เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 19 ม.ค. 49 ค่ำ
วันที่ 19 มกราคม 2549 เวลา 20:00 น. ความยาว 83.3 นาที
สถานที่ : ณ วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 19 ม.ค. 49 ค่ำ

ณ วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก