เหนือครูแล้วจม
วันที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 8:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

เหนือครูแล้วจม

ก่อนจังหัน

ความเพียรของพระอยู่ที่สติ เคยสอนแล้ว สติเป็นสำคัญมาก ใครสติติดต่อสืบเนื่องกันไปเท่าไร ผู้นั้นจะตั้งรากตั้งฐานได้ ถ้ายังไม่มีรากมีฐานของสมถธรรม วิปัสสนาธรรม จะขึ้นจากสติ สตินี้ผ่านไปไม่ได้ ตั้งสติให้ดีแล้วจะตั้งฐานได้ๆ มีสติติดแนบตลอดไปเลยยิ่งดีตลอด นั่นละความเพียรอยู่ที่สติ ถ้าขาดสติไปแล้วปั๊บ ความเพียรขาดแล้ว กิเลสเข้ามารุมแล้วนะ เอาให้ดีนักปฏิบัตินักภาวนา อย่าไปสนใจอะไร โลกนี้มีแต่เน่าเฟะๆ ทั้งนั้น พูดให้มันชัดเจน ไม่เน่ายังไงก็กิเลสความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา นี้ตัวเน่าเฟะ ทำโลกให้เน่าเฟะอยู่เวลานี้คืออะไร คือตัวนี้เอง

โลกกำลังเป็นบ้า ธรรมเตือนเท่าไรมันไม่ได้สนใจ มีแต่บึกแต่บึนเข้ากองส้วมกองถาน โกยเอามูตรเอาคูถขึ้นมา มาชมว่าเป็นทองคำทั้งแท่งเห็นไหมล่ะ นี่เห็นไหมกำลังเป็นบ้ากับไอ้หลังลายเวลานี้ มันยกขึ้นมาเป็นทองคำทั้งแท่งฟาดหัวคนให้จมลงไป คนที่มีค่ากลายเป็นมูตรเป็นคูถไปหมด มูตรคูถขึ้นมาเหยียบหัวคน เอาธรรมจับมันเห็นหมด โลกนี้มันเลอะเทอะมากที่สุดนะเวลานี้ มองดูแล้วอิดหนาระอาใจจนจะดูไม่ได้ คือไม่มีธรรมแทรกเลย มีแต่กิเลส มองดูคนทั้งคนมีแต่กิเลสเต็มตัว มองหาคำว่าคนจะไม่มี คำว่าคนคือมีธรรมแทรกอยู่ในนั้น เป็นคนเป็นพระ พระก็เหมือนกันถ้าขาดสติสตังขาดธรรมไปแล้วเมื่อไร นั่นละเลอะเทอะเหมือนกันหมด ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ

ผมพูดอย่างอาจหาญชาญชัย ได้พิจารณามาหมดแล้ว ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสมา พูดให้ชัดเจนว่าเป็นเวลา ๙ ปี เฉียดสลบไสลๆ มา ตั้งแต่ลงใจแล้วจากพ่อแม่ครูจารย์มั่นชี้บอกมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ๆ ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่กิเลส ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรม กิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจ ให้ค้นลงที่ใจด้วยจิตตภาวนา ท่านสั่งตรงนี้เป๋งๆ เลย อย่าไปดูที่อื่นจะไม่เจอภัยและคุณ คุณกับภัย ธรรมกับโทษอยู่ที่หัวใจ เอาดู เอาให้ดี เราไม่ได้ลืม นั่นละจึงได้ฟัดกัน ขุดกันลงตรงนั้น ด้วยความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วขาดสะบั้นไปได้เลย เห็นไหมธรรมถ้าลงตรงไหนกิเลสขาดสะบั้น ถ้ากิเลสไปตรงไหนธรรมขาดสะบั้นเหมือนกัน พากันตั้งอกตั้งใจ

มันจะไม่มีธรรมในแดนเมืองไทยเรา ว่าชาวพุทธๆ มีตั้งแต่กิเลสตัณหาอาสวะครอบไปหมดทั้งวัดทั้งวาประชาชนพระเณรไม่เลือกหน้า จนจะดูไม่ได้ ไม่ได้พูดดูถูกโลก เอาธรรมมาดูโลกสอนโลกต่างหาก เราก็อยู่ในโลกนี้แหละ ธรรมท่านสั่งสอนเรา เราจะวิเศษวิโสอะไรถ้าไม่มีธรรมเข้าชำระสะสางแล้ว ให้พากันดูตัวเองบ้าง ใจนี้สำคัญมากทีเดียว พาให้คนเป็นบ้าอยู่นี้ก็คือใจ ใจนี้มีความโลภไม่มีประมาณ น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่ง ความโลภไม่มีฝั่ง นตฺถิ ตณฺหาสมา นที ไม่ว่าแม่น้ำสายใดๆ จนกระทั่งมหาสมุทรจะให้เสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มี อันนี้ไม่มีฝั่ง แม่น้ำยังมีฝั่ง ตัณหาไม่มีฝั่ง ได้เท่าไร เอา มา

ที่คนจมทุกวันๆ นี้ก็เพราะดิ้นตามกิเลส พอได้อันนี้แล้วขยับใส่นั้น จะได้อันนั้น กิเลสมันล่อไป จะเอาอันนั้นๆ โดดๆ พอสูงๆ เต็มที่แล้วกิเลสปล่อยทีเดียวตูมเลย จม ติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังยิ่งกว่าตาข่ายตาแหคืออะไร คือความทะเยอทะยาน ความอยากดีอยากเด่นอยากดังนั่นละ ตัวพาให้จม ดู ตัวนี้สำคัญมาก ได้เท่าไรยิ่งเพลิน นั่นละเพลินเพื่อจะจมนะนั่น ถ้าธรรมมีปั๊บนี้ อันใดควรอันใดไม่ควร พอหรือไม่พอ หยุดกึ๊กเลยก็ไม่จม ทรงตัวอยู่ได้ถ้ามีธรรม ถ้าไม่มีธรรม กิเลสลากไปหมดนั่นแหละ ได้เท่าไรไม่มีละคำว่าพอ เรื่องกิเลสอย่าเอาคำพอไปใส่มันเลย มันปัดตกทะเลนู่น ไม่มีคำพอคือกิเลส ได้เท่าไรไม่พอๆ ตายก็ไม่พอ เกิดที่ไหนก็ไม่พออยู่นั่นละ กิเลสตัณหาพาเกิดพาตาย ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

ให้ดูนะ ธรรมพระพุทธเจ้าก็เลิศเลอ เอามาให้ใกล้ชิดติดพันกับดวงใจบ้างซิ เราจะรู้ความผิดความถูกในความคิดของเรา ถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจับแล้วจะไม่รู้เลย คิดผิดถูกชั่วดีวันยังค่ำไม่รู้ ตายทิ้งเปล่าๆ นั่นแหละ เราพูดแล้วพูดเล่า ดังที่วงรัฐบาลกำลังเป็นบ้าเวลานี้ กำลังจะเผาบ้านเผาเมือง เผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นใคร ก็พวกนี้ละ สำคัญมั่นหมายว่าตนนี้ใหญ่ ตนนี้เป็นผู้ใหญ่ ในวงรัฐบาลก็มีนายก ตนนี้เป็นนายก จะทำอะไรสั่งอะไรทำได้ทั้งนั้น คำสั่งมันเป็นเพชฌฆาตสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มันคิดเมื่อไร

เวลานี้กำลัง พวกนี้เป็นเพชฌฆาตใหญ่ที่จะสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กำลังต่อสู้กับประชาชนราษฎรตาดำๆ นี่ เขาทนไม่ไหวก็มีการคัดค้านต้านทานกัน พวกนี้ก็ตั้งขบวนใหญ่มหาภัยขึ้นมาๆ มันยอมโทษตัวเมื่อไร พวกนี้ไม่ยอม เฉพาะทักษิณนี่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว มันกำลังทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่เวลานี้ มันฟังเสียงใคร ทักษิณเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว หลวงตาบัวอุ้มขึ้นให้เป็นนายก แล้วเวลานี้เหยียบหัวหลวงตาบัว เหยียบชาติ เหยียบศาสนา เหยียบพระมหากษัตริย์ มันมีจิตวิญญาณหรือเปล่า

เน่าเฟะก็ดูว่าลมหายใจยังมีอยู่ เข้าใจว่าจิตยังมีอยู่ ระลึกหรือยังทักษิณ หือ ทักษิณระลึกหรือยังเดี๋ยวนี้ หลวงตาบัวที่เป็นอาจารย์กำลังสอนอยู่เวลานี้ คนกำลังจะจมกันทั้งชาติ ทั้งศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะทักษิณนี่ตัวสำคัญ ทักษิณเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวคิดหรือยัง เอ้าให้ตอบนะทักษิณ อันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากที่สุด อย่าเก่งนะทักษิณ อย่าเหนือครู เหนือครู..จม ครูบาอาจารย์มีให้ฟังเสียง สัตว์โลกที่เป็นมนุษย์ไม่ฟังเสียงธรรมแล้วจม นี้ให้ฟัง เราพูดอย่างชัดเจนเลย เราอกจะแตกแล้วลูกศิษย์ของเราแหวกแนว มันแตกคอก มันจะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้จมต่อหน้าต่อตา ให้โลกเขาได้สลดสังเวช

ทักษิณเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวด้วย กำลังจะเป็นเพชฌฆาตอันใหญ่หลวง แล้วไม่ฟังเสียงใครด้วย จะเอาให้ได้อย่างใจๆ กำลังจะทำลายชาติ ศาสนา มันยกเงินยกทองกองเท่าภูเขาไปเที่ยวหว่านล้อมไปหมด ว่ามีคุณสำหรับตัวของมันเอง แต่มหาภัยก็อยู่กับเงินที่หว่านล้อม เอาฟืนเอาไฟไปเผาประชาชนราษฎรทั้งประเทศ เงินจำนวนเหล่านี้เป็นมหาภัย ไม่ได้เป็นมหาคุณ ถ้ามาหาหลวงตาบัวกองเท่าภูเขา ปัดตกทะเลเลย เป็นมหาภัยไม่รับ

พี่น้องทั้งหลายให้ฟังนะ มันจะเอาเงินไปหว่านล้อม นี่ตัวมหาภัยที่จะให้ชาติจม อย่าเห็นแก่ไอ้หลังลาย ให้เห็นแก่มนุษย์ ถ้าไม่เห็นแก่มนุษย์เห็นแก่เหล่านี้จมได้ทั้งนั้น เขาเอาอะไรไปหลอกๆ แหลกไปหมด มันทนไม่ได้นะเราอยู่ในท่ามกลางเมืองไทยด้วย พุทธศาสนาอยู่ท่ามกลางหัวใจของโลกด้วย เราก็ปฏิบัติศาสนามาเต็มกำลังความสามารถ ทีนี้เรื่องราวเดือดร้อนขึ้นมาๆ ก็ทนไม่ได้ มันเกี่ยวโยงกับลูกศิษย์ลูกหาเช่นคุณทักษิณเป็นต้น ก็ต้องได้เตือนกันๆ ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เตือนกันไม่ได้ใครจะเตือน

ให้ฟังนะทักษิณ ไม่งั้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะจมเพราะทักษิณคนนี้ ลูกศิษย์หลวงตาบัวด้วยนะ เอาไปฟังให้ถึงใจนะทักษิณ ให้รีบแก้ไขทันที อย่าเห็นว่าตนนี้เก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าคนทั้งประเทศ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลิศเลอขนาดไหน เราเหนืออันนี้ไปไหน เอาไปพิจารณาตัวเอง ถ้าพิจารณาตามอรรถตามธรรมนี้แล้ว เอา จะจมลงนรกก็ให้หลวงตาบัวได้เห็นเสียที หลวงตาบัวเป็นคนสอนให้ละชั่วทำดี หลวงตาบัวจะตามดู เราตั้งใจปฏิบัติมาเต็มที่แล้ว เราไม่มีที่ต้องติธรรมของเราที่ได้มา และสอนโลกเวลานี้ก็ไม่มีที่ว่าผิดไป ขอให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งทักษิณ นายกรัฐมนตรี ให้ฟังให้ถึงใจนะทักษิณ เอาละพอ ให้พร

หลังจังหัน

ที่เขาขุดคลองไม่ใช่เล่นนะ คลองหน้าวัด เราไปดูแล้วเมื่อเช้านี้ พอสว่างออกจากนี้ไปเลย จนกระทั่ง ๗ โมงกว่าถึงกลับมา ดูซอกแซกดูหมด ไปดูเขาขุดคลอง ไม่ใช่เล่นๆ นะ ดินขนขึ้นมานี้ก็ไถลงไปกลางวัดเลย ไถไป อู๊ย สูง ดินมากนะ ดินในคลองขุดขึ้นมาแล้วดินก็เป็นกองภูเขาเลย เขาไถกระจายออกไปทั่ววัด ไปดูเมื่อเช้านี้ น้ำก็จะดีละต่อไป ฝนตกมาแล้วก็น้ำจะอุดมสมบูรณ์ เราก็ขุดลึกด้วยกว้างด้วย ดินขนขึ้นมานี้เป็นคูคันเหมือนภูเขาเลย รถแทรกเตอร์เขาไสออกๆ กระจายออกไป เมื่อเช้านี้พอสว่างก็ออกเลย จนกระทั่ง ๗ โมงเช้าถึงได้กลับมา ดูละเอียดลออทั่วถึงหมด แล้วก็มาสั่งๆ

เมื่อวานไปไหนนะ (ร้อยเอ็ดครับ) ไปไหนมาแล้วลืมนะทุกวันนี้ พอไปมาแล้วลืมเลยๆ สัญญาความจำมันยึด ดึงใส่กันเป็นสัญญาความจำ สังขารปรุงพับดับพร้อมๆ สัญญามันยึดมันเกาะติดไว้เหมือนตะปูตีไม้ ตัวสัญญาความจำ เดี๋ยวนี้สัญญาจะไม่มีแล้วนะ หายเงียบๆ เลย

เราวิตกวิจารณ์กับบ้านกับเมือง ทนไม่ไหวจึงต้องได้พูด ของดีมีอยู่มันไม่สนใจยึด หายึดตั้งแต่ฟืนแต่ไฟมาเผากัน เพราะฉะนั้นถึงได้พูดบ้างเตือนบ้าง เหมือนกับว่าจับมือซักกันถามกันเลยระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ เช่นอย่างเราว่าทักษิณเมื่อเช้านี้ เหมือนกับจับมือซักกันเลย จะไม่ฟังเสียงครูเลยเหรอ ความหมาย มันกระเทือนจิต ถ้ามันกระเทือนก็ออกแรง กิริยาอาการทุกอย่างที่แสดงออกนี้เป็นคุณล้วนๆ เพราะออกมาจากธรรม ไม่มีอะไรเป็นภัยต่อโลก จะหนักจะแน่นขนาดไหน มีกิริยาท่าทางใดก็ตามเป็นวิธีที่เป็นคุณทั้งนั้นๆ เราเชื่อหัวใจเรา เพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้ทุกแบบทุกฉบับ ถึงขนาดที่อย่างเมื่อเช้านี้ เหมือนว่าจับแขนถามกันซักกันกับคุณทักษิณใช่ไหมล่ะ นี่มันกระเทือนใจแรง

นี่ก็เป็นลูกศิษย์เราอุ้มขึ้นมาเพื่อจะอุ้มชาติบ้านเมือง ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ นี่ซิมันหนัก มันเอาตรงนี้มันขัดต่อความมุ่งมั่นสำหรับความเห็นของเราที่จะยกขึ้น แล้วมันกลับตาลปัตร เพราะฉะนั้นจึงจับมากระตุกเอาแรงๆ รู้ตัวหรือยัง ความหมายว่างั้น ไปตามโลก..จม เมืองไทยเราจมได้ ถ้าไม่ฟังเสียงธรรมจมได้ บอกชัดๆ เลย เราพูดอย่างท้าทายทีเดียว ใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะน่ะ ถ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้า เหยียบหัวธรรมไปแล้วจม บอกชัดๆ เลย เพราะฉะนั้นจึงรีบกระตุก เรากระตุกอย่างแรงกลัวมันจะจมอย่างแรงซิ กระตุกก็จะเป็นใคร ก็กระตุกลูกศิษย์ ลูกศิษย์คือใคร นายกก็เป็นลูกศิษย์ ก็กระตุกลูกศิษย์ละซิจะให้ว่าไง ให้รีบถอนตัวขึ้นมา อย่าจม บอกนะ

สมบัติเงินทองนี้ใช้ในทางดีเป็นประโยชน์ แต่ใช้ทางโทษจมได้ทั้งนั้นแหละ มันเป็นดาบสองคม สมบัติเงินทองเป็นทั้งคุณเป็นทั้งโทษ เป็นคุณมหาคุณก็ได้ โทษมหันตโทษก็ได้ ให้รีบ เราเป็นเจ้าของสมบัติให้พิจารณาให้ดี อย่าเอากิเลสตัณหาเข้าไปเป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง จะทำชาติของเราให้จมได้จริงๆ นี่พยุงมาตลอดเวลา เราช่วยชาติมาตั้งแต่เท่าไร ได้เจ็ดแปดปีนี้แล้ว ออกมานี้ช่วยทั้งนั้น เราช่วยทั้งนั้นเราไม่ได้กดลง ไม่มี เอา ใครค้านมา กิริยาท่าทางของเราที่ทำประโยชน์แก่โลกคราวนี้ ที่ออกตัวจริงๆ ก็ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ มา เอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยๆ

ตื่นขึ้นมาเพื่อโลกๆ เราไม่ได้เพื่อเรา ทุกอย่างเราพอหมดแล้ว มีแต่ความเมตตาครอบโลกจะว่าไง เราแสดงด้วยความเมตตาทั้งนั้น จะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามเป็นเรื่องความเมตตาฉุดขึ้นๆ เราไม่ได้กดลง ผู้ที่เป็นมนุษย์อยู่บ้างควรจะฟังเสียงอรรถเสียงธรรมนะ ถ้าจะเป็นสัตว์นรกอเวจีแล้วก็ เอา อย่าฟังเสียง จมเลยไม่ต้องบอก จมทั้งเป็นเลย

เวลานี้ไฟเผาหัวอกมันอยู่นั้นจะที่ไหน มันแสดงอยู่ในนั้น มันได้หลับได้นอนเมื่อไรไฟเผาอยู่นั้น ยังไม่รู้ตัวอยู่เหรอ จึงกระตุกอย่างแรงซิ ให้รีบกลับเนื้อกลับตัว ที่ไม่ดีตรงไหน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากยิ่งกว่าเราคนเดียว ที่จะทำลายทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นไหนๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ เราถึงเตือน เราเตือนทุกอย่างพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยเตือน ไม่ได้แบบวู่วามๆ แบบโลกแบบสงสารเราไม่นำมาใช้ กิริยานี้จะเหมือนโลกก็ตามแต่เป็นธรรมล้วนๆ ทั้งนั้นที่ออกมานี่น่ะ เตือน ให้สมเจตนาของเราที่มีความเมตตาต่อโลก

เราไม่เอาอะไรยังบอกแล้ว ดูซิสมบัติเงินทองข้าวของพี่น้องทั้งหลายมาถวายนี้ บาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ ฟังซิน่ะ ท่านทั้งหลายจะไปหาที่ไหน มีแต่อุ้มแต่ชูขึ้นทั้งนั้น ยกขึ้นทั้งนั้น ที่จะดึงลงไม่มี สมบัติเงินทองข้าวของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาสมเจตนาทั้งนั้นๆ ด้วยอำนาจแห่งความเมตตาล้วนๆ ไม่เอาอะไร แบตลอด เมตตาไม่เอาอะไร มีแต่ความสงสารเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่ วันหนึ่งๆ เราได้อยู่ได้ยังที่ไหน ไปนั้นไปนี้ ใครไม่รู้เรื่องภายในของเรา พูดให้ชัดเจนเสียวันนี้

ลูกศิษย์ลูกหาก็มีเจตนาตามภูมิของเขา ตามความรู้สึกของเขา ภูมิของเราความรู้สึกของเราเป็นอีกอย่างหนึ่ง เวลาจะปฏิบัติต้องปฏิบัติตามนี้ ทางนอกฟังอันไหนที่ควรจะเอามาใช้ก็เอามา อันไหนไม่ควรเอาอันนี้เป็นใหญ่ๆ ตลอดเวลา เราทำอย่างนี้เรื่อยมา เราจึงไม่ฟังเสียงใครเวลาเราพิจารณาเต็มที่แล้ว ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราปัดออกๆ ที่เป็นประโยชน์เรายึดเข้ามาๆ เสียงประชาชนก็มีความเจตนาหวังดีต่อเราทั้งนั้น เพราะมีความเคารพ เหมือนว่าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาติบ้านเมืองของเราคนหนึ่งก็ไม่ผิด ที่เราดิ้นอยู่นี้ลูกศิษย์ลูกหาก็สงสาร ดีดดิ้นทางโน้นทางนี้เขาก็ขอร้องอย่างนั้นขอร้องอย่างนี้เราก็ฟังไปๆ เฉยไปๆ แต่หน้าที่ของเราเราไม่ถอย เป็นอยู่ภายในนี้ใครรู้เมื่อไรวะ เราทำอย่างนั้นทำกับโลก

มันถึงได้ออกอย่างรุนแรงซิ ธรรมออกรุนแรง ไม่รุนแรงไม่ทันกัน ต้องให้แรง จึงได้เตือนทางรัฐบาล ให้รีบๆ รู้ตัวนะ ไม่รู้ตัวจมได้ ดีไม่ดีเมืองไทยจะเกิดข้าศึกต่อกัน มีอย่างที่ไหนเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ เมืองพุทธเป็นเมืองสมัครสมานกันนี่นะ ไม่ใช่เป็นเมืองทำลาย เข้ากันได้ยังไงกับพวกเทวทัตที่แทรกเข้ามาในวงศาสนา และเป็นใหญ่กว่าศาสนา ทำลายศาสนาให้แหลกก็ทำลายคนทั้งชาติให้แหลกไปตามๆ กันหมด เป็นของดีเมื่อไร ว่าจะไม่พูดมันก็ได้พูดซิมันเกี่ยวโยงกันหมดนี่จะว่ายังไง หัวใจนี้เกี่ยวโยงกันหมดทั้งโลก ด้วยเมตตาความสงสารทั้งนั้นไม่ได้เพื่ออื่น ภัยไม่มีในหัวใจนี้ มีแต่คุณทั้งนั้นออก หนักเบามากน้อยเป็นคุณทั้งหมดเลย เราพูดเราไม่ได้มีโทษออกมา เพราะโทษในหัวใจไม่มี หมดโดยสิ้นเชิง มีแต่คุณมหาคุณล้วนๆ ถ้าธรรมก็ธรรมเต็มดวง เอากิริยาของธรรมนี้ออกไปใช้ต่อโลก ใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังจะจมนะ

เฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ใหญ่ละตัวสำคัญมาก ใหญ่มันใหญ่กิเลสตัณหาใหญ่ฟืนใหญ่ไฟเผาชาติบ้านเมือง ไม่ใช่ใหญ่เพื่อเป็นบุญเป็นคุณอะไร ให้รีบพลิกออกอันไหนที่เป็นภัย เราก็เรียนมาสูงขนาดที่ได้เป็นผู้นำของชาติบ้านเมือง ให้เป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ดี นำธรรมเข้าไปแทรกเสมอๆ คอยเป็นเบรกห้ามล้อ เหยียบคันเร่งอะไรที่เป็นประโยชน์ เอาเร่งลงไป อะไรเป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อะไรที่จะเป็นภัยให้รีบปัดออกๆ อยู่ในตัวของตัวเองก็ให้รีบปัดออก อย่าให้ยังเหลืออยู่จะเป็นภัยต่อโลก เมืองไทยเรานี้เป็นอย่างน้อย มากกว่านั้นกระเทือนไป เขาชี้หน้าเมืองไทยเราว่าไง

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธทำไมหมากัดกันยังสู้ไม่ได้ อันนี้มนุษย์กัดกันมันจะเอาให้แหลกไปหมด ยกอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ มาทำลายกัน ว่ามีอำนาจนั้นมีอำนาจนี้ มีทหารอย่างนั้น มีตำรวจอย่างนี้ ตำรวจทหารเหล่านี้เป็นลูกของประชาชนรู้ไหมล่ะ เป็นลูกของประชาชน จะเอามาห้ำหั่นพ่อแม่ของตัวเองมีอย่างเหรอ ฟังซิพิจารณาซิ เอาลูกมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ จะเอาอำนาจป่าเถื่อนนี้ไปยึด เอาทหารตำรวจมาเป็นกำลังรบราฆ่าฟันหั่นแหลกกันในประเทศไทย ซึ่งมีแต่พ่อแต่แม่ของพวกทหารตำรวจนี้ทั้งนั้น ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มันมีไหม ในเมืองไทยเราจะมีแล้วเหรอในเวลานี้น่ะ ให้รีบระงับนะ อย่าให้มี

ไม่ว่าใครเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารบ้านเมืองทั้งหมด เป็นลูกของประชาชนทั้งนั้น อะไรจะทำให้ประชาชนมีความสงบร่มเย็นให้รีบทำ อย่าทำลาย อย่าเอาลูกมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ ลูกไปเป็นตำรวจทหารกลับมาฆ่าประชาชน ประชาชนคือพ่อแม่ของตำรวจทหารนั้นแหละจะเป็นใครที่ไหนไป เป็นของดีแล้วเหรอ มันอดไม่ได้นะ มันทนไม่ได้เพราะความเมตตามันครอบอยู่หมด อะไรที่จะมาทำความกระทบกระเทือนเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองมันกระเทือนมากอยู่นะ เพราะฉะนั้นจึงได้พูดตามความกระเทือนของจิต นี้กระเทือนมากอยู่นะ จึงได้พูดเตือน เหมือนว่าจับแขนจับมือนายกฯมาคุยกัน เป็นยังไงเดี๋ยวนี้รู้ตัวหรือยังอยากว่างั้นนะ ถ้าไม่รู้ตัวให้รีบรู้นะ คนทั้งชาติจะจมเพราะเราคนเดียวนี้ให้รู้ ไม่รู้จมบอกตรงๆ เลย ชี้นิ้วไว้เลย นี่ละเสียงกิเลสตัณหาออกช่องไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟ เสียงธรรมไม่มีมันถึงเป็นฟืนเป็นไฟ เดี๋ยวจะเป็นเถ้าเป็นถ่านกันทั้งประเทศ เอาละวันนี้พูดเท่านี้

(หลวงตาครับกราบเรียนเพิ่มเติมนิดหน่อย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะครับ เขาเสนอไปว่า หนึ่งนายกฯทักษิณ สองสุดารัตน์ สามสุริยะ อีกฝ่ายหนึ่งก็มีคุณสนธิ พลตรีจำลอง แล้วก็นายพิภพ ให้มานั่งคุยกันที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ทราบว่าเขาจะเอากันหรือเปล่า อธิการบดีเขามีหนังสือไปถึงทั้งสองฝ่าย ให้หันหน้าเข้ามาคุยกันโดยสันติภาพ) ถ้าคุยกันเอาธรรมเป็นหลักแล้วก็สงบได้ มันจะขนาดไหนไฟนี่น่ะ หนีน้ำไปไม่ได้ น้ำคือธรรม ถ้าไม่เอาน้ำแล้วจมเท่านั้นเอง เราก็พูดได้เท่านั้น ประชุมกันก็ประชุมเพื่อความสงบร่มเย็นของชาติ จะเอาทิฐิมานะเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผากันไม่ได้...แหลก ก็มีเท่านั้นแหละ ตอบเท่านั้นละไม่ตอบมาก

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก