ทำลายศาสนาเสียเอง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น. ความยาว 32.26 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ทำลายศาสนาเสียเอง

ก่อนจังหัน

วัดนี้ต้องได้คอยกำชับกำชาไว้พระจะมากเกินไป ถ้ามากเกินไปเสียผลภายใน จึงรับไว้เท่านั้นๆ จำกัดที่พอดีๆ ถ้ามากกว่านั้นแทรกเข้าไปถี่ยิบ ความเพียรไม่ดี วัดนี้จึงกำหนดไว้หมดเลย เวลานี้ก็มีเพิ่มเข้าทางโน้น ที่ได้เพิ่มพระเข้าคือวัดใหม่นี่ละ กำแพงข้างนอกด้านโน้นมีพระ ปลูกกุฏิทางด้านโน้น ตรงกลางมานี้เป็นสาธารณะพวกเดือน ๙ เดือน ๑๒ เข้าใจหรือเปล่า เดือน ๙ เดือน ๑๒ มันหอนอึกทึก ปล่อยให้ปลูกกุฏิทางด้านโน้นให้พระอยู่สงบๆ มาทางด้านนี้เป็นสาธารณะไปเลย เลอะเทอะไปเลยว่างั้นเถอะ มาทางด้านนี้เป็นด้านเลอะเทอะไปเลย

เรื่องอรรถเรื่องธรรมนี่ โธ่ โลกนี้มีน้อยมากนะ ที่จะรับทราบพอสนใจบ้างก็พวกชาวพุทธนั่นละ เพราะศาสนามีพุทธศาสนา ชี้นิ้วเลย นอกนั้นไม่ ปัดเลย มีแต่คลังกิเลสคลังฟืนคลังไฟอยู่ในนั้นเสร็จ คลังอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ อยู่ในนั้นเสร็จ สำหรับพุทธศาสนาโดยแท้แล้วไม่มี มีแต่คุณล้วนๆ โทษนี้ปัดออกๆ แล้วประมวลเข้ามาสู่การปฏิบัติของตัวเองก็เหมือนกัน กลั่นกรองๆ ออกๆ เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆ นั่นเห็นได้ชัด เอา ดูซิที่นี่ดูโลก เป็นอย่างนั้นนะ

จึงว่าขนโคกับเขาโค เข้ากันได้แล้ว เขาโค โคตัวหนึ่งมีสองเขาแต่ขนเต็มตัว เรื่องของกิเลสพอกพูนตัวขึ้นมาจนมองหาธรรมคือเขาโคไม่เห็นเลย มันพอกพูนในหัวใจ หัวใจเรานี่ละไม่ต้องดูหัวใจใคร การพูดนี้พูดเพื่อแก้ตนๆ สำหรับแก้ไขตนเอง ไม่ใช่เพื่อคนนั้นคนนี้ ไปดูถูกคนนั้นเหยียดหยามคนนี้ใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ธรรม ถึงเขาไม่ดีก็เอาความไม่ดีเข้ามาเตือนตนเอง ไปว่าเขาไม่ดีเพิ่มเข้าไปอีกใช้ไม่ได้

เรื่องพุทธศาสนานี้เป็นสำคัญมาก แต่เวลานี้ก็พระนั้นแหละอยู่ในพุทธศาสนาทำลายศาสนาเสียเอง มันเลอะเทอะไปหมดนะเวลานี้ เลอะขนาดนั้นแหละ นี่ก็ได้ทราบแว่วๆ ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี แล้วพวกบ้ายศบ้าลาภมันกำลังจะไปกวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอสมณศักดิ์บ้าอะไร ก็ตัวสมเด็จตัวไล่ถอดออกไปนั่นละมันกองมหาโจรอยู่นั้น อู๊ย น่าทุเรศนะพระประเภทนี้ ทำลายศาสนาอย่างร้ายแรงมากนะ ตั้งยศสูงเท่าไรๆ ยิ่งเป็นบ้าหนักเข้าๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรำคาญมากที่สุดเลยพวกพระรบกวน มันมีแต่ชื่อพระ เอาผ้าเหลืองคลุมหัวแล้วใจเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารป่าๆ เถื่อนๆ เต็มอยู่นั้น

เวลานี้ศาสนากำลังถูกทำลายด้วยเพศสมณะที่นับถือกันว่าส่งเสริมศาสนา คือพวกทำลาย ไม่หาไหนพวกนี้ พวกหัวโล้นๆ ผ้าเหลืองๆ หายศหาแย็ดที่ไหนนี่นะ กวนมากที่สุดทำลายมากที่สุดคือพวกนี้ เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่สนใจ ไม่สนใจเลย แต่เรื่องอย่างนี้สนใจมากออกหน้าออกตา เดี๋ยวนี้ก็เที่ยมคุมอำนาจเข้าไปแล้วนี่ ขอสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตัวเป้งๆ ตัวยักษ์ใหญ่มหาโจร พวกตะกละตะกลามลุกลี้ลุกลน พวกเก่านั้นแหละที่คอยทำลายอยู่เวลานี้ คอยสังเกตดูนะ พวกเก่านี่ละพวกตะกละตะกลามลุกลี้ลุกลน หาแต่ยศแต่ลาภป่าๆ เถื่อนๆ ศีลธรรมมันไม่สนใจ ทุเรศเหลือเกิน ไม่ได้สนใจพวกนี้เรื่องอรรถเรื่องธรรม เลวร้ายไม่มีใครเกินพวกนี้ พวกผ้าเหลืองปกคลุมหัวโล้นมันอยู่นี้ พูดให้ชัดเจน

ความจริงเป็นอย่างนั้น ธรรมพูดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ต้องพูดให้ชัดเจนตามอรรถตามธรรม มันเลวขนาดนั้น การพูดตามเรื่องความเลวมันผิดไปไหน ผู้ที่เลวนั่นน่ะทำความเสียหาย ผู้ที่พูดเรื่องความเลวเพื่อแก้ไขดัดแปลงหรือเป็นคติเตือนใจกันเสียหายที่ตรงไหน มันเลอะเทอะขนาดนั้น พระเลวที่สุดสมัยปัจจุบันนี้ ตัวเป้งๆ ละตัวมหาโจรตัวเลวที่สุด ก่อเรื่องนั้นก่อเรื่องนี้ขึ้นมา ที่จะให้เป็นความสงบร่มเย็นแก่ส่วนรวมนี้เราอยากจะพูดว่าไม่มี มีแต่เรื่องก่อกวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทุเรศเหลือเกิน นี่ละกิเลสมันหยาบมากๆ หยาบมากที่สุด กิเลสของพระยิ่งหยาบมากทีเดียว

ใครก็ไม่กล้าแตะเพราะเห็นผ้าเหลือง ผ้าเหลืองนี่เป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ศาสดาทุกองค์ครองผ้าเหลือง สาวกของศาสดาครองผ้าเหลืองแก่นขนุนย้อมกรักย้อมฝาด ตามตำรามี เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ใครจะไปแตะก็แตะไม่ได้ คือผ้าเหลืองนั่นละเขาไม่กล้าแตะ ทางนี้ยิ่งกล้ายิ่งสนุกสนานตะกละตะกลามเข้าส้วมเข้าถาน เวลานี้พระกำลังเข้าส้วมเข้าถาน หายศหาแย็ด ลาภสักการะป่าๆ เถื่อนๆ นี้คือส้วมคือถาน พวกนี้ถ้ามันมีหางจับหางดึงออกมันก็ไม่ออก หางขาดมันไม่ยอมออก เป็นบ้ากับยศกับลาภนี่ละ เราก็ไม่เคยเห็น

พระด้วยกัน เรียนคัมภีร์วินัยมาด้วยกัน ท่านสอนว่ายังไง มาด้วยกัน อ่านด้วยกัน รู้ด้วยกัน นี่ละมันน่าสลดสังเวช พระที่ตะกละตะกลามสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวมๆ พระผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอิดหนาระอาใจเอามากนะทุกวันนี้ พวกนี้พวกตะกละตะกลามพวกหน้าด้านไม่มียางอาย เดี๋ยวนี้กำลังเริ่ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติถึง ๖๐ พระพรรษานี่ละพวกนี้จะขอยศขอแย็ดอะไร ขอสมณศักดิ์สมณแส็ก

สมณศักดิ์ก็แปลว่า ศักดิ์ศรีดีงามของพระผู้ทรงความสงบ แปลว่างั้น นี่มันขอส้วมขอถาน ตั้งใหม่เสีย ตั้งส้วมตั้งถานให้มันเสียพวกนี้ พวกขอสมณศักดิ์เก่งๆ นี่ เอาส้วมเอาถานให้มันแทนสมณศักดิ์เสีย จะพอดีกับความเลวร้ายหยาบโลนของมัน สกปรกมากพวกนี้ พระพวกเดียวกันนี่น่ะมันสร้างแต่ความสกปรกเข้าศาสนา ศาสนาเลยเลอะไปหมดเวลานี้ พระดีก็อิดหนาระอาใจ แล้วก็มาเปื้อนด้วย ถูกตำหนิติเตียน เพราะผ้าเหลืองด้วยกันก็ถูกตำหนิติเตียนไปด้วยกันกับพวกหน้าด้าน ไม่มียางอายนะพวกนี้ มันเลยโลกไปแล้ว น่าทุเรศ

เอา ฟัง ไม่มีใครละพูดอย่างนี้นอกจากหลวงตาบัว จะเอาหลักเกณฑ์มาพูดเลย เอ้า ค้านมาว่างั้นเลย ไอ้พวกที่มันทำมันมีหลักมีเกณฑ์มาจากไหน กาฝากมหาภัยๆ ทำลายศาสนา นี่เอาหลักเอาเกณฑ์มาพูด เป็นยังไงเอ้าค้านมา ว่าอย่างนั้นเลยเรา การปฏิบัติศาสนาไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมจะปฏิบัติยังไง มันเลอะๆ เทอะๆ นะน่าทุเรศ เอาละให้พร

หลังจังหัน

(ถวายศูนย์ดวงตาห้าพันบาทครับ เพื่อจะได้หูทิพย์ตาทิพย์ครับ) เออ ถวายไปเถอะ ความจริงเป็นอย่างนั้นทำบุญดวงตา กระจายออกเป็นกิ่งก้านออกไป หูทิพย์ตาทิพย์ ออกจากหลักใหญ่คือกองบุญใหญ่ของเรา

เข่าอ่อนทั้งสองเลยไม่ทราบเป็นไง เดี๋ยวนี้เข่าทางนี้ก็เป็นเข่าอ่อน แต่ก่อนอ่อนเข่านี้ เดี๋ยวนี้เข่านี้มาเคียงข้างกันเข้าแล้ว ต่อไปต้องคลานซิ ก็เข่าอ่อนเดินไม่ได้มันก็ต้องคลาน ถ้าแขนอ่อนอีกก็หมดท่า นอนบ่นละ จะบ่นอะไรไม่รู้ พวกลูกศิษย์ลูกหาเขาบ่นนั้นบ่นนี้ เวลาเราเป็นนี้เราจะบ่นยังไงนา

วันนี้วันเสาร์ วันอาทิตย์ดูเหมือนจะไปเทศน์ภูกระแต ทางศรีธาตุ พอพูดเรื่องศรีธาตุก็ช่วยน้อยเมื่อไร โรงพยาบาลศรีธาตุเยอะนะ ไปที่ไหนผ่านไปไหนมีแต่ช่วยทั้งนั้น ช่วยโรงพยาบาล (เห็นรถโรงพยาบาลที่เขียนชื่อหลวงตาบริจาค มันมีกำลังใจนะคะหลวงตา ว่าเราได้ทำบุญกับหลวงตา แล้วหลวงตาก็ได้ช่วยเหลืออย่างนี้) อันนั้นตึก ๒๒ ล้านนะ หลังก่อน ๘ ล้าน พอดี ๓๐ ล้านมันสองหลังสร้างให้ ทำกำแพงให้ด้วย เครื่องมือภายในก็ให้

เพราะโรงพยาบาลโนนสะอาดนี้รับใช้วัดนี้ตลอด อย่างทุกวันนี้หมออ้วนก็มาทุกเช้า มานี่ปั๊บแล้วก็ไปทำงาน เพราะฉะนั้นเวลาจะใช้อะไรถึงง่าย ปั๊บสั่งเดี๋ยวนั้นเลยไป เครื่องมือแพทย์ก็หมออ้วนทั้งนั้นเป็นคนสั่ง สั่งหมออ้วนแล้วสะดวกไปเลย คือเขาเป็นหมอ เครื่องมือแพทย์เอายังไงๆ เขาสั่งปุ๊บๆ เลย เขาก็เกรงใจเรา เราเข้าไปถามมีขัดข้องอะไร เขาก็เกรงใจเพราะหมออ้วนเคารพวัดนี้มากทีเดียว ไม่กล้าพูดอะไร สุดท้ายเราก็เข้าห้องนั้นห้องนี้ เอาจากเจ้าหน้าที่ในห้องนั้นๆ มา คือหมออ้วนไม่กล้าบอก ถามทีไรไม่กล้าบอก เขาทำอย่างนั้นเราก็ทำแบบนี้ เข้าห้องนั้นห้องนี้ถาม ตกลงก็สร้างตึกใหญ่ให้เสีย ตึกเล็ก ๘ ล้าน ตึกใหญ่ ๒๒ ล้าน พอดี ๓๐ ล้าน ช่วย เราผ่านรถไปเห็นเขาเขียนไว้ เราก็เฉยเสีย หูหนวกตาบอดไปเลย คือเราบอกแล้วไม่จำเป็นต้องเขียนชื่อเรา ก็บอกไปทุกแห่งนั่นละบรรดาโรงพยาบาล แต่เขาก็เขียนของเขาอย่างนั้น เราก็เลยปล่อยเดี๋ยวนี้

(หมออ้วนพูดให้เพื่อนๆ ฟังว่าจะขึ้นตึกหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นหน้าด่านเมืองอุดรค่ะ) อย่างรถก็เหมือนกัน รถบริจาคโดย.... ศรัทธาญาติโยมหามาแทบเป็นแทบตาย เอาชื่อหลวงตาบัวไปใส่ใช้ไม่ได้นะ (แต่ก็ต้องให้หลวงตานำ) นำก็ตามเถอะเราไม่อยากนำ นำตัวหนังสือ นำอันนี้พอแล้ว เราพูดจริงๆ เราไม่เอาอะไรเลยทำอะไรทำไปเรื่อยๆ ไม่เอาอะไรไม่หวังอะไรทั้งนั้น ความหวังไม่มี มีแต่ความเมตตากระจายครอบไปหมดเลย ทำไปด้วยอำนาจความเมตตา อย่างไปนั้นไปนี้เหมือนกัน ไม่มีใครทราบจากเรา เรื่องเหล่านี้จะพูดให้ใครฟังไม่ได้ ขัดข้อง เป็นเรื่องเฉพาะตัวเองแล้วออกๆ ถ้าจะแย็บออกบ้างก็ออกอย่างนั้น ถ้าไม่แย็บก็ไปตามเรื่องของเจ้าของ

เมื่อวานไปพักที่หนองกอง เมื่อวานซืนไปด่าน สองด่านเต็มรถนะ สองด่านนี้ให้ครอบครัวละ ๗๐๐ ไม่ได้ให้มาก ทางเขาใหญ่ให้ครอบครัวละหนึ่งพันๆ คือเงินสดให้ครอบครัวละหนึ่งพัน พอเห็นเราบริจาคคนนั้นก็เอามาคนนี้เอามา รวมกันแล้วพวกนี้เลยได้ครอบครัวละ ๑,๖๐๐ เพิ่มไปอีก ๖๐๐ เขามาบริจาคเข้านี้หมดเลย ก็เราไม่เอาอะไรนี่ ไปที่ไหนเหมือนกัน เราไปให้เราไม่ได้ไปเอา ให้ทั้งนั้น เทศนาว่าการมากน้อยเพียงไรนี้ เขาทุ่มกันลงมา มอบให้วัดหมดเลยไม่เอาเลย อย่างนั้นจึงเรียกว่าทำประโยชน์ ก็เราไม่เอาอะไรนี่ เราช่วยอย่างนี้ช่วยโลก ตายแล้วก็ดีดผึงเลย

พูดให้มันชัดเจนเต็มหัวใจ ไม่มีอะไรสงสัยแล้วภายในหัวใจนี้ หมดโดยสิ้นเชิง พระพุทธเจ้ากราบอยู่ในหัวใจตลอดเวลาอนันตกาลว่างั้นเถอะ ไม่ต้องไปถามหาพระพุทธเจ้าคือองค์ไหน เหมือนน้ำพอไหลเข้ามหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันเลย จิตนี้พอผางเข้าถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจ้าเป็นอันเดียวกันหมด เหมือนน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวง แล้วไปถามหามหาสมุทรที่ไหน น้ำไหลลงไปก็เป็นมหาสมุทรแล้ว เป็นแล้วๆ จิตที่เข้าถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วน ผึงเข้ามาเป็นอันเดียวกันแล้ว นั่นเป็นอย่างนั้น

ทางทำนี่ทำตลอด อย่างทำอยู่ทุกวันนี้ แต่จะหวังอะไรจากการทำไม่มี ไม่มีเลย มีแต่ทำด้วยความเมตตาๆ กระจายออกเรื่อยๆ ที่จะเอาอันนั้นอันนี้อย่างเขาเขียนป้าย เราไม่อยากให้เขาเขียน บอกเขาก็ไม่ฟัง เราก็เลยปล่อยตามเรื่องของเขา เรื่องเขาเรื่องเราไปเลย นั่นเรื่องเขาเสีย นี่เรื่องเราไปเลย เอาอย่างนั้นละ

วันนี้ไม่พูดอะไรมาก เมื่อเช้านี้ก็พูดแล้ว เรื่องขอพัดยศ พวกพระนี่กำลังเป็นบ้านะ บ้ากับยศกับลาภ พวกนี้มันไม่สนใจกับศีลกับธรรม บวชมาเอาผ้าเหลืองคลุมหัวแล้วก็กวนโลกเขา กวนบ้านกวนเมืองเขาไปเท่านั้นเอง ที่จะทำประโยชน์ให้โลกสงสาร ทำประโยชน์ให้ตนแล้วก็กระจายไปถึงโลก มองหามันไม่ปรากฏนะ มีแต่จะกว้านเข้ามาๆ ยกตนให้ใหญ่ มันจะใหญ่อะไรประสาอึ่งอ่าง ยกเท่าไรมันก็อึ่งอ่าง สุดท้ายก็ท้องแตกท้องระเบิด อึ่งอ่างกับวัว นั่นละท่านเขียนไว้ อึ่งอ่างคือพองตัว แข่งวัว วัวคือธรรมคือกรรม อะไรจะเหนือกรรมไม่ได้ กรรมไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจสุดยอดอยู่นั้นหมด เราจะไปพองตัวใส่กรรมใส่ธรรมนี้ไม่ได้ ท้องระเบิดเลย ให้พร

เออ ท่านบุญมีก็พูดกับหมอวิยะดาแล้ว ท่านบุญมี นาคูณเรา ก็ดีท่านมาปรึกษาเรา แล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ของผู้เป็นโรคให้ฟัง ของท่านบุญมีนี่ละให้เราฟัง เป็นอย่างนั้นๆ ภายในนี้ หมอว่าจะเจาะจะอะไร แล้วเจาะนั้นได้อันนั้นมาเสียอันนี้ ได้อันนี้เสียอันนั้น รวมแล้วเสีย เราเลยบอกไม่ต้องไป อายุก็ขนาดนี้แล้วพอเป็นพอไปแล้ว ตายก็พอตายแล้วละ อยู่ก็พออยู่มาแล้วได้หลายปีแล้ว ตายก็พอตายแล้วแหละ ไม่ต้องไปเราว่างั้น เราเป็นนักธรรมะช่วยตัวเองซิ เหล่านี้ช่วยมันไม่ได้แล้ว ทีนี้ให้เราช่วยตัวเอง เท่านั้นพอ เขาก็จะไม่เอาไปละ มาปรึกษาเราเราให้ข้อปรึกษา ถ้าไม่ปรึกษาเราก็ไม่ให้ ไปหาอะไร เท่านี้พอ

(เช้าวันนี้ทองคำได้ ๕๐ สตางค์ครับผม) ได้เท่าไรเอาหมดแหละ ฟังแต่ว่าทองคำประเภทซึมซาบ มันก็ค่อยซึมของมันไป ได้เท่าไรเอาหมด เดี๋ยวนี้มันใกล้จะถึงสามร้อยกิโลแล้วนะ ประเภทน้ำไหลซึม อย่างนั้นละมันค่อยซึมเข้ามา ถ้าไม่พูดไม่ได้เลย เมื่อพูดแล้วก็ค่อยได้ๆ ไหลเข้าไปอย่างนั้น เราเป็นห่วงชาติไทยของเรามาก เพราะฉะนั้นเราถึงเสาะทางโน้นแล้วเสาะทางนี้เพื่อส่วนรวม เวลาชีวิตยังพอเป็นไปได้อยู่นี้ก็กวนพี่น้องทั้งหลาย เพื่อไหลเข้าสู่จุดรวม ทองคำเป็นสำคัญมากนะ ถ้าทองคำมีมากเท่าไรชาติไทยของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยนะ เราคิดไว้หมดก่อนที่จะออกมารบกวนพี่น้องทั้งหลาย คิดเรียบร้อยแล้วค่อยออกๆ ไม่ได้บอกสุ่มสี่สุ่มห้านะ ทุกอย่างการที่จะแสดงออกมานี้คิดเรียบร้อยแล้วๆ เท่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นผิด

การช่วยชาตินี่ก็เหมือนกันจนกระทั่งปัจจุบัน ไม่เคยเห็นผิดพลาดตรงไหน ว่าเราพิจารณาแล้วพาพี่น้องทั้งหลายทำผิดพลาดไปตรงนั้นตรงนี้ไม่มี เราไม่ปรึกษาใครละ ถ้าว่าปรึกษาก็ปรึกษาในนี้เลย ควรไม่ควรยังไงๆ บ้างพิจารณาตามนี้ ควรจะออกช่องแคบช่องกว้างจะเป็นไปในนี้ๆ แล้วสั่งออกตามนั้น ปฏิบัติตามนั้น ก็เห็นราบรื่นตลอดมาไม่มีอะไร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก