เราพยายามช่วยปลดเปลื้องทุกอย่าง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙

เราพยายามช่วยปลดเปลื้องทุกอย่าง

         เราพยายามช่วยปลดเปลื้องทุกอย่างทุกแห่ง เท่าที่เราสามารถจะช่วยได้ ปลดเปลื้องๆ อย่างวัดอโศนี่ก็อยู่ในหัวอกเรา ที่อยู่ในหัวอกเรานี่เพราะเหตุไร ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งๆ จะมารวมอยู่ที่นั่น เราจะไปอาราธนาท่านมาไว้ที่นั่นทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นภาระรับสร้างเจดีย์หลังนี้ ช่วยท่านทอง เรียกว่าเต็มกำลังความสามารถ เพื่อจะอาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งๆ มารวมให้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งภาคกลางของเรา จุดศูนย์กลางแห่งประเทศไทยของเราในครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ เป็นเพชรน้ำหนึ่งมาบรรจุไว้ที่นั่นในสมัยปัจจุบัน

         เราจึงอุตส่าห์พยายามเต็มกำลังความสามารถ น้อยเมื่อไรครูบาอาจาย์ที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งและตีตราเป็นพระธาตุมีเยอะนะ เราจะพยายามรวมท่านมา ส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีทุกวันนี้ ส่วนมากก็อยู่ในวงกรรมฐาน รู้สึกนอกวงมีน้อยมาก ในวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี้มาก ผู้ที่ทรงมรรคทรงผลอยู่ในป่าในเขาเงียบๆ ที่ยังไม่ตายก็มี พูดชัดๆ ที่ตายแล้วอัฐิกลายเป็นพระธาตุก็จะอาราธนามาที่นี่ ที่ท่านยังไม่ตายก็ยังไม่เอามา พูดให้มันชัดๆ อย่างนี้ซี จะเอามาไว้ที่นี่

         เพราะฉะนั้นเจดีย์นี้เราจึงเข้ารับเป็นภาระ เทิดทูนครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พี่น้องชาวไทยได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไป เราคิดไว้หมดนะเรื่องเหล่านี้จึงอุตส่าห์พยายาม เราคิดทุกแง่ทุกมุม เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยออก ออกทุกด้านทุกทาง แล้วก็แน่นอน อัฐิพระธาตุคือตีตราพระอรหันต์แล้วนั่น ที่ท่านล่วงไปแล้วก็เยอะ จะได้อาราธนาท่านมารวมที่เจดีย์วัดอโศการาม เราจะพยายามอาราธนาท่านมาทั้งหมดที่อยู่ในความสามารถของเรา แล้วจะมารวมอยู่ที่เจดีย์ใหญ่วัดอโศการามของเรานี่ละ จึงต้องได้อุตส่าห์พยายามเต็มกำลังความสามารถ ทุกวิถีทางที่จะทำได้ (พฤษภาคมนี้จะเสร็จสมบูรณ์) เจดีย์นะ

         วันนี้จะไปปากช่อง จะไปช่วยด่านปากช่อง ด่านเขาใหญ่ทางด้านนู้นช่วยมาแล้วได้สองสามวัน คราวนี้จะไปด่านนี้ที่จะขึ้นเขาใหญ่ อันนี้ก็แบบเดียวกัน ๑๔ ครอบครัว เราจะจัดอาหารให้เสมอกันหมด ที่ไหนก็มีหัวใจๆ เราไม่ปล่อยไม่วาง ยิ่งเป็นสมบัติของชาติเป็นส่วนรวมด้วยแล้ว ยิ่งรักยิ่งสงวน ยิ่งเสาะแสวงหา เพื่อบำรุงตลอดมา อย่างด่านน้ำหนาวนี่ก็สองด่านเป็นประจำทุกเดือนๆ ไม่ให้ขาดเลย ของเต็มรถๆ ๒๗ ครอบครัว ให้ครอบครัวเสมอๆ กันหมดเลย ตลอดมา อันนี้มาทางด้านนี้เราก็เอาไปช่วยทางด้านนี้  ด้านเขาใหญ่ ทางฟากนู้นฟากนี้ วันนี้จะไปฟากทางนี้ปากช่อง ช่วยกันอย่างนี้ เอาละทีนี้จะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก