เหมือนเอาฝ่ามือกั้นน้ำมหาสมุทร
วันที่ 10 สิงหาคม 2549 เวลา 8:10 น. ความยาว 36.44 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

เหมือนเอาฝ่ามือกั้นน้ำมหาสมุทร

         เราก็ได้พยายามสุดขีดแล้วเพื่อพี่น้องลูกหลานไทยเรา ทองคำ ๑๑ ตันกับ ๓๔๐ กิโล ๓๙ บาท ๒๐ สตางค์ เป็นของเล็กน้อยเมื่อไร ต้องตะเกียกตะกายทั่วประเทศไทยเราทุกคนๆ จึงได้มา พอหยุดนี้แล้วก็หายเงียบเลย เช่นอย่างที่ว่าเรามอบทองคำ ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่งตั้งแต่วันนั้นแล้วเราไม่มีเงื่อนต่อเลย ก็ขาดมาตลอดทุกวันนี้ไม่มีอะไรมาต่อ อันนี้พอมีเงื่อนต่อมันก็ได้ตั้ง ๓๐๓ กิโลขึ้นมาแล้ว รวมกันมาเรื่อยๆ อย่างนี้ละ

(วัดสอยดาวใต้ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ออกอากาศผ่านจานดาวเทียมตั้งแต่เวลา ๕.๐๐ น.ถึง ๒๓.๐๐ น.โดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาด ๑๐๐% แด่องค์หลวงตา ยกให้เป็นสมบัติของสงฆ์)

วิทยุของเราเวลานี้มีเท่าไรแล้วที่ออก (๗๘ ครับ) ๗๘ แห่งเหรอ (ครับ) มากแล้วนะ ทั่วประเทศไทยมี ๗๘ แห่ง แล้วธรรมะที่นำมาแสดงนั้น ส่วนมากมักจะเป็นธรรมะที่หลวงตาบัวนำออกมาแสดงมากกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลาย คือครูบาอาจารย์ทั้งหลายในสายกรรมฐานก็มาเทศน์  แต่ส่วนมากจะเป็นเรานั่นละมาก มักจะนำหน้าเสมอ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้นำเทปท่านออกมา เทศน์ออกทางวิทยุ แต่เป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเราทั้งนั้นแหละออกหน้าๆ เลย ยิ่งเทศน์ธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ ร้อนๆ นี้ พวกนักภาวนาชอบจะฟังกันตอนกลางคืนหรือตอนดึกๆ ธรรมะอันนี้มักจะออก เกี่ยวกับเรื่องนักภาวนา อยู่กลางคืนเงียบๆ แล้วก็เปิดวิทยุนี้ออก เข้ากันได้สนิท

คือธรรมะมีหลายประเภท ธรรมะทั่วๆ ไปเรียกว่าแกงหม้อใหญ่ ธรรมะหม้อเล็ก หม้อจิ๋ว เป็นธรรมะสูงขึ้นเรื่อย หม้อเล็กหม้อจิ๋วตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น นี่เรียกว่าแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋ว ธรรมะประเภทเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด พุ่งทะลุถึงนิพพานเลย ธรรมะเหล่านี้กำลังออก นี่ก็เข้ากันได้เรียบร้อยแล้วกับที่เราคิดคาดไว้แต่เบื้องต้น ที่เราจะประกาศลั่นขึ้นมาในท่ามกลางเมืองไทยของเราปี ๒๕๔๐ เราไม่ได้ลืมนะ ถามไปตรงไหนมีแต่กุดแต่ด้วนๆ ถูกไฟความทุกข์ความจน ความล่มความจมเผาเข้ามาๆ  อ้าว มันจะไม่มีอะไรเหลือเมืองไทยเรา ปู่ย่าตายายพาถ่อพาพายมาตั้งนานแสนนาน ก็พากันสงบร่มเย็นมาโดยลำดับ แต่เวลาลูกหลานไทยเกิดมาทีหลังนี้ จำนวนมากขึ้นตั้ง ๕๐-๖๐ ล้าน แล้วรวมหัวกันจะจมลงในทะเลเป็นไปได้เหรอ นั่นละเรื่องราว

จึงได้ออกประกาศ เอา จะช่วย ตายให้เห็นต่อหน้าต่อตาเรา ตายท่ามกลางความจม เอา เราอยู่ในท่ามกลาง จะออกละช่วยชาติว่างั้นละ เราก็ออกประกาศเลย เอ้า เราจะเป็นผู้นำช่วยชาติ ทีนี้คำว่าช่วยชาติบรรดาประชาชนทั้งหลายส่วนมากจะคิดไปถึงด้านวัตถุ ช่วยการเงินการทองข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นด้านวัตถุ ช่วยชาติๆ เขาไม่ค่อยคิดด้านนามธรรม คือธรรมที่จะสั่งสอนโลก แต่เราคิดเรียบร้อยแล้ว ด้านวัตถุนี้โลกจะมองเห็นก่อนใคร ด้านธรรมจะไม่มอง แต่ธรรมมองดูธรรมก่อนอื่น วัตถุเหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนธรรมนี้ออกกระจาย

เห็นไหมล่ะเวลานี้ออกตั้ง ๗๘ แห่ง ตั้งแต่เริ่มประกาศนำพี่น้องชาวไทยมา ๒๕๔๑ ธรรมยิ่งกระจายออกกว้างขวางๆ นี่เราคิดไว้เรียบร้อยแล้วว่าคราวนี้ธรรมจะได้ออกสู่โลก มีวัตถุเป็นผู้นำหน้าก่อน ส่วนที่จะออกจริงๆ เป็นธรรม จะออกสู่จิตใจของประชาชนชาวพุทธเรา แล้วก็ออกจริงๆ เห็นไหมล่ะ ตั้ง ๗๐ กว่าแห่งวิทยุ แล้วยังจะออกเรื่อยๆ นะ แล้วธรรมะนี้เราพูดจริงๆ ตามหลักความจริงที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาจากคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ นำมาปฏิบัติจนเห็นผลขึ้นมา

ธรรมที่นำมาแสดงอยู่ทุกวันนี้ เป็นผลจากภาคปฏิบัติ ปริยัติเราจำได้มายังไม่เป็นสมบัติของเรา จำได้ๆ แล้วหลงลืมไปๆ เรียนจบพระไตรปิฎกก็จำได้ในพระไตรปิฎก แต่มรรคผลนิพพานยังไม่ปรากฏเพราะยังไม่ปฏิบัติ ทีนี้พอแยกออกจากการศึกษาทางปริยัติมาแล้วก็มาเป็นภาคปฏิบัติ ก็ปรากฏผลขึ้นมาจากภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ความสงบเย็นใจจากกรรมฐานนะภาคปฏิบัติ ปราบกิเลสภายในใจซึ่งแสดงเป็นเปลวฟืนเปลวไฟอยู่ในหัวใจลงด้วยน้ำดับไฟคือจิตตภาวนา สงบลงๆ ทีนี้ธรรมความสงบเย็นใจ ความสว่างไสว ความแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นขั้นๆ ตอนๆ เริ่มขึ้นมาแล้วที่นี่จากภาคปฏิบัติ สมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติโดยแท้ของผู้ปฏิบัติ

เรียนมาได้แต่ความจำมาเป็นแนวทาง พอออกมาปฏิบัตินี้เป็นความจริงขึ้นมา แล้วก็เป็นสมบัติของตนๆ ด้วย พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท่าน นั่นละสมบัติของท่านครองในหัวใจเต็มสัดเต็มส่วน มาสอนโลกจึงบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดมา ธรรมะที่เรามาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ เราก็แน่ใจเต็มกำลังหัวใจของเรา แม้จะตัวเท่าอึ่งก็ตามความจริงก็เต็มตัวของอึ่งนั้นแหละ สอนเราไม่ได้สงสัยนะว่าสอนนี้ผิดไป เพราะถอดออกมาจากหัวใจจากภาคปฏิบัติของเรา

รู้มากรู้น้อยตั้งแต่ความสงบๆ เย็นขั้นใดๆ นี้นำมาแสดงหมด สมาธิ ปัญญา ปัญญากี่ขั้นก็เคยพูดแล้ว ปัญญาประเภทนี้ใครไปพูดที่ไหนได้ ต้องออกจากภาคปฏิบัติ เช่นว่าสติปัญญาอัตโนมัติ ท่านบอกว่าภาวนามยปัญญาในปริยัติท่านแสดงไว้ เวลาออกทางภาคปฏิบัติก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติ ภาวนามยปัญญาละที่นี่ออกทุกด้าน ธรรมะออกทางด้านจิตใจกระจายออก กิเลสขาดสะบั้นไปพร้อมๆ กัน ธรรมะเกิดขึ้นกิเลสดับไปๆ กว้างขวางออกไป ฟาดเสียจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไม่มีเหลือเลย มีแต่ธรรมล้วนๆ เต็มหัวใจ สอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความองอาจกล้าหาญชาญชัยเลยสมมุติไปหมดแล้ว การสอนพี่น้องทั้งหลายจึงไม่สงสัยในการสอน

ใครจะมาโจมตี ปากอมขี้มาโจมตีท่านั้นท่านี้เราไม่สนใจ ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลอ ไม่ใช่ธรรมประเภทปากอมขี้ที่มาเห่าว็อกๆ แว็กๆ หาเรื่องว่าอวดอุตริอย่างนั้นอวดอุตริอย่างนี้ ตัวหัวมันไม่เคยสนใจกับการภาวนาเลยแล้วมันเอาอะไรมาอวด มาว่าตัวเก่ง หาว่าผู้ที่ปฏิบัติท่านรู้ท่านเห็นนั้นว่าเป็นอุตริ ตัวไม่ปฏิบัติมันเลยอุตริไปไหน มันไม่ใช่จมลงนรกอเวจีแล้วเหรอพวกนี้น่ะ มันหนาขนาดนั้นนะมันอวดธรรม ธรรมดีเลิศเลอขนาดไหนมันหาเรื่องเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย นี่ละธรรมภาคปฏิบัติท่านทั้งหลายจำให้ดี

การเทศนาว่าการสอนพี่น้องทั้งหลายเราเปิดออกจากหัวใจเลยทีเดียว เรื่องเรียนมานั้นเป็นปากเป็นทางเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติ ทีนี้เวลาปฏิบัติแล้วผลปรากฏขึ้นเป็นยังไงๆ ตั้งแต่สมถธรรม วิปัสสนาธรรม จนกระทั่งวิมุตติธรรม ออกจากภาคปฏิบัติแล้วมารวมอยู่ที่หัวใจ หัวใจเป็นธรรมทั้งดวง นั่นละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่าน หัวใจท่านเป็นธรรมทั้งดวงเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่าน แสดงออกแก่โลกสงสารจึงไม่มีคำว่าอัดว่าอั้น ตีบตันอั้นตู้ไม่มี จิตเมื่อเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วกว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ำท้องฟ้ามหาสมุทรเสียอีก คือธรรมภายในใจท่านครอบโลกธาตุ นั่นละธรรมครอบโลกธาตุ สิ่งทั้งหลายครอบไม่ได้นะ แต่ธรรมนี้ครอบได้ นี่ก็ได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลาย

นี่ละพุทธศาสนาจริงหรือไม่จริง ออกมาท้าทายได้จากภาคปฏิบัติที่มาจากธรรม เราเรียนธรรมมาปฏิบัติธรรม ผลปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเรา จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมธาตุขึ้นมา จากธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ให้พากันไปปฏิบัตินะ อย่าเหยาะๆ แหยะๆ เวลานี้ถ้าเป็นเรื่องกิเลสนี้มันอยากได้ห้าขา สองขาไม่พอวิ่งอยากได้สิบขาวิ่ง ตาอยากได้สักสิบตา หูสิบหูฟังเรื่องของกิเลสเข้าใจไหม มันไม่พอฟังมันดีดมันดิ้นเป็นบ้ากันทั้งโลกละเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้แหละ มันกำลังเป็นบ้ากันอย่างหนักเวลานี้ เห่อเรื่องนั้นเห่อเรื่องนี้ มองดูแล้วมีแต่มูตรแต่คูถในสายตาของธรรม

ธรรมท่านดูท่านดูจริงๆ ธรรมท่านไม่มีได้มีเสีย ท่านสนุกดูถ้าดูแบบสนุกนะ ท่านไม่มีอะไรคำว่าได้ว่าเสียจะมากระทบกระเทือนท่าน ท่านพอหมดแล้วดูโลกได้อย่างถนัดชัดเจน ที่พูดอยู่เวลานี้ก็เหมือนกัน เราผ่านไปหมดแล้วเรื่องความได้ความเสียในหัวใจของเราไม่มี สอนโลกนี้สอนด้วยความเมตตาล้วนๆ ใครจะว่าอะไรๆ เราไม่สนใจไอ้พวกมูตรพวกคูถ ธรรมะนี้เหยียบไปเลยทีเดียว ธรรมะต่างหากที่ฉุดลากโลกให้พ้นจากทุกข์ กิเลสตัวมูตรตัวคูถมันมีแต่ฉุดลากลงจมกองมูตรกองคูถกองฟืนกองไฟทั้งนั้นแหละ เป็นของวิเศษวิโสอะไร แต่พากันดีดกันดิ้นเสียจนไม่รู้เนื้อรู้ตัว

นี่ละอำนาจของกิเลสเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของดิบของดี ก็มูตรคูถมันดีอะไร อยู่ในมือก็เหม็นอยู่ในมือ เอาออกจากมือกระจายไปไหนทั่วท้องฟ้ามหาสมุทรมันก็เหม็นคลุ้งไปหมดอันมูตรคูถนั้นน่ะ ถ้าธรรมแล้วก็หอมหวนชวนชมไปหมดทั่วโลกดินแดน ท่านแสดงไว้อย่างนั้น ให้พากันปฏิบัติบ้างนะ เวลานี้เหินห่างมาก ยิ่งวงราชการบ้านเมืองแล้วเห็นธรรมเป็นของเล่นเป็นตุ๊กตาไป เห็นกิเลสเป็นทองคำทั้งแท่ง เพราะฉะนั้นวงราชการต่างๆ จึงมีแต่ตัวสกปรกเต็มบ้านเต็มเมืองกินตับกินปอดประชาชนทั้งหลาย ธรรมแท้ท่านไม่กิน พูดให้ชัดเจนเลย

เอ้า เอาตัวเราพูดได้เลย เราพูดนี้เราพูดด้วยความสัตย์ความจริง ที่เราช่วยชาติมานี้มีที่ตรงไหนได้มีความมัวหมองในใจของเรา ว่าไปหยิบเอาของพี่น้องทั้งหลายเข้ามาสมบัติของตน คือกินงุบๆ งิบๆ กินห้ากินสิบ กินใต้โต๊ะเหนือโต๊ะเราไม่เคยมี นี่ชัดเจนขนาดนั้นนะ นับแต่ทองคำลงมาที่ว่า ๑๑ ตันกับ ๓๐๐ กว่ากิโล เข้าหมดไม่มีเลย แล้วดอลลาร์เงินสดเหมือนกัน ออกกระจายทั่วพี่น้องชาวไทยกันทั้งประเทศนั้นแหละ การปลูกการสร้างไปที่ไหนมองไปไหนเห็นแต่รอยก่อรอยสร้างของเรา ที่นำเงินพี่น้องทั้งหลายมาจากจิตใจที่รักสงวนมากมาช่วยกันบริจาค แล้วออกมาเป็นด้านวัตถุเกี่ยวกับการก่อสร้าง

เฉพาะโรงพยาบาลนี้มากที่สุดทีเดียว โรงพยาบาลนี้มาก เครื่องมือแพทย์ รถรา ตึกราม ตลอดสถานที่ที่จะขยับขยายโรงพยาบาล หรือซื้อที่ให้เป็นโรงพยาบาลเลยก็มี นี้มีแต่เงินของพี่น้องทั้งหลาย เราไม่เคยเอามาเป็นสมบัติของเราแม้เม็ดหินเม็ดทราย เราระลึกไม่ได้เลยว่าเราทุจริต ไม่มี เราจึงกล้าพูดได้ทุกอย่าง พูดกับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย เพราะเราทำด้วยความพอแล้วในหัวใจ เราไม่ต้องการอะไรแล้วในสามโลกธาตุ ปล่อยหมดโดยสิ้นเชิง อุปาทานในหัวใจไม่มีกับสิ่งทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเลย ผ่านไปหมด ปล่อยวางหมดแล้ว มีแต่ความบริสุทธิ์ใจเต็มไปด้วยความเมตตา

ตื่นขึ้นมาพับนี้ความเมตตาออกแล้ว ออกช่วยนู้นช่วยนี้ พอจะช่วยได้มากน้อยเพียงไรก็พยายามทำอยู่งั้นตลอดเวลา นี้เพราะอำนาจแห่งความเมตตา พอทุกอย่างแล้วในหัวใจพอ ไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติม เป็นส่วนเกินทั้งหมดจึงไม่เอา ส่วนที่พอดีก็คือคำว่าพอ พออย่างเลิศเลอ คือใจที่บริสุทธิ์ ใจเป็นธรรมธาตุเรียบร้อยแล้ว นั้นละใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์นำมาสอนโลก ให้ได้รับความสงบร่มเย็นพอรู้จักบาปจักบุญคุณโทษบ้างก็เพราะอรรถเพราะธรรม เรื่องกิเลสจะไม่รู้นะเรื่องบาปเรื่องกรรม จมลงในนรกมันก็ไปเพลินอยู่ในนรก ไปสะแตกเหล้าอยู่ในนรกก็ไม่รู้ละ ไปหาดูพวกไปตกนรกมันไปสะแตกเหล้าอยู่ในนรกก็ไม่รู้

มันเลวขนาดนั้นละเวลานี้ วงราชการยิ่งเลวมาก เราไม่ได้ตำหนิทั่วๆ ไปหมดนะ ผู้ดีมีแต่เหมือนเอาฝ่ามือกั้นน้ำมหาสมุทร มหาสมุทรคือความทุจริตในวงราชการต่างๆ ฝ่ามือของข้าราชการผู้ดีเท่าฝ่ามือต้านทานไม่ไหว สุดท้ายก็เป็นกองมูตรกองคูถไปหมดในวงราชการ สร้างฟืนสร้างไฟให้แก่ประชาชน ใครมาเป็นอะไรๆ เขาไม่อยากรับทุกวันนี้เขาเบื่อ คนนั้นเป็นนายกฯ คนนี้มาเป็นนายกฯ ใครก็ไม่อยากฟัง เพราะนายกฯ ไหนก็ไม่พ้นที่จะไปคว้าเอาตับเขามากิน พวกนี้พวกจนตรอกจนมุมไปด้วยความอยากความหิวความโหยนะ ได้เท่าไรไม่พอๆ กินเสียจนจะตาย

พวกวงราชการห่างเหินจากอรรถจากธรรมมากที่สุดเวลานี้ เพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราจึงมีแต่ความจะล่มจมไป ความจะเจริญผาสุกร่มเย็นไม่ค่อยมีเพราะธรรมไม่มี ธรรมเป็นเครื่องพยุงนะ กิเลสเป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายลง ให้พากันฟื้นตัวบ้างทุกคนๆ เราทุกคน วงราชการบังคับบัญชาตัวของเรา อยู่ในตัวของเราแต่ละคน ออกไปทำงานราชการของบ้านของเมืองก็ไปทำเพื่อส่วนรวมๆ ผลรายได้ที่เขาตกให้เป็นเงินดงเงินเดือนก็ให้เป็นสมบัติของตน ส่วนเป็นส่วนรวมก็ให้เป็นส่วนรวม อย่าเอามากินมากลืนเสียจนหมดใช้ไม่ได้นะ

นี่พูดหลักความจริงให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ไม่มีใครพูดพูดอย่างนี้ ลูบหน้าปะจมูก ติดเขาติดเรา นี้บอกตรงๆ ไม่ติดใคร ไม่ติดอะไรในสามโลกธาตุนี้ ความจริงมียังไงว่าไปตามหลักความจริงเลย จึงเรียกว่าธรรม ตายใจได้ความจริงคือธรรม ไม่มีที่จะลูบหน้าปะจมูก สูงๆ ต่ำๆ หลบนั้นหลีกนี้ไม่มี ตรงไปตรงมา ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูกจึงตายใจได้คนเรา เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นละ พอ ต่อไปนี้จะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก