อย่าอยู่ด้วยความโลภ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 8:50 น.
สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙

อย่าอยู่ด้วยความโลภ

         วันนี้จะได้ลาบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ให้พากันอยู่ใกล้ชิดสนิทกับอรรถกับธรรม ถ้าอยู่กับกิเลสตัณหาเป็นฟืนเป็นไฟ ใหญ่เท่าไรยิ่งใหญ่กว่าไฟกองใหญ่ เรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้น เวลานี้กำลังเดือดร้อนมากมายในเมืองไทยเราก็เพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละ มันเผาบ้านเผาเมืองให้เดือดร้อน ตาสีตาสาตามท้องนาก็อยู่ไม่เป็นสุข ต้องได้เดือดร้อนไปตามๆ กันหมด นี่ละเรื่องของกิเลส ความได้ไม่พอ บ้าโลภ บ้าได้ บ้าอำนาจบาตรหลวง บ้าทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ใหญ่เป็นบ้ามันกระเทือนมากนะ ไม่ได้เหมือนผู้น้อย อย่างที่หามออกไปนี้มันก็เป็นผู้น้อยไม่เป็นอะไร ผู้ใหญ่เป็นบ้านี่ซิ โธ่ กระเทือนไปหมด

         นี่ละใหญ่ด้วยการปกครอง ด้วยกิเลสเป็นอย่างนี้ละ ดูเอาพี่น้องทั้งหลาย ปกครองกันด้วยกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟทั้งนั้น ใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นฟืนกองใหญ่ ถ้าเป็นอรรถเป็นธรรมปกครองด้วยอรรถด้วยธรรมชุ่มเย็น ไปไหนชุ่มเย็นหมด ถ้าเป็นกิเลสแล้วเป็นฟืนเป็นไฟก็ดังที่ว่าละ ดูเอา เสียงลั่นตลอดเวลา ไม่ว่าทางไหน หนังสือพิมพ์หรืออะไรวิทยุออกทุกแบบทุกฉบับ มีแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟของพวกทิฐิมานะสูงๆ ที่สำคัญตัวว่าได้เรียนชั้นสูง

         เรียนชั้นสูงมันสูงขี้หมาอะไรสูงอย่างนั้น เรียนชั้นสูงต้องยกกันขึ้นให้มีความสงบเย็นใจ นี่เรียนมาสูงเท่าไรยิ่งต่ำ ยิ่งหยาบช้าลามกนี่มันดูไม่ได้นะ เราสลดสังเวช เพราะเราช่วยชาติเต็มกำลังความสามารถของเรา ถึงขนาดที่ว่าหาที่ตำหนิไม่ได้ เรื่องสมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายที่นำมาบริจาคผ่านเรา บาทเดียวก็ไม่เคยมีที่จะเล็ดลอดออกไปสู่ความสกปรกโสมม สู่ส้วมสู่ถานไม่มี สำหรับธรรมเป็นผู้นำ นำโลกนำอย่างนี้

         ไม่ว่าสมบัติประเภทใด ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด ออกด้วยความบริสุทธิ์ออกด้วยความบริสุทธิ์ทั้งนั้น เพราะเหตุไร เพราะธรรม เฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นผู้นำ หัวใจเราบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแล้ว อะไรที่คิดผิดนิดหนึ่งนี้มันจะปัดของมันทันที คิดแย็บออกมาจะเป็นฝ่ายผิด ปัดออกๆ เราจะเอาแต่สิ่งถูกต้องดีงามเท่านั้นกระจายออกไปเป็นกิริยาสั่งเสียออกเป็นความดีงาม อะไรที่ผิดนี้มันจะปัดของมันเองในจิตที่บริสุทธิ์ มลทินเปื้อนไม่ได้เลย มันเป็นเองนะ พอคิดแย็บปั๊บปัดปุ๊บเลยๆ

         นี่ละเรานำพี่น้องทั้งหลาย เอาตั้งแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามตามอรรถตามธรรมมา เราจึงไม่เดือดร้อน เรายังภาคภูมิใจที่ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลาย เราภาคภูมิ เพราะเราบริสุทธิ์เต็มที่ บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็คิดว่าจะมีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกัน เพราะหัวหน้าไม่เป็นยักษ์เป็นผีกินบ้านกินเมือง กินตับกินปอดของประชาชนที่บริจาคผ่านเข้ามา เป็นอาหารว่างไปเสียทั้งหมด นี้เราไม่มี เราออกช่วยโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

         มาที่นี่ก็ไม่ได้อะไรละ มานี่ก็มาเทศนาว่าการ นี่ก็เพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเรา เราไม่เอาอะไร ดิ้นอยู่อย่างนี้ ไปที่ไหนไม่ค่อยได้ว่างนะ หากไม่เอา ได้มากได้น้อยเท่าไรออกส่วนรวมๆ เราไม่เคยยุ่งเลย การเงินการทองเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งนั้น งานธรรมเป็นเรื่องของเราเป็นอันเดียวกันกับใจเรื่องธรรม นอกนั้นเราไม่เคยสนใจกับมัน นี่ก็ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายเป็นเวลาหลายวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ วันนี้เป็นวันที่ ๒๕ ก็จะได้ลากลับไปอุดร กลับไปนู้นแล้วก็จะทำประโยชน์ให้โลกเช่นเดียวกันกับที่เราทำอยู่นี้แล

         มาอยู่สถานที่นี่จตุปัจจัยไทยทานได้มามากน้อย เราไม่เคยสนใจ มอบให้แจกจ่าย เฉลี่ยกันไปทั่วไปหมด พวกคนทุกข์คนจนที่ไหนมีเราให้เฉลี่ยกันไปๆ เราไม่เคยไปแตะไปจับ เพราะอำนาจแห่งความเมตตากวาดออกหมด กวาดออกหมด ให้ได้รับความสุข ความสงบเย็นใจทั่วหน้ากันเราเป็นที่พอใจ สมบัติเงินทองอะไรที่ได้มาแยกทางนู้นแยกทางนี้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั้นแหละ ไม่ใช่เพื่ออะไร นี่ก็ได้เวลาที่จะลาพี่น้องทั้งหลายกลับแล้วนะ

         ให้พากันอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ด้วยศีลด้วยธรรม อย่าอยู่ด้วยความโลภ ไม่มีขอบเขต ความโกรธ ราคะตัณหา สิ่งเหล่านี้เป็นไฟเผาทั้งตัวบุคคลและส่วนรวมให้เดือดร้อนได้เพราะสิ่งเหล่านี้ เมื่อเราละมันไม่ได้ก็ให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรม  อย่าให้เตลิดเปิดเปิงจนเผาทั้งตัวเองและส่วนรวม ให้พินาศฉิบหายไป อย่างนั้นใช้ไม่ได้ ผู้มีธรรมต้องมีการเก็บการรักษา การระมัดระวัง ให้พากันจำเอานะ ไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ให้นึกถึงธรรม อยู่ที่นี่ก็ระลึกถึงธรรม ใครระลึกถึงธรรมอยู่ที่หัวใจใดหัวใจนั้นจะไม่กำเริบนะ จะสงบเย็น แม้แต่กำลังกำเริบพอระลึกถึงธรรมตั้งแต่พุทโธ หรือธัมโมเท่านั้นจิตจะสงบลง เรียกว่าน้ำดับไฟ ให้เราเอาธรรมเข้าใกล้ชิดติดใจของเราเสมอ ถ้าปล่อยให้กิเลสให้เข้าไปแล้วหมดตับ หมดพุง หมดไส้ หมดทั้งประเทศจมไปด้วยกัน เอาละต่อไปนี้จะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก