เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3 พ.ค. 2549
วันที่ 3 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:15 น. ความยาว 31.08 นาที
สถานที่ : วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง)
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3 พ.ค. 2549

ณ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) .ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก