข้ามาอย่างนี้นะพวกนี้ แล้วห้องคุณหญิงจารุวรรณ ฟังว่าไปหากุญแจผีมาจากไหนเปิดเข้าไป จะไม่ยอมให้คุณหญิงจารุวรรณไปทำงาน คุณหญิงจารุวรรณเป็นคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามของแผ่นดินไทย ทำงานเพื่อแผ่นดินไทย ไม่ให้ขึ้นไปทำงาน

พวกนี้กำลังบุก พวกมหาโจรในวงราชการ ในวงศาสนา ในวงรัฐบาลนี้ละกำลังเป็นอยู่บัดนี้ จริงหรือไม่จริงเราได้ยินมาอย่างนี้ เราไม่เคยโกหกใคร ไม่เคยทำความชั่วช้าเสียหายแก่ผู้ใด เราเอาธรรมออกสอน นี้ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ ผิดถูกชั่วดีเราก็พูดตามหลักความจริงอย่างนี้ เวลานี้คุณหญิงจารุวรรณกำลังถูกโจมตี กำลังจะพังลงสถานที่ทำงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรากำลังจะถูกเขาพังลงจากพระราชอำนาจทุกอย่าง เขาจะเอาอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ เปรตๆ ผีๆ มากินบ้านกินเมืองตลอดไป จะไม่ให้มีคนดีในโลก ใครดีที่ไหนคนดีที่ไหน จะพากันพร้อมไปทำลาย สั่งสมคนชั่วให้มากขึ้นๆ

บ้านเมืองนี้เราก็ไม่สงสัย ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นมูตรเป็นคูถไปหมดเลย หาคนดีไม่ได้ มีคนดีโผล่ขึ้นมาก็เอาไฟเผาๆ ทำลายๆ มีแต่คนชั่วเสริมตัวขึ้นมาเรื่อยๆ เต็มไปหมดเวลานี้ ไปที่ไหนมีแต่พวกสกปรกๆ รัฐมนตรีที่ประชุมสภานั้นสภานี้สภาไหน ครั้นเอาออกมาก็เป็นอย่างนี้ละออกมา มีแต่พรรคพวก มีมากลากกันไปๆ พวกมากขนาดไหนก็ตามมีความหมายอะไร

ธนบัตรใบละหมื่นละแสนละล้านก็เอามาซิน่ะ ถ้ามันปลอมแล้วมีความหมายอะไร ธนบัตรที่จริงใบเดียวร้อยบาทสองร้อยบาทจริงตลอดๆ นี้เป็นธนบัตรที่โลกยอมรับกัน ธนบัตรปลอมไม่มีใครยอมรับ ไอ้ความสกปรกโสมมนี้ใครจะยอมรับ มันออกมาจากสถานที่ใด รัฐบาลวงราชการหน่วยไหนก็ตามใครจะไปยอมรับ พวกปลอมพวกทำลาย พวกเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใครจะยอมรับ จะยกพวกมากเอาพวกมาใส่ๆ พวกโจรพวกมารมันดีอะไร พวกธนบัตรปลอมมันดีอะไร มันจะทำลายธนบัตรจริงให้เสียหายไปหมด

นี้หลักของธรรมพูดอย่างนี้ เราได้ยินมาอย่างนี้ เวลานี้คุณหญิงจารุวรรณกำลังถูกโจมตีจากมหาโจรทั้งหลายที่แสดงฤทธิ์เดชขึ้นมาด้วยวิธีการต่างๆ เริ่มตั้งแต่ประชุมกันแล้วบังคับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงปรมาภิไธย คือทรงเซ็นให้ พระองค์พิจารณาเหตุผลกลไก ไม่ควรเซ็น หรือควรเซ็น พระองค์จะพิจารณาตามลำพังพระองค์เอง เวลานี้ยังไม่เซ็น โอกาสอะไรหรือเหตุผลกลไกอะไรๆ อยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอง

พวกนี้มันร้อนมันรน มันจะกินจะกลืน มันหั่นหอมกระเทียมไว้หมดแล้ว มันจะเอาขึ้นเขียงๆ เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเขียงมันจะสับจะยำกินเลี้ยงกัน พวกเปรตพวกผีพวกกินไม่พอนี่ มันกินไม่ได้เวลานี้กำลังกระวนกระวาย เรื่องทราบออกมาอย่างนี้ ผู้อยู่ในสภา เราไม่ได้ตำหนินะว่าเป็นคนชั่วด้วยกัน คนดีก็มีแต่มีจำนวนน้อย ค้านเขาไม่ได้ ค้านพวกปลอมไม่ได้ ธนบัตรปลอมมีร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนมันจะตั้งตัวเป็นอำนาจ เป็นธนบัตรจริงขั้นมา ธนบัตรจริงนี้จะขับไล่ออกไป ให้เหลือแต่ธนบัตรปลอมเต็มโลกเต็มสงสารเต็มรัฐบาล เต็มหน่วยราชการต่างๆ สุดท้ายเต็มประเทศไทยเรา จะให้มีแต่มูตรแต่คูถเต็มบ้านเต็มเมือง

พูดแล้วเราสลดสังเวช เราเป็นธรรมสอนโลก การพูดอย่างนี้เราไม่ได้ไปเกี่ยวกับการบ้านการเมือง การสอนนี้เราสอนโลกที่มันสกปรกโสมม ขัดข้องตรงไหน ผิดตรงไหน ธรรมต้องสอนลงไปๆ นี่เราก็เป็นธรรมสอนโลก เราไม่ได้จับปรับไหมเอาโทษอะไรกับผู้ใด เขาจะทำตามไม่ทำตามเรื่องธรรมสอนกลางๆ ผิดถูกชั่วดีให้รู้ คนเราเมื่อต้องการเหตุผลเมื่อต้องการสารประโยชน์แก่ตนแล้ว ให้นำไปปฏิบัติเท่านั้นเอง ถ้าไม่นำไปปฏิบัติท่านก็ไม่ว่าอะไร ธรรมเป็นธรรมอยู่อย่างนั้น

พระพุทธเจ้าสอนโลก โลกจะทำตามไม่ทำตามพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาองค์เอกอยู่นั้น ถึงเวลานิพพานก็นิพพานไป มันเสียหายและได้ดิบได้ดีกับบุคคลผู้ฟังหรือปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามนี้เท่านั้น ธรรมนี้ก็เป็นธรรมสอนโลกเหมือนกันที่เรานำมาสอน ใครจะมาว่าเราเล่นการบ้านการเมือง การอะไรการส้วมการสกปรก การจับหางหมาเข้าถานลากออกต่างหากนี่นะ ลากออกจากถาน ชอบสกปรกมากพวกนี้ เลอะเทอะๆ เดี๋ยวนี้กำลังยิ่งหนาขึ้นไป

แต่ก่อนเราก็ได้พูดเตือนเข้าไปหาถึงนายกรัฐมนตรี ว่าประชาชนเขาไม่พอใจกับรัฐบาลชุดนี้ แล้วเขาก็ออกมา เดี๋ยวนี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับ แล้วก็มาประจัญบานกันตรงนี้ละ ตรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหัวใจของคนทั้งชาติ ปกครองแผ่นดินมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่เคยก่อความเสียหายแก่ผู้ใด ทรงบำเพ็ญมาโดยถูกต้องดีงาม เช่นทรงตั้งคุณหญิงจารุวรรณให้ทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตยุติธรรม แล้วเขาก็ซ้อนเข้ามา จะเอาคนอื่นจากที่ไหนไม่รู้เข้ามาทำแทนผู้นี้ ไล่ผู้นี้ออกหนี ให้พระองค์ทรงเซ็นให้ผู้นี้หนี พระองค์ไม่เซ็น

นี่กำลังบุกเข้าไป ฟังว่าไปหากุญแจผีกุญแจเปรตที่ไหน เข้าไปบุกห้องคุณหญิงจารุวรรณ ว่าอย่างนั้นนะ กำลังบุกเข้าไปจะเอาให้ได้อย่างใจพวกเปรตพวกผีนี่ มันมาจากสภาไหน สภานี้ไม่ใช่สภาโจรมาร เอาไปติดคุกติดตะรางไม่ได้เหรอ สภาเหล่านี้เป็นสภาของบุคคลผู้มีเกียรติที่ไหน สภาของมหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองต่างหาก จับไปมัดใส่คุกก็ได้นี่นะ จะเป็นอะไรสภาเหล่านี้ รัฐบาลเหล่านี้น่ะ ถ้าทำผิดต่อชาติบ้านเมือง เพราะเขาตั้งมานี้เขาหย่อนบัตรกันทั่วประเทศไทย บังคับให้หย่อนบัตร หย่อนบัตรเพื่อให้เป็นคนดี ให้นำประเทศชาติบ้านเมืองเป็นไปด้วยความสงบ

แต่มันตรงกันข้ามกลายเป็นรัฐบาลเป็นหน่วยราชการกินบ้านกินเมือง เป็นยักษ์เป็นผี เป็นเพชฌฆาตไปหมด ประชาชนเขาไม่พอใจ เดี๋ยวนี้ออกทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทย แล้วก็มาเข้าหูหลวงตาบัวนี่ละ เขาก็เชื่อความเป็นธรรมของหลวงตาบัว หลวงตาก็พูดด้วยความเป็นธรรม ผิดถูกชั่วดีให้พิจารณาตัวเอง การกล่าวนี้กล่าวตามได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ ถ้าผิดเราก็บอกว่าผิดตามที่ได้ยินฟังมา ขอให้พิจารณา เวลานี้กำลังเลอะเทอะ วงราชการเป็นที่หนึ่งที่เขาตำหนิเวลานี้ หน่วยราชการต่างๆ มีแต่หน่วยอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ เข้ามาบีบบังคับประชาชน ผู้ดีก็จำยอมๆ

แม้อยู่ในสภาหรืออยู่ในคณะรัฐมนตงมนตรี หรือสภาไหนก็ตาม ผู้ดีมีอยู่ไม่น้อย แต่เขาเอาคะแนนไหนมากเอาคนนั้น คะแนนมันมีกี่หมื่นกี่แสนจะมาเป็นของจริงทั้งหมด แล้วคะแนนของจริงมีเพียงสองสามรายนี้ปัดออกหมด มันเอาคะแนนปลอมขึ้นมาแล้วมาเหยียบชาติบ้านเมือง มีแต่พวกจอมปลอมพวกนักโทษ พวกมหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองอยู่ในรัฐบาล อยู่ในหน่วยราชการต่างๆ เวลานี้ประชาชนเขาพูดว่าอย่างนั้น ท่านทั้งหลายฟังเอาซิ ท่านทั้งหลายก็เป็นประชาชน เป็นอย่างไรได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากพวกนี้อย่างไรบ้าง หรือพวกนี้มาทำความดีงามอะไรให้ท่านทั้งหลายพอที่จะยกยอกันบ้างพวกนี้น่ะ เราก็พูดตามหลักความจริง วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

คุณหญิงจารุวรรณกระเทือนใจมากอยู่นะเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งด้วยความเป็นธรรม เห็นว่าคนนี้เป็นคนดี มันก็เรียนวิชาซ้อนเข้ามานี่ มาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเซ็น พระองค์ก็ยังไม่เซ็น การไม่เซ็นเป็นพระอัธยาศัยของพระองค์เอง จะบีบบังคับพระองค์ไม่ได้ ทีนี้เมื่อไม่ทันใจมันก็บุกเข้าไปแบบนี้ ตามที่ทราบมันหากุญแจมาจากไหนก็ไม่รู้ เปิดทางเข้าไปในห้องคุณหญิงจารุวรรณทำงาน นี้มันไม่ให้คุณหญิงจารุวรรณทำงาน มันจะทำเองพวกโจรพวกมหาโจร เราทราบว่าอย่างนั้น จึงพักไว้แค่นี้ก่อน

เรื่องราวเป็นอย่างไร ท่านทั้งหลายก็มีหูมีตามีใจจะได้ฟังกันตามลำดับลำดา เพราะชาติไทยเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ จะต้องได้ดูแลรักษารับผิดชอบเหมือนกันหมด ไม่ใช่จะปล่อยให้โจรให้มารมาบีบบี้สีไฟกินเหมือนเราเป็นหมา ชาติไทยนี้ไม่ใช่ชาติหมานะ ชาติคน ชาติแห่งชาวพุทธ มีเหตุมีผลดีชั่วทุกประการ ให้พากันพิจารณา สำหรับหลวงตาบัวก็วกๆ วนๆ ไปอย่างนี้แหละ พูดหลงหน้าหลงหลัง เขาบอกอะไรก็พูดตามเขาบอก ผิดถูกชั่วดีอะไรก็ให้ไปว่าผู้ที่บอกเรานะ ถ้าเขาโกหกหลวงตาบัวก็นำมาโกหก แล้วถ้าเขามาว่าหลวงตาบัวทำไมโกหก ก็เขาพาเราโกหกนี่วะ เราก็ไปอย่างนั้น เอาละพอ

วันนี้ว่าเทศน์ไม่มากมันก็มากอยู่นะ (มากครับ แล้วมีเกี่ยวกับเรื่องคุณหญิงจารุวรรณน่ะครับ) นี่ดุเดือดจุดนี้นะ กระเทือนทั่วประเทศไทย พวกนี้มันร้ายกาจมาก มันจะเหยียบ ภาษาให้เต็มยศกับความหยาบของมัน มันจะเหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรา ถ้าว่าพระเศียร มันเห็นว่าต่ำสุดแล้วเราก็เลยยกว่า มันจะเหยียบหัว เราก็เข้ารับละซิ รับด้วยความเป็นธรรม ประชาชนทั้งประเทศเขาเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวมานานเท่าไรแล้ว แล้วใครเขาไปเทิดทูนพวกเปรตพวกผีที่กินบ้านกินเมืองเวลานี้ ไม่ควรตำหนิจะตำหนิหาอะไร มันควรตำหนิต้องตำหนิเข้าใจเหรอ เอาละพอ

(อันนี้กระซิบ เขาไม่ได้หากุญแจผี เขาหากุญแจไม่เจอ เขาพังประตูเข้าไป) โอ๋ เขาพังประตูเข้าไป เอ้อ อันนี้ที่ไปบุกห้องคุณหญิงจารุวรรณนี้ ไม่ใช้กุญแจผี เขาบอกทีหลังนี้ว่าอะไร (เขางัดประตู พังประตูเข้าไปเลย) เขางัดประตูเข้าไปเลยว่างั้นนะ งัดประตูเข้าไปบุกไปปล้นคุณหญิงจารุวรรณ ไม่ให้ไปทำงานนั้น พวกมหาโจรจะทำงานแทน จะกินหมดเหล่านี้ไม่ให้มีเหลือเข้าใจไหม พวกสกปรกที่สุดนั่น เอาละพอ (อันนี้เสียงวุฒิสภาเสียงข้างน้อยฮะ เขากำลังเรียกร้องให้ผู้ชายที่ชื่อ วิสุทธิ์ มนตริวัต ถอนตัวเสีย อย่ามาแข่งกับคุณหญิงเลย เพราะว่าเสนอไปตั้งแต่ ๑๐ มิถุนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่โปรดเกล้าลงมา) ให้ถอนตัว (ให้ผู้ชายที่พวกแบงก์ปลอมเสนอไปถอนตัวเสีย)

ให้ถอนตัวซิพวกปลอม (พวกปลอมเสนอไปนั่นละฮะ) มันเข้าไปทำลายแบงก์จริง มันไม่ไปส่งเสริมนะไปทำลาย ให้ถอนออก ให้มีเหลือแต่แบงก์จริง (เขาให้หัวหน้าแบงก์ปลอมพิจารณาตัวเองด้วย) เอ้อ นั่นแล้ว เข้าใจหรือข้อเปรียบเทียบ แบงก์ปลอมกับแบงก์จริง มีเป็นล้านๆ ก็ไม่มีความหมาย แบงก์จริงมีใบเดียวเท่านั้น ยอมรับกันทั่วโลก อันนี้ใครจะไปยอมรับมันทั่วโลก มีแต่เขาปัดหัวมันออกเข้าใจไหม ยอมรับตั้งแต่ผู้ที่ถูกต้องดีงาม เช่นคุณหญิงจารุวรรณ นั่นรับ ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมารับด้วยกัน ไอ้พวกเปรตพวกผีที่เป็นปลอมๆแปลมๆ แล้วปลอมเป็นกาฝากมหาภัยนี้ด้วย ปัด ไม่รับ เอาละๆ ไป


รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก