ธรรมที่ออกรับต้องรับกันถึงใจ
วันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ธรรมะที่ออกรับต้องรับกันถึงใจ

ก่อนจังหัน

         หากว่าเราจะไปเราจะไปวัดญาณสังวร ท่านสุชาติอยู่ที่นั่น ท่านสุชาติเป็นพระวัดป่าบ้านตาด เป็นคนพัทยา อยู่ที่วัดป่าบ้านตาด พอบวชแล้วก็ไปอยู่นั้นหลายปี พอออกจากนั้นมาก็มาอยู่ที่นี่ รู้สึกท่านสืบทอดปฏิปทาได้ดี สงบสงัด ไม่สนใจกับใคร ดี เพราะฉะนั้นเราจึงไปเยี่ยม ถ้าโลเลเราไม่ไป ถ้าตั้งใจปฏิบัติดีที่ไหนไป ซอกแซกทั้งนั้นละ วัดเมืองกาญจน์นี่เราไปเพราะเสือนะ เราไม่ได้ไปเพราะท่านจันทร์ ให้บอกท่านจันทร์อย่างนั้นก็ได้ ท่านมาเพราะเสือ เสือดีกว่าท่าน เอาละให้พร

หลังจันหัน

         (ลูกศิษย์กราบเรียนเรื่องฆราวาสชาวมาเลเซีย ที่เขากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแด่องค์หลวงตา) เขามีความตั้งใจมาก เพราะฉะนั้นการตอบรับของเราจึงไม่มีอนุโลม ให้เขายึดเป็นหลักทีเดียวๆ เลย ไม่มีคำว่าอนุโลม คือเอาความจริงให้เป็นหลักๆ เขามาศึกษาจริงๆ ให้เขาจับได้ๆ อ๋อ เขาถึงวัดแล้ว (วัดป่าบ้านตาด) บอกไปทางท่านสุดใจเรียบร้อยแล้ว เราเป็นคนสั่งเอง ให้ท่านสุดใจเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เขา ให้พาเขาไปดูตามที่เขาต้องการ ดูซอกแซกทุกอย่าง แม้ที่สุดกุฏิเราก็ให้ดูได้ เช่นอย่างทางจงกรมก็ให้เขาดูได้

         เขามีความต้องการอย่างไร ความมุ่งมั่นของเขามีอย่างไรเราตอบรับอันนั้นตามนั้นๆ ไปเลยๆ ดังพระพุทธเจ้าที่รับสั่งกับเดียรถีย์นิครนถ์ มีกฎไว้สำหรับเดียรถีย์นิครนถ์ คือศาสนาต่างๆ พวกเดียรถีย์นิครนถ์ ถ้าจะมาบวชในพุทธศาสนาต้องอยู่ติตถิยปริวาส คำว่าติตถิยปริวาส หมายความว่าอบรมสำหรับพวกเดียรถีย์นิครนถ์ อบรมอยู่สี่เดือน เมื่อเห็นว่าเรียบร้อยพอจะบวชได้แล้วก็อนุญาตให้บวชได้ ถ้าหากว่าอบรมยังไม่ดีก็ต้องยืดออกไปจนกว่าจะดีพอบวชได้แล้ว เดียรถีย์นิครนถ์คนคนนี้เขามีศรัทธาแก่กล้า เขามาฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้าจบเรียบร้อยแล้ว เขามาขอบวช

         นี่เราพูดถึงผู้มีศรัทธาแก่กล้า เดียรถีย์นิครนถ์คนนี้เขามีศรัทธาแก่กล้าขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเป็นกลางๆ ตามกฎระเบียบ ว่าถ้าใครจะมาบวชนอกศาสนามาบวชแล้วให้อยู่อบรมถึงสี่เดือน เขาปุ้งออกมาเลยทันที อย่าว่าแต่สี่เดือน สี่ปีข้าพระองค์ก็จะอยู่อบรม ถ้าอย่างนั้น เอา บวชเดี๋ยวนี้ เมื่อมันถึงกันปั๊บจับปุ๊บเอาเลย การสงเคราะห์คนก็เหมือนกัน อย่างเขามาหาเรา คนนี้เป็นต้น มาเลเซีย เขาเป็นความตั้งใจมาแล้วจะเอาอะไรต้อนรับเขา ทางนี้ต้องจริงเต็มสัดเต็มส่วนออกรับเลย อย่างนั้น ไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำ คือความถูกต้องแม่นยำเป็นหลัก เอาอันนี้ออกเลยๆ ไม่อนุโลมผ่อนผัน  เมื่อเขาลงใจแล้วมันเป็นเองหัวใจคน เขาก็ได้ของดีไปใช้

         ตอนที่เขามาหาพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้ายังมาเกิดอีก เมตตาสัตว์อีก ศาสนาอะไรของเขา มหายานเหรออะไร พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วยังมาเกิดอีกด้วยความเมตตา ทางนี้ตัดปึ๋งเลย ผิดทั้งนั้น พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันแห่งความเลิศเลอของธรรมว่าบริสุทธิ์แล้ว ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ไม่ต้องกลับมาเกิดแบกกองทุกข์อีก เป็นความแน่นอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระอรหันต์ด้วย เรียกว่าตัดเข้าไปทันที เขาค้านอะไรก็ค้านมา ความจริงเป็นอย่างนี้ ยังไม่ได้ดึงหัวใจออกไปเท่านั้นละพูด

         ก็พูดมันมีสักขีพยานอยู่ในนี้หมดแล้ว พูดอะไรๆ นี้มันเหลาะแหละไม่ได้นะ ความจริงนี้เด่น อะไรขัดกับความจริงปัดออกๆ ทันที เมื่อเขาต้องการความจริงมากน้อยเราก็สอนเขาตามนั้นๆ ควรจะเด็ด เด็ด ให้เขาเอาของจริงไปใช้ ไม่อนุโลมผ่อนผัน นี่เขามานี้เราไม่อนุโลม เพราะเขาต้องการความสัตย์ความจริงๆ คิดดูซิออกจากนี้แล้วยังไปวัดป่าบ้านตาดอีก ไปวัดป่าบ้านตาดเราก็เปิดทางทางนู้น คนคนนี้เขามาจากมาเลเซีย มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้า ทุกสิ่งกิจการทางโลกนี้เขารู้สึกว่าสมความมุ่งหมายทุกอย่างแล้ว เรียกว่าถึงขั้นพอ

         นั่นละถ้ามีธรรมเข้าแทรก เรื่องทางโลกจะพอ ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกทางโลกนี้เป็นทางโลกไปเลย ตายกับความโลภ แต่นี้เขาพอ เขาหมุนเข้าสู่ธรรม เราจึงสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอนุโลมผ่อนผัน เพื่อให้เขาเอาของจริงไปใช้ เด็ดทุกอย่าง ขาดสะบั้นไปเลย ให้เขายึดเอาสำคัญๆ ของท่านไป นี่ก็ยังอนุโลมผ่อนผันเวลาเขาไปวัดป่าบ้านตาดเช้าวันนี้ เราก็สั่งท่านลภให้โทรไปบอกท่านสุดใจเรียบร้อยแล้ว ให้อำนวยความสะดวกแก่เขาและเป็นผู้นำเขาไปดูในที่ต่างๆ ที่เขาต้องการ เขามาพบเราที่สวนแสงธรรมแล้วเขายังอยากจะพบสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญในวัดของเราอีก ตลอดพระเณรทั้งหลาย

         เอา ถ้าอย่างนั้นไป เราก็ให้ไป เปิดความสะดวกให้ทางนู้น ให้ท่านสุดใจเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เขา แล้วพาเข้าไปซอกแซกซิกแซ็ก แม้กุฏิผมเขาจะไปดูก็ดูได้ หากว่าสมควรที่ท่านสุดใจจะเปิดดูก็ดูได้ กุฏิเรามันมีอะไรอยู่ในนั้น ไม่มี มีหนังสือสองสามเล่มก็เท่านั้นเอง อันนี้สมเด็จฯท่านก็รับสั่งให้คนไปถ่ายภาพในห้องของเรา ถ่ายมาก็ได้แต่ที่นอน ที่นอนก็ปูอย่างธรรมดา มีวิเศษวิโสอะไร

         นี่ก็ให้ท่านสุดใจให้ความสะดวกเขา ให้เขาได้ดูอย่างถึงใจ ธรรมะที่ออกรับต้องรับกันอย่างถึงใจๆ เลย ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ อนุโลมผ่อนผันไม่เอาเรา เมื่อถึงขั้นเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทันทีเลย ถ้าธรรมดาก็ธรรมดา  ถ้าอย่างไอ้ขอดนี่ก็ขอดเท่านั้นเอง เล่นกับมันไปธรรมดา ถ้าไม่ใช่ไอ้ขอดไม่ได้นะ มันต่างกันเข้าใจไหม แต่พวกเราไม่ใช่ไอ้ขอดมาทำแบบไอ้ขอดไม่ได้ ปั๊วะเลย มันเป็นขั้นเป็นตอนของธรรม เข้าใจไหม นี่เขามามุ่งหวังอย่างแรงกล้า เราก็เด็ดให้เลย นอกจากนั้นยังเปิดให้ท่านสุดใจให้ความสะดวกแก่เขา นั่น เขาจะทำอะไรให้เขาดูทุกอย่าง นั่น

         บอกตรงๆ อย่างนี้ นี่ธรรมเป็นขั้นๆ นะ คือขั้นเด็ดเด็ดจริงๆ เขามาอย่างแรงกล้า ทางนี้ก็ปั๊บรับกันปึ้งๆ เลย อย่างอื่นเหลาะแหละๆ อย่าเอามาใช้ ใส่ปั๊วะๆ เข้าไปเลย ผู้มารับก็รับได้อย่างเต็มใจ ไม่ผิดว่าอย่างนั้นเลย คือกิจการงานของเขาทุกอย่างเขาเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้ว เขามีธรรมเขาว่าเต็มที่แล้ว ทีนี้เขาจะหมุนเข้ามาสู่ธรรม ดูว่าเพื่อความพ้นทุกข์เป็นอย่างมากนะ ดูเขามีความตั้งใจมากเพื่อความพ้นทุกข์ ทางนี้จึงออกรับกันอย่างเด็ดๆ เลย อยากจะพ้นจริงๆ หรือ ฉุดเลยทันที นั่น เป็นอย่างนั้นนะ ธรรมมีหลายประเภท

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก