เมตตาธรรมมีเท่าไรทุ่มลงหมด
วันที่ 30 ธันวาคม 2548 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

เมตตาธรรมมีเท่าไรทุ่มลงหมด

         บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็พอจะทราบได้พอสมควร เรื่องของหลวงตาที่ช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้ทุ่มลงเต็มกำลังความสามารถเลยนะ บาทหนึ่งหลวงตาไม่เคยแตะ ฟังซิน่ะ ท่านทั้งหลายจะไปหาที่ไหน ผู้รับผิดชอบในการเงินการทองทุกบาททุกสตางค์มาอยู่ที่หลวงตาคนเดียว หลวงตาเอาออกทำประโยชน์ให้โลกตามความมุ่งหมายของพี่น้องทั้งหลายทุกบาททีเดียว ไม่มีที่ว่าจะรั่วไหลแตกซึม หรือเป็นมลทินอะไร ไม่มีในหัวใจของเรา การแสดงออกจากหัวใจที่สะอาดนี้ก็สะอาดไปตามๆ กันหมด

         ถ้าหัวใจมีมลทินมากน้อยหรือมืดตื้อนี้มันกว้านเข้ามาๆ กิเลสกินไม่อิ่มกินไม่พอ ได้มาเท่าไรกว้านกินหมดๆ ธรรมแล้วเปิดออก มีแต่ความเมตตาล้นโลกล้นสงสาร เราช่วยโลกด้วยความเมตตาสุดส่วน ตั้งแต่วันร้องโก้กเราลืมเมื่อไร อะไรถ้าลงได้ถึงใจถึงจริงๆ หลวงตาองค์นี้ไม่เหมือนใคร ถ้าลงได้ถึงใจถึงขนาดที่ร้องโก้ก เพราะเหตุไรจึงร้องโก้ก เขาบรรยายถึงเรื่องการติดหนี้ติดสินเงินในธนาคาร ในคลังหลวงของเราจะไม่มีอะไรเหลือติดไม้ติดมือ มิหนำซ้ำเขายังจะโกยเอาเงินจากคลังหลวงออกไปรวมบัญชงบัญชีอะไร นี่ที่มันได้ฟัดกัน เพราะเราช่วยชาติบ้านเมืองมาแทบเป็นแทบตาย แล้วจะมาโกยของเราออกไปได้อย่างไร เรากำลังจะเอาเข้าคลังหลวง ทางนั้นเข้ามา จะมาแย่งเอาออกไป มันก็ซัดกันละซิ

         นี่ละถูกต้องด้วยธรรม ซัดกันแบบนี้ถูกต้องด้วยธรรม หลวงตาบัวรบรบด้วยธรรม ไม่ได้รบด้วยกิเลสตัณหา การพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินมานี้เราจึงไม่เคยได้ตำหนิติเตียนตนเองว่ามัวหมองที่ตรงไหน เพราะเหตุไร เพราะหัวใจที่ช่วยโลกนี้เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยเมตตาทุกสัดทุกส่วน ไม่มีมลทินแม้เม็ดหินเม็ดทรายติดหัวใจเลย พอที่จะแสดงมลทินออกไปให้เป็นการกระทบกระเทือนพี่น้องทั้งหลาย ไม่มี ท่านทั้งหลายได้ทราบเสีย

         เรื่องช่วยโลกช่วยจริงๆ ที่มาออกหน้าออกตาจริงๆ ก็ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมาละ ๒๕๔๐ นี้กำลังปลงธรรมสังเวช ที่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั้งลูกทั้งหลาน ทั้งหมูหมาเป็ดไก่หัวจ่อลงในทะเลแห่งความล่มจมกันทั้งนั้นทีเดียว แล้วทำอย่างไร เรามาพิจารณาหาเหตุหาผล ผู้ที่มาทำเมืองไทยของเราให้ล่มจมฉิบหาย ตลอดถึงหมูหมาเป็ดไก่จะจมไปด้วยกันนี้เป็นผู้ใดที่มารุกราน เป็นผู้มาทำลาย ถึงขนาดเมืองไทยจะล่มจม ครั้นพิจารณาแล้วก็มีแต่คนไทยของเรา ไม่มีใคร

         ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ความลืมเนื้อลืมตัว การกินการโกง การกอบการโกยนี้กินเข้ามาๆ จนกระทั่งเมืองไทยจะจม นี้ต่างหาก ไม่ใช่เมืองอื่นเมืองใดเขามารบราฆ่าฟันตีเมืองไทยแหลกแตกกระจายลงทะเลหลวง ไม่เคยมี มีแต่เมืองไทยเสียเองกินกัน จนกระทั่งเมืองไทยจะไม่มีเหลือ นี้ละที่ได้ฟื้นขึ้นมาด้วยร้องโก้กทีเดียว เริ่มต้นตั้งแต่นั้นละได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายมา ช่วยก็ช่วยด้วยความเมตตาสุดส่วนด้วย ไม่ได้ช่วยธรรมดา เรียกว่าเราไม่เคยเห็นมลทินในหัวใจเรานี้เลย

         ที่ปฏิบัติต่อพี่น้องทั้งหลายเป็นมลทิน คือเป็นผลลบต่อพี่น้องทั้งหลาย เราบอกไม่มี มีแต่ผลบวกตลอด โกยทางโน้นกอบทางนี้มา ขวนขวายมาตลอดเวลาตั้งแต่วันช่วยชาติบ้านเมือง มีแต่ขวนขวายเข้ามาสู่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราทั้งนั้น ที่เราจะไปแตะต้องทั้งสามพระองค์นี้ไม่มี เราอุ้มสุดหัวใจของเราเลย เพราะฉะนั้นเวลาเด็ดเราจึงเด็ด เด็ดด้วยความเป็นธรรม เด็ดเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เด็ดเป็นธรรม เราจึงเด็ดได้เต็มเหนี่ยวทีเดียว ใครมาแตะไม่ได้ ถ้าสิ่งที่ผิดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แล้วหลวงตาบัวเป็นฟัดเลยทีเดียว หัวขาด ขาดขาดไปเลย แขนขวายังมีต่อย แขนซ้ายยังมีอีกต่อย ฟาดเอาให้มันหมด

         อย่างท่านอาจารย์ฝั้นท่านว่า ท่านบอกถึงเรื่องการเย็บผ้า เราเป็นกรรมฐานการเย็บผ้าต้องเก่งซิ มาทางหมัดเอาหมัด มาทางศอกเอาศอก มาทางตีนทางเท้าเตะ มาทางหัว หัวชน พอสุดแล้วท่านหัวล้าน เอาหัวชน หัวล้าน เลยมายุติกันตรงที่หัวล้าน หลวงตาบัวนี่ล้านแค่ไหนนี่ ที่ไหนมันยังอยู่จะชนตลอดเข้าใจไหม เอาจนไม่มีผมติดหัว ช่วยพี่น้องทั้งหลายกรุณาให้ทราบนะ หลวงตาบัวไม่เคย เงินบาทหนึ่งที่จะมาหยิบของท่านทั้งหลายเข้ามานี้ไม่มี หัวใจนี้เปิดอ้าไปหมดด้วยความเมตตาสงสาร และใจที่บริสุทธิ์สุดส่วน ตั้งแต่เราบำเพ็ญมาหายสงสัยทุกอย่างแล้ว

         จึงได้นำธรรมที่หายสงสัยนั้น มาประกาศนำพี่น้องทั้งหลาย จึงเป็นความสะอาดเรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้ ท่านทั้งหลายเห็นที่ไหมว่าหลวงตาบัวไปซุบซิบซุบแซ็บ ไปหากินนี้กอบนั้นโกยที่นี้มีที่ไหน เราเป็นผู้ทำหน้าที่เอง เราจะเป็นผู้ต้านทานทั้งหมด เพราะความบริสุทธิ์อยู่กับเรา ปากอมขี้เขาว่าของเขาไปตามเรื่องของเขา ความจริงปากอมธรรม พูดอะไรออกไปเราอมธรรมทั้งนั้นๆ ตลอด เราไม่สงสัยในตัวของเราเอง นี่ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายมา เวลานี้ก็ยังไม่หยุด เงินทองข้าวของมานี้ก็ช่วยตลอด

         เฉพาะอย่างยิ่งทองคำทุกบาททุกสตางค์เข้าหมดเลย ดอลลาร์ก็เข้าแล้วแต่ก่อน เดี๋ยวนี้ดอลลาร์ต้องหมุนเข้ามาช่วยเงินไทย เพราะเราหยุดจากการเทศนาว่าการ เงินที่จะมาช่วยชาติก็หมดไปๆ มีแต่เงินเขามาถวายธรรมดาไม่พอ เราเลยต้องไปเอาเงินดอลลาร์เข้ามาหนุน เราก็ประกาศให้ทราบแล้วว่าแต่นี้ต่อไปดอลลาร์จะไม่ได้เข้าคลังหลวงนะ ดอลลาร์จะได้หมุนเข้ามาช่วยเงินสดของเราที่ช่วยชาติมันไม่พอ เราก็ทำอย่างนั้นเรื่อยมา ว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้น หลวงตาองค์นี้ไม่เหมือนใคร ถ้าลงว่าจริงจริงตลอดเลย เด็ดขาดหัวขาดไม่มีถอย ถ้าว่าเล่นก็เล่นจริงๆ ใครมาจริงด้วยไม่ได้ เวลาเล่นใครมาจริงด้วยไม่ได้ เวลาจริงใครมาเล่นด้วยไม่ได้ ต้องเป็นอย่างนั้น สันเป็นสัน คมเป็นคม

         นี่เราก็ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นเวลาได้ ๗ ปีนี้แล้ว ทุ่มลงเต็มกำลังความสามารถ วัตถุสิ่งของเงินทองได้มาเท่าไรออกกระจายทั่วประเทศเขตแดน เฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลมากที่สุด เวลานี้ ๒๐๐ กว่าโรง โรงพยาบาลพิสดารมากนะที่ช่วยโรงพยาบาล เครื่องไม้เครื่องมืออะไร แล้วก็มีกี่ประเภทเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในโรงพยาบาล นอกจากนั้นเป็นตึกเป็นรถรา เป็นที่ควรจะซื้อขยายให้ก็ซื้อขยายไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจึงพิสดารมากกว่าทุกแห่ง จากนั้นมาก็โรงร่ำโรงเรียน สร้างโรงเรียนให้ตลอด และที่ราชการต่างๆ ดังพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันแล้ว เช่น เรือนจำลาดยาว นี่ก็สร้างสองตึก ตึกละสามชั้น ๔๙ ล้าน

         ก็เงินของพี่น้องทั้งหลายนี่เองไปสร้าง ไม่ใช่เงินของใคร จึงว่าเราช่วยโลก ได้มาเท่าไรเราช่วยทั้งหมด เราไม่มีสงสัยในตัวของเรา พูดให้เต็มยศ ในหัวใจของเราพอแล้ว ทุกอย่างกิริยาออกมาจากหัวใจจึงพอไปตามๆ กันหมด ถึงจะขวนขวายได้มาเท่านี้ ได้มาเพื่อให้ ไม่ได้ได้มาเพื่อเก็บ เราช่วยเต็มกำลังความสามารถ ตั้งแต่ช่วยมานี้ไม่มีที่จะมาเป็นของตัวเอง ออกๆ ได้เท่าไรออกหมดๆ ช่วยอย่างนี้ตลอดมา หรือจะหาผู้ใดมาเป็นคู่แข่งหลวงตาบัวก็หามา การเสาะแสวงหาสมบัติเงินทองข้าวของสู่จุดส่วนรวมคือประชาชนจนกระทั่งถึงคลังหลวง ไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหน ให้ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆ จะจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่าง ไม่ใช่จ่ายชุ่ยๆ นะ ใครมาขออะไรให้ไปสุ่มสี่สุ่มห้าทั้งๆ ที่เงินเป็นก้อนๆ ให้ชุ่ยๆ ไม่ได้เรา ลงเหตุลงผลกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมควรที่จะจ่ายเท่าไรเอาให้ๆ ให้ๆ อย่างนี้ตลอดไปเลย

         เว้นแต่อย่างที่มาขออย่างนี้ก็เห็นทั่วหน้ากันแล้วใช่ไหม เช่นเขาจำเป็นเรื่องตาเรื่องอะไรมาขอนี้ก็ให้ทั่วหน้ากัน รู้กันอยู่อย่างนี้ ก็บริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะ ทีนี้เราให้ของเราเองก็แบบเดียวกัน คือให้ด้วยเหตุด้วยผลจริงๆ นี่ละเราช่วยชาติบ้านเมือง พี่น้องทั้งหลายถ้าจะหามาแข่งก็หา เราพูดตรงๆ คำว่าแข่งนี้คือว่าเราทำเต็มกำลังความสามารถของเราแล้ว เมตตาธรรมมีเท่าไรทุ่มลงหมดๆ ใครจะมาแข่ง จะแข่งไปไหนก็แล้วแต่จะแข่ง เราเต็มหัวใจของเราแล้วทุกอย่าง ช่วยโลกช่วยอย่างนี้เรื่อยมา สมบัติเงินทองข้าวของช่วยเพื่อส่วนรวมทั้งหมด

         จากนั้นแล้วอันที่สองที่เป็นของสำคัญ ก็คืออรรถธรรมที่แสดงแก่โลกตั้งแต่วันออกเทศน์ช่วยชาติบ้านเมืองมา ธรรมไปพร้อมกันๆ เลย เราก็ได้คิดไว้แล้วว่าวัตถุนี้โลกจะมองเห็นก่อนอื่น เป็นความคิดของเราเอง เรื่องวัตถุที่จะมาช่วยชาติบ้านเมือง เช่นทองคำเป็นต้น เมืองไทยของเรานี้จะทราบทั่วกันก่อนอื่น แต่เรื่องธรรมที่จะเข้าสู่หัวใจนั้นเมืองไทยเราไม่คิดแหละ เราคิดเต็มหัวใจ จึงได้บอกกับหมู่กับเพื่อนก็บอก คราวนี้เป็นคราวที่อรรถธรรมจะได้เข้าสู่หัวใจพี่น้องชาวพุทธเรา พอประมาณละคราวนี้ คราวช่วยชาติทางด้านวัตถุ ทีนี้นามธรรมก็จะเข้าสู่หัวใจคนโดยลำดับ

         นี้เห็นไหมล่ะเวลานี้วิทยุทั่วประเทศไทยแล้ว วิทยุเสียงอรรถเสียงธรรมเข้าสู่จิตใจของพี่น้องทั้งหลาย เรียกว่าทั่วประเทศไทย คือมีทุกภาค แต่ละภาคๆ ไม่น้อย วิทยุตั้งไปหมด ธรรมเข้าสู่หัวใจเป็นสิริมงคลๆ ทั่วหน้ากันหมด ธรรมไปที่ไหนไม่เคยทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใด ศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือธรรมพระพุทธเจ้าออกไปที่ไหน มีแต่ความชุ่มเย็นเป็นสุข นี่ธรรมก็กระจายออกไป ออกทางวิทยุ ทุกแบบทุกฉบับ เป็นเสียงอรรถเสียงธรรมทั้งนั้นออก นี่ก็พร้อมกันกับที่ช่วยชาติบ้านเมือง

         นี่ละที่ว่าเราทำเต็มความสามารถ ทางด้านวัตถุเราก็ช่วยเต็มความสามารถ ทางด้านอรรถด้านธรรมก็ช่วยเต็มความสามารถ ธรรมที่มาเทศน์สอนพี่น้องทั้งหลายเต็มความสามารถออกมาจากภาคปฏิบัติของเรา เราปฏิบัติได้รู้ได้เห็นธรรมขนาดไหน ได้มากน้อยทุ่มออกช่วยชาติทั้งหมด เรามีแต่ความว่างเปล่า สุญฺญโต โลกํ ว่างเปล่าหมด ปล่อยวางหมด ว่างหมด วางหมด ไม่มีอะไรเหลือ เหลือแต่ความเมตตาล้วนๆ ที่เฉลี่ยเผื่อแผ่ หรือดีดดิ้นอยู่เวลานี้ดีดดิ้นด้วยความเมตตากับพี่น้องทั้งหลายนะ

         เราไม่ได้ดีดดิ้นเพื่อแสวงหานั้นนี้มาเป็นเราเป็นของเรา ไม่มี เราเปิดขนาดนั้นละ ช่วยชาติคราวนี้เราช่วยให้เม็ดเต็มหน่วย ตายแล้วจะไม่ได้มาช่วย พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีก เราได้ตัดสินกันมาตั้งแต่บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ตั้งแต่บัดนั้นมาทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้น สำหรับที่จะทำประโยชน์ให้แก่เราไม่มี แล้วเรื่องความทุกข์ที่มันมีเต็มกายเต็มใจของเราก็มาขาดสะบั้นกันลงในคืนวันนั้น สำหรับความทุกข์ทางใจไม่มีเหลือแม้เม็ดหินเม็ดทรายเลย ก็มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ที่มีอยู่ประจำธาตุขันธ์เหมือนเราเหมือนท่าน เพราะเป็นสมมุติด้วยกัน เป็นแต่เพียงว่ามันไม่เข้าไปแทรกในจิตที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้น

         ส่วนโลกทั้งหลายเป็นหมดทั้งตัว ทุกข์นิดหน่อยก็ตามวิ่งเข้าถึงจิตๆ จิตเลยเป็นทุกข์ เจ็บไข้ได้ป่วยมากยิ่งกว่าร่างกายเสียอีก เพราะจิตเป็นผู้รับเหมาเรื่องกองทุกข์  รับผิดชอบทุกอย่างอยู่กับจิต เมื่อจิตเป็นผู้รับผิดชอบแล้วมีความอุปาทานยึดมั่นถือมั่นต้องเป็นทุกข์ที่จิต นี่เราไม่มี เรื่องความทุกข์ภายในจิตของเรา เราไม่มี หมดโดยสิ้นเชิง  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ไม่เคยมีปรากฏว่าทุกข์อันใดที่จะมาแฝงในจิต มีแต่บรมสุขล้วนๆ จ้าอยู่ครอบโลกธาตุ เป็นอย่างไรท่านทั้งหลายปฏิบัติศาสนา  พระพุทธเจ้ามาหลอกโลกเหรอ มาปฏิบัติศาสนา

         เราปฏิบัติตามศาสนาของพระพุทธเจ้า ที่เราได้นำมาประกาศธรรมสอนโลกอยู่เวลานี้ โกหกท่านทั้งหลายแล้วเหรอ เอาไปพิจารณาซิ แล้วสิ่งที่พาท่านทั้งหลายดำเนินอยู่นี้เป็นการโกหกท่านทั้งหลายทั้งนั้นเหรอ แล้วการสอนธรรมทั้งหลายจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นการโกหกท่านทั้งหลายทั้งนั้นเหรอ พิจารณาซิ ถ้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วควรจะหนักแน่นในจิตใจ มีกำลังใจที่จะอุตส่าห์พากันบึกบึนไปตามสายอรรถสายธรรมที่ท่านแนะนำสั่งสอน แล้วจะเป็นคนดิบคนดีตามขึ้นไปทุกวันทุกเวล่ำเวลา ภายนอกก็อยู่เย็นเป็นสุข สมบัติเงินทองข้าวของมีพอจับพอจ่าย พอใช้สอยกันไป สมบัติภายในนี้สำคัญมากนะ สมบัติภายในคือใจมีอรรถมีธรรมภายในใจนี้อบอุ่นที่ตรงนี้ สมบัติภายนอก ภายในจะไหลเข้ามาสู่หัวใจที่มีสมบัติภายในคือธรรมนี้ทั้งนั้นละ พากันจำให้ดี เอาละพอ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก