ฟังเสียงกิเลสโลกนี้ไม่มีความหมาย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:25 น.
สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙

ฟังเสียงกิเลสโลกนี้ไม่มีความหมาย

         ท่านทั้งหลายได้มาบริจาคทำบุญให้ทานวันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว วันนี้เป็นวันว่างทางกิจการบ้านเมือง แล้วก็ให้หมุนเข้ามาทางด้านศีลธรรม เอาอรรถเอาธรรม บุญกุศลเข้าสู่ใจนะ อะไรไม่เหมาะสมกับใจ นอกจากบุญกุศล บุญกับบาปนี่เข้าถึงๆ เลยนะ ให้ระวังบาป บำเพ็ญบุญ บาปบุญเข้าถึงใจทันทีๆ สิ่งวัตถุภายนอกไม่เข้าถึงนะ ถึงจะมีมากน้อยก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละ เวลามีธาตุมีขันธ์อยู่ก็อาศัยเขาไป พอธาตุขันธ์ดับไปแล้วจิตใจนี้จะพึ่งบุญโดยถ่ายเดียว บาปเป็นภัย ทั้งสองอย่างนี้ติดแนบกับใจเร็วที่สุดนะ ใครมองไม่เห็น มีแต่องค์ศาสดากับพระสาวกท่านมองเห็นชัดเจนมาก

         คำว่าบาปว่าบุญจ้าอยู่ในหัวใจของท่าน  ในพระทัยของพระพุทธเจ้าและหัวใจของพระสาวกท่าน ว่าบาปมีบุญมี ตรงไหนเป็นที่รับบาปรับบุญคือหัวใจ เป็นที่รับบาปรับบุญ ให้ระวัง อะไรที่ไม่ดีอย่าคิดอย่าทำ มันจะไหลเข้าสู่ใจ ถ้าอันใดเป็นของดีก็ให้ทำ แล้วจะไหลเข้าสู่ใจด้วยกันนั้นแหละ วันนี้เป็นวันทำบุญให้ทาน เป็นวันว่าง วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันว่างให้หมุนเข้าสู่ธรรม ศาสนาอื่นเขามีวันเสาร์-วันอาทิตย์เพื่อเป็นวันว่างอบรม ศาสนาพุทธของเราก็มีวัน ๗ ค่ำ ๘ ค่ำ ๑๔-๑๕ ค่ำ ยิ่งมีวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วยเสริมด้วยแล้วก็มีโอกาสมาก วันว่างเสาร์-อาทิตย์ก็ให้หมุนเข้าสู่อรรถสู่ธรรม

         ใจถ้ามีความสงบร่มเย็นโลกนี้จะมีความหมาย ถ้าใจไม่สงบร่มเย็นเสียอย่างเดียวโลกนี้เป็นฟืนเป็นไฟทั่วกันหมด ใครจะไปเก่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เอก พระพุทธเจ้าเลิศเลอแล้ว ระงับดับภัยในพระทัยคือในใจหมดเรียบร้อยแล้วมาสอนโลกด้วยบรมสุข มีความสุขเต็มสัดเต็มส่วนมาสอนโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ ให้เราฟังเสียงศาสดานะ ฟังเสียงกิเลสโลกนี้ไม่มีความหมาย กิเลสไม่สร้างความหมายให้ใครแหละ เรื่องกิเลสมีมากมีน้อยไม่มีคำว่าสร้างความหมายให้ผู้มีกิเลสหนาๆ มีแต่จม จมตลอด ถ้าอรรถธรรมมีภายในใจนั่นละคือการสร้างความหมายให้เป็นสารคุณแก่จิตใจของเรา ให้พากันระวังให้ดีนะ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วให้ท่านทั้งหลายยึดไปปฏิบัติ

         ต่อไปนี้จะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก