ยกขึ้นเพื่อความเป็นธรรม
วันที่ 1 มีนาคม 2549 เวลา 8:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ยกขึ้นเพื่อความเป็นธรรม

ก่อนจังหัน

การปฏิบัติธรรมอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย โลกที่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันอยู่เวลานี้เพราะไม่มีธรรมนั่นเอง มีแต่กิเลสล้วนๆ เรียนมาทะนงตัวๆ การกอบการโกยการรีดการไถมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้น เรื่องธรรมไม่มี มีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้น แล้วเวลานี้โลกสกปรก โลกส้วมโลกถานมันกำลังยกยอความชั่วช้าลามกส้วมถานเหล่านี้ให้ขึ้นเป็นเทวบุตรเทวดา ให้เป็นทองทั้งแท่ง เหยียบธรรมลงไปใต้กองมูตรกองคูถโน่น

เวลานี้จิตใจของโลกหยาบมากทีเดียว ต่ำทรามมาก เห็นของดีเป็นของชั่ว เห็นของชั่วเป็นของดีแล้ว น่าสลดสังเวชนะ ธรรมจับดูหมดรู้หมด พระพุทธเจ้า สาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านพูดอะไรที่ไหน ท่านไม่ร้อนนะ ท่านดูท่านก็ไม่ร้อน ไอ้ผู้ที่ร้อนนั่นซิมันน่าสลดสังเวช เพราะกิเลสๆ นั่น แต่ธรรมไม่เหลือบมองนะไม่สนใจ ถ้าเป็นเรื่องกิเลส เอา ตายด้วยกันๆ

นี่ก็กำลังทราบข่าวที่ว่าจะเลือกผู้แทน เอาเงินไปจ้างคนหรือว่าไง รัฐบาลจะเอาเงินมาจ้างคน (เขาจะเลือกผู้แทนกันใหม่ แล้วเอาเงินมาหว่านจ้างคนลงคะแนน) นั่นละรัฐบาลสกปรก กำลังจะเลือกตั้งใหม่ จะเอาเงินกอบโกยมาจากรัฐบาล เงินรัฐบาลก็เป็นตับปอดของประชาชน แล้วกอบโกยออกมานั้นจะมาหว่านจ้างคน คนละสามร้อยสี่ร้อย เข้าไปเป็นพรรคพวกของเปรตของผีของยักษ์ของมารนี้อีก แล้วเป็นยังไงภาคอีสานเรานี้ได้ทราบว่าเขาจะหว่านมาทางภาคอีสานมากมาย คนละสามร้อยสี่ร้อย เงินสามร้อยสี่ร้อยนี้แลที่จะเป็นไฟไปเผาชาติไทยทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะไม่มีเหลือ ด้วยเงินคนละสามร้อยสี่ร้อยที่เขามาโปรยหลอกโปรยล่อนี่นะ นี่ก็จะยกพวกนี้เข้าไปรบกับประชาชนทางภาคกลางทางกรุงเทพเขาอีก แล้วเอาไฟเผากันตรงนั้นอีก

เงินสามร้อยสี่ร้อยนี่ เขาจะเอามาจ้างวานให้คนไปหย่อนบัตรหรือสมัครอะไร (หย่อนบัตรเลือก ส.ส.ครับ) เออ หย่อนบัตรเป็น ส.ส. พวกนี้ที่สะแตกมาแล้วยังไม่พอ ไล่มันลงมันไม่ยอมลง ปีนขึ้นอีก แล้วเงินกอบโกยเอาไปจากรัฐบาล เงินจากรัฐบาล รัฐบาลเอาออกไปจากไหนถ้าไม่ออกจากตับปอดประชาชนไปกองอยู่ในรัฐบาล แล้วจะโกยเงินของรัฐบาล ก็คือโกยเงินจากตับประชาชนนั่นแหละเอามาเผาประชาชน เอามาหลอกประชาชนคนละสามร้อยสี่ร้อยให้ไปหย่อนบัตร เขาจะสมัครเป็นรัฐบาลอีก

เป็นยังไงภาคอีสานเรานี้มันเป็นหมากันหมดแล้วหรือ เราอยากถามว่างั้นนะ หลวงตานี้เป็นคนภาคอีสาน อยู่ใจกลางของเมืองไทย แล้วภาคอีสานเรานี้มันเป็นหมากันหมดแล้วหรือ เงินสามร้อยกับการประหารชาติด้วยเงินสามร้อย จะเอาอันไหนเลือกเอาซิ เงินสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทนี้ละจะเป็นเงินประหารชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อไป ถ้าอยากให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฉิบหาย ไปรับเอาคนละสามร้อยสี่ร้อย เอาไป ไฟกองนี้สำคัญมากนะ พูดแล้วเราสลดสังเวช ให้มันหลอกนั้นหลอกนี้ ไอ้พวกโง่ก็โง่ชะมัด เห็นแก่เงิน ไม่ได้เห็นแก่ชาติ แก่ศาสนา แก่พระมหากษัตริย์ และไม่ได้เห็นแก่ตัวซึ่งอยู่ในวงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นั้นบ้างเลย มันเป็นยังไง โง่หรือฉลาด เราอยากถามพี่น้องชาวอีสานของเรา

หลวงตาอยู่ใจกลางภาคอีสานด้วยนะ หรือหลวงตาจะเป็นยักษ์ใหญ่ที่จะไปทำลายชาติทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้แหลกเหลวไปหมด ด้วยการเห็นชอบกับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทางภาคอีสาน จะรับเงินจากเขาสามร้อยสี่ร้อยเข้าไปเผาชาติไทยของเรา ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะการว่าจ้างของเขา เราสลดสังเวชนะ เอา ถ้าใครอยากเลยหมาลงไป เลยเปรตเลยผีลงไป ให้เอาเงินสามร้อยบาทที่เขามาจ้างนี้นะ นี่ละตัวภัยมหาภัยอยู่กับเงินสามร้อยสี่ร้อยบาท นิวเคลียร์นิวตรอนอยู่ตรงนี้ละ ให้พากันพิจารณาทุกคน

ได้ทราบทางภาคอีสาน จึงประกาศให้ภาคอีสานเพราะภาคอีสานมันเป็นคนโง่ จะโง่เข้าไปอีกหรือ เอาเงินสามร้อยสี่ร้อยนี้ไปประหารคนทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกเหรอ เราอยากจะถามดู มันเป็นยังไง หลวงตาบัวพูดเวลานี้เป็นการทำลายหรือเป็นการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณา มันสลดสังเวชจริงๆ ผู้ชั่วชั่วที่สุด หลอกลวงคนอื่นให้ชั่วด้วย ให้จมไปด้วย เอาเงินไปจ้างไปวานให้ชั่วด้วยให้จมไปด้วยกัน มันสลดสังเวช

นี้เอาธรรมมาสอน ธรรมไม่จม สอนให้รู้เรื่องรู้ราว ถ้าใครอยากให้ชาติบ้านเมืองล่มจม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ล่มจมแล้ว ให้รับเงินเขา เขาจะไปหว่าน ทางภาคอีสานนี้แหละเป็นภาคคนโง่ จะไปหว่านคนละสามร้อยสี่ร้อยให้ยกพวกนี้เข้าไปหนึ่ง แล้วหย่อนบัตรให้เขาหนึ่ง มีแต่เรื่องประหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนั้น ให้รับนะ มันทุเรศจริงๆ เงินสามร้อยบาท เห็นแก่เงินสามร้อยบาท ไม่เห็นแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตัวของตัวเลย ยื่นคอไปให้เขาตัดๆ ด้วยเงินสามร้อยบาท คอมีราคาเท่าไรพิจารณาซิ เงินสามร้อยบาทนั้นเป็นยังไง นี่ละเป็นตัวภัยตัวสังหาร เราได้ยินมาอย่างนี้

เรื่องศาสนา เราพูดกลางๆ เราไม่ได้ทำลายใคร พวกนี้พวกเลวร้ายมาแล้วกี่ครั้งกี่หนติดต่อมา จนเขาขนาบออกจากความเป็นรัฐบาล แล้วมันยังปีนขึ้นมาจะมาจ้างประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งชาวอีสานที่ตัวโง่ๆ นี้แหละ ให้เอาเงินจากมันสามร้อยสี่ร้อยบาทไปเป็นเครื่องมือของมันประหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท่านทั้งหลายฟังหรือยัง พิจารณาซิ นี่ละธรรมพูดให้ชัดๆ อย่างนี้ อะไรเสียหายก็รู้ เงินสามร้อยบาทเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร เสียหายล่มจมทั้งประเทศ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไปด้วยกันหมดด้วยเงินคนละสามร้อยบาทๆ ที่เขาเอามาหลอกมาล่อ จำให้ดีนะ

ถ้าไม่อยากให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราล่มจมแล้ว จะรับหรือไม่รับ เอา ตัดสินกันตรงนี้ ได้สอนเรียบร้อยแล้ว เงินตั้งแต่เกิดมาเราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ๆ เงินประเภทสามสี่ร้อยบาทนี้จะมาเป็นโทษเป็นภัยมหาภัยต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้พิจารณาให้ดี เราพูดให้ฟังชัดเจนวันนี้ เราอยู่ในวัดนี่ละ วัดกับบ้านมันเกี่ยวโยงกัน บ้านกับเมืองเกี่ยวโยงกันจะไม่ทราบยังไง ความรับผิดชอบถึงกันอยู่นี้ก็ต้องได้เตือนละซิ ใครจะจมไม่จม เราไม่อยากให้คนจม สอนโลกมานี้นานแล้วไม่ได้สอนคนให้ล่มจม ไม่สอนประชาชนให้ล่มจม ยังจะบืนไปล่มจมด้วยศาสดาเอกพุงใหญ่ๆ หลวงๆ นั่นเหรอเป็นผู้สอน เห็นแก่ไอ้หลังลายเท่านั้นเหรอ ไม่ได้เห็นแก่สารประโยชน์อะไรเลย มันน่าทุเรศนะ

จำเอานะพี่น้องทางภาคอีสาน เอาภาคนี้ก่อน ภาคอื่นเกี่ยวโยงกันไป ไม่ว่าภาคใดถ้าอยากเป็นอย่างภาคอีสานที่ว่าจะเป็นนี้นะ เอา ให้สะแตกให้หมดเงินสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทนี่ เอาให้มันจมทั้งชาติเลยไม่ให้มีเหลือ ไม่ว่าภาคไหนๆ เอากินลงไปกลืนลงไปให้มันจมกันทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่าให้มีเหลือเลยในเมืองไทยเรานี้ มันน่าทุเรศเหลือเกิน ไอ้ผู้เลวก็เลวที่สุดจนเลยเขตเลยแดนแล้วเวลานี้ ยมบาลเขาไม่ได้นับเข้าในบัญชีแหละ มันจะไปลงนรกหลุมไหนก็ไม่ทราบ มันเลยเขตเลยแดนแล้ว สังหารคนทั้งชาติ โธ้ ศาสนามันก็ไม่มอง พระมหากษัตริย์มันก็เหยียบไปเรื่อยๆ ด้วยการไม่ฟังเสียง น่าทุเรศนะ

เดี๋ยวนี้ยังจะมากล่อมประชาชนเข้าอีก จ้างเขาๆ ไอ้หลังลายสามสี่ร้อยบาทโยนเข้าไปๆ พวกนี้คอขาดๆ ใครเป็นคนรับไปคอขาดทั้งนั้น อยากคอขาดไหม ถ้าอยากคอขาด เอา รับไปเงินสามสี่ร้อยบาท ถ้าอยากให้คอติดกับตัวอยู่แล้วจะรับไปทำไม เราอยากถามว่าอย่างนี้นะ เอาละให้พร

หลังจังหัน

(ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันจัดตั้งวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น โดยออกอากาศผ่านดาวเทียมจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ร้อยเปอร์เซ็นต์ และพร้อมใจกันกราบถวายสถานีและอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีแด่องค์หลวงตาเพื่อเป็นสมบัติของสงฆ์วัดป่าบ้านตาด ครับ) นี่เขาตั้งแล้วเปิดแล้ว (ครับ) ก็เป็นมงคลแก่ท้องถิ่นนั้นเอง เวลานี้วิทยุกำลังกระจายออกไปดูเหมือนจะทั่วประเทศไทยแล้ว ออกเรื่อยวิทยุ ตั้งเรื่อยๆ

เราไม่มีความวิตกวิจารณ์ว่าธรรมะที่สอนบรรดาพี่น้องชาวไทยเรา ว่าผิดพลาดไปที่ตรงไหน เราไม่มี ถอดออกจากหัวใจที่เต็มไปแล้วด้วยธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน ด้วยความแม่นยำ เพราะฉะนั้นใครจะออกที่ไหนออกเถอะ บอกเลย ด้วยเหตุนี้เองเราจึงกล้าหาญชาญชัยถ้าพูดแบบภาษาโลก ในการที่จะพูดจะจา ผิดถูกชั่วดีพูดได้หมด เพราะธรรมเหนือโลกอยู่แล้ว ทำไมสิ่งต่ำทรามจะไปแตะมันไม่ได้ ถ้าธรรมแตะไม่ได้แล้วความสกปรกในโลกนี้ก็จะหาเวลาสะอาดไม่ได้เลย เพราะน้ำไม่มี ไม่สามารถที่จะชะล้างได้ ธรรมสามารถมาตลอดถ้ามีผู้ยอมรับที่จะปฏิบัติต่อธรรม

แดนพ้นทุกข์มีอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียว ไม่มีที่อื่นใด พูดให้ชัดเจน คือแดนพ้นทุกข์อยู่กับพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ทุกกระเบียด ไม่มีผิดพลาดไปเลย เอา ใครปฏิบัติ ถ้าหากว่าปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนแล้วด้วยสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบนั้น ไม่ได้มีมรรคมีผลปรากฏเลยนี้ เอา มาหาหลวงตาบัว จะพาเดินขบวนไปหาพระพุทธเจ้าเลยเทียว นี้ไม่ได้เดินขบวนอย่างนั้นซี ถ้าพระพุทธเจ้าเดินขบวนพวกนี้หัวแตกหมดเลย เพราะมีแต่พวกหัวแตกรออยู่แล้ว พวกขี้เกียจขี้คร้านไม่เอาไหนเต็มบ้านเต็มเมือง ตีนี้ไม่ทราบไม้จะแตกจะหักกี่ไม้ หัวมันยังเยอะอยู่หัวที่รอรับไม้ หัวเลอะเทอะ หัวสกปรก ธรรมพระพุทธเจ้าสอดลงไม่ได้เลย

นี้เอาไปปฏิบัติ ธรรมที่เราสอนนี้เราแน่ใจทุกอย่างแล้ว เกิดมาในชาตินี้เราเรียกว่าสมหวังทุกอย่างตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงที่ว่านี่ละ ต้นปฏิบัติเรื่อยมา มรรคผลแสดงขึ้นกับใจตลอดๆ จนกระทั่งถึงที่สมมักสมหมายทุกอย่าง ด้วยอำนาจคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ทั้งนั้นที่ส่งให้ถึงนิพพานทั้งเป็น นอกนั้นไม่มี ดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สุภัททปริพาชกเวลาจะปรินิพพานที่ถามว่า ศาสนาก็มีมากมาย จะให้นับถือศาสนาอะไร พระองค์ไม่ตำหนิศาสนาใดๆ แหละ บอกว่า ศาสนาใดมีมรรค ๘ มีอริยสัจ ๔ ศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพาน

สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ อยู่ในศาสนานี้หมด สมณะที่หนึ่งคือพระโสดา สมณะที่สองคือพระสกิทาคา สมณะที่สามคือพระอนาคา สมณะที่สี่คือพระอรหัตบุคคล อยู่ในคำสอนนี้ทั้งนั้น ทรงบอก แล้วก็รับสั่งให้พระอานนท์บวชให้สุภัททปริพาชกนั้น แล้วให้ออกไปปฏิบัติ ดูอริยสัจที่มีอยู่กับตัว อย่ามากังวลกับการเป็นการตายของเราตถาคต เราทำหน้าที่เรื่องของธาตุของขันธ์ของเราเอง เธอจงทำหน้าที่ให้ถึงความพ้นทุกข์ในเวลาเดียวกันกับที่เราตถาคตจะตายหรือว่านิพพาน ให้ออกไปปฏิบัติความเพียร อย่ามากังวลกับเรา ก็ออกไปปฏิบัติในคืนวันนั้น ได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมสาวกขึ้นมา นั่นเห็นไหมล่ะธรรมของพระพุทธเจ้า แม้พระองค์จะปรินิพพานอยู่ เวลาไปทูลถามธรรมะ เปิดธรรมะให้ฟังก็เข้าถึงใจถึงพระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าทัน เป็นปัจฉิมสาวก

นี่ละธรรมพระพุทธเจ้า ท้าทายอยู่ตลอดเวลาเรื่องมรรคผลนิพพาน ขอให้ปฏิบัติเถอะ ถ้าไม่ปฏิบัติจะแบกแต่คัมภีร์หลังหักก็หักเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่าไปสนใจตั้งแต่แบบที่ว่าแบกคัมภีร์ ให้สนใจในภาคปฏิบัติที่คัมภีร์ชี้เข้ามาตรงไหน ผิดถูกประการใดให้ปฏิบัติตามคัมภีร์ นี่ละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผล ธรรมะที่ปรากฏขึ้นในใจเป็นสมบัติของตัวพร้อมๆ ไปเลย ส่วนความจำเป็นปากเป็นทางยังไม่เป็นสมบัติโดยแท้ เป็นปากเป็นทาง ได้ความจำได้แบบแปลนแผนผังแล้วนำมาปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วนั่นละผลปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นสมบัติของตนเรื่อยๆ ไปเลย จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือจากพุทธศาสนานี้เลย เป็นศาสนาที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่กิเลสหนาแน่นเต็มโลกธาตุนี้ แต่ธรรมะก็หนาแน่นด้วยมรรคด้วยผลนิพพานอยู่เช่นเดียวกัน

ใครจะไปทางไหน เอ้า ให้เลือกตัวเอง พิจารณาตัดสินตัวเอง อย่ากินแล้วนอนกอนแล้วนินอยู่เฉยๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้ตั้งใจปฏิบัติ เราเป็นผู้สมบุกสมบันที่สุดในภพชาติต่างๆ การเกิดการตายไม่มีอะไรเกินเราๆ ท่านๆ ไปได้เลย ตายกองกัน ศพของคนคนเดียวทิ้งทั่วประเทศไทยนี้ไม่มีที่ทิ้ง เพราะการเกิดการตายสลับซับซ้อนตลอดเวลามาจนกระทั่งบัดนี้ แล้วยังจะไปอีก ถ้าไม่มีธรรมตัดกระแสแห่งวัฏจักรนี้ออก ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีตามสายธรรมพระพุทธเจ้าแล้ว การเกิดการตายนี้จะเกลื่อนตลอดไป อย่าว่าแต่ตลอดมานะ ยังจะตลอดไปอีก

ถ้าใครปฏิบัติตามธรรมนี้เรียกว่าตัดย่นกระแสวัฏวนเข้ามา สั้นเข้ามาๆ สุดท้ายจนมาเกิด ๗ ชาติ เกิดตาย ๗ ชาติพระโสดา ๓ ชาติ ๑ ชาติพ้นไปได้เลย นี่ย่นเข้ามาเพราะธรรม กิเลสไม่มีทางย่น มีแต่ยืดยาวไปเรื่อยๆ เหมือนมดไต่ขอบด้งวนไปวนมาของเก่าของใหม่ แต่ธรรมนี้ตัดขาดสะบั้นออกจากขอบวัฏวนนี้ได้ถึงนิพพานปึ๋งเลย ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะ ธรรมที่เราสอนนี้ออกไปทางไหนก็ไปเถอะเราบอกเลย เราเป็นที่แน่ใจในธรรมที่สอนนี้ไม่ว่าภูมิใดในธรรม บรรจุไว้ในหัวใจนี้โดยสิ้นเชิง เราสอนเราจึงสอนด้วยความแน่นอน สอนด้วยความมั่นใจ ไม่สะทกสะท้านกับกิเลสตัวใดที่จะมาอมขี้แล้วก็เห่าวอกๆ แวกๆ ไม่สนใจ

ปากนี้เป็นปากอมธรรม ปากพระพุทธเจ้าปากอมธรรม สาวกทั้งหลายปากอมธรรม นำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้เนื้อรู้ตัวเป็นผู้เป็นคน จนกระทั่งบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะปากอมธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาสั่งสอนเรา อย่าไปสนใจกับปากอมขี้เห่าวอกๆ แวกๆ มรรคผลนิพพานไม่มี บาปไม่มีบุญไม่มี นี่ปากอมขี้นะ พวกนี้จะตายจมตลอดเวลา จะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้เลยปากอมขี้นี้ ปากอมธรรมสอนลงมาแล้ว เอ้า หัวใจให้อมธรรม ปฏิบัติตามธรรมนี้แล้วจะหลุดพ้นเป็นลำดับไป ไม่ต้องถามหาพระนิพพาน ธรรมะชี้บอกแล้ว เอ้า ก้าวเดินตามนี้ๆ จะถึงเอง เหมือนเราเดินเข้ามาวัดป่าบ้านตาด จะมาด้วยวิธีการใดก็ตาม ไม่ปลีกจากสายทางแล้วถึงวัด ทางนี้ทางตรงเข้าไปสู่วัด ธรรมนี้ตรงเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานไม่เป็นอื่น ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

นี้เราก็จวนจะตายแล้ว ทุกอย่างความห่วงใยโลกนี้หนักมากอยู่นะ ความเมตตาสงสารดังที่เราตะเกียกตะกายไปที่โน่นที่นี่ไม่ได้ฟังเสียงใคร ฟังเสียงหัวใจเจ้าของ ดูหัวใจเจ้าของ ไปด้วยหัวใจเจ้าของ เฒ่าแก่ชราขนาดไหนก็ไปอย่างนี้ละ บรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้มีเจตนาหวังดี ก็ไม่อยากจะให้ไปโน้นไปนี้ ให้พักอยู่สบายๆ นี่เป็นความรู้อันผิวเผินของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่มาวิงวอน แต่ความรู้อันหนึ่งของเราแน่อยู่ในหัวใจเรา เราไปช่วยโลกนี้ด้วยความเมตตาล้วนๆ ธาตุขันธ์ไปด้วยกัน เวลาไปอย่างนั้นเราก็ทำประโยชน์ของเราไป เช่นอย่างนั่งรถไปนี่เราไม่ได้นั่งนะเราพูดจริงๆ ส่วนมากมีแต่นอน นอนพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ ระงับขันธ์ในเวลาไป นั่นเป็นประโยชน์สำหรับธาตุขันธ์ที่จะครองโลกต่อไป ให้เป็นประโยชน์แก่โลก เราก็ทำของเราไปเป็นภายในของเรา ไม่บอกใครวันนี้บอกเสียบ้าง

ไปที่ไหนๆ ใครรู้เมื่อไร เราไปในรถในราใครรู้เมื่อไร เห็นแต่ไปโน้นไปนี้กิริยาอาการตะเกียกตะกายทางโน้นทางนี้ บรรดาลูกศิษย์ก็กลัวว่าจะเป็นทุกข์เป็นยากก็เป็นเจตนาอันหนึ่งของลูกศิษย์ ถูกในขั้นนั้น แต่ธรรมของเราเป็นอยู่ในหัวใจของเราจะถูกหรือผิดเราก็รู้อยู่ในตัวของเรา นี่ก็เป็นเรื่องของเราเราก็ไป นี่ละจวนจะตายเท่าไรยิ่งดีดยิ่งดิ้นนะกับโลกกับสงสาร ที่จะมาห่วงใยเราเรื่องความเป็นความตายเราไม่มี เราบอกโดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรเหลือเลย

ความเป็นความตายมีน้ำหนักเท่ากัน จะไปเมื่อไรก็ไปได้ยากอะไร จะอยู่ก็อยู่ได้ แต่ที่ให้ความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าก็คือประโยชน์ของโลกนั้นเอง ตะเกียกตะกายอยู่ไปกี่วันๆ กิริยาอาการแสดงออกก็เป็นประโยชน์แก่โลก ก็แสดงอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่ตาย พอตายแล้วมันก็สิ้นซากไปไม่มีเหลือละ การทำกิริยาอย่างนี้ต่อโลกก็ไม่มี เราจึงหนักในความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์แก่โลก สำหรับเราเราไม่มีอะไร ปล่อยวางหมดโดยสิ้นเชิงแล้ว

พูดมานี้กี่ปีกี่เดือนแล้ว ท่านทั้งหลายได้ฟังมานี้เท่าไร ก็ประกาศป้างๆ มาเป็นเวลา ๕๕-๕๖ ปีนี้แล้ว นี่ก็ได้เคยพูดกี่ครั้งล่ะ ตั้งแต่ลงจากเวทีหลังวัดดอยธรรมเจดีย์มา ปี ๒๔๙๓ เดือนพฤษภา วันที่ ๑๕ นั่นเป็นวันประกาศลงเวที กิเลสพังลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือ มีแต่ความสว่างจ้าครอบโลกธาตุ นั่นละจากนั้นลงเวที ก็แนะนำสั่งสอนเรื่อยมา จนกระทั่งได้มาสั่งสอนอยู่ทุกวันนี้ เอาธรรมที่แน่นอนในหัวใจมาสอน เราไม่ได้สอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะ สอนจริงสอนจัง จะดุด่าว่ากล่าวเป็นกระแสของธรรมเสียงของธรรมทั้งนั้น เสียงกิเลสตัณหาที่จะเป็นภัยต่อพี่น้องทั้งหลาย ไม่มีในหัวใจของเรา ในวาจาของเรา จะแสดงออกอาการใดก็ตามเป็นเรื่องธรรมล้วนๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลก

เราไม่มีกิเลสตัณหาที่จะแทรกให้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ฟังทั้งหลาย เราบอกตรงๆ ไม่มี เพราะในหัวใจไม่มี การแสดงออกจึงไม่มีที่จะเป็นภัย นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้น ให้พากันอุตส่าห์พยายามปฏิบัติตามก็แล้วกัน ผลประโยชน์จะคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดไป ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าของเราทุกคน ถ้าใครมีความสนใจใคร่ต่ออรรถต่อธรรมก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ใดวิ่งตามกิเลสก็หัวขาดคอขาดไปเรื่อยๆ ดังที่เห็นมานี้ละ พากันจำเอานะ วันนี้เอาละ พอละ

ตะกี้นี้เราก็พูดถึงเรื่องที่เขาจะมาเอาเงินไปหว่านล้อม (เลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ครับ) เลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ นี่เขาไล่นายกฯออก ทางนี้ปลิ้นไปอีก นายกฯตัวนี้ก็สำคัญนะ นายกฯตัวนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวด้วย หลวงตามหาบัวด้วย มันพลิกมันปลิ้นมันเหยียบหัวหลวงตามันไปอาจารย์มันไปด้วยนะ ยิ่งหยาบยิ่งโลนเข้าทุกวันๆ ลูกศิษย์ของเราคนนี้มันเป็นยังไงวะ เราอยากถามว่างั้นนะ คุณทักษิณน่ะลูกศิษย์ของเรา มันทำไมทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายเอานักหนา เห็นแก่ได้แก่ร่ำแก่รวย สกุลไหนในเมืองไทยจะร่ำรวยยิ่งกว่าสกุลชินวัตรๆ แล้วมันจะร่ำรวยไปหาอะไรอีก เราอยากถามว่างั้นนะเราเป็นอาจารย์

เราก็ไม่ได้หาเงินหาทองไม่ได้เป็นเศรษฐีอย่างงั้น พูดตรงๆ เป็นเศรษฐีธรรม เราสอนโลกนี้ให้เป็นความร่มเย็นทั่วหน้ากันหมด ไอ้เศรษฐีเงินมันทำโลกให้พินาศฉิบหาย ถูกเขาขับไล่กันอยู่เวลานี้ แล้วมิหนำซ้ำยังจะเอาเงินในรัฐบาล โกยเอาเงินจากรัฐบาล เงินรัฐบาลก็เอาไปจากตับปอดประชาชนไปกองอยู่ในรัฐบาล แล้วจะโกยเงินเหล่านั้นมาหว่านล้อมไปทั่ว ทราบว่าทางภาคอีสานเป็นอันดับหนึ่งว่างั้น เขาจะมาหว่านล้อม ให้ค่าจ้างรางวัลคนละสามร้อยสี่ร้อย ให้ไปหย่อนบัตรให้เขา เขาจะได้เป็นรัฐบาลมาเป็นยักษ์ใหญ่กินบ้านกินเมืองอีกต่อไป จนไม่มีคนไทยเหลือเป็นซากอยู่ในเมืองไทยเลยนั่นละ เราพูดให้มันชัดเจน เพราะเราพูดเป็นธรรม

ทุกอย่างเรายกขึ้นก็เพื่อความเป็นธรรม ยกชาติไทยของเราขึ้น โดยอาศัยว่าผู้นำเป็นผู้มีหลักฐานมั่นคงแล้วจะไม่กินไม่กลืนไม่หิวไม่โหย แล้วจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ต่อประชาชนให้กระเตื้องขึ้นมาๆ จากความล่มจม เราก็พยายามยก พยายามยอขึ้นช่วยขึ้นโดยลำดับ เราพูดชัดๆ นี่ภาษาธรรม เราเป็นอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้น เรายกเรายอเต็มกำลังความสามารถ ยกนายกฯคนนี้ แต่เวลายกขึ้นไปแล้วมันพลิกกลับมาเป็นอย่างนี้ เลยเอากองเงินกองทองนั้นเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าอรรถกว่าธรรม กว่าครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนและพยุงขึ้น มันเลยไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว แล้วความร่ำความรวยจะเอาไปไหน พิจารณาซิ สมบัติเงินทองข้าวของก็เป็นแร่ธาตุเพียงเท่านั้น ทิ้งอยู่ที่ไหนมันก็เป็นแร่ธาตุๆ สมมุติขึ้นมาว่าเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของก็เป็นบ้ากันไปเท่านั้นเอง

เวลานี้มันกำลังเป็นบ้าผู้ใหญ่ๆ ทั้งหลาย เป็นบ้ากับไอ้หลังลาย ตายไปก็ตามขอให้ได้ไอ้หลังลายพวงเต็มคอมันก็พอ นี่ละมันหยาบขนาดนั้นนะเวลานี้ โลกนี้หยาบขนาดนั้น ธรรมละเอียดขนาดไหนสอนอยู่เวลานี้ฟังหรือไม่ฟัง พิจารณาซิ พระพุทธเจ้าท่านเป็นเศรษฐีอะไร ท่านเป็นเศรษฐีธรรม สาวกทั้งหลายเป็นเศรษฐีธรรม นำโลกให้ชุ่มเย็นมาตลอดนี้ไม่ใช่เศรษฐีไอ้หลังลายนะ เศรษฐีธรรมต่างหาก ขอให้คิดไปถึงธรรมบ้างเถอะ สิ่งเหล่านี้จะไม่มีอำนาจเหยียบหัว เผาหัวคนต่อไปได้มากมายนักละ ถ้ามีธรรมเข้าแทรกๆ แล้วเป็นน้ำดับไฟ ความร้อนทั้งหลายที่กำลังเป็นอยู่นี้จะสงบลง

ยอมรับกันซิความผิดถูกชั่วดีมีอยู่กับโลก มีอยู่กับทุกคน โลกอยู่ได้ด้วยความเป็นคนดี อยู่ได้ด้วยธรรม นำธรรมเข้ามาระงับดับกันบ้างทำไมจะไม่ได้ ถ้าจะระงับดับ ดับได้ ถ้าจะให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาได้ เป็นเถ้าเป็นถ่านได้ทั่วประเทศของเรานั่นแหละ เราจึงขอฝากธรรมะนี้ไว้กับทางประชาชนรัฐบาลให้พากันพินิจพิจารณา ให้มองธรรมบ้าง อย่ามองดูตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเอามาเผาไหม้กันไม่มีสิ้นสุด เป็นเถ้าเป็นถ่านไปด้วยกัน ทั้งคนมีคนจนทั้งคนโง่คนฉลาดเป็นเถ้าเป็นถ่านด้วยกันหมดถ้าไม่มีธรรม ถ้ามีธรรมจะเล็ดลอดต่อไปได้ครองบ้านครองเมืองไปได้ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้

นี่เราก็พูดแล้วไม่ใช่หรือเรื่องเขาเอาเงินจะมาล่อ พี่น้องทั้งหลายชาติไทยลูกหลานเราให้จำให้ดีนะ คำพูดหลวงตาบัวเป็นคำพูดเป็นธรรมล้วนๆ ทราบชัดเจนเลย ว่าเขาจะเอาเงินมาหว่านล้อม หว่านให้พวกเราล่อพวกเรา ภาคอีสานเป็นสำคัญเท่าที่ทราบมา จะเอาเงินมาจ้างให้หย่อนบัตรให้เขา เมื่อรับเงินเขาไปแล้วสามร้อยสี่ร้อยก็ตามที่เขามาให้ นั่นละคือเพชฌฆาตมากับเงินสามร้อยสี่ร้อย ถ้าไม่ไปหย่อนให้เขาคนนั้นต้องตาย ได้รับเงินเขาไปแล้วเขาจองไว้แล้วนะ จองใบตายให้ หนึ่ง ต้องไปหย่อนบัตรให้เขา สอง ถ้าไม่ไปต้องตาย จากเงินสามสี่ร้อยที่เขาเอามาล่อไว้นี้ เอามาหลอกไว้นี้ พากันเข้าใจหรือยัง นี่เห็นแก่อะไร

เห็นแก่เงินสามร้อยบาทชาติก็จม ศาสนาก็จม พระมหากษัตริย์ก็จม จมไปมากขนาดไหน จากเงินสามร้อยบาทที่เราไปหย่อนนี้นะ ถ้าเรารับแล้วเราไม่ไปหย่อน เราก็คอขาด จะเอาอันไหนพิจารณาซิ นี่เราพูดออกมาตามหลักธรรม เป็นความจริงที่ได้ยินมาอย่างนี้ จริงหรือเท็จเราทราบมาอย่างนี้ละ พี่น้องทั้งหลายให้พากันคิดให้ดี เงินสามร้อยบาทนี่ จะทำชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ล่มจม จะไม่มีอะไรเหลือเลย เพราะเงินสามร้อยบาทนี้ จำให้ดี ถ้ารับเขาแล้วไม่ไปหย่อนพวกนี้คอขาด เขาจองไว้หมด จองใบตายไว้หมด ใครเป็นคนรับๆ ไว้เขาจองใบตายหมด ถ้าบัตรทางโน้นไม่เห็นเครื่องหมายของคนนี้ คนนี้จะตายวันใดได้ทั้งนั้น เขาจองไว้แล้ว จำให้ดีนะ

พูดนี้พูดหลอกท่านทั้งหลายเหรอ ที่เขามาหลอกอยู่เวลานี้ไม่ฟังเหรอ ฟังคำหรอกของเขา เราพูดนี้ไม่ใช่คำหลอกนะ จำให้ดี พี่น้องชาวอีสานเรา มันมักจะโง่เห็นแก่เงิน ตัวจะจมครอบครัวจะจม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์จะจมไม่ได้คำนึง นี่เขาเรียกคนโง่ชะมัด เข้าใจเหรอ เอาละว่าจบแล้วมันไม่จบนะ มันหากมีแง่อยู่นั้น เราคอยจี้เอาไว้ ไม่งั้นไม่ได้

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก