ถ้ายังถือเป็นศิษย์กับอาจารย์ ให้แก้ตามคำอาจารย์สอน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 15:00 น. ความยาว 50 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส
เนื่องในโอกาสที่คุณสนธิ ลิ้มทองกุล และคุณสโรชา พรอุดมศักดิ์
ผู้ดำเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์
และคณะทนายความผู้รักชาติ
เข้ากราบนมัสการหลวงตา
เมื่อบ่ายวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘
“ถ้ายังถือเป็นศิษย์กับอาจารย์ ให้แก้ตามคำอาจารย์สอน”

 

คุณสนธิ         นี่ดอกไม้ที่ประชาชนมอบให้เกล้า เกล้าขอมอบให้หลวงตาครับ

หลวงตา         นี่ดอกไม้ของประชาชนที่มีความอนุโมทนาสาธุการกับคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งทำประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา นี่ผู้หนึ่ง เราอยากได้มากกว่านี้อีก ทำประโยชน์ให้ชาติไทยของตน คนเดียวนี้น้อยนิดเดียว ยังถูกบีบบี้สีไฟทุกแบบทุกฉบับ สายตาของธรรมแล้วฟังไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นจึงต้องออก ออกมาแสดงให้ทราบเหตุผลเรื่องความผิดถูกชั่วดี         

อย่างที่แสดงเมื่อเช้านี้ นี่ละเรื่องเสียงธรรม จะตรงไปตรงมา ไม่มีอ้อมค้อม ไม่มีคำว่าโมโหโลกนะ ธรรมไม่มี ตรงไปตรงมา ธรรมจึงเป็นที่ตายใจของโลก ได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมา สำหรับชาวพุทธทั้งหลายเป็นอย่างนั้น

นี่คุณสนธินี้เราจดหมายให้มานะ ทางนายกฯก็จดหมาย ส่วนเรื่องจะมาหรือไม่มาเราก็ไม่ว่าอะไรละ คุณสนธิก็มาตามจดหมายที่เขียนไปขอเชิญให้มา จึงได้มาอยู่ที่นี่ นี่คุณสนธิไม่ได้หวังเอาสักบาทสักสตางค์นะจากพี่น้องทั้งหลาย ที่อุตส่าห์พยายามมา เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิตจิตใจ สมบัติเงินทอง ถูกทุกแบบทุกฉบับที่เขามาบีบบี้สีไฟ เอา ปล่อยตามเรื่อง ขอให้ได้ทำประโยชน์ให้ชาติไทยของเราเป็นที่พอใจ เราหาคนที่ไหนได้อย่างคุณสนธิ ลิ้มทองกุลนี่ เราอนุโมทนาสาธุการด้วยความเป็นธรรม (สาธุ) เราไม่มีคำว่าเอนเอียง

นี่อยากได้มากกว่านี้อีกนี่ ให้ช่วยกันพิจารณา เราเป็นฝ่ายเสียหาย นี้คุณสนธิ ลิ้มทองกุลนี้ พูดบรรยายเรื่องความเสียหายในสมบัติของชาติไทยเรา เสียหายไปทางไหนๆบ้าง เพราะการพูดอย่างนี้จึงไม่มีความเสียหาย บรรยายถึงเรื่องความเสียหายแห่งสมบัติของชาติไทยของเราเอง มันเสียหายไปไหน มันรั่วไหลแตกซึมไปไหนๆ ๆ ก็บรรยายตามเรื่องที่มันเป็นไปต่างหาก จึงไม่มีอะไรเสียหาย ไม่มีอะไรผิด เป็นความถูกต้องกับหัวใจของชาวไทยทั้งชาติเลยทีเดียว

นี่จึงว่ามีคนเดียว เราอยากได้มากกว่านี้ออกมาแสดง สมกับว่าเราเป็นเจ้าของของสมบัติทั้งปวงที่เสียหายไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรๆ นี่ก็มีแต่เพียงคุณสนธิ ลิ้มทองกุล มาพูดเพียงคนเดียว มันก็ไม่ค่อยทั่วถึง ถ้าได้มากกว่านี้มาช่วยกันพูด สมกับชาติไทยเราเป็นชาติที่ทรงอรรถทรงธรรม พูดไปตามความถูกต้องดีงามทุกอย่าง ไม่แฉลบนู้นแฉลบนู้นนี้ พลิกร้อยสันพันคม ไม่มี นี่ก็พูดตามหลักความจริงล้วนๆ ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน นี่วันนี้เราก็เชิญให้มาก็มาตามนี้

อันตรายก็รอบด้านๆ พวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารหาธรรมไม่ได้นั่นแหละ ที่ก่อกวนทำลายบีบบี้สีไฟอยู่เวลานี้ เราพูดตามอรรถตามธรรมเป็นอย่างนี้ คุณสนธิรู้สึกว่ามีภัยรอบด้านเวลานี้ ทั้งๆ ที่ทำคุณทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเรา กลายเป็นผู้มีภัยรอบด้านจากเปรตจากผีทั้งหลายที่มันไม่มีอรรถมีธรรมในหัวใจ มีแต่ทิฐิมานะอวดรู้อวดฉลาด อวดอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ มาเหยียบพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ ใครพูดขึ้นไม่ได้ เหยียบย่ำทำลาย

นี่ก็คุณสนธิเราพูดเพียงเท่านี้เกิดเป็นเรื่องผู้ต้องหาขึ้นมาแล้ว หาเรื่องนั้นมาฟ้องหาเรื่องนี้มาฟ้อง นี่ก็ว่าฟ้องว่าฐานหมิ่นประมาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณสนธิเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งชาติ ทั้งศาสนา พระมหากษัตริย์ เต็มหัวใจ แล้วจะเอาอะไรมาหมิ่นประมาทได้ นอกจากมันตั้งขึ้นมาแบบลอยลม แบบสกปรก พลิกปลิ้นขึ้นมาตั้งเพื่อจะทำลายคุณสนธิโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีอย่างอื่น เอาสายตาธรรมจับรู้กันหมดเลย เพราะเราดูด้วยธรรม เราไม่ได้ดูแบบโลก แบบกิเลสตัณหาซึ่งเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัว นี่เราไม่มี คำว่าเห็นแก่ตัวอย่างนี้ไม่มี เราพูดตามหลักความจริง ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก

อย่างคุณสนธินี้ คุณสนธิต้องการอะไร เงินทองข้าวของอะไรไม่เคยมีแม้บาทเดียว ยังอุตส่าห์สละทุกสิ่งทุกอย่างมาช่วยชาติบ้านเมือง ถึงเขาจะฆ่าให้เป็นให้ตายอะไรคุณสนธิก็ยอมรับหมดเลย เราเห็นใจคุณสนธิไหมพิจารณาซิ คนอย่างนี้หาได้ที่ไหนในเมืองไทยเรา หายากมากนะ นี่เมื่อแสดงตนออกมาเพื่อสละชีพเพื่อชาติแล้วเราพอใจ เราเห็นใจด้วย พี่น้องทั้งหลายควรอนุโมทนาสาธุการพร้อมหน้ากัน เอา (สาธุ) พักนี่ก่อน มีอะไรแล้วค่อยพูดไป

คุณทองก้อน     เกล้าขอโอกาสให้คณะทนายความ ซึ่งเป็นทนายความที่เป็นลูกศิษย์หลวงตา รวมตัวกันเรียกว่าคณะทนายความผู้รักชาติ เพื่อปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามที่หลวงตาเมตตาพาดำเนินขอรับ ขอโอกาสกราบเรียนถึงคำสั่งของศาล ที่มีผู้ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคุณสนธิกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น ที่ไม่เป็นความจริง บัดนี้ศาลได้มีคำสั่งว่ายกคำร้องที่จะออกหมายจับคุณสนธิ เกล้าขอโอกาสให้คุณสุพจน์ ซึ่งเป็นทนายความที่ติดตามดูแลในกรณีนี้ ขอโอกาสได้กราบเรียนถึงคำสั่งศาลในเช้าวันนี้ขอรับ

ทนายความ      ขอให้คุณดุสิต พรหมสิทธิ์ เป็นประธานทนายความของจังหวัดอุดรธานี ได้เรียนเรื่องคำสั่งศาล 

ทนายความ      กราบนมัสการพระคุณเจ้า สืบเนื่องนะครับ ได้มีพันตำรวจโทนายหนึ่งที่จังหวัดยโสธร ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษคุณสนธิ ลิ้มทองกุล กับคุณสโรชา ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในมาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญา ปรากฏว่าเมื่อวานทางพนักงานสอบสวน โดยผู้แทนตำรวจภาค ๓ ได้ส่งเรื่องไปที่จังหวัดยโสธร ทางเจ้าพนักงานตำรวจได้ยื่นคำร้องขอออกหมายจับคุณสนธิ ลิ้มทองกุลกับพวก ผมได้รับการประสานไปที่ประธานทนายความจังหวัดยโสธร ซึ่งประธานทนายความยโสธรแจ้งมาว่า คำร้องที่พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องออกหมายจับนั้น เป็นคำร้องที่ไม่ชอบ ไม่เข้าข่ายลักษณะความผิด คดีไม่มีมูล ศาลจึงยกคำร้องครับผม

ที่จังหวัดอุดรธานีมีการแจ้งความร้องทุกข์กับคุณสนธิเอาไว้ โดยทางเจ้าพนักงานตำรวจนัดให้ผมไปเป็นพยาน ซึ่งจะถามความเห็นว่า เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่คุณสนธิไปพูดที่โรงแรมเจริญโฮเต็ลนั้น ได้มีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในมาตรา ๑๑๒ หรือไม่ ซึ่งตัวผมเองได้นัดกับเจ้าพนักงานตำรวจพรุ่งนี้ โดยจะไปให้การกับพนักงานสอบสวนครับผม ว่าข้อความทั้งหมดที่พูดในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ลนั้น ไม่มีความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับผม

หลวงตา        ศาลเป็นหัวใจของชาติ ต้องตัดสินโดยธรรมๆ ไม่เห็นแก่ใครจะมามีอำนาจบาตรหลวงกดขี่บังคับ ให้จำต้องปฏิบัติตามคนนั้น ไม่ใช่เรื่องของศาล ศาลต้องพูดให้ตรงไปตรงมา สมกับประชาชนทั้งประเทศยอมรับปฏิบัติตาม ตามคำผู้พิพากษานั้น

คุณสนธิ         กราบมาที่แทบเท้าหลวงปู่ครับ และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย วันนี้ท่านผู้บัญชาการภูธร ตำรวจภูธรสี่ พลตำรวจโทสถาพร ได้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปถึงโรงพักทุกแห่ง เพื่อให้โรงพักทุกแห่งนั้นรุมฟ้องผม ซึ่งผมมากราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ชั้นหนึ่งก่อนนะครับ อันนี้สองนี้ เนื่องจากว่าตัวเกล้าเองก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว ท่านนายกฯท่านก็อ้างว่าท่านเป็นลูกศิษย์เหมือนกัน เกล้าก็อยากจะขออนุญาตท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่า เกล้าจะขอท้าท่านนายกฯออกโทรทัศน์ตัวต่อตัว เพื่อที่จะชี้แจ้งเรื่องราวต่างๆ ของชาติบ้านเมือง ที่เกล้ามาพูด แล้วให้ท่านนายกฯตอบ เนื่องจากว่าท่านนายกฯเป็นลูกศิษย์ด้วย เกล้าก็เลยกราบขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าจะอนุญาตให้เกล้าท้าท่านนายกฯหรือไม่

หลวงตา        ไหนว่าไง

คุณทองก้อน    คุณสนธิขอโอกาสกราบเรียนหลวงตาเมตตา พิจารณาขอรับ ว่าในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาเช่นเดียวกัน คุณสนธิขอโอกาสให้หลวงตาเมตตาพิจารณาว่า คุณสนธิจะขอท้าท่านนายกฯ ให้ออกโทรทัศน์ในเวลาที่เท่าๆ กัน ให้ต่างคนต่างพูดความจริงและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินขอรับ มิทราบว่าหลวงตาจะเมตตาพิจารณาหรือไม่ หรืออย่างไรหรือขอรับ

หลวงตา        อันนี้มันแขนซ้ายแขนขวานะ นายกรัฐมนตรีก็เป็นแขนขวา เป็นใหญ่กว่าคนนี้ คนนี้เป็นแขนซ้าย ทั้งสองแขนนี่อยู่ในอวัยวะเดียวกัน คือหลวงตาเป็นอาจารย์อันเดียวกัน จึงไม่อยากมาชี้หน้าชี้ตา ตีแขนซ้ายตีแขนขวาให้เจ็บในบุคคลคนเดียวกัน มากระเทือนหลวงตาคนเดียว เพราะเป็นเจ้าของของแขนซ้าย-แขนขวา คือลูกศิษย์ทั้งสองนะ เราจึงไม่อยากให้ทำ เวลานี้ยังเสียก่อน ให้พักไว้ มีอะไรที่จะปรองดองสามัคคีกัน ผู้ผิดขอให้ยอมรับว่าผิด คราวนี้ก็ไม่ได้เอาโทษเอากรรมอะไร อย่างคุณสนธิ ลิ้มทองกุล พูดนี่ก็พูดธรรมดา ไม่หมายถึงอยากไปฟ้องรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี เอามาใส่คุกใส่ตะรางอะไร เป็นแต่เพียงว่าเล่าเรื่องความเคลื่อนไหวของทางนั้น ผิดถูกประการใดเท่านั้น ก็ไม่หวังว่าจะเอาโทษเอากรรมอะไร   ในระยะนั้นฟังก็เป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อทราบแล้วทางนู้นจะมาเอาเรื่องกับทางนี้ เมื่อตัวผิดอยู่แล้วมาเอาเรื่องคนอื่นอะไร ต้องแก้ไขตัวเองถึงถูก นี่คือแขนซ้าย-แขนขวา ในฐานะเราเป็นอาจารย์ ให้ผู้ผิดแก้ตัวเอง

ผู้ใหญ่ก็ผิดได้ ผู้น้อยก็ผิดได้ ผู้ใหญ่ผิดผู้ใหญ่ต้องแก้ ผู้ใหญ่แก้ไม่ได้ไปสอนผู้น้อยหาอะไร ตัวเองเป็นตัวสำคัญเป็นผู้แก้ไขดัดแปลงตัวเอง แล้วผู้น้อยก็จะไม่ถือสีถือสาอะไร ดังที่พูดก็พูดธรรมดา ไม่หมายถึงว่าจะไปฟ้องรัฐบาล เรียกค่าเสียหายที่เสียหายไปเท่าไรๆ ในตับปอดของประชาชนที่เป็นทรัพย์สมบัติออกมาหนุนรัฐบาล แล้วไปจ่ายแบบไหน อีลุ่ยฉุยแฉกแบบนี้ จะไม่เรียกไปหาเรื่องเหล่านี้นะ พูดธรรมดาให้เข้าใจ แล้วปรับปรุงตัวเองต่างหาก นั่น ทางนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปฟ้องไม่ใช่เหรอคุณสนธิ ก็พูดธรรมดา หรือมีอะไรบ้าง เอาว่ามาก่อน  ถ้ายังไม่ถึงขั้นที่จะไปฟ้องก็ยังไม่เป็น

คุณทองก้อน     คุณสนธิมิได้ฟ้องท่านนายกฯเลยขอรับ คุณสนธิเพียงแต่ว่าป้องกันสิทธิของคุณสนธิเอง กรณีที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะขอรับ ตัดรายการคุณสนธิโดยมิชอบ แล้วออกมากล่าวหมิ่นประมาทใส่ร้ายคุณสนธิ คุณสนธินอกจากเป็นราษฎรแล้ว เป็นลูกศิษย์หลวงตา ยังมีอาชีพเป็นสื่อมวลชน ต้องเสียหายเป็นอย่างมาก แต่คุณสนธิยื่นฟ้องเพียงแค่รักษาสิทธิ์ และเรียกค่าเสียหายตามหลักการของการฟ้องคดีแพ่งเพียงบาทเดียวขอรับ
        
หลวงตา        ฟังซิ นี่ฟ้องเพียงบาทเดียว แต่ทราบว่าทางรัฐบาลจะฟ้องใครก็ตามกี่ร้อยล้าน จะปรับเป็นกี่ร้อยล้าน

คุณทองก้อน     ตอนนี้คุณสนธิก็สองพันกว่าล้านแล้วขอรับ

หลวงตา          แล้วใครอีกว่ามาซี

คุณทองก้อน     แล้วคุณสโรชาก็โดนด้วยเช่นเดียวกัน

หลวงตา          เออ นี่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเลยนี่ ตั้งหน้าตั้งตาที่จะบีบบังคับท่านเหล่านี้ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะให้อยู่ในเงื้อมมือ หรือยำลาบไปเลี้ยงกันในวงรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีอย่างอื่น ผิด อะไรปรับเท่านั้นเท่านี้ ขู่เข็ญบีบบังคับจะไม่ให้ทางนี้มีปาก ไม่ให้พูดได้เลย นี่เรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้น ผิด เราบอกว่าผิด เรียกเสียหายอะไร ถ้าไม่ใช่เรียกค่าเสียหายเพื่อจะบีบบังคับคนนี้ให้อยู่ในเงื้อมมือโดยถ่ายเดียวเท่านั้น มีเท่านั้นแหละ การฟ้องร้องมันเกิดประโยชน์อะไร

ผู้เล่าเรื่องความเสียหายก็เล่าธรรมดาๆ เรียกว่าเจ้าของสมบัติในนามของคนทั้งชาติเป็นเจ้าของสมบัติ คุณสนธินำมาพูดเรื่องราวต่างๆ ตามความผิดถูกประการใด เพียงเท่านั้นก็ไม่ได้ถือสีถือสาจะเอาเรื่องเอาราวมาฟ้องร้องอะไรกันเลย และเหตุอันใดผู้ที่ผิดทำไมไม่แก้ไขตัวเอง แล้วยังมาลุกลามมาหาบีบบังคับคนดีเจ้าของสมบัติ ขโมยของไปแล้วนะ ได้จำนวนเท่าไรไม่คำนวณแหละ ทางนี้ก็พูดตามเรื่องความเสียหายไปตามเรื่องราวนั้นแล้ว แล้วโจรผู้ร้ายยังจะมาบีบบังคับผู้นี้ไม่ให้พูดได้อีก มีอย่างเหรอ ความเสียหายอยู่ที่ไหน เช่นเขามาขโมยของในบ้านของเรานี้ได้อะไรๆ ไปบ้างก็ต้องพรรณนาไปตามเรื่องความเสียหายนี้ต่างหาก โจรผู้ร้ายยังต้องมาบีบบังคับไม่ให้พูดได้เหรอ พิจารณาซิ นี่มันเป็นอย่างนั้น ลักษณะนั้นเป็นอย่างนี้แหละ ถ้ารัฐบาลเป็นอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้ ว่าอย่างนั้นเลย เอาเป็นระยะ มีอะไรว่าไปก่อน

คุณสนธิ         ด้วยความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ลูกก็อยากจะถามต่อว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ให้โอกาสลูกศิษย์ซึ่งเป็นแขนขวาให้แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด ก็คือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บอกว่าท่านนายกฯเปรียบเสมือนแขนขวา ตัวลูกเปรียบเสมือนแขนซ้าย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสแขนขวาแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด แล้วเป็นเวลาผ่านมานานแล้วที่เขาไม่ได้แก้ไขเลย ไม่ทราบว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะให้แขนซ้ายทำอย่างไรต่อไป

หลวงตา         แขนขวาถ้าไม่ยอมแก้ไขตัวเอง แขนขวาก็ขาดสะบั้นไปเหมือนกัน แขนซ้ายยังคงเส้นคงวาหนาแน่นทำประโยชน์ได้ดี แขนขวาจะพังทะลายไปได้เลย เพราะแขนขวาทำผิดแล้วไม่ยอมแก้ไข ก็นับวันจะเน่าเฟะไปเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ ที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้น ลูกศิษย์มีครูต้องฟังเสียงครู ถ้าว่านายกฯเป็นลูกศิษย์จริงๆแล้วนายกฯก็ต้องฟังเสียงครูคืออาจารย์ ที่เราเป็นผู้สอนเวลานี้ เราสอนด้วยความเป็นธรรมล้วนๆ ผิดไม่แก้ไขจะสอนโลกได้อย่างไร เป็นรัฐบาลมาได้อย่างไร ความผิดไม่ยอมแก้ตัวเอง แต่ไปบีบบังคับคนอื่นนี่มันใช้ไม่ได้ ไม่ใช่รัฐบาล

มันรัฐประหาร รัฐเพชฌฆาต (เสียงคนปรบมือ) เดี๋ยวตีมือพวกนี้นะ ยังไม่พูด รัฐมหาโจร รัฐมหาภัย รัฐเพชฌฆาต ถ้าไม่ยอมรับแก้ไขตนเอง แต่จะไปบีบบังคับคนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่ชอบธรรม ประชาชนยอมรับไม่ได้ เรื่องธรรมเป็นอย่างนี้ แต่ใครจะทำอย่างไรๆ นั้นเป็นเรื่องของธรรมสอนแล้ว เขาจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราไม่ไปบีบบังคับเขา นี่เป็นเรื่องของธรรมสอนโลกเป็นอย่างนั้น เอาว่าไป

คุณสนธิ         ลูกจะถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้อหนึ่งครับ ถ้าอย่างนั้นแขนซ้ายก็ทำงานต่อไปเหมือนเดิม เอาธรรมนำหน้านะครับ แล้วถ้าเอาธรรมนำหน้านั้นเป็นเหตุให้แขนขวาต้องหลุดไปจากตัวหลวงตา พ่อแม่ครูบาอาจารย์คงไม่ว่านะครับ

หลวงตา         ไหนว่าไง พูดอีกทีหนึ่ง

คุณสนธิ         ถ้าอย่างนั้นแล้ว แขนซ้ายก็จะทำงานโดยเอาธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำหน้า เมื่อเอาธรรมนำหน้าแล้ว ถ้าแขนขวาไม่ยอมแก้ไข แล้วถ้าแขนขวาเน่าเฟะแล้วหลุดไปเองนี่ หวังว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คงเห็นใจแขนซ้ายนะครับ

หลวงตา          เห็นใจมาดั้งเดิมอยู่แล้ว เห็นใจแขนซ้ายน่ะ เวลานี้แขนขวามันชำรุด เราแก้ไขดัดแปลงแขนขวา ถ้าแขนขวาไม่ยอมรับแล้วแขนขวาก็ขาดออกไป ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ขาดจากกัน เข้าใจไหมล่ะ (สาธุ) ก็มีเท่านั้นเอง ลูกศิษย์ไม่ฟังครูมีอย่างเหรอ ลูกศิษย์ไม่ฟังครูก็มีแต่เทวทัตเท่านั้นเอง ไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้า แต่เทวทัตยังดีนะมากลับตัวในวาระสุดท้าย มาขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าอย่างสุดหัวใจเลยทีเดียว ท่านเป็นองค์ศาสดา “เอ้อมาก็ไม่ได้พบเราละ จะถูกแผ่นดินสูบที่หน้าวัดเชตวัน”

มาก็สูบจริงๆ มาพอสูบลงไปแล้วยังเหลือคางกรรไกร ก็ขอยกคางกรรไกรนี้ถวายบูชาพระพุทธเจ้า นั่น แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มพระโอษฐ์รับด้วยเหตุผลกลไกในพระญาณของพระองค์ที่ทรงทราบแล้วนั่นแหละ “เอ้อ ก็ยังดีนะเธอ มาเห็นโทษในวาระสุดท้าย แล้วกรรมหนักกรรมหนาที่เธอทำก็ไม่มีใครไปแก้ไขได้ เพราะตัวของเธอทำเอง ก็ต้องยอมรับไปก่อน แล้วผลดีที่เธอทำได้ได้ถวายคางกรรไกรเป็นพุทธบูชาอย่างนี้แล้ว อันนี้จะสนองเธอในวาระกรรมอันนั้นผ่านไปแล้ว กรรมนี้จะขึ้นมารับแทนว่า ต่อไปนี้พระเทวทัตที่พ้นขึ้นมาจากนรกแล้วจะได้มาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ชื่ออัฐิสาระ นี่ผลแห่งความดีที่พระเทวทัตเป็นผู้ยอมรับพระพุทธเจ้า กราบพระพุทธเจ้าทุกอย่าง ยอมตนไปหมด ถวายคางกรรไกรในวาระสุดท้าย สุดวิสัยแล้วก็ถวาย แล้วผลแห่งการถวายคางกรรไกรนี้ ต่อไปจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ชื่ออัฐิสาระ นี่คือผลดีที่พระเทวทัตเห็นโทษ

แล้วลูกศิษย์หลวงตาบัวนี้จะเห็นโทษหรือไม่เห็นโทษก็ให้ไปพิจารณาเอง เราเป็นลูกศิษย์ตถาคต เราจะเดินตามแนวของตถาคต ถือว่าเป็นลูกศิษย์มันก็ต้องฟังเสียงครูธรรมดา ถ้าไม่ฟังเสียงครูแล้วก็ช่วยไม่ได้ ดังพระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน ช่วยพระเทวทัต แต่เวลาเธอมาทำก็เป็นความดีของเธอเอง พระองค์ก็ไม่ได้ช่วย เธอทำเอง ช่วยตัวเอง จนกระทั่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าขึ้นมาชื่ออัฐิสาระ อันนี้เราก็มีความมุ่งหมายที่ว่าเป็นลูกศิษย์ของเราควรจะแก้ตัว อย่ามีแต่ทิฐิมานะ บีบบี้สีไฟคนทั้งชาติ ใช้ไม่ได้เลย ลูกศิษย์หลวงตาบัวไม่ควรเป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดนะ

เราไปทำประโยชน์ให้โลกนี้ ตั้งแต่วันเสียสละออกมาเป็นเวลากี่ปีจนกระทั่งป่านนี้ เราทำประโยชน์ให้โลก โลกที่ไหนได้มาติเตียนต่อการกระทำของเราว่าไม่ถูกต้องแม่นยำไม่มี มีแต่อนุโมทนาสาธุการ เพราะเหตุไร เพราะเราบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วในการทำประโยชน์ให้โลกนี้ เงินบาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ หัวใจนี้พูดง่ายๆ ว่าใจของเราบริสุทธิ์สุดส่วนแล้ว มลทินจะเข้ามาปั๊บนี้มันจะปัดของมันเอง ปัดของมันเอง ความคิดที่เป็นความผิดต่อธรรมนี้มันจะปัดของมันเอง ปัดของมันเอง การออกมีแต่ธรรมล้วนๆ ออก

        เพราะฉะนั้นการกระทำต่อโลกสงสารเหล่านี้ เราจึงหาที่ต้องติเราไม่ได้ ที่พี่น้องทั้งหลายไม่มาตำหนิติเตียนนั้น ก็เข้ากันได้กับหลักเกณฑ์ที่เรารับรองตัวเราแล้วด้วยความบริสุทธิ์ นี่เป็นอย่างนั้นละ นี่มันพูดอะไรมันหลงลืมไปแล้วนะ พูดไปหลงลืมไปเรื่อย ความจำไม่เป็นท่า แล้วมีอะไรที่พูดตะกี้นี้ อันนี้ก็ให้ไปแก้ตัว ถ้ายังถือว่ายังเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ตามเดิมแล้วให้ไปแก้ตามคำของอาจารย์สอน ที่สอนโดยธรรม อย่ามีทิฐิมานะ มันจะกลายมาเหยียบย่ำครูบาอาจารย์เข้าไปอีก เหยียบย่ำธรรมพระพุทธเจ้าอีก แล้วเจ้าของจะจม พูดให้ชัดอย่างนี้แหละ จะไม่ไปไหน มันจะย้อนมาหาเจ้าของนั้นแหละ

เมื่อเจ้าของยังรักตนเองอยู่ นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอรักตนไม่มีนี้ เมื่อเจ้าของรักตนอยู่แล้วให้พยายามแก้ไข สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ปัดออกๆ สิ่งที่ดีให้ส่งเสริมขึ้นมาแล้วก็จะเป็นคนดีขึ้นมาจากคนคนนั้นแล มีเท่านั้นก่อน มีอะไรเอาว่ามา

คุณสนธิ         เกล้าจะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ว่าจะเริ่มกระบวนการจับผิดนายวิษณุ มุสาวาทาเรื่องสมเด็จพระสังฆราชอย่างเป็นระบบ โดยเกล้าจะเป็นหัวหน้าในการดำเนินการเรื่องนี้

คุณทองก้อน    คุณสนธิขอโอกาสว่า คุณสนธิจะเป็นผู้นำในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการที่นายวิษณุ เครืองาม ได้กระทำความผิด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ขอรับ

หลวงตา        นี่พูดกลางๆ ไปแล้วเหรอนี่ แล้วจะดำเนินอย่างไรๆ ต่ออย่างไรก็ดำเนินไปได้อย่างนั้นเหรอ (ครับ) ถ้าเป็นธรรมแล้วก็ดำเนินได้ ถ้ามันผิดอย่างที่เขาทำมาแล้วอย่าไปดำเนินแบบนั้นอีก ชาติไทยจะจม เข้าใจไหม มีอะไรอีกล่ะ

คุณสนธิ         ขออนุญาตกราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคำถามสุดท้าย วันไหนถ้าแขนขวาไม่ยอมแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไป ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บอกนั้น คำถามของแขนซ้ายจะถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่า ถ้าเขาต้องจมลงไปแล้ว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังจะช่วยเขาอยู่อีกต่อไปหรือเปล่า

หลวงตา        ก็มันจมลงไปแล้วจะช่วยอะไรได้ เวลานี้บอกให้ช่วยเวลายังไม่จมต่างหากนี่น่ะ ยังไม่จมจึงช่วยให้ฟื้นตัวเอง แก้ไขดัดแปลงตัวเอง ถ้าไปแบบลูกศิษย์ไม่มีครู สัตว์ไม่มีเจ้าของแล้วใครจะเอาไปลาบไปก้อยที่ไหนเราไม่รับรอง แล้วแต่เขาจะไปลาบไปก้อยกันแหละ เอาว่าไป

คุณทองก้อน    เกล้ารู้สึกเสียใจว่า แขนขวาของหลวงตา หลวงตาสู้เอาอกของหลวงตารับไว้ตลอดมา ทำไมเป็นเช่นนี้ไปได้ขอรับ

หลวงตา         อันนี้เวลามันเป็นมันก็เป็นนะ แต่อันนี้มันพลิกตัวได้นะ ถ้าฟังเสียงมีครูมีอาจารย์แล้วก็พลิกตัวได้ ถ้าไม่ยอมฟังเสียงเลยก็ปล่อยกันไปเลยเท่านั้นเอง จมไปเลย มีเท่านั้นแหละนะ อันนี้เราสอนนี้เตือนในฐานะเราเป็นอาจารย์ เราไม่เคยทำความเสียหายอะไรกับผู้ใดทั้งสิ้นตั้งแต่วันบวชมา สัตว์ตัวหนึ่งที่เราจะมีเจตนาทำลายเขาให้เสียชีวิตไปจากเราไม่เคยมีตั้งแต่วันบวชมา นอกจากว่าเดินไปไม่เห็นมันเหยียบไป เป็นธรรมดา อันนั้นท่านก็ไม่ได้ปรับโทษ แต่เจตนานี้เป็นโทษร้ายแรง เราก็ไม่เคยทำ ทำประโยชน์ให้โลกโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

        แล้วก็สมเจตนาที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายจะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดี อย่าตื่นลาภ อย่าตื่นยศ อย่าเป็นบ้าลาภบ้ายศ บ้าอำนาจบาตรหลวงป่าๆเถื่อนๆ ดังที่ทำให้โลกนี้เดือดร้อนอยู่เวลานี้คือบ้าอันนี้แหละ ให้ลดบ้านี้ลงไปๆ จนกลายเป็นคนดี นำพี่น้องชาวไทยเราด้วยความสงบร่มเย็น เป็นที่พอใจในฐานะว่าเราเป็นอาจารย์ เราต้องการอย่างนั้น เราไม่ต้องการความล่มจม เพียงร่างกายของเรามีเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหน ต้องรีบหาหยูกหายามาเยียวยารักษา นี่คนทั้งประเทศจะวิกลวิการ เป็นง่อยเปลี้ยเสียแข้งเสียขาไปเพราะคนสองสามคนลืมเนื้อลืมตัวนี้เท่านั้น ทำบ้านเมืองให้ล่มจมนี้ไม่มีอย่างเลย เราอนุโมทนาด้วยไม่ได้ ต้องพยายามเยียวยารักษาเท่านั้นเอง แล้วมีอะไรอีกล่ะ

คุณทองก้อน     เกล้าขอโอกาสให้คณะทนายความที่เสียสละออกมา ในการที่จะรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอโอกาสให้คณะทนายความนี้ได้แถลงการณ์ในสิ่งที่เขาจะกระทำเพื่อรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปครับ

ทนายความ      ขอโอกาส กระผมเลขานุการชมรมทนายความผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขออนุญาตอ่านแถลงการณ์ของชมรมนักกฎหมายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ดังนี้
“
แถลงการณ์ชมรมนักกฎหมายผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยเป็นที่ปรากฏชัดแก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนบางกลุ่ม ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้กระทำการโดยใช้อำนาจรัฐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อชีวิต ทรัพย์สินและเสรีภาพ

กรณีล่าสุดได้มีการคุกคามต่อเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นของปวงชนชาวไทย เช่นนายกรณีนายสนธิ ลิ้มทองกุล โดยมีการพยายามดำเนินการจับกุมนายสนธิ ลิ้มทองกุล โดยที่ไม่ได้ทำความผิด และปฏิบัติลัดขั้นตอนของกฎหมาย กล่าวคือ ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาล ขอให้ออกหมายจับกุมนายสนธิ ลิ้มทองกุล และนางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์ โดยไม่มีหมายเรียกให้บุคคลผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง มายังพนักงานสอบสวน เพื่อสอบปากคำก่อน อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อคุกคามบุคคลทั้งสองให้หยุดการวิพากวิจารณ์รัฐบาล อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของปวงชนชาวไทย เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนบางกลุ่มได้แอบอ้างใช้อำนาจรัฐเพื่อคุกคามสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป ชมรมนักกฎหมายผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความประสงค์จะนำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อศาลสถิตยุติธรรม ซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของปวงชนชาวไทยได้วินิจฉัยว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐต่อนายสนธิ ลิ้มทองกุล และนางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ หรือไม่

        โดยขอให้บุคคลทั้งสองเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย ผู้ที่เคยถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และอาจจะถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพต่อไปอีกในอนาคต ได้แต่งตั้งทนายความของชมรมนักกฎหมายผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนำเสนอคดีต่อศาลต่อไป หากท่านผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นนักกฎหมายของชมรม หรือจะแสดงความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำแก่ชมรมนักกฎหมายผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกรณีดังกล่าวนี้กรุณาแจ้งความคิดเห็นของท่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (๐๖)๗๑๔๑๕๔๘  แถลงการณ์จากชมรมนักกฎหมายผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

หลวงตา         เบอร์โทรศัพท์อ่านช้าๆ เบอร์โทรศัพท์ฟัง

ทนายความ     หากท่านผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นนักกฎหมายของชมรม หรือจะแสดงความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำแก่ชมรมนักกฎหมายผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกรณีดังกล่าวนี้กรุณาแจ้งความคิดเห็นของท่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (๐๖)๗๑๔๑๕๔๘  แถลงการณ์จากชมรมนักกฎหมายผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

หลวงตา         เรื่องฟ้อง ฟ้องเรื่องอะไร คุณสโรชาหรืออะไร เราอยากทราบเรื่องราวมันเป็นอย่างไรถึงมาฟ้องกันสุ่มสี่สุ่มห้า เรื่องราวฟ้องอย่างไร

คุณสนธิ         เขาฟ้องลูกกับคุณสโรชาเพราะว่า เขาไปมองว่า ลูกนั้นกลัว ถ้าฟ้องแล้วจะเกิดความกลัว จะได้หยุดพูด เมื่อฟ้องแล้วไม่กลัวก็ไล่ฟ้องเป็นจุดๆ ไป ตอนนี้เท่าที่มีคดีอยู่ในศาลก็ ๖– คดีแล้ว เขาก็ไล่ฟ้องไปที่โคราช ยโสธร ขอนแก่น อุดร แล้วล่าสุดอย่างที่ได้กราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่า ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงพักแต่ละโรงพักในตำรวจภูธรภาคสี่ ให้รุมมาแจ้งความกล่าวหาลูกและคุณสโรชา วัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้ เพื่อตัดให้เรานี่ขาดจากกระบวนการประชาชน เพราะว่าในขณะนี้กระบวนการประชาชนต้องการพวกเราเป็นผู้นำเขา เพื่อที่จะเอาธรรมนำหน้า ให้รู้ว่ารัฐบาลนี้ได้ทำผิดธรรมตรงไหนบ้าง

เขามองว่าถ้าหากเราหมดอำนาจ หรือว่าเราถูกตัดตอนไปตรงนี้แล้ว กระบวนการประชาชนก็จะอ่อนแอลง แล้วเขาก็มองว่าถ้าเราเป็นคนซึ่งมีความกลัว เหมือนกับคนทั่วๆ ไปแล้ว เราก็จะวิ่งเข้าไปหาเขา เขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้หยุดพูด ซึ่งเราก็ไม่ได้กลัว เพราะเราเอาธรรมนำหน้าตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้สอนเอาไว้ เราก็เลยสู้เขามาตลอด เมื่อเขาเห็นว่าเราสู้เขา เขาก็ยิ่งเร่งฟ้องมากขึ้น เหมือนกับที่ครูบาอาจารย์บอกว่าพยายามให้เขากลับตัว เขาไม่กลับ เขากลับทำความชั่วมากขึ้นกว่าเก่า นั่นคือสิ่งที่ลูกถึงถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่า ถ้าเขาไม่กลับสักทีแล้วจะให้แขนซ้ายทำอย่างไร

หลวงตา         อันนี้มันก็ลำบากอยู่นะการตอบ แต่เข้าใจหมดเลยนะ หากตอบมันจะขัดกับพระ มันกลายเป็นเรื่องการบ้านการเมือง

คุณสนธิ         ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตแขนซ้ายตัดสินใจด้วยตัวเอง

หลวงตา         เออๆ ให้ไปตัดสินใจ พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้อง อันนี้ไม่ขัดข้องพิจารณาเรื่องราวนะ คือธรรมวินัยนี้จะติดแนบกับตัวเอง จะให้แยกจากนี้ไม่ได้ อะไรขัดต่อหลักธรรมนี้สำคัญมากนะ เราก็ทำไม่ได้ อย่างนี้จึงปล่อยให้ทางบ้านเมืองไป เข้าใจแล้วเหรอ เรื่องฟ้องเดี๋ยวนี้จะปรับเท่าไรๆ ล่ะ

คุณสนธิ         ทั้งหมดตอนนี้สองพันกว่าล้านแล้วครับ อันนี้ก็น่าเห็นใจ

หลวงตา         ถ้าหากว่าทางประชาชนฟ้องทางนู้นกลับ เอาเงินทองข้าวของทั้งประเทศไปฉิบหายวายป่วงนั้น เขาจะขอปรับสักล้านๆ บาท ทางนี้จะขัดข้องไหมทางรัฐบาลน่ะ

คุณสนธิ         ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารเขาครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพราะว่าตระกูลเขายังจนอยู่ครับ ลูกนั้นรวยมาก รวยธรรมะ รวยน้ำใจ

หลวงตา        เขาจนพยายามอย่างไรให้เขามีล่ะ ต้องสร้างความดี พลิกตัวกลับตัวไปอย่างนั้นจะเรียกว่ามีขึ้นมาได้ ถ้ายิ่งเถลไถลไปอย่างนี้แล้วยิ่งจมนะ จม ไม่สงสัยล่ะ เฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีเป็นลูกศิษย์เรา ถ้าทะลึ่งไปมากๆ นี้ เราพูดตรงๆ นายกฯจะจมได้เลย ว่าอย่างนี้ละ พูดให้ชัดเจนเลย มันหากเป็นด้วยกรรมนั่นละ จะว่าอะไร เราจึงเตือนไว้ ไม่อยากให้จม ไม่อยากให้ลง ของไม่ดี จึงเตือนไว้แต่บัดนี้

ยอมตัวด้วยความผิดถูกชั่วดีนี้ แล้วก็แก้ตัวเองนี้เป็นของดี แต่การไม่ยอมตัวนี้เป็นเรื่องจะทำความล่มจมแก่ตัวเองหนักเข้าๆ ทุกที มีเท่านั้นละ ธรรมสอนอย่างนี้ แล้วผิดไหมที่สอนอย่างนี้น่ะ เอาค้านมาพวกนี้น่ะ ก็มันไม่เห็นมีอะไรผิด ปู้ยี่ปู้ยำหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ใส่ประชาชนตาดำๆ ทั้งประเทศ นี่มันสลดสังเวช เราจึงได้ว่าเอาบ้าง ว่าเอาบ้าง มันเป็นอันธพาลเวลานี้ เหมือนว่าเรารัฐบาลเรานี้กำลังเมาหมัด ว่าอย่างนั้นเลยนะ รัฐบาลนี้กำลังเมาหมัด ถูกต่อยอะไรก็ไม่ทราบละ ถูกหมัดเขาหรืออะไร เมาหมัด ไม่รู้ว่าดีว่าชั่ว แต่เอาอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ มาบีบบังคับคนทั้งประเทศมันจะเป็นไปได้เหรอ นี่ซี

เมาหมัด ให้แก้เมาหมัดเสียใหม่ รัฐบาลเมาหมัด ให้ไปแก้เมาหมัดเสียใหม่นะ นี่ภาษานี่เป็นภาษาธรรมของหลวงตาบัว ผิดหรือถูกให้ไปพิจารณา เวลานี้รัฐบาลเรา เราจะพูดให้เต็มยศ ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์คุณทักษิณเป็นลูกศิษย์ของเรา เวลานี้รัฐบาลกำลังเป็นบ้า เมาหมัด ไม่รู้จักผิดจักถูก จะเอาให้ตามใจของเจ้าของอย่างเดียว มันเป็นไปไม่ได้ ให้หยุดเมาหมัด เอาละพอ

        เป็นที่เข้าใจกันแล้วทุกคนๆ คุณสนธินี้ทำประโยชน์ให้ชาติ สละตัวเองไปหมดเลย ฟังซิ หาที่ไหนจะมาเป็นเหมือนคุณสนธินี่ ให้ดำเนินต่อไปนะ แขนซ้ายจะดำเนินต่อไปให้ดำเนินต่อไป (สาธุ) ที่ดำเนินมาแล้วเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งทีเดียว ให้ดำเนินต่อไป บ้านเมืองเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นผลอย่างไร ให้ดำเนินไปตามที่ว่ามุ่งผลต่อประชาชนของเรา เราพอใจ เท่านั้นละ มีอะไรอีกล่ะ หรือพวกเราก็เมาหมัดเหรอ นึกว่าเมาแต่รัฐบาล พวกเราก็เมาหมัด

        แล้วขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาท่านทนายความทั้งหลายด้วยนะ ที่พร้อมหน้ากันมาด้วยความสามัคคีกัน เพื่อยกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา ให้มีความแน่นหนามั่นคง เจริญถาวรสืบต่อไปนะ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านด้วย เท่านั้นแหละ

เราพูดจริงๆ เราไม่มีอารมณ์กับโลก เราสอนโลกไปตามเหตุการณ์เท่านั้นเอง  สำหรับเราเองที่มีอารมณ์กับโลก เคียดคนนั้นแค้นคนนี้ ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ เราไม่มี เรามีแต่ธรรมล้วนๆ อยู่กลางๆ ตลอดเวลา จึงไม่มีพรรคมีพวก ใครผิดบอกว่าผิด ใครถูกบอกว่าถูก นี่เราพูดเป็นธรรม เอาละพอ

ไหนที่ว่าจะไปยโสธรหรือจะอาคุณสนธิไปอย่างนั้นเหรอ (ขณะนี้เหตุการณ์ได้ระงับไปแล้วขอรับ ศาลไม่ได้ออกหมายดังที่เจ้าพนักงานสอบสวนขอไป เหตุการณ์นี้ก็เป็นอันระงับไปขอรับ) เออๆ ฟังขึ้น อย่างนี้ฟังขึ้น ศาลเป็นหัวใจของคนทั้งประเทศ เป็นสำคัญ ศาลจะเอนเอียงนั้นเอนเอียงนี้ไม่ได้ ผิด โลกเขาไม่นับถือ อันนี้ทำอย่างนี้ถูกต้องแล้ว เราอนุโมทนาด้วย เอาละไป

เราคิดไว้หมดแล้วนะเรื่องเหล่านี้ เราจึงถามมานี่นะ ต้องผูกมัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวนะ จะเอาคุณสนธิไปอย่างนี้ หาอุบายจะเอาไปฆ่าก็ได้นี่ เราไม่ได้ไว้ใจพวกนี้ เราจึงต้องเข้มงวดกวดขันในเรื่องเหล่านี้ แล้วอยู่ในวัดของเรานี้ด้วย ใครจะมายุ่งไม่ได้ ทะลึ่งไม่ได้ ว่าอย่างนั้นเลย เราเอาจริงเอาจังมากทีเดียว เพราะนี่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา จะมาทะลึ่งได้ง่ายๆ เหรอ เลิกกันได้นะ

                           ____________

            


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก