พูดยากพูดลำบาก
วันที่ 3 สิงหาคม 2549 เวลา 8:15 น. ความยาว 10.36 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

พูดยากพูดลำบาก

         พูดอะไรก็ลำบาก พูดนี้ออกหูเลย เราเลยไม่อยากพูดอะไร พูดอย่างนี้ออกหูก้อง มันไม่ได้ออกปาก จะพูดอะไรก็ลำบาก อย่างให้พรนี้เสียงก้อง มันไม่ได้ออกปาก อย่างพูดเวลานี้ก็เหมือนกัน จึงไม่อยากพูด มันลั่นอยู่นี้ มันถึงกาลของมันแล้วมันจะพัง อันนั้นแสดงออกมาๆ มีแต่สิ่งทิ่มแทงเผาไหม้เรื่อยๆ ปีนี้แสดงหลายอย่างในร่างกาย จนจะพูดออกมาไม่ได้ พอพูดนี้มันออกนี้หมดไม่ได้ออกปาก นั่งเฉยๆ หูอื้อ เวลาเราเดินจงกรมเสียงลั่น ถ้านอนเงียบ เวลานอนเงียบ พอลุกขึ้นมานั่งแล้วเดินนี้จะออกละ ออกก็ออก ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับมัน

นี่ละจิตใจฝึกให้ดี ถ้าไม่ได้ฝึกแล้วทั้งร่างเป็นคนทั้งคน เป็นเราทั้งเรา เวลามันแยกกันออกแล้วมันแยกเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ชัดเจนว่าเป็นเครื่องมือทั้งนั้น เครื่องมือของใจ อะไรบกพร่องตรงไหนก็ทราบว่าเครื่องมือนี้บกพร่อง อันนั้นบกพร่อง ไม่ได้ว่าเราบกพร่องนะ เหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจทั้งนั้น เป็นหลักธรรมชาติของมันเอง เวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันแยก แบ่งสัดแบ่งส่วนไป สุดท้ายร่างกายทั้งหมดเรียกว่าขันธ์ ๕ ทั้งหมดเป็นเครื่องมือของใจ เมื่อเป็นเราเป็นเขาอยู่ในร่างกายนี้เดือดร้อนมาก อะไรผิดปรกติก็เดือดร้อนๆ เวลามันแยกของมันแล้วไม่มีได้มีเสีย เป็นอะไรขึ้นมาก็รู้ๆ ที่เยียวยารักษาได้ก็เยียวยารักษากันไป ถ้าเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยมันไป

เช่นอย่างหูหนวก ตาบอด เยียวยาไม่ได้ปล่อยให้มันบอดไป เป็นอย่างนั้น เมื่อเยียวยาไม่ได้ทั้งหมดปล่อยทั้งหมดไป ไม่มีใครที่จะสอนถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้เลิศเลอสุดยอด ค้นคว้ากันทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนา กระจายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ หายสงสัยเลย ออกจากจิตตภาวนานี้กระจายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่ต้องไปถามใคร รู้เอง ดังที่เคยพูดให้ฟัง เหมือนแม่น้ำสายต่างๆ ไหลลงมามหาสมุทรทะเล แม่น้ำสายใดไหลลงๆ บอกได้ว่าแม่น้ำสายนั้นๆ พอเข้ามาทะเลหลวงแล้วเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดแยกไม่ออก

จิตนี้ก็เหมือนกัน เวลายังไม่เข้าถึงจุดสุดท้ายคือมหาวิมุตติมหานิพพาน มันก็เป็นส่วนๆ พอเข้าถึงแล้วปั๊บเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ถามกัน จิตดวงเดียวนี่เป็นอันเดียวกันหมดเลย ไม่ถามหาพระพุทธเจ้า จึงว่าแน่นอนสุดยอดแล้วพุทธศาสนาเรา แน่นอนสุดยอด สอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์เรียกว่าสุดยอดเลย พูดตามความจริงศาสนานอกนั้นเป็นโครงการของกิเลส งมๆ เดาๆ ไป ยกขึ้นมาเป็นศาสนานั้นศาสนานี้ มีแต่โครงการของกิเลสทั้งหมด เวลาเอาพุทธศาสนามีจิตตภาวนาเข้ากระจาย รู้หมดเลยว่าในโลกนี้มีพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารคู่บ้านคู่เมือง คู่บารมีของผู้ที่จะสร้างความดีงามทั้งหลาย ไปตามแถวพุทธศาสนาตรงแน่วเลย นอกนั้นงูๆ ปลาๆ ไม่ว่าท่านว่าเรา จิตตภาวนาสำคัญ กระจายหมด หายสงสัยในพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ลงในจิตตภาวนา เมื่อรู้ถึงขีดถึงแดนแล้วรู้กันหมดเลย

มันพูดยากพูดลำบากนะ ไม่อยากพูด พูดเสียงมันลั่นแล้วเหนื่อยด้วยเวลาพูด ให้ฟังเสียงศาสดานะทุกคน ลูกชาวพุทธให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้า คือเสียงอรรถเสียงธรรม นี่ละเป็นกฎเป็นเกณฑ์ตายตัว นอกนั้นเอาประมาณไม่ได้ มีแต่สิ่งทำลายทั้งนั้นแหละ เวลานี้โลกกำลังขยี้ขยำกับสิ่งทำลายทั่วโลก กำลังขยี้ขยำกับสิ่งทำลายตนและส่วนรวม ธรรมไม่มี อยากจะพูดว่าไม่มี เพราะฉะนั้นโลกถึงเดือดร้อนมาก เท่านั้นละจะให้พร พูดยากนะ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก