เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 21 พ.ค. 2549
วันที่ 21 พฤษภาคม 2549 เวลา 8:00 น. ความยาว 63.05 นาที
สถานที่ : ณ สำนักชีบ้านห้วยทราย
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
  วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เมตตาเป็นประธาน

บรรจุอัฐิธาตุ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

ณ สำนักชีบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก