รักชาติช่วยกันสนับสนุนคนดี
วันที่ 9 มกราคม 2544 เวลา 9:15 น. ความยาว 41.5 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

 

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

รักชาติช่วยกันสนับสนุนคนดี

          สรุปทองคำและดอลลาร์ที่กรุงเทพ คือเมื่อเช้าวานนี้ที่สวนแสงธรรม ทองคำได้ ๑ กิโล ๒๗ บาท ๗๒ สตางค์ ตอนบ่ายตอนเย็นไม่มี ออกจากนั้นแล้วเราก็กลับมาอุดรฯ ดอลลาร์ได้ ๑,๖๐๐ ดอลล์ ทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวงในคราวช่วยชาติครั้งนี้อย่างน้อย ๔,๐๐๐ กิโล มอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว ๑,๐๓๗ กิโลครึ่ง ฝากไว้กับคลังหลวง ๑,๐๒๕ กิโล  รวมทองคำที่มอบและฝากไว้แล้วกับคลังหลวงนั้น  เวลานี้ได้ ๒,๐๖๒ กิโลครึ่ง ทองคำที่ได้หลังจากการฝากและมอบแล้วนั้นเวลานี้ได้ ๒๓๓ กิโล ๕๕ บาท ๔๕ สตางค์ รวมทองคำทั้งหมดได้ ๒,๒๙๖ กิโล ยังขาดทองคำอยู่อีก ๑,๗๐๔ กิโลจะครบจำนวน ๔,๐๐๐ กิโลซึ่งกำหนดเอาไว้ อันนี้ก็ประกาศเรื่อย ๆ มาอย่างนั้น

พี่น้องทั้งหลายอาจจะไม่ทราบความมุ่งหมายของเรา คือเรามุ่งหมายเรียกว่ากว้างขวางมากสำหรับชาติไทยของเรา สมกับติดหนี้ติดสินเขามากมายก่ายกอง ถ้าไม่ใช่ทางศาสนาช่วย โดยลำพังทางโลกช่วยกันนี้แล้วจะไปยาก แล้วดีไม่ดีไปไม่รอด นี่หมายถึงเราได้ผู้นำที่ดีนะ แล้วศาสนาต้องช่วย ชาติ ศาสนา ต้องไปด้วยกัน เมื่อได้ผู้นำที่เหมาะสมซึ่งควรจะนำพี่น้องชาวไทยของเราไปได้โดยลำดับลำดาแล้ว ทางศาสนาทางนี้ก็เราเป็นผู้นำอยู่แล้ว เราจะพยายามช่วยเหลืออย่างนี้แหละ อย่างชักชวนพี่น้องทั้งหลายช่วยเหลือกัน เพื่อหนุนเงินเข้าสู่คลังหลวงของเรา แล้วหนี้สินก็จะเบาบางไป ๆ ค่อยคืบค่อยคลานไปอย่างนี้ทั้งทางชาติทั้งทางศาสนา นี่เราพยายามเต็มเหนี่ยวนะ เพราะฉะนั้นเราจึงเสาะแสวงหาอย่างมากทีเดียวสำหรับผู้นำที่ดี เพื่อจะอุ้มชาติบ้านเมืองของเรา

ฝ่ายบ้านเมืองผู้นำเป็นสำคัญมากที่สุด ทางศาสนาก็ทราบแล้วมีความเลิศเลอมาเท่าไรแล้ว นี่เราก็ออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย ก็เพื่อจะทำหน้าที่แทนพระธรรมของพระพุทธเจ้า แทนองค์ศาสดามาอุ้มชูพี่น้องทั้งหลาย จะพยายามทุกด้านทุกทาง แล้วเราก็แน่ใจว่าต่อไปนี้ เมื่อเราได้ผู้นำที่ดีแล้ว การรับบริจาคจากพี่น้องทั้งหลายจะมากขึ้นเพิ่มขึ้น เวลานี้เราคิดไว้หมด คิดตรงไหนไม่เคยผิด พูดตรง ๆ อย่างนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นโครงกงโครงการ เราสั่งอะไรนี้ ไม่เคยผิดพลาดมาเลยนะ คิดดูซิอย่างเรานำพี่น้องทั้งหลายเราเคยไปปรึกษาหารือกับใคร เราไม่ให้อะไรกระทบกระเทือน ฝ่ายสูงเราก็ไม่ดึงท่านลงมา เรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเอง ไม่เกี่ยวไม่พูดถึงเลย เป็นเรื่องของเราพิจารณาเต็มหัวใจแล้วสั่ง ๆ ออก ๆ มีแต่สั่งกำชับว่าอย่าให้เคลื่อนนะ คือถ้าไม่เคลื่อนแล้วไม่ผิด ตรงแน่วเลย ๆ ให้ฟังเสียงนะ เราบอกตลอด เรื่องธรรมก็เป็นอย่างนั้น จะพูดแบบโลก ๆ ทีเดียวก็ไม่ได้ ต้องพูดกลาง ๆ ไว้อย่างนั้น ซึ่งออกเป็นความแน่ใจ ๆ แล้วนี่ บอก

ทีนี้เมื่อเราได้ผู้นำเป็นที่อบอุ่นของพี่น้องชาวไทยแล้ว ศาสนาก็ยิ่งเป็นความอบอุ่นด้วยแล้ว รวมกันบวกกันเข้าแล้ว จะขึ้นได้เมืองไทยเราเราไม่สงสัย ขึ้นได้ ถึงจะช้าหรือเร็วบ้างก็เป็นธรรมดา เพราะเราหนักมากจริง ๆ ติดหนี้ติดสินเขาขนาดไหนจนเราร้องโก้ก ๆ ที่ออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้ก็เพราะหนี้สินพะรุงพะรัง คิดดูซิพลเมืองของเราตั้ง ๖๒ ล้านคนติดหนี้คนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ทีนี้เงินไทยของเรานี้ถูกเขาเหยียบแหลก ๆ หัวคนไทยทั้งประเทศถูกตีนเขาเหยียบแหลกหมด ๑ ดอลล์เท่านั้นฟาดถึง ๕๖ บาท นี่ละที่มันบวกกันเข้าที่เราอกจะแตกนะ เพราะฉะนั้นจึงร้องโก้กขึ้นมาทันที

พอดีคุณสันตินั้นก็เอาเงินดอลลาร์มา ๒,๕๐๐ ดอลล์ มามอบให้ต่อหน้า ก็ประกาศขึ้นเดี๋ยวนั้นเลย ได้แล้วที่นี่สักขีพยาน นี่ปฐมฤกษ์ของเราขึ้นแล้ว ตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะเริ่มนำพี่น้องชาวไทยเรา ตัดสินใจ เงิน ๒,๕๐๐ ดอลล์นี้มาพอดีกับจังหวะที่เรากำลังร้องโก้ก ๆ ใช่ไหมล่ะ มันก็สบจังหวะกันพอดีเลย จึงได้ออกตั้งแต่บัดนั้นมา แล้วก็ตัดสินใจออกด้วยนะ เพราะพิจารณาเต็มเหนี่ยว ๆ แล้ว เป็นแต่เพียงว่ายังหาช่องทางที่จะออกไม่ได้ รอจังหวะ ๆ พอดีจังหวะเข้ามารับกันปึ๋งเลย เพราะฉะนั้นถึงได้นำพี่น้องทั้งหลายดังที่เห็นมานี้

เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองเลวร้ายขึ้นมาอย่างนี้ เห็นตั้งแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่เห็นตัวบุคคล ไม่เห็นกลุ่มผู้ทำงานว่าเป็นไปยังไงต่อยังไง พึ่งมาทราบเอาตอนที่เราเอาเงินมอบเข้าคลังหลวง ก็ไปเจอพวกเปรตพวกผีที่ทำงานอยู่ในวงราชการ ก็ไปเจอเอาอย่างจัง ๆ ละที่นี่ สงสัยไปไหน ธรรมไม่ต้องมีกฎหมายมาบังคับ หูมีตามีใจมีทุกคน ธรรมอยู่กับหัวใจ เมื่อมันจ้าต่อหน้าต่อตาแล้วจะพูดไม่ได้ยังไง ผู้ทำทำต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านสันดานหยาบที่สุดว่างั้นเลย วงราชการเมืองไทยเราไปเจอด้วยตาของเราเอง นำศาสนาเข้าไปจับกันล่ะซีถึงได้พูดออกมาอย่างเต็มยัน ผู้ทำก็ทำอย่างเต็มเหนี่ยวจะให้ชาติไทยล่มจมได้จริง ๆ ด้วยพุงหลวง ๆ เห็นแก่รายได้รายรวย ไม่ได้คำนึงถึงพี่น้องชาวไทย ๖๒ ล้านคนได้รับความทุกข์ความลำบากถึงขนาดบ้านเมืองจะล่มจมแต่อย่างใดเลย

เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มาเจอกับเราซึ่งกำลังนำพี่น้องทั้งหลาย แล้วก็นำสมบัติเข้าสู่คลังหลวง ก็ไปถูกกักถูกกันเข้ามา พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเข้ามา ๆ พอทราบอย่างนั้นแล้วก็เริ่มละที่นี่นะ ก็เราอยู่ในท่ามกลางสนามรบกับความจนอยู่แล้ว เมื่อมาเจอกันนั้นจะถอยได้อย่างไร พูดตรง ๆ อย่างนี้เราคอขาด-ขาดไปเลย ถ้าลงได้ตัดสินใจอย่างไรแล้ว ไม่มีอะไรที่จะเสียดายยิ่งกว่าเทิดทูนธรรมและอุ้มชูพี่น้องทั้งหลายเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นถึงคราวเด็ด-เด็ดจริง ๆ เด็ดออกมาจากหัวใจเลยนะ ไม่ได้เอาอะไรมาเป็นสักขีพยาน ออกมาจากนี้ ๆ พุ่ง ๆ ๆ เลย

นี่ที่เราได้เห็นความเลวร้ายของวงราชการซึ่งทำหน้าที่แทนประชาชน ๖๒ ล้านคนซึ่งเป็นเจ้านายของเขาเสียด้วยนะ ของพวกเปรตพวกผีเหล่านี้น่ะ ไปทำงานหน้าที่แทนชาติแผ่นดินที่มอบความไว้วางใจให้เข้าไป เข้าไปก็ไปทำเหลวแหลกแหวกแนวทุกสิ่งทุกอย่าง เอาให้แหลกให้เหลวไปโดยลำดับลำดา งานการอะไรมีแต่ความล่มจม ๆ ออกมากฎหมายข้อใด ๆ มีแต่จะขายชาติบ้านเมืองให้ล่มจม ๆ ถ้าพูดถึงทางกฎหมาย ไปทางศาสนาก็จะเอาศาสนาให้ล่มจมไปพร้อมกัน ชาติก็ให้จมไปพร้อมกัน ศาสนาให้จมไปพร้อมกัน เราได้รับทั้งสองด้าน เพราะฉะนั้นเวลาพระราชบัญญัติจะมาบีบหัวพระนี้เราถึงออกทันทีเลย

เวลานี้ชาติไทยของเราเราก็อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ด้วยการอุ้มชูพี่น้องชาวไทยโดยการขวนขวายทุกสิ่งทุกอย่าง มิหนำซ้ำยังจะมาฟาดศาสนาของเราให้แหลกไปตาม ๆ กันเหรอ มาตั้งพระราชบัญญัติบีบหัวพระล่ะซิ เราก็ออกทันทีเลย นี่เรายังไม่ได้เห็นข้อกฎหมาย เวลานี้ไปเห็นแล้วนะยังไม่ออก เตรียมพร้อมที่จะออกแล้ว ยังไม่ออก เราไปทราบมาก่อนแล้วขึ้นทันทีเลย บอกว่าให้มาว่างั้นเลย ถ้าหลวงตาบัวยังไม่ตายให้มา เรื่องศาสนาแล้วว่างั้นเลย

ซัดตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่มันตกอยู่ในส้วมในถานขี้เต็มหัวมัน มันจะเอาขี้เต็มหัวมาโปะพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ องค์ศาสนาของประชาชนชาวพุทธทั้งชาติ ตลอดถึงพระสงฆ์องคเจ้าแตกกระสานซ่านเซ็นฉิบหายวายปวงไปหมดเหรอ ขึ้นอย่างนั้นซิ เข้าใจไหมล่ะ เอ้า มา นู่นน่ะฟังซิน่ะ เด็ดขนาดนั้นฟังซิพี่น้องทั้งหลาย หัวเราหัวเดียวจะตัดรองศาสนา ตัดรองพี่น้องชาวไทยเรา เราจึงได้ประกาศก้องให้มาว่างั้นเลย ให้เราถอยเราไม่ถอย ไม่มีอะไรมีแต่กำปั้นเราก็จะฟาด ตลอดถึงชาติบ้านเมือง เข้ามา เวลาเรากำลังอาบน้ำอยู่นี่ ยังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่นี่ ข้าศึกศัตรูเข้ามาเราจะไม่นุ่งผ้า เราจะฟัดเลย มีแต่หมัดเราก็ฟาด หมัดเราไม่พอเราจะเอาหมัดหมามาช่วย หมัดหมาเต็มตัวมัน หมัดกำปั้นมันก็มี หมัดเต็มตัวเต็มหลังมันก็มี เราจะเอาหมัดหมาทั้งสองหมัดสามหมัดมาใส่เลย เอ้ามา ว่างี้เลย ถึงขนาดนั้น มันกระเทือนใจมากทีเดียว

มันจะล้างทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อม ๆ กันเลย พวกเปรตพวกผีเหล่านี้น่ะ เราไม่อยากพูดธรรมดานะว่ารัฐบาลรัฐแบนอะไร รัฐสังหารชาติและศาสนาให้ล่มจมไปตาม ๆ กันเลย ถ้าปล่อยให้มันเป็นไปนี้ไม่นานเมืองไทยเราจมแน่ ๆ เราพูดอย่างนี้ เราพูดอย่างจัง ๆ เลย ธรรมออกมาอย่างจัง ๆ พูดตามธรรมเป็นไรพูดไม่ได้ ผู้เป็น-เป็นจนกระทั่งเมืองไทยเราจะจมทำไมมันทำได้เป็นได้ ทำไมเราพูดตามเรื่องราวเหตุผลกลไกอย่างนี้เพื่อถอดเพื่อถอน ทำไมเราจะพูดไม่ได้ ต้องพูดได้ไม่มีความเสียหาย การพูดนี้ไม่มีความเสียหาย มีแต่พูดให้เห็นโทษเห็นภัย ให้หาวิธีหลบหลีกปลีกตัวและต้านทานประเภทต่าง ๆ เพื่อชาติไทยและศาสนาของเราจะคงเส้นคงวาดีงามต่อไป ถ้าไม่อย่างนั้นจมจริง ๆ นี่นะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่นะเรื่องเหล่านี้

ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมา รัฐบาลคราวนี้เป็นที่โหดร้ายที่สุดเลย เมืองไทยเราทราบกันทั้งเมือง ศาสนาก็ทราบ เราประกาศออกมานี้ด้วยความทราบแล้วทุกอย่าง ไม่ได้มาหาเรื่องอุตริทีเดียว แง่ใดมุมใดตั้งกฎหมายขึ้นมีแง่กินแง่กลืนแง่บีบบังคับอยู่ในตัวเสร็จ ๆ เพื่อความเห็นแก่ตัว เอาศาสนากฎหมาย ๆ มาเป็นโล่บังหน้า เปรตผีอยู่ข้างหลังกินอยู่ตามกฎหมาย คือกฎหมอยเข้าใจไหม มันแอบอยู่ข้างหลังมันจะกลืนชาติไทยเราทั้งศาสนาไปพร้อมด้วยเลย ก็พอดีเป็นจังหวะที่เรากำลังช่วยชาติบ้านเมืองอยู่ถึงได้มาเจอกัน ถึงได้มาพบกัน ได้รื้อสิ่งเหล่านี้มาให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นทั่วหน้ากัน ว่าผิดไหมที่พูดไปนี้น่ะ พิจารณาซิ

วงราชการนี้ทุกหน่วย ๆ ข้าราชการทุกคน ๆ กินเงินเดือนของพี่น้องชาวไทยทั้งนั้น พวกนี้เป็นนายเป็นเจ้าของ สมบัติที่ยื่นให้ ๆ ให้เป็นค่าจ้างรางวัล ให้ไปทำหน้าที่แทนประชาชนด้วยความสุจริตยุติธรรมต่อชาติบ้านเมือง ครั้นไปแล้วมันไปทำเอาฟืนเอาไฟไปเผาหมดทั้งชาติทั้งบ้านทั้งเมือง สุดท้ายคลังหลวงก็จะไม่มีอะไรเหลือ จะโกยเอาไปหมด เรียกว่าหมดตับหมดปอดของพี่น้องชาวไทย ด้วยการทุจริตคดโกงในวงราชการต่าง ๆ ที่สกปรกโสมมสุดยอดของข้าราชการประเภทนี้ มันแหลกขนาดนั้นฟังซิ จนทนอยู่ไม่ได้ว่างั้นเถอะ

มันเป็นรัฐประหาร จะประหารทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไปพร้อม ๆ กันเลยทีเดียว เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมา ไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่เลวร้ายที่สุด โหดร้ายทารุณ ที่สกปรกโสมม ทำความสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปเพื่อความล่มจมแก่ชาติไทยของเรา ไม่มีรัฐบาลใดที่เกินรัฐบาลนี้ เราถึงได้พูดอย่างเต็มเหนี่ยว ก็มันเป็นอย่างนั้นจะให้เราพูดว่ายังไง ธรรมต้องพูดอย่างนั้น พูดอย่างอื่นไม่เรียกว่าธรรม อ้อม ๆ แอ้ม ๆ หลบหลีกปลีกตัว ผู้ทำทำได้อย่างหน้าด้าน ๆ ผู้พูดจะพูดแบบอ้อม ๆ แอ้ม ๆ ได้เหรอ มันทันกันเหรอ พูดตามหลักความจริงมันผิดไปไหนว่ะ

เอ้าถ้าว่าผิด เอาคอหลวงตาบัวไปตัดเรายอมให้เลย เราไม่เสียดายอะไรยิ่งกว่าธรรมที่จะเทิดทูนชาติศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรือง คอเราขาดไปเลยเราไม่สนใจ เราไม่เคยกลัวไม่เคยกล้าต่อเรื่องความเป็นความตายนะ รายได้เราก็ไม่มี รายเสียเราก็ไม่มี จากการช่วยโลกสงสารคราวนี้ การกล้าการกลัวเราไม่มี เป็นตายเราไม่มี ได้เสียเราไม่มี แพ้ไม่มี ชนะไม่มี มีแต่ธรรมล้วน ๆ ที่จะมาช่วยชาติบ้านเมืองให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของเราเท่านั้น เพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองและศาสนา เราเป็นผู้ช่วยชาติศาสนาอยู่แล้วทำไมจะดูดายได้ล่ะ ก็ต้องพูดซิ เรื่องมันสกปรกอย่างนี้จะว่าไง

เวลานี้ธนาคารชาติ นี่เป็นตัวสำคัญ ออกมาจากนายกรัฐมนตรี ใครเป็นคนสั่งการมาวงราชการเหล่านี้ ไม่ออกมาจากนายกฯ ออกมาจากใคร ธนาคารชาติก็กำลังสกปรกโสมมมากที่สุดเวลานี้ต่อชาติไทยของเรา ไปทำความทุจริตในวงราชการ โอ่อ่าฟู่ฟ่าว่าตัวเป็นข้าราชการ ข้าราชการขี้หมามันยังไง ข้าราชการจริง ๆ ตามประเพณีของชาติที่ยอมรับกันแล้วต้องเป็นผู้ทำสุจริต หน้าที่การงานของวงราชการทำให้ถูกต้องกับความมุ่งหมายของประชาชนถึงจะถูก อันนี้ถูกต้องยังไง ประชาชนขนเงินขนทองคำ ดอลลาร์อะไรเข้าไปสู่คลังหลวง ถูกกีดถูกกันจนกระทั่งป่านนี้ ยังรับกันไม่ได้นะเวลานี้

หาอุบายนั้นมาหลอกเรา หาอุบายนี้มาหลอกเรา ว่าเงินเข้าอย่างนั้นอย่างนี้ เราไม่เชื่อเราบอกอย่างนี้เลย ถ้าลงได้เห็นพิรุธกันแล้วเราไม่เชื่อง่าย ๆ เราบอก มาหาเราไม่รู้กี่ครั้ง เราไม่ให้เข้าพบด้วยนะ ถ้าเข้าพบต้องฟัดกันเลย พูดจริง ๆ นะ ไม่ให้โอกาสง่าย ๆ แหละ เมื่อไม่เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและศาสนาเอาไว้ทำไมมหาโจร มันจะมาแบบไหน เล่ห์ใดเหลี่ยมใด มันเล่ห์เหลี่ยมของมหาโจรทั้งนั้น วงราชการนี้แหลกเหลวขนาดนั้นแหละเวลานี้ ทรยศต่อชาติบ้านเมืองขนาดไหน วงราชการสกปรกเหล่านี้สมควรแล้วเหรอ พี่น้องชาวไทยเรา ทางธรรมะนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นโทษอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นทางบ้านเมืองดีไม่ดีเขาตัดสินโทษประหารชีวิตพวกนี้น่ะ ที่ทำความเสียหายแก่ชาติแผ่นดินทั้งแผ่นว่างั้นเลยนะ

สมบัติเงินทองข้าวของที่เขามอบความไว้วางใจให้ ไปทำเหลวแหลกแหวกแนว ทุจริตคดโกงรีดไถประเภทต่าง ๆ ด้วยความฉิบหายวายปวงต่อชาติบ้านเมืองจะไม่โทษมากยังไง โทษระดับชาติ ถ้าพูดถึงเรื่องตามกฎหมายบ้านเมืองหรือประเพณีของโลกเขา เรื่องธรรมไม่ต้องพูด จ่านรกอเวจีทางโน้นท่านจัดการไว้เรียบร้อยหมดแล้วไม่สงสัยแหละ เราพูดตามเรื่องหลักธรรม เรื่องกฎหมายบ้านเมืองเป็นของชาติบ้านเมืองต่างหาก เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้น โทษขนาดไหน ทำลายคนทั้งชาติด้วยความสกปรกโสมมและเลวร้ายที่สุด

ตั้งรัฐบาลขึ้นมามาสังหารประชาชนมีอย่างเหรอ เขาตั้งขึ้นมาเพื่อเชิดชู เพื่อเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข อันใดที่ไม่มีหามาถึงเรียกว่าเป็นผู้นำซี หามาอุดหนุนชาติไทยของเรา อันไหนที่จะเป็นภัยต่อชาติไทยของเราอย่าแตะอย่าทำลาย หาเอามาที่จะเป็นเครื่องอุดหนุนค้ำชูชาติไทยของเรา นี้ไม่เห็นมีเงินที่ไหน ได้ทราบว่าพวกวงรัฐบาลไปหาเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำเข้ามาสู่ชาติไทยของเรา เช่น เข้าสู่คลังหลวงเป็นต้น เป็นเงินจำนวนเท่านั้น ทองคำเท่านั้น มีแต่โฆษณาหลอกลวงโลกเอาไว้เราลืมเมื่อไร มันโฆษณาแถลงการณ์ทางรัฐบาลเสียด้วยนะ บอกว่าจะหาทองคำให้ได้ ๒๐๐ ตัน ฟังซิน่ะ สองปีนี่ตอนที่เรากำลังช่วยชาติอยู่เวลานี้ มันคุยมันโม้ออกมาอะไรพวกสกปรกปากมอมแมมนี่ มันมาหลอกโลกตลอดเวลาอย่างนี้เห็นไหม มันเอาความจริงมาพูดที่ไหนพวกนี้ มีแต่เรื่องคดเรื่องโกงเรื่องรีดเรื่องไถ เล่ห์เหลี่ยมร้อยสันพันคมไม่มีใครเกินมหาโจรเหล่านี้ที่ทำงานอยู่ในวงราชการเวลานี้

พวกนี้ตัวปลิ้นปล้อนหลอกลวงที่สุด ความปากหวานอะไรนี้ ทางข้างหลังเป็นยักษ์เข้ามา ๆ ปลิ้นปล้อนหลอกลวงประชาชนเรื่อย ๆ ไป นี่ว่าจะหาทองคำมาให้ได้ ๒๐๐ ตัน แล้วจะไปเอาที่นั่นบ้างที่นี่บ้าง เขาก็ระบุในร้านทองต่าง ๆ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมกันแล้วจะให้ได้ ๒๐๐ ตัน จนกระทั่งป่านนี้มันได้สักกิโลไหม มันเอามาคุยมาอวดชาติบ้านเมืองอะไร ชาตินี้ไม่ใช่ชาติตุ๊กตาเอามาอวดทำไม มันเป็นเทวบุตรเทวดามาจากไหน จึงมาคุยมาโม้มาอวดมาหลอกลวงคนทั้งประเทศไทย ประเทศไทยเห็นว่าเป็นหมาไปหมดแล้วเหรอ เป็นเทวดาตั้งแต่มันเหรอถึงได้โกหกอย่างง่ายดายขนาดนี้

หูมันหูคน หัวใจคน ทุกอย่างฟังดีชั่วรู้ได้ด้วยกัน เป็นภาษาเดียวกัน มาหลอกหาอะไร จนกระทั่งป่านนี้ยังไม่เห็นทองคำมาสักหนึ่งกิโลเลย แต่พี่น้องชาวไทยเขาไม่ได้ประกาศอย่างนั้น เวลานี้ได้มาก็เรียกว่าถ้าพูดกับพวกที่ ๒๐๐ ตันกับที่เราได้มานี้ ของเราได้มาตั้ง ๒ ตันกว่า ๆ แล้ว ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ประกาศตนว่าได้กี่บาทกี่สตางค์แล้ว จะเอาให้ได้เท่านั้นเท่านี้เราไม่ประกาศ ไม่หลอก ประชาชนเขาไม่หลอก มีแต่พวกเปรตพวกผีหลอกประชาชน ว่าจะเอาให้ได้ ๒๐๐ ตัน จนกระทั่งป่านนี้เงียบเลยเห็นไหม พิจารณาซิ มันตรงหรือไม่ตรง มันหลอกหรือไม่หลอกฟังเอาซิพี่น้องทั้งหลาย ถ้าว่าหลวงตาบัวพูดโกหกพี่น้องทั้งหลายน่ะ มันหลอกไหม

๒๐๐ ตันมีอะไรมาเป็นสักขีพยานเวลานี้ แล้วยังเกิดเรื่องอะไรอยู่ที่ว่าได้เงินมาจากไทยช่วยไทยอะไร ๒๐๐ ล้าน ก็กำลังโจมตีกันอยู่ทางหนังสือพิมพ์ที่ไหนบ้าง ไม่ทราบว่าไปทางไหนบ้างเงิน ๒๐๐ ล้านนี้ก็ดี หายเงียบไป ก็ได้ยินด้วยกันอย่างนี้ เราพูดโกหกเหรอ เขาประกาศป้าง ๆ มานานแล้วเรื่องเหล่านี้ ไม่เห็นร่องรอยมันเลย มันเอาไปสะแตกที่ไหนเราก็ไม่รู้นะ อย่างนี้ซิมันจะไว้ใจได้ยังไง แล้วจะมาตั้งรัฐบาลขึ้นมาอีกกับพวกเก่าจะมาแย่งอำนาจเขาด้วยนะเดี๋ยวนี้นะ ใครจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่ได้ มันจะหาโค่นหาล้มหาทับหาโจมตีให้แหลกไปหมด จะไม่ยอมให้ใครเป็นรัฐบาลได้เลย มันเท่านั้นจะเป็นรัฐบาลผู้เดียว เพื่อจะได้กลืนชาติไทยทั้งชาติ คราวนี้ไม่ต้องเคี้ยวเพราะเตรียมเคี้ยวมาแล้ว

มันถูกต้านทานเสียก่อนจากพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ จึงค่อยถอยออกไปแล้วจะเข้ามาอีก เอ้า เดี๋ยวนี้ใครจะเป็นผู้แทนระวังนะ เราอย่าเข้าใจว่ามันจะตายใจนะ พวกเปรตพวกผีมันเตรียมพร้อมที่จะโค่นรัฐบาลด้วย โค่นชาติไทยไปพร้อม ๆ กันด้วยให้แหลก มันจะขึ้นครองบ้านครองเมือง เป็นยักษ์เป็นผีกินบ้านกินเมืองโดยไม่ต้องเคี้ยว เพราะแต่ก่อนกำลังเริ่มจะเคี้ยวแล้ว มันยังไม่ได้เคี้ยว ถูกต้านทานเสียก่อน ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลคราวนี้ พูดหวาน ๆ ออกมาว่าขอแก้มือ ฟังซิน่ะ ข้อแก้มืออะไร ความจริงคือขอแก้แค้น เพราะคราวที่แล้วมานี้มันเพียงแต่ว่าเริ่มเคี้ยวเท่านั้นยังไม่ได้กลืน คราวนี้จะขอแก้มือ คือขอแก้แค้น จะกลืนเลย ไม่ต้องเคี้ยวคราวนี้

ฟังให้ดีพี่น้องทั้งหลาย ต้องระมัดระวังรักษา ชาติไทยเป็นสมบัติของเราทุกคน ใครเป็นหัวหน้าให้ต่างคนต่างรักษากัน อย่าให้มันเข้ามาแหยมได้ง่าย ๆ นะ ชาติไทยของเราเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยเรา อยู่ได้ด้วยคนดีนะชาติไทยเรา ไม่ได้อยู่ด้วยความเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารจะมากลืนชาติไทยอย่างนี้นะ ให้จำให้ดีคำนี้ก็ดี ชาติไทยเราอยู่ได้ด้วยความเป็นคนดีมีศีลมีธรรม ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไว้ใจกันได้ ไม่ได้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมาร คอยจะเคี้ยวจะกลืนดังที่เป็นมานี้นะ

เราแน่นหัวอกเรา เราได้มาเจอต่อหน้าต่อตาเราถึงเรื่องความสกปรกมอมแมมของวงราชการต่าง ๆ เงินเดือนแต่ละคน ๆ มีขนาดไหนวงราชการในเมืองไทยเรานี้ กินเงินเดือนจากพี่น้องชาวไทยทั้งนั้น พี่น้องชาวไทยเป็นเจ้าเป็นนายให้กินเงินเดือน แล้วมันมาเบ่งอำนาจ มาเป็นข้าราชการอย่างนั้นอย่างนี้ โอ่อ่าฟู่ฟ่า สะแตกเงินแล้วมาโอ่อ่าใครไปแตะไม่ได้ ๆ แตะไม่ได้ยังไงก็ลูกจ้าง ดีที่เวลานี้ไม่ขับมันออก ฟาดมันติดคุกติดตะรางก็ยังดีนะพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ ยังไม่ได้ถึงความโหดร้ายเหมือนมันทำลายชาติ ด้วยความโหดร้ายกลืนกินตลอดเวลานี้นะ นี่พิจารณาซิเป็นยังไง

ไปทำงานเงินเดือนได้เท่าไรแล้วสะแตกตับประชาชนเข้าไปอีก เงินเดือนไม่พอกิน ฟาดตับประชาชนเข้าไปอีก เลวร้ายขนาดไหน พิจารณาซิ วงราชการ มันมาโอ่อ่าฟู่ฟ่าต่อประชาชนที่เขาเป็นนายหัวหน้ามันอยู่ได้เหรอ เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ ภาษีอากรทุกอย่างเขาพลีให้ ๆ เอาไปสะแตกแบบไหนใครจะไปรู้ด้วย จนกระทั่งถึงบ้านเมืองจะล่มจม ไม่สะแตกมันจะล่มจมได้ยังไงบ้านเมือง ถ้าทำตามจารีตประเพณีของชาติบ้านเมืองแล้ว ประชาชนเขามอบให้นั้น เขาพิจารณาถูกต้องแล้วเขาถึงได้มอบให้ทำงานเพื่อความสุจริต แล้วเดี๋ยวนี้มันทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เลวไหมข้าราชการในเมืองไทยเรา

เราพูดเฉพาะคนเลวนะ คนดีเราเทิดเสมอ คนชั่วไม่ตำหนิไม่ได้ เป็นหลักธรรมชาติที่ต้องตำหนิตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว นี่เห็นไหมคนไทยเราเป็นนายจ้างให้เงินเดือนมันกินเท่าไร แล้วมันกลับมาทำลายชาติบ้านเมืองแหลกเหลวไปหมด พวกเปรตพวกผีในเครื่องแบบของวงราชการโอ่อ่าฟู่ฟ่า ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ เอามาอวดทำไม อย่ามาอวดนะ เลวให้บอกว่าเลวยังจะพอให้อภัยกันบ้าง เลวยังอวดตัวว่าดีนี้ แหมยิ่งเลวมากเข้าไปโดยลำดับ

นี่ละเรื่องที่เราได้มาช่วยพี่น้องทั้งหลายเห็นอย่างนี้ละ ช่วยจริง ๆ นี่เวลานี้กำลังจะคัดเลือกผู้แทน ให้ต่างคนต่างรักษากันทุกคนพี่น้องชาวไทยกันทั้งชาติ นายกคนหนึ่งคือหัวใจของประชาชน หัวใจประชาชนต้องเป็นสมบัติของประชาชน ต่างคนต่างคุ้มครองรักษาทุกด้านทุกทางนั้นถูกต้อง อย่าให้เปรตให้ผีมาโค่นมาทำลาย มาโค่นฟาดมันหงายลงทะเลเลยนะ อย่าให้มันเงยหน้าขึ้นมาได้เลยนะ ชาติไทยเราทั้งชาติจะล่มจะจมเพราะพวกเปรตพวกผีเหล่านี้  ยังจะให้มันมามองหน้าอ้าปากว่าข้าจะขอแก้แค้นได้อยู่หรือ ฟาดมันหงายลงทะเลนู่น อย่าให้มันเหลืออยู่เลยซากของมัน ถ้ามันมีโคตรพ่อโคตรแม่ให้มันเอามา ฟาดมันลงทะเลทั้งโคตรพ่อโคตรแม่ ถ้าพวกเราสู้มันไม่ได้ไปเอาโคตรพ่อโคตรแม่ของเรามาอีก ช่วยฟาดกันลงไป ถ้าหลวงตาบัวมีโคตรพ่อโคตรแม่ หลวงตาบัวจะเอาโคตรพ่อโคตรแม่ฟาดมัน ถ้าไอ้ปุ๊กกี้ไอ้หยองมันมีโคตรก็จะเอามันมาอีกช่วยฟาดมันลงไปหมดเลย เข้าใจไหมล่ะ มันเลวขนาดนั้นละเวลานี้ วงราชการประเภทเหล่านี้เลวที่สุดเลย

พี่น้องทั้งหลายจะเอามันขึ้นมาอีกเหรอ เอ้า ตั้งปัญหาถามกันตั้งแต่บัดนี้ เห็นประจักษ์กันทุกคนเป็นยังไง เวลานี้ผู้ดียังมีอยู่ในชาติไทยของเรา จะเอาผู้ดีนี้ขึ้นเพื่อนำพี่น้องชาติไทยของเรา ให้ต่างคนต่างประคับประคองรักษาทุกด้านทุกทาง อย่าถอยนะ ถอยไม่ได้จมจริง ๆ ชาติไทยของเรา เวลานี้มหาโจรกำลังเข้าปล้นชาติไทยของเรา อยู่ในเลือดเนื้ออันเดียวกับชาติไทยคนไทยด้วยกัน กำลังจะปล้นชาติไทยของเราให้เป็นอาหารกินเลี้ยงกันเห็นไหม พิจารณาซิ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ ให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณา

นี่ที่เราได้นำพี่น้องทั้งหลาย ทีนี้เวลาได้ผู้นำขึ้นมาพอสมควรพอเป็นพอไปแล้ว อย่าตำหนิกันง่าย ๆ นะ อันนี้พวกคนไทยของเราก็เป็นคนใจร้อนอยู่ด้วยนะ เอาผู้ใดขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็จะจี้เข้าไป ๆ ให้ได้อย่างใจ ๆ นี้เสียนะ เสียกำลังใจของผู้นำด้วยไม่ใช่ธรรมดา ผู้นำตะเกียกตะกายอุ้มคนทั้งแผ่นดินเป็นของเล่นเหรอ จะอุ้มได้อย่างง่าย ๆ เหมือนอุ้มเด็กอุ้มลูกหมาได้เหรอ อุ้มคนทั้งชาติมันหนัก มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ให้ฟังเสียงกัน ถ้าตำหนิตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนให้ช่วยกันเสริม ช่วยกันแก้ไขดัดแปลง อย่าไปตำหนิเพื่อทำลายนะ อันนี้อันหนึ่งนะชาติไทยของเรา ใจร้อนอยากให้ได้อย่างใจ คนนี้ไม่ดี คนนั้นไม่ดี เอะอะไม่ดี ตำหนิแล้ว เจ้าของมันเลวขนาดไหน ปากเปราะยิ่งกว่าปากหมามันไม่เห็นพูด ปากเจ้าของตำหนิเขาน่ะ ให้ระวังอันนี้นะ

จะช้าหรือเร็วเราจะยกชาติขึ้นจากความจนก็ต้องทนกัน คอยฟังไป ๆ หูมีตามีดูไปสังเกตไป ผิดพลาดประการใด ถ้าผู้นำหรือฝ่ายราชการที่ทำด้วยเจตนาหวังดีผิดพลาดประการใด เมื่อตำหนิแล้วให้รู้ว่าตำหนิที่ตรงไหน บกพร่องที่ตรงไหน ให้เสริมตรงนั้น บอกกันอย่างนั้น อย่าไปตำหนิเพื่อทำลาย ผิด ไม่ดีเลย นี่อันหนึ่งให้พากันจำเอาไว้ เอา คนไหนที่เป็นคนดีแล้ว คนนั้นจะเป็นนายกกี่ร้อยพันครั้งเอาเถอะ ถึงช้าก็ช้าเพื่อได้ไม่ได้ช้าเพื่อเสียหาย ถ้าจมแล้วพริบตาเดียวจม อย่าเอาเข้ามาเลยเป็นผู้นำ จมทั้งชาติในพริบตาเดียวนะ ให้พากันจำเอานะ

ถ้าสมมุติว่าคนนี้เขากำลังดำเนินงานเพื่อชาติบ้านเมือง เขายังไม่สำเร็จวาระของเขา เช่นสิ้นสมัยไปเสียก่อน เอ้า ตั้งกันขึ้นอีกเข้าอีก หนุนกันเข้าให้ถึงทิศถึงแดนเข้าใจไหม นี่เรียกว่าเป็นผู้รักชาติ เป็นผู้ช่วยสนับสนุนกัน ใครเป็นคนดีที่ควรสนับสนุน เอ้าสนับสนุนให้ถึงขีดถึงแดน คราวนี้คนนี้หมดสมัยไปแล้ว กำลังทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองยังไม่เสร็จตามความมุ่งหมาย เอ้าเอาอีก หนุนกันอีก ๆ ร้อยนายกคนคนเดียวเป็นร้อยหนเอาเป็น เป็นเพื่อยกชาติไทยของเรา ไม่ได้เป็นเพื่อความฉิบหายแห่งชาติไทยของเรา ผิดไปไหน เข้าใจไหมล่ะ เอาละ เอาแค่นี้ก่อนวันนี้

ถึงใจเจ้าค่ะ

พอว่าถึงใจเราโมโหวันนั้นนะ วันที่พูดอยู่สวนแสงธรรม เราจนขนาดที่ว่าเราได้ตีมืออย่างนี้ คือเวลากำลังเร่งเครื่องเขาถามปัญหามา พอถามปัญหามา ทางนี้ออกรับกันผาง พอติดเครื่องหมุนจี๋นี้มันถูกใจเขาพวกบ้านี่ ถูกใจก็ตบมือ ตบมือก็มากวนเราซี เรากำลังเร่งเครื่องมาตบมือ ตบมือเราก็ทำอย่างนี้ ๆ ทั้งพูดทั้งทำมืออย่างนี้ ทีนี้เลยลดลงอ่อนลงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เสียใจนะ ถ้าไม่มีใครยุ่งแล้วจะพุ่งเต็มเหนี่ยวเลย อันนี้พวกนั้นละดีใจ เสียงตบมือลั่นไปหมดมากลบเสียงเรา ทีนี้ก็มากระเทือนใจเราเลยลดคันเร่งลง นั่นซิเราถึงโมโหอยู่เดี๋ยวนี้น่ะ อย่างนี้ละมันอะไรก็ไม่รู้พวกบ้า  บ้าทั้งขึ้นทั้งล่อง

ในฐานะประชาชนหนึ่งใน ๖๒ ล้านขอกราบขอบพระคุณที่ประทานปัญญาให้พิจารณาเลือกผู้นำประเทศน์ที่ถูกต้อง ไม่งั้นไม่มีหางเสือเจ้าค่ะ

นี่มันขึ้นแล้วนะ อะไร ๆ ก็มีแต่หางเสือ ๆ หางหมีไม่มีบ้างเหรอเราอยากถามว่าอย่างนั้น นี่เห็นไหมมันปั๊บอย่างนี้แหละเข้าใจไหม ปั๊บเลยแหละ มาปั๊บ ๆ เลย เพราะฉะนั้นเราจึงโมโห พวกที่ตบมือนี้ กำลังจะพุ่งนะ นั่นละธรรมเป็นอย่างนั้นนะ ถึงบอกว่า เอ้า ถามมา นู่นน่ะฟังซิ เอ้า ๆ ถามมา เตรียมพร้อมแล้ว พอเปิดปั๊บจ้าเลยทันที ๆ เราพูดแล้วเราหลอกคนเมื่อไร จึงโมโหพวกตบมือซิ เสียท่าไปหน่อย ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

เป็นยังไงล่ะผู้กำกับฟังเทศน์วันนี้

ครับ

นี่ก็มีแต่คอยครับ ไม่เห็นได้เรื่องได้ราว มองเห็นหน้ากันครับเลย

ก็อย่างที่อาจารย์นิดว่า ช่วยประทานปัญญาให้เลือกผู้นำที่ถูกต้องชาติไทยจะไปรอดละครับ

วันนั้นที่เราประกาศนี้ออกวิทยุทั่วประเทศไทยไม่ใช่เหรอ ที่ว่าการหย่อนบัตรนี้เป็นดาบสองคมใช่ไหม ได้ทราบทั่วกันไหม อุดรฯ ได้ยินไหม ที่ประกาศทางวิทยุโน้นน่ะไม่ใช่ธรรมดานะ ทางอุดรฯ เราจังหวัดต่าง ๆ ได้ยินไหมที่เราประกาศ นี่หัวเลี้ยวหัวต่อหมัดเด็ดอยู่ตรงนี้นะ เราสรุปความลงไป ลงถึงหมัดเด็ด พูดถึงเรื่องการหย่อนบัตร บัตรนี้เรามีสิทธิมีอำนาจเต็มภูมิของเราทุกคน ๆ เต็มตามกฎหมายไม่มีบกพร่องแต่ประการใด เราจึงมีสิทธิมีอำนาจเต็มที่ที่จะหย่อนบัตรลงไป บัตรนี้เป็นดาบสองคม เราก็บอก

หนึ่ง ถ้าเราไม่พินิจพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนแล้วหย่อนลงไปสุ่มสี่สุ่มห้า บัตรนี้จะกลายเป็นคมที่สังหารชาติไทยของเราให้คอขาดหมดทั้งประเทศไทยเลย จากบัตรเราแต่ละคน ๆ นั้นแล กลายมาเป็นดาบประหารเราเองเพราะเราหย่อนผิด หย่อนให้มือเพชฌฆาต มันก็จับได้ด้ามดาบแล้วก็ฟาดคอเราขาดไปหมด นี่คือการหย่อนบัตรไม่พินิจพิจารณา หย่อนแบบชุ่ย ๆ แล้วกลับมาสังหารตนเอง นี่ประการที่หนึ่ง

ประการที่สอง หย่อนด้วยความรอบคอบขอบชิดทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นว่าผู้ใดที่สามารถจะเป็นผู้นำได้ในความรู้สึกของคนจำนวนมากนั้น แน่ใจแล้วให้หย่อนลงในผู้นั้นให้ได้เป็นผู้นำ หย่อนลงนั้นแล้วเท่ากับดาบนี้เป็นดาบที่คมกล้าสังหารความล่มจมความยุ่งเหยิงวุ่นวายทุกอย่างในประเทศไทยของเราให้ขาดสะบั้นลงไป แล้วเป็นดาบแห่งท้าวมหาพรหม เป็นดาบแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าให้ความร่มเย็นแก่พี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากัน จากการหย่อนบัตรที่ถูกต้องตามจุดหมาย เพราะฉะนั้นดาบนี้จึงเป็นสองคม ให้เราเลือกเอาคมที่จะเป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยของเรา เลือกว่าหย่อนลงไปบุคคลที่ควรได้รับบัตรอันนี้แล้วจะเชิดชูชาติไทยของเราได้เข้าใจไหม นี่เราประกาศมาได้สองสามวันติด ๆ กันนะ อยู่กรุงเทพเขาออกทางวิทยุประกาศ จากนั้นแล้ววันหย่อนบัตรไม่พูดอะไรเลยวันนั้น คนนี้จ้อคอยฟังเรา

เราไม่พูดเราให้การอบรมเต็มเหนี่ยวแล้ว วันนี้เป็นวันทำงานของพี่น้องทั้งหลายให้ทำตามจุดที่บ่งบอกของธรรมทั้งหลายเท่านั้นก็เป็นที่พอแล้ว วันนี้เราไม่อธิบาย ไม่อธิบายจริง ๆ วันนั้นไม่เอาเลยหนีเลยวันนั้น อย่างนั้นแล้วเพราะได้อบรมเต็มเหนี่ยวแล้วก็ให้ไปทำหน้าที่กัน ก็ปรากฏว่าสมความมุ่งหมาย คุณทักษิณ ซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยมอบความไว้วางใจให้ได้คะแนนเป็นเยี่ยมใช่ไหมล่ะ สมกับความมุ่งหมายของเราที่ตั้งไว้ แล้วทีนี้ก็จะทำหน้าที่อุ้มชาติบ้านเมือง นี่แหละที่เราเตือนไว้อีกนะ คือว่าให้ดูกันไปอย่าตำหนิติเตียน อย่าใจร้อนใจเร็วเกินไป แล้วจะเป็นการเตะการถีบการยันเสียกำลังใจของผู้นำ เพราะนำคนทั้งประเทศจะไปยกขึ้นทันทีได้ยังไง นี่แหละอันหนึ่ง ตรงไหนไม่ดีให้เตือนกันบอกกันเปิดทางให้เข้า ให้ส่งเสริมอย่างนั้นถึงถูกเราบอกอย่างนั้นแล้ว เราก็อธิบายให้ฟังทุกแง่ทุกมุม ไม่เป็นที่สงสัยแล้วการที่นำพี่น้องทั้งหลายอุบายวิธีการต่าง ๆ เราถอดออกจากหัวใจไปสอนเลยทีเดียวๆ นี่ก็รู้สึกว่าได้มาก ได้ตั้ง ๒๕๘ โน่นไม่ใช่เล่น

ให้พยุงกันนะทุกคน ให้ระวังให้รักษาอย่างที่พูดแล้ว ภัยรอบด้านนะ ใต้ดินก็มีเหนือดินก็มี ยังไงฟัดให้ลงทะเลอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาได้เข้าใจไหม เอาให้ลงทะเลทันที ๆ ขึ้นมาเป็นแหลกชาติไทยของเรา พูดชี้นิ้วได้เลย เพราะฉะนั้นจึงเอาให้เต็มเหนี่ยวเราบอก หมดแล้วนะให้พร....

ชื่นใจได้ฟังเทศน์วันนี้ ไม่ได้ฟังตั้งนานเจ้าค่ะ

เราอยากถามแบบกระซิบนะว่าไม่ได้ฟังเทศน์นาน เราอยากถามแบบกระซิบว่ามันไปตายอยู่ไหนถึงไม่ฟัง

หลวงตาเจ้าคะวันนั้นมีคนฟังวิทยุ ชาวบ้านที่ฟังวิทยุเทศน์หลวงตาวันนั้นคนเฒ่าคนแก่นั่งร้องไห้ดีใจที่เห็นหลวงตาออกมา เสร็จแล้วก็ปลุกลูกปลุกหลาน ไล่ไปเลือกตั้งต้องไป ๆ ต้องเลือกใครด้วยต้องบอกต้องบังคับ มึงไม่ไปกูตัดลูกตัดหลานเลย ถ้ามึงไม่เลือกเบอร์นี้กูตัดลูกตัดหลานเลย

ผู้ถามมีลูกไหมล่ะ (หัวเราะ) ถ้าไม่มีลูกระวังเขาจะตัดคอลูกนะ เอาละไปพวกนี้ถ้าเราไม่ไป มันไม่ไปแหละ วันนี้มีธุระทั้งวันนะ ธุระหลายด้านด้วย

 

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก