กิเลสสิงใจ
วันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 8:15 น. ความยาว 29.33 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

กิเลสสิงใจ

ก่อนจังหัน

บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายให้พากันตื่นเนื้อตื่นตัวนะ ธรรมพระพุทธเจ้านี้เลิศสุดยอดแล้ว ในสามแดนโลกธาตุนี้มีธรรมเท่านั้นเลิศที่สุด ไอ้พวกกิเลสตัณหาพวกมูตรพวกคูถเดี๋ยวนี้มันกำลังครอบหัวคน ครอบหัวสัตว์ทั้งหลายไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย ธรรมไม่มีความหมาย ให้ฟื้นธรรมขึ้นมาเสียถ้าอยากมีความหมายในตัวเอง ถ้ามีตั้งแต่เรื่องกิเลสนี้ตายกองกันอยู่นี้ไม่มีความหมายนะให้ทราบเสีย อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี นั้นละกิเลสหลอกคน ดีเท่าไรๆ จมลงๆ ดีแล้วเหรออย่างนั้น อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี จมลงๆ เรื่อยๆ พาเจ้าของจมลง มันหลอกว่าดีๆ แล้วเจ้าของคล้อยตามมันก็จมลงๆ ธรรมเชิดขึ้นๆ ชูขึ้น อุ้มขึ้นหนุนขึ้น ให้พากันจำนะ

นี่จวนจะตายเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาก พูดให้มันชัดๆ เราจวนจะตายแล้ว นี่จ้าอยู่ในหัวใจนี้น่ะ พระพุทธเจ้าสดๆ ร้อนๆ อยู่ในนี้ ธรรมสดๆ ร้อนๆ อยู่ในหัวใจ ขอให้ฟื้นขึ้นมาเถอะน่ะ เข้าในหัวใจดวงใดจ้าทั้งนั้นแหละๆ อย่าพากันลืมเนื้อลืมตัวนะ เวลานี้กิเลสตัณหากำลัง ยิ่งเสริมกันขึ้นๆ เสริมเท่าไรยิ่งเหยียบลงๆ เหยียบเจ้าของผู้เสริมมันขึ้นนั้นแหละ ให้เอาธรรมเข้ามา ไม่มีอะไรที่จะแก้ความชั่วช้าลามกและกองทุกข์มหันตทุกข์เหล่านี้ได้นอกจากธรรมเท่านั้น ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

พระเราก็เหมือนกัน ยืนเดินนั่งนอนให้มีราคานะ มีราคาด้วยความเพียร สติธรรม ปัญญาธรรม นี้สำคัญมากที่สุดเลย ให้อยู่มีราคา นั่งก็มีราคา ยืน เดิน นอนมีราคา ถ้าปราศจากความเพียรเพื่ออรรถเพื่อธรรมซึ่งเป็นของมีค่ามากแล้ว ไม่มีละเรื่องราค่ำราคา เอาตรงนี้ให้ดี พากันจำนะ

เราจวนตายเท่าไรยิ่งเป็นห่วงมากเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลาย จะมาห่วงตัวเองแม้เม็ดหินเม็ดทรายเราบอกเราไม่มี หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ธรรมชาติที่เสาะแสวงหามาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันนี้เต็มภูมิแล้ว ไม่หาอีกแล้วว่างั้นเลย นี่ละเต็มภูมิ ธรรมเต็มภูมิ ความเลิศเลอเต็มภูมิ ความสุขเต็มภูมิทุกอย่าง ถ้าเรื่องกิเลสตัณหาก็แบบเดียวกันแหละ ทุกข์อะไรๆ ความลำบากลำบน ความล่มความจม เต็มภูมิๆ เหมือนกัน จะเอาอะไรให้เลือกนะ เวลานี้ยังไม่ตายพวกเราเลือกได้ อย่าพากันเพลินบ้าอยู่เฉยๆ ตำหนิแต่พวกกินเหล้าเมายาเป็นบ้า ไอ้บ้ากิเลสตัณหาเหล่านี้มันบ้าล่มบ้าจม บ้าเรื้อรังมากี่กัปกี่กัลป์แล้ว ให้ดูที่หัวใจเรามันดีดมันดิ้น วันหนึ่งๆ มันอยู่เฉยๆ ได้เมื่อไร ถ้าไม่มีธรรมเข้าไประงับมันจะหาความสงบไม่ได้นะ

พระเราให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดี เอาให้จริงให้จังทุกอย่าง ธรรมพระพุทธเจ้าเลิศหรือไม่เลิศ ที่ประกาศสอนโลกมาเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ ๒๕๐๐ กว่าปี เลิศหรือไม่เลิศ มันมีแต่ลมปากเฉยๆ นะเลิศๆ น่ะ มันไม่ได้ปฏิบัติธรรมพอธรรมจะเข้าสู่ใจว่าเลิศที่ตรงไหน พอเข้าสู่ใจเท่านั้นเลิศที่นี่ไม่ต้องหาที่ไหนแล้ว จำให้ดีทุกคนๆ อยู่ไปกินไปนอนไปวันหนึ่งมันเกิดประโยชน์อะไร ตายกองกันอยู่ในโลกนี้ มีแต่ความเพลิดความเพลิน เวลาตายแล้วมีค่ามีราคาอะไร มหาเศรษฐีก็เถอะ ตายกองกันแบบเดียวกับเราถ้าไม่เสาะแสวงหาความดี ทุคตะเข็ญใจก็เหมือนกัน มหาเศรษฐีเหมือนกัน ถ้านอนใจจมด้วยกันทั้งนั้น ถ้ามีธรรมในใจอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญ มหาเศรษฐีก็มหาเศรษฐีสมบัติ มหาเศรษฐีธรรมขึ้นไปด้วยกัน ทุคตะเข็ญใจก็กลายเป็นเศรษฐีธรรมขึ้นมาด้วยกันนั่นแหละ ให้พากันตั้งอกตั้งใจนะ

ในวัดนี้ก็รู้สึกเพ่นๆ พ่านๆ ทุกวี่ทุกวันทุกเวล่ำเวลา พวกอยู่ภายในครัวนี้ก็เหมือนกัน มันเลอะๆ เทอะๆ มากนะเวลานี้ เมื่อเช้าได้เข้าไปแล้วนะ มันไม่ได้มาตั้งใจปฏิบัติธรรม มากีดมาขวางมากินมานอนมาขี้มาถ่ายอยู่นั้น จนไม่มีส้วมมีถานจะให้ขี้ให้ถ่ายละถ้าเรื่องของไม่ดีนะ ความชั่วช้าลามกทั้งหลายมันเป็นส้วมเป็นถานอยู่ในวัดเรานี่ละ จนหาที่ถ่ายไม่ได้ ตัวเราก็เป็นส้วมเป็นถาน รอบด้านเป็นส้วมเป็นถาน เขาก็เป็นส้วมเป็นถานตั้งแต่ความชั่วช้าลามก ความนอนใจ ไม่เกิดประโยน์อะไร เต็มวัดเต็มวาเวลานี้ หาอรรถหาธรรมเข้ามาซิ

โหย เราทุเรศนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มีมาตั้งแต่วันเกิด ใจนี่ก็ติดมาตั้งแต่วันเกิด ก็เหมือนเราๆ ท่านๆ เมื่อยังไม่ได้ธรรมเข้าสู่ใจ ทีนี้เมื่อบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจ ใจสง่างามขึ้นมาๆ จึงได้นำคำพูดนี้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง คำพูดเหล่านี้ไม่มีมาตั้งแต่วันเกิดนะ มีมาจากการปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้น พระพุทธเจ้าก็มีตอนตรัสรู้นี้เท่านั้น ตั้งแต่ก่อนสิทธัตถราชกุมารก็มีมา พอตรัสรู้แล้วศาสดาองค์เอกขึ้นทันทีเลย บรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน สาวกองค์เอกๆ ทั้งนั้นขึ้นทันทีๆ ขอให้ปฏิบัติธรรมเถอะน่ะ

เป็นยังไงพระพุทธเจ้าลวงโลกจริงๆ เหรอ ไอ้กิเลสมันไม่ลวงหรือ มันจริงมันจังทุกอย่าง หลอกโลกให้ตายใจได้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีจริงตั้งแต่กิเลสเท่านั้นหรือ ธรรมปลอมไปหมดแล้วเหรอเวลานี้ ถ้าธรรมไม่ปลอม เอ้า ฟื้นขึ้นมาๆ เราต้องการความสุขความเจริญ ต้องการความมีคุณค่ามีราคาด้วยกัน เอ้า สร้างขึ้นมา ความมีคุณค่าคือความดีงาม อันนี้สำคัญมาก มีแต่หวังเฉยๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร เอาละพอ

หลังจังหัน

ผู้กำกับ วิจารณธรรม วันจันทร์ หัวข้อเรื่องว่า

อย่าล่วงพระราชอำนาจ !!

ฟังความมานานแล้ว กับเรื่องการจะถอดถอน “คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา” ผู้ว่าฯ สตง.ให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งๆ ที่รู้แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเลยที่ใครก็ตามจะกระทำโดยการก้าวล่วงต่อพระราชอำนาจ

เหมือนกับพระราชอำนาจไม่มีความหมาย !!

คงลืมไปแล้วกระมังว่า บ้านเมืองเรานี้มีพระเจ้าแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน ส่วนพวกเรานั้นไม่ว่าจะเป็นใครระดับไหนก็ตาม พวกเราคือข้าของแผ่นดิน ซึ่งเป็นเหล่าพสกนิกรของพระองค์

แต่โบราณกาลนั้น แม้แต่เศษเสี้ยวธุลีก็จักไม่กล้ากระทำให้แปดเปื้อนต่อเบื้องยุคลบาท แต่คนบางคนในสมัยนี้ยิ่งนับวันจะล่วงต่อเบื้องพระยุคลบาทมากขึ้น ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร

ก่อนที่จะมีการยื่นเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน “คุณหญิงจารุวรรณ” ในช่วงนั้นคนบางคนก็เฝ้าข่มเหงรังแกต่อ “คุณหญิงจารุวรรณ” ด้วยวิธีการต่างๆ นานา การทำหน้าที่ในการตรวจสอบเงินของแผ่นดินทำแทบจะไม่ได้ การตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นทำแทบจะไม่ได้

การทุจริตคอรัปชั่นจึงเบ่งบานปานดอกเห็ด !!

ที่ต้องการให้ “คุณหญิงจารุวรรณ” ออกพ้นจากหน้าที่ก็เพราะจะได้ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตเงินของแผ่นดินใช่หรือไม่ ?(หลวงตา เอ้าเราจะตอบแทนว่าใช่ เอ้าว่าไป)

ถึงไม่มีใครตอบ คนทั่วไปเขาก็รู้ ต้องไม่ลืมว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เขามีความรู้ด้วยกันทั้งนั้น ในแต่ละปีๆ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนับเป็นแสนๆ คน

อย่าว่าแต่คนทั่วไปเขาจะรู้กันเลย แม้แต่ “พระธรรมวิสุทธิมงคล” หรือหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มีความรู้ทางโลกเพียง ป.3 วันๆ หนังสือพิมพ์ไม่เคยได้อ่าน ทีวีไม่ได้ดู วิทยุไม่ได้ฟัง  แต่พระคุณท่านทำไมถึงรู้ และรู้ไม่รู้เปล่า หลวงตาท่านยังเทศนาประจานพฤติกรรมอันป่าเถื่อนไปทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ

หลวงตาท่านเทศน์ว่า.... นี่ก็ทราบว่ากำลังจะเข้าบุกคุณหญิงจารุวรรณ ประชุมปรึกษากันอะไรก็ไม่ทราบ จะเป็นสภาไหนรัฐมนตรีไหนเราก็ไม่ทราบนะ จะว่าเป็นที่ประชุมของมหาโจรปล้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้เราเชื่อ

นี่กำลังโจมตีคุณหญิงจารุวรรณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง คนนี้เป็นคนดี ทรงแต่งตั้งขึ้นแล้ว พวกนั้นแผนวิชามันแผนวิชาซ้อนๆ เข้ามาเรื่อย มันหากินด้วยแผนวิชาซ้อนๆ เข้ามา ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมเด็จพระสังฆราชปลอมนี้ก็ซ้อนเข้ามา จากนั้นก็ซ้อนเข้ามา เดี๋ยวนี้กำลังซ้อนเข้ามาหาคุณหญิงจารุวรรณ นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ซึ่งเป็นมหาคุณต่อโลกต่อสงสารในชาติไทยเรา ใครจะเป็นอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกล้วนๆ ไม่เคยปรากฏก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใด แต่ในวงราชการเสียเอง รัฐบาลเสียเองเป็นหัวหน้า มีตั้งแต่เรื่องทำความบอบช้ำให้แก่จิตใจประชาชน มิหนำซ้ำยังจะโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พังลงจากพระราชอำนาจ พังลงจากราชบัลลังก์อีกก็ได้

ประชุมกันเสนอขอให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ พระองค์พิจารณาดูเหตุผลกลไกนี้ ถ้าเซ็นไปจะเป็นความเสียหายอย่างนั้นๆ พระองค์จึงไม่เซ็น ไม่เซ็นทางนี้ก็โจมตีบุกขึ้นมา ฟังว่าไปหาเอากุญแจผีที่ไหนบุกเข้าไปห้องคุณหญิงจารุวรรณ

คุณหญิงจารุวรรณเป็นคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามของแผ่นดินไทย ทำงานเพื่อแผ่นดินไทย ไม่ให้ขึ้นไปทำงาน

แต่ก่อนเราก็ได้พูดเตือนเข้าไปหาถึงนายกรัฐมนตรี ว่าประชาชนเขาไม่พอใจกับรัฐบาลชุดนี้แล้วเขาก็ออกมา เดี๋ยวนี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับ แล้วก็มาประจัญบานกันตรงนี้ละ

ตรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหัวใจของคนทั้งชาติ

                                                            . หนูแก้ว

หลวงตา เราอยากต่อว่าเวลานี้พวกลูกกำลังตามฆ่าพ่อ ว่างั้นเข้าใจไหม พ่อคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลูกกลายเป็นภัย ตามฆ่าพ่อ ดังเหตุการณ์ที่สกปรกเลวร้ายเป็นอยู่เวลานี้ เราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้เห็น มาเห็นแล้วในเมืองไทยเรานี่ ตั้งรัฐบาลมา รัฐบาลชุดนี้สำคัญมาก ไม่เคยได้เห็นก็มาเห็นรัฐบาลชุดนี้แล้ว มันสมควรแล้วหรือ คุณหญิงจารุวรรณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของแผ่นดินไทยเรามาดั้งเดิม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ลูกๆ หลานๆ ทั่วประเทศไทยมานานสักเท่าไรแล้ว ควรจะเทิดทูนพระองค์ อยากให้ตั้งคนอย่างคุณหญิงจารุวรรณ คนที่ดีๆ อย่างนี้อย่างน้อยให้ตั้งอีก ๑๐ คนนู่นน่ะจะว่าอะไร นี่มีคนเดียวก็จะมาพังอีกมันน่าดูแล้วเหรอ พวกโจรพวกมาร อู๊ย น่าทุเรศนะ

นี่เราเอาธรรมออกแสดง ธรรมสอนโลกเราสอนได้พูดได้ ผิดต้องบอกว่าผิด เดี๋ยวนี้เลวร้ายมากเข้าไปโดยลำดับ แผนซ้อนๆ ซ้อนมาตั้งแต่สมเด็จสังฆราชปลอม แล้วก็ซ้อนเข้ามาหาคุณหญิงจารุวรรณ ต่อไปน่ากลัว แต่เรายังไม่พูด มันจะเอาหมาตัวไหนมาซ้อนให้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นก็ไม่รู้นะ เรากลัวเหลือเกิน ให้รักษาหมาเอาไว้นะ เดี๋ยวเขาจะไปยกหมานี้มาซ้อนเข้าไปอีก เข้าใจไหมล่ะ ให้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟังซิ หมาใครจะไปกราบมันได้ลงคอ ตั้งแต่คนชั่วที่เต็มอยู่ในสภาเวลานี้เขาก็กราบไม่ได้แล้ว เขาตำหนิกันทั้งโลกทั้งสงสาร ไหนยังจะเอาหมามาให้เขากราบอีกได้เหรอ อู๊ย ทุเรศจริงๆ

นี่ละธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมา หลวงตาบัวเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอน เลวต้องบอกว่าเลว ดีต้องบอกว่าดี เวลานี้วงราชการมักจะสร้างความเลวร้ายใส่ความดีคนดี ไปหาทำลายคนดีความดี แต่ส่งเสริมความชั่วคนชั่วให้หนาแน่นขึ้นมาๆ เมืองไทยจะเป็นไฟกันไปหมดแล้วเวลานี้ มีแต่ลูกก็ลูกเทวทัต ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายไปหมด ก็มีแต่ลูกเทวทัตกัดฉีกกันกินเวลานี้น่ะ ลูกเทวทัตรู้ไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพ่อคือแม่ของชาติไทยเรามาดั้งเดิม เป็นความสงบร่มเย็นมาดั้งเดิม ครั้นลูกคนนั้นเกิดมา คนนี้เกิดมา ตั้งรัฐบาลนั้นตั้งรัฐบาลนี้ขึ้นมาก็ยังไม่ร้ายแรงนัก รัฐบาลชุดนี้เป็นชุดที่เริ่มจะร้ายแรงมากนะ จะฆ่าพ่อฆ่าแม่เข้าไปแล้วเวลานี้ เราฟังไม่ได้นะ

พวกไหนๆ ก็ตามตั้งแต่วงรัฐบาลลงมาก็เป็นลูกชาวพุทธ น่าจะเอาไปคิด ให้คิดบ้างนะ นี่ธรรมเตือนโลก เราไม่ได้เข้ามายุ่งกับการบ้านการเมืองที่สกปรกรกรุงรังเหมือนส้วมเหมือนถาน เอาน้ำคือธรรมนี้มาชะล้างต่างหากนะ เราไม่ได้เข้าไปยุ่งการบ้านการเมือง มีแต่เอาธรรมมาชะมาล้างสั่งสอนให้รู้เนื้อรู้ตัว อย่าโลภมากเกินไป อย่าเป็นบ้ายศ อย่าเป็นบ้าลาภ อย่าเป็นบ้าอำนาจเกินไป ชาติไทยเราจะฉิบหายถ้ามีแต่พวกบ้าอำนาจนี้ชาติไทยฉิบหายจริงๆ ต้องมีคุณธรรมเป็นสมบัติประจำใจบ้างซิ ออกทำหน้าที่การงาน คนทั้งแผ่นดินมีหัวใจทุกคน ต้องมองเห็นใจคนทั้งแผ่นดินบ้างซิ จะมามองตั้งแต่พุงของตัว ความโลภเป็นบ้าของตัวอย่างเดียวไม่ได้นะ เวลานี้กำลังสั่งสมกำลังบ้า กำลังส้วม กำลังถาน กำลังทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หนาแน่นขึ้นทุกวันๆ ออกมาอย่างสดๆ ร้อนๆ ไม่มียางอายเลย

อย่างที่มาทะลึ่งคุณหญิงจารุวรรณนี่ เรียกว่าเลวร้ายที่สุดเลย ฟังซิน่ะ คนดีเอาไปทำประโยชน์เพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของชาติบ้านเมือง มาทำลาย แล้วจะเอาคนชั่วขึ้นมาครองบ้านเมืองแทนมีอย่างที่ไหน หมาเขาก็ไม่ทำกันนะ อย่ามาทำเราเป็นมนุษย์ ยิ่งวงราชการด้วยแล้วอย่าทำ เสียหายมากทีเดียว จะเป็นที่ตำหนิติเตียนของคนทั่วโลกไปเลย อย่าว่าแต่เป็นชาติไทยของเราตำหนิติเตียนเลย คนทั้งโลกเขาก็มีหูมีตาเขาจะติเตียนได้เหมือนกัน ให้พากันพินิจพิจารณาอย่าโลภมาก มันจะตายได้เหมือนกันละนะ ป่าช้าอยู่หัวใจมันน่ะ กรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่หัวใจอยู่ที่ตัวคน ไม่ได้เหนือกรรมดีกรรมชั่วไปได้ อย่าอวดกรรมดีกรรมชั่วนะ ถ้าไม่อยากจมกันทั้งประเทศ นับแต่ตัวของเราเป็นอันดับหนึ่งจมก่อนเพื่อน ให้พากันจดจำนะ

วงราชการเป็นของสำคัญมาก วงราชการก็เป็นลูกชาวพุทธ ทำไมจึงไม่ฟังเสียงพ่อ คือศาสดาองค์เอกบ้าง เอาตั้งแต่เทวทัตเข้าไปทำลายพระพุทธเจ้าอย่างเดียวมีอย่างเหรอ เอาละเพียงเท่านั้นก่อน จบแล้วนะอันนี้ (จบแล้วครับ) อันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อน ทุเรศ จะจบก็ไม่จบ ยังสอดเข้าไปอีก น่าทุเรศยังว่าอีกนะ เสียงธรรมต้องออกได้ทุกอย่าง ธรรมสอนโลกออกได้ อยู่เหนือโลก ธรรมเอามาสอนนี้เป็นธรรมเหนือโลก เรียกว่า โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลกเอามาสอนโลกได้ โลกสกปรกธรรมสะอาดสุดยอด โลกสกปรกถึงขนาดสุดยอดเหมือนกัน ต้องเอาธรรมที่สะอาดสุดยอดมาชะมาล้างไม่งั้นจมกันไปหมดทั้งประเทศนี้ละ วันนี้พูดแค่นี้ก่อน

เรื่องอรรถเรื่องธรรมเข้าสู่ใจทุกคน ให้ขวนขวายธรรมเข้าสู่ใจนะโลกจะไม่เดือดร้อน นี่คือกิเลสเข้าสู่ใจเผาหัวใจให้ดีดให้ดิ้นให้เป็นบ้ายศ บ้าลาภ บ้าอำนาจบาตรหลวงไปต่างๆ นานา มีแต่กิเลสเข้าสิงใจนะ พวกนี้พวกกิเลสเข้าสิงใจ มันเป็นบ้าอำนาจบ้าทุกอย่างที่จะทำ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ล่มจม มันเกิดขึ้นมานี้เรื่อยละ ในหัวใจของพวกนี้น่ะ ให้พากันสนใจในธรรมนะจะสงบร่มเย็น เราพูดให้ชัดเจน นี้เรายิ่งจะจวนจะตายเท่าไรยิ่งเน้นหนัก เรื่องธรรมะจ้าอยู่ในหัวใจนี้ ไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดในโลกอันนี้เพราะเหนือทุกอย่างแล้ว ถึงเขาจะเอาคอตัดขาดก็คอของธาตุของขันธ์ธรรมดา ธรรมชาตินั้นตัดไม่ได้เลย เหนือโลกแล้วตัดไม่ได้ เราก็เอาธรรมเหนือโลกมาสอนโลก ใครจะฟังให้ฟังนะ

ให้พินิจพิจารณนาทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย มีบุญมีกรรมติดหัวอยู่ทุกคน อำนาจของกรรม นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไม่มีอานุภาพใดที่จะเหนือกรรมไปได้ ใครจะเก่งขนาดไหนก็อยู่ใต้อำนาจของกรรมทั้งนั้น อย่าอวดดีต่อกรรมถ้าไม่อยากจม ชาติไทยเราเป็นลูกชาวพุทธโดยแท้ ทำไมจึงไม่เห็นแสดงความเป็นอรรถเป็นธรรมขึ้นมาต่อชาติบ้านเมืองของเรา ทั้งๆ ที่เป็นผู้ใหญ่มีวงราชการเป็นต้น วงรัฐบาลเป็นต้นลงมา ทำไมจึงไม่ให้ความร่มเย็นแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยเรา สมกับเขาหย่อนบัตรกันทั่วประเทศ บังคับให้หย่อนบัตร บัตรก็บัตรหาคนดีนะ ไปได้มาตั้งแต่พวกเทวทัตทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหล่านี้มีอย่างเหรอ

เจตนาของเขาที่ไปหย่อนบัตรกับเราที่ออกทำงานเพ่นพ่านๆ อยู่ด้วยความสกปรกโสมมเข้ากันได้ยังไง มันเข้ากันไม่ได้นะเวลานี้ เวลานี้วงราชการเรากำลังตื่นยศ ตื่นลาภ ตื่นอำนาจบาตรหลวงใหญ่โตนี้ อำนาจเหล่านี้ละจะพาชาติบ้านเมืองให้จม ถ้าอำนาจของธรรมสงบร่มเย็นไปเรื่อยๆ นะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ พอสมควรแล้ว

เอ้อ เมื่อวานนี้ได้ยินลูกศิษย์เขามากระซิบ จะเล่านิทานนี้ให้ฟัง ฟังให้ดีนะ ลูกศิษย์เขามากระซิบใครก็ไม่ทราบละ เราไม่บอกเขามากระซิบ เมื่อเช้านี้หลวงตาปล่อยหนองกะปาดว่างั้น หนองกะปาดคือว่าพ่อค้าเขาขายวัว เขามีวัวฝูงอยู่ในนั้น เขามาซื้อตัวละสามบาทสี่บาท ทีนี้อีตาที่จะขายนั้นปล่อยหำละซิ คุยโม้ เขาจะให้สามบาทๆ ทางนี้สี่บาทๆ เมียมองขึ้นมาเห็นผัวกำลังปล่อยหนองกะปาด เมียขยิบตาใส่ อายเขาเมียน่ะ ผัวนึกว่าเมียให้ขึ้นราคา พอทางนั้นว่าสามบาท ทางนี้ก็ว่าสี่บาท แล้วก็ห้าบาทๆ ขึ้นเรื่อย เขาโอ๊ย ตั้งแต่สามบาทกับสี่บาทยังไม่ลงกันเลย นี่จะเอาห้าบาทไม่ได้แล้วพวกเรา เขาก็ลงไป

เมียก็ออกมา ครั้นออกมาแล้ว นี่เขาให้สามบาทก็สมควรจะขายแล้วทำไมไม่ขายให้เขาล่ะ ก็เธอขยิบตาใส่ฉัน ฉันก็ขึ้นราคาซิ นึกว่าขยิบตาให้ขึ้นราคา ขยิบตาอะไรก็ปล่อยหำให้เขาเห็นมันอายจะตายไป ก็ต้องขยิบตาเตือนละซิ อู๊ย เสียดาย เลยทีนี้จะลดลงมา เขาไปหมดแล้ว หนองกะปาด เมื่อเช้าวานนี้หลวงตาบัวคงปล่อยหนองกะปาด ลูกศิษย์มากระซิบ มันปล่อยทั้งคอกหรือปล่อยมาตัวสองตัวก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ มันจะปล่อยอีกนะนี่ ต้องระวังนะหนองกะปาด พอแล้ว ปล่อยไปมากไม่ได้เดี๋ยวเลอะเทอะ เอาละ พอหอมปากหอมคอ


รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก