ผู้จำเป็นมีอยู่ทุกแห่ง
วันที่ 8 กันยายน 2549 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ผู้จำเป็นมีอยู่ทุกแห่ง

         เราเป็นห่วงคลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ อยู่ในจุดนั้นหมด เราจึงได้พยายามให้ได้ อย่างน้อยพอหายใจครึ่งปอดก็ยังดี หายใจเต็มปอด หายใจครึ่งปอด หายใจฝอดๆ เดี๋ยวนี้อยู่ในขั้นครึ่งปอดกับฝอดๆ มันกำลังแย่งตำแหน่งกัน จึงต้องได้หามาเรื่อย สมบัติทั้งหลายที่เราพาพี่น้องทั้งหลายนำเข้าสู่คลังหลวง และกระจายออกไปส่วนรวมทั่วประเทศนั้น เป็นสมบัติที่บริสุทธิ์เต็มที่ ท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นก็ได้เห็นคราวนี้แหละ ว่าธรรมเป็นที่ตายใจได้ขนาดไหน เราเป็นผู้นำธรรมออกมา เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยธรรมๆ ตั้งแต่ดอลลาร์ เงินสด ทองคำ จนกระทั่งทุกวันนี้ ไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยตลอดมาอย่างนี้ เรียกว่าเป็นตัวอย่างของศาสนาที่นำโลกได้เป็นอย่างดี เราเห็นได้อย่างชัดเจนในคราวนี้ คือไม่มีรั่วไหลไปไหนเลย

รายไหนเราดูเห็นลักษณะไม่เข้าทีเราปัดออกทันที เราไม่ได้ไว้หน้าใคร คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงินการทองที่จะช่วยชาตินี่ ถ้าเราไม่แน่ใจเราปัดออกๆ ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้อง ถึงนั่งอยู่ด้วยกันก็ตาม เมื่อเขาเอาสมบัติเข้ามาถวาย บอกให้คนนั้นมารับ บอกอย่างนี้เลยทั้งๆ ที่เขานั่งอยู่ด้วยกัน มีหน้าที่ที่จะรับทองด้วยกันก็ตาม แต่เราสั่งให้คนนี้มารับเพราะเราไว้ใจคนนี้พูดตรงๆ เราไม่ไว้ใจพูดง่ายๆ ว่างี้เลย เป็นอย่างนั้นนะเรา เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายถึงได้เข้าสู่คลังหลวงของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจ อบอุ่นใจทุกอย่าง ไม่มีรั่วไหลไปไหนเลย เพราะหัวหน้าเข้มงวดกวดขันมาก

มันมีเล่ห์มีเหลี่ยมผู้ที่เคยสกปรก หากมีอยู่นั่นละ เจ้าของว่าเจ้าของแหลมคม มีให้เห็นอยู่ เราเป็นผู้นำเราคัดออกๆ ต่อไปมันก็รู้ตัวเอง คือธรรมนี้จะไม่เข้าข้างนั้นข้างนี้ ไม่เป็นโมกโขโลกนะเห็นแก่หน้าแก่ตา นั้นไม่ใช่ธรรม เรานำธรรมนี้มาเป็นผู้นำของโลกเราจึงต้องนำโดยธรรมล้วนๆ เลยให้ตรงไปตรงมา สมบัติของเราที่ได้มานี้บริสุทธิ์สุดส่วนทุกประเภททั้งทองคำ ดอลลาร์ เงินสด บริสุทธิ์ทุกประเภท สำหรับทองคำนี้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเข้าหมด ไม่มีแยกไปไหนว่าเพราะเหตุนั้นๆ หรือจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มี ร้อยทั้งร้อยเข้าเลย

ส่วนดอลลาร์นี้ในเบื้องต้นก็เราเป็นคนสั่งเอง เข้าคลังหลวง ๑๐ ล้านเท่าไรแสนดอลลาร์ พอเข้านี้เสร็จแล้วเราก็สั่งอีกว่า ต่อไปนี้ดอลลาร์จะไม่แน่นอน เพราะหลังจากนี้ไปแล้วเราจะหยุดการเทศนาว่าการช่วยชาติ จตุปัจจัยที่เขาเคยถวายช่วยชาตินั้นก็จะเบาบางและหมดไป ทีนี้การช่วยชาตินี้ช่วยไม่หยุดไม่ถอย ผู้จำเป็นจำเป็นอยู่ตลอดมา เราจะเอาเงินดอลลาร์ไปช่วยเงินไทย คือเข้าไปหนุนเงินไทย จึงไม่ได้เข้าคลังหลวงอีกแล้วเราว่าอย่างนี้เลย ก็ไม่เข้าจริงๆ เรามีเหตุมีผลทุกอย่าง ตั้งแต่นั้นมาดอลลาร์ก็เข้ามาเงินไทยเพื่อช่วยชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยเราเรื่อยมา ดอลลาร์จึงไม่ได้เข้าคลังหลวงทุกวันนี้

ก็มีทองคำเรียกว่าไม่แยกแยะไปไหนเลยแม้เปอร์เซ็นต์เดียว ร้อยทั้งร้อยๆ เข้าตลอด สำหรับดอลลาร์กับเงินสดนี้กระจายทั่วประเทศเรานั่นแหละ ให้ได้เข้าคลังหลวงไม่ได้เข้านะ พวกดอลลาร์ เงินสด ไม่ได้เข้าคลังหลวง เบื้องต้นเราเอาเงินไทยไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงสองพันล้านเท่านั้น จากนั้นมาไม่ได้เข้าเลยเงินไทย ออกกระจายทั่วประเทศเลย

เรานำนี้เป็นความบริสุทธิ์ใจของเรา ภาคภูมิใจว่าเราทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าด้วยธรรมที่บริสุทธิ์ เราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราจริงๆ ไม่มีสงสัย ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งบัดนี้และจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปด้วยความบริสุทธิ์ ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่และได้นำพี่น้องทั้งหลาย จะนำแบบนี้ไปเรื่อยๆ นำแบบอื่นไม่ได้

ทองคำ ๑๑ ตันเป็นของหาได้ง่ายๆ เหรอเมืองไทยเรา นี่ก็เพราะน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ โดยอาศัยผู้นำเป็นจุดรวมของการรวมน้ำใจ เริ่มต้นมาแต่นั้นจนกระทั่งป่านนี้ ทองคำได้ตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง นี่เรียกว่าเข้าเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ที่ได้มาทีหลังนี้ประเภทน้ำไหลซึม ที่นี่รวมเลย คือรวมทองคำ ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบแล้วนั้นเข้าด้วยกัน กับทองคำประเภทย่อยๆ นี้เป็น ๓๕๘ กิโล ๖๓ บาท ๙๖ สตางค์ นี่คัดออกจาก ๑๑ ตันนะ เป็นปลีกย่อยของ ๑๑ ตันมาเป็น ๓๕๘ กิโล ๖๓ บาท ๙๖ สตางค์ นี่ละเพิ่มเข้าเรื่อยๆ

เป็นของง่ายหรือทองคำ ตันหนึ่งก็ตั้งพันกิโล นี่ตั้ง ๑๑,๐๐๐ กิโลที่เข้าเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ปลีกย่อยนี้ก็รอแต่จะเข้าทั้งนั้นไม่เป็นอื่น รอจังหวะๆ คือที่ควรรวบรวมๆ ที่ควรหลอมหลอม ที่ควรเก็บเก็บ จากนั้นที่ควรมอบมอบ มาเป็นระยะๆ คือทองคำในคลังหลวงมันมีคี่อยู่ไม่คู่ ถามดูแล้วที่มีอยู่ในคลังหลวงยังคี่อยู่ เพราะฉะนั้นเราจึงออดอ้อนบรรดาพี่น้องทั้งหลายอีกว่า ที่มีอยู่ในคลังหลวงมันคี่นะ ได้คราวนี้ไปให้รวมกันเป็นคู่ เพราะฉะนั้นมันถึงได้ ๑๑ ตันกับคี่อันนั้นมันก็เป็นคู่ บวกกันเป็นคู่

ประเทศอื่นที่เมืองไทยเราต้องรับรองด้วยทองคำ ที่ไปมอบไว้ประกันชาติไทยของเราอยู่เมืองนอกก็มี ยังมีมากกว่าอยู่ในเมืองไทยอีก เมืองไทยเรามีทองคำเท่าไร แล้วทองคำที่เอาไปประกันตัว ประกันชาติไทยของเรา เพราะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายติดหนี้ติดสินกัน เอาทองคำประเภทนี้ประกันเอาไว้ ยังมากกว่าในเมืองไทยเราอีก ของเรามีมากการซื้อการขาย การติดหนี้ติดสินเป็นเครื่องประกันกันอยู่ในนั้น ต้องเอาทองคำจำนวนนี้ไปประกันเอาไว้ แล้วทองคำประเภทนี้ยังมากกว่าเมืองไทยของเรา มีหลายประเทศ ไม่ใช่ประเทศหนึ่งประเทศเดียว เฉพาะที่อยู่ในคลังหลวงเป็นประเภทที่รับรองชาติของตนโดยเฉพาะ ที่เอาออกไปโน่นรับรองเกี่ยวกับชาติอื่นซึ่งเราติดหนี้ติดสินเขา ก็เอานั้นไปยืนยันรับรอง เป็นอย่างนั้นแหละ

(หมอจากโรงพยาบาลจังหวัดเลยมาขอเครื่องมือสลายต้อกระจก) เวลานี้กำลังสั่งห้าแห่ง หกกับทางเวียงจันทน์ ตาทั้งนั้นแหละ ทางเวียงจันทน์ให้ไปแล้ว ๓๐ ล้าน ยังจะติดต่อกันอีกอยู่ ขาดมากเวียงจันทน์ในนามของประเทศลาวทั้งประเทศ ขาดเอาอย่างมากทีเดียว เพราะฉะนั้นเราถึงได้ช่วยเต็มกำลังในขั้นนี้ก่อน ๓๐ ล้านไปก่อน ทางนี้ก็สั่งเรื่อย เดี๋ยวนี้บุรีรัมย์ ๖ ล้าน เพชรบูรณ์ ๔ ล้าน พิษณุโลก ๙ ล้าน ๕ หมื่น อุตรดิตถ์ ๕ ล้าน ๘ แสน เชียงใหม่ ๘ ล้าน ๑ แสน นี่ละที่กำลังสั่งเดี๋ยวนี้ เรากำลังจะตาย ผู้จำเป็นมีอยู่ทุกแห่งทุกหน เราก็ไม่ทราบจะแยกทางไหนต่อทางไหน แยกอยู่ตลอด เงินไม่มีละเข้ามีแต่ออก พอมาปั๊บก็ออกปุ๊บๆ เรื่อย นี่ก็ให้หมออ้วนสั่ง

(ไม่เรียงลำดับตามที่หลวงตาปรารภไว้หรือครับ) เราให้พิเศษ คือว่าจังหวัดเลยยังไม่มาขอเรา เรามีความหมายอยู่ในหัวใจเรียบร้อยแล้ว ตัวจังหวัดเลยแล้วก็แถวใกล้เคียงยังไม่เคย เพราะฉะนั้นจึงให้เป็นกรณีพิเศษ ให้หมออ้วนไปสั่ง เงินที่เรายังเหลืออยู่ในบัญชีหักไว้เพื่อนั้นเพื่อนี้ เราดูนี้แล้วดูบัญชีเราด้วย เวลานี้ยังเงินอยู่เท่าไรๆ หักออกมาๆ อยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นเวลาเราตายแล้วให้พี่น้องทั้งหลายทราบเลยว่า เงินทั้งหมดในบัญชีของเรา มีหลายบัญชีนะ ไปกรุงเทพก็ฝากที่กรุงเทพ ไปที่ไหนฝากที่นั่น บัญชีอะไรเต็มไปหมด แล้วทั้งหมดนี้เขาจะหาเรื่องใส่เราว่าหลวงตาบัวมีเงินมาก โจมตี แต่เงินทั้งหมดนี้เพื่อโลกทั้งนั้นไม่เพื่อเรา เอาละติดต่อกันเสีย

(อันนี้มาเบิกเงินครับ ติดตั้งน้ำประปาสถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอศิลาลาสน์ จ.ศรีสะเกษ ๗๗,๘๙๐ บาทครับ) เรามีเงินหรือเปล่า มีมอบให้ไปเลย

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก