นรกสวรรค์บุญกรรมลากไปเอง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:05 น. ความยาว 41 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

นรกสวรรค์บุญกรรมลากไปเอง

ก่อนจังหัน

(ไอทีวีมาทำข่าวตามโครงการหอมดินกลิ่นศีลครับ) แล้วแต่เขาเถอะ ทำอะไรก็ทำ ทำข่าวไหนๆ ไปเที่ยวหาทำข่าวนั้นข่าวนี้ พวกนักข่าวไปหาทำข่าวนั้นข่าวนี้ ข่าวเจ้าของเป็นยังไงได้ดูบ้างหรือเปล่าล่ะ นี่ฟังว่าจะมาดูข่าวคราวหลวงตาบัว วัดป่าบ้านตาด ข่าวเจ้าของเป็นยังไง ข่าวชาวโลกเป็นยังไง ข่าวเมืองไทยเราเป็นยังไง ดูให้ทั่วถึงมันถึงสม่ำเสมอ นี่ว่าจะดูไปเป็นคติเครื่องเตือนใจก็จริง แต่มันก็บกพร่องตรงส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นจึงเตือนให้ดูตัวเจ้าของ ดูแต่ผู้อื่นไม่ดูเจ้าของใช้ไม่ได้นะ ดูเจ้าของนั่นสำคัญ

พระพุทธเจ้าดูพระองค์เสียก่อน กระจายออกหมดแล้วทั่วเป็นโลกวิทู กระจายออกไปหมดนะ เราไปหาดูแต่คนอื่นไม่ดูเจ้าของ คนอื่นไม่ทราบว่าผิดว่าพลาดประการใดคอยจ้องจะดูโทษดูภัยของเขา เกิดประโยชน์อะไรดูโทษเขาไม่ดูโทษเรา ต้องดูโทษเราซิ ธรรมท่านเป็นอย่างนั้น ดูตั้งแต่โทษคนอื่นโทษตัวเองไม่ดู ทีนี้มันก็ยกโทษแต่คนอื่น คุณก็เลยไม่มี คนไหนก็ยกโทษคนนี้ยกโทษคนนั้น ยกทั่วโลกทั่วสงสาร มีแต่หายกโทษคนอื่นไม่ได้ยกโทษตัวเอง คนเราถ้ายกโทษตัวเองดูตัวเองแล้ว ยกโทษยกคุณได้จากตัวเองทั้งนั้นแหละ ให้พากันระลึกพินิจพิจารณานะ

ว่านักข่าวจะมาทำข่าว ดูหลวงตาบัวตาแบอะไรไม่รู้แหละ ให้ดูเจ้าของเสียก่อน หลวงตาบัวดูมาตั้งแต่องค์ศาสดา พระธรรมพระวินัย สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ มาปฏิบัติปรับปรุงตัวเองให้เป็นไปตามแบบฉบับพระพุทธเจ้าแล้ว ความสุขความเจริญไม่ต้องถาม ออกจากต้นเหตุที่ถูกต้องดีงามนั่นแหละ ไม่ออกจากที่อื่น เวลานี้เมืองไทยเราพูดชัดๆ เลอะเทอะมากทีเดียว ทั้งประชาชนทั้งพระเราไม่ว่าที่ไหนไม่ยกเว้น วัดป่าบ้านตาดก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกัน ผู้เลวเลว ผู้ดีดี ไม่ได้เลวหมดผู้ดีก็มี ให้ดูตัวเอง ถ้าดูตัวเองความผิดพลาดจะมีน้อย ส่วนมากไปดูแต่ผู้อื่นคนอื่น ยกโทษยกกรณ์เขา

ไปหากัน เอาหัวใส่กันคุยกัน ยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ อยากตีปากเอานะเรา มันไม่ได้ดูตัวเอง มีแต่เอาเรื่องคนอื่นมาจาระไน เรื่องเจ้าของเป็นยังไงดีหรือไม่ดีไม่จาระไนบ้าง นี่ละจุดนี้บกพร่องมาก กิเลสให้ดูแต่โทษคนอื่นโทษเจ้าของไม่ดู ส่วนธรรมดูทั้งโทษคนอื่นทั้งโทษตัวเอง ดูเพื่อประโยชน์ ดูโทษตัวเองเพื่อจะแก้ไข ดูโทษคนอื่นควรจะเตือนก็เตือน ไม่เตือนจะปลงธรรมสังเวชนำมาเป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเอง ธรรมท่านเป็นอย่างนั้น

ไปที่ไหนๆ ยิ่งวัดป่าบ้านตาดนี่ตัวสำคัญ ปากเปราะๆ อยู่ในนั้นละ เห็นกันนี่แบ้บๆ คุยโม้ตั้งแต่เรื่องไม่เป็นตาสะแตก เรื่องดิบเรื่องดีมันไม่สนใจ ภาวนามันทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะข้างในนี่น่ะ หาดูแต่โทษคนอื่นใช้ไม่ได้นะ อย่าเอามาใช้ในวัดนี้ สำหรับวัดป่าบ้านตาดเคยปฏิบัติมา ไม่เคยมีพระที่ยิบๆ แย็บๆ ต่อกันเลย เงียบ ต่างองค์ต่างดูตัวเองๆ ผิดถูกชั่วดีอะไรดูตัวเอง ถ้าใครผิดใครพลาดก็เตือนกัน ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังเรื่องอาจถึงเรา ถ้าถึงเราแล้วไม่อะไรแหละ ไล่ทันทีเลยเพราะเป็นของหยาบๆ ให้ดูตัวเองนะทุกคน อย่าดูคนอื่นโดยถ่ายเดียว ให้ดูตัวเองกระจายออกไปหาคนอื่น ดูตัวเองนั่นละมาก เป็นมงคล

ดูหัวใจนี่น่ะ โห อะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าใจเมื่อยังไม่ได้รับการอบรมทางศีลธรรมซึ่งเป็นธรรมที่สะอาด หรือว่าน้ำที่สะอาดชะล้างแล้วมันสกปรกด้วยกันทั้งนั้นแหละ ตั้งชื่อตั้งนามตั้งไปเสียจนฟากเมฆจรวดดาวเทียม ประสาลมปากมันดีชั่วอะไร มันดีชั่วอยู่กับคนผู้เป็นเจ้าของนั่นน่ะ ให้แก้ไขดัดแปลงตนเองที่ตรงนั้นนะ

พระก็มามากขึ้นทุกวันๆ วันนี้ก็ ๔๐ กว่าแล้ว ให้ตั้งใจปฏิบัติ สำหรับพระนี้ไม่เคลื่อนคลาดทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสำคัญ อย่าไปยุ่งกับอะไรๆ นะ ผมแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี้ไม่ได้เอาวัตถุสิ่งใดเข้ามาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรม จิตตภาวนาเป็นสำคัญ งานนี้เป็นงานใหญ่โตมาก ดูงานนี้ให้ละเอียดลออแล้วจ้าเลยไม่ว่าที่ไหน เสร็จ ถ้างานนี้เสร็จแล้วไม่มีงานอะไรในโลกนี้ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท่านเสร็จงานแก้กิเลส ไม่มีเลยตั้งแต่วันท่านตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรม หมดโดยสิ้นเชิง นั่นงานหมด

งานคืออะไร งานฟืนงานไฟเผาหัวใจเราจากกิเลสนั้นแหละ แก้ตัวนั้นๆ ซิแล้วสบายๆ วัดนี้ถือด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญ ไอ้เรื่องโลกๆ มันคอยแทรกเข้ามาเรื่อยๆ ในวัดนี้ส่วนมากมักจะเป็นเวลาเราไม่อยู่ เราไม่อยู่มันแอบสร้างนั้นแล้วสร้างนี้เต็มอยู่นั้น มีแต่เวลาเราไม่อยู่ทำเหล่านั้น มันหากเป็น แต่เวลาเราอยู่ไม่กล้าทำแหละ ถ้าเราอยู่ เอ้าทำ ว่างั้นเลย พูดให้มันชัดๆ อย่างนี้ ธรรมเด็ดขาดอย่างนั้น ไม่เด็ดขาดกิเลสหมอบราบไม่ได้ ต้องเด็ด เด็ดธรรมเป็นอะไรไป เด็ดเท่าไรกิเลสเป็นผุยผงไปเลย อ่อนเท่าไรกิเลสเหยียบหัวเอา เอาละให้พร

หลังจังหัน

ไหนผู้ว่าพานักข่าวมาทำข่าวเหรอ ก็ดีเป็นมงคลแล้ว (หลวงตาอ่านหนังสือกราบเรียนของผู้ว่าฯ) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำ อ.คธา ชินบัญชรและคณะสื่อมวลชนจากรายการ ร้านชำยามเช้า ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวีมาทำข่าวข้อวัตรปฏิบัติของหลวงตามหาบัวและพระวัดป่าบ้านตาด ตามโครงการ หอมดินกลิ่นศีล อารยธรรมโบราณของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเผยแผ่และจรรโลงพุทธศาสนาต่อไป เออ เอาละเข้าใจ ผู้ใหญ่เช่นอย่างผู้ว่านำมา เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร ผู้ว่าของจังหวัดอุดรฯนำนักข่าวอะไรๆ มานี้ก็เป็นเรื่องกระเทือนทั่วประเทศไทยเหมือนกัน หาดูของดีๆ เพื่อนำมาปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี บ้านเมืองประเทศชาติให้เป็นบ้านเมืองที่ดีนั่นละ

เพราะการทำดีนี้ทำยากนะ ทางชั่วมันไหลตลอด เพราะเรื่องกิเลสนี้ราบรื่นกว่าธรรม คำว่ากว่าธรรมคือกิเลสเป็นพื้นฐานราบรื่นจูงสัตว์ทั้งหลายให้วิ่งตามมัน โดยไม่มีการคัดค้านต้านทานว่าได้เกิดเรื่องกับกิเลสต่อสู้กับกิเลส มีแต่ไหลไปตามกิเลสไม่รู้สึกตัวเลย เพราะอำนาจแห่งความแหลมคมของกิเลส อยากอะไรส่วนมากมักจะอยากทางต่ำ เอาให้ใกล้ๆ อยากกินเหล้า นั่นเห็นไหมล่ะ อยากกินเหล้าฟังซิน่ะ พ่อแม่ของเราทุกคนๆ ไม่ได้เอาเหล้ามากรอกลูกนะเวลาเกิดมา เอาแต่ของดิบของดีมาหล่อมาเลี้ยงมาบำรุงรักษาจนเป็นผู้เป็นคนขึ้นมา พอโตขึ้นมาแล้วไอ้เหล้าพ่อแม่ไม่ได้บอก มันหากฉลาดเองกิเลสตัวนี้ มันก็ไปฟัดเหล้าเสีย สะแตกเหล้ามาแล้วทีนี้ก็มาอวดตัว

ไม่มีใครที่จะอวดตัวว่าเก่งที่สุดยิ่งกว่าคนเมาสุรา ทั้งๆ ที่มันเลวที่สุด และไม่มีใครที่จะอวดตัวว่าฉลาดที่สุดยิ่งกว่าคนเมาสุรา ทั้งๆ ที่มันโง่ที่สุด นั่นละเห็นไหมล่ะ ลวดลายของกิเลสมันออกได้ง่ายๆ พูดถึงลวดลายของกิเลสมันชักจูงสัตว์โลกเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นต้องได้ฝึกธรรมให้ทันกัน ธรรมทันเหยียบแหลกได้ พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านจอมปราชญ์ทั้งหลาย ท่านเหยียบกิเลสตัวร้ายกาจทั้งหลายขาดสะบั้นลงไป ท่านครองอรรถครองธรรมทำโลกให้มีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน นั่นละธรรม เวลามาปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขแล้ว ธรรมก็เลยเป็นเนื้อหนังของตัว กระดิกพลิกแพลงอะไรเป็นธรรมล้วนๆ กิริยาของจอมปราชญ์เป็นอย่างนั้น

การทำชั่วท่านทำไม่ได้มันหากเป็นอยู่ในใจ ถ้าทำความดีนี้มันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นดีอยู่แล้วไหลลื่นไปเลย แต่การฝึกที่จะให้ธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไหลลื่นเพื่อความดีงามนี้ยากมากอยู่นะ เพราะฉะนั้นคำว่าอยากเป็นคนดีจึงต้องฝึกเอาเต็มที่ อยากเป็นคนชั่วไม่ค่อยฝึก มันหากสัมผัสสัมพันธ์กับความชั่ว กิริยาอาการต่างๆ ที่ผ่านเข้ามายึดไว้ๆ โดยหลักธรรมชาติเหมือนกัน บางอย่างก็ตั้งใจยึด บางอย่างไม่ตั้งใจมันก็ยึดได้ เป็นหลักธรรมชาติ ต่อมาก็เป็นคนชั่วได้เลย ผู้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีก็เหมือนกัน ฝึกให้ดีๆ ต่อไปก็ค่อยราบรื่นๆ

เมื่อความดีทรงตัวได้แล้วมีอำนาจมากแล้วทีนี้ราบรื่นเลย การทำความดีงามทั้งหลายราบรื่นเลย พอว่าชั่วนี้เหมือนหอกเหมือนหลาวมันมาขัดมาแทง ปัดออกทันทีๆ เลย เป็นอย่างนั้น มีพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีได้อย่างถูกต้อง ดีงามตามอรรถตามธรรม การพูดนี้เราไม่ได้เหยียบย่ำทำลายศาสนาใด เราพูดตามหลักความจริงที่ถูกต้องแม่นยำก็คือองค์ศาสดา ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้นำธรรมมาสอนโลกเป็นผู้บริสุทธิ์ จอมปราชญ์อย่างนั้นละบริสุทธิ์ เป็นศาสดาเอกแล้วนำธรรมที่ถูกต้องดีงามนั้นมาสอนโลก เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดเหมือนคนโง่สอนโลก

คนโง่คือกิเลสอยู่ในหัวใจ ถึงจะยกตนเป็นเจ้าของศาสนาใดก็ตาม ก็คือกิเลสนั่นละ คลังกิเลสที่อยู่ในใจนั่นละจะแสดงออกเป็นกิริยาต่างๆ ให้บริษัทบริวารได้รับนับถือ ทีนี้ออกมาจากใจ ใจที่มัวหมองใจที่เป็นกิเลสย่อมจะไม่เอาธรรมที่บริสุทธิ์ออกมาแสดงได้ นอกจากเจ้าของเองก็ภูมิใจด้วยการสอนคนอื่นด้วยอำนาจของกิเลส ไม่รู้ตัวว่าสอนเขาผิดไป ส่วนพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายสอนได้แม่นยำ เพราะท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องทุกอย่างแล้ว ผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครู ท่านรับมาฝึกอบรมท่านเรียบร้อยแล้วมาสอนโลก พระพุทธเจ้าจึงได้ให้นามในธรรมที่ท่านนำมาสอนโลกว่า สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้ว หรือ สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว คือไม่มีที่จะคัดค้านต้านทานว่าผิดไปๆ มีแต่เรื่องถูกต้องดีงาม นั่น

ทีนี้สอนคนที่ปฏิบัติ มุ่งใจปฏิบัติ ปฏิบัติตามนั้นก็ดีวันดีคืน ดีตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็ก เป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนดี ครูก็ครูดี ต่อไปก็เป็นพลเมืองดี แล้วดีขึ้นเรื่อยๆ จากการอบรมศึกษาในทางที่ถูกที่ดีนั้นแล อบรมในทางชั่วมันเร็วนะ ยึดได้เร็ว ขอให้ท่านทั้งหลายยึดเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ธรรมนี้รับรองสัตว์โลกมาเป็นกัปเป็นกัลป์จากพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แล้วพาโลกให้ล่มจมยังไม่เคยมี ตั้งแต่กาลไหนๆ มา มีแต่รื้อฟื้นขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ ตั้งแต่หยาบๆ จนถึงขั้นละเอียด แล้วพ้นทุกข์ไปเลย ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ๆ

องค์ปัจจุบันก็คือองค์ศาสดาของเรา ชื่อสมณโคดม ท่านสอนธรรมไว้โดยถูกต้องแล้วอย่าพากันข้ามเกินธรรม มองตั้งแต่กิเลส เอากิเลสมาเทิดทูนบนหัวใจ กิเลสขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้มันอยู่บนหัวใจเราทุกคน ธรรมไม่ได้ดู ถูกกิเลสปัดออกๆ เพราะกิเลสไม่ชอบ กิเลสมีอำนาจมากกว่าปัดธรรมออกได้สบายๆ เพราะฉะนั้นจึงสั่งสมธรรมให้มีกำลังมาก ปัดกิเลสออกให้ขาดสะบั้นไปเลย แล้วทีนี้ครองตั้งแต่ความสุขความเจริญ ให้พากันฝึกนะ ไม่ฝึกไม่ได้ อย่าปล่อยตามใจ สุกเอาเผากินๆ นี่เป็นนิสัยสั่งสมกิเลสโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว แบบสุกเอาเผากินไม่คิดไม่อ่านไตร่ตรองว่าอะไรถูกผิดประการใด

อะไรๆ ก็คว้ามับๆ นี่เรียกว่าแบบสุกเอาเผากินหากฎเกณฑ์ไม่ได้ คนนี้เป็นคนหลักลอย อยู่ก็ลอยไปก็ลอย กิริยาอาการต่างๆ ลอยทั้งนั้นเพราะใจเป็นใจที่ลอยลมไม่มีหลักยึด เพราะฉะนั้นจึงให้เอาธรรมะไปเป็นเครื่องยึดของใจ แล้วปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ดี ลำบากก็ทนเอาซิเราอยากเป็นคนดี ต้องฝึกต้องฝืนอบรมตัวเอง ฟังซิพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาสอนโลก ก่อนจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าทรงสลบถึงสามหน ฟังซิน่ะ สลบสามหนถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตาย นั่นทุกข์หรือไม่ทุกข์ บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่สะดวกสบายพ้นทุกข์เป็นอรหันต์ขึ้นมาเลยนี้มี แต่จำนวนน้อยมาก ผู้ที่ถูไถแทบเป็นแทบตายมากต่อมาก ก็เป็นสรณะขึ้นมาจากการฝึกฝนอบรม ไม่ได้เป็นขึ้นมาเฉยๆ

ไม้ทั้งต้น เอ้า ไม้นี้เป็นไม้เนื้อแข็งไม้ประเภทที่หนึ่ง เอ้าตัดมา เอาไม้ที่หนึ่งนี้มาวางเกลื่อนอยู่นี้ ไม่นำมาทำประโยชน์อะไรเลย มีแต่บอกว่าไม้นี่เป็นไม้เนื้อแข็งไม้ที่หนึ่งๆ เขานับถือกันทั้งโลก เอ้าๆ เอามากองกันไว้ มันก็เป็นไม้ที่หนึ่งตั้งแต่ชื่อนั่นละ ตัวไม้ไม่เกิดประโยชน์อะไร คนเราก็เหมือนกันเกิดมาเหมือนไม้ทั้งท่อน ต้องเจียระไนตนให้เป็นคนดี เจียระไนไปทางไหนก็เหมือนเขาเอาไม้ไปเจียระไนไปเลื่อย ไปทำตามความต้องการของเขา ไม้เหล่านั้นก็แปรสภาพมาเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ เราก็เหมือนกัน เราต้องแปรของเราเองซิ

มนุษย์คนหนึ่งๆ เหมือนไม้ทั้งท่อน เอาไปเจียระไนตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ เหมือนไม้ท่อนหนึ่งนั้นเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรเต็มอัตราของมัน นี่เราคนหนึ่งๆ ก็เจียระไนตนซิ พระพุทธเจ้าท่านเจียระไนจนเป็นศาสดาเอก สงฆ์สาวกท่านเจียระไนท่านด้วยความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจขนาดไหนท่านไม่สนใจ สนใจตั้งแต่จะทำตนให้ดีๆ จนถึงความพ้นทุกข์ ท่านก็พ้นได้ตามความปรารถนา และการกระทำของท่านที่ทำตามความมุ่งหมาย นั่นเป็นอย่างนั้น พวกเราก็ไม่ได้แบบพระพุทธเจ้าก็ตาม ให้เป็นแบบเรียกลูกศิษย์มีครูบ้างนะ

เวลานี้พวกเรามันไม่มีครู มีแต่มันไม่สนใจกับพ่อกับแม่ ลูกเต้าเขายังดีกว่าเขายังสนใจกับพ่อกับแม่เขา ไอ้ลูกศิษย์ตถาคตนี้มันไม่สนใจกับพระพุทธเจ้านะ สนใจแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหาเต็มบ้านเต็มเมือง ก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้กันไปทุกแห่งทุกหน เจริญที่ไหน กิเลสไปที่ไหนเป็นไฟไปที่นั่น ธรรมไปที่ไหนเป็นน้ำดับไฟให้เย็นฉ่ำไปเรื่อยๆ อย่างนั้นนะ ให้พากันนำธรรมเข้ามาปฏิบัติถ้าอยากเป็นคนดีมีความสงบร่มเย็น และแน่ใจในคติของตนที่จะไปข้างหน้า ปัจจุบันนี้เป็นยังไงเป็นคนดี คิดก็ดี ทำก็ดี มีแต่ความดีขนเขาสู่ใจ ใจเป็นใจดีแล้วก็พุ่งเลยไปเลย ไม่ต้องไปถามหาทางสวรรค์นิพพาน บุญกรรมนั่นละพาไป นรกสวรรค์คือบุญกรรมของตัวเองที่สร้างนั่นละลากไปเอง ลงต่ำก็ไหลไปเลย ถ้าขึ้นสูงก็ขึ้นเลย เป็นอย่างนั้นนะ ให้พากันจำเอา

วันนี้เทศน์เพียงเท่านี้ละ อย่าให้เทศน์มากนักเถอะ ท่านผู้ว่านำพวกนักข่าวมาฟัง ก็ฟังเอานะวันนี้ ฟังแล้วไปปฏิบัติ เป็นนักข่าวสะแตกแต่เหล้าไม่ได้นะ กินเหล้าไหมล่ะเก่งไหม (ไม่กินครับ) เออ ถูกต้องๆ เป็นนักข่าว แล้วอย่างอื่นล่ะมีกี่เมีย เมียเดียว (ยังไม่มีเมียครับ) เอ้อ ก็ดีอยู่ แต่อย่าไปหาฉกหาลักนะ คนไม่มีเมียละมันตัวเสาะตัวแสวงตัวหิวโหยไม่พอ แล้วไปหาฉกหาลักเอาลูกเอาเมียเขามาไม่ได้นะ เข้าใจไหม เอาละพอ สรุปธรรมต้องสรุปอย่างนั้นซิ

นี่ก็พึ่งกลับมาจากกรุงเทพ ไปกรุงเทพก็ไปทำประโยชน์ เราไม่เอาอะไรนะไปกรุงเทพ ไปที่ไหนเปิดโล่งๆ มีเท่าไรโกยออกหมด โล่งไปหมด ทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้น เราไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละ ไปที่ไหนเรียกว่าเย็นไปเลย เช่นอย่างเราไปสวนแสงธรรมนี้ คนมารับอาหารเศษเหลือ ๕๐๐ กว่าคน วันไหนเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์สี่ร้อยห้าร้อยกว่าคนที่มารับ นั่งกันเต็มศาลา จัดเป็นห่อๆ ให้แจกไปหมดๆ วัตถุอะไรๆ ที่ได้มาก็เหมือนกันแจกทานไปหมด เราไม่เอา เราบอกเราไม่เอา เราจะเอาแต่ผ้าขาว ทางเวียงจันทน์ผ้าขาวขาดเขินมาก เราจะได้เอาผ้าขาวมาบวกกับโกดังของเรา เราจะเอาไปเวียงจันทน์วันใดวันหนึ่ง เอาเต็มรถๆ เลยเพราะทางโน้นขาดแคลนมาก เอาละให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก