เสียงโลก เสียงธรรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2549 เวลา 14:00 น. ความยาว 87.29 นาที
สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมพระสงฆ์และฆราวาส

เนื่องในโอกาสที่คณะหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง

กราบคารวะและทอดผ้าป่าสงเคราะห์โลกถวายแด่หลวงตา

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

เสียงโลก เสียงธรรม

         คณะพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) และวัดสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ร่วมกันคารวะทอดผ้าป่าช่วยชาติกับพระธรรมวิสุทธิมงคล วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นทองคำจำนวน ๒๘ บาท และเงินสดไทยจำนวน ๓๑๕,๕๔๒ บาท ๕๐ สตางค์ จึงขอสาธุการพร้อมหน้ากัน (สาธุ) อ่านซ้ำอีกทีหนึ่ง ถวายทองคำ ๒๘ บาท และเงินสดไทยจำนวน ๓๑๕,๕๔๒ บาท ๕๐ สตางค์นะ

         ตอนนี้ให้สงบเสียก่อน จะถวายอะไรๆ ให้พักไว้ก่อน แล้วจะให้โอวาทอบรมทางด้านอรรถธรรมให้ได้ยินได้ฟังทั่วถึงกัน อย่าให้มีกิจการงานใดเข้ามากีดขวางเสียงอรรถเสียงธรรม การฟังจะไม่ได้รับความสะดวกทั้งผู้เทศน์ผู้ฟัง เวลานี้จึงให้สงบกาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อยทุกท่าน เพื่อเปิดหูเปิดใจฟังเสียงอรรถเสียงธรรมที่ท่านจะแสดงต่อไป แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดความชั่วช้าลามกทั้งหลาย ที่มีอยู่ในกาย วาจา ใจของเราทุกท่านทุกคนนั้นแหละ ธรรมเป็นน้ำที่สะอาด

         วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลสำหรับพี่น้องชาวพุทธเราทั่วดินแดน มาจากจังหวัดต่างๆ มีจังหวัดร้อยเอ็ด คืออาจารย์ศรี มหาวีโร เป็นประธานในการที่จะนำมาคารวะฟังอรรถฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วจะได้นำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนด้วยกันทั่วหน้า วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องทั้งหลายจะได้ยินเสียงอรรถเสียงธรรม โดยมีพระเป็นผู้นำมา ก็คืออาจารย์ศรี มหาวีโร ท่านเป็นประธานบอกกล่าวบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายพระและฆราวาส มาคารวะขอขมาลาโทษ ซึ่งอาจมีความผิดพลาดด้วยกาย วาจา ใจ ต่อครูอาจารย์ แล้วสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยที่ตกค้างคาอยู่ภายในจิตใจก็จะหลุดลอยหายไป สิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนที่ก็คือความเป็นมหามงคลจากการได้ยินได้ฟังอรรถธรรม แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ

         ทั้งนี้เนื่องมาจากอาจารย์ศรีท่านเป็นผู้มีนิสัยวาสนากว้างขวาง ในบรรดาสาวกทั้งหลายครั้งพุทธกาลก็มีเป็นคติตัวอย่างเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีบริษัทบริวารมากน้อยต่างกันๆ ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนา สิ่งเหล่านี้ใครจะเสกสรรปั้นยอให้มีให้เป็นขึ้นมาไม่ได้ มันต้องเกี่ยวโยงกับต้นนิสัยวาสนาก็คือผู้เป็นหัวหน้าบริษัทบริวารทั้งหลาย อันนี้ท่านศรีท่านก็เป็นหัวหน้าบริษัทบริวาร ท่านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านมีบริษัทบริวารมาก ทั้งประชาชนญาติโยมและพระทั้งหลายที่ตั้งเป็นสำนักในบรรดาลูกศิษย์ของท่าน เป็นร้อยๆ สำนักมีอยู่ทุกภาคๆ นี่ก็คือลูกศิษย์ของท่านที่ลงใจต่อท่าน ปฏิบัติตามท่านเรื่อยมา

วันนี้ท่านเผดียงหรือประกาศให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายพระและฆราวาส มาฟังอรรถฟังธรรม โดยถือเป็นเหตุอันหนึ่งว่ามาขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์ หากได้มีความผิดพลาดประการใดแล้ว จงขออโหสิกรรมให้ ต่อจากนั้นก็จะได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมต่อไป เสียงธรรมนี้เป็นสำคัญมาก เสียงโลกเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันได้ทุกหย่อมหญ้า เสียงธรรมเป็นน้ำดับไฟ ทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็น จากการได้ยินได้ฟังในธรรมแล้วเป็นที่ลงใจ นำไปประพฤติปฏิบัติ

เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์ศรี ท่านพาลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารมามาคารวะ หรือมาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นกาลเป็นเวลานี้ จึงเป็นมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย โดยอาศัยท่านเป็นต้นเหตุ ส่วนบุญส่วนกุศลนี้อย่าลืมท่านนะ ท่านเป็นต้นเหตุแห่งการขวนขวายมหากุศลส่วนต่างๆ มาในวันนี้ กุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาทำบุญให้ทานเพราะการป่าวร้องของท่านก็ดี หรือทราบจากเหตุผลกลไกอะไรก็ดี แล้วการได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมก็ดี รับไปแล้วให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลถึงท่านผู้เป็นต้นเหตุ คืออาจารย์ศรี มหาวีโร โดยทั่วกัน

ท่านเป็นผู้มีนิสัยวาสนากว้างขวางไปในทางมีบริษัทบริวารมาก เหล่านี้ใครจะไปเสกสรรปั้นยอให้มีไม่ได้ หากเป็นขึ้นภายในจิตใจของต้นเหตุคือผู้เป็นต้นวาสนา เป็นต้นแห่งครูแห่งอาจารย์นั้นแหละ มีลูกศิษย์ลูกหา มีคนมาเคารพนับถือมาก หากเป็นเองๆ สำหรับนิสัยแต่ละท่านละองค์ ไม่ได้เป็นขึ้นมาอย่างลอยๆ เสกสรรปั้นยอขึ้นมาไม่ได้ ต้องเป็นขึ้นมาในหลักธรรมชาติ วันนี้ท่านก็ได้เชื้อเชิญบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายให้ได้มาทำบุญให้ทานกับวัดป่าบ้านตาด ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาในงานนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่า หลวงตาเคยทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองมานานเท่าไร สมบัติเงินทองข้าวของที่พี่น้องบริจาคมาทั้งหลายเหล่านี้ ก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันตลอดไปอย่างนี้แล เพื่อทำประโยชน์ให้โลก

บรรดาพระเราที่มานานๆ จะได้ยินเสียงอรรถเสียงธรรม จึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ สำหรับพระเราเป็นแนวหน้า ถ้าพระเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทางชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาในหมู่บ้านใดของวัดใดๆ ก็จะเป็นหมู่บ้านมีความสง่างาม มีขนบประเพณีอันดีงามต่อกัน มีความสงบร่มเย็นรู้จักการทำบุญให้ทาน รักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา คำว่าพระจึงเป็นจุดสำคัญ เป็นแนวหน้าของชาวบ้านแต่ละแห่งๆ เพราะฉะนั้นเวลาไปสร้างบ้าน สร้างเรือนที่ไหน ปลูกบ้านใหม่เรือนใหม่ก็ต้องนิมนต์พระไปตั้งวัด สร้างวัดสร้างวาขึ้นสถานที่นั้น เพื่อเป็นหัวใจของชาวบ้านให้เป็นที่อบอุ่นเย็นใจ เพราะเราเป็นลูกชาวพุทธ ปราศจากพระ ปราศจากวัดไม่ได้ และปราศจากศีลธรรมไม่ได้

เราจึงต้องทำอย่างนี้ทั่วประเทศไทยของเรา เรียกว่าคนทั้งประเทศไทยนี้ผู้นับถือพุทธศาสนามีจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐% ซึ่งเป็นศาสนาที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข ให้ความแน่ใจตายใจต่อความจริงทั้งหลาย ที่เจ้าของศาสนาคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทุกประการ ไม่มีผิดพลาด ขอให้ท่านทั้งหลายนำอรรถนำธรรมนี้ไปปฏิบัติต่อตนเอง แล้วจะเป็นความสุขความเจริญ สำหรับพระเราไม่มีอะไรจะสวยงามยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมของพระ ผ้าเหลืองก็เป็นผ้าแก่นขนุน ใครจะไปปรารถนา ไม่มีใครปรารถนา หัวโล้นโกนคิ้วก็ไม่มีใครอยากโกน แต่พระนั้นสลัดตัวลงเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองคือธรรมเข้าสู่จิตใจ

จึงขอให้เป็นผู้ระมัดระวังรักษาสมบัติอันดีงามของตน ให้สมชื่อสมนามว่าเป็นพระในแดนพุทธศาสนา คือให้เป็นผู้งามด้วยศีลด้วยธรรม ศีลอยู่กับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ศีลคือธรรมเป็นภาคพื้น แล้วธรรมเป็นพื้นที่สองที่สามไป จนถึงธรรมขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ไปจากศีลคือธรรมขั้นหยาบนี้แล ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ สำหรับพระเราไม่มีอะไรสวยงามแหละ เป็นสิ่งที่เขาสละหมดแล้ว ชาวโลกเขาไม่ต้องการ ผ้าแก่นขนุนใครจะไปต้องการ โกนผมโกนคิ้วใครก็ไม่ต้องการ สิ่งที่ไม่มีค่ามีราคาสำหรับตาโลกเขาเป็นสิ่งที่พระนำมาปฏิบัติประดับตน คือผ้าก็ผ้าแก่นขนุน ศีรษะก็โล้นๆ

แต่สิ่งที่งามก็คือผ้าขี้ริ้วนี้ห่อทองคำ ผ้าขี้ริ้วคือผ้าแก่นขนุนไม่มีราค่ำราคานี้แล ห่อทองคำคือศีลธรรมภายในตัวของเรา ให้เป็นผู้มีศีลอันงาม ให้รักศีลรักธรรมภายในตัวเอง จะไม่มีใครงามยิ่งกว่าสมณะผู้รักษาศีลรักษาธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจ พระไปไหนเป็นที่กราบไหว้บูชา งามอยู่ลึกๆ ลับๆ งามลึกซึ้ง งามไปจนกระทั่งถึงเทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม เขากราบไหว้บูชากันทั้งนั้น เพราะเป็นผู้งามด้วยศีลด้วยธรรม

ท่านจึงเรียกว่า สีล คนฺโธ อนุตฺตโร กลิ่นแห่งศีลนี้ทวนลมไปหมด สิ่งทั้งหลายไหลไปตามลม แต่กลิ่นของศีลของธรรมนี้ทวนลมรอบขอบเขตจักรวาล ขอให้เป็นผู้มีศีลจะเป็นผู้หอมหวนชวนชม ใครอยู่ทิศใต้ทิศเหนือทิศใดก็ตามได้ยินแต่ชื่อแต่เสียง ว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเขายิ้มแย้มแจ่มใสชื่นอกชื่นใจ หัวใจเบิกบาน นำความสุขเข้ามาสู่ตนจำนวนมากมาย เพราะฉะนั้นพระเราจงเป็นผู้รักษาศีลให้ดี ให้มีความรักสงวนศีลมากยิ่งกว่าชีวิตของเรา เรื่องตายคนมีศีลก็ตายได้ ไม่มีศีลก็ตายได้ ไม่สำคัญ เราเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละจากบาปจากกรรมทั้งหลายเพื่อศีลเพื่อธรรมแล้ว ให้ตายเพื่อศีลเพื่อธรรม มีชีวิตอยู่ก็ให้เป็นความสวยงามเพื่อศีลเพื่อธรรมของเรา ปฏิบัติตนให้ดี ให้ศีลบริสุทธิ์

ผู้มีศีลบริสุทธิ์เท่ากันกับผู้ห่มผ้าที่ขาวสะอาดเนื้อบริสุทธิ์ ไม่มีขาดมีวิ่นที่ตรงไหน นุ่งห่มใช้สอยไปไหนน่าดูน่าชม พระเราที่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อยขาดทะลุแล้ว เป็นผู้สวยงามมาก เทวบุตรเทวดายอมกราบไหว้บูชาจนกระทั่งท้าวมหาพรหมมากราบไหว้บูชาศีลธรรมของท่านผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้แล ธรรมจึงเป็นของเลิศเลอที่สุด ในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเกินธรรม คำว่าธรรมคำเดียวเท่านั้นโลกยอมรับครอบแดนโลกธาตุไปหมดเลย นอกนั้นเขาไม่ยอมรับ จะยอมรับแต่สิ่งที่ตนชอบใจ สิ่งที่ไม่ชอบใจตำหนิด้วยซ้ำไป แต่เรื่องศีลธรรมนี้แม้แต่แดนนรกก็ยอมรับ กราบไหว้บูชาท่านผู้ทรงศีลทรงธรรม กราบ ยอมรับธรรมทั้งหลายด้วยความเทิดทูนสุดหัวใจทั่วหน้ากันหมด ธรรมจึงเป็นของเลิศเลอ

จึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมให้ดี อะไรจะอดอยากขาดแคลนบ้าง ศีลอย่าให้อดให้ยากขาดแคลน ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเรา กาย-วาจาสำหรับเป็นภาชนะรับรองศีล รับรองธรรม ใจเป็นภาชนะอันใหญ่หลวงรับรองได้ทั้งศีลทั้งธรรม ให้เป็นเครื่องประดับกาย วาจา ใจของตน มีความสวยงาม มีคุณค่ามากก็คือท่านผู้ทรงศีลทรงธรรม ท่านผู้นี้จะเอาสมบัติเงินทองข้าวของจำนวนมากน้อยเพียงไรมาวัดมาตวงมาเป็นคู่แข่งไม่ได้ อันนี้มีคุณค่ามากกว่าสิ่งทั้งหลาย คุณค่าของศีลธรรมสูงส่งมากทีเดียว จึงขอให้ท่านนำศีลนำธรรมนี้ไปประดับตน ถึงจะอดอยากขาดแคลนทุกข์ยากลำบากขนาดไหน ศีลธรรมมีอยู่ในใจแล้วจะชุ่มเย็น ถ้าศีลธรรมไม่มีในใจ สิ่งภายนอกจะมีมากมายเพียงไร ก็ไม่พ้นกองทุกข์ที่จะเผาหัวใจจนได้

เช่นอย่างมหาเศรษฐีมีเงินเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่พันล้านๆ ก็ตาม แต่จิตใจไม่มีธรรมแล้วสมบัติทั้งหลายก็กลายเข้ามาเป็นฟืนเป็นไฟ เผาเศรษฐีคนนั้นให้เป็นเศรษฐีมีแต่โครงกระดูก ศีลธรรมไม่มี มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตนด้วยบาปด้วยกรรม กินไม่หยุด ได้ไม่ถอย ได้เท่าไรบ้าอำนาจบาตรหลวงบ้าโลภ ได้มาเท่าไรก็เป็นฟืนเป็นไฟ ตายแล้วจมลงในนรก สมบัติเงินทองข้าวของที่ตนเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของดิบของดี เลยกลายเป็นไฟมาเผาตนเองไม่เกิดประโยชน์อะไร ต่างกันนะกับผู้มีศีลมีธรรม จะทุกข์ยากขาดแคลนอะไรก็ตามสมบัติเงินทองข้าวของภายนอกนี้เป็นโลกอนิจจัง มีขาดมีเขิน ได้มาเสียไปเหมือนกันหมด แต่ศีลธรรมขอให้ชุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจ มีมากมีน้อยจะเป็นความสงบร่มเย็น

ยิ่งทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วไม่มีอดีต-อนาคต นิพพานเที่ยงก็คือใจเที่ยง เหนือกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปหมดแล้ว ท่านว่านิพพานเที่ยง นี่คือศีลธรรมส่งให้ถึงแดนพ้นทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งศีลแห่งธรรม จึงขอให้พระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัติ ให้มีหิริโอตตัปปะประจำกาย วาจา ใจของพระเรา จะเป็นพระที่สวยงาม มีความรื่นเริงบันเทิงในศีลในธรรมของตน ไปที่ไหนสง่างาม ไปอยู่บ้านใดเมืองใดก็ดี พระผู้มีศีลมีธรรมจะเป็นผู้สง่างาม นำชาวบ้านชาวเมืองให้เป็นความสงบร่มเย็น ให้รู้จักบาปจักบุญ เพราะตนเป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ดี คนที่จะไปเป็นผู้นำผู้อื่นต้องนำตัวเองเสียก่อน

พระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นผู้นำของโลก ไตรโลกธาตุนี้พระองค์ทรงเป็นผู้นำพระองค์ จนได้บรรลุธรรม เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา สาวกทั้งหลายก็อบรมนำตนเองก่อนแล้วสูงส่งขึ้นมา จนเป็น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แก่พวกเราทั้งหลายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดที่เราทั้งหลายจะเทิดทูนเอาไว้ เวลานี้ศาสนาของเราถูกเหยียบย่ำทำลายจากหัวใจแต่ละคนๆ ที่สายตาสั้น เห็นแก่ความอยากความทะเยอทะยาน เห็นแก่ความได้ความมีด้วยด้านวัตถุ เห็นแก่ยศแก่ลาภเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจ ซึ่งมีธรรมอยู่บ้างก็ขาดสลายฉิบหายไปหมดจนจะไม่มีศีลธรรมภายในใจ สุดท้ายก็จะมีแต่มนุษย์หางไม่มี สู้หมาไม่ได้ หมาทุกตัวๆ เว้นไอ้ตูบหางกุดในวัดป่าบ้านตาดนั้นเสีย ตัวนี้ไม่มีหาง นอกนั้นเขามีหางๆ แล้วมนุษย์นี้มีมากขนาดไหนกี่คนไม่เคยมีใครมีหาง แล้วยิ่งไม่มีบุญในตัวเองแล้วหางกุดหางด้วนไปหมด ใช้ไม่ได้ สู้หมาไม่ได้นะ ให้พากันระมัดระวัง

จิตใจของมนุษย์ต้องเป็นจิตใจที่เป็นภาชนะรับอรรถรับธรรมได้เป็นอย่างดี ก่อนจะหลับจะนอนอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ สวดมนต์ได้มากได้น้อยก็ตาม ไหว้พระให้ไหว้ แล้วสุดท้ายให้นั่งภาวนา หรือนอนภาวนาด้วยความระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ พระธรรมก็ได้ พระสงฆ์ก็ได้ภายในจิตใจโดยความมีสติ จนกระทั่งหลับไปกับขณะที่ภาวนานั้นทุกวันทุกคืน จิตใจผู้นั้นจะมีความสงบเยือกเย็น เป็นจิตใจที่เป็นมงคล เป็นเศรษฐีธรรมภายในใจ ดียิ่งกว่าเศรษฐีภายนอกที่ไม่มีศีลธรรมเป็นไหนๆ ถ้าเศรษฐีภายนอกทั้งมีศีลมีธรรมด้วยแล้วยิ่งสูงส่ง เราก็ให้มีธรรมภายในจิตใจ ไม่ได้เป็นเศรษฐีภายนอกก็ให้เป็นเศรษฐีภายในด้วยกัน ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

เรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องนรก-สวรรค์-นิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้น เป็นธรรมะขั้นเฉียบขาดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆ ไม่มีใครที่จะมากีดกั้นทำลายให้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนี้ขาดสะบั้นหายไปได้เลย เช่นว่าบาปมี พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าบาปมีมาด้วยกันทุกองค์ ยอมรับบาปว่ามี ให้พากันละบาป อย่าไปอาจหาญชาญชัยต่อบาปจะเป็นไฟเผาตัวเอง บุญมีให้พากันอุตส่าห์พยายามเสาะแสวงหาคุณงามความดี ที่จะเป็นบุญเป็นกุศลต่อจิตใจของตนให้มากขึ้นทุกวันๆ นี่ชื่อว่าผู้เชื่อพระพุทธเจ้า เพราะนรกมี สวรรค์มี นี่เป็นสถานที่คนบาปคนบุญจะไปอยู่ที่นั่น

คนทำบาปจะลงนรก เพราะนรกไม่มีสิ่งบรรจุที่เป็นมงคล มีแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟ สมควรแก่นรกแต่ละหลุมๆ เท่านั้นที่จะเผาไหม้คนที่มีบาปกรรมหนาๆ นั้นเป็นขั้นๆ ขึ้นมา นรกท่านแสดงไว้ถึง ๒๕ หลุม นี่คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว ลบล้างไม่ได้ หากว่าลบล้างสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ให้มี พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่มีความเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีใครเกินศาสดาองค์เอกแต่ละองค์นี้เลย ท่านจะลบล้างให้หมด นรกอะไรเป็นความทุกข์ความทรมานจะลบล้างให้หมด จะให้เหลือตั้งแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคล มีแต่แดนสวรรค์นิพพาน  ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้อยู่เสวยสะดวกสบายเท่านั้น เพราะบาปปัดออกได้ บุญก็สั่งสมได้ แต่นี้มันปัดไม่ได้ บาปปัดไม่ได้ เราสร้างบาปต้องได้บาป สร้างบุญต้องได้บุญ

พระพุทธเจ้าจึงสอนตามแบบฉบับแห่งความจริงทั้งหลาย ยอมรับกัน ในแดนพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดคัดค้านซึ่งกันและกัน ว่าบาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี นิพพานไม่มี แสดงแบบเดียวกันหมด เพราะท่านรู้ท่านเห็นแบบเดียวกัน หาที่ค้านกันไม่ได้ จึงสอนแบบฉบับให้โลกทั้งหลายได้ยึดได้ถือ ได้เกาะได้เกี่ยว ส่วนใดที่เป็นความชั่วให้ปัดออก อย่าพากันอาจหาญชาญชัยไปสร้างบาปสร้างกรรมจะเป็นไฟเผาตัว สิ่งใดที่เป็นมงคลแก่ตนให้พากันสร้างความดีงามของตนพอกพูนขึ้นไป จนกระทั่งถึงแดนวิมุตติพระนิพพาน ไม่พ้นจากบุญนี้ไปได้เลย

ให้พากันมีความยินดีในบุญในกุศล ได้มากได้น้อยทำทุกวัน สร้างทุกวันก็ได้เพิ่มขึ้นๆ พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าดื้อด้านหาญทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารถนา ให้พากันทำตามสิ่งที่ทรงประสงค์แล้ว แนะนำสั่งสอนสัตว์โลก สิ่งใดที่พระองค์ให้ปัดออกให้รีบปัดออก อย่าหาญทำ สิ่งใดที่ให้สั่งสมให้มีขึ้น เช่นบุญกุศล ให้พากันสร้างบุญสร้างกุศลให้มากมูนขึ้นภายในใจของตนเอง จะเป็นมงคลแก่ตัวของเรา ใจของเรานี้แหละตัวที่รับรองทั้งบาปทั้งบุญ นรก สวรรค์ พรหมโลก นิพพาน ไม่มีอะไรรับในโลกอันนี้

วัตถุเต็มโลกเต็มสงสารจนเป็นขอบเขตจักรวาล ไม่มีวัตถุใดที่จะรับบาปรับบุญ เสวยบาปเสวยบุญได้เหมือนหัวใจของสัตว์แต่ละดวงๆ นี้เลย จึงให้พากันรักสงวนหัวใจของตน อย่าไปทำสิ่งที่ชั่วช้าลามกซึ่งเป็นการทำลายใจตัวเอง ให้ทำตั้งแต่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายซึ่งจะเป็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จนกระทั่งถึงนิพพานแก่ตนเอง เราก็จะเป็นมงคล พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้แล้วสอนความเป็นมงคลมหามงคลแก่โลกทั้งนั้น ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นเสนียดจัญไรแก่บรรดาสัตว์โลก มาสอนเป็นฟืนเป็นไฟแก่โลกไม่เคยมี มีแต่สอนสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลแก่โลกทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคต ให้ประคับประคองธรรมะพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ภายในใจของเรา เคารพในบุญในบาป ให้พากันระมัดระวัง สร้างความดีงาม เฉพาะอย่างยิ่งพระเราที่เป็นแนวหน้า ภาคปฏิบัติจิตตภาวนานี้เป็นสำคัญ อันนี้ละจะเป็นแนวหน้าทีเดียว

จิตตภาวนาเป็นสำคัญมาก ให้ถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างสดๆร้อนๆ ก็คือจิตตภาวนา ให้พากันภาวนา อย่าเป็นพระขี้เกียจขี้คร้าน กินแล้วนอนกอนแล้วนิน ไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้สั่งสมความดี เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี้คืองานของพระโดยแท้ ไอ้งานสุ่มสี่สุ่มห้าภายนอกนั้นไปแย่งโลกเขามาทำต่างหาก พระเรามันดื้อด้านไปหาแย่งงานของโลกเขามาทำ ให้มาเป็นงานของธรรมจะเป็นได้อย่างไร ก็โลกเป็นโลก ธรรมเป็นธรรม

งานของธรรมงานของพระแท้ๆ คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา มีสติปัญญาระมัดระวังรักษาตน ให้มีความรู้สึกกับสติติดแนบกันไป คนนั้นจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวอย่างง่ายดายแล้วปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีไปตลอด นี่ละเรียกว่าธรรมคุ้มครองเรา เราก็จะเป็นสิริมงคลทั่วหน้ากัน เพราะฉะนั้นบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังวันนี้ก็ขอให้นำไปปฏิบัติ ให้มีกรรมฐานบรรจุมรรคผลนิพพานอยู่ภายในใจ สมบัติของพระคือศีล สมาธิ ปัญญา วิชชาวิมุตติหลุดพ้น ธรรมที่เลิศเลออยู่ที่พระ พระเป็นผู้ครองได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ขี้เกียจขี้คร้านเสียอย่างเดียว พระจะเป็นผู้ครองมรรคครองผลได้โดยสมบูรณ์

ขอให้พระลูกพระหลานนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตน กำจัดสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายคือความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ซึ่งเป็นภัยต่อพระโดยตรง ให้พากันแก้ไขถอดถอนตลอดไป แล้วความสว่างไสวภายในจิตใจก็จะค่อยปรากฏขึ้นๆ จนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพาน จะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรนี้ได้เลย การแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่ธาตุขันธ์และกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งประชาชนและพระเณรทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก