ผู้เฒ่าตีหลาน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ผู้เฒ่าตีหลาน

ก่อนจังหัน

พระเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยนะ เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องพระ เปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆ เราไม่คาดไม่คิดนะ พระที่เข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตาด เราไม่คาดไม่คิด พระเข้ามาๆ หาอุบายสมคบกับโยมที่ไหนไม่รู้ไปทำเหรียญล็อกเกตล็อกเกิ๊ดของเราขาย พอทราบก็ไล่ทันทีเลย เป็นอย่างนั้นก็มีนะในนี้ มันแอบมาแทรกอยู่ที่นี่ มีทุกแบบนะเข้ามานี่ พระอลัชชี หาความละอายบาปไม่ได้เข้ามาแทรก พอจับได้ก็ไล่ทันทีๆ เลย มันเป็นอย่างนั้น น่าทุเรศนะ แทรกเข้ามาทุกแบบทุกฉบับ เห็นแก่เงินแก่ทองนั่นแหละไม่ได้เห็นแก่ธรรม ถ้าเห็นแก่ธรรมแล้วไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้น เห็นแก่ธรรมแล้วเบาไปหมดเลย ถ้าเห็นแก่โลกแก่สงสาร เห็นแก่เงินแก่ทอง นั่นละตัวโลภ อยู่ไม่เป็นสุข คนๆ นั้นอยู่ไม่เป็นสุข ดีดดิ้นตลอด ถ้าผู้มุ่งต่อธรรมแล้วไม่มีดิ้น มีอะไรๆ อยู่อะไรกินอะไรไม่สนใจ จิตใจพุ่งๆ อยู่กับธรรม ท่านผู้เช่นนี้สะดวกสบาย ไปอยู่ไหนสบายๆ

พระที่หาลาภหายศ หาความเยินยอสรรเสริญ พระเหล่านี้เขาเรียกพระหมาบ้า มีอยู่เต็มประเทศไทยเรานะพระประเภทหมาบ้า กินไม่พอ ได้ไม่พอ ตื่นไม่พอ ตื่นยศตื่นลาภ ตื่นความสรรเสริญเยินยอ ตื่นไปอย่างนั้นนะ เรื่องจะตื่นในอรรถในธรรมเพื่อชำระความชั่วช้าของตนไม่สนใจ เวลานี้ศาสนาถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะ ผู้รักษามีน้อย ผู้ทำลายมีมาก ทนไม่ไหวมันก็แหลกไปตามๆ กันนั่นแหละ เวลานี้กำลังถูกเหยียบย่ำทำลายจากพวกอลัชชี หาความละอายบาปไม่ได้ พวกนี้ไม่สนใจในธรรม ศีลมีสักศีลหรือไม่มีก็ไม่รู้เรื่องศีลน่ะ หรือมีแต่หัวโล้นๆ ก็ไม่รู้ หัวโล้นๆ ผ้าเหลืองๆ พวกพระเรานี่ นั่งอยู่นี้ฟังไหมล่ะ หรือมีแต่หัวโล้นๆ เหรอ เรื่องศีลเรื่องธรรมมีหรือเปล่า มีแต่หัวโล้นๆ กับหัวโลภๆ โลภเป็นบ้าไปเลย

น่าทุเรศนะ เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปตลอด ใครอยู่ที่ไหนเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไป ด้วยการข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยความดีงามทั้งหลาย คือศาสดาองค์เอกสอนไว้ มันเหยียบย่ำไปหมดนะเวลานี้ จึงน่าทุเรศเอาจริงๆ ทีนี้มันจะไม่ให้โลกนี่ร้อนได้ยังไง เมื่อมีแต่ฟืนแต่ไฟเผากันทั่วโลกดินแดน ทั้งเขาทั้งเราเป็นฟืนเป็นไฟแบบเดียวกัน เชื้อไฟก็มีพวกเราเอง ไฟก็คือพวกเราเอง ขนเข้ามาเผาตัวเองและเผาส่วนรวม หาที่พักที่ซุกหัวนอนไม่ได้เดี๋ยวนี้ มีแต่กิเลสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมด ให้พากันตั้งอกตั้งใจนะพระเรา

เราบวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน อย่าปล่อยวางนะ หลักธรรมหลักวินัยยึดให้ติดทีเดียวนะ หลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นทางก้าวเดินที่จะถึงมรรคผลนิพพาน สาวกทุกๆ องค์ท่านเดินอย่างนี้ เกาะธรรมเกาะวินัยติด ท่านไม่ได้ไปเกาะลาภยศสรรเสริญเยินยอบ้าๆ กันที่เกาะอยู่ทุกวันนี้ ท่านไม่ไปเกาะไม่สนใจ ท่านสนใจแต่เรื่องศีลเรื่องธรรม ศีลนี่เป็นชีวิตจิตใจ ธรรมก้าวเดินไม่หยุดไม่ถอย นี่ละผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้า ผู้นี้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่สงสัย เพราะธรรมเป็น อกาลิโก ใครทำได้มากได้น้อยเป็นผลตอบขึ้นมาๆ ความชั่วก็เป็น อกาลิโก เหมือนกัน ใครทำชั่วมากน้อย ที่ลับที่แจ้งไม่สำคัญ มันเปิดเผยอยู่กับตัวผู้ทำเอง ไม่ว่าทำดีทำชั่ว เปิดเผยอยู่กับตัวเอง

เห็นไหมพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรม เห็นท่านบรรลุอยู่ที่ตลาดลาดเล กระดูกหมูกระดูกวัว กองลาภกองยศกองสรรเสริญเยินยอที่ไหนมีไหม ไม่มี มีแต่บรรลุอยู่ในป่านั้นเขาลูกนี้มากที่สุด อยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผา ป่าช้าป่ารกชัฏ เหล่านี้เป็นสถานที่บำเพ็ญธรรม ท่านรู้ท่านเห็นอยู่ในสถานที่เช่นนั้นแหละ ไม่ว่าลับหรือแจ้ง เห็นไหมท่านไปทำอย่างนั้น ท่านมาเปิดเผยที่ใดท่านทำ แต่มันเปิดเผยอยู่กับผู้ทำ ไม่ว่าทำดีทำชั่ว ใครจะเห็นไม่เห็นก็ตาม พวกฉกพวกลักพวกปล้นพวกสะดมนี้ว่าเขาไม่เห็น ตัวเองเห็นตัวอยู่ ทำชั่วก็ตัวทำ กอบโกยเอาความทุกข์ บาปกรรมทั้งหลายก็ตัวเป็นผู้กอบโกยในที่มืดๆ นั้นแหละ ผู้ที่ทำดีก็เหมือนกัน ไม่ว่าที่แจ้งที่ลับ ทำที่ไหนก็กวาดธรรมเข้ามาๆ กวาดความดีงามเข้ามาหาตัวเอง จึงไม่มีที่แจ้งที่ลับ

นตฺถิ โลเก รโห นาม ขึ้นชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีในโลก ตัวเองเปิดเผยตัวเองตลอดเวลา ดินฟ้าอากาศมืดแจ้งไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ตัวของเราเองเป็นผู้เปิดตัวเอง เปิดทางชั่วเป็นชั่ว เปิดทางดีดีขึ้นมา ไม่ว่าจะทำกลางวี่กลางวัน ที่ลับที่แจ้ง ทั้งดีทั้งชั่วจะเปิดเผยอยู่กับตัวผู้ทำเองทั้งนั้น ใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้นั้นจมตลอดๆ อย่าพากันกล้าหาญต่อความล่มจมนะ

เดี๋ยวนี้มีตั้งแต่นักปราชญ์จอมฉลาดแหลมคม เพื่อจะนำตัวเองไปจมทั้งนั้น ใครก็เก่งทางนั้นเก่งทางนี้ มีแต่เก่งแบบที่จะจม ที่จะเก่งแบบเพื่อให้เล็ดลอดไปได้ เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความดีงามอะไรจะไม่มีนะเวลานี้ มีแต่ถือที่แจ้งที่ลับเป็นสำคัญ ตัวเองเปิดเผยตัวเองอยู่มันไม่ได้ดู นี่ละคนที่ทำความชั่วช้าลามกได้อย่างถนัดใจก็คือผู้ที่ใครไม่มีเห็น สนุก ตัวเองเห็นตัวเองทำตัวเอง กอบโกยเอาความชั่วมาตลอดเวลา มันไม่ดูตัวเองซิ ผู้ทำความดีท่านก็ไม่สนใจกับที่แจ้งที่ลับ ท่านทำตลอดเวลา ความดีก็เต็มหัวใจๆ ขึ้นมา

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในป่า ใครไปเห็นพระองค์ ท่านตรัสรู้ในตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวที่ไหน สาวกทั้งหลายเหมือนกันที่เป็นสรณะของพวกเรา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ บรรลุธรรมในป่าในเขา เรียกว่าที่ลับทั้งนั้นไม่ใช่ที่แจ้งอะไร ที่แจ้งมีน้อยมาก แต่ที่ลับมีมากที่สุด ผู้สร้างความดีถึงมรรคผลนิพพาน จึงไม่ขึ้นอยู่กับที่แจ้งที่ลับ ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ทำ ใครทำอยู่ที่ไหนที่แจ้งที่ลับ ไม่ว่าทำดีทำชั่ว ผู้นั้นทำแล้วๆ ผลดีผลชั่วตัวเองเป็นผู้รับไว้เรียบร้อยแล้ว อย่าไปมองข้างนอกมองให้กิเลสหลอกนะ ไปหาขโมยนั้นขโมยนี้ว่าเขาจะไม่รู้ ตัวเองรู้อยู่ตลอดเวลา รู้ตัวเอง นั่น ตัวนี้ละตัวเผาตัวเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่แจ้งที่ลับ ขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้ทำนั้นแหละ พากันจำเอาทุกคน นี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงใคร

แต่กิเลสหลอกตลอดเวลา ร้อยสันพันคม ร้อยเล่ห์ร้อยเหลี่ยม นี่คือกิเลส ไว้ใจไม่ได้เลยกิเลส ลิ้นนี้แหลมคม ลิ้นนี้หวาน หลอกต้มเขานี่หวานมาก ลิ้นกิเลส ลิ้นอันธพาล ลิ้นมหาโจร เป็นอย่างนั้นแหละ ถ้าลิ้นของจอมปราชญ์แล้วท่านจะออกแต่ความสัตย์ความจริงออกมา ลิ้นจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้า สาวกทั้งหลาย นี่คือลิ้นของจอมปราชญ์ จะไม่หลอกลวงโลกเลยแม้แต่นิดเดียว มีแต่ความจริงเต็มสัดเต็มส่วนออกมา เกาะได้เต็มเหนี่ยว สมมักสมหมายไปเลย ใครเชื่อธรรมพระพุทธเจ้า เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อสาวก ผู้นี้จะเป็นผู้สมหวังตลอดไป ใครเชื่อกิเลสพวกนี้จะจมตลอดไปๆ พากันจดจำเอา

ทุกวันนี้มีแต่กิเลสเหยียบธรรมๆ เหยียบหัวตัวเองนั่นแหละ ธรรมก็อยู่กับเรา และกิเลสก็อยู่กับเรา ก็เหยียบหัวเรานั่นแหละ เมื่อต่างคนต่างมีกิเลสเหยียบหัวตัวเองแล้วก็เหยียบดะกันไปเลย กระทบกระเทือนกันทั่วโลกดินแดน มีแต่กิเลสเหยียบหัวใจโลก ธรรมไม่มี อยู่ที่ไหนสว่างจ้าไปหมด ธรรมเป็นอย่างนั้น พากันจำเอา

พระก็ให้ตั้งใจภาวนานะ อย่ามาเร่ๆ ร่อนๆ ให้เห็น ผมอนุโลมสุดขีดแล้ว อกจะแตกกับพระกับเณร แบบหูหนวกตาบอด เฉย เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้น แต่ก่อนพูดตรงๆ ไม่ได้นะนี่ กลางค่ำกลางคืนสอดแทรกไป กุฏิไหนนอนหลับครอกๆ แต่วัน กุฏินั้นจะตามดูจนกระทั่งสว่าง เอา คืนหลังตามไปดูอีก คนเก่านั้นเป็นยังไง ถ้ายังครอกๆ อีก พอคืนที่สามผ่านไปแล้วไล่ทันทีๆ แต่ก่อนเป็นอย่างนั้น ไปไม่มีละเรื่องไฟ ไม่มี ดอดไปดู มาประกอบความพากความเพียรมันมาแบบไหน ความหมายว่างั้น

ก็เราดำเนินมาแล้วนี่ เราจึงได้เอาเรื่องราวนี้ไปดูหมู่เพื่อน มาหาครูบาอาจารย์มันมากินแล้วนอน กอนแล้วนิน เหมือนหมูนี่เรอะ ไปดูซิ เคยขับไล่ออกแล้วไม่รู้กี่รายนะที่พูดนี่ ถ้าไปเจอรายไหนแล้วจะไปดูตลอด เป็นระยะๆ ไปดู ถ้าไม่เป็นท่าไล่เลยไม่ให้อยู่ ก็สถานที่นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูนี่นะ โรงบำเพ็ญอรรถบำเพ็ญธรรม

พอพูดอย่างนี้ก็ เรื่องภายในครัวนะ มักจะมีเรื่องเสมอ พระท่านมีมาเท่าไร เราปกครองพระเณรมานี่ ๕๐ ปีวัดนี้นะ ไม่เคยมี พระเณรวัดนี้ไม่เคยมีทะเลาะเบาะแว้ง อะไรๆ ไม่ลงรอยกัน ทะเลาะเบาะแว้ง นี่ไม่มี ทั้งๆ ที่ท่านมีกิเลส แต่ธรรมเหนือกิเลสบีบบังคับเอาไว้ ยอมรับ อดทน เก็บความรู้สึกไว้ ให้มาพิจารณาตัวเอง หากมีขัดข้องอะไรให้ปรึกษาหารือกันโดยธรรม เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้น พระท่านปฏิบัติอย่างนี้ ส่วนในครัวมันมาหามองตั้งแต่กัน พวกผู้ต้องหา พวกนักโทษ หาดูตั้งแต่โทษคนนั้น ดูแต่โทษคนนี้ แล้วดีไม่ดีเขียนจดหมาย ไปยุไปแหย่คนนั้น ไปยุไปแหย่คนนี้ แต่นี้เราจับไม่ได้ ถ้าจับไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไร พอจับได้ปุ๊บไล่ปึ๋งๆ เลยไม่ให้อยู่ ไม่มีอุทธรณ์ ศาลนี้ไม่มีศาลอุทธรณ์ ศาลประหารโดยถ่ายเดียว เอาเลย ใครเก่งเอ้ามา

อยู่นี้มันมี ออกมานี้บางทีมาฟ้องพระเจ้าพระสงฆ์ มันเก่งกว่าพระแล้วนี่พวกนี้ พวกจอมปราชญ์ จอมปราชญ์คือจอมเปรตนั้นเอง มันมาเก่งกว่าพระนะ เราปกครองเรากลายเป็นคนตาบอด ไอ้พวกเปรตพวกผีนี่กลายเป็นคนตาดี สอดแทรกนั้นสอดแทรกนี้ มาฟ้องเราซิ แทนที่ว่าเราจะพิจารณาตามคนที่มาฟ้อง พิจารณาเรื่องราวนี้ เราพิจารณาทั้งสอง เรื่องราวนี้เราก็จะสืบทราบลับๆ เงียบๆ เรื่องข้างนอกที่ฟ้องมาเราก็ดู ดูคนที่ฟ้องมา ดูเรื่องที่ฟ้องมา เป็นคนชนิดไหน เป็นคนหนาแน่นด้วยกิเลสฟืนไฟ หายุแหย่ก่อกวนอย่างนี้ หรือเป็นความจริงจริงๆ สืบทราบให้ชัดเจน

อยู่ข้างในมากนะเวลานี้ ให้ระวังให้ดี อันนี้ไม่เหมือนใคร ถ้าจับได้ปั๊บไล่ทันทีๆ ไม่ต้องวินิจฉัย นี่พยายามสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย อดทนจะตายแล้วกับหมู่กับเพื่อน ฝ่ายข้างในครัวแต่ก่อนไม่เคยมี นี้เราก็อนุโลมผ่อนผันมาจนเลอะเทอะไปหมดแล้วเวลานี้ ใครดูตัวเองบ้างหรือเปล่า หรือมาหาสอดหาแทรกดูตั้งแต่คนอื่นเป็นนักโทษ เราเป็นคนเลิศคนเลอหาดูเขา นั้นละตัวโจรตัวมารมันอยู่ไม่ได้ ปากเปราะปากบอนอยู่นั้นหมด ปากสกปรก ปากอมขี้ ปากอมฟืนอมไฟเผากันไปหมด คนประเภทนี้ไปไหนตาก็เป็นไฟเผาไปได้ หูเป็นไฟ มาตีความหมายเพื่อโทษเขาเท่านั้น เพื่อโทษตนไม่มีพวกนี้น่ะ ระวังให้ดีนะภายในน่ะ

มันมีเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้มาฟ้องมาร้อง มันไม่หาอรรถหาธรรมในตัวเหรอ ไปหาตั้งแต่เรื่องคนอื่นมาฟ้องครูบาอาจารย์ ฟ้องเรา เอ้ามา เราไม่ได้พิจารณาตามคำฟ้องอย่างเดียว เราจะพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งผู้ฟ้องมา เรื่องราวเป็นเรื่องราวชนิดใด ผู้ฟ้องมาเป็นคนประเภทใด แล้วทางฝ่ายพระเราก็จะสืบทางด้านของพระ มีนะฟ้องเข้ามาทางด้านของพระ พวกจอมเปรตนั่น อยู่ในนั้นน่ะ เรานี่ปกครองพระทั้งวัดมาเท่าไร ๕๐ ปี เรามันตาบอด พวกนี้ตาดี ตาอันนี้ตาเปรตตาผีมักตาดีนะ เที่ยวหาเก็บตกนั้นเก็บตกนี้ ส่วนความดีงามมันไม่สนใจจะเก็บ หาเก็บตั้งแต่เรื่องเลวๆ ของคนอื่น แล้วยุแหย่อย่างนั้นยุแหย่อย่างนี้ จำให้ดีอันนี้น่ะ โห เราทนมากจริงๆ ทนกับพระกับเณร กับทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในนี้ เมื่อทนไม่ไหวก็มีวากๆ เสียทีหนึ่ง มันจะตายจะว่าไง เอาละให้พร

หลังจังหัน

เมืองจีนเราไม่เคยไป ไปเมืองไหนก็ตามเข็ดตั้งแต่ไปอังกฤษ เขานิมนต์ไปไหนไม่ไปๆ เลย เข็ดขนาดนั้นแหละ ตั้ง ๑๔ ชั่วโมง ระบมหมดเลย ตอนนั้นมีเจ็บหลังเจ็บเอวอยู่บ้าง นั่งเครื่องบินจากอังกฤษมาถึงเมืองไทยนี้ ๑๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ขึ้นนั่งบนเรือบินจนกระทั่งเรือบินกลับถึงเมืองไทยดอนเมือง ๑๔ ชั่วโมง จอดเติมน้ำมันชั่วโมงหนึ่ง มีเท่านั้น นอกนั้นไม่มี ลงจอดเติมน้ำมัน ระบมหมดเลย ตั้งแต่นั้นมาเข็ด พวกอังกฤษเขามานิมนต์ทุกปี บอกว่า เข็ดแล้วไม่ไป ว่างี้แหละเรา มานิมนต์อยู่ถึง ๓ ปี ดุเอาบ้างซิ จากนั้นมาเงียบละ

ท่านปัญญาเวลาท่านเสียทางนี้ จิตวิญญาณของท่านไปถึงลูกศิษย์ชาวอังกฤษ เวลาทางโน้นกับเวลาท่านปัญญาเสียตรงกัน คือกระเทือนทางโน้นกับทางนี้ออกจากร่างไปกระเทือนทางเมืองอังกฤษ เขาบอกเวลาเท่านั้น อันนี้เวลาเท่านี้ ตรงกัน จนตื่นกันทั้งบ้านเลย ก็ไม่เคยมี อยู่ดีๆ ลมหวือหวาๆ มา สักเดี๋ยวบ้านเขาเสียงปึ้งปั้งๆ เอ๊ะ มันอะไร หรือโจรเข้าบ้าน ลูกศิษย์ท่านปัญญาเขาเคยมาอยู่ที่นี่แล้ว มาภาวนาอยู่ที่นี่ เวลาท่านปัญญาเสียเวลาตรงกันเลย ออกจากนี้ปุ๊บถึงโน้นเลย เสียงเปรี้ยงปร้างๆ มันอะไรต่ออะไรกัน ลงมาดูอะไรก็ไม่เห็นผิดปรกติ

เสียงพิลึกพิลั่น จนกระทั่งคิดว่าหรือโจรเข้าบ้านนู่นนะ มันรุนแรงมาก เวลาทางนี้มรณะกับเวลาทางโน้นตรงกันเป๋งเลย พอออกจากนี้ปั๊บก็ปึ๋งทางโน้นเลย อังกฤษ นั่นเห็นไหม นิดเดียว เวลาตรงกันเป๋งเลย ลงมาดูอะไรดีๆ อยู่หมด เอ๊ มันทำไมเสียงพิลึกพิลั่น หลังจากนั้นมาก็เลยทราบข่าวจากทางนี้ ท่านปัญญามรณภาพแล้ว เวลาเท่านั้น กับเวลาของเขาที่กระเทือนโน้นตรงกันเลย ออกมาค้นหาจริงๆ ในบ้าน ว่าโจรเข้าบ้านหรือไง

มันพิลึกพิลั่น เสียงบานประตงประตูอะไรเปรี้ยงปร้างๆ เหมือนกับมีคนเข้าไปทุบบ้านเขาจะเอาของ ครั้นเวลาออกมาดูแล้วไม่มีอะไรเลย นี่มันแปลก  จึงว่า เอ๊ ทำไมเป็นอย่างนี้ งงกันทั้งบ้านเลย เสียงเหมือนบ้านนี้จะพังเลย แกออกมาดูนึกว่าโจรเข้ามาเอาอะไรปาหรือขว้างหรือตีอะไรแตก นึกว่าโจรเข้ามาปล้นบ้าน ออกมาดูแล้วไม่มี ไปดูรอบบริเวณบ้านก็ไม่มี อะไรไม่มี เอ๊ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ งงกัน ไม่นานก็ทราบข่าวจากทางนี้ว่าท่านปัญญามรณภาพแล้ว เวลาเท่านั้น ตรงเป๋งเลย นั่นเห็นไหมล่ะ นี่ก็ลูกศิษย์ท่านปัญญา เขาเคยมาภาวนาที่นี่ มันแปลกอย่างนั้นละ โหย ตื่นเต้นจริงๆ ไม่ใช่ธรรมดา เหมือนโจรปล้นบ้านจริงๆ ฟังซิน่ะ แตกตื่นออกมานึกว่าโจรปล้นบ้าน เขาขว้างเขาปาอะไรเสียงเปรี้ยงปร้างๆ  ออกมาแล้วหายเงียบ อะไรก็ดีๆ อยู่หมด เป็นอย่างนั้นนะ นี่ละพลังของจิต เป็นอย่างนั้น

ผู้กำกับ จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ฉบับวันเสาร์ที่ ๕ พ.ย.๒๕๔๘

หลวงตามหาบัว เทศน์กัณฑ์มหาโจร ยันมีมหาโจรอยู่ในมหาเถร สงฆ์ยังไม่แตก แต่ได้เกิดสังฆราชีขึ้นแล้ว ด้าน “ทองก้อน” โต้แถลงการณ์สำนักนายกฯเป็นเพียง “ลวดลาย” ของนักกฎหมาย หวังจะให้ผู้มีความเห็นต่างเกรงกลัวสร้างหลุมพรางให้เข้าข้อกฎหมายหมิ่นพระสังฆราช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (4 พ.ย.48) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ได้แสดงธรรมเทศนาว่า นี่เราก็เคยพูดไว้แล้ว เราพูดเอง มหาเถรสมาคมทุกวันนี้คือมหาโจร พระสงฆ์ที่ท่านทรงศีลทรงธรรมท่านไม่ยอมรับมหาโจรว่าเป็นมหาเถรสมาคม เอามหาโจรเข้าไปอยู่ในนั้น พระดีก็เลยเลอะเทอะไปตามมหาเถรสมาคม พระดีมีอยู่ในนั้น แต่อำนาจสู้มหาโจรไม่ได้ เอาคนเลวๆ เข้ามา เอาคนทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เข้ามาในนั้น ตามรู้มาตลอดเราจึงพูดได้เต็มปากเลย อะไรเลวๆ เอาเข้าไปตรงนั้นให้ผู้ดีท่านยอมรับ ใครจะยอมรับได้ จึงบอกว่าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมในประเทศไทยไม่ยอมรับ บอกตรงๆ เลย จะรับได้ยังไงรับมหาโจร

นายทองก้อน  วงศ์สมุทร  แกนนำกลุ่มลูกศิษย์หลวงตามหาบัว กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหนังเก่าที่นำมาฉายซ้ำ คงจะได้ประโยชน์บ้างสำหรับคนที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางกับเรื่องการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แต่คนส่วนใหญ่เขาย่อมรู้กันทั้งนั้นแหละว่าเรื่องจริงนั้นเป็นอย่างไร ในส่วนความเห็นของตนเชื่อว่าเป็นเพียงลวดลายเก่าๆ ของนักกฎหมายในรัฐบาลที่หวังจะให้ผู้ที่มีความเห็นแตกต่างว่าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ถูกแย่งพระอำนาจโดยไม่เป็นธรรม  และมีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชซ้อนให้มีอำนาจเทียบเท่ากับพระองค์ ต้องเกรงกลัวต่อความผิดฐานหมิ่นประมาทสมเด็จพระสังฆราช ดังที่มีแถลงการณ์ออกมาว่าพระองค์มีพระบัญชาและทรงเห็นชอบด้วยแล้ว(นั่นเห็นไหมล่ะ จับมือเซ็น เอ้าว่าไป) ซึ่งลิ่วล้อของคนที่ก่อเรื่องนี้ขึ้น อาจจะนำไปเป็นข้อฟ้องร้องทางกฎหมายก็เป็นได้

ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว กล่าวด้วยว่า ผู้ที่ออกแถลงการณ์ในนามของสำนักนายกฯน่าจะลงนามในแถลงการณ์ด้วย เพื่อจะได้รู้ตัวตนว่าใครกันแน่คือผู้ที่หลอกประชาชน แต่ถ้าคิดจะใช้แถลงการณ์ฉบับนี้มายับยั้งไม่ให้ประชาชนที่จะร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯให้ล้มเลิกความตั้งใจ ตนก็เห็นว่าคิดผิด ถ้าคนที่เดือดร้อนเพราะเรื่องนี้จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ ก็ควรจะออกมาปฏิเสธให้มันชัดๆ ไปเลยว่า ไม่เคยพูดอ้างถึงในหลวงว่ามีพระราชประสงค์ให้แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  อย่างไรก็ตามในวันที่ 6 พ.ย.นี้ ประชาชนผู้มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินจำนวนมาก จะมาร่วมกันลงนามเพื่อเป็นโจทก์ฟ้องทางคดีเป็นปฐมฤกษ์อย่างแน่นอน

ย้ำไม่เคยติดใจกับนายกฯ หลวงตามหาบัว เทศน์ต่อไปอีกว่า เราไม่เคยติดใจกับนายกฯ เราพูดจริงๆ เพราะนายกฯแล้วจิตใจเป็นธรรมทุกอย่าง เมืองไทยเราตั้งตัวได้เพราะใคร เพราะนายกฯนั่นเอง เศรษฐกิจจะจมๆ นายกฯฟื้นคืนมา ติดหนี้ติดสินเท่าไรนายกฯเราใช้หมดเลยเข้าใจไหม เหล่านี้ฝังลึกมาก เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ติดใจกับนายกฯนะเราพูดจริงๆ นอกจากนั้นติดใจกับใครให้ไปเอาเข้าใจไหม สำหรับนายกฯเราเราไม่ติดใจถือเป็นลูกศิษย์มาตลอด ถึงจะมีอะไรๆ เราก็คิดว่ามันมีสิ่งบังคับเป็นเครื่องมือของอำนาจป่าเถื่อนบีบบังคับๆ ให้นายกฯเราแปรไปต่างๆ นานา จนผิดสังเกตของประชาชน สำหรับเราไม่ผิดเข้าใจไหมล่ะ นายกฯนี้จิตใจเป็นธรรมมาตลอด ลูกก็ลูกชาวพุทธสำคัญเสียด้วยนะ แล้วฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติไทยเราซึ่งกำลังจะจมอยู่ขึ้นมาอย่างเด่นชัด จนกระทั่งประสานกับโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี คือนายกฯเราคนนี้ ไปไหนประสานกันได้หมด จนกระทั่งประเทศไทยเรากระเตื้องขึ้นมาๆ เยอะ เป็นอย่างนั้นนะ ก็เพราะนายกฯคนนี้แหละ

เราไม่ได้ติดใจกับนายกฯเรา หากว่าจะควรจะตีเอาบ้างก็ลูกศิษย์กับอาจารย์ตีกันบ้าง จับเข่าตีนายกฯบ้าง แต่ตีฐานลูกศิษย์กับอาจารย์ไม่ได้ตีเป็นแบบข้าศึกกันเข้าใจไหม นี่ก็ตีเอาบ้างเป็นธรรมดา ก็มีเท่านั้นละ เอ้อ จะเอานายกฯกลับคืนเราไม่ว่า เอานายกฯเรากลับคืน นายกฯคนนี้หาได้ที่ไหนวะ ประเทศไทยเรากำลังจะจมเห็นอยู่ทั่วประเทศใครเป็นคนฟื้นขึ้นมา ก็นายกฯเป็นคนฟื้นขึ้นมาเศรษฐกิจจะจม เป็นอย่างนี้ละเรื่องราว

หลวงตา เป็นยังไงล่ะที่พูดนี้ เราพูดพิจารณาตามหลักความเป็นจริงของชาติไทยเรา ชาติไทยเรานี้จะจมจริงๆ พอได้นายกฯคนนี้มาฟื้นทางนั้นฟื้นทางนี้ๆ ค่อยฟื้นขึ้นมาๆ ติดหนี้เขาเท่าไรนี่ละจะจมเพราะจุดนี้สำคัญ เอาใช้หนี้เขาจนได้ นั่น ใครเป็นเหมือนนายกฯ ส่วนที่เสียๆ ก็เพราะว่ามันมีเครื่องบังคับ อำนาจป่าเถื่อนบีบนายกฯเราอยู่ พูดให้มันชัดอย่างนี้เลย ตัวสำคัญนี่ละตัวทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา พระมหากษัตริย์ แล้วก็ไปบีบนายกฯเราให้แปรสภาพไปอย่างอื่น ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ มันหากมีความจำเป็นอยู่ในนั้นแหละ จำเอา นี้ดูหมดแล้วนะเราถึงพูด หลักใหญ่จริงๆ นายกฯเป็นคนดี ฟื้นฟูชาติขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด

การติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ เป็นร้อยประเทศ นั่น นายกฯคนไหนติดต่อให้มาสมานกัน แล้วเงินก็ไหลมากับคนที่คุ้นเคยกันแล้วมาติดต่อทุกสิ่งทุกอย่าง การเงินการทองก็เจริญขึ้นอย่างนี้ละ นายกฯคนนี้ถ้าว่าลิ้นแหลมก็แหลมจริงๆ ละช่วยชาติได้ ที่เราอยากยับยั้งนายกฯบ้างก็คือว่า อย่าวู่วามเข้าใจไหม เอะอะวู่วามมันจะเป็นบ้ายศ นั่นตรงนั้นน่ะ ให้จำไว้นะนายกฯเรา ใครนายกฯเราคุณทักษิณใช่ไหม เอ้อ นี่อาจารย์นะสอน อาจารย์นี่ก็วู่วามเหมือนกัน แต่ไม่วู่วามแบบนั้นมันผิดกัน เราวู่วามเราว่าจะตีแล้วเอากล้วยให้อย่างงั้นนะ อันนั้นวู่วามมันยังไง จนกระทั่งกระเทือนโลกก็มีบางครั้ง

อย่าตอบเร็วเกินไป ให้พิจารณาเสียก่อน ใครถามมาตอบปุ๊บๆ อาศัยอำนาจอย่างนี้ก็ไม่ถูก ต้องอาศัยเหตุผล ประชาชนเขาต้องการเหตุผล ความชอบธรรมไม่ชอบธรรมเขาต้องการอยากฟังทุกอย่าง ให้ชี้แจงไปตามนั้น อย่าปุ๊บปั๊บเหมือนผู้เฒ่าตีหลาน เข้าใจไหมผู้เฒ่าตีหลาน ทำอะไรๆ หลานมากวน หลานมากวนเรื่อย มันกวนนักพอจะทำอะไรๆ เด็กมันหลายคนมันยุ่งเข้ามา มายุ่งผู้เฒ่า ผู้เฒ่าก็คือพ่อตาเขานั้นแหละจะเป็นใครไป ทีนี้มาหลายหนนักผู้เฒ่าก็โมโหละซิ ไม้กำลังจักตอกเหลาตอก เอาไม้จักตอกตีหลาน นี่ละเขาเรียกว่าปุ๊บปั๊บผู้เฒ่าตีหลานไม่บอก เวลาจะตีปั๊วะเลยผู้เฒ่าตีหลาน เอาไม้พวกตอกพวกอะไรจักอยู่ เอามัดนั่นละตีเอา นี่ก็อย่าปุ๊บปั๊บเหมือนผู้เฒ่าตีหลานเข้าใจไหม เท่านั้นละที่เตือนนายกฯเรา ให้วางตัวเสมอพิจารณาเรียบร้อยทุกอย่างออก อย่าวู่วามทีเดียวไม่ถูก

นอกนั้นนายกฯเราดี ยกชาติไทยขึ้นได้ แล้วติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ โอ๊ย เกือบร้อยประเทศแล้วมังเวลานี้ เท่าที่ทราบมา (หลายประเทศอยู่ครับที่ยอมรับ) เอ้อ นั่นละที่ว่าติดต่อ ติดต่อกันเท่าไรๆ การเงินการทองไหลเข้าไหลออก นั่นละมา เมืองไทยเรากระเตื้องขึ้นเพราะเหตุนี้เอง ก็เพราะนายกฯเรานี้คนหนึ่ง ต่อจากนี้เราก็ต้องพูด อะไรที่ไม่ดีเราก็ตำหนิอย่างที่ว่านี่ละ เราตำหนิด้วยความเป็นธรรม ไอ้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นมันตัวแสบ เราพูดชัดๆ อย่างนี้เลยตัวแสบ กฎหมอยกฎหมายออกมาจากนั้นหมด กดขี่บังคับ

เวลาเกิดเรื่องราวขึ้นมานี้ เดี๋ยวมันจะตั้งกฎอะไรขึ้นมาเป็นกฎหมายขึ้นมา กฎหมายก็ตามเวลานี้กำลังต่อสู้กัน ระหว่างนักมวยต่อสู้กันไม่มีราคากฎหมาย กฎหมายใดมาก็ตามฟัดกันเลย กฎหมายจะมาตั้งขึ้นเวลานี้ไม่ได้ ตั้งขึ้นเวลาประชาชนกำลังเข้า เหมือนว่านักมวยต่อยกัน ใครจะเอาอำนาจมาจากไหนเอากำลังหมัดนั้นใส่กัน นั่นเอาตรงนี้ อันนี้กำลังของประชาชนทั้งประเทศ กับกำลังกฎหมายกฎหมอยมันจะมาตั้งเวลานี้ไม่ได้ ตั้งก็ล้มทันที ไม่มีใครปฏิบัติตามกฎหมายประเภทนี้ กฎหมายเที่ยวกดขี่บังคับคนทั้งประเทศเหมือนอย่างเคยเป็นมาไม่ได้ เวลานี้ขึ้นสู่เวทีแล้วจะเอากฎหมอยกฎหมายอะไรมาตั้งใส่ประชาชนไม่ได้ นี้เป็นหลักความจริง เวลาขึ้นเวทีแล้วใครไม่เก่งก็ตกเวทีไปเท่านั้นเอง ที่จะเอากฎนั้นกฎนี้มาบังคับไม่ได้ ถ้าลงเป็นคนธรรมดาแล้วแตะกันไม่ได้นะ จับปรับไหมใส่โทษเลยเข้าใจไหม ถ้าขึ้นเวทีแล้ว เอ้า ตายก็ตาย ใครตายก็ตายไม่มีราคาละ ไม่มีใครจับผิดจับถูกกันได้เลย

เวลานี้ประชาชนกับตัวแสบๆ ที่อยู่ในวงรัฐบาลเราทราบชัดๆ อย่างนั้น มีแต่กดขี่บังคับทุกด้านทุกทาง ออกมาๆ ด้วยป่าๆ เถื่อนๆ แล้วแต่ก่อนเขาก็เชื่อๆ แต่เวลานี้ประชาชนกำลังจะยกชาติของตนขึ้น เพราะเห็นว่าความล่มจมมาจากอันนี้ เพราะฉะนั้นจึงจะมาตั้งกฎหมายกฎหมอยอะไรขึ้นมาไม่ได้เวลานี้ ตั้งขึ้นมาก็พังเลย นี่เราพูดตามหลักความจริง หัวใจประชาชนเป็นคนด้วยกันทั้งชาตินี่จะว่าไง ใครจะไม่รู้ จะมาตั้งกดขี่บังคับเข้ามาในเวลากำลังสงครามนี้ ตั้งมาเท่าไรไม่มีความหมายล้มทั้งนั้นละ นี่เราพูดตามหลักธรรม อย่ามาตั้งตั้งเวลานี้ ความดีงามอะไรที่จะเป็นความสมานชาติไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น มีรัฐบาลเป็นต้น รัฐบาลเป็นผู้ยก อย่าเหยียบเท่านั้นเอง อย่าเหยียบหัวประชาชน แล้วมีอะไรอีกล่ะว่ามา

ผู้กำกับ มีอยู่ กำลังให้เขาไปเอาหลักฐานมากราบเรียน ( หลักฐานอะไรมา) เมื่อคืนนี้ตอนย่ำรุ่ง เขาว่ามีแผ่นป้ายมาติดแถวถนนมาวัดป่าบ้านตาดหลายแผ่นป้าย (ป้ายว่าไง) ก็ให้เขาไปเอาแผ่นป้ายมา ถ้าเอามาไม่ได้ ไปจดตัวหนังสือมาก็ได้ครับ จะได้มากราบเรียนว่าเขียนว่ายังไงมั่ง รู้สึกจะเป็นการโจมตีคุณสนธิ ลิ้มทองกุล เหมือนกับข่มขู่ไม่ให้คุณสนธิมาพูดพรุ่งนี้ครับ

หลวงตา จะไปข่มขู่อะไร คุณสนธิก็เป็นหัวใจของคนทั้งชาติ จะมาข่มขู่คุณสนธิอะไร ให้ข่มขู่ตัวแสบๆ นี้ ข่มขู่เจ้าของบ้าง อย่าเลวร้ายเกินไปประชาชนเขาดูไม่ได้ ต้องขู่เจ้าของอย่างนั้นซิ ไปขู่คนอื่นยังไง เขาดีอยู่แล้วนี่ เจ้าของเลวต่างหาก จนกระทั่งกระเทือนทั้งประเทศไทย ถึงได้ยกทัพรับกันอยู่นี่เห็นไหมล่ะ เขาผิดที่ตรงไหน

ผู้กำกับ ข้อความไปจดมาได้ดังต่อไปนี้นะครับ ป้ายหนึ่งเขาบอกว่า ชาวอุดรธานีไม่ยินดีต้อนรับสนธิ สนธิคนบาป ทำให้คณะสงฆ์แตกแยก นี่ละครับตัวอย่าง

หลวงตา นี่ก็เขียนอันนั้นออกติดดูซิน่ะ ชาวไทยทั้งประเทศ อย่าว่าอุดรธานีเลย ยินดีกับคุณสนธิซึ่งเป็นหัวใจของชาติ เป็นผู้นำของชาติก็ได้เวลานี้น่ะ นำชาติเพื่อความฟื้นฟูขึ้นมา ให้เขียนอันนี้แก้ข่าวบ้าๆ เข้าใจไหม เราบอกว่าข่าวบ้าๆ แล้วก็บอกข่าวดีๆ ให้ว่างั้น เอ้า ก็อย่างงั้นซิ ฟาดข่าวดีเขียนถึงสามดีเลย เอาอย่างงั้นนะ มันยากอะไรแก้คน หาอุบาย นี่ละมันแหย่ทางนั้นมาแหย่ทางนี้มา แหย่ทางนั้นไม่มีใครฟังละเข้าใจไหม ใครจะไปฟัง คนทั่วประเทศอย่าไปว่าแต่คนอุดรฯเลยรู้มันหมดไอ้ตัวแสบๆ นี่ เข้าใจ ทำไมจะมาเก่งกว่าคนทั้งประเทศ รู้มันหมดแล้ว ก็เท่านั้นเอง แม้แต่หลวงตาบัวเขามาเล่าให้ฟัง หลวงตาบัวก็รู้เรื่องตามนั้นก็เล่าตามเรื่องนั้น หลวงตาบัวก็รู้เรื่องเหมือนกัน รู้เรื่องจากคำบอกเล่า ไม่ได้ไปเข้าสนามอะไรกับใครละ เราเป็นธรรมพูดด้วยความเป็นธรรม

ผู้กำกับ เขาบอกว่าตรงทางแยกจะไปวัดใหม่กกสะทอน ตรงนั้นเขาว่ามีหลุมลึก เกิดจากเอาระเบิดมาปาตรงนั้นครับ (ปาตรงไหน) ที่สามแยกที่จะไปวัดใหม่กกสะทอน อยู่หลุมลึกตรงข้างๆ ถนนนั่นละครับ เขาว่าเอาระเบิดมาขว้างมาปาตรงนั้น

หลวงตา ขว้างก็ขว้างซิ เราก็ฟังจะว่าไง เขาว่าเขาขว้างเราก็ฟังจะว่าไง ก็มีเท่านั้นแหละจะว่าไง ได้ยินว่าเขาก็จะมาขว้าง เราก็ฟังว่าเขาจะมาขว้างเท่านั้นเอง ไม่เห็นมีอะไร มีอะไรอีกล่ะ

ผู้กำกับ อีกส่วนหนึ่งก็อย่างคุณสนธิเขาพูดเมื่อคืน ผมได้ยินบางตอนนะฮะ เพราะผมขับรถมาที่วัดป่าบ้านตาด ไม่ได้ยินตลอด บางตอนเขาบอกว่า พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ มาขอแผ่น ซี.ดี.ที่คุณสนธิพูดไปประมาณ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ แผ่น แล้วก็ไปแจกให้คนพิจิตรฟัง ลูกคุณสนั่นเลยชนะไทยรักไทยขาดลอย หมื่นเจ็ดหมื่นแปด

หลวงตา เราก็ฟังเฉยๆ ไม่มีเรื่องตอบเราไม่ตอบ ฟังเฉยๆ นี่เขาก็หาคะแนนจากคุณสนธิ คนนับถือเขาลูกเขาก็เลยได้เป็น ส.ส. อีกเหรอ (เขาเลือกตั้ง ส.ส. ไงฮะ แล้วเขาก็แข่งกันระหว่างไทยรักไทยกับมหาชนลูกของสนั่น แล้วลูกสนั่นชนะเพราะเอาแผ่น ซี.ดี. ไปแจก) ก็เลยได้ เอาคุณสนธิไปประกาศเอาไปแจกประกาศเลย นั่นอุบายของเขาเก่งไหม เขาเห็นว่าคุณสนธิเป็นคนเรียกว่านำชาติแล้วเวลานี้ พาพี่น้องทั้งหลายเดินเพื่อกู้ชาติไทยของเราที่มันจะล่มจมด้วยพวกเปรตนี้ละ เขาก็เอาอันนี้ไปประกาศติด ใครก็ชอบใจๆ เขาก็เลยหย่อนบัตรให้ เขาหากินด้วยกันอย่างนี้ละ หากินคนละทาง

(กราบเรียนครับ เมื่อวานนี้คนไปฟังเขาหมื่นกว่าคน แล้วเขาก็บอกครั้งหน้านี้ เขาขอนิดๆ หน่อยๆ ขอให้หนึ่งคนไปชวนมาห้าคน ก็จะได้สัก ๕๐,๐๐๐ คน เขาว่าถ้าใครมาทำร้ายหรืออะไร กลุ่มผู้ฟังจาก ๕๐,๐๐๐ คน มันก็จะเป็น ๑๐๐,๐๐๐ ตีนครับ) อะไรเรายังไม่เข้าใจ มันพูดบ้าๆ บอๆ อะไรก็ไม่รู้ เราเป็นคนดีเรายังไม่เข้าใจ หมดแล้วนะ หมดแล้วก็เอาละเท่านี้พอ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก